EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Stručná historie poloostrova Krym, a proč na něj vlastně Ruská federace nemá nárok

 22. 08. 2022      kategorie: Události      292 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Psaná historie Krymského poloostrova na severu Černého moře začíná v pátém století před naším letopočtem. Tehdy bylo na jeho pobřeží založeno několik řeckých kolonií. Vnitrozemí severně pak ovládali kočovní Skytové a Taurové, podle kterých se dříve poloostrov nazýval Tauridský. Nejdůležitější z tehdejších řeckých osad byl Chersonesos, na jehož základech stojí dnes hlavní město oblasti a námořní základna Sevastopol. Řecké kolonie se po několika desítkách let skonsolidovaly v Bosporské království, které bylo následně dobyto královstvím Pontským, pozdějším vazalem Říma. Díky tomu, se řecká kultura v regionu udržela až do druhé poloviny 15. století, čili přes dva tisíce let.

Po úpadku Východořímské říše byla některá pobřežní města ovládána Benátčany a Janovany, ale vnitrozemí bylo velice nestabilní a zažilo sérii invazí a okupací barbary. Krym pak byl ve středověku po nějakou dobu ovládán Kyjevskou Rusí, což je důležitý moment pro ruskou i ukrajinskou národní identitu, neboť odsud začala christianizace nejstaršího východoslovanského státu. Nicméně s vpádem Mongolů připadl Zlaté hordě a více či méně nezávislými se udrželo jen jižní pobřeží ovládané Janovem a malé knížectví Theodoro. Po rozpadu Hordy vznikl na jejích troskách Krymský chanát, který se záhy stal vazalem Osmanské říše. Mocná turecká říše později dobyla janovská města Cembalo, Soldaia a Caffa (dnes Feodosija), a s nimi i Theodoro, poslední nástupnický stát Římské říše, čímž defakto po 2228 letech od legendárního založení Věčného města definitivně zanikla římská civilizace.

Osmanská nadvláda pak přetrvala dalších třista let, než byli roku 1774 Turci poraženi Kateřinou Velikou a Krym připadl Ruské říši, která ho roku 1783 anektovala. V rámci Ruska měl poloostrov strategické postavení, neboť se jednalo o důležité vojenské centrum, které umožňovalo Rusům kontrolu nad Černým mořem, jediným nezamrzajím přístupem ke světovým oceánům. Region měl v té době takovou hodnotu, že car Petr I. dokonce uvažoval o vytvoření nového hlavního města impéria v Taganrogu na břehu Azovského moře. Nakonec byl ale během války se Švédskem vybrán Petrohrad na Baltu. Pikantní je, že výstavba Sankt Peterburgu začala ještě během války, čímž se "Benátky Severu" stávají pravděpodobně jediným hlavním městem v historii, jež bylo založeno na okupovaném území.

V rámci Ruského impéria spadal Krym pod Tavrickou gubernii, jejíž území sahalo až na sever k řece Dněpr a pak proti proudu od města Orichiv zhruba k Berďansku. Zajímavostí je, že založení nových ruských měst leccos napovídá o důmyslnosti starověkých plánovačů, neboť někdejší hlavní město Simferopol leželo ve středu poloostrova na území starověké Skythské (Tauridské) Neapole a významný opěrný bod a vojenský přístav Sevastopol, byl založen zhruba na místě původního, ve 14. století vypáleného a opuštěného Chersonesu.

297799970_849097083142966_549334807149537133_nFoto: Stručná historie poloostrova Krym, a proč na něj vlastně Ruská federace nemá nárok | archmap.ru

Důležitý moment pro pochopení problematiky nároků na vlastnictví Krymu přichází s bolševickou revolucí. Ta totiž prohlašovala, že proletáři neznají vlast a nepotřebují vlastní stát - vždyť Světová socialistická republika byla na spadnutí. Komunisté, podobně jako kdysi Jakobíni, odmítli plnit své závazky i povinnosti, a svou “diktaturu proletariátu” postavili vysoko nad všechny prohnilé buržoazie. Díky Vladimíru Iljiču Leninovi se pak Ruská lidová republika zřekla všech závazků Ruské republiky, která vznikla po pádu carské říše Romanovců. Republika nicméně existovala prakticky jen od únorové revoluce jako dvojvládí mezi prozatímní vládou a bolševiky až do říjnové revoluce v roce 1917, kdy si Sověti uzurpovali moc pro sebe. Tato skutečnost je z pohledu mezinárodního práva poměrně sporná, neboť nový stát se sice zřekl dluhů přesahující miliardu tehdejších dolarů, které komunisté nechtěli splácet, ale prakticky i jeho mezinárodně uznávané územní celistvosti, která začala být všeobecněji respektována až od 30. let, kdy došlo ke změně kurzu v SSSR.

Například Ruská federace je de iure nástupním státem Sovětského svazu (ve skutečnosti všechny svazové republiky jsou) a proto si mohla udržet stálé místo v Radě bezpečnosti OSN a zůstaly v platnosti relevantní smlouvy a dohody uzavřené SSSR, včetně jeho dluhu, který se Rusko, alespoň na oko, zavázalo celý splatit. Podle mezinárodního práva je tedy Ruská federace (RF) nástupním státem Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) resp. Ruské lidové (sovětské) republiky vyhlášené podle ustanovení III. Všeruského sjezdu sovětů uspořádaném po říjnovém povstání.

Obecně se dá říct, že platí zásada “smlouvy, bez ohledu na změny vnitřní organizace národů, neztrácejí svou závaznost”. Ruská lidová republika založená roku 1918, ale našla způsob, jak se vymanit ze svých dluhů - prostě je nesplácela. Podle představ bolševických revolucionářů byla RSFR zcela novým politickým subjektem bez jakýchkoliv předchozích vazeb a jednalo se o novou zemi, která se po právní stránce nechtěla hlásit k žádnému dřívějšímu právnímu odkazu států, jež existovaly na jejím území. Pro lepší pochopení si můžeme ukázat podobnou situaci například se Spojenými státy Americkými, které kdysi také patřily k větší říši, ale odhodily okovy a staly se nezávislými. Nárokování Krymu dnešním Ruskem by díky této logice bylo podobně oprávněné, jako kdyby USA začaly požadovat Irsko, neboť kdysi byly oba státy součástí Britského impéria.

Dnešní Rusko tak podle práva (de iure) ovládalo Krymský poloostrov pouhých 34 let - od porážky nezávislé Ukrajiny v roce 1922 do jeho převedení pod správu Ukrajinské sovětské socialistické republiky roku 1954. Samozřejmě ve skutečnosti (de facto) se jednalo jen o formalitu, neboť svazové republiky neměly reálnou možnost zasahovat do vedení země z Kremlu a územní změna byla v rámci SSSR jen administrativním pohybem. Přesto má tato sovětská právní maškara dohru. Jelikož totiž byla Ukrajinská SSR nominálně nezávislá entita s křeslem v OSN, jakýkoliv historický nárok ze strany Ruské federace je neplatný, protože již vypršela uznávaná lhůta 50 let na vznesení požadavku, a to konkrétně v roce 2004. K tomu samozřejmě platí, že se Rusko a Ukrajina dohodly na úpravě svých hranic a vzájemně si zaručily jejich nedotknutelnost. Ruskem proklamovaná "změna režimu" na Ukrajině na tyto dohody nemá vliv, neboť současná Ukrajinská republika se svých předchozích závazků nevzdala a je tedy pokračováním státu vyhlášeného v roce 1991, bez ohledu na pocity současné ruské garnitury. Pro úplnost bychom však ještě rádi připomněli rozhovor s Vladimírem Putinem z roku 2008, kde jako tehdejší premiér Ruska poměrně dotčeně vysvětluje, že Ukrajina není dalším cílem jeho země. Podle něj na Krymu nedochází k žádnému etnickému napětí a poloostrov není sporným územím, neboť se s Ukrajinou podařilo vyřešit veškeré územní spory.

shutterstock_228762739Foto: Jelikož totiž byla Ukrajinská SSR nominálně nezávislá entita s křeslem v OSN, jakýkoliv historický nárok ze strany Ruské federace je neplatný, protože již vypršela uznávaná lhůta 50 let na vznesení požadavku, a to konkrétně v roce 2004. K tomu samozřejmě platí, že se Rusko a Ukrajina dohodly na úpravě svých hranic a vzájemně si zaručily jejich nedotknutelnost. (ilustrační foto) | Shutterstock

Ještě je třeba dodat, že se Ruská federace v roce 1998 prohlásila za nástupnický stát carského Ruska a Sovětského svazu. Byť je názor na tuto deklaraci z pohledu mezinárodního práva sporný a nebyla úplně přijata ani doma, Rusko podle ní čas od času vyhrožuje územními nároky na své bývalé území Finsku, Pobaltí a nebo Ukrajině, kterou nedávno rovnou napadlo. Tento krok tehdy mimo jiné znamenal, že se Ruská federace přihlásila k dluhům, které bolševici odmítli splácet. Toho využil poslední věřitel, který se nedohodl na prominutí dluhu jako ostatní země - Francie. Po Rusku následně požadovala proplacení dluhopisů v astronomické výši 30 miliard EUR. Rusko, které díky slibu splacení dlužné částky přesvědčilo Francouze k přijetí do Pařížského klubu, sdružujícího zástupce nejbohatších států, pak splatilo “pouhých” 330 milionů EUR a prohlásilo záležitost za vyřízenou.

O appeasementu my Češi víme své. Mezinárodní společenství se nijak nezapojilo a vlastně ani nemohlo zapojit do procesu změny vlády nad Krymem. Rusko svůj krok ospravedlňovalo perzekucí neukrajinského obyvatelstva, údajně srovnatelnou s Kosovem. Ta se ale dosud neprokázala. Znovu se však odhalila slabost a bezzubost OSN, ale také zkostnatělost mezinárodních právních norem - vždyť Rusové pro svou agresi použili precedens práva na sebeurčení kolonií z 60. let. Jediná síla, která dnes drží Krymský poloostrov v rukou Ruska je přítomnost jeho ozbrojených sil od roku 2014. Buď jak buď je anexe Ruskou federací podle mezinárodního práva nelegální, a byla by i v případě, kdyby Ruskem vyhlášené referendum o připojení proběhlo pod nezávislým dohledem a podle regulí. Navíc ještě dodáme, že právo na sebeurčení, kterým se ohání ruští okupanti v tomto případě neplatí - majoritu tvořící etničtí Rusové, jak známo, už sebeurčení jsou. Shodou okolností v největší zemi na světě.

Zdroj: MODUA, Twitter, Telegram

Komentáře

Monarchista

04. 11. 2022, 19:39

No a další pohádka je USA.
Jak získal Texas a další jižní státy? Kamčatku koupili, ale i tam by se mohlo Rusku soudit, nebylo to údajně navždy. Zde dokáže vše tam zamotat, že to není možné. Krymská válka. O Krym měli a mají zájem mnohé státy neb to je jakási nepotopitelná letadlová loď. Pochybovat o tom, že Krym dobyla jedna caravena ukazuje, jak Vás školství připravilo pto život.

Ferda

17. 09. 2022, 12:13

Když JFK 1962 nechal rozmístit americké rakety v Turecku a Chruščov proto poslal sovětské na Kubu, nastala karibská krize a rakety zmizely. Když 2019 Ukrajina nabídla Sevastopol jako základnu americké 6. flotile, vzali si raději rusové Krym zpět. A kromě toho Ukrajina nepožádala od roku 1990 dodnes o mezinárodní uznání svých hranic, jinak řečeno se neví, kde jsou vlastně ukrajinské hranice. Ale o tom se zrovna nehodí psát...

JirkaG

10. 08. 2023, 17:44

"Když 2019 Ukrajina nabídla Sevastopol jako základnu americké 6. flotile, vzali si raději rusové Krym zpět." Fakt 2019? To už byl Krym pět let okupovaný Ruskem.

Marty

07. 09. 2022, 21:57

Standa
nejsem, ale tohle přirovnání beru jako velkou poklonu ;-)

Standa

07. 09. 2022, 08:12

Marty
Nejste nějak příbuzný s Volodymyrem Oleksandrovyčem Zelenskym? Podobná povaha, také komik.

Marty

07. 09. 2022, 01:02

Standa
ruSSké politické vedení z vysoka kašle na své obyvatele ve vlastní zemi, na cizím území sou pouze dobrou záminkou k výbojům...
na světě jsou desítky konfliktů ve kterých by od prvních dnů dostávala naprdel jedna z udajně nejsilnějších armád světa?
Krym byl (a je) Ukrajinský, a její ústava počítá jen referendum, ve kterém se vyjadřuje více než jen pár % obyvatel této země.
proč by ti ruSSové z povstaleckých oblastí měli doufat v záchranu ze strany Kremlu, když ten je zatím využívá jako potravu pro Ukrajinská děla? místo aby je chránil
ruSSko dříve garantovalo hranice, uzemní celistvost a bezpečí Ukrajině, jak se jí vyplatilo se na slovo Kremlu spoléhat? byla napadena...

Standa

06. 09. 2022, 17:36

Už jsem to tady jednou někde psal, tedy jenom krátce. Obyvatelé ukrajinské Autonomní republiky Krym a města se zvláštním statusem Sevastopol se dne 16. března 2014 vyslovili pro přičlenění Krymu k Ruské federaci. Bylo to na základě veřejného referenda. Šéf krymské volební komise Michail Malyšev ohlásil, že 96,8 procent hlasujících se vyslovilo pro připojení k Rusku, 2,5 procent pro zachování autonomního statusu v rámci Ukrajiny. 0,7 procent hlasů bylo neplatných. Volební účast byla 83,1 procent obyvatel Krymu s volebním právem. Když se tedy 2 miliony obyvatel autonomní republiky rozhodnou o připojení k Ruské federaci, není co řešit. Reoluce OSN, která připojení odsoudila, není mezinárodně-právně závazná. Takových rezolucí vyprodukuje OSN ročně stovky. Nemají právní platnost ani účinnost, a většinou si jich ani nikdo nepovšimne. Ale něčím se tam ti strejci v OSN bavit musí (pokud nemají kvalifikaci dělat něco užitečnějšího). To jenom Američané tuto rezoluci rozvířili, a k nim se přidaly s masáží i servilní sdělovací prostředky. Ale domnívám se, že i samotným americkým občanům je to putýnka. S jejich vzděláním jich 99,999% neví, kde leží Ukrajina, a o Krymu určitě nikdy neslyšeli. Podobné je to i ve většině států ve světě. Tam mají svých problémů dost, takovýchto regionálních konfliktů jsou ve světě desítky. To jenom Evropští mopslíci jsou z toho na prášky, vydatně poštěkávají a zásobují Ukrajinu zbraněmi, aby konflikt trval co nejdéle, a zemřelo při něm, co nejvíce lidí. Cui prodest? Dá se předpokládat, když Rusko slíbilo, že ochrání ruskojazyčné obyvatele, že to také určitě splní.

