EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Rangers: Elitní jednotky americké armády

 19. 07. 2021      kategorie: Zahraniční armády      3 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Američtí Rangers. Legenda, kterou všichni známe proslavil mimo jiné i snímek Zachraňte vojína Ryana režiséra Stevena Spielberga, či Balck Hawk Down od R. Scotta. V dnešním článku se podíváme na historii, současnost, vybavení i na to, co obnáší stát se americkým Rangerem.

382a99a79fa111d327bfbc44b3300a93Foto: Američtí Rangers ze 75th Ranger Regiment | U.S. Army / Public domain

Historie

Historie Rangers je delší, než možná tušíte. První Rangers se v Americe objevují již v 17. století. Válka krále Filipa je první konflikt, kde se Rangers vykytují, kdy kapitán Benjamin Church založil skupinu “Church’s Rangers” kteří měli za úkol bojovat proti agresivním indiánským kmenům. V roce 1756 založil major Rogers devět rangerských rot pod názvem "Rogers' Rangers". V roce 1776 pak vznikají další jednotky Rangers. Během příprav na válku o nezávislost vzniká 8 dalších rot Rangers pod názvem "Corps of Rangers", do kterých jsou vybírání pouze výteční ostrostřelci. Francis Marion, známý jako „Swamp Fox“, vytvořil svou vlastní skupinu Rangers, známou jako "Marion's Partisans". 
Pro většinu z nás jsou však Rangers známí hlavně díky 2. světové válce.

Rangers ve druhé světové válce

Po Občanské válce se Rangeři v řadách Americké armády nevykytovali. Nová jednotka Rangers se začala koncipovat po japonském náletu na námořní základnu Spojených států amerických v Pearl Harboru a následném vstupu Spojených států do druhé světové války. Byl vytvořen 1. prapor Rangers (1st Ranger Battalion). Generál George C. Marshall vytvořil tuto jednotku výběrem 50 nejlepších vojáků z 34. pěší divize. Jako velitel této elitní jednotky byl určen major William Orlando.

Do bojů se jednotka Rangers poprvé dostala během neúspěšného vylodění u francouzského přístavu Dieppe 19. srpna 1942, kdy američtí Rangers bojovali po boku britských a kanadských jednotek. Při tomto vylodění byli 3 rangeři zabiti, pět jich bylo raněno a tři zajati. Poručík E. V. Loustalot byl prvním americkým vojákem, který padl v Evropě. 
Postupem času vznikly ještě 2., 3., 4., 5. a 6. prapor Rangers. Jelikož to však byly jednotky, do kterých vojáci mohli vstoupit pouze dobrovolně, byl z počátku problém jednotky vůbec zaplnit. 

Jednotky Rangers se poté účastnily mnoho bitev druhé světové války, nejznámější je však pravděpodobně útok na Pointe du Hoc během vylodění v Normandii (6. června 1944), výrazně se také podíleli na probojování amerických vojáků z pláže Omaha (viz. snímek Zachraňte vojína Ryana).  Bojů v Pacifiku se pak účastnil 6. prapor Rangers, který se proslavil nájezdem na Cabanatuan. Američtí Rangers se tehdy proplížili více než 46 kilometrů za japonské linie a zachránili 500 zajatců. Další jednotkou, která se účastnila bojů v Asii, byl 75. pěší pluk, který zasáhl do bojů při Čínsko-Barmsko-Indické kampani v roce 1943, jako Task Force Galahad. Později se pro ně vžil název Merrill's Marauders po veliteli generálmajorovi Frank D. Merrillovi. Na konci druhé světové války byly jednotky Rangers deaktivovány. 

Rangers-pointe-du-hoc
Foto: Rangers na Pointe du Hoc během vylodění v Normandii roku 1944 |  U.S. Navy / Public domain

Válka v Koreji a Vietnamu

Pro válku v Koreji byly jednotky Rangers znovu aktivovány. Jejich úkol byl především ofenzivní boj, ale také průzkum bojem, či přepady. Během války v Koreji zemřelo celkem 100 příslušníků Rangers a dalších 296 jich bylo zraněno.

