EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pořízení nových tanků pro AČR by mělo přinést příležitosti pro český průmysl

 21. 02. 2022      kategorie: Vojenská technika      40 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany a Armáda České republiky řeší a budou řešit v tomto desetiletí řadu modernizačních projektů. Některé už jsou v chodu, na další se čeká. Jedním z nejdéle odkládaných je modernizace tankové techniky. Pořízení nových tanků je však jen začátek – armáda bude potřebovat i nová podpůrná, logistická či ženijní vozidla a další techniku. Nákup nových tanků i podpůrných prostředků by měl přinést příležitosti pro český průmysl i benefity pro ekonomiku státu.

Armáda dnes disponuje třiceti tanky T-72M4 CZ a dalšími zhruba osmi desítkami zcela zastaralých tanků T-72M1, jež jsou z valné části ve skladech. Letité tanky T-72M4 CZ čekají na opravy a určitá vylepšení, T-72M1 nemají už dnes žádnou bojovou hodnotu, armáda tedy nutně potřebuje zcela nové tanky. Moderní tank je klíčový projekt pro vyzbrojení 7. mechanizované brigády, který je z pohledu palebné síly jednotky významnější než pořízení nových BVP. Právě tanky totiž představují nejsilnější zbraňový systém určený pro přímý boj. Tuto roli můžou jen stěží zastat tanky T-72, byť modernizované, se kterými jsou tristní zkušenosti z konfliktů na Ukrajině i v Náhorním Karabachu. Tank má naprosto nevyhovující koncepci uložení munice v prostoru posádky a výsledkem zásahu je většinou katastrofický výbuch s následkem destrukce stroje a smrti posádky. Při něm zpravidla silou výbuchu odlétne věž. 

P1190884
Foto: Armáda dnes disponuje třiceti tanky T-72M4 CZ (na snímku) a dalšími zhruba osmi desítkami zcela zastaralých tanků T-72M1, jež jsou z valné části ve skladech. | archiv AW

Trend diskuse o vyzbrojování české armády se bohužel soustředí pouze na projekt BVP. Přitom je 7. mechanizovaná brigáda komplexní útvar, který k úspěšnému nasazení potřebuje kromě tanků i ochranu proti dronům či schopnost elektronického boje. Tanky jsou ve výzbroji 7. mechanizované brigády nezastupitelné, zatímco BVP paradoxně zastupitelná mohou být. Místo pásových podvozků lze teoreticky řadu verzí obrněných vozidel umístit na kolové podvozky, aniž by tím palebná síla brigády jakkoliv utrpěla. Vyznavačem kolových podvozků je v Evropě například francouzská armáda, ale trendem jsou i v ozbrojených silách USA. Brigáda postavená na osmikolových vozidlech Stryker není považována za méně efektivní než brigáda postavená na pásových vozidlech Bradley.

Český průmysl má dostatečné kapacity

Vývoj a výroba tanků má v Česku tradici už z meziválečné doby, ovšem přenesením produkce do slovenských podniků po druhé světové válce nastala situace, kdy po rozdělení Československa veškeré výrobní kapacity zůstaly za hranicemi České republiky, v tuzemsku zůstaly jen opravárenské podniky. Projekty tanků T-72M3 CZ a T-72M4 CZ z devadesátých let se do určité míry dají považovat za obnovení vývoje tanků a jejich výroby v Česku, šlo však v konečném důsledku o sice nákladné, ale malé a lokálně izolované záležitosti. 

Za posledních 30 let tak český průmysl nevyprodukoval nic významnějšího v oblasti tankové techniky jak pro českou armádu, tak pro zahraniční zákazníky (a to Československo vždy patřilo k velkým exportérům obrněné techniky). Navíc se nezapojil ani do žádného mezinárodního projektu v rámci spolupráce se zahraničními partnery. K tomu se musí připočítat fakt, že těchto příležitosti je čím dál méně, protože typů tanků, které jsou ve výrobě, je jen několik.

Přitom český průmysl, po desetiletích stagnace, dnes má kapacity a schopnosti, které jsou předpokladem pro zapojení místních firem do výroby i servisu a upgradů moderních tanků. Můžeme jmenovat státní podnik VOP CZ nebo firmy Excalibur Army či Tatra Defence Vehicle. Co se týče průmyslové a ekonomické spolupráce, nejsilnějším partnerem pro Česko je přirozeně sousední Německo. A právě německá společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW) je vlastně dnes již jediným výrobcem tanků v Evropské unii. Proto je logické, že tank Leopard 2 by mohl být pro českou armádu hlavním favoritem pro přezbrojení tankového vojska a dlouho očekávaný přechod 7. mechanizované brigády na pásovou techniku odpovídající požadavkům NATO. 

