EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Soutěž průzkumných hlídek 2018 - velmi obtížná zkouška schopnosti, vytrvalosti a morálního odhodlání

 29. 08. 2018      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Letošní Soutěže průzkumných hlídek se účastní 18 družstev, včetně družstev z Ozbrojených sil Slovenské republiky. Odpoledne prvního dne byl proveden nástup soutěžních hlídek, kde promluvil velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Ing. Pavel Hriník.

Velitel ve svém projevu zdůraznil, že i když se jedná o soutěž, je vždy nejdůležitější jednat fair-play, „vždy má přednost zdraví, život a čisté svědomí člověka, před trofejí,“ uvedl. Všem soutěžícím hlídkám bylo dále hlavním koordinátorem soutěže nrtm. T.J. připomenuto, že letošní soutěž je motivována výcvikem a působením paradesantních skupin v Protektorátu Čech a Moravy (např. operace CLAY-EVA).

pruzkumaci_2018_01
Foto: Soutěž průzkumných hlídek je fyzicky i psychicky velmi náročná

Den první

V březnu roku 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava výnosem říšského kancléře Adolfa Hitlera. Protože šlo o nelegální anexi Německou říší, mnoho našich spoluobčanů se rozhodlo proti této okupaci bojovat. Jedním ze způsobů bylo opustit svoji vlast a nakonec až ve Velké Británii, což byla jediná evropská země, která neustále odolávala tlaku vojsk Nacistického Německa, najít možnost, jak se postavit proti okupantům. Někteří dobrovolníci se přihlásili a aktivně bojovali ve vzduchu, jiní stále čekali na svoji příležitost a zapojit se v pozemních bojových operacích. Začátkem roku 1941 se některým naskytla naprosto nová možnost – působit v týlu nepřítele.

Po přísném výběru kandidátů byl zahájen samotný výcvik. Bylo to něco, co do té doby bylo pro naše vojáky naprosto neznámé. Samotný výcvik byl rozdělen do několika fází. První část se odehrávala ve výcvikových kempech v severozápadním Skotsku. Zde se dobrovolníci naučili, jak vést záškodnický boj, zdokonalili se v ženijní, střelecké, topografické a spojovací přípravě, zvládli použití trhaviny, ručních granátů i pudovou střelbu.

pruzkumaci_2018_02
Foto: Součástí výcviku byly také pochody na dlouhé vzdálenosti a plnění sabotážních úkolů

Součástí výcviku byly také pochody na dlouhé vzdálenosti a plnění sabotážních úkolů. V jiných specializovaných střediscích byl poté zahájen parašutistický výcvik na padáku typu X. Po splnění všech těchto dovedností a znalostí byli frekventanti odesíláni do dalších výcvikových stanic, na výcvik důležitý pro život v ilegalitě a konkrétní úkol. Z Velké Británie bylo nakonec vysláno na 86 parašutistů v celkem 30 výsadcích.

Průzkumné hlídky 2018 by svojí myšlenkou a námětem chtěly právě na tuto část naší historie vzpomenout. Celá soutěž je tedy rozdělena na dvě části. První, kterou právě soutěžící prožívají, simuluje výcvik československých dobrovolníků v Anglii. Následná druhá část již bude simulovat výsadek skupin a jejich působení na obsazeném území.

Průzkumníkům z českých a slovenských jednotek byla před startem provedena kontrola materiálu a v 16:00 byla zahájena letošní Soutěž průzkumných hlídek 2018. Soutěž začala zrychleným přesunem s veškerým materiálem do stanového tábora, který simuluje výcvikový kemp ve Skotsku. Přesun byl zkomplikován povinností proběhnout dva kontrolní body a dostat se v co nejkratším čase do cíle první disciplíny za pomoci mapy a buzoly.

Po ukončení a návratu poslední hlídky soutěž pokračovala nočními střelbami z ručních zbraní – pistolí CZ-75-01 Phantom a útočných pušek zavedených v AČR z místa na pevné cíle za použití mechanických mířidel. Po půlnoci, kdy utichla střelba, museli ještě hlídky přenést těžké a neforemné břemeno na vzdálenost 1500 metrů v co nejrychlejším čase.

První den soutěže skončil pro hlídky po druhé hodině ranní. Celý se nesl v duchu týmové spolupráce, která je podstatná pro plnění úkolů průzkumných jednotek, jak při výcviku, tak v reálném nasazení.