MXM

06. 09. 2022, 03:30

tyhle rozpory mají vždy víc výkladů a záleží čemu dává vykladač přednost a jaké straně straní. Třeba Čína si podle extrémních nacionalistů dělá nároky na podstatnou část Sibiře jako dědictví po čínském císařství, jenže to bylo poraženo, to je podstatná věc. Naopak Rusko by si mohlo nárokovat další území zejména kolem Charbinu. Po dobytí loutkového státu Mandzukuo nemuseli nikomu nic vracet, byla to dobrá vůle. Stejně jako ponechání Krymu i přes revoltu po rozpadu SSSR pod vládou Kyjeva. Tak si prostě mírově vzali zpět svůj dar Ukrajině když bylo jasné že jsou v Kyjevě tak zkorumpovaní že tam pustí američany. Existuje také pravidlo že dar který je použit proti dárci si může dárce zase vzít zpět pro věrolomnost, byť to není zakotveno v pravidlech OSN.
Další věcí je že se nemusí nikdo cítit vázaný smlouvou pokud protistranu převezme "konkurence" - pak by sice plnění smlouvy bylo právně v pořádku ale byly by za hlupáky protože by si škodili sami sobě takovým plněním když by to plnění bylo obratem použito proti plátci.
Krom právní roviny to má hlavně lidskou - západoukrajinští neobanderovci se vůbec netajili s tím že rusky mluvící regiony hodlají buď vylidnit nebo "převychovat" a dokonce už dávno koluje mapa kde si dělají nároky na ruské oblasti daleko za hranicí. A taky že mají mocného patrona který jim to dovolí zrealizovat. Tedy jen hlupák by seděl s rukama v klíně a čekal až nejen "vyčistí a převychovají" Krym s Donbasem, vybaví armádu a půjdou prosazovat nároky proti RF silou s novým západním vybavením.

Veritas vincit

04. 09. 2022, 22:42

ModrýKlokan
"Ten článek je opravdu směšně primitivní nacistická propaganda... ty bláboly ani nemá smysl komentovat"
*
Jediný primitivní nacista jsi tady ty, slovansko-ruský moula neschopný smysluplné argumentace.:slight_smile:

ModrýKlokan

04. 09. 2022, 15:35

Ten článek je opravdu směšně primitivní nacistická propaganda... ty bláboly ani nemá smysl komentovat

Veritas vincit

04. 09. 2022, 11:18

Zdeněk 88
"Panu Veritas vincit vy jste sedmilhářu král a doufam ze nikdo ze zde přítomných nevěří těm vaším nesmyslům ani slovo.A ja rozhodne Slovan nejsem Český národ uz vubec ne.Primit"
*
O čem to tady vlastně píšeš Slovane, když ti to Šebesta tak radostně odhýkal? :slight_smile:

Šebesta

01. 09. 2022, 09:34

Zdeněk 88:thumbsup:

Zdeněk 88

31. 08. 2022, 20:46

Panu Veritas vincit vy jste sedmilhářu král a doufam ze nikdo ze zde přítomných nevěří těm vaším nesmyslům ani slovo.A ja rozhodne Slovan nejsem Český národ uz vubec ne.Primit:grinning:

Veritas vincit

30. 08. 2022, 17:37

bombero :thumbsup:

bombero

30. 08. 2022, 16:58

šebesta" ....že diskutovat s tupci co neznají fakta a nechtěji se o nich bavit je zbytečné.......kdyby NATO přijalo do NATO Rusko nebyl by PROBLÉM."
jenže ono probíhaly jednání o bližší spolupráci, russko se účastnilo schůzek nato označované jako 16+1 a dokonce se i uvažovalo o jeho vstupu. Proč to krachlo, at si každý udělá obrázek sám z odkazů
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-putin-nato-ukrajina.A211104_150233_zahranicni_jhr
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-clenem-nato-americane-nerikaji-ne/r~i:article:643661/
https://is.muni.cz/th/e1bdw/bakalarska_prace.pdf

bombero

30. 08. 2022, 16:17

šebesta- velmi rád se nechám poučit, v jakém vojenském paktu jsme byli před 2WW. Já znám jen rýnský garanční pakt, ale ani o něm se nedá říct, že by byl vysloveně vojenský. Takže jedině po vílce varšavská smlouva,kde jsme skákali, jak russák pískal

JirkaG

10. 08. 2023, 17:47

Že by Malá dohoda? Sice primárně proti Maďarsku, ale vojenský pakt to byl.

bombero

30. 08. 2022, 16:02

šebesta- a jestli se sám počítáte za prorusského trola....Já vás tak ve svém příspěvku nenazval

bombero

30. 08. 2022, 16:00

šebesta- nejsem jeblý z prorusských stránek, jen si info vyhledávám všude. A myslím, že kdyby do toho turek hodil vidle, tak kdo o tom asi prví bude psát?Svahilské stránky zabývající se chovem křečků to asi nebudou....
a pak jsem k tomu doplnil stránky, které se o tom nějak zmínily

Šebesta

30. 08. 2022, 15:49

Standa taky si myslím že diskutovat s tupci co neznají fakta a nechtěji se o nich bavit je zbytečné.Podle mne a to nejsem nijak proruský spíš realista. Kdyby NATO a Ukrajina lépe naslouchali Putinovi válka na Ukrajině být nemusela stačilo udělat kulatý stůl NATO RUSKO UKRAJINA a jednat. Navíc kdyby NATO přijalo do NATO Rusko nebyl by PROBLÉM. Když tam může být Turek který dělá protievropskou politiku a taky muslimskou a teroristickou doma viz.Kurdové proč by nemohlo být v NATO Rusko ? U Turka to nevadí už desítky let u Jugošky to vadilo tak že jí NATO bombardovalo i za cenu zabíjení civilistů žen i dětí. Inu když dělají dva totéž není to toéž.

Šebesta

30. 08. 2022, 15:39

Bombero. Nejste z těch proruských webbu nějaký jeblý ? Co mi je do proruských webb ? Já sleduji ČT a ta to oznámila že Turek blokuje Finy a Švedy. To snad nejsou proruské weby ? No a já nejsem proruský troll to možná vy ! Jinak abych ukončil tuto jalovou diskusi. Já osobně jsem proti tomu abychom byli v NATO. Jsme jedná z mála zemi Evropy která má z vojenskými pakty ve 20.století špatné zkušenosti jak před 2.válkou tak i po ní. Tolik fakta a pokud mi nevěříte nastudujte si laskavě dějiny 20.století ! Končím diskusi. ČAU

bombero

30. 08. 2022, 14:31

šebesta. a co to bylo za televizi? Že se o tom zatím nezminují ani pprorusské weby....
jediné, co jsem dohledal je toto
https://archiv.hn.cz/c1-67105850-vydejte-teroristy-ne-bezne-zlocince-turecko-hrozi-ze-znovu-zablokuje-vstup-finska-a-svedska-do-nato
ale to není zablokování....
Jinak může mi nějaký prorusský troll vysvětli, že když jsou všichni v natu podřízení americe a skáčou jak oni pískají, že si turek něco takového může dovolit?to by se za dob varšavské smlouvy nestalo.....

bombero

30. 08. 2022, 14:26

standa-"poté pan Zelenskyj prohlásil, že Budapešťské memorandum nebude dodržovat, a začal budovat základny NATO" vy máte dost. Vy sem radši už nic nepište.Budapeštské memorandum bylo porušeno napadením krymu, luhanska a doněcka a v té době zelenskyj ještě ani neuvažoval, že půjde do politiky. Ale takhle je to se všema vašima informacema.Lži a nesmysly, hlavně že za.erete diskuzi prorusskýma nesmyslama
takže máte pravdu, s vámi je diskuze opravdu absolutně nemožná...

Standa

30. 08. 2022, 14:08

Šebesta
Domnívám se, že je zbytečné snažit se tady o diskusi. Rusové by se o Ukrajinu také nezajímali. Kdosi??? tam ale zorganizoval oranžové Majdany a poté pan Zelenskyj prohlásil, že Budapešťské memorandum nebude dodržovat, a začal budovat základny NATO (vykazované jako letecké překladiště a výcvikové tábory pro Ukrajince). Samozřejmě, nikdo si nenechá od souseda zřídit pod okny smrduté hnojiště. A natož si pustit do sousedství tak agresivní spolek, jako je Nadnárodní Americká Teroristická Organizace. Místo toho, aby ukrajinské oligarchy a tuneláře evropské státy zkrotily, ještě jim dodávají zbraně.

Šebesta

30. 08. 2022, 13:34

Pro Bombero. Máte špatné informace. Včera v telce hlásili že Turek je stále proti vstupu Švédů a Finů. Jeho podmínky nebyly splněny. Turek je vyčuraný a chce mezi evropské země vrazit klín. Zároveň to zkouší na Rusy a čeká co z toho bude mít za výhody. K te vaši první připomínce víte jak to vidím já ? Kecy a kecy a NATO Jugošce nehrozilo a taky ji barbarsky napadlo. Logicky proč by Rus napadal nějakou zem ve střední Evropě s níž nemá ani hranice a dostat se sem by byl problém přes 3 země ? Má k dispozici státy blíže sebe do kterých by se mohl pustit nemyslíte ? Polsko.Litva.Lotyšsko,Estonsko,Finsko,Rumunsko,Moldávie a konečně i Slovensko a Maďarsko proč by nenapadli tyhle země ? My jsme natom jako Rakousko proč by nenapadli Rakousko ?

Standa

30. 08. 2022, 13:22

Německo bylo po České republice druhým největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu. Nyní ale německá ministryně obrany Christine Lambrechtová prohlásila, že budou muset dodávky zbraní na Ukrajinu omezit. S katastrofální devastací hospodářství a snížením životní úrovně, prý očekávají násilné protesty. Chtějí snad střílet do vlastních obyvatel? Česká republika neplánuje omezení dodávek zbraní na Ukrajinu. Místo toho plánuje masivní nákupy útočných vrtulníků a obrněných transportérů. I v dnešní katastrofální finanční situaci je to priorita. No ale, čeští ovčané to rádi zaplatí a uskrovní se.

bombero

30. 08. 2022, 13:18

šebesta- omluvám se za toho čebestu, nebylo to záměrně

bombero

30. 08. 2022, 13:17

čebesta. asi vám unikla 2 měsíce staré info, že turci souhlasí
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-turecko-pry-souhlasi-se-vstupem-finska-a-svedska-do-nato-40401532
jinak ukrajina, moldávie,abcházie,Tádžikistán,čečensko, dagestán,gruzie,kavkaz také mysleli, že je russák nenapadne
A jestli uznáváte fakta, tak havel byl předsedou OF necelý měsíc a pak náš politický systém nemí prezidentský,takže do toho moc kecat nemohl. i když bumbál si to občas myslí. Mohl vyjednat připojení, ale souhlas musel vydat parlament

"Čili jednoduchý dotaz proč by nás měli Rusové napadat a jak by se k nám dostali přes ty státy"
- a co spousta vyjádření russů, že se zastaví až na březích atlantiku?Když vám soused bude pořád vyhrožiovat, že vás zmlátí, tak se na něj budete usmívat a budete v klidu,že?

bombero

30. 08. 2022, 12:58

garik- drtivá většina sudet byli němci, tak zajisté souhlasíte, aby jsme bývalé sudety nyní německu odevzali

Šebesta

30. 08. 2022, 11:22

Pro Veritas Vincit poslední věc. Dřív než něco začneš kecat o Švédsku a Finsku že chtějí nyní do NATO. Podle mne to je z jejich strany jen taková psychologická hra na city pro Rusy aby válku skončili. Nevěřím tomu že by vlády obou zemi věřili tomu že je Rusko napadne. Jednoduchá otázka 75 let po 2.válce jim to nevadilo a najednou jo ? No a nakonec kvůli Tureckému vetu které stále trvá mimochodem se tam ani nedostanou. To bude prdel co ? Turci hrají takovou dvojí hru a chtěji jednak vydírat NATO i Rusko a chtěji z toho něco vytlouct.

Šebesta

30. 08. 2022, 11:11

pro Veritas Vincit debatovat s tebou to je jako s debilem. Ty nebereš vůbec fakta jen to co se ti hodí blahorodi. Považuješ lidi za pleps jak sám přiznávaš ale TY jsi sám pleps a lůza a hlavně lžeš kde můžeš. Proto je pár faktů na závěr. Jedno z prvních vyjádření OF jehož předsedou by Havel bylo že Budeme po rozpadu VS NEUTRÁLNÍ to za 1.Za 2. Po rozpadu VS a Československa i SSSR jsme my jako Češi ztratili společnou hranici s Ruskem mezi námi pokud to náhodou nevíš. Je mezi nám Polsko,Slovensko,Ukrajina. Čili jednoduchý dotaz proč by nás měli Rusové napadat a jak by se k nám dostali přes ty státy ? Jako neutrálové jsme mohli mít s Rusy dnes dobré vztahy koneckonců kdybychom byli neutrálové před listopadem 89 mohli jsme taky mít dobré vztahy s oběma bloky jak s VS i NATO podobně jako třeba Finsko nebo Jugoška. Apropos za 3. Finsko s Ruskem a předtím SSSR má společnou hranici a po 2.světové ani po rozpadu VS nikdy neměli strach že je Rusko napadne. Co ty na to SLOVANE ? Já taky nejsem stoupenec stálých referend jako má Schweiz ale o vstupu do NATO i EU být mělo už jen kvůli naši minulosti kdy se nám členství ve vojenských paktech vždy vymstilo jak před 2.válkou tak i po ní. A můj osobní nazor jako neutrálově bychom se měli dnes mnohem lépe viz Rakousko a Finsko či Švédsko. Čau BAMBINO

bombero

30. 08. 2022, 10:47

standa- možná jste starší ročník a tak by jste měl vědět, že pamět dokáže mnohdy klamat. To co popisujete s gorbačovem se nikdy nestalo, je to jen putinovská russká lež spoléhající na to, že se to stalo už dávno
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

jinak russké agrese z části máte zde. co dle vás stihli amíci za 200let, russák dokázal za 100
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%A9_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9_zlo%C4%8Diny
http://www.vrtulnik.cz/mil/rusove.htm

Standa

30. 08. 2022, 10:31

Veritas vincit
No jo, to víte. Dnes se to na základních školách neučí. Tam se žáčci učí jenom moudra, která vyprodukují badatelé ÚSTR, ÚDV, Paměti národa a podobně. Ale u Vás to může být ještě následek Covidové distanční výuky.

Veritas vincit

30. 08. 2022, 10:30

Standa
"Ale vzpomínám, že jsme ještě ani nebyli v NATO, a už s tichým souhlasem pana Zemana a pana Kavana přelétaly nad naším územím americké bombardéry, které vraždily v Jugoslávii, a čeští vrahouni skotačili v Kosovu."
*
Proč stále žiješ s námi v ČR v členské zemi NATO, jak sám říkáš v zemi vrahů ?
Český důchod by ti podsílali třeba i do Ruska a byl bys tam s ním na vesnici král. :laughing:
Ty jsi ten nejlepší vzorek slovanské populace v ČR. :laughing:
Všechno je špatně, všichni jsou zlí a úskoční, NATO je zlé, demokraticky zvolené vlády jsou zlé,..., ale tak pevně se držíš na lepším, že tě nikdo z té ošklivé země nikdy nedostane ani vyprošťovákem tanků! :joy:
To nevymyslíš to se musí vidět! :joy:

Veritas vincit

30. 08. 2022, 10:19

Standa
"Takových slibů kdysi zaznělo. Jsem už starší model, a vzpomínám, jak při zániku Varšavské smlouvy se Gorbačov s Bushem poplácávali po zádech, a americký prezident sliboval, že se NATO nebude rozšiřovat a přibližovat k hranicím Sovětského svazu."
*
Trapná slovansko-ruská lež.:laughing:
George Bush nikdy nic takového neřekl.

"Stejně jako náš Jiří Dienstbier ujišťoval Eduarda Ševardnadzeho, že se Česká republika nezapojí do vojenských struktur. Také Václav Havel to halasně prohlašoval. Dlouho ty sliby Američanům, ani našim vládnoucím činitelům, nevydržely, jak je u nich zvykem."
*
Samá lež.
O žádných takových slibech není záznam, natož dokument.

