Peklo ohnivé bouře v Hamburku: Operace Gomora aneb "Hirošima" v Evropě

 22. 12. 2022      kategorie: Vojenská historie      52 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Během 2. světové války bylo bombardování měst letectvem znepřátelených zemí běžnou záležitostí. Cílem bylo jak zničení průmyslového potenciálu, tak smrt civilistů. Nálet na Hamburk, druhé největší německé město, známý jako operace Gomora, byl z obecného pohledu katastrofou, která vytvořila jednu z největších ohnivých bouří. Název "Gomora" je biblický. Jednalo se o jedno ze dvou zničených měst: "Tehdy Hospodin z nebe dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň." (Zj 2,5). – Genesis 19:24

Od počátku druhé světové války byl Hamburk opakovaně vystaven leteckým útokům, neboť se jednalo o velké průmyslové centrum, které mělo přístav a bylo významným dopravním uzlem. Ve městě se nacházely ropné rafinerie, loděnice a značný počet vojensko-průmyslových zařízení a podniků.

01_GomoraFoto: Výsledek operace Gomora | Wikimedia Commons / Public Domain

Dne 21. ledna 1943 přijali Spojenci směrnici o kombinované bombardovací ofenzívě. Tato směrnice stanovila "postupné zničení a rozvrácení německého vojenského, průmyslového a hospodářského systému a podlomení morálky německého lidu do té míry, že jeho schopnost ozbrojeného odporu bude fatálně oslabena."

Bombardovací velitelství Královského letectva (RAF) (včetně RCAF, RAAF a polských perutí) mělo provádět noční nálety. Osmá letecká armáda USAAF se ujala denních náletů. Sir Arthur Travers Harris, který byl maršálem RAF, věřil, že zničení německých dělníků, jejich rodin a obydlí je stejně účinné jako zničení průmyslových podniků.
Říkal, že cituje Starý zákon: "Nacisté vstoupili do této války v poněkud dětinském klamu, že budou bombardovat všechny ostatní a nikdo nebude bombardovat je. V Rotterdamu, Londýně, Varšavě a na půl stovce dalších míst uvedli svou poněkud naivní teorii v život. Zaseli vítr a teď budou sklízet bouři."

Dne 27. května 1943 podepsal Harris rozkaz Bombardovacího velitelství č. 173 o operaci s krycím názvem Operace Gomora. Ve stejné době britské letectvo poprvé použilo chaff (původně nazývaný "Okno"), což byl nový nástroj pro vytváření silného rušení německých radarů. Piloti rozptýlili oblak drobných kousků fólie, které zmátly všechny radary sledující letadlo.

Dne 15. července na schůzce, které se zúčastnil Winston Churchill, dostal Harris povolení k použití chaffu při útocích na Hamburk. V noci z 24. na 25. července, přibližně v 0:57 hodin, zahájily britské bombardéry útok trvající asi 50 minut. Nálet provedlo 791 letadel. Celkem bylo svrženo asi 2400 tun bomb. Nejprve byly shozeny vysoce explozivní bomby, které ničily střechy domů, poté byly shozeny zápalné bomby. Němečtí hasiči se nemohli v ulicích města prakticky pohybovat. Požáry způsobené náletem pokračovaly po tři dny. Díky použití chaffu činily ztráty britského letectva pouze 12 letadel.

"Když došlo k prvnímu náletu na Hamburk, bylo to pro nás docela překvapení, protože jste použili nějaké nové zařízení, které bránilo protiletadlovým dělům najít vaše bombardéry, takže jste měli velký úspěch a tyto útoky na Hamburk jste několikrát zopakovali." – napsal Albert Speer v knize Tajná válka.

Druhý nálet provedly v 16:40 bombardéry amerického letectva. Devadesát létajících pevností B-17 dorazilo do Hamburku a zaútočilo na továrnu na letecké motory a také na loděnici Blohm und Voss. Německým protiletadlovým zařízením se podařilo poškodit desítky amerických letadel.

Do Hamburku byli přivezeni další hasiči z jiných měst, včetně Hannoveru, který byl rovněž bombardován. Následující noc byl útok na Hamburk zrušen kvůli problémům s viditelností. Místo toho 700 bombardérů zaútočilo na Essen. Třetí nálet se uskutečnil 26. července ráno. V 0:20 nad Severním mořem zuřil silný vítr a byly bouřky. Kvůli tomuto špatnému počasí byly na město svrženy pouze dvě bomby. Z tohoto důvodu se tento útok často nezapočítává do celkového počtu útoků.

V noci z 27. na 28. července bombardovalo Hamburk 787 letadel RAF (74 Wellingtonů, 116 Stirlingů, 244 Halifaxů a 353 Lancasterů). Suché počasí, odvolání hannoverských hasičských posádek, omezení hašení požárů a koncentrace bombardování do jedné oblasti vedly k další ohnivé bouři.

"Déšť velkých jisker, které létaly po ulici, byly každá velká jako pětimarkovka. Snažil jsem se utíkat proti větru, ale mohl jsem se dostat jen k domu na rohu Sorbenstrasse... [Nemohli jsme] pokračovat přes Eiffestrasse, protože asfaltová silnice se roztekla. Na vozovce leželi lidé, někteří už byli mrtví, jiní ještě leželi živí, ale uvízli v asfaltu. Museli se bez rozmyslu vrhnout na vozovku. Uvízly jim nohy a pak natáhli ruce, aby se pokusili znovu dostat ven. Křičeli, snažili se lézt po čtyřech." – napsala o požární bouři v Hamburku v roce 1943 Kateřina Hoffmeisterová, tehdy devatenáctiletá.

