EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně - vojenská první pomoc (CLS – 6. díl)

 29. 06. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V rámci podrobného popisu vybraných úkonů se dnes zastavíme u pneumotoraxu a jeho ošetření. Je to stav, se kterým se můžete setkat ve všedním životě, avšak pokud je v dosahu záchranka, není tak kritický jako na bojišti.

pokos_hrudnik_03
Foto: Figurant má na hrudníku uzavřenu ránu speciální chlopní

Tenhle typ poranění proslavil film Tři králové.


Video: Scéna z filmu Tři králové / YouTube

Člověk má dvě plíce a každá z nich je uzavřena v separátním vzduchotěsném obalu uvnitř hrudníku, kde působí podtlak. Pokud při poranění vnikne dovnitř vzduch, plíce začne kolabovat – úměrně množství vnikajícího vzduchu. To zhoršuje schopnost raněného dýchat a zásobovat tělo dostatečným množstvím kyslíku.

PŘÍZNAKY...

Otevřené poranění hrudníku může způsobit projektil, nůž, šrapnel nebo jiný pronikající předmět. Následně můžete slyšet syčení a pískání, někdy raněný vykašlává krev, raněnému vytéká z rány zpěněná krev, raněný dýchá krátce a obtížně, hrudník raněného se nezvedá nestejnoměrně, raněný cítí bolest v hrudníku nebo pod ramenem během dýchání, ústa a rty či konečky prstů raněného jsou namodralé a raněný jeví příznaky šoku (rychlý a slabý pulz)... to vše jsou možné příznaky.

POKUD SI NEJSTE JISTÍ, ZDA DOŠLO K PRŮNIKU DO HRUDNÍ DUTINY, POSTUPUJTE TAK, JAKO BY K NĚMU DOŠLO!

1. Najděte vstupní a případnou výstupní ránu – rozepněte raněnému uniformu, hledejte průsaky krve, snažte se ránu nahmatat rukou... pokud utrpěl více otevřených poranění hrudníku, začněte s ošetřením toho, které jste našli jako první.

2. Odkryjte okolí rány, odstraňte (odřízněte) oblečení, které ji kryje. POKUD JE ODĚV PŘICHYCEN V RÁNĚ, NEODSTRAŇUJTE HO. Očistěte okolí rány, ale NEČISTĚTE RÁNU SAMOTNOU A NEVYNDAVEJTE Z NÍ CIZÍ PŘEDMĚTY!

3. Utěsněte ránu, viz další text...

UTĚSNĚNÍ OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU

Protože vzduch proniká krytím a obvazy, musíte ránu na hrudníku utěsnit plastovým, celofánovým nebo jiným neporézním vzduchotěsným materiálem. Můžete použít třeba i obal, ve kterém je zabalen emergency bandage. Můžete také odstřihnout kus pláštěnky, fólie z pouzdra na mapu, použít igelitový pytlík... V ideálním případě máte ve výbavě své lékárničky komerčně vyráběné krytí.

pokos_hrudnik_02
Foto: Improvizované krytí rány s volnou spodní stranou

1. Navlečte si rukavice (pokud to dokážete, jednou dlaní ránu překryjte a přitom provádějte následují úkony);

2. připravte si těsnící materiál (je-li to obal od emergency bandage, pak je výhoda, že jeho vnitřní strana je sterilní);

3. upravte těsnící materiál na požadovanou velikost = okraje rány by měl přesahovat aspoň o 3 cm po všech stranách;

4. řekněte raněnému, ať vydechne a pak zadrží dech / pokud je raněný v bezvědomí, vyčkejte, až mu poklesne hrudník – pak zakryjte ránu;

5. po přiložení těsnění se ujistěte, že po celém obvodu přesahuje ránu aspoň o 3 cm, jinak by totiž nemusel plnit svou funkci;

6. přilepte těsnící materiál po všech stranách lepicí páskou z lékárničky (v civilní pomoci se nechává spodní strana volná, aby mohla vytékat krev, tam ale lékařská pomoc přichází rychleji);

7. zajistěte raději těsnící krytí ještě pomocí obvázání hrudníku (emergency bandage).

pokos_hrudnik_00
Foto: Bolin Chest Seal - komerční krytí na rány v hrudníku

Co když je v ráně zaseknut cizí předmět, např. šrapnel? NECHTE HO TAM. Naneste kolem takového předmětu těsnící materiál – vazelínu. Následně předmět stabilizujte měkkým obložením (co nejčistším improvizovaným materiálem, např. čistým oblečením) a tento zafixujte pomocí obvazu. OBVAZ NEPŘETAHUJTE PŘES VYČNÍVAJÍCÍ PŘEDMĚT, nýbrž kolem něj.