"Na jednu stranu se vojenské základny USA okolo Ruska jenom rojí,..."
*
A základen USA bude přibývat.
Nikdo normální nechce, aby mu na jeho pozemek vtrhla ruská verbež a zavedla tam svůj chudobinec a hlupákov.

"To jsme to dopracovali!!!"
*
Co je to za bolševickou "latinu" ?:laughing:
My ostatní s tebou někde pracujeme a dopracováváme ???
Proč trpíš a naříkáš, když se můžeš kdykoliv svobodně z toho strašného pekla odstěhovat ?
Co myslíš, je chyba v systému, nebo v tobě? :slight_smile:

Standa

30. 08. 2022, 10:19

Veritas vincit
Ale, ale to je divné, domnívám se, že zuřiví zastánci členství ČR v Nadnárodní Americké Teroristické Organizaci by měli být panu prezidentovi zemanovi neskonale vděční, mít na zdi jeho ikonu, a před spaním se k němu modlit. A ne, mu nadávat. Vždyť právě on, se svojí ČSSD, nás předhodili do náruče toho teroristického spolku. O vstupu ČR do NATO jednala samozřejmě především Strana modrých strak. Ale byly zde obstrukce, zejména požadavek na referendum o této otázce, dokonce i ze strany ČSSD. Z výsledku případného referenda byly pochopitelně obavy. Po předčasných volbách 22. července 1998 sestavila ČSSD jakožto vítězná strana vlastní jednobarevnou menšinovou vládu a odstoupila okamžitě od požadavku na referendum. Potom už nic nebránilo v cestě. Ale vzpomínám, že jsme ještě ani nebyli v NATO, a už s tichým souhlasem pana Zemana a pana Kavana přelétaly nad naším územím americké bombardéry, které vraždily v Jugoslávii, a čeští vrahouni skotačili v Kosovu. Z toho je vidět, že pokud má nějaká partaj ve svém názvu slovo „demokratická“, je ochotna udělat jakýkoliv podraz vůči občanům.

Veritas vincit

30. 08. 2022, 10:05

Šebesta
"Pro Standa SOUHLAS. O vstupu do NATO mělo být REFERENDUM. Tím jen Havel a celá ta banda disidentů dokazují že jsou stejní jako komunisté"
*
V žádné ze členských zemí NATO nebylo referendum, vyjma Španělska...
Když se podívám na výsledek referenda slovanských chytrolínů v ČR - 10 let, 2x Miloš Zeman, tak se mi chce zvracet. Pokud je vrcholem slovanského génia v ČR zvolení prolhané, vylité trosky s absencí inteligence, právního vědomí a slušnosti, tak by se mělo referendum v ČR navždy zakázat zákonem. Většinové stádo líných hlupáků a lůzrů si nemůže zvolit nic jiného, než největšího, nejlínějšího hlupáka, nebo lůzra. Na víc prostě ta většina mentálně nemá. :slight_smile:
A další příklad "referenda" většinové lůzy v ČR.
Zatímco si lůza užívala 4 roky "referendem" zvoleného AB a rozdávání bezpracných peněz na dluh budoucích generací. Chytří Slováci si postavili s Poláky soběstačný plynovod....
Dnes nejsou závislí na německých cenách a ruském plynu jako "referendové"(voliči) v ČR.:laughing:
https://www.novinky.cz/clanek/denni-tisk-ekonomika-denni-tisk-polsko-a-slovensko-propojil-novy-plynovod-40406918

Referendum je dobré pro chytré lidi, viz Švýcarsko a ne pro dementy.

Standa

30. 08. 2022, 10:00

Šebesta
Takových slibů kdysi zaznělo. Jsem už starší model, a vzpomínám, jak při zániku Varšavské smlouvy se Gorbačov s Bushem poplácávali po zádech, a americký prezident sliboval, že se NATO nebude rozšiřovat a přibližovat k hranicím Sovětského svazu. Stejně jako náš Jiří Dienstbier ujišťoval Eduarda Ševardnadzeho, že se Česká republika nezapojí do vojenských struktur. Také Václav Havel to halasně prohlašoval. Dlouho ty sliby Američanům, ani našim vládnoucím činitelům, nevydržely, jak je u nich zvykem. Na jednu stranu se vojenské základny USA okolo Ruska jenom rojí, na druhé straně stačí, aby na Kubu připlula na návštěvu ruská válečná loď, nebo ve Venezuele přistálo ruské vojenské letadlo, a je řev a skřípění zubů. Ale to se netýká jenom přijetí do NATO. Třeba samotné rozdělení ČR, původně se uvažovalo o obecném referendu, nakonec šéfové dvou straniček se sešli v Brně, a bylo vymalováno. A jak to vedou nynější vlády "odborníků"? Včera jsem chvilku poslouchal televizní debatu pana Ministra vnitra. Po té naprosté devastaci národního hospodářství, mají naši Všemocní největší obavy z protestů obyvatel. To jsme to dopracovali!!!

bombero

30. 08. 2022, 09:49

šebesta,standy- a jak myslíte, že by to referendum dopadlo?Můžete se do konce života opájet myšlenkou, že by jsme to odmítli, ale realita je jiná. Dnes je cca 70 pro a to to spíš klesalo do agrese russka na ukrajině.Proti je jen 30% prorusských kolaborantů
https://www.stem.cz/souhlas-s-clenstvim-v-nato-je-stale-vysoky-i-kdyz-mirne-nizsi-nez-v-roce-2015/
A že nevoláte po referendu k americkému radaru u nás. I ten by v referendu prošel s 67%.
https://www.stem.cz/vyvoj-situace-kolem-americkeho-radaru-u-nas/
A jak je členství v nato zbytečné je vidět na ukrajině a dost o tom ví i pobaltské státy...

Veritas vincit

30. 08. 2022, 09:47

Standa
"Údaje z roku 2005 potvrzují 737 USA základen v zahraničí, dnes jich bude samozřejmě podstatně víc. To se budou muset Rusové ohánět, aby to dohnali."
*
Ruští švábi se mohou ohánět jak chtějí.
Rusáka nikdo na svém území nechce a všichni dobře vědí proč.
Kdo normální by si chtěl domů nasadit ruský svrab, neštovice, chudobinec a hlupákov?
Jedině nějaká totalita.:joy:
O základny USA je ve světě velký zájem.
Jsou zárukou svobody, stability, klidu a prosperity. :flag_us::thumbsup:
Kdyby byla na Ukrajině základna USA, tak by Ukrajinu hladová ruská veš obcházela obloukem.

"Jak prohlásil Václav Havel: " Referendum o vstupu České republiky do NATO je v podstatě nesmysl. Aliance je vlastně smlouvou mezi státy, a proto není nutné o ní rozhodovat referendem". "
*
"Havel k referendu o vstupu CR do NATO
Referendum o vstupu Ceske republiky do NATO je podle prezidenta Vaclava Havla v podstate nesmysl. Zadna zeme pri vstupu do aliance referendum neporadala, s vyjimkou Spanelska, ktere toho pozdeji litovalo. Aliance je vlastne smlouvou mezi staty, a proto neni nutne o ni rozhodovat referendem. Prezident Havel to rekl v uternim rozhovoru pro Ceskou televizi. Pripomnel, ze sam neni apriornim odpurcem referenda, jako urcita pojistka pro mezni situace je podle nej referendum vhodne, ale pro vstup do NATO smysl nema. Clenstvi v alianci totiz podle nej suverenitu statu neomezuje, spise ji posiluje. Clenske staty totiz vzdy znovu suverenne rozhoduji, zda se zucastni nektere operace aliance ci nikoliv, rekl prezident Havel."

https://cesky.radio.cz/zpravy-streda-2-dubna-1997-8055376
https://www.natoaktual.cz/ceska-republika-a-nato/Icravztahysnatoiii

"Občané jsou jenom od toho, aby to platili, a jinak do toho nemají, co kecat."
*
Můžeš se svobodně odstěhovat za lepším, což za bolševika a vlády Sovětského svazu z jejich koncentráku nešlo. Nejsi snad úplně debilní, abys žil dobrovolně a svobodně v horší části světa a trpěl ?? :slight_smile:

Šebesta

30. 08. 2022, 09:38

Pro Standa SOUHLAS. O vstupu do NATO mělo být REFERENDUM. Tím jen Havel a celá ta banda disidentů dokazují že jsou stejní jako komunisté. Když jsme v roce 1955 vstoupili do VS žádné nebylo. Komunisty nikdy nezajímal názor spodiny (poddaných) . Ti polistopadovi mocipání jsou stejní jednou za 4 roky nám dejte hlasy a jinak držte huby a krok. Zeman před volbami v roce 1998 referendum o NATU sliboval když vyhrál volby jak je jeho zvykem svůj slib nesplnil a žádné referendum nebylo. Když bylo referendum o vstupu do EU mělo být i o vstupu do NATO. Navíc kdo rozumí trochu dějinám a vojenské strategii tak pro nás zejména po rozpadu Československa a taky SSSR je členství v NATO zcela zbytečné.

Standa

30. 08. 2022, 09:12

To si nesmíte tak brát. Podle statistiky Výzkumné služby Kongresu, účastnily se od roku 1800 do října 2017 Spojené státy 392 vojenských intervencí, mezi roky 2000 až 2017 se jednalo o 126 intervencí. Údaje z roku 2005 potvrzují 737 USA základen v zahraničí, dnes jich bude samozřejmě podstatně víc. To se budou muset Rusové ohánět, aby to dohnali.
Teď budou chtít všichni do NATO a USA přibude mnoho spojenců.
Je potřeba se zamyslet, zda tam chtějí občané, nebo jenom tuneláři a oligarchové, kteří mají strach o svá koryta a "poctivě vydělané" miliardy. Pokud se jedná o ČR, neproběhlo žádné referendum o této otázce (mám dojem, že v žádné zemi, kromě Španělska). Jak prohlásil Václav Havel: " Referendum o vstupu České republiky do NATO je  v podstatě nesmysl. Aliance je vlastně smlouvou mezi státy, a proto není nutné o ní rozhodovat referendem". Zřejmě podle známého úsloví francouzského Krále Slunce Ludvíka XIV, „Stát jsme My (tedy my jako MAJESTÁT, ne LID)". Občané jsou jenom od toho, aby to platili, a jinak do toho nemají, co kecat.

Veritas vincit

30. 08. 2022, 09:12

„Rusové se chovají jako nějaký vrah, který přijde k vám domů do 3+1, zastřelí tchána a tchyni, znásilní manželku, vyžene dětí do nějakých táborů v hloubi ruské stepi. A pak řekne: ,Mé podmínky jsou takové a takové a já vás obsadím, vy zůstanete v kuchyni. Podepište‘,“ říká Karas.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/miroslav-karas-reporter-rusko-putin-valka-proc-nenavidi-zapad_2208292159_kac

Veritas vincit

30. 08. 2022, 08:26

Standa
"Po oranžovém Majdanu se po Krymu začali procházet američtí turisté v národním zeleném kroji, a prohlíželi si zejména město Sevastopol. To jim občané zatrhli, a Velký bratr je z toho na prášky, že Eskymáku?"
*
Tvůj velký ruský bratr je z toho evidentně na prášky, když dokázal ve 21. století rozpoutat nesmyslnou válku. Teď budou chtít všichni do NATO a USA přibude mnoho spojenců.
Tak to vypadá, když si jako správní Rusoslovani kálíte do vlastního hnízda. :joy:
Nakonec budete mluvit o štěstí, když po skončení války zůstane RF vůbec pohromadě. :laughing:

Standa

29. 08. 2022, 13:43

Veritas vincit
Po oranžovém Majdanu se po Krymu začali procházet američtí turisté v národním zeleném kroji, a prohlíželi si zejména město Sevastopol. To jim občané zatrhli, a Velký bratr je z toho na prášky, že Eskymáku?

Veritas vincit

29. 08. 2022, 13:29

Standa
"Rezoluce Valného shromáždění OSN, kterou bylo připojení Krymu k Ruské federaci odsouzeno, není mezinárodně-právně závazná."
*
Je to postoj OSN k okupaci Krymu a prst, ukazující na nemravné a podlé chování ruského odpadu, kam evidentně patříš, Slovane. :slight_smile:
Pravda se časem ukáže.
Blábolení Rusáků a jejich zdejší přízně, neberu vážně v podstatě už od 7. třídy základní školy.:slight_smile:

Milan

29. 08. 2022, 12:30

Bombero, aKosigin to bol práve ten čo bol proti ,, Reforma, která se nekonala
V roce 1965 představil Kosygin komplexní reformu modernizace sovětské ekonomiky. Šlo mu především o zkvalitnění fungování lehkého průmyslu a zásobování spotřebním zbožím. Mělo k tomu dojít zlepšením plánování, zvýšením pravomocí ředitelů podniků, zavedením hodnocení podle zisku a decentralizací. S nadsázkou tehdy říkal, že není ani tak politikem, jako spíš hlavním inženýrem. Plány byly velké, narazily ale na realitu konzervativního stranického aparátu, který se reformám bránil.

Výsledky se dostavily: v listopadu 1967 už Brežněv mluvil na veřejnosti jedním dechem o „reformistech a revizionistech“, takže slovo „reforma“ bylo z Kosyginova slovníku staženo a omezil se jan na prosazování racionálnějšího stylu řízení ekonomiky, který mu vydržel do začátku 70. let. Jeho součástí byly projekty, k nimž patřila například výstavba automobilky Vaz ve městě Stavropol, přejmenovaném na Togliatti.
Jak Kosygin řešil Pražské jaro
„Kosyginská reforma je nekomplexní, vyloženě špatná a byla předem odsouzena k nezdaru nikoli proto, že byla špatná,“ řekl v roce 1990 sovětský ekonom Stanislav Sergejevič Šatalin:

„Dotýkala se totiž zájmů velmi mnohých, především Brežněva, a tak byla velice vynalézavě, kompetentně, smyčkami a ustanoveními, akty a pakty s platností zákonů potlačena, zrušena, zardoušena, protože celému aparátu a především Brežněvovi byla trnem v oku. Bál se, že provede-li Kosygin reformu, mohl by se stát jeho oponentem, mohl by mu zabránit, aby se stal imperátorem.“
Zcela samostatnou kapitolou by bylo Kosyginovo angažmá v roce 1968 při sovětském řešení „československého problému“.Kosygin pobýval v květnu 1968 v Karlových Varech, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak to v Československu vypadá. V srpnu 1968 byl jedním z těch, kteří vedli jednání s částečně unesenými a částečně přicestovavšími československými politiky – a v říjnu 1968 přijel podepsat do Prahy pro nás ponižující „dohodu“ o podmínkách „dočasného“ pobytu sovětských vojsk na československém území.

Po celé 70. léta byl už jen pod palbou mladších nebo vlivnějších stranických kolegů, až zcela přišel o vliv na politiku a ekonomiku.,, Toľko citát vystrihnutý.
Takže chlap , ktorý bol proti, mohol byť v gulagu do konca života, sa ešte príde sám presvedčiť ako to vlastne je keďže bol proti. Nakoniec aspoň uhraje pre nás ponižujúcu dohodu aby to tu neskončilo v krvi ako v Maďarsku , to povedal general. Svoboda, tak on je teraz podľa tvojho odkaz jeden z najvetších strojcov nášho zla.Človek ktorý sám presadzoval a chcel robiť reformy ešte pred Dubčekom. Ver mi sú tam iný a podlejší. Bol Rus aj keď otec bol žid. A na wikipedii o tom nenajdeš ani ,,ň". Lebo to nepasuje.

