EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Rekonstrukce vchodového srubu „Krok“ tvrze Bouda: Splněný sen, který trval 32 let

 24. 08. 2021      kategorie: Vojenská historie      59 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Z hlediska dlouhodobého plánování budoucnosti tvrze Bouda, jako muzea čs. opevnění, bylo po mnoha debatách – trvajících doslova roky – jednoznačné, že právě ikonický vchodový srub K – Ba – S 22a bude předmětem rekonstrukce do původního stavu. Z vchodových srubů, které se podařilo v roce 1938 stavebně dokončit, to bylo možné a smysluplné pouze zde. Muselo se však postupovat logickými, na sebe navazujícícmi kroky, neboť situace na Boudě byla v řadě ohledů zcela specifická (kulturní památka, významná přírodní lokalita – zimoviště netopýrů, bezpečnostní požadavky, zohlednění lokality uprostřed hospodářského lesa atd.).

boudanova_01Foto: Nynější vzhled vchodového srubu „Krok“ tvrze Bouda - prostě krása | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Nejdříve tak přišla na řadu první etapa revitalizace tvrze – její elektrifikace. Ta umožnila odstavit tzv. starou elektrárnu v dolním patru vchodového srubu, následnou její demontáž a zcela zásadní zjednodušení provozu muzea. Firma ji dokončila na jaře 2016. Následoval další logický krok – druhá etapa. Jejím cílem bylo vybudovat nedaleko vchodového srubu – ovšem tak aby nebylo nejbližší jeho okolí narušeno – nové zázemí pro návštěvníky i personál muzea. Na konci roku 2019 tak provozovatelé tvrze od Pardubického kraje převzali novou provozní budovu. Do ní se přestěhovalo vše, co do té doby nuceně zabíralo vnitřní prostory vchodového srubu. Nové, současné době odpovídající zázemí muzea, výrazně zvýšilo kvalitu a rozsah služeb poskytovaných návštěvníkům. A dalo zároveň prostor pro zahájení třetí etapy revitalizace tvrze – rekonstrukci vchodového srubu. Ta byla nadšenci očekávaná nejvíce…

bouda_10Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ ve stavu do srpna 2020 - takto jej viděla většina návštěvníků | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

S ohledem na omezené prostředky, které Pardubický kraj může do tvrze Bouda investovat (vše až dosud financoval ze svých rozpočtových prostředků, nikoliv z dotačních programů), musela být tato klíčová etapa revitalizace tvrze rozdělena na dvě části. Předmětem té první byla stavební rekonstrukce celého zevnějšku srubu – opravy a izolace střechy, natažení omítek, výroba a osazení tvarově naprosto přesných replik pancéřových zvonů, střílny těžkého kulometu, granátových skluzů a trub pro stěnové periskopy, pancéřových dveří ve vchodu pro pěší a posuvných vrat ve vjezdu pro nákladní auta. Dále obnova drenážních vrstev u stěn srubu a návrat okolního terénu do stavu v roce 1938. Tedy – zjednodušeně řečeno – obnovení celého obalu srubu, jeho exteriéru. V druhé části projektu má dojít na interiéry a to jak na stavební obnovu (příčky, podlahy, omítky…), tak i na kompletní znovu vybavení interiéru (elektro a vodo instalace, vzduchotechnika, spojovací prvky, lafetace, výzbroj…).  

vykres_01Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ tvrze Bouda - návrh provedení terénních úprav z května 1936 | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Zázrak se skutečně stal a peníze na první část třetí etapy revitalizace tvrze Bouda se našly! První obtíže ale nastaly třetí etapě už při vyhlášení výběrového řízení na tuto neobvyklou zakázku. V prvním kole se totiž nenašel nikdo, kdo by měl zájem se do takové práce pustit. Firmám chyběly potřebné znalosti zejména u speciálních výrobků, jako jsou repliky pancéřových zvonů. Ve druhém kole se přihlásil pouze jeden zájemce, který však po té, co se seznámil s detaily a podmínkami projektu na místě, nakonec ze svého záměru odstoupil a raději zaplatil penále. Soutěž musela být vyhlášena potřetí. A opět se objevil jen jeden zájemce, tentokrát však s tou výhodou, že už věděl, o co přesně se jedná a dokázal si v mezičase oslovit subdodavatele, kteří se odvážili vypořádat se záludnostmi, jako jsou osmitunová pancéřová posuvná vrata, nebo repliky pancéřových pěchotních zvonů, u nichž zadavatel trval na naprosté historické tvarové věrnosti zevnějšku i vnitřku výrobku. Generálním dodavatelem se tak stala f. Navláčil stavební firma s. r. o. ze Zlína, subdodávky speciálních výrobků zajistil (zvonů, střílen, granátových skluzů, překážkových kolíků…) UNIPREX Trade s. r. o. Ostrava a (pancéřových dveří a vrat) Gamatec s. r. o. Červený Kostelec. 

vykres_02Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ tvrze Bouda - výkres nadzemního patra z července 1936 | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

vykres_03Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ tvrze Bouda - výkres podzemního patra z července 1936 | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Už na podzim 2020 firma staveniště ohradila a těžká technika postupně odkryla a odstranila nepůvodní terénní úpravy. Cílem bylo obnažení vchodového srubu tak, aby se objevila celá pracovní spára (napojení původního vchodového srubu z roku 1937 a jeho poválečné opravy z roku 1949) a původní kamenná rovnanina. To aby se poškozená a hlavně nedokončená konstrukce mohla precizně zaizolovat (chybělo), opatřit omítkami (na opravě z r. 1949 nebyly provedeny) a kamenná rovnanina mající také funkci drenážní znovu vyskládat a napojit na tu, co zůstala pod úrovní terénu dochována. Mezitím se v dílnách obou specializovaných firem rozeběhla výroba replik dveří, vrat, střílny, pancéřových zvonů…

Prostor před vchodovým srubem byl po zbavení se nepůvodní vrstvy materiálu mírně snížen, položil se drén a navezla se jiná frakce štěrku, která by plochu měla zbavovat vody při přívalech deště a tání sněhu. 
Výkop u pravé věže srubu byl prohlouben o více než 2 m pod úroveň terénu před srubem, dostal se tak až na klenbu pravé větve odvodňovací štoly a ukázal nám skálu původního výkopu. To byl zážitek! Na podzim firma připravila první „referenční plochy“, kdy na několika místech očistila stěnu a na ni aplikovala vzorky omítky pro plánované jarní odtrhové zkoušky. Došlo k prořezání pracovní spáry v místě napojení původního a poválečného betonu, na připravené místo se o pár měsíců později aplikovalo postupně několik těsnících a izolačních systémů. Za střechy se odstranil zvětralý a vyluhovaný beton, nahradil ho nový.