Vytvořila se termická cyklóna o průměru 3,5 kilometru s větrem o rychlosti až 240 km/h. Teplota ve středu bouře dosahovala 800 °C a do procesu hoření bylo zapojeno asi 2 miliony tun vzduchu. Všechny dřevěné, papírové a látkové předměty okamžitě shořely. Vysoká teplota změnila olovo a hliník na kapalinu. Ocel, která je tvárná, se pod vlivem konstrukčního zatížení zdeformovala. Cihly se pomalu tavily a přeměňovaly pod vlastní vahou. Lidé v protileteckých krytech se dusili nedostatkem kyslíku.

Dne 29. července zaútočilo na Hamburk více než 700 bombardérů letectva. Nálet plánovaný na 3. srpna byl zrušen kvůli špatným povětrnostním podmínkám. Poslední nálet operace Gomora se uskutečnil 3. srpna. Toho dne vzlétlo 740 bombardérů, ale nepříznivé povětrnostní podmínky zabránily většině z nich dosáhnout cíle.

Operace Gomora si vyžádala životy více než 42 tisíc lidí. Zraněno a popáleno bylo asi 37 tisíc lidí a bez střechy nad hlavou zůstalo asi milion civilistů. Během operace uskutečnilo Královské letectvo 2355 nočních vzletů a americké letectvo 235 vzletů. Asi 3000 letadel shodilo téměř 9000 tun bomb, které zničily více než 250 tisíc budov.

Celkem bylo zničeno asi 74 % všech městských budov. Vážně poškozeny byly doky a čtyři hlavní loděnice. Do konce války bylo na Hamburk provedeno ještě 69 leteckých útoků. "Tehdy jsem [na zasedání ministerstva letectví] řekl, že kdybyste tento úspěch zopakovali na dalších čtyřech nebo pěti německých městech, tak se zhroutíme". – Albert Speer, Tajná válka.

Zdroj: warhistoryonline

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Zdeněk

26. 12. 2022, 12:00

Karel Čížek, plně souhlasím a datum nijak nezpochybňuji, ale Německo k tomu mělo plné právo a to i podle mezinárodních dohod a smluv - Polsko částečně mobilizovalo, tím jednostranně porušilo smlouvu, která pozbyla platnosti a Německo ji následně vypovědělo.

Pochopte, Polsko bylo jednoznačně napadeno, ale kroky, které předtím učinilo, poskytly Německu naprosto oprávněný Casus belli. Poláci jednoznačně přecenili své schopnosti a spolehli se na vojenskou pomoc Francie a VB, které ji ovšem nebyly schopny dostát.

Já v žádném případě neobhajuji Německo, ale příčiny WWII je potřeba hledat nikoliv v ďábelském A.H., ale mnohem dříve, osobně velikou část viny (možná zásadní) shledávám ve Versailleské smlouvě a chybách spojenců po WWI.

p.s. mimochodem, Polsko nebylo demokracii, ale fašistickou vojenskou diktaturou, která se nadšeně přidala k Německu, když se porcovalo Československo.

Snažit se pochopit neznamená obhajovat a pokud nepochopíme, tak si historií znovu prožijeme.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 13:19

Zdeněk. Jsem rád ,že se z mé strany na závěr diskuze shodneme a chápeme - jen dodám ,že informace ,které uvádíte jsou všeobecně známe a tudíž i mě dostupné. Prostě jde jen o to ,že Flek záměrně a opakovaně uvádí chybné údaje ,které skreslují danou událost. Příkladem uvedu jeho tvrzení o potopení všech bitevních lodí a stovkách zničených britských letadel Japonci na Cejlonu roku 1942 nebo jeho "příspěvky" o rozsahu poškození ,jménech , třídách a taktik použití jednotlivých válečných lodí v bitvě o Krétu ,Sevastopol nebo Midway. Je toho samozřejmě víc ,tak třeba na závěr : pohádky ohledně obsazování Holandské východní Indii Japonci - to už nebyly zdroje ala " Dänikeni historie " ,tam si to cucal doslova z prstu.

Zdeněk

26. 12. 2022, 13:51

Na rovinu netuším, o čem hovoříte, a proto mohu soudit pouze příspěvky pana Fleka, které znám a ty považuji za velmi erudované, byť někdy otevírací nepříjemná a kontroverzní témata.
Například ale v tomto případě měl jednoznačně pravdu, první porušilo smlouvu o neútočení Polsko a Německo ji pouze oprávněně vypovědělo. Sám musíte uznat, že časová souvislost je naprosto jednoznačná a vychází ve prospěch Německa.
Jistě můžeme spekulovat, že Polsko bylo do této role vmanipulovano, ale to nic nemění na skutečnosti, že se v roce 1939 v Polsku objevovala hesla typu "Na Berlín" a že si Polsko dělalo zálusk na některá německá území.

Dovolím si zde napsat naprosto skandální myšlenku, která snad vysvětlí problém "úhlu pohledu":

Pro mě osobně jsou muži jako Josef Gabčík a Jan Kubiš jednoznačně hrdinové, nicméně to mi nebrání uznat, že byli také pouze lidmi a že učinili mnoho chyb, které v konečném důsledku stály mnoho životů, a současně, že z pohledu Němců se jednalo o nebezpečné teroristy a vrahy.

Proto také odmítám pojem "pravda" nebo dokonce "absolutní pravda" a naopak uznávám fakta a příběh, který ta fakta propojí, což ovšem nemusí být věrný obraz skutečnosti.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 14:18

Zdeněk - Vzhledem k Vaší odpovědi vidím ,že jsem se nepochopili ,ale to naprosto nevadí o tom je diskuze ,ta však nemá pro mě nadále jakýkoliv informační přínos a tak jí z mé strany považujte za ukončenou - nadále už nebudu reagovat. Závěrem jen dodám ,že je to asi z Vaší strany " ŠTĚSTÍ " že netušíte.

