EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Peklo ohnivé bouře v Hamburku: Operace Gomora aneb "Hirošima" v Evropě

 22. 12. 2022      kategorie: Vojenská historie      13 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Během 2. světové války bylo bombardování měst letectvem znepřátelených zemí běžnou záležitostí. Cílem bylo jak zničení průmyslového potenciálu, tak smrt civilistů. Nálet na Hamburk, druhé největší německé město, známý jako operace Gomora, byl z obecného pohledu katastrofou, která vytvořila jednu z největších ohnivých bouří. Název "Gomora" je biblický. Jednalo se o jedno ze dvou zničených měst: "Tehdy Hospodin z nebe dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň." (Zj 2,5). – Genesis 19:24

Od počátku druhé světové války byl Hamburk opakovaně vystaven leteckým útokům, neboť se jednalo o velké průmyslové centrum, které mělo přístav a bylo významným dopravním uzlem. Ve městě se nacházely ropné rafinerie, loděnice a značný počet vojensko-průmyslových zařízení a podniků.

01_GomoraFoto: Výsledek operace Gomora | Wikimedia Commons / Public Domain

Dne 21. ledna 1943 přijali Spojenci směrnici o kombinované bombardovací ofenzívě. Tato směrnice stanovila "postupné zničení a rozvrácení německého vojenského, průmyslového a hospodářského systému a podlomení morálky německého lidu do té míry, že jeho schopnost ozbrojeného odporu bude fatálně oslabena."

Bombardovací velitelství Královského letectva (RAF) (včetně RCAF, RAAF a polských perutí) mělo provádět noční nálety. Osmá letecká armáda USAAF se ujala denních náletů. Sir Arthur Travers Harris, který byl maršálem RAF, věřil, že zničení německých dělníků, jejich rodin a obydlí je stejně účinné jako zničení průmyslových podniků.
Říkal, že cituje Starý zákon: "Nacisté vstoupili do této války v poněkud dětinském klamu, že budou bombardovat všechny ostatní a nikdo nebude bombardovat je. V Rotterdamu, Londýně, Varšavě a na půl stovce dalších míst uvedli svou poněkud naivní teorii v život. Zaseli vítr a teď budou sklízet bouři."

Dne 27. května 1943 podepsal Harris rozkaz Bombardovacího velitelství č. 173 o operaci s krycím názvem Operace Gomora. Ve stejné době britské letectvo poprvé použilo chaff (původně nazývaný "Okno"), což byl nový nástroj pro vytváření silného rušení německých radarů. Piloti rozptýlili oblak drobných kousků fólie, které zmátly všechny radary sledující letadlo.

Dne 15. července na schůzce, které se zúčastnil Winston Churchill, dostal Harris povolení k použití chaffu při útocích na Hamburk. V noci z 24. na 25. července, přibližně v 0:57 hodin, zahájily britské bombardéry útok trvající asi 50 minut. Nálet provedlo 791 letadel. Celkem bylo svrženo asi 2400 tun bomb. Nejprve byly shozeny vysoce explozivní bomby, které ničily střechy domů, poté byly shozeny zápalné bomby. Němečtí hasiči se nemohli v ulicích města prakticky pohybovat. Požáry způsobené náletem pokračovaly po tři dny. Díky použití chaffu činily ztráty britského letectva pouze 12 letadel.

"Když došlo k prvnímu náletu na Hamburk, bylo to pro nás docela překvapení, protože jste použili nějaké nové zařízení, které bránilo protiletadlovým dělům najít vaše bombardéry, takže jste měli velký úspěch a tyto útoky na Hamburk jste několikrát zopakovali." – napsal Albert Speer v knize Tajná válka.

Druhý nálet provedly v 16:40 bombardéry amerického letectva. Devadesát létajících pevností B-17 dorazilo do Hamburku a zaútočilo na továrnu na letecké motory a také na loděnici Blohm und Voss. Německým protiletadlovým zařízením se podařilo poškodit desítky amerických letadel.

Do Hamburku byli přivezeni další hasiči z jiných měst, včetně Hannoveru, který byl rovněž bombardován. Následující noc byl útok na Hamburk zrušen kvůli problémům s viditelností. Místo toho 700 bombardérů zaútočilo na Essen. Třetí nálet se uskutečnil 26. července ráno. V 0:20 nad Severním mořem zuřil silný vítr a byly bouřky. Kvůli tomuto špatnému počasí byly na město svrženy pouze dvě bomby. Z tohoto důvodu se tento útok často nezapočítává do celkového počtu útoků.

V noci z 27. na 28. července bombardovalo Hamburk 787 letadel RAF (74 Wellingtonů, 116 Stirlingů, 244 Halifaxů a 353 Lancasterů). Suché počasí, odvolání hannoverských hasičských posádek, omezení hašení požárů a koncentrace bombardování do jedné oblasti vedly k další ohnivé bouři.