Zima následně zastavila stavební práce, ale výroba ocelových prvků pokračovala. Zimní počasí s mrazy a sněhem bohužel pokrčovalo i v jarních měsících a do toho se přidaly komplikace s C-19. Radost nám tak dělaly jen fotografie z pokračující výroby věrných replik obou pancéřových zvonů. Detaily naprosto přesně odpovídaly původnímu řešení. Nechyběly masivní manipulační čepy (samozřejmě jen ty horní), otvory ve stěně zvonu určené k osazení střílen (byly vyrobeny z jakostnějšího materiálu, než samotný zvon) dostaly přesně ten tvar, jaké měly původní odlitky po svém opracování. Střílnové vložky se tak vsazovaly do stěn zvonů stejným postupem, jako v roce 1938. Žádné „zavaření na tvrdo“! Kolegové bunkrologové z Ostravy, spolupracující s f. UNIPREX, odvedli práci na špičkové úrovni! Generacím Boudařů se tak díky nim po třech desetiletích začaly plnit sny, se kterými na tvrz od roku 1989 přicházeli.

Jak zmizel sníh definitivně, u stěn srubu vyrostlo po více než 70 letech opět lešení. Dělníci čistili fasádu, odstraňovali sintr, zbytky armatur a drátů, organických nečistot, vyčistili dutiny v místech, kde byl beton při opravě srubu špatně zhutněn, ty následně vyspravili a celý povrch objektu připravili na aplikaci omítky. Ta se pro srub míchala na míru, podle výsledků odtrhových zkoušek vzorků omítek, které na povrchu srubu vyzrály. Betonové vysprávky střechy, které se díky rychlému nástupu zimy s původním betonem nespojily, firma odstranila a vybetonovala znovu. 

Pak přišel ten slavný den, kdy za značné pozornosti médií dostal vchodový srub K – Ba – S 22a znovu své pancéřové zvony! Stalo se tak 28. května 2021 a na ARMYWEBU jsme přinesli o celé akci podrobnou zprávu i s fotografiemi.

28-05-2021---10-Pohled-na-střechu-vchodového-srubu-tvrze-Bouda-po-osazení-obou-replik-zvonůFoto: Pohled na střechu vchodového srubu tvrze Bouda po osazení obou replik zvonů | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Hned následující den se mu vrátila i masivní – nově odlitá – střílna pro těžký kulomet do stěny pravé střelecké místnosti a řada dalších „maličkostí“ (granátové skluzy...). Na konci května už bylo viditelné, že srub dostává svoji původní tvář.

Po osazení zvonů se rozeběhly práce na omítkách. Do stavební laboratoře se v předstihu poslaly vzorky originálních omítek z objektů tvrze Bouda. Nejen kvůli složení, ale i kvůli zjištění barevné pigmentace. Experti z firmy STAVEXIS, s. r. o. už předem upozorňovali na fakt, často opomíjený, že původní receptury omítek z let stavby opevnění nebude možné použít. Aplikovaly se totiž na sruby za jiných podmínek – nanášely se na čerstvý beton a tak jejich vzájemná chemie vedla k jiným procesům, než nás čekaly v případě srubu K – Ba – S 22a. Jeho beton, pocházející z roku 1950, postrádal jakékoliv povrchové finální úpravy. Více než 70 let jej luhovaly mnohdy kyselé deště, sedal na něj prach a organické i minerální látky v něm obsažené, kořínky zapustili první „kolonizátoři“ v podobě mechu a bříz. Na některých místech se na vlastnostech povrchové vrstvy betonu podílel i kouř a dehet z lokálního vytápění srubu dřevem a zplodiny z výfuku elektráren. To vše zásadně ovlivňuje chování omítkových směsí, zejména sledovanou přídržnost.

boudanova_02Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ po rekonstrukci | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Odtrhovými zkouškami se vybraly omítky s nejvyšší hodnotou přídržnosti k podkladu, následně se posuzovala jejich struktura. Cílem bylo vybrat takovou omítku, která se svým povrchem bude nejvíce podobat té původní, dochované na dalších srubech tvrze. Obrovská plocha několika set metrů čtverečních, na kterou se následně na srubu K – Ba – S 22a omítka aplikovala, se při rekonstrukcích čs. opevnění dosud neřešila! Byla to tedy výzva i pro omítkáře, které firma na práci nasadila. Řešil se dlouho i odstín omítky. Nakonec zvolený tmavě šedý vychází z faktu, že zelená barva se sice dochovala na velkých plochách stěn dalších objektů tvrze Bouda – pěchotních srubů K – Ba – S 21 a 24, bohužel jsme však dosud neobjevili žádný archivní dokument, který by zelenou barvu potvrzoval i na vchodovém srubu tvrze. Při čistění okolí srubu jsme pátrali po úlomcích původní omítky, která vzala za své při jeho poválečných opravách. Vzorky omítek poslané do specializované laboratoře po zvětšení ukázaly několik skupiny barevných pigmentů, ale zelená nepřevládala. Také vzpomínky pamětníků, které se nám podařilo v 90. letech minulého století vyzpovídat, bohužel k rozřešení „tajemství odstínu omítky“ nevedly… Budeme hledat dál… Srub dostal standardní tmavě šedou omítku, která na Králicku u objektů těžkého opevnění převládala a kterou vysloveně zmiňuje dokument z dubna 1938, jehož autorem byl plk. Ing. Hubálek. Pokud se objeví důkaz, že barva vchodového srubu byla přece jen sytě zelená, kabát mu přemalujeme. Druhou možnou variantu odstínu omítky (sytě zelenou) si mohou zájemci prohlédnout na modelu srubu v měřítku 1:35, vystaveném na tvrzi Hůrka v expozici ve válečných kasárnách v podzemí. Omítky se na stěny srubu nanášely pěkně ručně, jako tehdy. Chladný a vlhký vzduch vyfukovaný podzemím tvrze ovlivňoval výrazně některá místa na fasádě, kde omítka zrála znatelně pomaleji, než jinde.

Souběžně s pracemi na omítkách došlo ke srovnání horní vrstvy betonu střechy, k pokládání izolace, sekání ochranných límců zvonů (poválečné provedení bylo o něco větší a mělo jiný tvar, než límce původní), k těsnění pracovní spáry mezi předválečným a poválečným betonovým zdivem srubu.

boudanova_03Foto: Vchodový srub 1 - K - Ba - S 22a „Krok“ po rekonstrukci | Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. / Martin Ráboň / CC BY-NC-ND

Část prací se přesunula i do interiéru srubu. Ve vstupu pro pěší firma Gamatec osadila rámy obou ocelových silnostěnných dveří, začalo se pracovat i na velké nepůvodní spáře v místě napojení vchodového srubu na hlavní galerii v podzemí. Spára představovala „neuralgické“ místo, které nás hodně a dlouho trápilo... 

Když se začalo pracovat na úpravách terénu a úklidu části materiálu a následně začala demontáž lešení, bylo zřejmé, že se finiš prací přiblížil. Úpravy terénu do původní podoby ovšem trvaly několik týdnů a bagry při nich přemístily neuvěřitelných 2.000 tun materiálu! Počasí finiši prací nepřálo – bahno bylo doslova všude. Přívalové deště se pravidelně opakovaly a jakoby chtěly prověřit naše odhodlání a výdrž dělníků.