Den druhý

První paprsky, záchvěv travnatého porostu a na okraji remízku se z šera lesa vynořila soutěžní hlídka. Zná směr, zná cíl, zná úkol. Je nezbytné zvolit jen správnou taktiku. Každý metr navíc bude ve večerní části etapy určitě znát. Tým postupuje k dalšímu stanovišti v pomyslném kruhu. Vypadá to, že nesoutěží s ostatními. Neví, která hlídka je před nimi nebo kdo je za nimi. Soupeří sama se sebou, se svými schopnostmi, vytrvalostí a morálním odhodláním.

I druhá etapa má historickou souvztažnost s výcvikovým kempem československých dobrovolníků v Anglii v letech 1941-1945. Čtyři disciplíny a několik kontrolních bodů jsou umístěny v kruhu kolem základny. Hlídka si sama zvolila způsob a trasu, jak v co nejkratším časovém limitu splní zadané „výcvikové" úkoly. Již u první disciplíny byla týmová spolupráce a komunikace stavebním kamenem.

Družstvo muselo se stokilogramovou kládou podplavat dvě překážky umístěné na vodní hladině a tu třetí překonat přelezením.

pruzkumaci_2018_03
Foto: Mužstvo muselo se stokilogramovou kládou podplavat dvě překážky umístěné na vodní hladině a tu třetí překonat přelezením

Další disciplína nesoucí pracovní název „lanáček" otestovala lezecké schopnosti celé hlídky. Lanová dráha umístěná mezi stromy skrývala různé nástrahy a nejeden ze závodníků musel dráhu díky pádu opakovat vícekrát. V břidlicovém lomu pak musela hlídka překonat terénní nerovnost slaněním na šikmém laně.

pruzkumaci_2018_04
Foto: Lanová dráha umístěná mezi stromy skrývala různé nástrahy

Z výšky dvaceti metrů si jednotlivci mohli zvolit, zda-li slaní takzvaným tyrolským nebo francouzským způsobem.

pruzkumaci_2018_08
Foto: Překonávání terénní nerovnosti slaněním na šikmém laně

Poslední disciplínou bylo vztyčení vlajky. Hlídka na stanovišti obdržela dřevěný stožár, státní vlajku a klíny k jeho vyrovnání. Soutěžící čekala trasa o délce čtyři sta metrů s více než stometrovým převýšením.

pruzkumaci_2018_05
Foto: Poslední disciplínou bylo vztyčení vlajky

Cílem bylo dopravit materiál na vrchol Jasanového hřbetu, na kterém měli soutěžící vztyčit vlajku. Časomíra se zastavila v okamžiku, kdy celý tým vzdal státní vlajce poctu. Teprve po splnění všech disciplín a nalezení kontrolních bodů se hlídka mohla vrátit na krátký odpočinek do kempu a ukončit tak druhou etapu závodu, pro jednu z hlídek bohužel poslední. Náročnost soutěže si vybrala svoji první daň a dále pokračuje jen 17 týmů.

pruzkumaci_2018_06
Foto: Soutěže se zúčastnila i družstva z Ozbrojených sil Slovenské republiky

Náplní třetí etapy byl noční orientační přesun. Projít 43 kontrolních bodů s mapou, buzolou a povinnou výbavou vyžadovalo slušnou dávku znalostí z topografie, zvolení optimální trasy, ale i fyzickou zdatnost. Nad ránem hlídky ulehají v bivaku k zaslouženému spánku. Jsme v půli závodu, nic není rozhodnuto a je třeba nabrat sil do dalších etap soutěže.

pruzkumaci_2018_07
Foto: Projít 43 kontrolních bodů s mapou, buzolou a povinnou výbavou vyžadovalo slušnou dávku znalostí z topografie

Po druhém dnu soutěže je průběžné pořadí toto:

1. 1 RHPz 102.pzpr Prostějov

2. 1 1.PzR 102.pzpr Prostějov 

3. 43. vpr Chrudim 

4. 2 RHPz 102.pzpr Prostějov 

5. 1 2.PzR 102.pzpr Prostějov 

6. 2 2.PzR 102.pzpr Prostějov 

7. 72.mpr Přáslavice 

8. AZ 102.pzpr Prostějov 

9. UO Brno 

10. 15. žp Olomouc 

11. 71.mpr Hranice 

12. 13.dp Jince 

13. 41.mpr Žatec 

14. 74.lmpr Bučovice 

15. OSSR 1 Prešov 

16. 44.lmpr Jindřichův Hradec 

17. OSSR 2 Prešov 

 Autor: Redakce

Komentáře