Zdeněk

26. 12. 2022, 16:19

Karel Čížek, vzhledem k tomu, že nejste schopen mi vysvětlit v čem pan Flek lže (byl bych vám ochoten bez problémů uznat třeba, že se dopustil zjednodušení nebo nepřesné formulace), popřípadě mi vysvětlit, kde mám ve své odpovědi faktografické chyby, mohu učinit z těchto faktů pouze jediný pro mě logický závěr - z vaší strany se jedná o animozitu vůči p. Flekovi a máte pravdu, toho se účastnit nechci, jednak mi to nepřísluší a jednak to neshledávám užitečným.

Každopádně mohu ocenit, že naše diskuse zůstala v mezích slušnosti, i když byla zcela neužitečná.

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 18:42

Karel Čížek :

Prekvapuje mne vase fascinace mou osobou. Ja vam to bohuzel nemohu oplatit, nebot si vas prakticky nevybavuji. Jen mohu konstatovat, ze vase pamet, na prvni pohled fenomenalni, misty dost selhava, treba kdyz mi pripisujete zasluhy jinych. Ceho urcite nemate nazbyt, je zdvorilost a uhlazenost v diskusi.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:08

Flek - dnes již podruhé - IMAO a LOL

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 19:26

pro Karel Čížek :

Take dneska podruhe pripominam zdvorilost v diskusi. Pokud jste tak fascinovan mou osobou, jak davate najevo, mozna jste si vsiml, ze vystupuji pod celym jmenem, tedy krestnim jmenem a prijmenim.

Jinak nevim, proc mi stale pripominate inhibitory monoaminooxidazy (IMAO), coz jsou leciva ze skupiny modernich antidepresiv ?

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:49

lol

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:51

Flek - imao lol a lol a lol - tak po třetí a naposled

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 21:06

Karel Čížek

Tak poprve a naposled - vase reakce jsou ubohe.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 21:09

Tak na počtvrté Fleku zas a opět imao a lol lol a lol

Vaclav Flek

25. 12. 2022, 00:19

Clanek povazuji za celkem dobry, prinasejici informace o rade aspektu bombardovani Hamburku, vcetne desiveho popisu ucinku tzv. ohnive boure. Ovsem chybi mi tam jedna klicova vec - totiz, ze zalozeni ohnive boure bylo od pocatku hlavnim cilem spojeneckeho naletu, nikoliv jeho nechtenym nabo vedlejsim efektem (na rozdil treba od nedavneho pozaru v Hrensku, jehoz efektivni haseni zasadne komplikovala sumace nekolika nechtenych klimatickych i jinych jevu).

Tou dlouhou vetou jsem chtel sdelit, ze ohniva boure byla zejmena britskymi, ale i americkymi specialisty dlouho studovana. Ukazalo se, ze jde o celkem slozity jev, ktery muze vzniknout pouze pri souhre rady okolnosti, vojenskych, technickych a predevsim klimatickych. Proto byl masovy nalet na Hamburk nekolikrat odlozen, dokud se nevytvorily optimalni podminky pro masivni sireni pozaru. Podobne podminky se v prubehu II. svetove valky vytvorily pouze nekolikrat, po Hamburku pak zejmena pri naletu na Drazdany a pozdeji pri naletu na Tokio.

Standa

24. 12. 2022, 12:27

Máme štěstí na úžasné učitele. Paměť národa mapuje s dětmi totalitu už deset let
Dvě světové války a dvě totality, komunismus i nacismus. Paměť národa už deset let usiluje o to, aby školáci poznávali 20. století co nejzajímavěji.

Je vidět, že Vědecké instituce masírují školáčkům hlavičky důkladně.
Přesně podle přísloví: "Historii píší vítězové".
Dříve bylo zvykem, že kronikáři psali historii na přání vyvolených, až když už nežili pamětníci, aby si ji mohli přizpůsobovat. To dnešní "takéhistorici" takové zábrany nemají, a prosťáčkům hlásají "korigované" informace zcela nestydatě.

Standa

24. 12. 2022, 12:40

Omlouvám se, špatně jsem to odklepl. Měla to být samozřejmě reakce na komentář Zdeňka z 24. 12. 2022, 12:06. Ale na této diskuzi nejde příspěvek nijak opravit.

Zdeněk

24. 12. 2022, 12:51

Standa elektron, fakta chce to fakta, vyvrat moje argumenty ověřitelnými fakty.
Bolševické kázání o "korigované pravdě" je hezké, ale podpoř ho fakty ... ovšem to bych spíš narazil na dvouhlavého jednorožce, než aby bolševická trouba dodala fakta, co?

Standa

24. 12. 2022, 13:26

Ovšem ten výraz "korigované informace" není samozřejmě z mé hlavy, od toho jsou vzdělanější. Naposledy jej použil prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (a jistě nositel dalších titulů).

Zdeněk

24. 12. 2022, 13:43

Správně Standa, já tvé "informace" také koriguji, označím ty tvoje moudra za lež, dodám snadno dohledatelna fakta a čekám na protiargumenty ... ostatně stále čekám a čekám a čekám ...

Každopádně, já si, na rozdíl od elektrikáře a pamětníka (tvoje slova), patent na pravdu nedělám, takže klidně dodej fakta, ale upozorňuji, že stále ještě čekáme na důkazy o Katyni ...

Standa

24. 12. 2022, 14:20

Ale samozřejmě, každý má právo na SVOJÍ pravdu. Kdysi to bylo zakotveno v Listině základních práv a svobod, než byl vytvořen Úrad na potírání dezinformací.
Pokud jde o Katyni, nejste sám, kdo čeká na důkazy (nekorigované).
http://www.czechfreepress.cz/evropa/goebbelsova-casovana-naloz-katyne.html

Zdeněk

24. 12. 2022, 16:49

Prosím, kde v Listině základních práv a svobod je zakotveno právo na šíření lží? Ono, pokud je mi známo, tak se v tomto dokumentu slovo "pravda" a "lež" vůbec nevyskytují, ale souhlasím, je tam právo na svobodu vyznání ...
Takže doplň svá díla tvrzením, že se tato nezakládají na faktech, ale na tvé osobní víře, a že nejsi "historik", ale kazatel ...