Omítka dostala další nátěr a na začátku července dozrála do toho správného odstínu, který jsme si přáli. Dikcí ŘOP-u: „...omítka tmavo- šedá...“. Odstín nám i RAL přesně sedl k barvě všech kovových prvků. Barevně odpovídají – tak jak mají – i světlejší pole maskovacího nátěru obou zvonů. Mříže vjezdu a vstupu pro pěší však nátěry teprve čekají. 

Do poloviny srpna je ze stavebních prací vše zcela hotovo, včetně úklidu jednotlivých pracovišť. Jsou doladěny všechny detaily na omítce, osazeny pancéřové dveře ve vstupu pro pěší, dokončena oprava revizní šachty kanalizace, vyladěny terénní úpravy... Pracuje se jen na jediném – výrobě a postupné montáži pancéřových posuvných vrat ve vjezdu. I tady si svoji daň vybral C-19 a také nečekaný prudký nárůst cen spolu s nedostatkem veškerého hutního materiálu… Pancéřové desky s tloušťkou 40 mm se prostě jen tak koupit v dnešní době nedají… Doufejme, že do výročí zářijové mobilizace čs. branné moci bude úspěšně dokončen i tento složitý a expozičně velmi atraktivní prvek.  

Vše ukazuje na to, že první část třetí etapy revitalizace tvrze Bouda proběhla právě včas! Za rok by ji nejspíš nebylo možné se stejnou finanční částkou ani rozeběhnout… „Ruka trhu“ se zbláznila… 

Rekonstrukce zevnějšku vchodového srubu tvrze Bouda přinesla i další poznání. Obrovskou podporu a vstřícnost řady kolegů bunkrologů nabízejících nám pomoc a také potvrzení precizního plánování jednotlivých kroků revitalizace tvrze Bouda Pardubickým krajem. Za to patří vedení kraje a klíčovým úředníkům, kteří mají tvrz Boudu v gesci, velký dík! Nám Boudařům se splnil sen, který trval 32 let (!!!). A splnil se takovým způsobem, že můžeme být velmi spokojeni! Podařilo se totiž v daném čase, za finanční prostředky, jenž byly k dispozici, asi maximum možného… Zároveň jsme si ale připomenuli, že žijeme v Česku a existuje hrstka těch, kterým se dosažený pokrok na Boudě ani trochu nezamlouvá… Ve veřejném prostoru řeší detaily a poučují o zaomítaném otvoru pro zvonek, odstínu omítky, odstínu barvy maskovacího nátěru zvonů, či se dokonce cítí povolaní k tomu, aby posoudili erudovaně cenu, kterou si tato mimořádně úspěšná akce vyžádala… Nenachází však srovnání, neboť např. osmitunová vrata se na zakázku nedělají v ČR běžně, a repliky zvonů v totožných parametrech a technickém provedení se v ČR rovněž ještě nevyrobily… Uvidíme, co předvedou tito experti v reálném prostředí. Teoretické představy mají a docela dobře jimi baví…

Přes současnou neobvyklou situaci, která se dotkla významnou měrou veřejných rozpočtů, fungování firem i celoevropského trhu nejen s hutním materiálem, se Pardubický kraj hlásí i ke druhé části třetí etapy revitalizace tvrze Bouda… Pokud se vše podaří, za čas by si návštěvníci tvrze mohli prohlédnout i rekonstruovaný a vybavený interiér tohoto unikátního objektu… Držte prosím Boudě pěsti!

Zdroj: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

 Autor: Martin Ráboň

CENOVÉ BOMBY 600)

Komentáře

Czert

01. 09. 2021

Karlik
Kolik ti je roku? 10?
Podle tech smajliku.

Ale jde videt ze uz nemas zadne argumenty, zadne odkazi na wiki ci jine weby, coz znaci se si v koncich a tvuj narativ se zhroutil.

Nenapsal si zadny vychodonemecky zazrak, cili si potvrdil to, ze sudetaci nebyly zadni myslitele.

A je vtipne jak maly rust hdp u csr vzdy triumfalne vydavas za dukaz upadku csr pod komary... Ale najednou jeste pomalejsi rust u ddr je duvod k oslave?

Ale u prolhaneho slovanskeho pokrytce jako ty se nicemu nedivim.

karel3

31. 08. 2021

Czert
Žvatlání ti jde skvěle, ale čísla nedáváš. :slight_smile:
Důležité je, že i za sociku bylo NDR lepší, než ČSSR. A to bylo keců. :slight_smile:

Czert

31. 08. 2021

Karliku
Jak pro tebe tezka matematika?

O kolik % vedli nemci v hdp v 1938 a kolik vychodni nemci v 89 ?
Navic neni to tak davno co si psal hdp vychodniho nemecka o 2k nizsi.
Tak se rozhodni.

A stale si nenapsal jediny technologicky zazrak z vychodniho nemecka.
Za komarske csr ti dam ekektronovy mikroskop a kontaktni cocky.

karel3

31. 08. 2021

Czert
"Karlik No nevim, ale rad se tu tvaris jako intwligent, ale kdyz ti clovek musi vysvetlit ze jdyz napsal VYCHODNI nemecko, ze nemysli rok 2020, je to s tebou tezke. "
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tady píší, že NDR mělo v roce 1989 HDP na 1 obyvatele 9 700 USD. Kolik měla ta tvoje slavná ČSSR ? 6 500 USD ? Vynes trumfy a předveď číslo, kterým podepřeš svá tvrzení, žes byl lepší než NDR. :slight_smile:
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_East_Germany

Mám tady pro tebe jednu chuťovku ze Slovenska.
https://buraniemytov.sk/2-1-ekonomicke-zaostavanie-za-zapadom/
https://buraniemytov.sk/

Czert

31. 08. 2021

Karlik
"", že vyháněli od roku 1945 inteligenci, přirozené vůdce, šikovné a přemýšlivé lidi z Československa. "

Jasne, a ti skopcaci byly tak uzasne premyslivy, ze u nich v 1980 byl vrcholem technologie trabant, auto technicky z roku 1940.
A napis me tady dalsi technologicke zazraky VYCHODNIHO nemecka.

Czert

31. 08. 2021

Karlik
No nevim, ale rad se tu tvaris jako intwligent, ale kdyz ti clovek musi vysvetlit ze jdyz napsal VYCHODNI nemecko, ze nemysli rok 2020, je to s tebou tezke.

A k te tvoji finalni montazi, ta se nedela jen v rajchu, ale i kolikrat v cesku, skodovka ne nejlepsi priklad kdy cesi vydelavaji na nemce.