Standa

29. 08. 2022, 12:18

Veritas vincit
Charta OSN, Zásada sebeurčení národů,
je všeobecně platná norma, byla potvrzena a smluvně zakotvena v článku 1 Paktu hospodářských, sociálních a kulturních práv a v článku 1 Paktu občanských a politických práv.
Krymské referendum v roce 2014 bylo vyhlášené krymským parlamentem, v němž se obyvatelé ukrajinské Autonomní republiky Krym a města se zvláštním statusem Sevastopol dne 16. března 2014 vyslovili pro přičlenění Krymu k Ruské federaci.
Šéf krymské volební komise Michail Malyšev ohlásil, že 96,8 procent hlasujících se vyslovilo pro připojení k Rusku, 2,5 procent pro zachování autonomního statusu v rámci Ukrajiny. 0,7 procent hlasů bylo neplatných. Volební účast byla 83,1 procent obyvatel Krymu s volebním právem.
Pokud se tedy 2 miliony občanů autonomní oblasti rozhodne naprosto demokraticky ve veřejném referendu o připojení k Ruské federaci, není na tom nic diskutabilního. To jenom náš Velký bratr s tím má problémy, protože se zhatily jeho dobyvačné choutky. A to ostatní jsou jenom plané poštěkávání ratlíků. Rezoluce Valného shromáždění OSN, kterou bylo připojení Krymu k Ruské federaci odsouzeno, není mezinárodně-právně závazná.

Milan

29. 08. 2022, 12:01

Bombero, pozrel som si tvoj odkaz.Nemám krvavé oči na rusov ako ty , takže z toho odkazu „Byly to sovětské jednotky a neměly nic společného se současnou Ukrajinou,“ uvedl pro iDNES.cz Blažek. Tak isto tonemali nič spoločné s Ruskom sôčasným aj minulým. V tvojom odkaze zasa bola fabulácia , pravda vytvorená z tých faktov ktoré potporujú tvoje tvrdenie a plynule sa zabudne,že treba ešte dodať, že v 68. roku bol veľvyslancom v ČSSR súdruh Červonenko národnosť ukrajinská, min. obrany Grečko narodený do ukrajinskej roľníckej rodiny, veliteľ operácie dunaj gen.Pavlovskij ukrajinskej národnosti, treba písať pravdu o tom kto stál za obsadenímČSSR. Ak to vyhovuje sú to Rusi. Ak sa dokáže , že to bolo v úlohe a obsadení trochu inak tak sa to banalizuje, zľahčuje upravuje prípadne vynechá len aby bol výsledok taký ako potrebujem a to , že Rus je to najhoršie a najpodlejšie zlo ktoré tu na tejto zemi chodilo . Ako som povedal , je to ich vec Rusov a Ukrajincov. Nech si to rozdebatujú . Tiež sa nikdo z nás nemiešal ked Briti dali nakladačku Argentíne za Falklandy. Nikto Argentíne neposielal zbrane necvičil ich, neorganizoval interbrigadistov .Alebo keď sa Katalánci rozhodli v regulárnom referende na odchod zo Španielska , ako to skončil?. atd......Granada a USA , ako som povedal nič nieje čierno biele.

Veritas vincit

29. 08. 2022, 11:31

Standa
"kterým je "Proč vlastně má Ruská federace nárok na Krym."
*
Máš to špatně ruský slouho.
Název článku je přesně opačný: "Stručná historie poloostrova Krym, a proč na něj vlastně Ruská federace nemá nárok"

"V roce 1968 mi bylo rovných dvacet let, a absolvoval jsem základní vojenskou službu na velitelství jednoho útvaru PVOS v Praze. Sovětští vojáci si udělali stanové městečko za plotem našich kasáren, a chodili s námi, po ty dva měsíce co tam byli, držet služby na sále."
*
Krásný příklad nesplnění přísahy rodné zemi a smíření s okupanty. :face_vomiting:

"Za celou dobu jsme s nimi, ani s jejich důstojníky neměli problémy."
*
Krásné soužití se sovětskými okupanty fungovalo. Jak také jinak. :laughing:
Slovanský odpad si dobře rozuměl. A to platí stále.
Nic jiného bych nikdy ani nečekal. :laughing:

Standa

29. 08. 2022, 11:22

bombero
Trochu odbíháme od tématu diskusního článku, kterým je "Proč vlastně má Ruská federace nárok na Krym. ale odpovím na příspěvek. V roce 1968 mi bylo rovných dvacet let, a absolvoval jsem základní vojenskou službu na velitelství jednoho útvaru PVOS v Praze. Sovětští vojáci si udělali stanové městečko za plotem našich kasáren, a chodili s námi, po ty dva měsíce co tam byli, držet služby na sále. Ve službě jsme museli být nepřetržitě 24 hodin, a protože žádná činnost nebyla, strávili jsme čas povídáním naší školní ruštinou. Rozhodně jsme neřešili, kdo je Rus, Ukrajinec nebo jiná národnost. Byli to zkrátka obyčejní kluci jako my, ať byli z Moskvy, Leningradu nebo Kyjeva. Za celou dobu jsme s nimi, ani s jejich důstojníky neměli problémy. Jinak mimo službu jsme se nestýkali, neměli důvod.

bombero

29. 08. 2022, 10:56

standa- proč podle sebe soudíte ostatní?A nějaký argument by nebyl? Já vím, nebyl.....

Standa

29. 08. 2022, 10:35

To jsou teda kydy. Podle té rétoriky soudím, že drtivá většina diskutujících byla v roce 1968 zbaběle schovaná u tatínka nebo dědečka v pytlíčku jako spermie, a určitě se nebáli sovětských tanků, ale toho, aby je nevyhodili někde u plotu s prezervativem.

bombero

29. 08. 2022, 07:24

milam- tady si můžete přečíst konkrétní jména i národnost lidí, co stáli za invazí. A rozhodně to není jeden ze sedmi.....
https://www.fakticke.info/ceskoslovensko-v-roce-1968-neobsadili-ukrajinci/?sznclid=5cd1ad4174364f08aed5265770d9a214

Milan

28. 08. 2022, 19:05

bombero. Ja som šiel domov prvý krát z vojny po 8 mesiacoch.10 dni dovolenka a 2 dni na cestu. Opušťak viem čo znamená len teoreticky. Nikdy som ho nedostal. A mal som asi 5 vychadzok. Keď som sa chcel dostať von z kasína musel som robiť pionierskeho vedúceho. To som dostal služobnu cestu.2 x dovolenka nič viac. Nesťažujem sa

Milan

28. 08. 2022, 18:58

Takže na vojne som asi bol. To už nieje predmet sporu. Ja mám svoj rozum a sam si vyberam aj verifikujem infošky. Aj u vás máte ciganov respektíve Romov čo sa cítia rodilimi Čechmi. Povedz mi či sú. Ak niečo vyvedú v Anglii budeš sa k nim hlásiť. Ako sa budeš cítiť keď budú písať, že to čech.A pritom je to Čech alebo Slovák. On sa tak cíti.Aj rodičia jaho aj prarodičia od dob Márie Terézie sa tak cítili. Takže presne ako sudruh.Brežnev sa tak cíti. Inak za mojich mladých čias sa hovorilo, že Brežnev bol pôvodne Kazach. Kto vie,podstatné ječo mal v pase.
A s podozrivými stránkami a hoaxmi na mňa prosím nechoď. U nás to rieši Nejaký exot Smatana- konspiratory.sk a myslí si že ok celý narod je debilný a on jedinečný nám bude diktovať čo mam alebo nemám čítať. To už sme veritas kedysi zažili, že. Aj vtedy sme čitali medzi riadkami a nebolo nikdy všetko čiernobiele.

bombero

28. 08. 2022, 18:24

milan- " A wikipedia objektívna nie je."jasně, objektivní je jen to, co tvrdí a napíše russák, že?Kdyby jste si ten článek přečetl, tak je tam i velmi podrobně popsáno jak funguje wiki a že dostat tam nějaký nesmysl u známého tématu není vůbec jednoduché a máte tam i přesně, jak se na wiki měnila národnost brežněva a proč

bombero

28. 08. 2022, 18:20

milan- možná kdyby jste si přečetl můj odkaz, tak by jste se tu nemusel ztrapnovat.
A je super sem nacpat odkaz na nějaký blábol, když první co to udělá, že vyskočí obrovské upozornění že jde o podvodnou stránku. Ale už jen z hesel toho odkazu je to vše russk lži
a myslíte, že rus dostával každý měsíc opušták?
A chápu to dobře, brežněv sám o sobě prohlásí, že je russ,ale někdo jiný řekne že ne, tak nemá pravdu?Ale jo, moskva něco tvrdí, tak místní kolaboranti to dokola budou omílat, i kdyby dostali 1000 důkazů, že je to jinak. Celýmu světu jste jen pro smích

Milan

28. 08. 2022, 18:14

Ja som mal tiež asi 500km domov možno aj viac. Ale boloo tam so mnou v Prostejove chlapík z Olomouca čo chodil na vychádzku domov. Boli so mnou chlapci z Ostravy -Poruba. Vlašim . V Brne kopec Pražakov, z Kladna. Pardubice. V čate sme boli zo Slovenska traja ostatný boli z Čiech. Nebol som špagát bol som 2 roky a ešte som nadsluhoval basu. Po vojne som šiel študovať vysokú školu. Dobre bolo. Som taký starý ako ty Veritas. Nechcem ani klamať ani zavádzať. Nemám dôvod. Ľudí mám rád a už vôbec k nikomu necítim nenávisť. Prečo? Len sa snažím byť objektívny. A wikipedia objektívna nie je.

Milan

28. 08. 2022, 18:03

Ozaj ? Lež. Vojnu som slúžil 1981 až 1983, Prostejov a potom Brno. Viac bolo brato Čechov ako Slovákov v kasíne. Viem, že Česi išli na Slovensko a naopak ale nievždy. Si myslíš , že mužík cestoval zo Sibíri 2 týždne do Kijeva a naopak ? To vážne mali sovieti toľko prachov aby premiestňovali miliony mužov hore dole a ešte robiacich bordel vo vlaku ako my? To si fakt myslíš , že nemali čo sovieti vo vlakoch vyvážať? To ako vážne. Chodili na tri roky na vojnu a každý polrok rozvážka?
Ach áno Brežnev, prečo by som klamal čo z toho mám. Gorbačov sám povedal , pri perestrojke už žiadne kádrové posily z Ukrajiny. Dal by som ti tu foto pasu ale sa nedajú vložiť obrázky. Jaj skus to tu
https://cz24.news/v-roce-1968-invazi-do-cssr-odhlasovalo-nejvyssi-politbyro-uv-ksss-ovladane-7-ukrajinci-a-pouze-jediny-rus-ktery-byl-proti-sionisty-koupena-wikipedie-prepisuje-historii-a-zoufale-se-snazi-ukrajince/
možno ak sa ti nebude páčiť text tak si preštuduj pas sudruha Brežneva. Tam je to jasne napisané. Rusom sa stal z presvedčenia v 1977.

Veritas vincit

28. 08. 2022, 16:51

milan
"Memorandum musí byť ratifikované alebo notifikované. "
*
Zbytečné okecávání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Memorandum

"Brežnev , ktorý tomu šefoval bol tiež ukrajinec , "
*
Lež.
Brežněv byl po rodičích etnický Rus, narozený na Ukrajině.
Chceš snad tvrdit, že dítě narozené v Bratislavě maďarským rodičům je Slovák ??

"A na bratskú pomoc najviac tlačili Poliaci ,..."
*
Hloupá lež bez jediného důkazu.

bombero

28. 08. 2022, 15:06

milan- proč lžete?A na vojně jste patrně také nebyl. a jestli ano,jak daleko jste to měl domů?Já 500. A takových tam byle většina. Kolik jste měli v jednotce lidí, kteří by to měli blízko domů?A v sssr to bylo úplně stejně.Také z fotek 68 je patrné, co tam bylo za lidi. A jako ukrajinci jich vypadalo minimum
Brežněv byl rus narozený na ukrajině. Nebo chcete tvrdit, že když se ve stáji narodí krysa, tak je z ní dostihový kůn? A sám brežněv se ve svých pamětech označil za rusa!!!
I to o tom polytbyru je russká lež!!!
Ale doufám, že se stejnou logikou přijmete, že nás v 45 osvobodili ukrajinci, američani,poláci a rumuni. Protože jediná ruská jednotka dle názvu tady byli vlasovci...
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-internet-rus-ci-ukrajinec-ceska-wikipedie-bojuje-o-breznevovu-narodnost-212366#utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

a komentovat ten blábol, že chudák brežněv byl vlastně k invazi donucen polákama a ndr....

milan

28. 08. 2022, 14:28

to Veritas vincit:
Memorandum musí byť ratifikované alebo notifikované. Predstav si , ak by p. Zeman podpísal memorandum o vzdaní sa hranic čo by asi bolo, čo by sa u vás dialo? Myslíš , že fakt existuje mechanizmus v demokratickom štáte, ktorý dokáže pri rozhodovaní obísť parlament? Súhlasil by si s tým?
68 som aj ja zažil sme rovnako starý, V Humennom som behal pomedzi tanky keď zchádzali zo železničných vozňov. Vojaci nám dávali odznaky. K tomuviem napr. toto:
15.decembra 1965 bola podpísaná a schválená dohoda so ZSSR o vybudovaní dvoch sovietskych základní s rozmiestnením 3 divízii s atomovými zbraňami. Malo tobyť niekde v pohraničí.
Koncový dátum bol niekde apríl 1967. Novotný sa začal cukať a odmietal to urobiť. čo následovalo vieme všetci.
Ak si tak pro ukrajinský a isto si bol na vojne, tak asi vieš , že isto neťahali sovieti jednotky zo Sibíra alebo s pod Uralu ale zobrali to čo mali dislokované na Ukrajine,to čo bolo najbližšie aj najnenapadnejšie. Takže v podstate v prvom rade ukrajinských vojakov , v druhom rade Bielorusov a až potom Rusov. Takže to neboli rusi ale z väčšej miery ukrajinci. Brežnev , ktorý tomu šefoval bol tiež ukrajinec , dokonca kovaný lebo hovoril a písal ukrajinsky takzvaný suržyk. Osúhlasilo hp 12 členov politbira v pomere10:2. Dvaja proti. Z tých 10 bolo 7 kovaných ukrajincov, jeden Bielorus, Kyrgyz a Kazach. Ten čo hlasoval proti bol Jeden jediný Rus a jeden sa zdržal a to bol Litovec. Takže asi tak. Vojenské hodnostné obsadenie armády bolo podobné. Tiež Urajinsky založené. Či myslíš, že tam bola demokracia? KeĎ sa dostal Urajinec hore , ťahal za sebou kamarátov , všade kde sa dalo aj nedalo. Presne ako u nás aj u vás. Možno prepáč u vás nie, len u nás. My máme čo vláda, to iný generál u vojska aj polície.Dokonca u požiarnikov. La banana. Čím viac banánová republika tým viac generálov, to bola len vsuvka, prepáč. Ak by si chcel prebrať takzvaný zvací dopis tak to zasa pozeraj aj do svojich radov nielen na nášho chudáka Biľaka ako je dobrým zvykom. Treba tam zarátať aj vás bratov Čechov napr.Jindra a ďalší tuším štyria,a 99 pragovákov .. Z členov odborov Praga a KSČ. Tí všetci sa pod to podpísali. Asi dobrovoľne.Tých 4 si zaujímavo nikto nepamätá ani ja. A na bratskú pomoc najviac tlačili Poliaci , ako sa vyjadril Brežnev v pamätiach, tí sa dokonca vyhrážali ,čo nepochopím s čím , a Nemci , teda NDR. ,,Chudák Brežnev" s ťažkým srdcom ustúpil ako sa vyjadril, lebo by ho na druhý deň odvolali. Myslím si ak by Novotný nerobil problémy s atomkami , pražské jaro by prešlo. Nakoniec tu boli aj tak, len to stálo obete.