Leopard 2 - jediný moderní evropský tank ve výrobě

Tank Leopard v nejmodernější variantě 2A7 je tankem z novovýroby, nejde tedy o modernizační projekt používaných tanků, jako je tomu u ostatních evropských typů tanků. Navíc jde o v boji osvědčenou platformu. Důležitou skutečností je také to, že tanky Leopard 2 má ve výzbroji většina armád NATO, z českého pohledu je také zajímavé, že slouží téměř u všech sousedů, v Německu, Rakousku i Polsku. K tomu připočtěme Maďarsko, které tento typ tanku také objednalo a bude provozovat nově vyrobené tanky v nejmodernější verzi. Rovněž Slovensko v současné době hledá náhradu za své zastaralé sovětské tanky a jedním z kandidátů je samozřejmě i Leopard 2.

Kořeny vývoje tanků Leopard 2 sahají sice do 70. let minulého století, ale vývoj se nezastavil a díky nadčasovosti konstrukce patří i dnes na absolutní technologickou i výkonnostní špičku. Aktuální varianta Leopardu 2 s přídomkem A7 vychází ze zkušeností, které s Leopardy 2 předchozích variant získaly ozbrojené síly různých zemí při nasazení v bojových operacích posledních let. Došlo k posílení odolnosti i výkonu tanku, stejně tak k vylepšení elektronických a zaměřovacích systémů.

Na rozdíl od minulosti české Ministerstvo obrany u nejnovějších vyzbrojovacích programů požaduje konkrétní zapojení českého průmyslu do modernizačních projektů, což je jen dobře. Takový požadavek by měl zaznít i při pořizování nových tanků pro AČR. Argumentace, že armáda bude poptávat jen několik desítek strojů, mluví se až o 60 kusech pro dva mechanizované prapory, takže podmínka zapojení českých podniků do výroby u producentů neobstojí, není na místě. Příkladem může být nyní Norsko, které plánuje pořízení několika desítek nových tanků a požaduje zapojení norských firem do jejich výroby a dodávek některých komponentů. A právě u Leopardu 2 byla tato podmínka v minulosti ze strany KMW splněna v řadě případů.

Leopard 2A7 foto KMW (3)Foto: Leopard 2A7 | KMW

České podniky mají schopnosti i kapacity podílet se na výrobě tanků pro AČR, ale mají také zkušenosti se spoluprací s partnery ze zemí EU a NATO. Navíc jsou schopny české armádě poskytovat i servisní služby a podílet se na modernizacích tanků v budoucnu. Příkladem může být projekt Pandur II CZ. V rámci něj naprostou většinu vozidel Pandur II CZ provozovaných v AČR vyrobily české firmy, a dokonce i vyvíjely speciální verze, a to ve spolupráci s rakouskými partnery. Co se týče Leopardu 2, ten se vyrábí v sousedním Německu, tedy i v tomto případě by podpora výrobce nebyla zatížena velkými vzdálenostmi a český průmysl má navíc na německý tradiční vazby.

LEOBEN – unikátní program podpory

Pořízení nových tanků ale samo o sobě nestačí. Armáda samozřejmě bude potřebovat také zcela nový systém údržby, servisního zázemí a kapacity pro budoucí modernizace. Jedním z důvodů, proč se Leopard 2 stal tak rozšířeným tankem, je systém podpory zvaný LEOBEN (Leopard-benutzende Staaten). KMW v jeho rámci sdružuje státy mající ve výzbroji stoje rodiny Leopard. Dnes k nim patří například Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Kanada, Turecko a další.

Program LEOBEN umožňuje sdílení zkušeností z provozu tanků, sdílení logistiky a přináší ekonomické úspory. Státy skupiny LEOBEN spolu úzce spolupracují při výzkumu a vývoji, modernizacích tanků, opravách, poskytování náhradních dílů nebo zajišťování munice tak, aby provoz tanků Leopard byl co nejekonomičtější. Celý systém zahrnuje i pracovní skupiny s danými kompetencemi. Jde o pracovní skupinu pro logistickou spolupráci, společné pořizování náhradních dílů, plánování údržby a zajišťování munice, dále funguje pracovní skupina pro servis a údržbu tanků, která se zabývá také technickými modifikacemi, analýzami slabých stránek a vylepšováním a konečně pracovní skupina pro modernizace bojových systémů i společnou politiku výzkumu a vývoje.

Díky programu LEOBEN se můžou uživatelé leopardů spolehnout na strategickou spolupráci zlevňující provoz tanků. Program tedy znamená efektivní vynakládání finančních prostředků na provoz tanků a potřebnou logistiku po celou dobu jejich životnosti, včetně upgradů a vylepšení. Navíc na ně nemá vliv počet provozovaných tanků v jednotlivých armádách. Náklady na provoz jednoho tanku tak budou srovnatelné jak u německé či polské armády se stovkami tanků, tak i u české, pokud by si pořídila několik desítek strojů. 