Czert

30. 08. 2021

Karlik
Ty ses peknej mesuge, kdyz tu byl plot tak sis stezoval ze nemuzes ven, a ted kdyz muzes ven tak se ti z tveho smaredcku nechce.
Tezke to brime svobody.

karel3

30. 08. 2021

"A kdyz uztak radcitujes toho borovskeho, tak je ti jasne ze kdyby se to naplnolo, tak uz by si byl davno vyhnan za hranice de svou klaborantskou rodinou, ze jo."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po 68` jste mě měli vyhnat i s celou rodinou a dodnes bych ti děkoval slovanský chytrolíne. To byl ovšem problém, kdyby se měl někdo jinak, než vaše stádo indiánů z ruských stepí, viď. :slight_smile:

karel3

30. 08. 2021

Czert
"Nevim jestli ses umyslny lhar nebo sklerotik
Ten muj citovany text se jasne tykal 1989, takze proc sem tahas 2020?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikde jsi neuvedl, který rok máš na mysli chytrolíne.
V podstatě na roku nezáleží. Němci měli nad "Československem" vždycky vrch i za Rakouska-Uherska. Dnes je větší rozdíl a víc je vidět. :slight_smile:

Btw, je ti jasne ze nemecke hdp je ze znacne casti dotovano ceskem, polskem a jinymy ststy, kde nemcum vyrabi v dotycnych statech ale dani v rajchu, ze jo?"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Žádná novinka.
Už jsme to tady my dva omílali stokrát.
V Německu se vymýšlejí a vyrábějí finální výrobky a finál je vždy lépe placený než dílčí díly.
Poděkuj Slovanům a prezidentu Benešovi za "nový začátek", že vyháněli od roku 1945 inteligenci, přirozené vůdce, šikovné a přemýšlivé lidi z Československa. :slight_smile:
Snad si nemyslíš, že někdo s nápadem se nechá ohlodat na kost od většinových parazitů v ČR. :slight_smile:

Czert

30. 08. 2021

Karlik
A kdyz uztak radcitujes toho borovskeho, tak je ti jasne ze kdyby se to naplnolo, tak uz by si byl davno vyhnan za hranice de svou klaborantskou rodinou, ze jo.

Czert

30. 08. 2021

Karlik
Nevim jestli ses umyslny lhar nebo sklerotik
Ten muj citovany text se jasne tykal 1989, takze proc sem tahas 2020?

Btw, je ti jasne ze nemecke hdp je ze znacne casti dotovano ceskem, polskem a jinymy ststy, kde nemcum vyrabi v dotycnych statech ale dani v rajchu, ze jo?

karel3

28. 08. 2021

Czert
"Asi ti sudetaci tak moc pracoviti az se prehrali a pak jednoduse odpadli."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jasně slovanský všeználku. Před tebou odpadli a ty se můžeš nechat vítězně vyfotit před bojovou zástavou. :slight_smile:
Jsi velký myslitel a pracovně schopný, že jsi v roce 2020 nedosáhl ani na polovinu německého HDP na 1 obyvatele. Klidně do smrti pomlouvej germány, Němce, Sudeťáky, ...

16. Německo - 45 773 USD
38. ČR - 22 579 USD

"Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou (a hlav) vraziti ráčil!"
K.H.Borovský
:smile:

Czert

28. 08. 2021

Karlik
Ty ses prolhany slovansky postacek.

Kdyz chces slovickarit, co ona druha stana sns? Cekam ze prokazes ze ona, stejne jako hlinkovci nebyly fasisticke, prece bys tu nelhal, ze jo slovansky lhari?
To ze pozdeji splynula s hlinkari je skutecne jen nahoda.

A k volbam v 35, to jen ukazuje jak si stupidni a nemas rozhled.
Rikaji ti neco usa?
Podivej se jak byl zvolen donnie. Distal min hkasu a presto vyhral, jak je to mozne?
A ze srovnatelny system - gerymandering - se pouziva k volbe senatoru a poslancu je uz nad tvoje mozkove kapacity.
Takze opet si lhal, inu, typicky slovan.

A k tem tvojim pracovitym sudetakum, kdyz se podivam na hdp v 38 a 89, tak vidim ze hdp vychodniho nemecka rostlo pomaleji nez csr.
Asi ti sudetaci tak moc pracoviti az se prehrali a pak jednoduse odpadli.

karel3

28. 08. 2021

Czert
"A k tem tvojim bozim mlynum... . Ano sudetakum se v 45 velmi libily."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ano, Boží mlýny právě melou.
O kolik máš nižší životní úroveň, než potomci sudetských Němců ? O kolik je tvoje měna slabší, než měna potomků sudetských Němců? V podstatě můžeš být rád, že s potomky sudetských Němců sousedíš a máš díky spolupráci s nimi co žrát, ukecaný, slovanský lenochu. :smile:

karel3

28. 08. 2021

Czert
"Tak uz nam prepisujes dejiny kdyz tvrdis ze hlinkovi ludaci fasiste nebyly, ale co taky cekat od takoveho prolhaneho slovana jako ses ty."
-------------------------------------------------------------------
Psal jsi:
"A ke slovenskym volbam v 35, tak tema bych se zrovna nechlubil, ano vyhrali tam protisystemove strany, ale ze to byly ze slovenske strany vsechny fasististicke je duvod k zamysleni."
"...strany...???"
Víš, co je v českém jazyce množné číslo ?
Pokud ano, proč jsi napsal jenom jednu stranu, Hlinkovi ľuďáky ? Neumíš počítat ? :smile:

"A o tom jak bylo chudackum nackum sudetakum v 35 uz brecis dlouho, jako spravny slovan, ale dodnes si nebyl schopen ukazat jediny zakon ci pravidlo ktere cesi porusily.
Takze asi tak lhari."
--------------------------------------------
Existuje jediná rádoby "civilizovaná" země na světě, kde vítěz voleb dostane v parlamentu méně křesel než 2. v pořadí. Ten slovanský hlupákov se jmenoval Československo 1935. A za 3 roky nato ztratil ten zlodějský "národ" navždy duši, tvář i čest. :face_vomiting:

Czert

28. 08. 2021

Karlik
A k tem tvojim bozim mlynum... . Ano sudetakum se v 45 velmi libily.

Czert

28. 08. 2021

Karlik
A o tom jak bylo chudackum nackum sudetakum v 35 uz brecis dlouho, jako spravny slovan, ale dodnes si nebyl schopen ukazat jediny zakon ci pravidlo ktere cesi porusily.
Takze asi tak lhari.

Czert

28. 08. 2021

Karlik
Tak uz nam prepisujes dejiny kdyz tvrdis ze hlinkovi ludaci fasiste nebyly, ale co taky cekat od takoveho prolhaneho slovana jako ses ty.

karel3

27. 08. 2021

Czert
"A ke slovenskym volbam v 35, tak tema bych se zrovna nechlubil, ano vyhrali tam protisystemove strany, ale ze to byly ze slovenske strany vsechny fasististicke je duvod k zamysleni."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro slovanské indiány z ruských stepí jsou všichni fašisté. Jejich mozeček je kapacitně i rozhledem silně omezený. Škoda, že jsi tady rovnou nevypsal všechny ty fašistické strany, které vyhrály v roce 1935 na Slovensku volby. Obávám se, že evidentně nechápeš význam slova fašistický. Ostatně jako všichni Slované. :smile:
Taky nezapomeň, že slovanský póvl, okradl v Čechách 1935 vítěznou, Sudetoněměckou stranu o poslanecká křesla. Znáš to o těch Božích mlýnech ? Zrovna zažíváš, jak pěkně melou, viď. :laughing:

Czert

26. 08. 2021

Otacon
"Mimoto existují doklady, že britská zpravodajská služba dala druhému oddělení jasně na srozuměnou, že jakékoliv akce ze strany Berlína mohou být pouze politickou demonstrancí síly"."