Ostatně myslím, že preambule říká naprosto:

"Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod:"

Bombero

24. 12. 2022, 22:42

opět tu máme odkaz asi po stý na jeden lživý čkánek na rusském webu. Těch důkazů je mraky, jen mě už nebaví je sem pokždé dávat a živit tak rusského kolaboranta
A vše ostatní bez jakýchkoliv odkazů. posledně jsem četl na webu, že putin je buzna a agent CIA. Kdo jiný by dokázal zlikvidovat půl russké armády za 5% peněz, co ročně dává USA na armádu...

Bombero

24. 12. 2022, 22:47

Zdeněk-ale co někam zmizel M23 tak tenhle "nevímco,nevímnic" ho 100% zastoupil:rofl::thumbsup:

Zdeněk

24. 12. 2022, 23:56

Bombero, asi se budu rouhat, ale myslím, že Martínka překonává o parník ... :stuck_out_tongue_winking_eye:

Standa

24. 12. 2022, 10:26

To není nic divného. Velká Británie ani USA nikdy nevynechali žádnou příležitost k vraždění civilního obyvatelstva ve velkém stylu, všude ve světě. Mají to v genech a notují si k tomu i stejnou řečí. Svoje mocenské touhy uskutečňují především zastrašováním, terorem a vražděním.

Sir Arthur Travers Harris, který byl maršálem RAF, věřil, že zničení německých dělníků, jejich rodin a obydlí je stejně účinné jako zničení průmyslových podniků.
Měl tyto paranoidní představy posvěcené i ministerským předsedou Winstonem Churchillem, který se nikdy netajil svojí nenávistí k jiným národům. Jeho slavné výroky:

Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Neuznávám, že byla na těchto lidech spáchána křivda. Faktem je, že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo.

Nenávidím Indy, jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.

Indického politického a duchovnícho vůdce Mahátma Gándhího chtěl přivázat do brány a nechat ušlapat slony.

Svoji vizi „svobodné“ Evropy chtěl prosadit i za cenu další války v Evropě a vojenské dohody s Německem. Byl iniciátorem Operace Unthinkable, plánu útoku proti Rudé armádě v roce 1945.

No, a o Američanech je zbytečné názory rozvádět. Podle statistiky Výzkumné služby Kongresu, účastnily se od roku 1800 do října 2017 Spojené státy 392 vojenských intervencí. A v posledních letech to není lepší, snad jediný americký prezident, za jehož vlády Američané neprovedli nějakou agresi, byl Donald J. Trump.

Barbarské a nelidské bombardování civilního obyvatelstva za války, praktikované USA i po válce, nebylo nikdy označeno jako genocida a válečný zločin, a nikdo se za to neomluvil. Zřejmě to bylo "humanitární".

Vojín Kefalín: "Když nám šlo o člověka, soudruhu poručíku".
Poručík Hamáček: "Tyhle starosti můžete klidně pustit z hlavy Kefalín, lidí je na světě jako sraček".

Zdeněk

24. 12. 2022, 12:06

Standa elektron, zase budeme opravovat:

- koncepci strategického bombardování vymyslel italský generál Giulio Douhet a poprvé aplikovali Němci v Guernuce, Varšavě, Amsterdamu, Coventry ...
- Britové se z počátku války snažili bombardovat výhradně vojenské cíle, ovšem technika té doby umožňovala v noci zasáhnout cíl s přesností 10km a více - takže plošné bombardování bylo sice morálně sporné, ale bylo jedinné účinné.
- mimochodem, skoro budu souhlasit, kdyby spojenci bombardováním hloupě nevázali tisíce letadel a desetitisíce děl, miliony tun munice a více než 750000 mužů, mohli jsme chodit bolševiky obdivovat jenom do zoo, škoda...
- největší hladomory obstarali Stalin a Mao během míru, takže opět střelba do vlastních řad.
p.s.: jen tak mimochodem, bombardování Drážďan bylo na přímou žádost soudruha Stalina, ale to ti jenom vypadlo, viď, bolševická troubo ...

Standa

25. 12. 2022, 10:13

Zdeněk
Zajímavé vysvětlení a omluva plošného bombardování.
Nedávno jsem četl, že opilý řidič zdemoloval při jizdě pět automobilů, a srazil na přechodu ženu s kočárkem.
Jeho schopnosti vnímání byly tehdy sníženy silně alkoholem, takže při jeho technice jízdy mu byla ulice malá. Shrnutí ... bylo to sice morálně sporné, ale jedině účinné, jak dosáhnout cíl..

Zdeněk

25. 12. 2022, 11:10

A toto vymyslet ti trvalo jenom 15 hodin? Sakra, Stando ty jsi fakt nejostřejší tužka ve vašem penále ...

Mimochodem, to tvoje přirovnání kulhá na všechny čtyři, ale to nevadí, já si taky myslím, že spojenci měli nechat Německo deratizovat bolševiky ... bohužel ale nějak nedokážu pochopit těch nejméně 6 milionů Židů, Romů a dalších, kteří nesplňovali podmínky rasové čistoty.

Každopádně, bolševická troubo, neustále zaměňuješ příčinu a následek, agresorem, ať už počáteční příčiny byly jakékoliv, bylo Německo, které na začátku války nadšeně spolupracovalo s SSSR, a nikoliv Francie, Polsko, VB, USA nebo třeba takové Finsko, popřípadě sověty znásilněné Rumunsko a snaha vytrhnout věci z kontextu dějin není znak inteligence, ale argumentační impotence.