Veritas vincit

27. 08. 2022, 13:22

... vrah o morálce káže ...
"Děsivé svědectví z brněnského koncentráku pro Němce: Sověti si tu vybírali ženy na jednu noc"
https://www.reflex.cz/clanek/historie/114782/desive-svedectvi-z-brnenskeho-koncentraku-pro-nemce-soveti-si-tu-vybirali-zeny-na-jednu-noc.html

V americké zóně v podstatě nemyslitelné...

Veritas vincit

27. 08. 2022, 01:05

"5,Amíci so vznikom československa súhlasili len pod podmienkou väčšieho štátneho útvaru , národnostne jednoliateho , preto sa aj razil jeden československý národ."
*
"československý" národ byla zbytečná lež.
Stát by prošel stejně po dohodě všech partnerů.
To ovšem nikomu nedává právo podvádět partnery, jako Češi podvedli Slováky po dohodě z Pittsburghu. Konfederace by prošla stejně jako unitární stát.

"Budapeštianske memorandum bolo síce podpísané aj USA aj Ruskom, aj Ukrajinou s Anglickom. Avšak ani Rusko , ani USA a ani dokonca Ukrajina toto memorandum neratifikovala. "
*
Memorandum se neratifikuje.

"Chcel som len povedať, že je to vec ich dvoch a nás je potom prd."
*
Není to cizí věc, ale moje.
Rusáky považuji od svých 6 let (1968) za úhlavní nepřátele a v 60 na tom nebudu nic měnit.

"keďže je to zástupná vojna a rusi sú si toho plne vedomí ,preto aj tak vedú vojnu."
*
Rusáci jsou tupý národ bez budoucnosti.
Nemyslící ovce, poslouchající vrchnost. Povedou jakoukoliv válku, když jim to vrchnost nařídí.
Nic neumí, jenom vraždit, rabovat a krást u sousedů. Lidský odpad několik století.

Veritas vincit

27. 08. 2022, 00:41

Zdeněk 88
"Ja tedy nevim ale tento článek je plny lži a polopravd mohu se zeptat kdo tento nesmysl napsal?A ano perzekuce tam určitě byla.Co za hovado tohle napsalo"
*
Žádné lži a polopravdy jsi nevyvrátil.
Kdybys byl inteligentní a četl celý článek, tak na konci jsou autoři napsaní, Slovane.
Jediné hovado, které sem píše jsi široko daleko jedině ty.:slight_smile:

milan

26. 08. 2022, 16:24

Pre teba: Veritas vincit
1, Vôbec neplačem za strátou územia.
2, Som rád , že bolo Československo a Vás Čechov si veľmi vážim aj budem vážiť a celý život budem vďačný
3,Nevzali ste nás do spolku bez nás a Zakarpatskej ukrajiny by ste neboli ani vy samostatný.
4,Ak by nebol použil svoje styky Štefánik tak Beneš sw Masarikom by boli len jednými z mnohých vyskakujúcich emigrantov. Takých ako oni tam bolo plno. Nespokojných emigrantov je vždy dosť.
5,Amíci so vznikom československa súhlasili len pod podmienkou väčšieho štátneho útvaru , národnostne jednoliateho , preto sa aj razil jeden československý národ.
6, Takže sme si pomohli vzájomne , za čo vám českým bratom ďakujem , že ste boli ochotný a nápomocný
K Ukrajine , vo wikipedii sú hlúposti tiež tendenčné. Budapeštianske memorandum bolo síce podpísané aj USA aj Ruskom, aj Ukrajinou s Anglickom. Avšak ani Rusko , ani USA a ani dokonca Ukrajina toto memorandum neratifikovala. Prezidenti môžu podpísať čo chcú. Schváliť to musí vláda, parlament alebo senat či kongres. Ak sa to neratifikuje tak to neplatí. Samozrejme mimo Anglicka. Tí to ratifikovali podľa mojich infošiek. To čo sa týka boja proti Rusku, idú Angláni vždy v historii prvé do boja a najlepšie cudzími rukami. A nielen Ruska. Na to sú oni špecialisti. Stačí pozrieť historiu.
Chcel som len povedať, že je to vec ich dvoch a nás je potom prd. Sme tak malý a máme tak málo informácii , že celé to hodnotiť nemá zmysel , keďže je to zástupná vojna a rusi sú si toho plne vedomí ,preto aj tak vedú vojnu. Ak si si nevšimol tak nam rastie nový konflikt , angláni rozohrali novú kartu Kosovo - Srbsko aby Rusko ešte viac bolela hlava. Načasovanie je dobré. Bude zaujímavé ,aké bude riešenie. Som zvedavý.

Zdeněk 88

26. 08. 2022, 15:51

Ja tedy nevim ale tento článek je plny lži a polopravd mohu se zeptat kdo tento nesmysl napsal?A ano perzekuce tam určitě byla.Co za hovado tohle napsalo:smile:

Veritas vincit

26. 08. 2022, 13:42

milan
""Tiež nikoho v Europe nesralo keď sa Češi dožúvali s Poliakmi o Tešínsko a Ostravsko, vyriešili to výmenou Slovenského územia. "
*
Já si dokonce myslím, že tvé nářky na "ztráty" území dnešního Slovenska, až pečlivě prostuduješ nejen odkazovaný materiál, by měly směřovat do Moskvy, která v podstatě ukončila letité československo-polské územní spory.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko-polsk%C3%A9_pohrani%C4%8Dn%C3%AD_spory
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko-polsk%C3%BD_spor_o_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko-polsk%C3%BD_spor_o_Oravu_a_Spi%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko-polsk%C3%BD_spor_o_Kladsko
https://is.muni.cz/th/nvptr/Huyen_Trang_Truongova_450750_BP_final.pdf

Veritas vincit

26. 08. 2022, 13:18

milan
"Pekná fabulácia a posplietané fakty "
"Napr. referendum po rozpade ZSSR dva mesiace pred osamostatnením Ukrajiny a prijatím ústavy."
*
Možná bys měl lépe vše nastudovat, než tady začneš šířit svoji dojmologii.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krym

Doporučuji kapitoly:
"Snahy o samostatnost v rámci SSSR resp. Ukrajiny"
"Součást Ukrajiny"
"Ukrajinská Autonomní republika Krym a město Sevastopol"

"Tiež nikoho v Europe nesralo keď sa Češi dožúvali s Poliakmi o Tešínsko a Ostravsko, vyriešili to výmenou Slovenského územia. A sere to niekoho okrem nás. Nie . A čo má byť!"
*
Nemuseli jste se cpát do nějakého Československa.
Mohlo vám zůstat "vaše" území v rámci "horních Uher" a nemusel jsi dnes fňukat. :slight_smile:

milan

26. 08. 2022, 12:10

Pekná fabulácia a posplietané fakty . Čo sa hodilo do článku to tam je. Čo nie , sa vynechalo. Napr. referendum po rozpade ZSSR dva mesiace pred osamostatnením Ukrajiny a prijatím ústavy. Sú aj ďalšie dohody, na ktoré sa ukrajinci vybodli. Doporučujem autorovi si doštudovať problematiku. Aj čo sa týka dlhu Francúzska Napr. Môžme ísť až k Napoleonovi a splatenia reparácii Francúzskom, po obsadení Paríža rusmi. Tiežneboli akurátny. Napr. Kijev bol kúpený od Poliakov za  cca 7 ton striebra. Je o tom zmluva v ruskom archíve. Tak isto Lotyšsko , Estonsko bolo kúpené od Švedov sa mi zdá za zlato. A tak môžme ísť dookola . Gruzínci a Arméni prišli sami prosiť aby ich nezhltol Turek. Sibír bola dohoda s Čínou. Keby boli lakomí tak majú aj Mongolsko. Je veľké , a málo obyvateľov. Kto vylomil zlatú hordu aby nepokračovala do Europy? Ak niekoho vylomím tak bola zásada , že beriem čo má. Mohli aj Mongolov. Ako to bolo s Anglickom ,atĎ. Krym a ostatné územia sú čistá bilaterálna vec medzi týmito dvoma krajinami a nás po nej nič. Tiež nikoho v Europe nesralo keď sa Češi dožúvali s Poliakmi o Tešínsko a Ostravsko, vyriešili to výmenou Slovenského územia. A sere to niekoho okrem nás. Nie . A čo má byť!

bombero

25. 08. 2022, 22:20

standa- zeptám se na 3 otázky
1- kolik státníků a kteří tady byli za pana Havla
2-kdo tady byl a kam byl pozván klaus
3-kam se vnutil hradní bumbál

Standa

25. 08. 2022, 22:08

bombero
No vidíte, v jednom předchozím příspěvku mi Zdeněk vypsal civilní povolání téměř všech českých prezidentů, a na tohle zapomněl.

Zdeněk

25. 08. 2022, 22:07

Chlapci, to je síla, co ... :stuck_out_tongue_winking_eye:

Mít názor, ať už jakýkoliv, je jedna věc, ale k tomu mít pocit osvícení, vševědoucnosti a přesvědčení, že kdo se mnou nesouhlasí, je debil ... těžko nalézti slov.

p.s. myslím, že ten citát, který se mimochodem v různých obměnách vyskytuje snad ve všech jazycích po celém světě, nepochopil.

bombero

25. 08. 2022, 21:56

standa- je mi naprosto jasné, proč máte dnes zkažený den. Drtivá většina čechů z toho má radost
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-sankce-valka-ukrajina-komsomolskaja-pravda-prehled.A220825_124656_zahranicni_kha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-rusko-valka-experti-analytici-logistika-ofenziva.A220825_115625_zahranicni_jhr?zdroj=top
https://www.autoforum.cz/predstaveni/brutalni-turecke-armadni-monstrum-s-8-9litrovym-dieselem-odola-i-minam-50-jich-pry-miri-na-ukrajinu/?consent=CPWCT47PXByLCD3ACBCSCdCsAP_AAEPAAATIIDoBhCokBSFCAGpYIIMAAAAHxxAAYCACABAAgAABABIAIAQAAAAQAAQgBAAAABQAIAIAAAAACEAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAIQIAAAAAAiBAAAAAAABAAAAAAABAQAAAgAAAAAIAQAAAAAEAgAAAAAAAAAAAAAAAAQgAAAAAAAAAAAganAmAAWABUAC4AGQAQAAyABoADmAIgAigBMACeAFUAMQAfgBCQCIAIkARwAnABSgCxAGWAM0AdwA_QCEAEWALQAXUAwIBrAD5AJBATaAtQBeYDJAGlANTAAAA.YAAAAAAAAAAA&sznclid=74aL0tvf2dnb3NvW2t_c3N_X3d7W1tiTm9Le2tjY2t7X293cwdjb35ObitLe2dne29rY3dzXwdnZ3JOM0q6q2d2q29rd16zXrtjWq6zb3t3c36vZrtut2dbd3N7X&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=SuOZAxPEWSg-202208251954&dop_id=17569379

bombero

25. 08. 2022, 21:51

Standa- "...jeden bývalý přikulovač sudů v pivovaru:........ pan prezident Putin...."
tady jste se definitivně zařadil na pozici ruského kolaborantského švába. morální odpad. Nic víc...
90% čechů by napsalo pan prezident Havel a fašista putin, eventuálně putler...

NATO!

25. 08. 2022, 21:49

Nechci debatit s primitivem, promiň.

Standa

25. 08. 2022, 21:46

NATO!
Taky dobrý, dneska moc důvodů k zasmání není, ještě zkuste upřesnit, na jaké planetě žijete?

NATO!

25. 08. 2022, 21:42

Tajné služby mají všechny státy, jenom některé mají či měli KGB.

Zdeněk

25. 08. 2022, 21:41

Už jsem to napsal Pivní hlavě, rád to napíši i Standovi:
"Hlupáka se neptej, poví sám"
Quintus Horatius Flaccus

Někdo pochopí, někdo ne ...

NATO!

25. 08. 2022, 21:40

Tady nemáme povolené a nepovolené servry, nejsme v rusácku. Zdeněk - jo, je to ajnštajn.

Standa

25. 08. 2022, 21:34

Zdeněk
Je vidět, že sledujete a papouškujete jenom ty zaručeně povolené zprávy a servery. Ovšem, jak prý prohlásil jeden bývalý přikulovač sudů v pivovaru: "V zemi kde je cenzura, může oficiálním zprávám věřit jenom blbec". Proto se občané raději přiklání k různým konspiračním teoriím, zdá se jim to důvěryhodnější. Zřejmě Vám nějak leží na srdci bývalá profese pana prezidenta Putina, jako pracovníka KGB. To nic, třeba takový americký prezident George of the Bush byl dokonce ředitelem teroristické světové organizace CIA, a byli tam zaměstnáni téměř všichni jeho příbuzní, a nikdo z toho nedělá drama.

Zdeněk

25. 08. 2022, 21:00

Marku, vtípky dobrý :thumbsup:,

ale tady je jak skutečně přišel V. V. Putin k moci

https://www.google.com/amp/s/www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-svet-bez-obalu-video-tuna-kokainu-a-jmeno-putin-novinari-po-stopach-davne-zahady-203588%3famp=1

https://archiv.hn.cz/c1-66690120-hexogen-nebo-cukr-temna-a-nezodpovezena-otazka-z-usvitu-putinova-prezidentstvi

je toho samozřejmě mnohem víc, stačí trochu hledat...

Zdeněk

25. 08. 2022, 20:53

NATO, Marku,

ke Standovi jen tři hesla:
- Land and Lease do CCCP nic neovlivnil
- USA na Měsíci je podvod
- Covid přenáší migranti

to není jen VŠŽ ... :exploding_head:

NATO!

25. 08. 2022, 20:24

Ano, nepřemýšlíš. Ale to nikdo s VŠ Života.

Standa

25. 08. 2022, 19:43

Mark
O tom, jak to dopadne na Ukrajině osobně nepřemkýšlím. V podstatě je mi to úplně putýnka. Možná by bylo na místě informovat se u českých vrahounů, kteří se hlásí do mezinárodních brigád, kupodivu se svolením české vlády??? A nebo u českých instruktorů, kteří údajně školí ukrajinské teroristy pro atentáty.

Mark

25. 08. 2022, 19:27

Standa
Co myslíte? Jak to asi dopadne na Ukrajině?

https://twitter.com/TMBKOFFICIAL/status/1497910052375519237?t=AfRF6ykDM5d8kSLr2M2_lw&s=19

Mark

25. 08. 2022, 19:25

Takto začal svou samovládu velký vůdce Putin

https://twitter.com/TMBKOFFICIAL/status/1503082498850443273?t=t9HGvP7MIR1zKq1WkGGHLA&s=19

Mark

25. 08. 2022, 19:22

Pro Veritas vincit, Zdeněk

https://twitter.com/TMBKOFFICIAL/status/1524002413140660224?t=pUP4323jVKJoPYnZ97EiYA&s=19

anebo....

https://twitter.com/TMBKOFFICIAL/status/1523945651612131330?t=8CYOuepIedP7M2D1LEC3Yw&s=19

Im Bier steckt Wahrheit

25. 08. 2022, 18:21

Stando
V knize, kterou jsem zde zminil je fotka Posselta, Fialy, Habsburka a Tolnera, ktery drží panaevropskou vlajku. Ta fotka je stará asi 20 let. A ted se řitíme do čtvrté říše jako sklave.

Standa

25. 08. 2022, 18:19

Veritas vincit
Z Vašich neustálých nadávek na nás Slovany jsem nabyl dojem, že budete nejspíš nudící se vrátný ze Schönbornského paláce, Tržiště 15, Malá Strana, Praha 1. Setřel jste mě pěkně. Nejsem sice strýc Skrblík, ale mám úplně jiné starosti. Dostal jsem rozpis plateb za energie, a přemýšlím jak to udělat, abych se neocitnul v partě takzvaných "sociálně slabých", kteří rabují popelnice.

Im Bier steckt Wahrheit

25. 08. 2022, 18:17

Miloše Zemana volil lid a vyhrál s převahou. Plivat na něj znamená plivat i na voliče. V podstatě svůj úřad vykonává dobře.
Roosevelt měj taky problém a nevim, že by na ně plival narod.
Zelenskyj je jiný druh prezidenta, byl dosazený jako několik jinych na ukrajině oligarchy. Na ukrajine je vše o uplatcich a o přežití. Prachy z Unie a ze světa mizí na konta oligarchu a lid? Co je nějaký lid o koho na ukrajine zajímá? Demokracie tam nikdy nebyla nebude.
Taková je realita. Prostě totální středověk s odpustkami.

Standa

25. 08. 2022, 18:04

Im Bier steckt Wahrheit
Naprostý souhlas. Už nyní nám tady mnoho nepatří, a jsme skoro 17. spolková země Německa. Ale nemyslím, že by to mělo pro nás něco pozitivního. Mám v Německu příbuzné, i pro své krajany z bývalé NDR mají pravověrní "západní Němci" jenom hanlivé označení "Das ist Ost". Rozdíly v životní úrovni jsou docela patrné. Naše vláda se holedbá, že nás EU nenechá ve štychu s energiemi, a bude se přerozdělovat. Nedávno jsem viděl film pro pamětníky, bylo to sice ze školního prostředí, ale těsně před válkou. Objevil se tam plakát s reklamou na plynové masky. "Ani bratr ti jí nepůjčí, až bude zle". Už vidím, jak němečtí Genosse nechávají své německé soukmenovce mrznout, jenom aby se česká méněcenná rasa mohla hřát u topení. Pan premiér Fiala se velmi angažuje v hnutí Panevropské unie. Porovnával jsem mapku plánované Panevropské unie s mapkou bývalé plánované Velkogermánské říše, a byl jsem udiven.

Veritas vincit

25. 08. 2022, 17:43

Standa
"Pokud se týká Volodymyra Zelenského, není to státník."
*
O tom určitě nerozhoduješ ty a tobě podobní.
Podívej se do vlastního hnízda (Pražský hrad) co jste si tam nakáleli, Slovane. :laughing:

"Je to pouhý komik. Pokud se chtějí Ukrajincií nechat zabíjet, je to jejich volba."
*
Komik je na Pražském hradě, bez plen a vyživovací trubice ho nemohou nikam pustit. Nikam ho ani nezvo, aby neudělal nějakou mezinárodní ostudu. :laughing:
Ukrajinci mají mnohem více statečnosti, než zbabělý československý průjem 1938, 1968.:flag_ua::thumbsup:

"K výročí Bratrské pomoci armád Varšavské smlouvy v roce 1968 se chlubilo ukrajinské velvyslanectví, že jim čeští občané zaslali přes 24 milionů korun."
*
Vůbec nic ti není do toho, kam lidé posílají své peníze závistivý Slovane. :slight_smile:

"Doporučil jsem, aby se informovali, proč jsou finance na podporu Ukrajiny a různých pochybných imigrantů, a nejsou na podporu českých nemocných dětí. Když může naše česká vláda posílat zbraně, aby se vraždili lidé, "
*
Takže jsi jako správný Slovan na nadaci nic nedal, jenom jsi žvanil a hrál si na chytrolína-kecálka. Proč mě to nepřekvapilo? :smile:
Když mohli komouši v Československu posílat zbraně nejen do Vietnamu, proč by dnešní vláda nemohla podporovat napadenou Ukrajinu.
Vaše tlupa proruských mamlasů ve vládě naštěstí není, takže agituj rychle, než všichni vymřete. :slight_smile:
Rusko napadlo Ukrajinu a ne naopak slovanský chytrolíne.
Podle Charty OSN se napadený (Ukrajina) může bránit jakýmikoliv prostředky.
Všichni mrtví jdou tedy na účet Ruska.

Zdeněk

25. 08. 2022, 17:31

... pro Standu:
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1562424275927150592?s=20&t=hx4m8vw5FEHSBZKZO1UXVw

NATO!

25. 08. 2022, 17:26

Ano, správně nás Britové a Francouzi přenechali Hitlerovi. Starali se přece o vlastní občany.

bombero

25. 08. 2022, 17:25

standa- když lžete hned v první větě, tak zbytek bude úplně stejný.Ale co čekat od prorusských trolů
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2819357-zelenskyj-po-inauguraci-oznamil-rozpusteni-parlamentu

Im Bier steckt Wahrheit

25. 08. 2022, 17:23

Stando
A tak si tady žijem. Premiér Česka se stará o vandráky z UA a na občany a voliče prostě se. e. Ten tolik opěvovaný Petr Fiala se paktuje s Posseltem stejně jako další zaprodanci národa.
Mě osobně je nějaká ukrajina u pr.. e a jestli prohraje a to se stane za rok či dva ... no a.
Již teď se řeší jiný problémy než na vychodě.

NATO!

25. 08. 2022, 17:15

Ukrajina by se měla vzdát, že? Proč se v roce 1941 nevzdali rusáci.

Standa

25. 08. 2022, 17:05

Pokud se týká Volodymyra Zelenského, není to státník. Do prezidentského úřadu nikdy nebyl oficiálně inaugurován. Je to pouhý komik. Pokud se chtějí Ukrajincií nechat zabíjet, je to jejich volba. Mě tíží věc, týkající se českých občanů. Nedávno mě požádala o finanční příspěvek česká organizace, která pomáhá českým nemocným dětem. Velmi jsem se tomu podivil, a odkázal jsem je na informace sdělovacích prostředků o pomoci Ukrajině. K výročí Bratrské pomoci armád Varšavské smlouvy v roce 1968 se chlubilo ukrajinské velvyslanectví, že jim čeští občané zaslali přes 24 milionů korun. Jedna nadace zaslala dokonce 400 milionů a naše česká vláda zbraně za miliardy korun. Peníze tedy jsou. Doporučil jsem, aby se informovali, proč jsou finance na podporu Ukrajiny a různých pochybných imigrantů, a nejsou na podporu českých nemocných dětí. Když může naše česká vláda posílat zbraně, aby se vraždili lidé, včetně dětí, je to podivné. Normální smrtelník by řekl, že se vláda má starat v první řadě o své občany.

NATO!

25. 08. 2022, 16:20

Z komika státník, ze státníka komik.

Im Bier steckt Wahrheit

25. 08. 2022, 15:41

Co prohlásil nejbohatší komik na světě Volodymyr Zelenskyj?
Ještě jsme neměli HIMARS, ale měli jsme lidi ochotné zastavit tanky holýma rukama,“ pokračoval Zelenskyj s tím, že tento typ odvahy se postupně stal inspirací pro celý svobodný svět. „(Ukrajinci) dali lidstvu novou naději, že spravedlnost ještě zcela neopustila náš cynický svět. A stále v něm nevítězí síla, ale pravda. Ne peníze, ale hodnoty. Ne ropa, ale lidé,“ dal se také slyšet nejvyšší politik Ukrajiny.

A co ti vzkazuju já? Jdi už do prdele klaune i s oligarchy.

Standa

25. 08. 2022, 09:30

Zdeněk
To samozřejmě nevyvrací můj názor na vzdělání a výkon funkce politika. Ono to tak funguje, bohužel, i na druhé straně opony. Podle toho to tak vypadá.

Zdeněk

25. 08. 2022, 09:22

Standa, opravdu nehodlám opět utrpět srážku s blbcem, to mi stačilo v tématech Land and lease, přistání na Měsíci a Covid, nicméně probereme si vzdělání vašich hrdinů:
Klement Gottwald - truhlář
Antonín Zápotocký - kameník
Alexej Čepička - právník
Stalin - bohoslovecký seminář a poté zloděj
...
Sergej Šojgu - stavební inženýr, nikdy nebyl v armádě
V.V. Putin - právník, špicl v archivu KGB v Drážďanech

Samý odborník předurčený pro službu vlasti ...

Standa

25. 08. 2022, 08:58

Zdeněk
Není mi poněkud jasné, proč jste mě ohodnotil jako „kariérního elektrikáře“. Moje kariéra nebyla nijak závratná. Vzdělání ÚSO (jak se říkalo „průmyslovka“) a zkoušky podle §8 a §10, vyhl. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tedy pracovník pro řízení činnosti dodavatelským způsobem, projektant. Vzdělání naprosto obyčejné, ale pro výkon profese dostačující. Ale v jiném článku jsem se dostal do diskuse ohledně vzdělání našich politiků a je možné, že souhlasíte s názorem, že pro výkon politika není potřebné odborné vzdělání a úplně stačí stranická legitimace v té správné straně a správní kamarádi.

Im Bier steckt Wahrheit

25. 08. 2022, 07:26

"Odborníků" je zde hodně, ale opravdovych znalců málo. Připravil jsem si pro vás "odborníky" Z. hlupák, Vv, bombero i ten prostoduchý NATO, nesmí byti ošizen celkem podrobný nahled na okupaci 68 v ČSSR.
Najdete u článku napalm

Zdeněk

24. 08. 2022, 23:08

Marku, Bombero, vzdejme to, Standa je totiž kariérní elektrikář a historik na půl úvazku, naposledy takto poučoval pan Fleka. Vykazuje prakticky úplnou myšlenkovou rezistenci.

Standa

24. 08. 2022, 22:46

Mark
Ta osoba nebyla nevinná civilistka, která byla bohužel v nesprávnou chvílí na nesprávným místě.

Ano, Duginová byla civilistka, která se stala obětí plánované a připravené zákeřné vraždy.

Mark

24. 08. 2022, 22:24

Standa
No já vám nevím, ale konkrétně u Duginové nevidím spojitost s teroristickými činy, útoky třeba vámi zminěné. Ta osoba nebyla nevinná civilistka, která byla bohužel v nesprávnou chvílí na nesprávným místě.

Standa

24. 08. 2022, 21:57

Zdeněk
No, pokud se trochu vzděláte v historii, zjistíte, že z mojí strany rozhodně nejsou. Ono nejde ani tak o název, jako o cíle.

Zdeněk

24. 08. 2022, 21:50

Standa, tak zrovna RAF a Rudé brigády jsou z tvé strany hodně ale hodně chucpe ...

Standa

24. 08. 2022, 21:47

Mark
Nevím, kolik je Vám let, ale já už jsem starší model, a pamatuji si na brutální teroristické útoky třeba:
Ve velké Británii Irská Republikánská Armáda (IRA)
V Alžírsku a ve Francii Organizace tajné armády (OAS)
V Německu Frakce rudé armády (RAF), hnutí okolo Andrease Baadera a jeho přítelkyně Gudrun Ensslinové
A našlo by se řada dalších teroristických organizací. Zákeřná teroristická vražda bude vždy vraždou, může mít jakékoliv ideologické zdůvodnění. A nebo podporujete anarchismus?

Zdeněk

24. 08. 2022, 21:44

Tak začneme:
23.7.1954 civilní Douglas C-54 Skymaster sestřelen čínskými La 11, 11 mrtvých

27. 7. 1955 Lockheed Constellation izraelské společnosti El Al sestřelen bulharskými Migy 15, 51 mrtvých

20. 4. 1978 Boeing 707 Korean Air Lines, těžce poškozen sovětským Su 15, zázrakem jen 2 mrtví

1. 9. 1983. Boeing 747 Korean Air sestřelen sovětským Su 15, 269 mrtvých

pokud na druhou stranu započítáme k Iran Air 655 i libyjský Boing 727 sestřelený Izraelci

tak jsme v sestřelech civilních strojů na skore 2:6 ve prospěch západu, neboť k MH 17 pochopitelně musíme počítat i ukrajinský Boing 737 sestřelený Íránem 8.1.2020.

bombero

24. 08. 2022, 21:33

standa- kdo sestřelil MH-17 není jasné jen v russku a jejím kolaborantům. Jinak je to velmi dobře zdokumentováno. 6e jste také nezmínil KAL007,ELAL402
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_El_Al_402, nebo Boeing 707-321 (Flight 902)atd.A víte v čem je hlavní rozdíl? Amíci sestřelili letadlo z lodě na základě radaru a špatného vyhodnocení. Tábor "miru" letadly, kdy měli vizuální kontakt....

Standa

24. 08. 2022, 21:21

bombero
Dějí se různé věci, třeba se sestřelením dopravního letadla. Kdo sestřelil MH-17 není dodnes jisté. Ale třeba:
Je neděle 3. července 1988. Airbus A300 společnosti Iran Air má namířeno Do Dubaje. Americký vojenský křižník USS Vincennes na něj vypálí dvě střely. Nikdo z 290 osob na palubě včetně 66 dětí a 16 členů posádky incident nepřežije. Kapitán William C. Rogers III. je obecně považován za jednoho z hlavních viníků tragédie, je vyznamenán řádem Legie zásluh, které patří k nejvyšším americkým vojenským vyznamenáním. Tehdejší americký prezident George of the Bush to prohlásil za politováníhodný omyl, ale odmítl se Iránu omluvit.

https://epochaplus.cz/tragedie-iranskeho-airbusu-americka-raketa-pripravila-o-zivot-290-lidi/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Mark

24. 08. 2022, 21:08

standa
Zkus si nejdřív zjistit co ta fašistická sv.ně byla zač, celá po svém povedeném tatíčkovi. Co vše schvalovala, doporučovala, obhajovala a nabádala ostatní ke skutkům. Kdyby byla Goebbelsova dcera, tak by byla po válce souzená za zločiny a nakonec taková rusogoebbelsova dcera byla. Naplnilo se jí jen to, co sama chtěla a jejím hlasem se provádělo jiným.

bombero

24. 08. 2022, 20:50

standa- ano, a všechny nové nicky co schvalují terorismus. A dokonce státní. Myslel jste ůnos letadla nad běloruskem russkem, nebo sestřelení MH-17 tím samým státem?
Pak stejní teroristé byli i paragáni z anglie, co sejmuli heydricha. Také to bylo proti tehdejším zákonům
No a proti zákonům země ted už půl roku loupí, vzaždí, znásilnuje civilisty krade ledničky, obilí, železo, uhlí russák na ukrajině

Zdeněk

24. 08. 2022, 20:42

Marku :thumbsup:

a Bombero je naprosto v pohodě, akorát v druhém vláknu utrpěl těžkou srážku s blbcem :stuck_out_tongue_winking_eye:

bombero

24. 08. 2022, 20:42

mark- omluva dodatečně, byl jsem mezitím na cestě z práce a pak nedřív jreagoval na nov= příspěvky:sunglasses:

bombero

24. 08. 2022, 20:39

zdeněk- bostonský model má končetiny kloubem ven, russký klouby dovnitř:sunglasses::laughing:Prví funguje nejspíš na baterky, ten druhý na vodku se zelím...

Standa

24. 08. 2022, 20:36

Ale, ale, to je tady schvalovačů teroristů. Ale ono se není, co divit. Po roce 1989 se u nás vyrojilo také spousta schvalovačů teroristů. Třeba taková parta bratří Mašínů. Podle našich tehdejších i současných zákonů to byli lupiči, vrahové a teroristé, jako vyšití. Ovšem v jiných zemích, kam utekli, to byli hrdinové a nikdy nebyli vydáni do Československa. Asi tam mají takovou kriminalitu, že to považovali za prkotinu. Také náš tehdejší premiér Mirek Topolánek nelenil, a dokonce odcestoval do USA, aby jim mohl osobně předat premiérskou plaketu. Nebo jsou oslavováni únosci letadla (což je také podle mezinárodních zvyklostí považováno za teroristický čin), při němž byl zavražděn pilot. Ono zřejmě záleží na kabátku, který máme momentálně oblečený, a jakou stranickou legitimaci máme v kapse. Zkrátka, historii píší vítězové.

Mark

24. 08. 2022, 20:35

Zdeněk:grin::thumbsup:
Dík, žes to Bomberovi vysvětlil. Aspoň je tu někdy sranda a já vždy byl pro srandu. Něco pro tebe a jiné co to okamžitě pochopí.

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1558112594661105664?t=NEEwaZ-3tqRgPdZgSJVyPw&s=19


Bombero
V poho, dík, že ses mi omluvil:wink:....počkat, vlastně nemluvil :face_with_monocle:
Ne fakt...v poho, já patřím k těm splachovacím, spíš beru vše s humorem, lépe se proplouvá životem.

Zdeněk

24. 08. 2022, 19:46

Pro přemýšlivé :grin:
https://twitter.com/Posledniskaut/status/1562479715121647617?s=20&t=RkFFY4Vp_41NNp4WKRX5pQ

bombero

24. 08. 2022, 19:15

Zdeněk-tak ted jsem se střelil já:worried:. Holt dlouho jsem tady nebyl a jak jsem psal, četl jsem to ve spěchu........

Zdeněk

24. 08. 2022, 19:13

Ale celkem tě chápu, za poslední týden se tu těch nových ukrobijcu vyrojilo, Mark tady píše spíš občas a Boby je těžký kalibr :scream_cat:

Zdeněk

24. 08. 2022, 19:10

Ještě tě upozorním, že Mark je naše krevní skupina, believe me :sunglasses:

bombero

24. 08. 2022, 19:07

Zdeněk :laughing::grin::rofl::thumbsup::laughing::thumbsup::joy:
tak to mě dostalo. Já jen viděl průkazy a víc jsem to nezkoumal, protože už u prvního se ukázalo, že jde o fake.
Nevykřikoval tady nějaký russký kolaborant něco o střelbě do vlasní nohy?

Zdeněk

24. 08. 2022, 18:58

Bombero, koukni na ten Markův odkaz pořádně :stuck_out_tongue_winking_eye:

bombero

24. 08. 2022, 18:56

dle russů a místních kolaborantů sankce nefungují. Proto se russák snaží prodat i za dumpingovou cenu,aby našel odbyt.
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rusko-nabizi-asijskym-zemim-ropu-s-dlouhodobou-slevou-30-procent-40406750#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
To je tak, když někdo umí jen prodat suroviny a nic víc. Teda ještě zbraně, ale jak se ted ukázalo, jsou úplně na houby,netrefí ani vrata od stodoly
https://tvujmagazin.cz/military/rusove-se-chteli-pochlubit-schopnostmi-vozidla-k-17-bumerang-ani-jednou-nezasahli-cil/lenka-navratilova/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

bombero

24. 08. 2022, 18:51

mark- a copak,copak? Teoreticky vlastní medicína nechutná?Otázka je, proč by v hloubi russka likvidovali takovou nulu a riskovali své agenty. Ale vám logické myšlení nikdy nešlo, když lež je státní politika

bombero

24. 08. 2022, 18:48

Mark- jj, agenti běžně ztrácí své služební průkazy na akci. Tomu věří jen russké trubky.....

Mark

24. 08. 2022, 18:33

Bombero, NATO!

FSB už našla totožností dalších pachatelů tohoto ohavného teroristického činu, prý by mělo jít o členy Azovu. A přitom ta dívenka byla tak nevinná, jak okvětí lilie.
https://twitter.com/loogunda/status/1561809553351737345?t=8Fcy7m2Rlu8aVjBjUpB9kA&s=19

bombero

24. 08. 2022, 17:54

NATO- russáci jsou kouzelníci
https://twitter.com/human_drone/status/1562094763674845186
video 37 vteřina
https://streamable.com/45gu96

NATO!

24. 08. 2022, 17:48

bombero - Dugin s manželkou jsou na funuse vysmátí, těší se na Ladu.

bombero

24. 08. 2022, 17:45

NATO! že by to byl lenin.........

NATO!

24. 08. 2022, 17:37

Darja Dugina zemřela po výbuchu a požáru v autě. Je otázka, kdopak to netknutej leží v její rakvi. I na ruských webech je veselo.

bombero

24. 08. 2022, 17:19

yarko- máte naprostou pravdu, napsal jste přihlouplý blábol

NATO!

24. 08. 2022, 17:18

Nevěděl jsem, ze fašouni jsou ti rusákama napadení, tupoune.

NATO!

24. 08. 2022, 14:10

VV- no jo, ale v juesej bijou čerňochy a mordovali mongoloidní domorodce!

NATO!

24. 08. 2022, 13:51

Medveděv bude rád, když ho v rusácku nezasebevraždí.

Veritas vincit

24. 08. 2022, 12:21

Převýchova dětí - Rusko (2022), jako nacistické Německo (1939-1945).
"Rusové přiznali, že „adoptují“ ukrajinské děti. Posílají je na Sibiř."
"Před nucenými adopcemi varovala i OSN."

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-deti-adopce-rusko-valka-mariupol-sibir.A220824_103913_zahranicni_jhr

Zdeněk

24. 08. 2022, 12:00

Pivní hlavo, Medveděv taky psal, že pereme v Evropě hajzlpapír. Předpokládám, že se už u vás doma činite ...

Im Bier steckt Wahrheit

24. 08. 2022, 11:54

Dmitrij Medveděv na svém účtu na Telegramu zveřejnil tuto „budoucí mapu Ukrajiny po válce“. Tato mapa ukazuje Ukrajinu rozdělenou mezi své sousedy a uprostřed ponechanou malou zbytkovou Ukrajinu.

Tím skončí veškeré plané diskuze i podpora Ukrajině.
Na rozdělení vydělají Poláci a Rumuni. V podstatě jim to území historicky patří.
Spravedlnost budiž naplněna.

Veritas vincit

24. 08. 2022, 10:23

Marhaul
"A kdo trvá na administrativním rozhodnutí bolševiků o zařazení Krymu pod Ukrajinu v 1954, sám je bolševik."
*
Kdo souhlasí s porušením Budapešťského memoranda (1994) s porušením závazku záruky územní celistvosti Ukrajiny je ruský fašista a blbec, což je od pravěku v podstatě jedno a to samé.

NATO!

24. 08. 2022, 08:22

Po rozpadu sajuzu svět uznal nové státy i Ukrajinu s Krymem. I rusáci. Takže se běž vycpat.

Zdeněk

24. 08. 2022, 08:08

Prostuduj si článek 17. ústavy SSSR ty nedílná součásti ...

Marhaul

24. 08. 2022, 07:55

Autor zapomněl na 2.svetovou válku, po které se všechny hranice překopaly a byly schváleny dohodou vítězných mocností. A tím i Ukrajiny jako nedílnou součástí SSSR. A kdo trvá na administrativním rozhodnutí bolševiků o zařazení Krymu pod Ukrajinu v 1954, sám je bolševik.

Marty

24. 08. 2022, 02:20

OB
ruSSácko může reálně očekávat vojenskou podporu Indie??? obávám se že o tomhle zatím neslyšeli nai v Kremrolu :-)

OB

24. 08. 2022, 02:11

ROBO,
nějak si tu izolaci Ruska idealizujete, z těch zemí, které ruskou invazi neodsoudily, jsou jaksi podstatné především Čína a Indie, které zvýšením nákupu surovin Rusko reálně ekonomicky podpořily, o to přece snad jde, ne? Navíc nelze vyloučit jejich i případnou vojenskou pomoc Rusku, kdyby se situace nějak zvrtla. Írán a Pákistán rovněž nejsou nějaké nevýznamné malé země.

Kubrt

24. 08. 2022, 01:21

Zdeněk
On teda ten Karl Mordechai za svůj život naplácal ledacos. Třeba v roce 1848 uvedl toto: "Nesmiřitelný boj, válka až do posledního dechu proti Slovanům, zrádcům revoluce, vyhlazení, terorismus!"
Což je poněkud v rozporu s citátem, který uvádíte vy. A co teď s tím?:wink:

Kubrt

24. 08. 2022, 01:00

ROBO
Takové odsouzení je asi tak účinné, jako plácnutí prknem o hladinu rybníka. Rána, chvíli vlny a dál nic. Třeba takový Izrael odsoudilo VS OSN už asi dvěstěkrát, ale maličký Izrael to zjevně jaksi pořád nepoložilo.:wink: Daleko zásadnější je, že při hlasování o sankcích proti Rusku se pro sankce vyslovilo pouhých 39 zemí, plus jeden nečlen OSN Tchajwan. Zatímco 151 zemí na nějaké sankce hodilo bobek. Tato informace se však někomu nehodí do krámu, tak se bude raději ohánět nějakým údajně téměř celosvětovým "odsouzením". To je smůla, co?:wink:

Zdeněk

24. 08. 2022, 00:38

Obvykle citáty od teoretika práce, který na práci v životě nesáhl, nepoužívám, ale tady se to docela hodí:

„Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.“ — Karl Marx

Kubrt

24. 08. 2022, 00:20

Bože, to jsou bláboly. Krym byl v roce 1954 vyňat z RSFSR a připojen k UkrajinskéSSR čistě z technicko-administrativních důvodů, protože veškeré spojení s pevninským Sovětským Svazem vedlo přes Perekopskou šíji na Ukrajinu. Konkrétně silniční, železniční i elektrorozvodné. Administrativní spravování Krymu tak bylo jednodušší. Ale jelikož to bylo vše v rámci SSSR, tak to bylo stejně úplně jedno. To jen báťuška Chruščov toto připojení ideologicky využil jako oslavu třístého výročí připojení Záporožského hejtmanátu k Rusku.
A žádná Ukrajina historicky nikdy neexistovala. Tzv. "Ukrajinu" vytvořili po VŘSR až bolševici, spojením Maloruska a Novoruska. Vytvoření Ukrajiny bylo součástí Leninových syfiliticko-paralytických představ o vytvoření "národních chlívečků" v rámci Sovětského Ruska. K čemuž Stalin po roce 1945 připlácl Halič, Podkarpatskou Rus a Volyň. A jelikož je dnešní tzv. Ukrajina takto splácaná z několika území, která spolu historicky nikdy moc nesouvisela a po staletí jsou obývána odlišnými etniky, jako jsou Haličané, Volyňané, Rusíni, Poláci, Češi, Maďaři, Rusové, Bukovinci, Gagauzové, Chazaři a Tataři, tak proto to tam dnes vypadá tak, jak to vypadá. Nejchudší a nejzkorumpovanější země Evropy, které doma už skoro nic nepatří. Apropó, zkuste říci třeba Rusínovi, že je Ukrajinec a požene vás bičem.
A pokud se dnes někomu nelíbí, jak Rusko zachází s Ukrajinou, tak by si měl připomenout rčení, které vždycky platilo a vždycky platit bude: "Silnější pes mrd@". Howgh. :smile:

Zdeněk

24. 08. 2022, 00:19

Sdílejte, než to smažou:
https://twitter.com/Posledniskaut/status/1562041491920490496?s=20&t=VhuwTH72GUbLneqpko-1Cg

a tady jeden parádní na dobrou noc :grin:
https://twitter.com/mr85184565/status/1562069709431906305?s=20&t=VhuwTH72GUbLneqpko-1Cg

a ovšem Nadčasové spravodajstvo nezklame
https://twitter.com/Posledniskaut/status/1562077225654034434?s=20&t=VhuwTH72GUbLneqpko-1Cg

ROBO

24. 08. 2022, 00:00

bob
za Putinem je Asie, Afrika, Jižní a střední Amerika plus spousta nasraných obyvatel EU
—————————————————————————————————
To je absolutně nesmyslná a nehorázná lež . Když probíhalo hlasování v OSN ohledně Ukrajiny odsoudilo ruSSkou fašistickou agresi 140 zemí a naopak ruSSko podpořili pouze 4 země . Ti co se zdrželi si nemá právo ani jedna strana přisvojovat . Světový exoti a vyvrhelové Eritrea , Sýrie , Bělorusko a Kldr nejsou ani hoooooodně zdaleka celá Afrika , Asie , Střední a Jižní Amerika . ruSSko je prakticky z celosvětového měřítka zcela izolováno a osamoceno a to mnohem více než Hitler svého času .
A bude už jenom hůř . Jak řekl dneska president Zeman . ruSSko toutoválkou nic nezískalo ale vše ( a všechny ) ztratilo .


https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-rusko-v-osn-opet-jako-kul-v-plote-hlasovaly-s-nim-jen-ctyri-zeme-40391596

ROBO

23. 08. 2022, 23:42

Pár citací Ruských velikánů z dob nedávno minulých na téma ruSSká mentalita .
Velice , velice poučné a výstižné .

F. M. Dostojevský:
"Rusi sú národ, ktorý kočuje po Európe a hľadá, čo je možné zdemolovať, zničiť a to len pre zábavu."

Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin (1826-1889):
"Prebuďte ma za 100 rokov a opýtajte sa, čo sa deje v Rusku, a ja okamžite odpoviem - pijú a kradnú."

M. J. Lermontov:
"Zbohom neumyté Rusko krajina otrokov a krajina pánov."

A. S. Puškin:
"O aký hrubý je náš ruský jazyk."

L. N. Tolstoj:
"Moskovje (časť Kyjevskej rusi) je mongolská tajga, divoká a zvieracia."

M. A. Bulgakov:
"Rusi nie sú národ, ale dobytok. Hulváti, divoká horda, vrahovia a zlodeji."

M. A. Gorkij:
"Charakteristickým rysom Rusov, je ich sadistická krutosť."

S. T. Aksakov:
"Aké ťažké je žiť v Rusku, v smradľavom centre fyzického a morálneho rozkladu, podlosti, klamstva a zlodejstva."

I. S. Turgenev:
"Rus je najväčší a najdrzejší klamár na celom svete."

I. S. Šmelev:
"Rusko je národ ktorý nenávidí slobodu, zbožňuje otroctvo, má rád okovy na svojich rukách a nohách, je špinavý fyzicky a morálne, kedykoľvek pripravený kohokoľvek utláčať."

ROBO

23. 08. 2022, 21:13

Dnešní překvapivě ostré odsouzení anexe Krymu od Erdogana . Jeden z posledních co se ještě baví a schází s Putlerem . Přesto , ale jak je vidět , soudnost ho zjevně ještě neopustila .