Podpůrná vozidla budou také potřeba

Nové tanky ale budou znamenat výzvu nejen pro armádní zabezpečovací a logistickou podporu, ale i pro ženijní jednotky atd. To jsou další oblasti, které by znamenaly příležitost pro uplatnění českého průmyslu v modernizačních projektech české armády, stimuly pro českou ekonomiku, a tedy i návratnost vynaložených prostředků na novou techniku do státní pokladny. Pro přepravu tanků může automobilka Tatra Trucks nabídnout různé tahače na podvozku modelové řady Tatra Force. Automobily této modelové řady armáda již řadu let průběžně nakupuje, a to v různých provedeních a modifikacích. Pro vozy jsou dispozici jsou různé pohonné jednotky české i zahraniční provenience v různých výkonnostních úrovních, automobilka dokonce pracuje i na vlastním výkonném přímo vzduchem chlazeném dvanáctiválcovém motoru pro vojenské aplikace.

Nové tanky, ať armáda pořídí jakýkoliv západní typ, budou mnohem těžší než T-72, proto nebudou stačit dosud používané podvalníky. Jedna z možností náhrady se objevila na loňském veletrhu IDET. Šternberská Excalibur Army (EA) na něm představila trailer Demarko ST 775-20W s nosností až 70 tun. Nová tanková technika samozřejmě bude vyžadovat i nová ženijní vozidla. I v této oblasti mají české podniky co nabídnout. Excalibur Army již před časem představila mostní vozidlo AM-70 EX, jehož mostovka je dimenzována na tanky, jako je Leopard 2. Excalibur Army navíc právě s německými partnery připravila i pontonový systém IRB na podvozku Tatra Force, který svou nosností opět vyhovuje standardním tankům NATO. Tyto příklady ukazují, že český průmysl může české armádě i státu nabídnout dostatečné kapacity pro modernizaci tankového vojska i pro efektivní provoz této náročné techniky a její údržbu po celou dobu životnosti.

 Autor: Redakce AW

Komentáře

Veritas vincit

25. 02. 2022, 12:21

Parlamentní
"Veritas, ja nemám v rusku žádného pribuzneho Putin si dela svoji politiku,"
*
Jsi komunista jsi. (To není jenom členství to je celoživotní diagnóza.)
Chtěli jste žít se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak? Chtěli.
Přihlásilo se Rusko k nástupnictví po Sovětském svazu? Přihlásilo.
Tvůj skutečný domov je tedy v Rusku, kolaborante. Ty jsi Československo zradil, když jsi podepsal v přihlášce do KSČ svůj kladný vztah k okupantům a nejen k nim i k šikanování obyvatel Československa. :face_vomiting:

"Ja netvrdim, ze jsme čistí Slované. Pro zapad ovsem jimi jsme a proto ta podobnost: Slovan - Sklave, přeloženo do cestiny otrok."
*
Na "Západě" evidentně nic takového neřešili ani neřeší. To jenom místní spodina inklinuje k jakémusi slovanství.
Při 30% slovanských genů je zbytečné psát o Slovanech, natož čistých.
Ale věřím, že všichni komunisté, průběžně 2 000 000 členů mají převahu slovanských genů. On ten stát podle toho vypadal a dodnes i vypadá. :-)
Slovany udělali z Čechů vypatlaní snílkové s příchylností k ruským řitním otvorům a neznalostí genetiky.

Parlamentní

25. 02. 2022, 11:39

Veritas
Ja netvrdim, ze jsme čistí Slované. Pro zapad ovsem jimi jsme a proto ta podobnost: Slovan - Sklave, přeloženo do cestiny otrok. Takový např. Sasíci maji vice Slovanskych genu než si asi myslí, ale takova byla doba.

Parlamentní

25. 02. 2022, 11:00

Oprava, zkomolený.
Veritas, ja nemám v rusku žádného pribuzneho Putin si dela svoji politiku, ktera me trochu překvapila, ale stále plati, že válka je pokracovani politiky jinymi prostredky. To ostatne delaji všechny velmoce, Anglie, Francie, Usa i Čína. Někdo se zbraněmi coz plati i pro Rusko a nekdo pomocí tech šustivych papírků, což je Čína.
Ono se vyplati naslouchat a Putin jiz davno mluvil o tom, ze se blizi konec trpelivosti a shovívavosti. Nebyl pochopen. Bohužel.

Veritas vincit

25. 02. 2022, 09:52

Parlamentní
Máš veliké štěstí, že nejsem český Putin.
To bys už drncal po kolejích ke svým do Ruska. :-)

Veritas vincit

25. 02. 2022, 09:50

Parlamentní
Češi nejsou Slované, což potvrdili genetici.
Další slovanské bláboly tím ztrácejí význam. Stejně jako lživé kašpárkové divadlo rádoby "obrozenců". Obrozenci prostě lhali z neznalosti.
V podstatě to věděl a popsal již Karel Havlíček Borovský v roce 1846.
Pokud se cítíš jako Slovan = ruská opice, není to můj problém. :-)

Mě a moji zemi okupoval Sovětský svaz politicky 9. května 1945 - 17.listopadu 1989, vojensky 21. srpna 1968 - 21.června 1991.
Tys jako komunista aktivně okupantům sloužil s okupanty kolaboroval a kromě opovržení si nic jiného nezasloužíš.

