EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pardubická Retia se rozrůstá, vedle radarové techniky pracuje i na elektronice pro pozemní vojenskou techniku

 16. 07. 2020      kategorie: Vojenská technika      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Retia patří k nejvýznamnějším firmám v oblasti radarových systémů, systémů velení a řízení, záznamových systémů a hi-tech elektroniky v České republice. Za minulý rok dosáhla půlmiliardových tržeb. Generálního ředitele Aleše Kvídery jsme se zeptali na současné dění ve firmě i na aktuální projekty, na kterých společnost pracuje.

Aleš Kvídera (3)
Foto: Aleš Kvídera, generální ředitel společnosti Retia | archiv RETIA

1) Retia má poměrně široké pole působnosti, nesoustředíte se pouze na oblast radarové techniky, věnujete se i a systémům velení a řízení a ostatním speciálním elektronickým systémům. Jaké zásadní projekty přinesly uplynulé měsíce?

Ano je to tak, v současné době pracujeme na několika projektech jak v oblasti radarové techniky, tak i pozemní vojenské techniky. Především je to radar ReGUARD, který jsme představili v minulém roce a dále se rozbíhá naše spolupráce se společností Elta Systems na výrobě radarů kategorie MADR pro českou armádu. Naplno také s našimi partnery pracujeme například na dodávkách velitelsko-štábních a spojovacích verzí vozidel Pandur II CZ pro AČR a také na projektu speciálních vozidel TITUS rovněž pro české ozbrojené síly nebo projektu modernizace radarové techniky pro zahraničního zákazníka z NATO.

TITUS
Foto: V první polovině minulého roku Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kusů speciálních verzí vozidel TITUS | Nexter Systems

2) To jsou všechno projekty velkého rozsahu a dlouhodobého charakteru. Jak je na to Retia připravena?

V současnosti zaměstnáváme přibližně 250 pracovníků, většinou jde o vysokoškolsky vzdělané specialisty. Nové kontrakty z posledních měsíců pro nás znamenají zásadní posun, Retia se totiž díky nim mění z poměrně malé technologické firmy na výrobně-technologickou společnost. Rosteme, a proto budeme potřebovat nejen nové inženýrské a projektové specialisty, ale i pracovníky do výroby. Navíc připravujeme společné projekty i s partnerskou společností Eldis Pardubice v rámci divize CSG Aerospace. Postupně se tedy u nás budou vytvářet možnosti na nová pracovní uplatnění, přičemž spolupráce Retie a Eldisu už nyní představuje silnou i stabilní vývojovou a výrobní platformu s dlouhodobou perspektivou pro zaměstnance.

3) V této souvislosti ale musí přijít otázka, jak se Retie dotkla celosvětová pandemie, mnoho výrobců zastavilo výrobu, utlumilo vývoj atd. 

V Retii jsme během mimořádných opatření vlády a nouzového stavu nadále naplno pracovali na našich projektech. Samozřejmě jsme ale zavedli preventivní bezpečnostní, hygienická a provozní opatření na ochranu zdraví zaměstnanců, díky kterým jsme mohli jako firma nadále fungovat. Opatrnost je na místě i nadále. Jako technologická společnost máme oproti čistě výrobním podnikům určitou výhodu, proto a také díky dlouhodobému charakteru našeho vývojového a výrobního programu nebyl a není chod naší firmy pandemií zásadně ovlivněn. Nepřerušili jsme žádné práce na projektech, nadále pracujeme na vývoji i testování produktů pro obchodní partnery a plníme smluvní závazky vůči všem svým zákazníkům i partnerům.

4) Zásadní novinkou ve vašem portfoliu je radar ReGUARD. Můžete nastínit jeho schopnosti a pro jaké účely jste jej zkonstruovali?