"Déšť velkých jisker, které létaly po ulici, byly každá velká jako pětimarkovka. Snažil jsem se utíkat proti větru, ale mohl jsem se dostat jen k domu na rohu Sorbenstrasse... [Nemohli jsme] pokračovat přes Eiffestrasse, protože asfaltová silnice se roztekla. Na vozovce leželi lidé, někteří už byli mrtví, jiní ještě leželi živí, ale uvízli v asfaltu. Museli se bez rozmyslu vrhnout na vozovku. Uvízly jim nohy a pak natáhli ruce, aby se pokusili znovu dostat ven. Křičeli, snažili se lézt po čtyřech." – napsala o požární bouři v Hamburku v roce 1943 Kateřina Hoffmeisterová, tehdy devatenáctiletá.

Vytvořila se termická cyklóna o průměru 3,5 kilometru s větrem o rychlosti až 240 km/h. Teplota ve středu bouře dosahovala 800 °C a do procesu hoření bylo zapojeno asi 2 miliony tun vzduchu. Všechny dřevěné, papírové a látkové předměty okamžitě shořely. Vysoká teplota změnila olovo a hliník na kapalinu. Ocel, která je tvárná, se pod vlivem konstrukčního zatížení zdeformovala. Cihly se pomalu tavily a přeměňovaly pod vlastní vahou. Lidé v protileteckých krytech se dusili nedostatkem kyslíku.

Dne 29. července zaútočilo na Hamburk více než 700 bombardérů letectva. Nálet plánovaný na 3. srpna byl zrušen kvůli špatným povětrnostním podmínkám. Poslední nálet operace Gomora se uskutečnil 3. srpna. Toho dne vzlétlo 740 bombardérů, ale nepříznivé povětrnostní podmínky zabránily většině z nich dosáhnout cíle.

Operace Gomora si vyžádala životy více než 42 tisíc lidí. Zraněno a popáleno bylo asi 37 tisíc lidí a bez střechy nad hlavou zůstalo asi milion civilistů. Během operace uskutečnilo Královské letectvo 2355 nočních vzletů a americké letectvo 235 vzletů. Asi 3000 letadel shodilo téměř 9000 tun bomb, které zničily více než 250 tisíc budov.

Celkem bylo zničeno asi 74 % všech městských budov. Vážně poškozeny byly doky a čtyři hlavní loděnice. Do konce války bylo na Hamburk provedeno ještě 69 leteckých útoků. "Tehdy jsem [na zasedání ministerstva letectví] řekl, že kdybyste tento úspěch zopakovali na dalších čtyřech nebo pěti německých městech, tak se zhroutíme". – Albert Speer, Tajná válka.

Zdroj: warhistoryonline

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Zdeněk

26. 12. 2022, 12:00

Karel Čížek, plně souhlasím a datum nijak nezpochybňuji, ale Německo k tomu mělo plné právo a to i podle mezinárodních dohod a smluv - Polsko částečně mobilizovalo, tím jednostranně porušilo smlouvu, která pozbyla platnosti a Německo ji následně vypovědělo.

Pochopte, Polsko bylo jednoznačně napadeno, ale kroky, které předtím učinilo, poskytly Německu naprosto oprávněný Casus belli. Poláci jednoznačně přecenili své schopnosti a spolehli se na vojenskou pomoc Francie a VB, které ji ovšem nebyly schopny dostát.

Já v žádném případě neobhajuji Německo, ale příčiny WWII je potřeba hledat nikoliv v ďábelském A.H., ale mnohem dříve, osobně velikou část viny (možná zásadní) shledávám ve Versailleské smlouvě a chybách spojenců po WWI.

p.s. mimochodem, Polsko nebylo demokracii, ale fašistickou vojenskou diktaturou, která se nadšeně přidala k Německu, když se porcovalo Československo.

Snažit se pochopit neznamená obhajovat a pokud nepochopíme, tak si historií znovu prožijeme.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 13:19

Zdeněk. Jsem rád ,že se z mé strany na závěr diskuze shodneme a chápeme - jen dodám ,že informace ,které uvádíte jsou všeobecně známe a tudíž i mě dostupné. Prostě jde jen o to ,že Flek záměrně a opakovaně uvádí chybné údaje ,které skreslují danou událost. Příkladem uvedu jeho tvrzení o potopení všech bitevních lodí a stovkách zničených britských letadel Japonci na Cejlonu roku 1942 nebo jeho "příspěvky" o rozsahu poškození ,jménech , třídách a taktik použití jednotlivých válečných lodí v bitvě o Krétu ,Sevastopol nebo Midway. Je toho samozřejmě víc ,tak třeba na závěr : pohádky ohledně obsazování Holandské východní Indii Japonci - to už nebyly zdroje ala " Dänikeni historie " ,tam si to cucal doslova z prstu.