8. Uveďte raněného do vhodné polohy = do polosedu s oporou zad je-li při vědomí, což mu usnadní dýchání / do zotavovací polohy (recovery position) tak, aby postižená část hrudníku směřovala k zemi, je-li v bezvědomí, začíná být unaven nebo potřebuje-li ulevit od bolesti (tlak země na poraněnou část působí jako dlaha a tím zmírňuje bolest). Podívejte se na instruktážní video:


Video: Instruktážní video 1. pomoci při poranění hrudníku / YouTube

TENZNÍ PNEUMOTORAX

K tenznímu neboli přetlakovému pneumotoraxu dochází, pokud se hromadí v plíci vzduch, který nemá jak uniknout, protože otvor, kterým k jeho vniku dochází, se sám uzavírá a působí jako ventil. Nejen, že postižená plíce kolabuje, ale je také vytlačována směrem k dalším orgánům – může dojít k poranění druhé plíce, srdce a tepen. Je nutné odpustit nahromaděný vzduch za pomoci dekompresní jedly (needle chest decompression). Podívejte se na instruktážní animaci.

Můžete pozorovat příznaky typu úzkost a neklid raněného, slabé nebo žádné slyšitelné zvuky dýchání, rostoucí dýchací obtíže doprovázené nedostatečným prokrvením organismu (modravé rty, konečky prstů), rychlé a mělké dýchání, abnormálně nízký krevní tlak, chladná lepkavá pokožka, postupná ztráta vědomí, viditelné zhoršování stavu, vyklenutí průdušnice jako pozdní příznak, navíc špatně pozorovatelný.

pokos_hrudnik_01
Foto: Dekompresi hrudníku je třeba mít nacvičenou

VYHODNOCENÍ SYMPTOMŮ MŮŽE BÝT V BOJOVÉ SITUACI SLOŽITÉ. MUSÍTE POČÍTAT S TÍM, ŽE K TENZNÍMU PNEUMOTORAXU MŮŽE DOJÍT VE VŠECH PŘÍPADECH OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU. PROTO PROVEĎTE DEKOMPRESI VŽDY, KDYŽ I PŘES OŠETŘENÍ (UTĚSNĚNÍ) OTEVŘENÉHO PORANĚNÍ HRUDNÍKU DOCHÁZÍ KE ZHORŠOVÁNÍ DÝCHACÍCH PROBLÉMŮ.

DEKOMPRESE HRUDNÍKU...

1. Připravte si materiál: velká injekční jehla a katétr, dezinfekční (alkoholový) polštářek, lepící páska, rukavice.

2. Určení místa vpichu: prostor mezi 2. a 3. žebrem (počítejte shora) ve střední ose poraněné strany hrudníku (téměř na této ose se nachází i bradavka). Nalezení správného místa je nutné natrénovat.

3. Dezinfekce místa pro vpich: Potřete kůži polštářkem s dezinfekcí.

4. Zavedení jehly a katétru: Pevně zasuňte jehlu do kůže těsně nad horní částí třetího žebra do druhého mezižebří v úhlu 90 stupňů (kolmo k hrudníku). Pokračujte v zasouvání jehly s katétrem až po její konec. Ucítíte, až jehla projde hrudní dutinou, uslyšíte, jak začne unikat vzduch.

NEZAVÁDĚJTE JEHLU DO BRADAVKY NEBO SMĚREM K SRDCI. SPRÁVÝ SMĚR JEHLY JE DŮLEŽITÝ, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ TEPEN VEDOUCÍCH PODÉL ŽEBER, PROTO JSTE BLÍŽE K 3. ŽEBRU.

5. Vyndání jehly: Vysuňte jehlu poté, co na místě upevníte katétr. Ten zůstane na místě, aby dál zajišťoval odvod vzduchu ven.

JEHLU POLOŽTE TAK, ABYSTE SE O NI NEZRANILI. POTOM JÍ BEZPEČNĚ ZLIKVIDUJTE.

6. Zajištění katétru: Použijte lepicí pásku (náplast) k upevnění katétru ke kůži hrudníku. NEZAKRYJTE KONEC KATÉTRU.

7. Kontrolujte raněného: Umožněním úniku vzduchu stlačujícího plíci by se dýchání raněného mělo rychle zlepšit. Pokud je to možné, kontrolujte jeho stav až do evakuace nebo příchodu zdravotníka. Proveďte protišoková opatření.

8. Evakuace raněného: Raněný by měl být přemisťován poraněnou stranou dolů nebo v polosedě, pokud je při vědomí a cítí se v takové poloze lépe.


Video: Instruktážní video provedení dekomprese / YouTube

 Autor: Redakce

Komentáře