Tak uz je celkem posun od toho ze benes dostal kartac, ze jo?
Navic jak presne pises MUZE to byt nemecka provokace.
Anglani chraneni lamansem nic neriskovaly, kdyby to nebyla provokace. Kdezto cechum slo o hodne.

A skutecne podrobne rozeber ten tvuj zazracny zakrok rady 4 a francie.
Nahrazeni italskych velitelu francouzkymy bylo ucineno cechy, bez jakehokoliv natlaku, navic tam dosadili frantiky ktere uz meli k dispozici, francie zadne nove dustojniky ci dokonce jednotky neposlala. Skutecne podrobneji rozeber ten tvuj francouzky zazrak na slovensku.
A ke slovenskym volbam v 35, tak tema bych se zrovna nechlubil, ano vyhrali tam protisystemove strany, ale ze to byly ze slovenske strany vsechny fasististicke je duvod k zamysleni.
To polske a rusinske protisystemo strany fasisticke nebyly.

A k tomu plebiscitu je to velmi jedoduche, bylo v zajmu francie aby byl plebiscit zatrhnut a stejne tak bylo v zajmu francie (nebo si to aspon tehdy mysleli) hodit v 38 csr do chratnu hitlerovi.

otacon70

26. 08. 2021

czert-" Francouzi i Britové shodně spatřovali v rozhodnutí Prahy povolat záložníky do zbraně nebezpečnou provokaci, ne-li dokonce projev militarismu. Mimoto existují doklady, že britská zpravodajská služba dala druhému oddělení jasně na srozuměnou, že jakékoliv akce ze strany Berlína mohou být pouze politickou demonstrancí síly".
Igor Lukeš: "Československo mezi Hitlerem a Stalinem"
Po vyhlášení "Slovenské republiky rad", 16.6. 1919, nebyla československá armáda schopná tuto situaci zvládnout a do záležitosti se musela vložit "Rada čtyř" v Paříži což vyvrcholilo jmenováním generála Maurice Pellého vrchním velitelem československé armády.
Pokud jde o Slovensko, skutečně se podívej na volební výsledky z roku 1935. Většina voličů si vybrala protisystémové strany. Jak to vysvětlíš?
A z jakých pohnutek zatrhla Francie plabiscit v Sudetech, na jaře 1919? Vůbec jsem tu odpověď nepochopil....

Czert

25. 08. 2021

Otacon
A kde si pletu vladu a parlament a zari s rijnem?

". Z květnové mobilizace byla Francie rozčarovaná a Beneš dostal kartáč, že eskaluje napětí a provokuje Německo. Byl to Abwehr, který podstčil české straně nepravdivé informace vedoucí k vyhlášení mobilizace."
A jiste to rozcarovani francie muzes nejak dolozit.

Ano, nemecko vyhlasilo valku rusku valku po tom, kdyz odmitlo zrusit mobilizaci, ale ruska podminka pro jeji zastaveni byla ze ru prestane mobilizovat a da zaruku ze nenapadne srbsko.
Cili lip studuj historii. Cili pokud chces nekde hldat chybu, je to ru.

A jaky zasah francie mas presne na mysli, ze to zabranilo bolsevicke revolici na slovensku.

K runcimanu, a v cem ho brat vazne? Skutecne to rozeber.
Ze utekli slovaci? Jiste, ale zapomelsi na takovy nedulezity detail, ze hned dalsi den nemci zacali okupovat zbytek ceska, a adla jim volal a dal na vyber, samostatnost nebo je sezerou madari, ale to je pro tebe nevyznamny detail, ze.

A francie v 1919 zabranila plebiscitu v sudetech ze stejneho sobeckeho duvodu v jakem v 38 zradila.
Takze asi tak, slovane.

otacon70

25. 08. 2021

Czert- taky se musím smát sám sobě, že se pokouším o diskuzi s někým, kdo tu dlouhodobě přežvykuje normalizační propagandu a pravdy se bojí jak čert kříže. Nauč se nejdřív rozlišovat mezi vládou a parlamentem a mezi září a říjnem. Z květnové mobilizace byla Francie rozčarovaná a Beneš dostal kartáč, že eskaluje napětí a provokuje Německo. Byl to Abwehr, který podstčil české straně nepravdivé informace vedoucí k vyhlášení mobilizace. A něco z historie- 31.července 1914 vyzvalo Německo Rusko, aby zastavilo mobilizaci. Když se tak nestalo, vyhlásilo Rusku válku. Runcimen skutečně odjel do Sudet s určitými předsudky, ale realita předčila jeho očekávání. Abych to vystihl jednou větou: "Jakoby Anglie vyvážela do Walesu anglické vyhybkáře". Fakt, že po Němcích se rozloučili s Čechy i Slováci nutí rozumného člověka nezlehčovat misi Runcimana.
Nějak jste ale ve svém výčtu zapomněl na zásluhy Francie při vzniku ČSR, její intervenci v létě 1918, kdy pravděpodobně zachránila Slovensko před bolševickou revolucí, či její veto plebiscitu v Sudetech, v roce 1919. Trochu vděku, Slovane!

Czert

25. 08. 2021

Karlik
S tvoji laskou k nackovskym metidam a statistice, jiste nebides mit problem sem dat oficialni nemecke statistiky kolik ze to zavreli a popravivi odbojaru ve francii, belgii, nemecku a protektoratu.
S tvoji laskou ke kopirovani odkazu by to pro tebe nemel byt problem, ale ja vim ze ty to nikdy neudelas.

Czert

25. 08. 2021

Karlik
"Jasně, že měli Slovani v Protektorátu nejvíce papírových "odbojářů" na počet obyvatel v Evroopě. :laughing:Jinak to taky ani nikdy nemohlo být, že. "

Jasne karliku, a frantici, belgicane a spol nikdy nemeli ani jedineho papiroveho odbojare, nikdy, zadneho, a za to das sve pero do ohne, ze jo? Nebo ne?

Karliku, s temi svymy pohadkami ses smesny.

Czert

25. 08. 2021

Otakon
A navic stale se neustale pkacas na miste, pises odporujici si nesmysly, a i kdybychom prijali tvoji svatou tezi ze zapad/francie nevideli jediny duvod za to, bojovat za csr (v tom souhlasim, byt motivace ze strany francie vidime kazdy velmi odlisne), Stale si nedokazal napsat jediny duvod proc to nebyla zrada.

Czert

25. 08. 2021

Otakon
A k te necaso misi, jaksi zapominas, ze to bylo maximum toho co byl benes nabidnout, ono uzemi predstavovalo asi jen 1/3 uzemi co se jim prikleplo v mnichove a podminkou vydani onoho uzemi bylo to, ze se ze zbyvajiciho uzemi csr budou expedovani vsichni germani do rajchu.