Zdeněk

26. 12. 2022, 13:51

Na rovinu netuším, o čem hovoříte, a proto mohu soudit pouze příspěvky pana Fleka, které znám a ty považuji za velmi erudované, byť někdy otevírací nepříjemná a kontroverzní témata.
Například ale v tomto případě měl jednoznačně pravdu, první porušilo smlouvu o neútočení Polsko a Německo ji pouze oprávněně vypovědělo. Sám musíte uznat, že časová souvislost je naprosto jednoznačná a vychází ve prospěch Německa.
Jistě můžeme spekulovat, že Polsko bylo do této role vmanipulovano, ale to nic nemění na skutečnosti, že se v roce 1939 v Polsku objevovala hesla typu "Na Berlín" a že si Polsko dělalo zálusk na některá německá území.

Dovolím si zde napsat naprosto skandální myšlenku, která snad vysvětlí problém "úhlu pohledu":

Pro mě osobně jsou muži jako Josef Gabčík a Jan Kubiš jednoznačně hrdinové, nicméně to mi nebrání uznat, že byli také pouze lidmi a že učinili mnoho chyb, které v konečném důsledku stály mnoho životů, a současně, že z pohledu Němců se jednalo o nebezpečné teroristy a vrahy.

Proto také odmítám pojem "pravda" nebo dokonce "absolutní pravda" a naopak uznávám fakta a příběh, který ta fakta propojí, což ovšem nemusí být věrný obraz skutečnosti.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 14:18

Zdeněk - Vzhledem k Vaší odpovědi vidím ,že jsem se nepochopili ,ale to naprosto nevadí o tom je diskuze ,ta však nemá pro mě nadále jakýkoliv informační přínos a tak jí z mé strany považujte za ukončenou - nadále už nebudu reagovat. Závěrem jen dodám ,že je to asi z Vaší strany " ŠTĚSTÍ " že netušíte.

Zdeněk

26. 12. 2022, 16:19

Karel Čížek, vzhledem k tomu, že nejste schopen mi vysvětlit v čem pan Flek lže (byl bych vám ochoten bez problémů uznat třeba, že se dopustil zjednodušení nebo nepřesné formulace), popřípadě mi vysvětlit, kde mám ve své odpovědi faktografické chyby, mohu učinit z těchto faktů pouze jediný pro mě logický závěr - z vaší strany se jedná o animozitu vůči p. Flekovi a máte pravdu, toho se účastnit nechci, jednak mi to nepřísluší a jednak to neshledávám užitečným.

Každopádně mohu ocenit, že naše diskuse zůstala v mezích slušnosti, i když byla zcela neužitečná.

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 18:42

Karel Čížek :

Prekvapuje mne vase fascinace mou osobou. Ja vam to bohuzel nemohu oplatit, nebot si vas prakticky nevybavuji. Jen mohu konstatovat, ze vase pamet, na prvni pohled fenomenalni, misty dost selhava, treba kdyz mi pripisujete zasluhy jinych. Ceho urcite nemate nazbyt, je zdvorilost a uhlazenost v diskusi.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:08

Flek - dnes již podruhé - IMAO a LOL

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 19:26

pro Karel Čížek :

Take dneska podruhe pripominam zdvorilost v diskusi. Pokud jste tak fascinovan mou osobou, jak davate najevo, mozna jste si vsiml, ze vystupuji pod celym jmenem, tedy krestnim jmenem a prijmenim.

Jinak nevim, proc mi stale pripominate inhibitory monoaminooxidazy (IMAO), coz jsou leciva ze skupiny modernich antidepresiv ?

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:49

lol

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:51

Flek - imao lol a lol a lol - tak po třetí a naposled

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 21:06

Karel Čížek

Tak poprve a naposled - vase reakce jsou ubohe.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 21:09

Tak na počtvrté Fleku zas a opět imao a lol lol a lol

Vaclav Flek

25. 12. 2022, 00:19

Clanek povazuji za celkem dobry, prinasejici informace o rade aspektu bombardovani Hamburku, vcetne desiveho popisu ucinku tzv. ohnive boure. Ovsem chybi mi tam jedna klicova vec - totiz, ze zalozeni ohnive boure bylo od pocatku hlavnim cilem spojeneckeho naletu, nikoliv jeho nechtenym nabo vedlejsim efektem (na rozdil treba od nedavneho pozaru v Hrensku, jehoz efektivni haseni zasadne komplikovala sumace nekolika nechtenych klimatickych i jinych jevu).

Tou dlouhou vetou jsem chtel sdelit, ze ohniva boure byla zejmena britskymi, ale i americkymi specialisty dlouho studovana. Ukazalo se, ze jde o celkem slozity jev, ktery muze vzniknout pouze pri souhre rady okolnosti, vojenskych, technickych a predevsim klimatickych. Proto byl masovy nalet na Hamburk nekolikrat odlozen, dokud se nevytvorily optimalni podminky pro masivni sireni pozaru. Podobne podminky se v prubehu II. svetove valky vytvorily pouze nekolikrat, po Hamburku pak zejmena pri naletu na Drazdany a pozdeji pri naletu na Tokio.