EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Romové a Sintové v německé armádě

 30. 10. 2023      kategorie: Vojenská historie      2 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Na Sinty, tedy na německé Romy, se pozornost úřadů a represivních složek po nástupu Adolfa Hitlera zaměřovala čím dál více. Patřili totiž do kategorie obyvatelstva, s níž se v budoucím Německu nepočítalo. Přesto někteří sloužili v ozbrojených složkách Třetí říše. Tradičním názvem Romové či Cikáni bývá označována veškerá, velmi členitá a nesourodá romská populace. Pod slovem Sintové se rozumí romská populace ve Střední Evropě. Podle jiných zdrojů se jedná o německé Romy žijící v západoevropském prostoru. Další Romové pak používají jména jako Jenišové, Lalleri, Kalderašové atd. Mnozí němečtí Sintové se dodnes považují za etnikum nadřazené východoevropským Romům.

Pic_Feature_Blog_Frings_FriedrichMaxFoto: Někteří Sintové sloužili v ozbrojených složkách Třetí říše | RomArchive

Za 1. světové války sloužili poměrně asimilovaní Sintové a Romové v německé císařské armádě bez problémů, stejně jako němečtí Židé. Nástup nacistů k moci pro ně však znamenal nevratnou změnu. První deportace části německých Sintů se uskutečnila v roce 1936, cílovou stanicí byl koncentrační tábor Dachau. V témže roce se začal v praxi uplatňovat program rasové hygieny pod vedením Roberta Rittera. Jako první se v izolaci ocitali němečtí a později rakouští Sintové a Židé. Přišli o hlasovací právo a postupně docházelo k jejich vyloučení z veřejného života. Roku 1935 říšský kancléř Adolf Hitler rozhodl o obnovení povinné roční služby a vzápětí ji prodloužil na dva roky. Wehrmacht tehdy sdružoval přes 1 000 000 mužů ve zbrani. V roce 1937 vydalo ministerstvo války dekret, který Romům a Sintům zakazoval vykonávat aktivní vojenskou službu. Armáda měla jedince romského původu vyloučit, ale přesto v některých případech sloužili dál. Zastávali většinou podřadné posty a v některých případech se asimilovaní a k režimu loajální jedinci těšili podpoře nižších složek velení. V roce 1938 narostla armáda na 50 a po připojení Rakouska na 58 divizí. Zlepšovala se organizace a výbava letectva a námořnictva. Také u těchto složek v tomto období Romové a Sintové sloužili.

V roce 1940 přišel rozkaz Romy vyloučit z důležitých míst v ozbrojených složkách. Zároveň však bylo ve stejné době například jen v Berlburgu v Severním Porýní – Vestfálsku odvedeno 26 Sintů. Podle dalšího nařízení přihlížejícího k praktickým potřebám měli Romové a Sintové v pozemním vojsku sloužit už jen v postavení náhradních rezervních sil. V následujícím roce armádní velitelství potvrdilo platnost říšského dekretu a nechalo všechny Romy a Sinty z Wehrmachtu vyloučit. Jejich osudy se ubíraly různými směry. U některých došlo okamžitě k deportacím, do vyhlazovacího tábora v Osvětimi odjížděli dokonce v uniformách. V Německu se rozpoutalo pronásledování celých romských rodin. Docházelo k vylučování Sintů jak z Hitlerjugend, tak z církevních společností, k jejich nasazování na nucené práce či přímo k transportům do koncentračních táborů. Jiné čekalo nasazení v první linii na frontě. Další se ocitli v pracovních táborech. Přitom všem bylo zároveň mnoho dalších Sintů odvedeno do německé armády.

Jak je možné, že v době rasových represí povolávání Romů a Sintů do Wehrmachtu pokračovalo? Nejspíš proto, že se ztrátami německé armády na frontách přísnost podmínek pro vstup do armády slábla. Také výcvik nováčků se změnil. Původní vyřazovací síto časem přestalo existovat. Na počátku války v německé armádě působili většinou důkladně vycvičení, zdatní, motivovaní a sebevědomí vojáci pod kvalitním velením. Fanatičtí mladí nacisté však nepatřili k těm, kteří přežívali nejdéle. Také proto se kritéria náboru změnila. Ve Waffen – SS se uplatnili i muži z okupovaných území a dobrovolníci z rasově přijatelných oblastí, tedy severských a západoevropských států. Později se nábor rozšířil o další země a oblasti označené za rasově nevhodné, což znamenalo pro některé velitele nepřímý pokyn k přijetí Sintů a Romů. Paradoxně ti, kteří válečnou anabázi přežili, museli po válce čelit dalším útrapám, nemocem, rasovým předsudkům a dalšímu stigmatu.

Zdroj: Druhá světová válka

Komentáře

Monarchista

30. 10. 2023, 14:42

Problém vidím v označení Žid či Sint a mnohdy to byl míšenec, poloviční Žid či Sint, hodně záleželo i na zjevu. Sám Göring říkal, kdo je Žid určuji já., Nebyl náhodou Udet Žid. No a právě zde ten počet je zajímavý, neb někdo počítá čistého Žida, někdo podle Norimberských zákonů i čtvtinové. Rozumný počet sloužících Židů je kolem 180000. V roce 1944 do jednotek SS nastupují i balkánští Cikáni, ale tyto jednotky nebylo možné na frontě nasadit. Používali se ovšem na protipartizánský boj na Balkánu.
Je zajímavé, že do roku 1944 Maďarsko své Židy chránilo tak, že je povolalo do armádní pracovní služby, ale po nástupu nové vlády Šípových křížů jich 400000 nechali odvézt do koncentráku. Jediný vůdce a vládce Finska na své Židy nenechal dopustit.
Z Protektorátu bylo vyvezeno na 140000 Zidů a nikdo z umělecké fronty jak se stále umělci chválí, neprotestoval. Slovácí šli ještě dál. Za každého Žida, které si gestapo odvezlo, zaplatili 5000Ks a to bylo hodně penětz.

Šebesta

30. 10. 2023, 09:55

Zajímavý článek o cikánských (romských) vojácích ve Wehrmachtu. Jen mi chybí údaje o jejich počtu . Jak znám Němce jistě měli aspoň přibližnou evidenci o počtu romů v celém Německu a taky v armádě. Třeba je známo že počet Židů byl v Hitlerovském Německu něco okolo 500.000.