ReGUARD představuje první v Česku vyvinutý třídimenzionální radar pulsně-dopplerovského typu. Primárně jsme jej vytvořili pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých níz¬koletících objektů s malou odraznou plochou. O takovéto systémy je nyní v souvislosti s boomem bezpilotních prostředků a potřebou ochrany významných objektů a prostor velký zájem i to nás vedlo k tomu, abychom se pustili do jeho vývoje. Je tedy vhodný i pro detekci dronů, což mu dává předpoklady uplatnit se v oblasti ochrany proti nim jak u ozbrojených složek, tak například v systémech civilního řízení letového provozu, při ochraně letišť, hranic nebo důležitých infrastrukturních komplexů např. jaderných elektráren nebo chemických závodů. Nový radar nabízíme na mnoha trzích a v současné době je v pokročilé fázi kontraktačních jednání u několika zákazníků, zájem o ReGUARD projevili i zahraniční integrátoři komplexních antidronových řešení.

ReGUARD
Foto: ReGUARD - První v Česku vyvinutý třídimenzionální radar pulsně-dopplerovského typu | archiv RETIA

5) V prosinci minulého roku došlo k podpisu smlouvy na dodávky radarů kategorie MADR pro AČR a také smluvní spolupráce Retie a Elty. V jaké fázi je nyní tento projekt?

Díky těmto ujednáním jsme se stali strategickým průmyslovým partnerem pro izraelskou společnost Elta, která má nové radary armádě dodat. Příprava pro výrobu komponent radarů je v plném proudu, plánujeme zahájení výroby v průběhu následujících měsíců. Zajistíme například produkci vysílacích a přijímacích modulů radaru využívajících pokročilou galium-nitridovou technologii, podporu při certifikaci radarů, tvorbu průvodní a technické dokumentace, ve spolupráci s izraelskou stranou i výcvik obsluh z řad příslušníků české armády apod. Budeme se rovněž podílet na zapojení izraelských radarů do systému protivzdušné obrany České republiky a do systémů NATO. Retia také bude do radarových kompletů integrovat komponenty dalších výrobců, jako jsou například podvozkové platformy od společnosti Tatra Trucks, a to přesně podle potřeb české armády. Následně dostaneme na starosti i servisní služby a technickou podporu radarů během jejich služby v české armádě. 

ELTA  ELM-2084
Foto: V minulém roce došlo k podpisu smluv na výrobu a dodávky nových 3D radarů kategorie MADR pro českou armádu. 
RETIA se díky těmto ujednáním stala strategickým průmyslovým partnerem pro izraelskou společnost Elta Systems. | archiv IAI

6) Vedle radarů MADR pracujete i na dalších systémech pro protivzdušnou obranu. Jaké novinky máte v této oblasti?

V oblasti protiletadlových systémů jsme v minulém roce dokončili dodávky dvou kusů modernizovaných radarů SURN pro americkou armádu, která je používá k výcviku. Jelikož byl projekt úspěšný, zákazník objednal formou uplatnění opce další kusy modernizace. Dalším projektem, který v minulém roce zaznamenal důležitý předěl, je nový terminál palebného prvku ReWET NG. Tento terminál Retia vyvinula pro protiletadlový raketový komplet RBS 70 NG, který česká armáda zavádí do výzbroje. ReWET NG je mobilní řídící modul velitele družstva protiletadlového raketového kompletu a představuje základní propojovací prvek kompletu s nadřízeným systémem velení a řízení palby. Na podzim minulého roku byly úspěšně završeny vojskové zkoušky kompletu RBS 70 NG i terminálu ReWET NG včetně jejich integrace do automatizovaného systému velení a řízení palby RACCOS. Česká armáda tak může nové protiletadlové raketové komplety s terminály po jejich dodání bez problémů zapojit do automatizovaného systému velení a řízení a ihned je používat ve spojení s radary ReVISOR a aparaturou pozorovatele vzdušného průzkumu ReTOB, rovněž z naší produkce.

7) Unikátní součástí portfolia Retie je malý radar ReTWis, který, laicky řečeno, vidí přes zeď. Tento koncept vyvíjíte už několik let, jak to nyní s tímto unikátním zařízením vypadá a jaké má využití?

