EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – branná povinnost

 26. 03. 2014      kategorie: Události      6 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Minulý týden jsme zahájili cyklus zarámováním toho, co vůbec Ministerstvo obrany ČR nyní propaguje pod pojmem Příprava občanů k obraně státu. Je třeba říci, že ať už se jedná o rámcové vzdělávací programy, „branné dny" ve školách nebo tiskové materiály (příručky), vždy začínají vymezením pojmů.

I náš cyklus proto začne teorií. Možná někdo namítne, že samozřejmě všechno zná a definice ho nudí. Realita je ale podle průzkumů ministerstva taková, že notná část spoluobčanů ani netuší, že se na ně vztahuje branná povinnost.

pokosII_00
Foto: Školní děti už v pytlíkách neběhají, ale vojáci v aktivní záloze ano.

Branná povinnost – ano, stále existuje

Všichni občané ČR od plnoletosti do šedesátky mají brannou povinnost. A to muži i ženy! A vůbec to nesouvisí s tím, zda absolvovali dříve základní vojenskou službu. Nic na tom nemění, že tato byla před deseti lety zrušena. Nejde o to, zda už jste někdy drželi v ruce zbraň...

Zkrátka budete-li odvedeni (a vy se musíte podvolit odvodnímu řízení), tak budete vykonávat vojenskou službu a plnit další povinnosti. Plnit úkoly ozbrojených sil. Přesně tohle se stane, pokud bude vyhlášen stav ohrožení státu nebo dokonce válečný stav (o nich více v příštím díle). Pokud nebudete ihned potřeba, budete čekat na svoji chvíli jako voják v záloze (později v článku).

Je tedy nasnadě, že občané by se měli připravovat, aby byli schopni přidat ruku k dílu v případě, že by stát byl ohrožen. Když ne nic jiného, tak by měli mít alespoň základní povědomí o systému obrany státu a o svých povinnostech vůči němu.

Voják, záložák, nevoják?

Je třeba ujistit, že pokud by se něco semlelo, nedejbože ta válka, tak by se jistě nerealizovala hurá akce typu: padesátiletá poštovní úřednice dostává do ruky útočnou pušku Sa-58, nasedá na náklaďák, který ji dopraví na frontu, kde v zákopu poprvé zjistí, jak zbraň odjistit. (Ostatně v dalších dílech cyklu pro poučené čtenáře budeme simulovat vývoj podle nejnovější Koncepce-mobilizace.)

Nyní se ale vraťme k základům. Jak známo, naše armáda je profesionální. Slouží v ní vojáci z povolání. Jejich statut, práva a povinnosti, vymezuje speciální legislativa (přehled zde). Musí být starší 18 let, mít ukončené středoškolské vzdělání, být trestně bezúhonní, fyzicky a psychicky zdatní.

pokosII_02
Foto: Vojáci v AZ na cvičení

Vojáci z povolání navíc nesmějí být členy politické strany nebo odborů a nesmí sympatizovat s extrémistickými organizacemi. Skládají vojenskou přísahu, která končí slovy: „Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život."

Tito muži a ženy jsou první, kdo půjdou bránit vlast. Při jejich počtu – nyní asi 21000 (z toho okamžitě nasaditelných asi 6500) – je nasnadě, že brzy je bude muset někdo nahradit, v lepším případě vystřídat.

Budou to vojáci v aktivní záloze. Ti se věnují své civilní kariéře, avšak stejně jako vojáci z povolání se přihlásili k dobrovolnému převzetí branné povinnosti. Tj. nikdo po nich tuto občanskou povinnost

nevymáhal, neboť není stav ohrožení či válka, ale oni sami se rozhodli cvičit vojenské dovednosti. Jak by se měla AZ rozvíjet, řeší Koncepce aktivní zálohy.

Kromě zálohy aktivní máme též zálohu povinnou. V povinné záloze jsou bývalí vojáci, kteří vykonali vojenskou činnou službu. Tedy jak ti, kdo sloužili jako profesionální vojáci, tak ti, kdo ještě zažili povinnou základní vojenskou službu (dnešní třicátníci a starší).

Při ohrožení státu nebo vypuknutí války se k nim navíc do povinné zálohy přidávají občané, kteří budou odvedeni při odvodním řízení a zařazeni do zálohy. Bude-li situace kritická, bude povinná záloha povolána k mimořádné vojenské službě - do boje.

Tedy ještě pro pořádek: Pokud jde do tuhého, jsou připraveni vojáci z povolání a spolu s nimi vojáci v aktivní záloze. Dále bývalí vojáci v povinné záloze a nakonec i noví odvedenci – občané, kteří jsou povoláni k naplnění své občanské povinnosti - branné povinnosti. U povinné zálohy by se postupovalo po ročnících, ale nelze vyloučit, že také s ohledem na potřebné odbornosti.

Služba a cvičení?

V závěru tohoto dílu si ještě osvětlíme tři pojmy, které se předchozím textem už beztak prolínaly.

Vojenská činná služba zahrnuje službu vojáka z povolání, vojenská cvičení a výjimečná vojenská cvičení. Při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se všechny druhy vojenské činné služby mění na takzvanou službu mimořádnou.

