EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – krizové stavy

 30. 03. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V dalším díle našeho cyklu zůstaneme u vysvětlení základních pojmů. Poté, kdy jsme minule šokovali stovky čtenářů tím, že stále existuje branná povinnost, se snad dostaneme nejen k tomu, kdy je od občanů vyžadována, ale především k pojmům, které jsou snad více prakticky zažité.

Krizové stavy

Náš právní řád (Zákon 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon, Zákon 110/1998, o bezpečnosti České republiky) rozlišuje 4 krizové stavy, které jsou odstupňovány podle závažnosti a rozsahu nebezpečí. S prvními dvěma se přitom setkáváme kvůli povodním bohužel docela často.

pokosIII_01
Foto: Vojáci a hasiči při povodních / Army.cz

1. Stav nebezpečí

Vyhlašuje jej hejtman (nebo primátor Prahy) pro celé území kraje nebo jeho část, pokud jsou v případě živelní pohromy, průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, a dané ohrožení nelze zvládnout běžnou činností správních úřadů a integrovaného záchranného systému. Tento stav trvá nejvýše 30 dnů, k jeho prodloužení je už nutný souhlas vlády.

Již za tohoto stavu může být občanům, institucím a firmám uloženo (rozhodnutím hejtmana) vykonat výpomocné práce nebo poskytnout věcné prostředky. Také se může stát, že kamión mířící do „vaší" samoobsluhy bude odkloněn k dětským a zdravotnickým zařízením či ke složkám záchranného systému. Hejtman také může rozhodnout o bezodkladném provádění staveb či naopak jejich boření, terénních úpravách a podobně.

2. Nouzový stav

Vyhlašuje jej vláda (zrušit jej může poslanecká sněmovna) v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek. Platí pro celý stát nebo omezené území státu. Po uplynutí 30 dnů může prodloužit stav nouze sněmovna.

pokosIII_02
Foto: Vojáci v aktivní záloze šli při povodních pomáhat dobrovolně / Army.cz

Vláda rozhodne, jaká práva se občanům omezují a jaké povinnosti ukládají. Limitována je pouze Listinou základních práv a svobod, nicméně může vám omezit pohyb (evakuace, zákaz vstupu) a všechno to, co už je zmíněno, že smí učinit i hejtman v případě stavu nebezpečí.

3. Stav ohrožení státu / válečný stav

Vyhlašuje jej Parlament České republiky na podnět vlády, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Netýká se tedy přírodních či průmyslových katastrof, nýbrž má politický charakter. Platí pro území celého státu nebo jen jeho část. A v naší novodobé historii dosud nikdy vyhlášen nebyl.

pokosIII_04
Foto: Povolání záložníků z historie / VHU.cz

Můžeme se pousmát nad tím, že při tomto stavu nesmí prezident vetovat zákony. Co už není úplně úsměvné je skutečnost, že nelze-li uspořádat volby, které by termínově připadaly na tuto dobu, mohou být o šest měsíců, a to opakovaně zvláštním zákonem, odkládány.

4. Válečný stav

Válečný stav se ve svých důsledcích mnoho neliší, vyhlašuje jej Parlament České republiky, je-li stát napaden nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Vyhlašuje se na území celého státu.

Nyní tedy k tomu, co tyto stavy mimo jiné obnáší... Koncepce mobilizace schválená vládou a nyní promítaná do novel zákonů předpokládá, že při stavu ohrožení státu či válečném stavu bude omezeno cestování do zahraničí osob podléhajících branné povinnosti (tedy všem od 18 do 60 let), naopak pokud budete v té době v zahraničí, můžete vstoupit do spojenecké armády (na výzvu prezidenta) a vice versa cizinci na našem území mohou vstoupit do té naší.

Rozeběhne se celá řada procesů k doplnění osob a materiálu u vybraných útvarů ozbrojených sil. Z minulého dílu už víte, že budou povolány zálohy a spustí se odvodní řízení, proti jehož výsledku nebude možnost odvolání a také se zúží rozsah důvodů, pro něž lze výkon branné povinnosti odmítnout.

pokosIII_03
Foto: Bude-li krize, poputují dodávky potravin přednostně k zasahujícím vojákům / Army.cz

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími zahájí výběr vhodných věcných prostředků pro potřeby ozbrojených sil, včetně zpracování a doručení dodávacích příkazů vlastníkům. Jinými slovy pokud si armáda vyhlédne váš traktor, budete jej muset předat. K zabezpečení ozbrojených sil by se rozeběhla tzv. hospodářská mobilizace.

pokosIII_00
Foto: Když jde do tuhého může být váš bagr povolán / idnes.cz

Ale to už líčíme něco, co si samozřejmě nikdo nepřeje, aby nastalo (a pro ty, které to zajímá čistě hypoteticky, vydáme jeden speciální díl simulující mobilizaci). Snad není třeba se tím trápit, ale je dobré to vědět. Příště se ještě jednou vrátíme k pojmům, a sice k součástem a funkcím bezpečnostního systému státu, ozbrojených sil a potažmo integrovaného záchranného systému a úloze v armádě v něm, s čímž se setkáváme i v době míru.

 Autor: Redakce

Komentáře