Standa

25. 12. 2022, 12:00

Není mým nejúžasnějším koníčkem sledovat internetové diskuze.

Jistě, těch obvykle udávaných nejméně 6 milionů Židů je tragédie a důsledek neomluvitelných rasových předsudků. Ovšem, nějak se v dnešní době při výpočtu německých zrůdností zapomíná, že ve válce zahynulo 27 milionů občanů SSSR, z toho 18 milionů vojáků a 9 milionů civilistů. A z těch vojáků to byla velká většina zajatců, které nechali soukmenovci našich dnešních nejlepších kamarádů zemřít strašlivou smrtí hlady a žízní.

Na začátku války nadšeně spolupracovaly s Německem i další země. Třeba jste chtěl připomenout, že 1. září 1939, půl hodiny po Hitlerovi, vtrhla do Polska i speciálně vytvořená Slovenská polní armáda pojmenovaná Bernolák o síle 51 306 mužů. Skládala se ze tří pěších divizí – Jánošík, Škultéty a Rázus, čtyři dny po zahájení útoku na Polsko byla do ní vřazena i tzv. Rychlá skupina Kalinčiak. Pozemní jednotky v součinnosti s 2. německou horskou divizí svedly boje s polskou armádou, a později dostaly za úkol chránit bok německých jednotek a dobytá území vyčistit od bojůvek polské armády, které operovaly v týlu útočících jednotek. Do 11. září postoupily 60 až 90 km do polského vnitrozemí. Do slovenského zajetí padlo na 1 350 Poláků, kteří byli obratem předání Německu. Stejně tak i Poláci, kteří byli zadrženi, když se snažili přejít do tehdy neutrálního Maďarska. A byli i mrtví a ranění, na obou stranách. Vedle pozemních jednotek zasáhlo do bojů i slovenské letectvo, konkrétně šlo o 37. a 39. stíhací letku s letouny Avia B-534 a 16. průzkumnou letku s letouny Letov Š-328, přičemž stíhací letouny doprovázely německé střemhlavé bombardéry při bombardování polských měst. Slovenská vláda Polsku nikdy válku nevyhlásila.
On „samostatný“ Slovenský štát si počínal po boku Německa vůbec bojovně.
Německo 22. června 1941 napadlo Sovětský svaz, a 23. června vyhlásilo Slovensko SSSR válku, a 24. června 1941 Slovenská armáda překročila sovětské hranice. Po mobilizaci bylo na východní frontě nasazeno přes 50 tisíc slovenských vojáků, seskupených do dvou pěších divizí, dvou dělostřeleckých pluků, armádní jednotky a jednotky vzdušných zbraní.
Dne 12. prosince 1941 vstupuje Slovenská republika do válečného stavu i se Spojeným královstvím a Spojenými státy americkými, ale jejich hranice kupodivu nepřekročila.

A byly to další a další státy ...

Zdeněk

25. 12. 2022, 13:04

Vypadlo ti:
17. září 1939 - SSSR napadl umírající Polsko
30. listopadu 1939 - SSSR napadl Finsko
březen - květen 1940 Stalin a spol nechávají zavraždit polské důstojníky, šlechtu a inteligenci
15. červen napadení Litvy
17. červen 1940 napadení Lotyšska

Samozřejmě musíme započítat vnitřní deportace a vraždy příslušníků etnických menšin v SSSR - Ukrajinců, Kalmyku, Čečenců, Kozáků, Židů, ...

Tys ale jenom zapomněl, to bude skleróza, viď, bolševická troubo?

Zdeněk

25. 12. 2022, 13:05

Ježíš, ještě mi vypadlo 6. srpna napadení Estonska ...

Standa

25. 12. 2022, 13:13

Nějak se ale zapomíná, že 26. ledna 1934 to bylo právě Polsko, které jako PRVNÍ z evropských států po nástupu Hitlera k moci podepsalo s Německem smlouvu o vzájemném neútočení. Této smlouvě se také říká Pakt Piłsudski-Hitler. Rovněž zde se objevují spekulace o Tajném dodatku ke smlouvě, ve kterém měly obě země uzavřít spojeneckou smlouvu. Ministr zahraničí Polské republiky Józef Beck prohlásil: „Polsko o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj osud s osudem Německa“.
Není tajemstvím, že ještě na jaře v roce 1939 Polsko nabízelo Německu, že mu umožní průchod přes své území a připojí svých čtyřicet divizí při společném útoku na Sovětský svaz. Hitler ovšem měl již své plány, a Polsko mezi své spojence do nich nezahrnul.

Ale ani Češi se nevyznamenali.
Když nahlédneme třeba do seznamu útvarů Waffen-SS, můžeme tam najít 31. dobrovolnická divize granátníků SS s přívlastkem „Böhmen-Mähren“, nebo jednotka Waffen-SS s přívlastkem „St. Vencl“ (Svatý Václav).
Nařízením protektorátní vlády č. 216/39Sb z 25. července 1939 bylo utvořeno Vládní vojsko k „udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku“. Vojsko bylo tvořeno 12 prapory o síle 480–540 mužů, tabulkový stav byl stanoven na maximálně 7000 vojáků a 350 občanských zaměstnanců. Vojáci byli využíváni především k ochraně železničních tratí, příležitostně při likvidaci živelních pohrom a k pátrání po parašutistech, sestřelených letcích nebo partyzánech. Německé úřady 23. až 29. května 1944 odeslaly většinu Vládního vojska (jedenáct praporů) do severní Itálie. Operačně podléhalo Vládní vojsko oblastním velitelům SS Horní Itálie (tedy neoficiálně jakési Waffen-SS, takto bylo prezentováno i před místním obyvatelstvem). Celkem do Itálie odjelo 5002 vládních vojáků, z toho 272 důstojníků. Po příjezdu do Itálie byly jednotky dovyzbrojeny samopaly a kulomety, a byly z nich stavěny hlídky, jež měly zamezit působení italského hnutí odporu. Tyto střety si na straně Vládního vojska vyžádaly 12 padlých a 15 raněných. Ovšem vládní vojáci byli špatně vycvičeni a špatně se orientovali v terénu, takže úkoly plnili velmi liknavě. Proto mělo být Vládní vojsko nadále nasazeno při budování obranných linií a k zajišťovacím a pomocným úkolům, zejména hlídání železničních tratí. Zajímavé je, že Vládní vojsko bylo jedinou protektorátní institucí, kde se ve služebním styku používal výhradně český jazyk.