Během války ve Vietnamu se jednotky Rangers pomalu začaly transformovat na to, co známe dnes. V roce 1966 nařídil generál William Westmoreland vytvoření hloubkových průzkumných hlídek (LRRP - Long Range Reconnaissance Patrols). Tyto poprvé dorazily do Vietnamu v roce 1967. V červnu 1967 byly jednotky přetvořeny na Long Range Patrols (LRPs). Generál Earle G. Wheeler nechal vytvořit dvě roty, přičemž každá rota se skládala z 230 mužů. V únoru 1969 byly jednotky LRP přesunuty pod strukturu Rangers. Jednotky Rangers byly opět deaktivovány po stažení americké armády z Vietnamu. Sgt. Elvis Weldon Osborne Jr. a Cpl. Jeffrey Alan Maurer byli poslední dva američtí vojáci, kteří byli zabiti ve válce ve Vietnamu, oba byli Rangeři.

Jendotky Rangers byly znovu aktivovány až v roce 1974. Reaktivace jednotky si vyžádala situace, kdy armáda Spojených států potřebovala jednotku zvládající široké spektrum úkolů. Pod vedením generála Kennetha C. Leuera byl tak vytvořen 1. prapor Rangers, a to 1. července 1974 ve Fort Stewart v Georgii. 2. prapor Rangers byl pak založen v říjnu roku 1974. 3. prapor Rangers byl aktivován ve Fort Benning v GA v roce 1984. V únoru 1986 byl pak vytvořen 75. Ranger Regiment, ke kterému byly tyto tři prapory přiděleny.

Ze začátku Rangers figurovali pouze jako podpora jednotek Delta Force. Postupem času, hlavně během války proti teroru, se jednotky Rangers osamostatnily a z elity pěšáků se Rangeři probojovali k čistě speciálním silám, kdy nyní plní úkoly vysoké priority, také díky tomu, že jednotky Delta a DEVGRU mají plné ruce práce. V současné době Rangers plní nejvíce úkolů z celého SOCOMu.

Jak se stát Rangerem

Pokud máte v plánu přidat se k americké legendě, musíte splňovat pár předpokladů, kterými jsou:

 • Být občanem USA
 • Být v aktivní službě
 • Dosáhnout technického skóre alespoň 105 bodů
 • Úspěšně projít výběrovým řízením
 • Splnit minimální požadavky pro Ranger Fitness Test, což je
 • 53 kliků do jedné minuty
 • 63 sedů-lehů do jedné minuty
 • Čtyřikrát se přitáhnout
 • Uběhnout tři kilometry za alespoň 14 minut a 30 vteřin
 • Uběhnout 10 kilometrů se zátěží 16 kg za méně než hodinu a půl
 • Absolvujete výsadkářský výcvik
 • Nemáte zápis v rejstříku trestů
 • Úspěšně zakončíte prověrku na stupeň Tajné

Pokud se chcete stát důstojníkem, musíte ještě splňovat:

 • Hodnost v rozmezí O-1 až O-4 (podporučík až major)
 • Úspěšně zakončíte prověrku na stupeň “Přísně tajné"
 • Žádáte o volnou pozici

Po absolvování základního bojového výcviku (BCT) a pokročilého individuálního výcviku (AIT) se uchazeči ohlásí u Ranger Assessment and Selection Facility, aby se zúčastnili Pre-RASP. Během této části jsou jednotlivci podrobeni screeningu, který zahrnuje absolvování psychologické kontroly, kontroly minulosti a testu moči. Musí také projít fyzickým vstupním testem RASP, který je uveden výše. Po screeningu kandidáti zahájí osmitýdenní tréninkový blok RASP 1. Ten je rozdělen do dvou fází: Testování a Ranger Skills Training.

Fáze 1: testování
Během této fáze projdou kandidáti mnoha fyzickými a psychologickými testy. Úspěšné absolvování teoretických testů ve třídě je stejně důležité jako absolvování náročných fyzických testů. Kromě toho jsou kandidáti neustále hodnoceni z hlediska jejich obecného charakteru a vůdčích schopností. Fáze 1 je rozdělena do čtyř obecných kategorií testování: 
pochody a běhy se zátěží, pozemní navigace (denní a noční), zvládnutí první pomoci a průzkum.

Fáze 2: Ranger Skills Training
Ve druhé fázi se uchazeči naučí základní taktické a technické dovednosti Rangers, jsou cvičeni v boji muže proti muži, záchraně rukojmí, či obsazování budov a letišť. Výcvik je opět rozdělen do čtyř částí: Střelba a taktika, základní plukovní střelba (základní taktická střelba), pokročilá plukovní střelba  (pokročilá taktická střelba) a výbušniny a násilný vstup do objektu.

Po ukončení osmitýdenního výcviku si mohou uchazeči na hlavu konečně posadit vytoužený pískový baret. 

