EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

REGI Base vypisuje soutěž na grafický návrh trika!

 07. 11. 2013      kategorie: REGI Base      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Limitovaná edice vlasteneckých triček (zde) pro Nadační fond REGI Base I. je vyprodaná a totéž platí pro starší verze. Poptávka ale naopak roste, protože nosit triko REGI Base znamená nejen dát najevo morální podporu a úctu novodobým veteránům, ale také prostřednictvím koupě trika finančně přispět na projekty, kterými se jim snažíme pomáhat.

rb_trika

Je tedy třeba nejen nechat potisknout trika, ale pokud možno vybrat pro ně zbrusu nový motiv, který by na první pohled zaujal a vyjádřil hlavní myšlenku, že totiž je naší povinností pomáhat těm, kteří za nás sloužili. A pozor – ne nutně jen bývalým vojákům, ale také policistům, hasičům..., zkrátka opravdu všem, kteří za nás nasazují vlastní život.

TRIKO_AB_VELKE_REGIBASE
Foto: Doposud poslední realizovaný motiv REGI Base 2013

Během následujících tří týdnů proto budou přijímány soutěžní návrhy na nový potisk triček REGI Base, a to podle zadání, které naleznete níže v tomto článku. Na vítěze čeká jako odměna exkluzivní dárkový vlastenecký set věnovaný serverem ARMYBURZA.cz, dále dárkový set REGI Base a samozřejmě i první exempláře triček potištěných podle jeho návrhu.

reginehoda
Foto: Novodobý válečný veterán Jiří "REGI" Schams 

Ocenění vítězných návrhů:

1. místo – vítězný návrh
Dárkový vlastenecký set limitované edice
- Dárkový set REGI Base (patch, DVD, samolepka na auto)
- Po realizaci návrhu – potisku triček – též 3 ks triček REGI Base

2. místo – čestné uznání
- Dárkový set REGI Base (patch, DVD, samolepka)

3. místo – čestné uznání
- Dárkový set REGI Base (patch, DVD, samolepka) 

Pravidla soutěže

Vyhlašovatelé autorské soutěže: Nadační fond REGI BASE I, Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1, REGI BASE START, o.p.s.,Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2.

Zadání soutěže: Navrhnout grafický motiv pro potisk trika, které bude vyrobeno a prodáváno jako charitativní zboží na podporu aktivit Nadačního fondu REGI Base I.

Cíl soutěže: Vytvořit takový grafický návrh potisku trika, který vystihne cíle Nadačního fondu REGI Base I. a obecně prospěšné společnosti REGI Base START (viz www.regibase.cz) a motto „Pomáháme těm, kteří za nás sloužili."

Hodnoticí kritéria: Profesionalita provedení, vystihnutí podstaty zadání, originalita a emotivnost návrhu.

Přihlášení do soutěže: Soutěžícím se stane kdokoliv, kdo pošle do soutěže svůj autorský návrh v elektronické podobě a v průvodní přihlášce uvede jméno, bydliště, telefonní číslo. V případě spoluautorských návrhů je potřeba uvést všechny spoluautory díla.

Přihlášky a návrhy posílejte na dobrovolnici@regibase.cz

Do předmětu emailu napište „Návrh trika REGI Base"

Start soutěže: 25. 10. 2013

Uzávěrka soutěže: 15. 11. 2013, 22:00 hodin

Zveřejnění došlých návrhů a vyhlášení tří nejlepších návrhů: 20. 11. 2013

Místo zveřejnění: www.regibase.czwww.armyweb.cz v rubrice REGI Base a na www.facebook.com/regibase

Cílem soutěže je vybrat tři nejlepší autorské návrhy. S prvním až s prvními třemi autory uzavře REGI BASE START, o.p.s. písemnou licenční smlouvu.

Návrhy, které nebudou oceněny, nebudou autorům vráceny; zadavatelé tyto návrhy odstraní ze souboru došlá pošta na adrese dobrovolníci@regibase.cz.

Technické specifikace soutěže

Pravidla pro grafický návrh potisku trika:

* Veškerá grafika musí být v tiskové kvalitě.

* Maximální velikost je 5 MB.

* Budou-li použita díla jiných autorů, zejména fotografie, texty nebo jiné nepůvodní motivy, musí soutěžící předložit současně se soutěžním návrhem i písemný doklad o tom, že je oprávněn užívat díla jiných autorů a že má řádně vypořádaná majetko-autorská práva v souladu s Autorským zákoníkem, tj. licence od autora jiného díla, v níž udělil autor souhlas s použitím díla pro účely této soutěže a pro komerční a veřejné šíření díla.

* Je zakázáno užívat cizí díla, zejména fotografie, texty a grafiku bez svolení autora! Každý soutěžící zodpovídá za dodržení autorských práv ve svých návrzích a za případné nároky a způsobenou škodu a bezdůvodné obohacení.

Soutěžící mohou, pokud uznají z vhodné, použít do autorských návrhů logo „REGI BASE" či slogan „Pomáháme těm, kteří za nás sloužili". Toto svolení se omezuje výlučně a pouze na tuto soutěž. Autoři návrhů, které nebudou vybrány, nesmí více předmětné logo ani slogan užívat!

* Do soutěže nebudou zařazeny návrhy, které nesplňují výše uvedené podmínky, cíle a zadání.

Další podmínky:

Hodnotící porota může požádat dle uvážení soutěžícího o případný variantní návrh k soutěžnímu návrhu.

Soutěžící, jejichž návrhy budou oceněny (první nebo první až třetí místo), uzavřou s REGI BASE START, o.p.s. písemnou licenční smlouvu dle autorského zákona, ve které udělí výlučné právo k užívání díla pro výše deklarované účely, a to bez časového a teritoriálního omezení a ke všem způsobům užití díla, a to za jednorázovou odměnu 500,- Kč.

Jména autorů vítězných návrhů budou uváděna na webových stránkách zadavatelů a na stránkách elektronického obchodu.

Pravidla hodnocení:

* Porota soutěže se skládá ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a komise dobrovolníků Nadačního fondu REGI Base I.

* Autoři vítězných návrhů na 1. až 3 místě budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky..

Pravidla doručení ocenění:

Hlavní cenu a dárkové sety REGI Base si výherci budou moci vyzvednout v Praze v „Meeting pointu REGI Base" (Milánská 413, Praha 15) dle předchozí dohody, nebo nechat zaslat poštou na adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na dobrovolnici@regibase.cz (nebo na tel. 606 417 628).

Zadavatelé si vyhrazují právo soutěž zrušit, prodloužit nebo nevybrat nejlepší návrhy nebo neuzavřít s jejich autory licenční smlouvu, a to bez udání důvodů.

V Praze dne 24. října 2013 Nadační fond REGI BASE I,

REGI BASE, o.p.s.

 Autor: REGI Base

Komentáře