Standa

25. 12. 2022, 13:29

Sovětský svaz si s Německem Polsko nedělil. Německo zabralo 1. září 1939 Polsko až po takzvanou demarkační Curzonovu linii, která byla vytýčena usnesením Rady Dohody z 8. prosince 1919 při Polském tažení na východ. Toto území rozšířilo Polsko svojí další expanzí v roce 1921. Sovětský svaz tedy obsadil 17. září 1939 pouze SVOJE území po Curzonovu linii, které mu Polsko ve dvacátých letech v podstatě ukradlo.

Zdeněk

25. 12. 2022, 13:30

Ale kdepak Elektron, první s Německem podepsal Rapallskou smlovu SSSR a to už v roce 1922, včetně tajných dodatků o vojenské spolupráci, to se myslím nedá s nějakou smlouvou o neútočení vůbec srovnat ...

Navíc, schválně, na které ropě a dalších surovinách dojel Wehrmacht až do Paříže? Co, Stando, kdopak jim to dodával? Ostatně poslední plný vláček přejel německé hranice ještě večer 20.6.1941 ...

Apropo, pročpak neustále rozšiřuješ záběr témat a ředíš, dochází argumenty?

Zdeněk

25. 12. 2022, 13:36

Ale kdepak Standa, Sovětský svaz nebyl dědicem carského Ruska, neboť to sám odmítl, aby nemusel platit jeho dluhy ... navíc byl založen až 30. prosince 1922, takže mu nikdo nic neukradl poněvadž mu to nikdy nepatřilo.

Navíc nějak ti z těch tvých mouder vypadla samostatná Ukrajinská lidová republika z roku 1917, kterou bolševici obsadili v roce 1919, proč?

Standa

25. 12. 2022, 13:39

No jo, to bychom se mohli dostat až k Neandrtálcům.
Omlouvám se ostatním diskutujícím za odchylku od tématu diskuze, kterým je: Peklo ohnivé bouře v Hamburku: Operace Gomora aneb "Hirošima" v Evropě.
Ovšem já jsem si s tím nezačal.

Zdeněk

25. 12. 2022, 13:41

Jo mimochodem, kdyby ti vrtalo v hlavě, jak mohl uzavřít SSSR smlouvu s Německem, když neexistoval, tak je to proto, že smlouva byla uzavřena mezi Německem a RSFR, a ta se stala zakládajícím členem SSSR, který se k ní přihlásil ... je to trochu složitější, ale když si to nakreslíš, tak bys to pochopit mohl ...

Vaclav Flek

25. 12. 2022, 22:09

pro Standa :

Pisu to nerad, ale ve vasem prispevku vidim opet same spatne interpretace ci primo chyby :

Nevim, proc skandalizujete nemeckou-polskou smlouvu o vzajemnem neutoceni z roku 1934 ? Smlouva nebyla o vojenske spolupraci, ale byla presne o tom, co rikal jeji nazev. Byla soucasti nemecke diplomaticke ofenzivy o rozbiti post-versailleskeho systemu spoluprace francouzske armady s armadami statu na vychod od Nemecka, a z tohoto pohledu byla nemeckym diplomatickym vitezstvim. Smlouva byla pozdeji jednostranne zrusena polskou stranou pote, co Polaci obdrzeli na jare 1939 britske a francouzske zaruky o vojenske pomoci. Tim doslo v podstate k poruseni paktu s Nemeckem, ktery tak ztratil smysl.

Ostatne v roce 1934, kdy byla byla smlouva o neutoceni podepsana, byla polska armada silnejsi nez nemecka, vzhledemk tomu, ze Nemecko nemohlo po radu let po I. svetove valce cvicit sve zalohy. Zadny tajny dodatek ke smlouve neexistoval, za dane konstelace by nemel smysl. Stejne absurdni je vase tvrzeni o tom, ze Polsko nabizelo Treti risi sve uzemi i jednotky pri spolecnem utoku na Sovetsky svaz v roce 1939. Dane nepravdive tvrzeni ukazuje vasi hrubou neznalost tehdejsi vojensko-strategicke situace, paradoxne je pote sam v dalsi vete popirate. Je pouze pravdou, ze v ofenzivnich planech sovetskeho generalniho stabu existovaly plany utoku na Polsko, kdo se jako s jednim z moznych scenaru pocitalo se spojenim nemeckych a polskych sil proti Rude armade. Nic z tohoto spojeni se ovsem neprokazalo a temer jiste jiz nikdy neprokaze.