Parlamentní

25. 02. 2022, 07:51

Veritas, mas pocit, že v roce 1968 jsme byli okupovany. Podle toho vysvetleni urcite ne. Slusny clovek muze byt ruzneho vyznání i přesvědčení. Ty jsi přesvědčený kolaborant, kzery nadává, uráží a ponižuje Slovany. Je jedno kolik máme v sobe keltskych, germanskych či slovanských genu, stale jsme slovane a v podstate se jedna o skomoleny výraz pro otroky. Tak nás hodnoti ta vyčpělá západní kultura stovky let.

Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15., respektive 16. března 1939 do 8.–9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem.[2][3] Okupované území Německo anektovalo a zřídilo Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939[4] výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo.[5] Výnosem byl Protektorát prohlášen za autonomní a formálně tedy měl právo na samosprávu. Svá práva však musel vykonávat ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Německa. Autonomie tedy zůstala pouze na papíře – Německo ji mohlo omezovat, přičemž v některých oblastech ji úplně odstranilo.[6]

Veritas vincit

23. 02. 2022, 13:11

Parlamentní
Okupace Československa trvala nepřetržitě 52 let. Od 15. března 1939 do 21. června 1991.
Od 25.února 1948 do 17. listopadu 1989 byla v Československu pouze taková vláda, kterou schválili v Moskvě. Ve stejném městě, kde bylo velitelství sovětské okupační armády 21. srpna 1968 - 21. června 1991.
Jako velitel praporu, komunista, protože praporu mohl velet jedině komunista, jistě víš, cos podepsal v přihlášce do KSČ.
V jedné z kolonek byla otázka:
"Váš postoj k událostem po roce 1968?" Se slůvkem "kladný" tě přijali do KSČ.
Vím to proto, že jsem si tu přihlášku před odmítnutím přečetl, abych věděl co jste zač a několik let potom čelil důsledkům.
Všichni členové KSČ tedy vyjádřili a podepsali svůj kladný vztah k okupaci Československa 21.srpna 1968, kladný vztah k okupační armádě Sovětského svazu, kladný vztah k "dočasnému" pobytu okupační armády na území Československa, kladný vztah k Brežněvově doktríně "o omezené suverenitě", kladný vztah k normalizaci a všem svinstvům Komunistické strany Československa. Myslím si, že zrada rodné země je dodnes jedním z nepromlčitelných zločinů...

Slušný člověk v době totality nevstupuje do ozbrojených složek totalitního státu.
Skutečný voják by se zastřelil. Slušný člověk by spáchal sebevraždu.
Od lidí jako ty se dá čekat cokoliv jiného, jenom ne čest a už vůbec ne přirozená slušnost daná výchovou v rodině.
Neměli jste ani dost morální slušnosti, abyste se s koncem komunistické vlády (1989) spakovali a odtáhli do toho vašeho vysněného ráje, Sovětského svazu. I když jste 44 let otravovali celou společnost s tím vašim heslem: "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!"
Dnes tady bez jakéhokoliv studu a sebereflexe parazituješ na vymoženostech kapitalismu, blahobytu EU, pod ochranou NATO a není ti studno nad tím ohrnovat nos a opěvovat ruskou okupaci, ruské lži a bídu. Co ty jsi vlastně za člověka ?
Takhle se chová bolševická veš a ne voják.

Parlamentní

23. 02. 2022, 12:23

Dokázal jsem po zásluze ocenit nejen vojaka ale i kolaboranta tvého formátu. Mé vzdělání je technického zaměření, ale na tvé jak pročítám diskuze nikdo nemá.
Otázka na závěr: byla v Ceskoslovensku okupační vláda Sssr? Pokud ne tak se nejefnalo o okupaci. Okupační vláda byla v Česku od 39 do 1945 a to Německá, to Německo , který opevujes.

Veritas vincit

23. 02. 2022, 01:09

Parlamentní
Děkuji za uznání.
Já si myslím, že lidé jako ty jsou velkým technickým i morálním přínosem v každé společnosti v každé době v každé zemi za každého režimu. O věcech zbytečně moc nepřemýšlejí, nekladou zbytečné otázky, oddaně poslouchají vrchnost ve tvém případě kovanějšího soudruha a za své věrné služby bolševické matičce lži a kolaboranství se sovětskými okupanty rodné země se spokojí i s almužnou. Bylo přece tak dobře.
Co na tom, že oportunisté a třídní nepřátelé umírali na ostnatých drátech kolem "tábora socialismu" a v kriminálech. Vždyť ty jsi přece sloužil lidu a socialistickému dobru. To se pozná hned z toho brilantního projevu, psaného se srdcem na dlani a tolika dobře míněnými nejen technickými radami navíc.
:-)

Parlamentní

22. 02. 2022, 21:48

Je opravdu štěstím mit tady diskutera šicí stroj Veritas. Takoveho blba by každý těžko dohledal. Ovsem, ma spojence Fleka, který proziva reinkarnaci v ještě většího blba. V tanku jsem prosedel stovky hodin od nabijece az po velitele praporu, prostě takova byla skola pro důstojníky. Pracovat se zakladaky nekdy bylo na hraně, ale vycvičenost osádek byla na velmi vysoké úrovni. Za všechny vojáky dnes mohu napsat, že své zbraně ovladali velmi dobře. Pro nás tzv. lampasaky peněz nebylo moc, ale nelituji meho rozhodnutí.

