EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

TITUS: Novinka pro českou armádu získává konkrétní podobu

 30. 03. 2020      kategorie: Vojenská technika      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

V minulém roce česká vláda schválila pořízení 62 kusů obrněných vozidel TITUS. Armáda České republiky tak v blízké době dostane do své výzbroje zcela novu kolovou platformu, která je navíc po desítkách let útlumu českého zbrojního průmyslu v této oblasti opět výsledkem práce českých konstruktérů a výrobců.

TITUS (6)
Foto: Obrněné vozidlo TITUS | DP

V červnu roku 2019 Ministerstvo obrany zadalo zakázku na 62 obrněných vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) na podvozku Tatra pro českou armádu, a to ve verzích Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ), Kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a Místo koordinace palebné podpory (MKPP). Zakázka představuje částku okolo 6 miliard korun a armáda pro své potřeby konkrétně obdrží 6 kusů KOVVŠ společně se šesti pracovišti štábu (PŠ), 36 kusů vozidel KOVS a 20 kusů vozidel verze MKPP. Česká armáda tak po desítkách let do své výzbroje opět zařadí kolové obrněné vozidlo vzniklé v Česku a na českém podvozku. Zatím poslední obrněnou kolovou techniku vyvinutou a vyrobenou na našem území s domácím podvozkem, která se dostala do výzbroje československých nebo českých ozbrojených sil, představovaly obrněné transportéry OT-64 SKOT a houfnice DANA pocházející ze 60. a 70. let. 

Začátky projektu, v jehož rámci vozidlo TITUS vznikalo, se datují do roku 2010. Základní verze TITUSu (obrněný transportér) je výsledkem spolupráce kopřivnického podniku Tatra Trucks a francouzské korporace Nexter Systems. V podobě obrněného transportéru se TITUS poprvé odborné veřejnosti představil na veletrhu DSEI v roce 2013, vývoj však pokračoval dál. Nejnovější speciální verze určené pro AČR jsou již výsledkem spolupráce hned několika českých firem. Hlavním systémovým integrátorem projektu je kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV), který má na starosti vývoj speciálních nástaveb, jejich výrobu a kompletaci celých vozidel. Automobilka Tatra Trucks dodá podvozkové platformy, pardubická společnost Retia projektuje elektronické systémy a zajistí jejich integraci do jednotlivých druhů vozidel. Elektronické systémy zahrnují například IT komponenty, spojovací a komunikační prostředky pro utajené a neutajené hlasové a datové spojení, diagnostické systémy, navigační systémy atd. Koncovým dodavatelem pro armádu bude společnost Eldis.

TITUS (10)
Foto: V červnu roku 2019 Ministerstvo obrany zadalo zakázku na 62 obrněných vozidel TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) na podvozku Tatra pro českou armádu (ilustrační foto) | NEXTER

TDV vyrobí celkem 7 prototypů, z toho jeden bude určen pro balistické a výbuchové zkoušky, další pak absolvují podnikové, kontrolní a vojskové zkoušky. Dodávky sériových vozidel pro armádu jsou naplánovány na roky 2022 a 2023. V první fázi se na výrobě vozidel bude podílet i francouzský partner Nexter Systems, který vozidla TITUS nabízí na zahraničních trzích. V dalších fázích výroba nástaveb i kompletace vozidel a integrace speciálního vybavení a elektroniky přejde plně do gesce kopřivnického podniku TDV. Ten v současné době vyrábí pro AČR i speciální velitelsko-štábní a spojovací verze vozidel Pandur II a zahájil výrobu pancéřovaných kabin pro vozidla Tatra. Díky tomu a projektu TITUS se tak TDV mění z konstrukčně-projektové firmy se servisními kapacitami v plnohodnotný výrobní podnik. V této souvislosti TDV také postupně nakoupí nové výrobní technologie.

Obrněné TITUSy nahradí nákladní automobily

TITUSy ve speciálních verzích budou u brigád pozemních sil AČR plnit podpůrné úkoly a nahradí několik již zastaralých systémů, které jsou instalovány na různých platformách. Ve většině případů jde navíc o nechráněná vozidla v podobě nákladních automobilů. TITUS tak přinese sjednocení vozového parku, a především mnohem vyšší úroveň ochrany posádek a elektronického i komunikačního vybavení důležitého pro činnost jednotek. Díky své koncepci a podvozku Tatra vozidla TITUS disponují velmi dobrými jízdními vlastnostmi, a to jak v těžkém terénu, tak na běžných komunikacích a nemají žádná omezení ani pro normální silniční provoz.