US_Army_50970_U.S._Army_takes_Gold_in_Chilean_Army_competitionFoto: Američtí Rangers během cvičení v Chile, 2009 | U.S. Army / Public domain

Jednotky Rangers

Jednotky Rangers se v současnosti skládají ze tří praporů, praporu speciálního určení a praporu vojenského zpravodajství. 

 • Regimental Headquarters and Headquarters Company (HHC) – Fort Benning ve státě Georgia
 • Regimental Military Intelligence Battalion – Fort Benning ve státě Georgia
 • Regimental Special Troops Battalion – Fort Benning ve státě Georgia
 • 1st Ranger Battalion – Hunter Army Airfield ve státě Georgia
 • 2nd Ranger Battalion – Společná základna Lewis-McChord ve státě Washington 
 • 3rd Ranger Battalion – Fort Benning ve státě Georgia

Kultura Rangers

Stejně jako u jiných speciálních jednotek, je i zde pro vojáka cenný baret. Pískový baret nosí Rangers od roku 2001, předtím nosili ikonický černý baret. Černý baret se totiž stal základním baretem pro všechny vojáky, což se však příslušníkům Rangers nelíbilo. Rangeři tedy začali nosit pískový baret (konkrétně se barva nazývá Coveted Tan) jako odkaz na Rangery Roberta Rogerse ze 17. století a také díky podobnosti s elitními jednotkami jiných států, hlavně britskými SAS a australskými a novozélandskými speciálními jednotkami. 

Krédo Rangers 

„Recognizing that I volunteered as a Ranger, fully knowing the hazards of my chosen profession, I will always endeavor to uphold the prestige, honor, and high esprit de corps of my Ranger Regiment.“ (Uvědomuji si, že jsem se dobrovolně přihlásil jako Ranger a jsem si plně vědom nebezpečí svého zvoleného povolání, a proto se vždy budu snažit udržet prestiž, čest a ducha jednoty svého pluku Rangers.)
 
„Acknowledging the fact that a Ranger is a more elite soldier, who arrives at the cutting edge of battle by land, sea, or air, I accept the fact that as a Ranger, my country expects me to move further, faster, and fight harder than any other soldier.“ (Uvědomuji si skutečnost, že Ranger je elitnější voják, který se nachází na špici bitvy pozemní, námořní nebo letecké, přijímám fakt, že má země ode mě jako od Rangera očekává, že se dostanu dále a rychleji a že budu bojovat houževnatěji, než kterýkoli jiný voják.)
 
„Never shall I fail my comrades. I will always keep myself mentally alert, physically strong, and morally straight, and I will shoulder more than my share of the task, whatever it may be, one hundred percent and then some.“ (Nikdy nezklamu své kamarády. Vždy se budu udržovat psychicky v pohotovosti, fyzicky silný a morálně vyrovnaný a budu na svých bedrech nést víc než svůj podíl na úkolu, ať už je jakýkoli, a to na sto procent.)
 
„Gallantly will I show the world that I am a specially selected and well-trained soldier. My courtesy to superior officers, neatness of dress, and care of equipment shall set the example for others to follow.“ (Ukážu světu, že jsem speciálně vybraný a dobře vycvičený voják. Má zdvořilost k nadřízeným, upravenost uniformy a péče o vybavení budou ostatním příkladem.)
 
„Energetically will I meet the enemies of my country. I shall defeat them on the field of battle for I am better trained and will fight with all my might. Surrender is not a Ranger word. I will never leave a fallen comrade to fall into the hands of the enemy and under no circumstances will I ever embarrass my country.“ (Energicky se utkám s nepřáteli své země. Porazím je na bitevním poli, protože jsem lépe vycvičený a budu bojovat ze všech sil. Slovo vzdát se Ranger nezná. Nikdy neopustím padlého kamaráda, nedopustím aby se dostal do rukou nepřítele, a za žádných okolností neudělám hanbu své zemi.)
 
„Readily will I display the intestinal fortitude required to fight on to the Ranger objective and complete the mission, though I be the lone survivor.“ (Ochotně ukážu odvahu potřebnou k boji s cílem dokončit misi, i kdybych byl jediným přeživším.)

Výzbroj Rangers

Útočné pušky:
Jednotky Rangers využívají tři útočné pušky: M4A1 Carbine, MK 16 SCAR-L a MK 17 SCAR-H. M4A1, ráže 5,56 mm, je tu už nějakou dobu a je aktualizovanou menší variantou pušky M16A2. Rangers vybavují své M4A1 sadou SOPMOD 2, která zahrnuje infračervený laser, Eo Tech, SpecterDR 1-4x Scope a značkovač LA-5/PEQ, světlo a další komponenty.