Vaclav Flek

25. 12. 2022, 22:35

pro Zdeněk :

Sice rozumim, co chcete ve vasi prvni vete vyjadrit, presto bych cinil rozdil mezi plosnym bombardovanim (ktere jste mel v teto konkretni situaci asi na mysli) a strategickym bombardovanim, ktere ma za ucel zlomit protivnikovu vuli k odporu a vyradit jej z valky. Myslim, ze nalety na cile jako Guernica, Varsava, Amsterdam (spise Rotterdam ?) nemuzeme v tomto kontextu povazova za strategicke, ale pouze takticke, pomahajici pozemnim jednotkam splnit vytycene cile. Nalet na Coventry by se sice dal jiz za strategicky povazovat, ale protoze byl svym charakterem ojedinely (byt vim, ze tech naletu bylo vice), i zde bych se zdrahal mluvit o strategickem bombardovani. Hitlerovo veleni zde sledovalo spise psychologicky efekt - ukazat odstrasujici silu luftwaffe.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 08:54

citace Flek ...." Smlouva byla pozdeji jednostranne zrusena polskou stranou ..." No a skutečná historická fakta ( uvádí 100 ze 100 % relevantních zdrojů) !!!!!! Pakt byl jednostranně Německem vypovězen 28. dubna 1939 !!!!!!!! Ke zbytku se nemá absolutně cenu vyjadřovat ,známe Vaše zdroje - " Dänikeni historie "

Standa

26. 12. 2022, 11:01

Německo smlouvu s Polskem jednostranně vypovědělo 28. dubna 1939, oficiálně kvůli sporům o Gdaňský koridor.
smlouva Polska s Francií byla podepsána 19. května 1939
smlouva Polska s Velkou Británií byla podepsána 25. srpna 1939.

Ovšem Německo po nástupu Hitlera k moci uzavřelo smlouvy o neútočení téměř se všemi státy Evropy. Chtělo uklidnit veřejné mínění, aby mělo klid pro uskutečnění svých záměrů. To, že třeba armády Polska a Francie byly silnější než Německa, nic neznamenalo. Jejich koncepce válčení byla beznadějně zastaralá.

Zdeněk

26. 12. 2022, 11:03

Karel Čížek, skutečná historická fakta ovšem jsou, že dne 23.3.1939 vyhlásilo Polsko částečnou mobilizaci (mimochodem, Československo udělalo v květnu 1938 velmi podobný krok) a tím se dopustilo vůči Německu válečného aktu ... naprosto jednoznačně tak porušilo smlouvu o neútočení z roku 1934, čímž tato pozbyla platnosti a její odvolání A.H. bylo celkem logické a v pořádku.

Jen tak pro zajímavost, Německo ani proti Československu a ani proti Polsku nemobilizovalo ... pochopitelně Německo provádělo proti těmto zemím špionážní operace, ale ty probíhaly i naopak, a podporovalo národnostní třenice, ale tam hlavně projevovala krátkozrakost jak československa tak polská vláda.

Navíc Polsko odmítalo jednat s Německem o sporných otázkách ohledně města Gdaňsk a Východního Pruska, čímž porušilo smlouvu z Lokarna z roku 1925.

Takže, abychom si to ujasnili, paradoxně, Německo mělo právo chránit své národní a ekonomické zájmy, a i když se nakonec stalo spolu se SSSR agresorem, tak značný podíl viny nesou také politici Polska, Francie a VB.
Ne, že by chtěli světovou válku, tomu nevěřím, ale jednotlivé tahy a protitahy prostě nakonec k válce vedly. Myslím, že už je vhodné si toto přiznat a poučit se z toho.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 11:32

Zdeněk - citace Flek ...." Smlouva byla pozdeji jednostranne zrusena polskou stranou " A to je !!! LEŽ !!! ,to co uvádíte vy jsou jsou POLITICKÉ příčiny a důsledky. Smlouvu !!! JEDNOZNAČNĚ A NEZPOCHYBNITELNĚ !!!! vypovědělo Německo jednostranně 28. dubna 1939a to je 100 % doložitelný historický údaj.

Zdeněk

26. 12. 2022, 12:02

Karel Čížek, odpověď mi skočila na začátek diskuse, omlouvám se, pokud je zájem, můžeme pokračovat v diskusi tam.

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 17:44

pro Karel Čížek

Ano, mate pravdu, od smlouvy odstoupila Treti rise, nikoliv Polsko, udelal jsem zde skutecne chybu. Nevim, jak k ni doslo (bylo to ve spontanni diskusi, mimo hlavni tema clanku), snad jsem chtel vyjadrit, ze celou lavinu udalosti spustilo Polsko tim, ze prijalo britsko-francouzske zaruky, ackoliv je vazala platna smlouva s Nemeckem. Bud jak bud, slo z me strany o chybu, kterou bych oznacil jako omyl, rozhodne ne jako lez. Vy jste presto ten vyraz pouzil, ackoliv jste mohl duvodne predpokladat, ze neslo o vedomou, tim mene ucelovou, lez.

To, ze to tak oznacujete a muj omyl zbytecne agravujete, se zase vy dopoustite jine chyby, ktere se rika "semantocidie". Jde o nevhodne pouzivani velmi silnych vyrazu pro banalni veci, ktery vede k tomu, ze ty silne vyrazy ztraceji svuj puvodni vyznam. Sam na techto strankach diskutuji s radou lid, obcas poukazuji na jejich omyly, ale rozhodne jsem jeste nikomi nenapsal, ze lze. Asi jsem chodil do jinych kurzu tance a spolecenske vychovy.

Za poukazani na muj omyl by se sluselo podekovat, ovsem vzhledem k vyse uvedenemu tak necinim, vy uz jste tou svou jedovatou slinou strikl...

Vaclav Flek

26. 12. 2022, 17:56

pro Standa :

Ted z hlavy nevim, jaky byl presny duvod vypovezeni polsko-nemecke smlouvy o neutoceni , ale myslim, ze koridor to oficialne byt nemohl. Duvodem byl zrejme souhlas Polska s britskymi a francouzskymi zarukami jeho bezpecnosti. Dnes vime, ze slo o mydlovou bublinu, ale takova byla jeste v roce 1939 prestiz vitezu I. svetove valky.

Pisu hlavne proto, ze se domnivam, ze data podpisu konkretnich smluv Polska s Velkou Britanii a Francii nejsou zasadni, klicove bylo v te dobe Chamberlainovo prohlaseni na konci brezna 1939. Mnoho historiku je povazuje za jeho nejvetsi politickou chybu, mnohem horsi nez Mnichov. Od tohoto prohlaseni se pote zacalo odvijet vse dalsi.