Czert

25. 08. 2021

Otakon
Nevim jestli se mam smat nebo brecet.
Kdyz benes blokoval od brezna jednani parlamentu, jak se mohl 21 rijna usnest nad vydanim sudet? Vysvetli onen patadox.

A ze csr bezduvodne vyhlasil castecnou mobilizaci, coz je de fakto vyhlaseni valky?
A na tento nesmysl si prisel jak, od kdy je vyhlaseni (castecne) mobilizice vyhlaseni valky? Skutecne podpor cimkoliv tenhle svuj nesmysl.
Nehlede na to, ze proti castecne mobilizaci zapad nijak neprotestoval a plnou mobilizaci de fakto schvalil. ( nemuzeme csr neradit aby nemobilozovalo).

A runciman? To je vtip ze? Clovek ktery pred tim nez dirazil do csr verejne priznaval svuj obdiv k nemecku a hitlerovi, s tim ze by byl rad kdyby se anglie a nemecko spojilo v boji proti sssr. Hmmmmm. Ano, jeho zpravy budou jiste objektivni.

karel3

25. 08. 2021

otacon70 :thumbsup:

karel3

25. 08. 2021

Czert
"A fun fact - cesi v prepoctu na obyvatele meli vic odbojaru nez frsncie i nemecko, prakticky jako jakykoliv zapadni stat. Takze asi tak."
---------------------------------------------------------
Jasně, že měli Slovani v Protektorátu nejvíce papírových "odbojářů" na počet obyvatel v Evroopě. :laughing:
Jinak to taky ani nikdy nemohlo být, že. Nejlepší hospodáři, největší pracanti, nejlepší stroje, největší hrdinové, největší vlastenci, největší komouši,... :laughing:
Když jsem chodil na základku, tak tam každý začátek května docházel "místní odbojář a partizán", který operoval v přilehlém lesíku, skrz který bylo vidět. Na klopě nosil rudou hvězdu a nějaký prapor s kebulí Lenina. Barvitě líčil, jak za války škodil Němcům a jak trpěl v koncentráku.
Když jsem o tom vyprávěl babičce, tak mi říkala, abych starýmu Macháčkovi nevěřil ani slovo, že ho Němci zavřeli za zlodějny a šmelinu. :slight_smile:

On už to dobře věděl Karel Havlíček Borovský v 19. století.
"Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!" :smile:

otacon70

25. 08. 2021

Czert - od března 1938 blokoval prezident Beneš jednání Parlamentu - ten by vydal Německu Sudety legitimně. - v květnu 1938 vyhlásil Beneš bezdůvodně částečnou mobilizaci, což se rovná nepsanému vyhlášení války. - 3. spna až 5. září 1938 pobýval v Sudetech, coby zmocněnec britské vlády Walter Runciman, který po návratu označil stížnosti sudetských Němců za oprávněné a doporučil připojení Sudet k Německu - 15. září odcestoval do Francie ministr Jaromír Nečas, který měl z pověření prezidenta Beneše nabídnou zprostředkovaně Německu část území ČSR, čímž podrazil ve Francii nohy všem zastáncům neústupnosti Hitlerovi. Takže sečteno a podtrženo, západním mocnostem už došla s ČSR trpělivost. Proč by měly bojovat za takový nekonzistentní stát?

Czert

24. 08. 2021

Otakon
Zapominas na dve veci, ze 21 rijna vlada s odstoupenim souhlasila az po tom co jim zapad rekl, ze zvypuknute valky bude jednoznacne vineno ceskoslovenako.
A pokud dle tebe zustavalo v platnosti, proc se tedy setkali v mnichove, kdyz dle tebe uz nebylo o cem jednat.

Ano, ve 40 lidi jezdili dobrovolne do nemecka, kvuli vysim pridelum a jinym vyhodam.

A nnapsat ze ctvrtina tam byla dobrovolne je jen jinak napsane ze 3x tolik lidi tam nechtelo.

A k tem zrovnopravnenym pridelum, si to muzu precist kde?
Nasel sem jeho projev z 2 rijna, kdy jedine co se tyka pridelu je veta, ze cechovi se musi dat tolik zradla, aby mohl delat svoji praci, tot vse.

otacon70

24. 08. 2021

Czert - O předání Sudet Německu rozhodla už vláda Milana Hodži 21. září 1938. Toto rpzhodnutí zůstalo v platnosti i po její demisi. R. Heydrich navýšil potravinové příděly v Protektorátu vzápětí po přijetí dělnické delegace, v říjnu 1941. Práce v Říši je idealizovaná. Už v roce 1940 tam 100 tisíc Čechů pracovalo dobrovolně. I za pracovní povinnosti se čtvrtina přihlásila dobrovolně.

Czert

24. 08. 2021

Karliku
Tu pohadku o tom, ze zadny domaci odboj nebyl si nech pro sebe kdyz si ctes mk a hajlujes.

Kdopak asi pomahal paragany ukryvat a zadobovat?

A fun fact - cesi v prepoctu na obyvatele meli vic odbojaru nez frsncie i nemecko, prakticky jako jakykoliv zapadni stat. Takze asi tak.

Czert

24. 08. 2021

Otakon
Ale stale si nevysvetlil ze to v 38 nebyla zrada, napsat ze zapad si rekl, ze kvuli chechum nema smysl bojovat jde brat max jako vysvetleni zrady, ne vysvetleni ze to zrada nebyla.

A muzu poprosit o zdroj kdy ze to haydrich vyrovnal pridely pro cechy a nemce?

A k te tvoji porodnosi... Vis o tom ze zehotenstvi byla prakticky JEDINA moznost jak se vyhnout nucenemu nasazeni v risi, ze jo.

A ze nikdo o navrat k pomerum 1 republiky nikdo nestal? Tak to te karlik nebude mit rad, ten bere 1 republiku jako nedostizny ideal.

Osobně

24. 08. 2021

karel3: Myslíte tu "pohodu", kdy byly desítky tisíc čechoslováků ihned v roce 1939 odvlečeny do německých koncentračních a vyhlazovacích továren na smrt, jak je trefně pojmenoval jeden z těch, který měl být vyhlazen, ale zázrakem přežil? Na podzim 1939 byly odvlečeny další tisíce čechoslováků z vysokých škol do německých koncentračních a vyhlazovacích táborů. Další roky následovaly další a další desítky tisíc čechoslováků na vyložené vyhlazení, včetně tisíců dětí. Naštěstí existují knihy přeživších čechoslováků o poměrech v německých koncetračních a vyhlazovacích táborech. Tenhle Megazločin nad němci bude jako kyvadlo působit i 100let po těchto vyhlazovacích megazločinech. Armáda zombii na pervitinu šířila smrt po celé Evropě při své drogově podpořené bleskové válce. Pervitin je totiž původně německý lék, který byl i legálně prodáván před válkou v lékarnách, a pak se jej chytila Říšská branná moc...