Veritas vincit

22. 02. 2022, 13:40

Glocker
Podle běžně udávaných parametrů, plavou ve standartní verzi všechny Pandury II, tedy portugalské i české.
Stejně tak portugalské i české mají stejný motor - 6 válcový diesel Cummins Diesel ISLe T450 HPCR
s 6+1 st. automatickou převodovkou.

Glocker

22. 02. 2022, 12:40

Ad cena za Pandury II:

Obrněná technika je dnes taková skládačka - korba, motor, spojení, výzbroj - to vše se ladí podle požadavků zákazníka. Portugalci chtěli svoje Pandury II v základní verzi - korba 8x8, slabý motor, neplave, jako výzbroj kulomet M2 na oběžném kruhu... prostě náklaďák pro pěšáky.

Naproti tomu český Pandur II má silnější motor, lepší odpružení (kvůli váze), bezosádkovou věž z 30mm kanonem a PTŘS Spike, schopnost plavat.

Je zcela zřejmé, že shoda mezi portugalským a českým pandurem je asi tak stejná jako mezi Oktávkou v základu s 1,2 l HTP motorem a Oktávkou RS. Kdo jel s obojím, ten nikdy na rozdíl nezapomene.

Veritas vincit

22. 02. 2022, 11:05

Czert
"Karlik Nez zacnes ukazovat svoji tupost, tak si zjisti jak oprava tech panduru probihala.
Vyjma veze to byla prakticky nova vyroba, ..."
------------------------------------------------------------------------------------
Tebe třeba v této souvislosti nenapadlo, proč opravu neprováděla firma, která většinu těch Pandurů a dílů, vyráběla, montovala z dílů, tedy VOP-026 Šternberk, s.p., ale Tatra Defence Vehicle a.s. ?
Co myslíš, kdo vymění korbu rychleji ?
Ten kdo vyráběl díly, sestavy a měl Pandurů asi 100 "v ruce", nebo ten kdo jich měl možná "v ruce" asi 10 ?
Ty bys také jako majitel nového BMW X6 M jel vyměnit poškozenou karoserii do servisu Škoda ?
I když, ty asi ano. Pro tebe je auto jako auto. :-)

Veritas vincit

22. 02. 2022, 10:24

Zdeněk.
Opravovat 4 Pandury přes 12 měsíců (administrativně 2,5 roku) mohou považovat za úspěch pouze lidé jako ty. Pokud mají výrobní základnu mechanických dílů v ČR a měnily se celé "korby", tak je to ostuda dvojnásobná.
Oslava podprůměru je ovšem u části zdejších domorodců normální již desítky let. :-)
Je to hlavně k zamyšlení pro daňové poplatníky, aby se více zajímali, kam rozhazovačný stát sype bez rozmyslu peníze.
Myslím, že celý ten "zbrojní servis" je i vtipnou ukázkou pro případného nepřítele. Stačilo by poškodit například 40 Pandurů a mají na 10 let vystaráno. Nepřítel rád počká. :-)

Czert

22. 02. 2022, 08:41

Katlik
To si rikas strojar?
Jak muzes srovnavat de fakto novovyrobu a jeji delku, vcetne kompetniho odstrojeni originalu s rozjetou seriovou vyrobou?
! Bud nam o tom ze si strojar celou dobu kecas, nebo ses demagog.

Czert

22. 02. 2022, 08:37

Karlik
Proc staly ceske pandury 3x tolik?

Protoze ve vedeni armady atd stoji lidi dosazeni tebou milovanymy havlisty, a ti maji prvnim cilem obohatit sebe.

Czert

22. 02. 2022, 08:33

Karlik
Nez zacnes ukazovat svoji tupost, tak si zjisti jak oprava tech panduru probihala.
Vyjma veze to byla prakticky nova vyroba, tolik ke kvalite rakouskeho navrhu co neprezije ani srazku.
A to ma odolavat palbe.

Czert

22. 02. 2022, 08:26

Neverim tomu, kdyz u nabidek bvp nas chteli nemci nejvic odrbat, tak ze by u drazsich tanku co nabizi lepsi ryzovatelnost by najednou prehodily a byly k cechum a jejich podnikum vlidni.

Kdyz kupovat, tak tanky od toho u nehoz tanky nabidnou nejlepsi bonusy pro ceske pidniky a ekonomiku.

Zdeněk.