Karel Čížek

26. 12. 2022, 17:58

IMAO. A "semantocidie" LOL

Karel Čížek

26. 12. 2022, 19:55

Flek - imao - lol - lol -lol tak dnes potřetí a naposled

Standa

27. 12. 2022, 14:03

Vaclav Flek
Koridor (takzvané Východní Pomoří) oddělioval německý region Východní Prusko od zbytku Německa. Koridor se Svobodným městským státem Gdaňsk a přístavem, mělo právo využívat Polsko i Německo. Neměly zde být žádné vojenské posádky, ale Poláci si brzy začali budovat vlastní přístav v nedaleké Gdyni. Pod rouškou „překladiště“ tam začali zřizovat vojenské opevnění, zejména na poloostrově Westerplatte. Práce probíhaly v tajnosti, ale neušly pozornosti Němců. Ti to oprávněně považovali za porušení smlouvy z roku 1934.

Přestože zde žilo pouze několik procent obyvatel polské národnosti (Kašubů), stalo se místo ohniskem národnostních třenic. Ale protože Polsko bylo pod patronací Francie a Anglie, snažili se Poláci zatáhnout tyto země do svých problémů. Dne 31. března byly vyhlášeny jednostranné britské garance vůči Polsku, ale šlo pouze o formální akt, Velká Británie nechtěla jít do války, a už vůbec ne kvůli Gdaňsku. Později s Polskem uzavřely sice Francie a Velká Británie smlouvy o pomoci a spolupráci, to však byly pouze prázdné fráze, jak ukázal další vývoj.

Vaclav Flek

27. 12. 2022, 20:01

pro Standa :

Dekuji za vas vyklad o polskem "koridoru". V podstate nemam namitek a souhlasim s nim, i kdyz vim, ze je to u nasich vymen mozna mene obvykle. Premyslim, proc jste mi to vlastne poslal, asi jste se chtel vymezit proti mnou uvadene britske zaruce, dle vas to byly spise polske aktivity v "koridoru". Kdovi, mozna slo v tomto pripade o dve strany teze mince ?

My dnes vime, jak bezzube byly britske zaruky, ale to na jare 1939 nemohl nikdo predpokladat, slo prece o jednoho z vitezu I. svetove valky ! V pripade mobilizace v dubnu 1939 by Velka Britanie nepostavila v Evrope ani jednu (!) kompletni divizi, Francie 54 a Nemecko 96. Z tohoto pohledu se jevi britske garance skutecne formalnim aktem, nicmene Chamberlain prohlasil 31. brezna 1939 v britskem Parlamentu toto :

"Musim informovat Snemovnu o tom, ze ...v pripade jakÿchkoliv aktivit, ktere by ohrozovaly polskou nezavislost, a na ktere by polska vlada odpovedela nasazenim svych narodnich sil, se bude citit vlada Jeho Velicenstva vazana poskytnout polske vlade veskerou podporu v ramci svych moznosti."

Ja tomu rozumim tak, ze neslo pouze o "formalni akt" (vas vyraz), toto byl ze strany britskeho premiera jednoznacne formulovany zavazek.

Standa

27. 12. 2022, 20:49

Vaclav Flek
Omlouvám se, nechtěl jsem Vás poučovat, jenom upřesnit ... Ted z hlavy nevim, jaky byl presny duvod vypovezeni polsko-nemecke smlouvy o neutoceni ...
Z pohledu na pozdější aktivity, je ale zřejmé, že Německo si bylo vědomo bezzubé politiky velmocí vůči Polsku. To si vysloužilo kritiku za svůj diktátorský režim, antisemitské postoje a spory se sousedy. Rostoucí bojovnost polského státu přerostla v konflikty a války, dokonce i s Československem.
Ministr zahraničí Polské republiky Beck 28. září 1934 prohlásil: Polská vláda se prohlašuje od nynějška za osvobozenou od jakýchkoliv závazků vůči Československu a připomíná svoje přání stanovit společnou hranici s Maďarskem.

Vaclav Flek

27. 12. 2022, 22:53

pro Standa :

Vubec se neomlouvejte za udajne poucovani, sam jsem vam za prispevek podekoval. Presna formulace rozvazani nemecko-polske smlouvy se da jiste dohledat, ale budou to z velke casti diplomaticke floskule. Za meritum povazuji poskytnuti britskych garanci Polsku, coz v podstate poprelo nemecko-polskou smlouvu o neutoceni. Asi se oba priblizujemek jadru problemu, tentokrat nikoliv proti sobe, ale spise soubezne.

Jak jsem jiz psal, s dnesnim vice nez osmdesatiletym odstupem hodnotime tyto udalosti jinak, nez jejich ucastnici. Velka Britanie se zdala mocnejsi, nez skutecne byla, zejmena pro potencialni hrozbu namorni blokady. Ta v letech I. svetove valky a bezprostredne po ni zpusobila v Nemecku velky hlad (pokud nechci rici hladomor) a stradani. Dnes vime, ze by Royal Navy tento vykon nezopakovala, ale politikum ani beznym lidem to v roce 1939 tak jasne nebylo.

Vzrustajici bojovnot polskeho statu, projevujici se v konfliktu o Tesinsko a mozna i o Podkarpatskou Rus (vize spolecne hranice Polska s Madarskem) je jiz jine tema. Zde jiz s vami nesouhlasim, ale nechal bych si diskusi na jindy.

Bombero

24. 12. 2022, 22:37

zase spousta komunistických lží a keců bez jediného důkazu, či odkazu
co je to australský černoch a indiány v americe zdecimovaly hlavně portugalsko, a španělsko..takže opět ve vašen stylu- lži, lži a zase lži