Vojenské cvičení je druh vojenské činné služby. Přičemž jsou-li povoláváni vojáci v záloze (v současné době ti z aktivní zálohy max. na 3 týdny ročně, ale lze povolat i ty z povinné zálohy), aby si osvěžili a prohloubili dovednosti potřebné k plnění úkolů ozbrojených sil, tak po tuto dobu konají vojenskou činnou službu stejně jako vojáci z povolání, pročež pro ně platí i stejné povinnosti.

pokosII_01
Foto: Vojáci v AZ na cvičení

Výjimečné vojenské cvičení je také druhem vojenské činné služby, nařizuje jej vláda, doba od povolání k nástupu je kratší - cvičení je neplánované a záložáci na něm mohou strávit až 2 týdny. Povoláváni jsou vojáci v záloze, a sice vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. Příkladem je loňské nasazení ústecké pěší roty AZ při povodních.

Pořád se pojmy zdají jasné a nudné?

Snad jsme nikoho tímto článkem nevyčerpali. Ostatně zahrnuje jen zlomek pojmů a další máme do zásoby na příští a přespříští týden. Postupným učením vám to jistě bude dávat celé větší smysl.

 Autor: Redakce

Komentáře

Dan

26. 04. 2014, 10:35

permooon: Pitomost všech pitomostí. Kdyby takových černých pasažérů byla absolutní většina, nejezdil bys ani po takových blbých silnicích, jaké máme a na doktora bys vydělával směnou vypěstované mrkve rok.

Jestli jsi nespokojený s politickou a ekonomickou situací, choď volit, agituj, starej se. Ale plané nadávání a vezení se na zadní straně káry, kterou táhnou jiní (dle tebe blbci), to možná zlehčí aktuální situaci tobě, ale tvoje děti to dostane ještě do větších sraček.

permooon

22. 04. 2014, 22:30

Dan: hele já kopu sám za sebe a za své blízké.zbytek mě může vlízt na hrb.Vlastenectví??? Já se tady za tu zkurveninu sakra stydím.Stát sere na mě já zas na něho.Jestli má někdo geny od Ramba tak a´t se jde vyblbnout ale mě ať dá svatej pokoj

Dan

01. 04. 2014, 18:04

Hloupější důvody, než jsem tady četl od třech diskutujících Pochva, lalli a vladtheimpaler by člověk jen těžko pohledal. Jde jen o snůšku žvástů pohodlných předpokakánků, kteří se snaží marně omluvit svůj laxní přístup k vlastenectví. Ze všeho mi vychází, že jim lépe bylo za socialismu, kdy se stát o ně staral od kolébky do hrobu, samozřejmě však víme za jakou cenu. Pokud někdo pojem vlast ztotožňuje s aktuální politickou reprezentací, je to hodně pokřivený pohled. Asi by si měli více zjistit, jak své politiky vnímají občané jakékoliv svobodné země na světě a zjistili by, že ten rozdíl od našeho pohledu na naše politiky není tak velký. Z čeho bychom se tedy spíš měli brát vzor, to je výchova ke vlastenectví a národní hrdosti, jaká se pěstuje v severských zemích či dokonce v USA (a to amíky vůbec nemusím). A je pravda, že i tam uslyšíte, že za takové politiky, jaké zrovna mají, by někdo nedal ani zlámanou grešli, jenže jen ojediněle slyšíte, že by někdo nechtěl bránit svou vlast. Vlast, to nejsou politici (jak jsem už napsal), to není sociální systém. Vlast je ta země, kde jsme se narodili, kde žijí naši blízcí, s jejímiž tradicemi a kulturou se můžeme ztotožnit. A to fakt žádná politická garnitura žijící od voleb do voleb nemůže zničit. Ale to chce se dívat taky kolem sebe a nemyslet, že vy sami jste pupky i mozky světa.