22. 02. 2022, 05:10

Dobře jste budulínka setřeli chlapi argumentama ohledně Pandurů! Skvělá práce :thumbsup:

Krásně se čte zdejší diskuze, jak šicí stroj a nedo.rdek z Lebensbornu v předdůchodovém věku ( i když o dané problematice nic neví, ale stejně do všeho musí kafrat ) slábne ve všeobecné kritice k neschopnosti českého státu a průmyslu. Ponížen a potupen už neodepíše těšící se na starobní důchod, kterýžto tak kritizuje a sám jej bude pobírat. Jak pokrytecké:laughing:

MXM

22. 02. 2022, 01:56

rozhodně ne, v klíčových věcech se dávat do paktu s Němci je jako paktovat se s čertem, udělá co je jeho přirozenost a odmění se peklem.
Určitě jsem pro spolupráci s Korejci kteří nebudou nikdy mít politické požadavky.

Bono

21. 02. 2022, 17:30

Veritas vincit
Zkoušel sis - něco složitějšího něž přeloženej papír - rozebrat a zase složit? Ono je zpravidla násobně složitější dělat komplexní opravu, než něco vyrobit. Civilní trh na západě se tim řídí už dvě dekády skoro ve všech ovětvích. Třeba pojišťovna ti taky auto odepíše jako totálku, ikdyž se to dá opravit, ale než se to opraví, vyrobíš 2-3 nový auta časově, finančně to bude jako vyrobit cca 1-2 auta. Myšleno při podobným poškození jako na Panduru - při opravě nosný části vozu -ohnutá/křivá/prasklá karoserie. U KBVP to jednodušší celkem jistě nebude. Administrativu do toho netaham.
Co se cen týká, už to porovnání s Portugalskem bylo za ty roky několikrát vysvětlený... Kdo měl zájem - našel si to, kdo chce nadávat - dělá to evidentně do dnes. :thumbsup: (nápověda - výbava dělá opravdu hodně)
Tim netvrdim, že si někdo ještě nemohl napakovat...:man_shrugging:

Martin

21. 02. 2022, 16:40

Portugaleské pandury právě že neplavou a drtivá většina z nich není ani vyzbrojena. Proto se ty dva tendry nedají pořádně porovnat.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 16:25

liberal shark
V otázce Pandurů jsem bohužel odkázán pouze na veřejně dostupné informace.
Na první pohled mi nepřipadá, že by Pandury AČR byly 3x lépe vybavené, než ty portugalské.
KBVP - základní verze - 72 strojů
(Všechny verze kolových bojových vozidel jsou vyzbrojeny dálkově ovládanou zbraňovou stanicí RCWS-30 s 30mm kanonem Mk44 Bushmaster II, 7,62mm kulometem M240 a 2násobným odpalovacím zařízením pro PTŘS Spike-LR)

Ty velitelské snad ano, ale ten zbytek ?
Portugalci jich nakoupili myslím celkem 188. Někde se uvádí ještě starý počet 260 apod.
Možná to bude tím, že ty portugalské plavou a ty  české už údajně ne. :-)
Ale rád se nechám poučit.

Portugalské jsou údajně v mnoha variantách:
https://www.czdefence.cz/clanek/portugalske-pandury-ii-jsou-starsi-ale-nabizeji-pestrejsi-paletu-schopnosti-inspirace-pro-acr

Nakonec ty české prý stály "jenom" 107 mil. za 1 kus. Kde je ale pravda ? :-)
V podstatě nejde o výbavu ani cenu.
Jenom jsem se odklonil od servisu 4 nabořených Pandurů.
Pokud se vyráběla většina Pandurů v ČR, tak je oprava 4 kusů za 1 rok (administrativně za 2,5 roku) podle mě neskutečná ostuda. :-)

PaveP

21. 02. 2022, 15:55

Když tam vidím ten Leo, tak si říkám, že s spolupráci s Německem bych aktuálně pozdržel. Zatahují nás do velké závislosti na plynu. A už se to projevilop nyní, jak se leští kliky v Kremlu a s Ukrajinou nemaj problém. Pošlou helmy a tím to celé hasne. Leo je nekonečný upgrade starého železa.

liberal shark

21. 02. 2022, 15:51

Karle Karle, myslel jsem, že máte na víc.
Rozsah dodávek a vybavení Pandurů pro AČR a Portugalsko není stejný. Cenu nelze porovnávat.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 15:23

A pomalu se vkrádá kacířská myšlenka... :-)
Na wiki se uvádí, že portugalské Pandury stály zhruba 40 mil. / 1 kus.
Českou republiku vyšlo jedno obrněné vozidlo Pandur údajně na 134 mil / 1 kus.
Ti Amíci jsou naprosto geniální. (General Dynamics European Land Systems)

I v Portugalsku měli asi nějaký zisk. I kdyby "jenom" 20%... a vyrobili portugalského Pandura za 32 mil. Kč...
Dodali domorodcům v ČR vzorky, mustry, výkresovou dokumentaci, nechali je vyrobit pro jejich potřeby přes 100 Pandurů. Pokud byla výrobní cena podobná té portugalské asi 30 - 34 mil. za 1 kus, měli zisk z jednoho Pandura zhruba 100 mil. :-)
Teď bych chtěl nahlédnout do účetnictví VOP CZ ... :-)

Veritas vincit

21. 02. 2022, 14:25

lalalik
11.února 2019 - tedy 11 měsíců po údajném (tebou uvedeném) podepsání objednávky (5.března 2018), měla AČR zpět 3 ze 4 opravených Pandurů. Kdy obdržela ten čtvrtý, když tak všechno pěkně víš ?
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pandur-nehoda-tabor-korba-armada-obdrzela-havarovane.A190211_161231_budejovice-zpravy_khr

Podle tv-Nova dostala AČR 4. opravený Pandur až na konci března 2019.
https://tn.nova.cz/auto/clanek/447674-armadni-pandur-vs-skoda-fabia-pet-let-od-nechvalne-zname-nehody-prisla-drsna-odveta

Výrobce Pandurů, ať už byl odkudkoliv, dokázal vyrobit za 1 rok průměrně 16 - 18 Pandurů.
Koho chceš dojmout se šnečím servisem 4 ks / 1 rok. Zvláště, pokud se vyráběly v ČR.
Vy se nedokážete domluvit se zbrojařskými kolegy ani v rámci ČR. :-)
Kolik byste jich chtěli opravovat za 1 rok, kdyby na vás při tom padaly ruský rakety a bomby ? :-)

lalalik

21. 02. 2022, 14:08

Veritas vincit - ano, ty idiote, až na 17 kusů verze KBVP byly všechny Pandury II CZ 8x8 nejen v Česku v podniku VOP CZ vyrobeny, ale také všechny verze kromě KBVP i vyprojektovány. Tedy znovu, verzi KBVP vyprojektoval Steyr a pouze prvních 17 kusů také vyrobil, ostatní kusy KBVP vyrobil VOP CZ, a všechny další verze VOP CZ navíc vyprojektoval a také vyrobil. Než začneš zvanit, použij alespon google.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 14:08

Vladimír
"Dejte sem něco aktuálního z UA. Třeba jak je na tom s výzbrojí banderovská army nyní. Tanky a BVP z Deutschlandu asi nebudou."
*
FGM-148 Javelin
https://www.valka.cz/USA-FGM-148-Javelin-t27073
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/javelin.html

MBT LAW (NLAW)
https://www.saab.com/products/nlaw
https://en.wikipedia.org/wiki/MBT_LAW

lalalik

21. 02. 2022, 14:04

Jasně, že mám pravdu, což je koneckonců dohledatelné ve věřejných zdrojích. A ještě k tomu dodám, ty ňoumo, adekvátně tě oslovuji, když už tedy tykáš. To nebyla oprava, vpodstatě šlo o kompletní výrobu tří pandurů, protože u nich se musely vyrobit kompletně nové tři korby, tedy kompletní odstrojení a rozebrání, výroba tří nových koreb a obět instalace všech systémů = kompletní výroba tří pandurů. U čtvrtého se korba pouze opravovala. Takže naopak to vypovýdá o vynikající produktivnosti TDV a subdodavatelů. Žádná příprava před nebyla, ty moulo, defektační zkoušky a ohledání mohlo začít až po zadání zakázky, což je standard, žádný soukromý výrobce nebude dělat něco předem, když nemá zakázku, a ještě k tomu když jde o státní majetek. Tedy za 11 měsíců TDV dokázala udělat defektaci, zkoušky, odstrojení, výroba koreb, nastrojení a další zkoušky!!!!!!!!! Ty si běz mudrovat a hurvínkovských válkách, nic o tomhle nevíš, raději si čti obrázkové knížky a mlč, blbe.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 13:54

Martin
"Veritas vincit: Vždyť se ty pandury všechny dělaly v ČR."
*
Ty opravdu víš, že se všechny Pandury ve výzbroji AČR vyráběly v ČR ?
Já to nevím.
Za co tedy zaplatila ČR (daňoví poplatníci) 14.4 mld. ? Za výrobní licenci ?
Pokud je to pravda, co stálo 95 mil. a trvalo 1 rok (2,5 roku) na opravě 4 Pandurů po havárii, když mají celé zázemí v ČR? Brilantní zbrojní průmysl ? :-)

Proč byly Pandury AČR více jak 3x dražší než ty portugalské ve stejné době, když se vyráběly v ČR ? Brilantní zbrojní průmysl a skvělá česká politika? :-)
https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/korupce-kolem-transporteru-pandur.K64107
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Pandury

Martin

21. 02. 2022, 13:08

Veritas vincit: Vždyť se ty pandury všechny dělaly v ČR. Vůbec nic to o zbrojním průmyslu u nás nevypovídá. Tady šlo čistě o papírovou válku a schvalování prostředků na opravu.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 11:56

lalalik
I kdyby to bylo 5.března 2018, tak je to stále 1 rok.
Značkový servis v mírových podmínkách. K smíchu. :-)

