EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE předala české armádě první speciální pandury

 13. 12. 2019      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Dnešním dnem byla u VZ Štěpánov ukončena etapa předávání vozidel Pandur II CZ 8x8 ve speciálních verzích KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a pracovišť štábu plánovaná pro rok 2019 vyplývající ze smlouvy na dodávky těchto vozidel uzavřené mezi TATRA DEFENCE VEHICLE a Ministerstvem obrany ČR v lednu 2017.

KOVS Pandur II CZ  (1)
Foto: Dnešním dnem byla u VZ Štěpánov ukončena etapa předávání vozidel Pandur II CZ 8x8 ve speciálních verzích. | Tatra Defence Vehicle

Přesně v souladu se smlouvou byla ve stanoveném termínu a ve stanovené technické kvalitě předána dvě vozidla v provedení KOVS, dvě vozidla v provedení KOVVŠ, dvě pracoviště štábů jako doplněk k vozidlům KOVVŠ a dále celý komplet průvodní a provozní dokumentace v elektronické a písemné podobě.

Výroba TDV (6)
Foto: Výroba obrněných vozidel Pandur II v kopřivnickém podniku Tatra Defence Vehicle| DP

Tím byl naplněn požadavek smlouvy pro realizaci dodávek pro rok 2019. Úspěšnému předání vozidel předcházelo absolvování rozsáhlého komplexu testů v podobě podnikových a kontrolních zkoušek u akreditovaných zkušeben i vojskových zkoušek ve výcvikových prostorech a opravárenských základnách AČR, jejichž realizace trvala bezmála 11 měsíců. Každá etapa procesu zkoušek byla hodnocena jako vyhovující a nebylo nutno zkoušky pozastavovat či dokonce opakovat.

KOVS Pandur II CZ (2)
Foto: Přesně v souladu se smlouvou byla ve stanoveném termínu a ve stanovené technické kvalitě předána dvě vozidla v provedení KOVS, dvě vozidla v provedení KOVVŠ, dvě pracoviště štábů jako doplněk k vozidlům KOVVŠ a dále celý komplet průvodní a provozní dokumentace v elektronické a písemné podobě. | Tatra Defence Vehicle

Vzhledem k tomu, že proces kontroly dosud předaných vozidel probíhá bezproblémově a vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni je v různém stádiu rozpracovanosti již dalších 7 vozidel, je reálný předpoklad dodržení závazků vyplývajících z této smlouvy i v roce 2020.

Pro završení projektu výroby nových speciálních vozidel Pandur II CZ české armádě zbývá v roce 2020 dodat v souladu se smlouvou čtyři vozidla v provedení KOVVŠ, čtyři pracoviště štábu a 12 vozidel v provedení KOVS. Zahájení této etapy dodávek vozidel pro AČR je plánováno na duben 2020.

KOVS Pandur II CZ .. (2)
Foto: Pandur II KOVS | Tatra Defence Vehicle

Nové speciální Pandury II CZ 8x8 budou sloužit u velitelství 4. brigády a velitelství jednotlivých praporů této brigády. „TATRA DEFENCE VEHICLE ve spolupráci s dalšími společnostmi a institucemi jako jsou RETIA, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav pozemního vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS, B.O.I.S. Filtry a dalšími projektem velitelsko-štábních a spojovacích verzí vozidel Pandur II CZ prokázaly, že český obranný průmysl má schopnosti vyvíjet moderní obrněnou techniku a kapacity dodávat české armádě speciální platformy s elektronickým vybavením na světové úrovni,“ dodal Tomáš Mohapl, generální ředitel podniku TATRA DEFENCE VEHICLE.

 Autor: Petr Žák

Komentáře