adam

24. 08. 2021

Pan Karel3 - souhlasím s Vámi , rozhodně nejste hloupý ! Také nechápu, proč na K-S 14 použili na výplň chybějícího zdiva cihly - natož duté. Stačilo postavit bednění a vybetonovat. Pokud návštěvník objektu zjistí, že je to pod omítkou "šméčko", bude se cítit podveden.
V době mých studií na gymplu (1984 - 1988), jsem každý rok brigádničil u památkářů v Litomyšli na zámku, ale i naproti na Piaristické koleji a přilehlém kostele Objevení sv. Kříže. O ten jde. Na zdivo jsme přibíjeli rabicové pletivo - hřeby přes víčka pivních lahví, na které se potom nahazovala barokní omítka. Drží tam dodnes. Asi bych to měl nahlásit památkářům, že je ten podklad nepůvodní, protože to vlastně úplně znehodnotilo tu stavbu a je to vlastně jen krásně nakašírovaná kulisa, či rekvizita....

adam

24. 08. 2021

Pan Jouza by si měl uvědomit, že téměř každý evropský stát budoval ve 30-tých letech opevnění a že Republika Československá nebyla žádnou vyjímkou. Vlastně byla - naše opevnění bylo nejkvalitnější. Pokud vezmete v úvahu délku hranic s potencionálně nepřátelskými státy a počet obyvatel RČS, tak máte rovnici s jasným výsledkem = opevnění !
Na to existují tabulky, které říkají, kolik kilometrů střetné linie pokryje jedna divize, při obranném, nebo útočném boji. Nejde o nekonečně dlouhou obranu, jako při středověkém obléhání, ale o poskytnutí času, pohyblivým částem mobilizované armády, k přesunu do pozic vhodných k obraně a protiúderu.
Sice jsme byli špička ve zbrojním průmyslu, ale nikdy jsme neměli tolik chlapů, aby vytvořili osádky (potenciálních) stovek tanků a další techniky. Takže z mého pohledu výstavba opevnění rozhodně nebyla chybou. Osobně si myslím, že by naše opevnění bylo schopno úspěšně splnit svůj účel, i přes svou nedokončenost. To, že tomu bylo jinak, byla otázka politického rozhodnutí, o kterém (a jeho legalitě) si myslím své.
Navíc bych řekl, že srovnávat bunkry s hrady LZE. Všechny tyto stavby vypovídají o době svého vzniku, úrovni techniky, účinnosti tehdejších zbraní......
Tedy pokud se Vám tyto technicko-vojenské stavby nelíbí, máte smůlu. Jsou součástí krajiny a jejich odstranění by bylo technicky a finančně tak náročné, že k němu dochází jen v nejnutnějších případech. Je tedy fajn, že lidé (které nechápete) investují čas a peníze, do jejich obnovy a údržby. On ten pohled je potom hezčí, než zarostlá ruina. To si naštěstí myslí i Královéhradecký a Pardubický kraj, a investují do těch větších pevností, na které finanční kapacity dobrovolníků nestačí.

karel3

24. 08. 2021

Osobně
"Likvidace jednoho z nejvyšších německých vrahounů, která neměla obdoby v celé okupované Evropě mluví sama za sebe,..."
-----------------------------------------------------------------------------------
Celkem zajímavá událost ta likvidace Reinharda Heydricha.
V Protektorátu vládla zřejmě pohoda, žádný aktivní odboj neexistoval, když museli k vykonání atentátu shodit parašutisty z GB. Potom to zbytečné vyhlazení Lidic, kvůli jednomu chvástalovi. Obec, která s atentátem neměla nic společného, může poděkovat jednomu kydoňovi. Zdejší klasika.

Osobně

24. 08. 2021

Ve srovnání s okolními státy, vč. Slovenska se nemáme zač stydět ve vztahu k 2.WW. Neplatili jsme němcku za vyvraždování svých občanů jako Slovenský štát, neházeli jsem své spoluobčany v masové čistce po tisích svázané do Dunaje jako Šípové kříže v Budapešti, neudávali jsme masově své spoluobčany postižené rasovými zákony jako v Polsku a nerabovali masové hroby a skrýše v německých vyhlazovacích táborech v Polsku IHNED po skončení války, nedělali jsme kápy v německých vyhlazovacích táborech jako poláci, ukrajinci...a i to tradované "velké" udávání na Gestapo je jen slabým odvarem toho co se dělo ve Francii, Ukrajině, Madarsku...Likvidace jednoho z nejvyšších německých vrahounů, která neměla obdoby v celé okupované Evropě mluví sama za sebe, hluboce otřásla i nadrogovaným psychopatem Adolfem.

otacon70

24. 08. 2021

Případná válka by se rozhodla průlomy v západních a jižních Čechách, kde žádné těžké opevnění nebylo. Co se týká lehkého opevnění, vybetonována zde byla pouze polovina objektů a připravena k boji možná třetina.

Osobně

24. 08. 2021

Nebudu hodnotit rekonstrukci, nic proti. Faktem však je, že němci by pevnosti stejně oběšli jako ve Francii, pevnosti se stavěli na předchozí, minulou válku. Tragédie, která nás uvrhla do sféry vlivu sovětských bolschevikov, však byla jednoznačně vyvolána a vedena jen a jen němci a jejich nápomocnými pohůnky. Odsun byl logickým vyústěním, německého masového etnického vyvraždování celých národů ze všech zemí okupované Evropy. Odsun bral všechny němce bez rozdílu, taková byla doba a reakce na německou vyvraždovací "akci". Z rodiny vím, že němci, druhořadí němci z pohraničí si zkusili v poválečeném německu svoje, jedli řepné polévky s kopřivami, nu a kde jsou dnes....a my jsme fakticky jejich ekonomická a tím i politická Kolonie.

otacon70

24. 08. 2021

Czert - Příděly potravin v Protektorátu srovnal s těmi v Říši právě Heydrich. Porodnost stoupla v roce 1943 o 50% oprtoti První republice. Bylo to především sociální politikou nastolenou nacisty v Protektorátu. To byl také jeden z důvodů masové podpory KSČ po válce. O návrat k poměrům První republiky už nestál téměř nikdo.

otacon70

24. 08. 2021

Czert - situace byla politicky neudržitelná. Kvůli Čechům kteří na podzim 1938 dle světového, veřejného mínění nebyli v právu nikdo krvácet nehodlal. Kromě toho, obrana ČSR by se zhroutila ještě než by Francie zmobilizovala. Hitler se Mnichovem cítil okraden o válečné vavříny.

Czert

24. 08. 2021

Otakon
Navic si predhlid moji pointu, a to tu jak se tehdy a dnes divaji nemci na cechy, nepsal sem nic o tom jak za valky brali risane cechy a nemce v protektoratu.

Czert

24. 08. 2021

Otakon
Das za ten svujblabol na drevo svoje pero?
Tak pojd at ti ho useknu, protoze o nej prijdes.
Skutecne si zopakuj dejny (nepusu dejepis, v nem si evidentne spal).
Najdi si mk, nebo jinou podobnou bibli nacku, a najdi si prislusne sny o budoucnosti germanu a slovanu.
Nebo haydrichovy projevy.
A pak nam sem muzes dat tabulku pridelu pro cecha a nemce v protektoratu, at se pobavime. A ne, nebyly stejne.