Veritas vincit

21. 02. 2022, 11:54

lalalik
Tak to rozšířím.
Já si myslím, že to vypovídá o stavu úřednictva a "zbrojního průmyslu" hodně. :-)

I kdybys měl pravdu a ministerstvo obrany podepsalo objednávku 5. února 2018, tak je to stále jeden rok na opravu 4 Pandurů. Což je s rok a půl trvající přípravou k smíchu.
Za jak dlouho by asi f. Steyr-Daimler-Puch vyrobila ty 4 Pandury nové, když jim dodání hádám 127 Pandurů AČR v nějakých 7 variantách trvalo asi 7 let. To je v průměru asi 18 Pandurů ročně. :-)

lalalik

21. 02. 2022, 11:50

oprava bylo to dokonce 5. března 2018

lalalik

21. 02. 2022, 11:23

pane Veritas vincit, jse totálně mimo a vypuštíte bludy vašeho mozku. Českému průmyslu NETRVALO opravit 4 pandury 2 půl roku, ale pouze několik měsíců!!!!!!!!. Šlo totiž o to, že ministerstvu obrany neskutečně dlouho trvalo, než se rozhoupalo a opravu zadalo, to nemělo nic společného se schopnostmi českého průmyslu!!!!!!!! Rozsah oprav byl ministertvem schálen až 5. února 2018 a teprve o pár dnů pozdejí byla zakázka na opravu 4 pandurů zadána podniku TDV!!!!! Ten poslední opravený pandur předal armádě v únoru 2019. PŘESNĚ PODLE SMLOUVY!!!!!! Tak laskavě nemelte pitomosti.

Martin

21. 02. 2022, 10:24

Pokud by se chtěla ČR podílet na výrobě tanků, tak má s ohledem na minimální počet pořizovaných kusů jedinou možnost - K2. Jen Korejci budou mít důvod otvírat montážní závod v EU, Němcům stačí montovna ve Španělsku a Ambramsy pro Polsko se i přes velký počet kusů budou stejně montovat v USA. A nakupování přebytků typu Challenger, Leclerc nebo Ariete není nejlepší nápad. Všechny tři trpí na absenci dodatečného vývoje.

Veritas vincit

21. 02. 2022, 10:10

Malá technická odbočka.
Srážka pěti obrněných vozidel Pandur v listopadu 2016 s osobním vozem stála armádu 95 milionů korun. Za nedodržení bezpečné vzdálenosti, dostali řidiči pokutu 2 000,- Kč.
4 stroje opravovala servisní firma Tatra Defence Vehicle. Pátý, lehce poškozený si opravila AČR sama. Poslední opravený Pandur předala f. Tatra Defence Vehicle v březnu 2019.

Myslím, že nic nevypovídá o kvalitách "českého zbrojního průmyslu" lépe než skutečnost, že oprava 4 obrněnců trvala 2 a půl roku.
Jenom úvaha. Jak dlouho by asi opravovali zdejší odborníci 4 tanky?

Možná by bylo poctivé si přiznat, že ČR není už dávno tou strojírenskou a zřejmě ani technickou velmocí jakou bývala po zbrklém odchodu z Rakouska-Uherska.
Je mnoho států, které dnes mají schopnější průmysl, který to umí lépe a hlavně rychleji.

Nezbývá než poděkovat strůjcům dnešního"průmyslového zázraku" ČR s vizionářskými schopnostmi a také jejich voličům.
V čele září již mnoho let vítěz voleb 1998 se svým slavným heslem: "Chci montovny pro dělníky!", nezapomenutelný Miloš Zeman. Dnes vrchní velitel AČR. Dovoz dělníků ze zahraničí do českých montoven neustává. :-)))
V podstatě je záhadou i malým zázrakem, že se pod vedením dvou "ekonomických expertů", VK st., MZ a jejich zdejší klakou, ČR ještě dále nerozpadla na samostatné Čechy, Moravu a Slezsko. :-)
Hned, jak okolní svět pochopil, co tady máme za vizionáře a experty, přestal je zvát nejen na sumity, ale i na nezávazné povídaní na akademických sešlostech. :-)

Určitě by bylo zajímavé vědět o jakých konkrétních offsetových programech pro průmysl ČR uvažují politici při výběrových řízeních na nákup tanků a obrněných vozidel.
Firmy jako Excalibur Army, nebo Tatra Defence Vehicle, jsou stále dcery jedné matky a stále jenom tuny svařované oceli. Není to v době dronů, on-line řízených přes půl zeměkoule trochu málo? :-)

hb74

21. 02. 2022, 10:00

do jaké míry je uživatel (stát) schopen opravovat a modifikovat tank? evenuelně je schopen z "náhradních" dílů poskládat nový tank? HB

liberal shark

21. 02. 2022, 08:42

Bezcenný reklamní článek.