KOVS operátoři
Foto: Speciální TITUSy ve verzích KOVVŠ (s pracovišti štábu) a KOVS (na snímku) budou sloužit ve všech brigádách armády, verzi MKPP dostane 13. dělostřelecký pluk | DP

Speciální TITUSy ve verzích KOVVŠ (s pracovišti štábu) a KOVS budou sloužit ve všech brigádách armády, verzi MKPP dostane 13. dělostřelecký pluk. Varianta KOVVŠ bude sloužit při rozhodovacích procesech velitelů na stupni prapor i brigáda během řízení boje a zefektivní proces velení a řízení podřízených prvků. Varianta KOVS je určena pro zajištění podpory a interoperability systémů velení a řízení na brigádní a praporní úrovni. Varianta MKPP bude zabezpečovat spojení a datovou komunikaci s podřízenými dělostřeleckými předsunutými pozorovateli, dělostřeleckými průzkumnými prostředky i dělostřeleckými oddíly a také bude sloužit pro koordinaci palebné podpory dělostřelectva a ostatních prostředků mechanizovaných jednotek AČR na brigádní a praporní úrovni. Vzhledem ke svému určení nebudou vozidla TITUS disponovat žádnou integrální výzbrojí, pouze u střešního průlezu velitele bude mít své místo lafeta pro instalaci lehkého pěchotního kulometu Minimi pro vlastní obranu, jako je tomu u vozidel KOVS a KOVVŠ Pandur II.

TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají velmi dobrou mobilitu a průchodivost těžkým terénem. Oproti původnímu provedení TITUSu v podobě obrněného transportéru, které bylo v posledních letech k vidění na několika akcích a veletrzích, mají všechny tři speciální verze pro AČR zásadně upravenou a unifikovanou nástavbu, která je výsledkem práce konstruktérů podniků TDV a Retia. Ve srovnání s verzí obrněný transportér budou mít TITUSy KOVVŠ, KOVS a MKPP zvýšenou střechu prostoru operátorů, zvětšený průlez velitele, prvky pro integraci stabilizačních opěr a zcela nový systém upevňovacích prvků v interiéru vozidla a další úpravy. Na střeše jsou nově navrženy úložné prostory pro speciální vybavení a integraci systémů klimatizace a chlazení rušiče.

TITUS (5)
Foto: TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky. | DP

Nástavba je svařená z pancéřovaného plechu, zvnějšku je opatřená pancéřovanými deskami, přičemž vnitřní stěny jsou obloženy kompozitními materiály (tzv. spall linerem). Konstrukce TITUSu umožňuje vytvořit vozidlo s odolností úrovně 1 až 4 dle normy STANAG 4569. V případě všech tří speciálních verzí pro AČR byla zvolena protiminová odolnost úrovně 3a a balistická úrovně 3, přičemž pancéřovaná okna vykazují stejnou míru odolnosti. Celková délka všech tří verzí se bude blížit 8 m, šířka činí cca 2,7 m a výška 3,4 m bez anténních systémů. Konstrukce a vnější rozměry všech tří verzí vozidla TITUS pro AČR umožňují jejich přepravu po českých železnicích bez omezení, stejně tak i na palubách taktických transportních letounů NATO pro danou hmotnostní kategorii.

Tatrovácký podvozek a moderní vybavení

Základní platformu představuje třínápravový podvozek Tatra T 815-7M0B31.262 s rozvorem 2550 + 2550 mm. Podvozek tvoří centrální nosná roura s výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami se vzduchovým odpružením a pomocným rámem, k němuž je přímo namontována pancéřovaná karoserie. Hnaná jsou všechna kola, jež jsou opatřena redukcemi, vnitřními dojezdovými obručemi (runflat) a systémem centrálního huštění. První a třetí náprava jsou řiditelné, natočení kol třetí nápravy může být maximální do rychlosti 10 km/h, do rychlosti 45 km/h se progresivně redukuje, nad 45 km/h je řízení blokováno, lze jej ale zablokovat kdykoliv pomocí spínače z místa řidiče. Kola jsou opatřena vzduchovými bubnovými brzdami s ABS. Stejně jako u nákladních automobilů Tatra lze i u TITUSu vyvěsit polonápravy pro odtah v podvěsu nebo při zničení či poškození kola anebo poloosy.

K pohonu speciálních verzí TITUSu pro AČR bude sloužit vznětový řadový vodou chlazený šestiválec Cummins ISM o zdvihovém objemu 10 824 cm3 s turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu o výkonu 373 kW a točivém momentu 2 102 Nm. Převodové ústrojí bude tvořit plně automatická šestistupňová převodovka Allison a dvoustupňová přídavná převodovka Tatra. Maximální rychlost bude omezena na 90 km/h, dojezd díky palivové nádrži s kapacitou 360 l dosáhne hodnoty až 800 km. Co se týče překonávání překážek, TITUS díky tatrováckému podvozku překoná příkopy o šířce až 1,6 m a přebrodí vodní překážky bez přípravy do hloubky 1,2 m. Při zapnutém řízení zadní nápravy činí minimální poloměr otáčení 6,5 m. Nejvyšší technicky přípustná hmotnost je 30 t, přičemž bojová váha se bude pohybovat dle jednotlivých variant mezi 26 až 27 tunami.

01
Foto: K pohonu speciálních verzí TITUSu pro AČR bude sloužit vznětový řadový vodou chlazený šestiválec Cummins ISM o zdvihovém objemu 10 824 cm3 s turbodmychadlem a chlazením plnícího vzduchu o výkonu 373 kW a točivém momentu 2 102 Nm. | DP

Velitelsko-štábní a spojovací verze dostanou automatický systém nivelace pro stabilizaci vozidla pomocí opěr napojených na hydraulický okruh. Systém nivelace je nově vyvíjen tak, aby bylo možné vozidla stabilizovat ve velmi krátkém čase a přímo z interiéru vozidla. TITUSy KOVS a KOVVŠ budou také vybaveny na zádi umístěným vysouvacím anténním stožárem. Verze MKPP vzhledem ke svému zaměření bude stožár i hydraulické opěry a nivelizační systém postrádat. Jak již bylo řečeno, společně se šesti TITUSy verze KOVVŠ armáda obdrží také šest pracovišť pro činnost štábu, podobně jako tomu je v případě nových velitelsko-štábních pandurů. Ty dodá pardubická Retia a jde o speciální nafukovací stany o rozměrech 8 x 5,7 x 3 m s kapacitou 10 pracovišť s počítačovými terminály. Pomocí nich bude možné rozšířit počet příslušníků štábu nadřazených velitelských stupňů přímo v poli. 

Speciální TITUSy určené pro AČR budou vybaveny nově vyvinutou pomocnou napájecí jednotkou (APU), kterou vyvíjí TDV společně se zahraničním dodavatelem. Klimatizační systém prostoru posádky bude napájen volitelně ze tří zdrojů – prostřednictvím motoru vozidla, z pomocné napájecí jednotky nebo může být napojen na vnější třífázovou síť. Posádka bude mít k dispozici i přetlakový filtroventilační systém s ochranou proti účinkům zbraní hromadného ničení a nezávislé topení. Vozidla dostanou také elektronické rušiče proti dálkově ovládaným nástražním výbušným zařízením.

TITUS (17)
Foto: Obrněné vozidlo TITUS | DP

K bezpečnosti provozu a komfortu osádky přispěje i moderní vnější LED osvětlení. Vnější povrchová úprava vozidla provedená polyuretanovým nátěrem odstínu khaki s naznačenými konturami kamufláže zajistí ochranu vozidla před povětrnostními vlivy i korozí, navíc ale odolá i účinkům bojových otravných látek a dekontaminačních prostředků. Nátěr má také funkci maskovací, a to nejen ve viditelné, ale i infračervené části spektra. Všechna vozidla budou navíc dodávána s trvalým vnějším maskováním ve vzorech lesní (pro letní provoz) a zimní. Součástí vezené výbavy pak budou i tři maskovací dílce k dodatečnému domaskování vozidel při stání na místě.

 Autor: Petr Žák

Komentáře

henry

31. 03. 2020, 13:49

No nevím, ale pokud si dobře pamatuji, tak SKOT neměl tatrovácký podvozek, ale jen motor myslím 911. Podvozek byl polský.