vladtheimpaler

26. 03. 2014, 21:06

Obávám se, že dnešní politické, ale i vojenské elity mají dost pokřivené myšlení ohledně mobilizace a odhodlání lidí bránit tento špatně fungující (ne)stát, dnes nemáme rok 1918 nebo 1938, ale 2014. Lidé mají dnes přístup k informacím,takže si velice rychle můžou udělat názor sami,tato možnost kdysi neexistovala a tak v důsledku propagandy bylo možné vymýt mozek komukoliv,ovšem dnes je jiná doba,navíc kdysi jsme byli cvičeni v "kolektivistickém duchu",ovšem dnes se naopak klade důraz na úspěch jednotlivce (silná amerikanizace hodnot),dokážete si představit úspěšného podnikatele nebo pracovníka,jak opustí své místo a jde bojovat za zájmy hrstky mocných?A to nebereme v potaz hlubokou demoralizaci obyvatelstva ve vztahu k politikům (=vůdcům v případě války) a státním úředníkům/úředníkům vůbec.Dalším příkladem může být současná kultura a silná orientace na konzum,sobectví a výchova mládeže v duchu odporu k autoritám. Mám spíše pocit,že politické a vojenské elity toto nechtějí slyšet a řeknou si "povinností občana je obrana státu",ale už si neuvědomují,že dnes jsou úplně jiné podmínky,nemluvě o globalizaci,celkovém propojení ekonomik,kdy je dnes daleko těžší začít skutečný konflikt.Armáda reptajících švejků s velmi nízkou morálkou nic nevyhraje,navíc je velmi reálné, že bychom byli svědky masových dezercí jako na východní frontě během 1. sv. války.Další otázkou je,co by občané měli bránit a jestli není český stát už jen jakýsi přelud,když vezmu v potaz to,že nám de facto vládne Brusel a Čechům v našem státě nepatří málem "ani klika u dveří",chcete,aby lidé šli bránit oligarchy,mafiány,majetky nadnárodních společností a církví?Nebo co by vlastně měli bránit?Podle mě je všeobecná braná povinnost naprostý nesmysl ve vztahu k výše uvedeným faktorům i vzhledem k tomu,že války v budoucnu budou probíhat formou krátkých,ale zato intenzivních konfliků (viz Gruzie) a bude se bojovat o zdroje,takže žádný "remake" druhé světové,bude třeba mít špičkové zbraně a špičkovou výstroj (viz třeba ruský Ratnik).Války budoucnosti budou hlavně o technologiích a stále dražších zbraních (stealth,hypersonické zbraně,laserové zbraně,družice a raketoplány v kosmu,letadlové lodě atd).Jak může takovým výdobytkům čelit český branec s puškou Sa-58 v rukou?Vždyť ten by nepřežil ani den při střetu např. s ruskými nebo čínskými profesionály.Jedinou možností pro náš stát je schopná profesionální armáda a být v NATO,podívejme se,jakou cestou jdou Američani,snižují početní stavy a zvyšují kvalitu jednotlivých vojáků (viz třeba oblek TALOS).21. století bude zřejmě stoletím velkých korporací a už dnes vidíme,že některé korporace dostaly povolení provádět v Aghánistánu normální bojové operace (Blackwaters/Academi),tady si myslím,že vede cesta,jednou možná nebudou národní státy bránit vlastní armády,ale soukromé armády nadnárodních korporací,které si budou dané státy pronajímat,takoví mezinárodní žoldnéři,při tom půjde o velmi efektivní řešení,stačí se podívat na to,jak změnil outsourcing takovou Čínu nebo USA (přesun kapacit do Asie,outsourcing vesmírného programu atd).A jako poslední hřebík do rakve branné povinnosti bych viděl multikulturalismus,kdy nejen u nás,ale především v zahraničí státy selhávají v integraci imigrantů,dokážete si přestavit,jak taková Anglie povolává muslimy z Birminghamu,aby bojovali za vlast např. v Íránu nebo Pákistánu?Loajalita těchto lidí je pochybná,tito lidé si vytvářejí vlastní kulturu,udržují svůj rodný jazyk a odmítají se integrovat,u nás máme také jisté zkušenosti a v případe vyhlášení mobilizace by jistě nemalá část našich spoluobčanů okamžitě přešla k nepříteli.To stejné by se dělo i v takové Francii,Anglii atd.Tak to aspoň vidím já,ale ostatní můžou mít jiný názor na věc,tak mě prosím nekamenujte :-)

Lalli

26. 03. 2014, 11:03

Zdar všem kdyby k tomu mělo dojít tak budu bránit pouze svoji rodinu a pár obyčejných lidí z mého okolí.To že jsem složil přísahu naznamená to že se nechám někde zamordovat za skorumpované vedení tohoto státu,nakonec máte žoldáky v afgánistanu stáhněte si je domu a nám dejte pokoj

Pochva

26. 03. 2014, 08:19

Zdravim Jmenuji se adam je mi 24 let pochazim od melnika zacnu s tim ze za svuj kratky zivot jsem si stihl poridit rodinu na kterou jsem nemel z duvodu statniho hospodareni pomalu ani penize pridavky na dite jsme dostaly 500 korun ano 500 mesicne za coz nekoupite pomalu ani pleny .. dcerka se mi narodila v roce 2011 a abych mel narok na porodne musel jsem dokladat prijmy z roku 2008 coz mi bylo 18 a vubec sem nevedel ze moje nynejsi pritelkyne vubec existuje porodne jsme nedostaly .. s prijmem 15.500 mesicne ze skladu jsme zily od vejplaty k vejplate a koho to kdy zajimalo? Nikoho .. uz to bude druhej rok co jsem se prestehoval do anglie nejen ze beru minimalne dvakrat tolik co u nas mesicne ale vzhledem k tomu ze mam rodinu ktera je pro tento stat dulezita pobirame s pritelkyni dalsich 520 liber mesicne jenom na nase dite coz je asi 16 000 ..a jako dalsi vec zdravotni pece a veskere leky protoze zivim pritelkiny a dcerku mame zdarma, tak kde je chyba lidi? kdyz uz nejaka branna povinnost rozhodne ne za ceskou republiku kterou jeji vlastni lidi a dalsi generace vubec nezajimaji tak proc takovej stat vubec branit?