Ano, přenosný radar ReTWis stále zdokonalujeme, jde o speciální technologii, kterou nabízí jen několik světových firem a my patříme mezi ně. V současné době nabízíme radar s označením ReTWis 5 a zjednodušeně řečeno dokáže detekovat a sledovat živé osoby ale i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou, i na základě pouhého dýchání. Využívá totiž ultraširokopásmovou (UWB) radiolokační technologii, která je specifická vysokou rozlišovací schopností, ReTWis 5 tak dokáže zachytit i velmi malé pohyby. V minulém roce jsme získali certifikaci tohoto radaru v USA, a díky splnění technických parametrů tak má možnost uspět i na nejnáročnějším trhu. Je totiž určen především pro bezpečnostní složky jako jsou např. policejní síly, pohraniční stráž nebo soukromé bezpečnostní agentury, které mají v USA vysoké nároky na vybavení a techniku. 

ReTWis
Foto: Na vývoji malého přenosného radaru ReTWis ve společnosti RETIA pracují již řadu let a stále jej zdokonalují. | archiv RETIA

8) Zabýváte se i špičkovými speciálními elektronickými systémy. Retia se díky tomu zapojila i do dvou významných modernizačních projektů české armády. O které jde a jaký je váš příspěvek?

Spolupracujeme s dalšími českými podniky na projektech speciálních vozidel Pandur II CZ a TITUS pro AČR, a díky nim jsme se nově etablovali jako integrátor elektronického a komunikačního vybavení pozemní obrněné techniky. Na podzim minulého roku česká armáda převzala první dokončené kusy vozidel spojovacích KOVS a štábních KOVVŠ Pandur II CZ s pracovišti štábu, přičemž výroba dalších právě probíhá. V tomto projektu zastáváme roli hlavního dodavatele a integrátora elektronického a komunikačního vybavení vozidel. Máme na starosti i jejich zástavbu do interiéru strojů, včetně projekčních prací, a zajišťujeme požadovanou funkcionalitu systémů s ohledem na předepsané normy a standardy. 

V první polovině minulého roku Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kusů speciálních verzí vozidel TITUS a do tohoto programu je naše společnost také významně zapojena. Náš podíl je obdobný jako v případě speciálních verzí pandurů pro AČR. Máme tedy na starosti dodávky elektronického a komunikačního vybavení, jejich zástavbu i integraci do vozidel. Z technologického hlediska jde o navazující projekty a naši specialisté mohou efektivně využívat získané zkušenosti a know-how.

9) Co se týče vývoje speciálního softwaru, vaším želízkem v ohni je záznamový systém ReDat. Jaké má využití a jak je z obchodního hlediska pro Retii významný?

ReDat je komplexní systém sloužící nejen k záznamu dat, ale také k jejich přesné analýze. Má tedy velmi široké možnosti uplatnění a zajímají se o něj zákazníci z různých oblastí. I proto například vloni ReDat společně s propojenými službami vygeneroval přibližně jednu čtvrtinu tržeb naší společnosti. Obecně lze říct, že jde o sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která jsou automaticky analyzována a následně zobrazována v přehledné a strukturované formě. ReDat nachází využití především v oblasti řízení letového provozu, v kontaktních centrech, dispečincích, u správců dopravních cest a železnice, ale také u složek integrovaného záchranného systému. ReDat se používá například u Hasičského záchranného sboru ČR, u Policie České republiky, ale i u městských policií a záchranných služeb v některých českých městech.

ReDat
Foto: Přibližně jednu čtvrtinu tržeb společnosti RETIA loni vygeneroval prodej záznamového a analytického systému ReDat a s ním spojené služby. | archiv RETIA

ReDat dodáváme do mnoha zemí několika kontinentů. Jen v oblasti řízení letového provozu jsou velmi cennými referencemi dodávky a instalace v zemích EU, ale i v Africe či Asii. V Indii například systémy ReDat pomáhají s provozem na 41 letištích. Před nedávnem Retia dodala svůj záznamový systém pro dubajské metro v rámci projektu jeho modernizace. Pokračuje i naše spolupráce se státní organizací Správa železnic, se kterou jsme v minulém roce uzavřeli dlouhodobou smlouvu o podpoře jejích aplikací a záznamových zařízení. Se systémem ReDat jsme uspěli i u velkých zákazníků jako jsou mobilní operátoři O2, Vodafone či T-Mobile nebo společnosti ČEZ, Innogy či Home Credit.

 Autor: Petr Svoboda

Komentáře