A dokonce risti nemci ani nebraly sudetaky jako sobe rovne, ale jen jako 3rade skopcaky - 2 radi byly rakusaci - byt pred zakonem si vsichni 3 byly rovni.

Czert

24. 08. 2021

Otacon
Tak nam teda vysvetli jak nas to teda ten zapad v 38 nezradil, a pak polaky v 39.

otacon70

24. 08. 2021

Czert - Nacistický aparát měl stejný metr na Čecha z Protektorátu i Němce z Říše.

Czert

24. 08. 2021

Jouza
A v cem bylo chybne rozhodnuti je stavet? Nspis jediny stat ktery je v tedobe nestavel.

A ze hyzdi krajinu na misto hradu?
Stezuj si technickemu pokroku. Ucel meli totozny.

Czert

24. 08. 2021

Karlik
A kdy ze to ti ouradove do tech historickych dudov nastehovali, ze jejich umisteni tam tak uzasne ukritizujes?

I kdyz jo, jemejasne ze ty budes kritizovst opravu opevneni, vzdyt je to pripominka toho jak skopcaci byly vuci nam nepratelsti a nic se od te doby nezmenilo - myslen nemecky pohled nacechy.

karel3

24. 08. 2021

Petrs
"Pane karel3 i vy ostatní, kterým se nelíbí investice do takovýchto objektů nebo kterým se nelíbí přímo tyto objekty, vězte, že stejně jako hrady, zámky a jiné historické objekty, i tyto pevnostní stavby jsou součástí naší historie a pokud se je podaří uchovat ve slušném stavu, mohou ještě dlouho názorně vypovídat o své době."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hrady a zámky plnily svůj účel na rozdíl od nevyzbrojených a opuštěných hromad betonu.
Nejlepším připomenutím té doby, byl zakonzervovaný stav z té doby a ne omalovánka s replikami. Což ví asi každý veteránista. :slight_smile:
Dozdívka z dutých cihel srubu U Cihelny v Králikách změnila před několika lety můj pohled na bunkry a jejich novodobou rekultivaci. Začíná to být komedie za peníze daňových poplatníků. :slight_smile:
Nakonec proč ne v zemi kde existují cyklostezky z louky na louku s dopravním značením... Inu Slované. :smile:

karel3

24. 08. 2021

Matthes_CS
"Opevnění splnilo svůj účel, zabezpečilo stát a mobilizace před překvapivým útokem a odradilo nepřítele od útoku. K hradům je přirovnat určitě lehce lze."
----------------------------------------------------------------------------------------
Opevnění nesplnilo vůbec nic.
Z pohledu financí Československa to byly peníze bez užitku vyhozené oknem. :slight_smile:

otacon70 :thumbsup:
Češi v nich žijí svůj sen o věčné zradě!
... kolorovaný vlastní neschopností a zbabělostí vzít život a osud rodné země do svých rukou. :slight_smile:

otacon70

24. 08. 2021

Jouza - Češi v nich žijí svůj sen o věčné zradě!

Petrs

24. 08. 2021

Pane karel3 i vy ostatní, kterým se nelíbí investice do takovýchto objektů nebo kterým se nelíbí přímo tyto objekty, vězte, že stejně jako hrady, zámky a jiné historické objekty, i tyto pevnostní stavby jsou součástí naší historie a pokud se je podaří uchovat ve slušném stavu, mohou ještě dlouho názorně vypovídat o své době. Osobně mám velkou radost z toho, že existují nadšenci, kteří dokážou díky svému úsilí dovést do cíle takovéto náročné rekonstrukce.
Nevím, co by řekl Rašín, ale tisíce dělníků, co to kdysi stavěly, by zcela jistě s rekonstrukcí souhlasily.

Matthes_CS

24. 08. 2021

Zajímavý závěr s článku s experty a v komentářích už se dají najít.
Už se těším na prohlídku celého vchoďáku, vždycky mě mrzelo, že se každým jen rychle prochází.

Jouza: Opevnění splnilo svůj účel, zabezpečilo stát a mobilizace před překvapivým útokem a odradilo nepřítele od útoku. K hradům je přirovnat určitě lehce lze.

Jouza

24. 08. 2021

Občas přemýšlím, proč lidé investují čas a peníze do bunkrů, které vlastně nikdy nesplnily svůj účel a z pohledu tehdejší armády bylo chybné rozhodnutí je stavět. Není to výčitka tehdejší generalitě, prostě se tak rozhodli. Za mě ty věci hyzdí krajinu, určitě je nelze přirovnat k např. hradům.

Ricchochet

24. 08. 2021

Jsou věci, které mi umí udělat radost na celé týdny. A něco takového i na roky

Tom

24. 08. 2021

Prostě paráda!!!! Krásné, úžasné a všechny možné superlativy!!! Obrovský kus práce - klobouk dolů!! Chlapi, jen tak dál a díky moc!! Svoboda

karel3

24. 08. 2021

Při vší úctě k práci projektantů a stavitelů československých pevností a lidské práci všeobecně, včetně práce nadšenců všeho druhu.
Až se budou nejen v Pardubickém kraji zvyšovat daně z nemovitostí, nebo před dalšímí volbami do zastupitelstev krajů, bylo by skvělé i politicky korektní :slight_smile:, vytisknout o rozšířit mezi obyvateli krajů barevné publikace, řekněme pod názvem: "I tady končí vaše daně.":slight_smile:
Nejsem nepřítel opevnění, právě naopak, chápu nadšení pro věc, ale modernizovat divadelní kulisy představení, které se nikdy nekonalo mi připadá v době zadlužování ještě nenarozených dětí jako zločin. :slight_smile:

Například v Králikách mají krásné muzeum.
Jsem asi hloupý, ale dodnes nepochopím, proč dostavěli poškozený pěchotní srub K-S 14 U Cihelny dutými cihlami a udělali z něho "novostavbu". Mimo jiné hodně odlišné barvy, než je zde popisovaný vchodový srub Krok tvrze Bouda. To jsou ovšem nicotné detaily. :slight_smile:

Zatímco pardubičtí úředníci, jako kdysi komunisté, opanovali historické budovy ve městě u kterých neexistují parkovací místa pro jejich zákazníky-občany a rozdávají peníze daňových poplatníků na různé "bohulibé projekty" v jižní části města na Zborovském náměstí se pomalu mění v ruiny obrovský neobývaný areál kasáren TGM, kam by se vešlo 4x více úředníků než je na úřadech dnes s prostorem pro několik stovek parkovacích míst. :slight_smile:

S takovou politikou mohou myslím voliči nejen v Pardubickém kraji klidně zapomenout na nějaké dohánění Rakouska a o Švýcarsku, kde občané neustále pracují na zmenšování úřednického aparátu, si mohou nechat klidně jenom zdát. :smile:
Kdo si hraje nezlobí, ale Alois Rašín by radost určitě neměl. :slight_smile:

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací