EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

SS–Sonderkommando Dirlewanger: vojenští delikventi, kterých se obávaly i ostatní jednotky SS

 14. 01. 2024      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Banda zločinců, hrdlořezů a kriminálníků, to bylo SS–Sonderkommando Dirlewanger známé také jako SS-Sonderbataillon Dirlewanger a Sonderkommando der Waffen–SS Lublin bylo vytvořeno z Widdiebkommando Oranienburg. To byla malá protipartyzánská jednotka postavená z pytláků a disciplinárních vězňů SS, vycvičená příslušníky SS-Totenkopf.

Jednotka byla zřízena na jaře 1940 rozhodnutím Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera. Chtěli tak využít údajných schopností trestanců, zejména dovedností střeleckých. Zpočátku bylo vybráno asi padesát mužů, kteří se podrobili intenzivnímu dvouměsíčnímu výcviku v Oranienburgu. 

Po vpádu do Sovětského svazu byly počty rozšířeny náborem bývalých sovětských vojáků, trestanců a dobrovolníků z koncentračních táborů. Jednotka byla nasazována do operací proti partyzánům v Polsku a v Bělorusku, kde si získala pověst vrahů. SS-Regiment Dirlewanger byl vytvořen v srpnu 1944, když bylo SS-Sonderkommando Dirlewanger rozšířeno na pluk. Účastnil se bojů proti polské Zemské armádě ve Varšavě, kde svou brutalitou a všeobecně zločineckým chováním šokoval dokonce i ostatní jednotky SS.

Bundesarchiv_Bild_101I-696-0426-22,_Warschauer_Aufstand,_Einmarsch_von_Waffen-SS
Foto: Esesmani z Dirlewangerovy brigády pochodují Chłodnou ulicí směrem na varšavské Śródmieście | Bundesarchiv

SS-Sturmbrigade Dirlewanger byla vytvořena v prosinci 1944, když byl rozšířen SS-Regiment Dirlewanger. Brigáda měla být nasazována do protipartyzánských a bezpečnostních operací, ale v důsledku postupu Rudé armády se brzy sama ocitla ve frontové linii. Některé oddíly této jednotky měly určité bojové kvality, avšak mnozí příslušníci dezertovali. Jednotka byla v únoru 1945 nominálně povýšena na 36. Waffen-Grenadier Division der SS.

Velitelem jednotky byl SS-Hauptsturmführer Dr. Oskar Dirlewanger, od něhož jednotka získala svůj název. Dirlewanger byl veteránem z první světové války, kde sloužil v německé armádě jako kulometčík. Patřil k aktivním členům NSDAP, přihlásil se i do SA. Pro sexuální skandály byl vyloučen z SA, ale později byl díky vlivným známostem přijat do SS.

Bundesarchiv_Bild_183-S73495,_Oskar_Dirlewanger
Foto: Oskar Dirlewanger jako SS-Oberführer před tím, než mu by udělen Rytířský kříž. | Bundesarchiv

Příslušníci Dirlewangerova komanda se podíleli na popravování partyzánů v Bělorusku v listopadu 1942. V Bělorusku komando působilo od února 1942 do června 1944. Zde si vysloužilo pověst údajně nejkrutější jednotky. Velitelem byl vyšší velitel SS a policie v oblasti Rusko-Střed, SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski. Koncem roku 1942 čítal oddíl 750 mužů a byl vybaven dělostřeleckou technikou a automobily.

dirlewanger_02
Foto: V Bělorusku komando působilo od února 1942 do června 1944. Zde si vysloužilo pověst údajně nejkrutější jednotky. |  Bundesarchiv

Při rozmachu partyzánského hnutí v Bělorusku byli nasazováni do horských oblastí, nebrali zajatce a vraždili veškeré obyvatelstvo dobytých vesnic. Podle odhadů mají na svědomí 30 000 lidí, většinou civilistů bez jakéhokoli napojení na partyzánské oddíly. V červnu 1943 byl oddíl posílen o 300 mužů z koncentračných táborů Dachau, Sachsenhausen a Mauthausen. Byly zde rovněž zařazeny různé kriminální živly.

Jednotka byla v srpnu 1944 přesunuta k potlačení varšavského povstání. Oskar Dirlewanger byl v říjnu 1944 za příkladné vedení boje v ulicích Varšavy povýšen do hodnosti SS-Oberführera a dokonce mu byl udělen Rytířský kříž. Po skončení bojů o Varšavu se jednotka rozrostla na 4 000 mužů a získala oficiální název SS-Sturmbrigade Dirlewanger. V říjnu 1944 byla převelena na Slovensko, kde se účastnila závěrečné fáze potlačení Slovenského národního povstání. Účastníky těchto bojů vyznamenal 31. října 1944 Jozef Tiso. Na Slovensku brigáda působila do prosince 1944. Byla nakonec stažena do Maďarska, ke měla čelit spolu s německými jednotkami sovětské ofenzivě.

Bundesarchiv_Bild_183-97906,_Warschauer_Aufstand,_Straßenkampf_(2)
Foto: Členové SS-Sturmbrigade Dirlewanger během Varšavského povstání, 1944 | Bundesarchiv

Koncem roku 1944 dosáhla brigáda počtu 6 000 mužů, Himmler ji v únoru 1945 transformoval na 36. granátnickou divizi Waffen-SS. Po Dirlewangerově zranění v boji 15. února 1945 vedení divize převzal SS-Brigadeführer Fritz Schmedes, který stál v jejím čele až do dubna 1945, kdy ji jihovýchodně od Berlína zničila sovětská armáda. Dirlewanger, v té době již v civilu, se pokoušel ukrývat v jižním Německu, ale Spojenci jej zajali a začátkem června 1945 jej francouzští spojenečtí vojáci umístili do zajateckého tábora v Altshausenu. Zde přítomní polští strážní chtěli na Dirlewangerovi vykonat pomstu a bili jej každý den, dokud neztratil vědomí. V noci ze 4. na 5. června byl pak Dirlewanger zabit ve své cele.

Zdroj: druhasvetova.com

Komentáře