Další zbraní je MK 16 SCAR-L ráže 5,56 mm. Tato zbraň je relativně novým přírůstkem do arzenálu Rangers, ale na oblibě moc nezískala. Rangers občas využívají velikosi hlavně 10″ a to jen k boji v uzavřených prostorech (CQB). Primární zbraní zůstává stále M4, v současnosti s novým předpažbím a upperrem od Geissele (URG-I) / Block III a novým příslušenstvím.

MK 17 SCAR-H ráže 7,62 mm. Stejně jako MK 16 má i MK 17 tři různé délky hlavně (13 ", 16", 20 "), které lze rychle vyměnit. MK 17 je využívána jako víceúčelová puška, díky těžší ráži a skvělé přesnosti se používá k likvidaci cílů na delší vzdálenosti, či jako podpora odstřelovače s M110.

Kulomety: 
Arzenál těžkých zbraní Rangers se skládá ze čtyř různých zbraňových systémů: MK 46, MK 48, M240L a M2 .50 Caliber.

MK 46 ráže 5,56 mm. Jedná se o variantu platformy M249 SAW a používají ji výhradně síly speciálních operací. MK 48 ráže 7,62 mm je pak větší variantou M249 SAW. Tato zbraň nahradila známý kulomet M60. Jedná se o standartní kulomet jednotek Rangers. M240 ráže 7,62 mm je osvědčenou zbraňovou platformou. M240 je často montován na vozidla a vrtulníky a je také využíván jako hlavní kulomet družstva. Stejně jako MK 48, od roku 2011 jednotky Rangers využívají modernizovaný M240L. M2 .50 je těžkým kulometem sloužícím již od 20. let 20. Století. Díky velké ráži se hodí k palbě na velké vzdálenosti a k ničení slabě pancéřovaných cílů. Hravě prorazí i cihlovou zeď. 

Pistole: 
Rangers mají ve výzbroji dvě pistole: dosluhující Beretta M9 a Glock 19. Obě zbraně jsou ráže 9 mm a mají kapacitu 15 nábojů. M9 je standardní pistole pro americkou armádu. Glock 19 se stává stále oblíbenějším, a to hlavně díky jeho nízké váze a spolehlivosti. 

Američtí Rangers však disponují mnoha dalšími, speciálními zbraněmi. Mezi nimi jsou například podvěsná brokovnice Knight’s Armament Company Masterkey, zkrácená brokovnice M870 používaná k rozbití dveřních pantů a zámků. Odstřelovači zase využívají pušky MK11 Mod 0 a MOD 2 (M110) nebo M107, známé jako „The Barrett“. K boji s obrněnou technikou jednotky Rangers zase disponují raketomety M136 AT4, Ranger Antitank Weapons System (RAWS), FGM-148 Javelin, FIM-92 Stinger, či jednovýstřelový raketomet LAW M72. K podpoře bojující pěchoty využívají taktéž automatické granátomety Mk 19.

Zdroj: goarmy.commilitary.comarmy.mil

Komentáře

Vaclav Flek

20. 07. 2021, 00:46

pro Badysak : Nesouhlasim, z operacniho hlediska mohlo byt vylodeni u Anzia neuspesne, ale to nemeni nic na akci rangers u italske Cisterny. V tomto boji pusobily ctyri prapory rangers jako celek, a prestoze melo jit o elitni pruzkumniky, padly dva prapory do nemecke lecky. Jinymi slovy, rangers selhali na takticke urovni, kdyz se po par hodinach boje prakticky vsichni vzdali nezraneni. Mne to moc usmevne nepripada.

Badysak

19. 07. 2021, 23:29

Zmiňovat zrovna Anzio, které je profláklé těžce zpackaným velením, jako neuúspěch jednotky je úsměvné.

Vaclav Flek

19. 07. 2021, 21:10

Clanek o americkych rangers je dle ocekavani pojat oslavne, predstavuje vojaky, cvicene na pocatku II. svetove valky spise jako pruzkumniky, za elitu a temer supermany. Pri tom zamlcuje, ze rangers mely i neuspechy, ktere se neslucuji s jejich povesti. Napriklad v prubehu italskeho tazeni doslo behem vylodeni U Anzia v lednu 1944 k obkliceni a rozbiti dvou praporu rangers. Z vice nez 750 muzu se do svych linii vratilo pouhych sest, velka vetsina ostatnich padla nezranena do nemeckeho zajeti.