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-erdogan-krym-se-musi-vratit-ukrajine-40406629

Veritas vincit

23. 08. 2022, 20:01

Maritn Vaněk
"Jak je to možné? Kde je problém? Nebo jste jen žvanilové, kteří ctí demokratůru jen když se to hodí?"
*
Sám jsi demokratůra Slovane. :slight_smile:
Problémem asi bude, že vy ruso-Slovani nemáte mozkové kapacity na znalost juliánského kalendáře. :smile:
Nová stát se vyhlašuje před, nebo až po referendu ??
My v Evropě kalendář známe a víme, že u Slovanů a v Rusku jde vše přesně obráceně. I čas. :smile:

DLR
7.dubna 2014 - vyhlášení nového nezávislého státu
11.května 2014 - referendum o samostatnosti
LLR
27.dubna 2014 - vyhlášení nového nezávislého státu
11.května 2014 - referendum o samostatnosti
Krym
23.února 2014 - první ozbrojení neoznačení ruští zelení mužici na dovolené
16.března 2014 - referendum o samostatnosti

Kolik států (banánových republik) uznalo dodnes DLR, LLR a okupaci Krymu?
Rusko, Bělorusko, Venezuela, Středoafrická republika, Sýrie a Severní Korea.
Tolik světové "legitimity" jsem již dlouho neviděl. :joy:

NATO!

23. 08. 2022, 18:55

Rusáci v ÚNORU Krym přepadli, obsadili parlament, letiště a důležité úřady. To komické "referendum" uspořádali v BŘEZNU. Si to někam zapiš.

NATO!

23. 08. 2022, 18:32

Jojo, Krym se rozhodl svobodně odejít. Hned po přepadení rusákama.

Veritas vincit

23. 08. 2022, 18:31

Jirka - slovanský věrozvěst čekatel IV. stupně:smile:
"Krym ovšem nikdy nebyl plnoprávným územím Ukrajiny, vždy měl svou autonomii."
*
Krym se znenadání vynořil z moře v roce 1990 ?
Jaký význam má text: "nebyl plnoprávným územím Ukrajiny" - Byl, nebo nebyl územím Ukrajiny ?? Pokud nebyl, kolik států na světě podle tebe uznalo samostatný Krym 1990-2014 ?
Víš vůbec co je to autonomie?

"Po Majdanu a po schválení jazykového protiruského zákona se prostě Krym rozhodl svobodně odejít od Ukrajiny a přidat se k Rusku."
*
Svým textem jsi popřel svá vlastní slova na začátku.
Proč by někdo odcházel od někud, kde nikdy nebyl ?? :laughing:
"nikdy nebyl plnoprávným územím Ukrajiny"
"Krym rozhodl svobodně odejít od Ukrajiny a přidat se k Rusku."

"Vás nepotěším paní Dostálová. Stále kvoká,stále kvoká."

Jirka

23. 08. 2022, 18:16

No já teda nevím, autoři se tady ohání Ruskem apod... Nicméně po rozpadu SSSR tady zbyla autonomní republika Krym, která si sama vybírala, pod koho bude patřit, zda pod Rusko nebo Ukrajinu. Ukrajina zašla v 90. letech dokonce tak daleko, že Krymu vyhrožovala vojenským zásahem, pokud se Krym dobrovolně nepřipojí k Ukrajině. Krym ovšem nikdy nebyl plnoprávným územím Ukrajiny, vždy měl svou autonomii. Po Majdanu a po schválení jazykového protiruského zákona se prostě Krym rozhodl svobodně odejít od Ukrajiny a přidat se k Rusku.

NATO!

23. 08. 2022, 17:28

To bude frmol, až se Čína přihlásí o vnější Mandžusko, které rusáci okupují asi 150 let.

NATO!

23. 08. 2022, 16:53

Němci popravili 365 000 lidí? Jezusmarijá!!!!!

NATO!

23. 08. 2022, 16:51

A teď: Proč vy myslitelé počítáte oběti druhé války i se Sudetakama a Němci všeobecně, pak máte započítané německé Židy, Slováky, kteří byli s Němci i Uheraky taktéž. Asi jsme měli těch mrtvých málo, když si takhle musíte pomáhat. Nenech se ovšem nikterak ovlivnit, "historiku".

NATO!

23. 08. 2022, 16:45

Jetuskote, tolik blábolů, že ty máš VSŽ. Takže: žádný ožralý mužíček nikomu Krym nedal, Chruščov u toho vůbec nebyl. Převod Krymu na Ukrajinu musely schvalit TŘI vlády, ruská, ukrajinská a sovětská. Stejně tak tři parlamenty téhož. Že něco někomu patřilo kdysi nic neznamená, rusáci uznali hranice Ukrajiny i s Krymem. Jako celý svět.

OB

23. 08. 2022, 11:21

Marty,
nepochopil jsem, na co se ptáte, myslel jsem, že jsem se vyjádřil srozumitelně. Kdyby odpovědné politiky v SSSR kdysi napadlo, že může dojít k jeho rozpadu, nejspíš by takovou šílenost, jako přiřadit Krym (včetně Sevastopolu, kde mají základnu!) Ukrajině, neprovedly. Jenže ta situace nastala a vznikl problém, protože se zde objevily přísliby USA přijmout Ukrajinu do NATO, a protože po Majdanu se proevropská část Ukrajiny dostala k moci. Pro Rusko je Krym důležitý a zřejmě zde byly tendence Ukrajiny ho získat zpět - možná to byl hlavní důvod, proč Rusko napadlo Ukrajinu, získat nad tím kontrolu (pohádky o denacifikaci atp., určené pro ruský lid, berme s rezervou). Mimochodem je zřejmé, že Ukrajině jde spíš o území než o lidi na Krymu, vždyť je (z jejich pohledu jejich vlastní lid!) dokázali odříznout od zdroje vody, už od r.1992 bránili Krymu se osamostatnit. Myslí si snad někdo, že Krym je proevropsky orientovaný? Že ti lidé tam stojí o válku, o "osvobozování" Ukrajinou? Možná je to teď jen záminka Ukrajiny, aby odvedli pozornost od nějaké oblasti, na kterou se chtějí zaměřit, nebo aby získali čas v naději získání většího množství zbraní ze Západu. Pokud to ale myslí vážně, pak je to asi nejlepší způsob, jak vyvolat jaderný konflikt.

vastzar

23. 08. 2022, 11:18

...to já znám jednu herečku (nebudu jemnovat) ta byla třikrát vdaná, děti má každé s jiným a má velké štěstí, že na ní nemá počítadlo, protože by se nedopočítala

avalon

23. 08. 2022, 11:08

Clausewitz napsal, že válka je pokračování diplomacie jinými prostředky. To se v 21 století změnilo. Atlantická aliance přišla na to, že daleko účinnější a mediálně komfortnější je karta lidských práv a státních půjček, které se obtížně splácejí. Rusko bohužel zůstalo u Clausewitze. Je pouze otázka, zda se podaří docílit průnik těchto dvou přístupů. Pokud ne, tak to bude konec civilizace. Je to jednoduché až prosté...

Šebesta

23. 08. 2022, 10:49

Marku Marku žiješ v bludech anglo-irský problém je dnešní taky. Proč VB nevrátí Irsku Severní Irsko ? Mnoho Irů na obou stranách hranic by si to přálo. Tvé hypotetické výmysly jsou bludy trvám natom že Plzeň osvobodil Patton zpívá Vyčítal a má jistě pravdu a já zase že i dnes rozhoduje právo silnějšího. Nebo si myslíš že by Maďaři nechtěli do Maďarska kdyby se udělalo demokratické referendum o jižním Slovensku ? Až jednou skonč rusko-ukrajinská válka skončí nepochybně kompromisem nebo mysliš že Ukrajina Rusko porazí a vyžene ? No možná ale pak to bude běh na hodně dlouhou dlouhou trať. Já osobně si myslím že bude kompromis a Krym zůstane v Rusku a jiné území které okupují Rusové bude třeba ukrajinské

Mark

23. 08. 2022, 10:33

Šebesta

Právo silnějšího...to je možné, problém je ten, že je 21.století. Dnešní svět při svém celosvětovým propojení by měl fungovat jinak a ten kdo si bude prosazovat právo silnějšího, tím, že neprávoplatně zabere, ukradne území svého souseda, tak musí počítat, že mezinárodnímu společenství se to nebude líbit a podle toho taky bude jednat. Rusko už teď velmi silně pociťuje důsledky sankcí a taky vojenské podpory napadené země. Dalo by se říct, že praktický přišlo o polovinu své vojenské síly a to taky velkým dílem mezinárodní podpory napadené Ukrajiny.

Zajímalo by mě, kdyby čistě hypotetický Německo, nebo Polsko někdy v budoucnu napadlo slaboučké Česko a ukradli, přivlastnili by si velkou část našeho území ( i s tvým domovem) , jestli by jsi taky nadále tvrdil, uplatňovali právo silnějšího, mají plné právo si ponechat můj majetek.

Války byly a bohužel vždy budou, ale v dnešní době vést čistě dobyvačnou válku s cílem uchvátit cizí území, to se nedá jen tak prosadit s úspěšným zakončením.

avalon

23. 08. 2022, 10:18

Autoři článku mi připadají jako Pat a Mat. Stačí se zamyslet nad jejich pozoruhodnou dedukcí, kdy USA dle jejich logického řetězce by mohli nárokovat vlastnictví Irska, přestože USA i Irsko spíše vlastnila VB. Podle této logiky by mohla Ukrajina naopak chtít celé území Ruské federace, Indie by  mohla chtít vlastnit USA a Austrálii a také Kanadu atd. K takto zmatenému článku se opravdu nemá smysl nějak podrobněji vyjadřovat. Je to smutná zpráva o úrovni některých našich rádoby expertů.

bombero

23. 08. 2022, 09:57

HB74- a na zítra půlroční výročí začátku speciální 3 denní operace:flag_ua::thumbsup:

Šebesta

23. 08. 2022, 09:55

To co autor či autoři píšou jsou kecy v kleci. Kdo má na co nárok ? Vždy platilo právo silnějšího nebo právo vítěze ve válce. Uvedu z historie více přikladů. Jaký nárok má Polsko na západní část svého území ? Vždy zde bylo Prusko a Polsku západní část dnešního územi nikdy nepatřila. Když se někdo podivá na mapu před 2.světovou jaké byly německo-polské hranice pochopí hned o jakou část území jde. Mimochodem před 2.světovou válkou zasahovaly německé hranice až k Ostravě. S Polskem Česko hraničilo pouze kousek na Těšinsku. Jaký nárok na Severní Irsko má VB  ? Dodnes mnozí Irové považuji Severní Irsko za výsostné Irské území . Jaký nárok na jižní Slovensko má dnešní Slovensko ? Slovensko jako stát ani státní utvar nikdy předtím neexistovaly a na tomto území již 1000 let žijí Maďaři. Takže kdo vytvořil slovensko-maďarské hranice po 1.válce ? Na základě čeho ? Podle mne by toto územi mělo patřit Maďarsku. Tak bych mohl pokračovat dál. Proč dnešní Istanbul patří Turecku do roku 1453 spadal pod vychodořímskou říši ! Hranice vždy určuje vítěz a se spravedlnosti jak jsem uvedl to má pramálo společného. Takže to co píši autoři je výmysl chorého mozku neboli nesmysl

Veritas vincit

23. 08. 2022, 09:33

hb74 :thumbsup:

hb74

23. 08. 2022, 09:10

Na dnešný deň pripadá 83. výročie paktu Molotov - Ribbentrop.

Veritas vincit

23. 08. 2022, 09:07

Pavol Satko
"Ja osobne si myslím, že jediny kto ma nejake pravo si povedat kam chce patrit su obyvatelia Krymu a ti rozhodli spoločne s väčšinou ukrajinskych vojakom ktori vtedy boli na Kryme, kašlali na "obranu vlasti" a vstupili do ruskej armady."
*
24.února 2022, kdy z Krymu zaútočila ruská armáda na Ukrajinu, ztratili obyvatelé Krymu i právo na život, natož na nějaký "svůj" Krym.
Pokud vím, tak odtržení Krymu od území Ukrajiny, uznalo kromě Ruska, ještě pár banánových republik.
Stále tady čtu, že ukrajinští vojáci zběhli při okupaci Krymu k ruské armádě.
Kolik jich asi bylo ?
21.srpna 1968 celá ČSLA zradila, nesplnila svůj slib rodné zemi, nebránila rodnou zemi a celá zbaběle zběhla k nepříteli, okupační armádě Sovětského svazu. :face_vomiting:

Mica

23. 08. 2022, 08:59

nějak vypadlo z článku, že Chruščov darova Krym Ukrajině co tedy daroval, kdyz autor pise že byl Ukrajiny???

Pavol Satko

23. 08. 2022, 08:52

Tieto debaty v našom priestore prebiehaju už od roku 2014.Učinnost tychto debat a krymsku, rusku a ukrajinsku realitu je nulova, ak vynecham žaludočne vredy niektorych diskuterov, ktori to intenzivne preživaju. Ja osobne si myslím, že jediny kto ma nejake pravo si povedat kam chce patrit su obyvatelia Krymu a ti rozhodli spoločne s väčšinou ukrajinskych vojakom ktori vtedy boli na Kryme, kašlali na "obranu vlasti" a vstupili do ruskej armady.

sqr

23. 08. 2022, 08:20

...z toho historického přehledu zcela totálně 'vypadlo' dost důležité období - tzv. Krymská válka

Veritas vincit

23. 08. 2022, 08:01

Rusomil23
"Někteří politici vládních stran najednou na výročí sovětské srpnové okupace zapomněli, že nás v roce 1968 okupovali i Ukrajinci, a celou bratrskou pomoc hodili jen na Rusy."
*
Ruští švábi i dnes úmyslně tají, že velitelství Varšavské smlouvy i okupační armády Sovětského svazu (1968-1991) bylo v Moskvě.
Ruská sovětská federativní socialistická republika (1917 - 1991), hlavní město Moskva.

NATO!

23. 08. 2022, 07:43

Krym se ODDĚLIL, Jaroušku? Nebo ho rusáci přepadli a ukradli, co "myslíš"?

NATO!

23. 08. 2022, 07:41

Ano, martinku, Holec patří k tvým oblíbencům jako udavač Koller nebo pablb soudruh Mikeš. Ani nechápe text stejně jako ty.

Jarrek

23. 08. 2022, 07:22

Tak jak se rozdělilo Česko-Slovensko a vznikají stále nové státy, proč by nemohl referendem odděli t Krym? Ano historicky něco bylo, vše má nějaký vývoj,A jestli někdo říká, že to nejde, proč to šlo v Kosovu atd.

Martin23

23. 08. 2022, 07:18

Holec:
I Ukrajina, již Rusko vojensky napadlo, si na rozdíl od Černochové zachovala normální lidskou střízlivost. Černochová, stejně jako další vládní politici, je prostě znovu „ukrajinštější“ než sama Ukrajina. A je smutné, že se právě ODS pod vedením Fialy mentálně mění v partaj bolševického typu, kdy si stvoříte jednoho úhlavního „třídního“ nepřítele, proti kterému vedete fanaticky nenávistnou propagandu, a praktikujete kolektivní vinu hlava nehlava. Všichni dobře víme, že Rusko napadlo Ukrajinu, na to fakt nepotřebujeme hysterickou Černochovou. A na rozdíl od ní naštěstí pořád taky chápeme, že vyhazovat do vzduchu děti intelektuálních zastánců Putina je obyčejné barbarství. Válka neválka.

ODS navíc nikdy nebyla fanatickou stranou, protože fanatismus je opak konzervatismu a bývá vlastní represivním režimům včetně toho putinovského. Černochová chce být tak hloupě protiputinovská za každou cenu, až se chová stejně jako Putin. Ono už to ale ze strany vlády vůbec začíná připomínat totalitní vymývání mozků a přepisování dějin. Někteří politici vládních stran najednou na výročí sovětské srpnové okupace zapomněli, že nás v roce 1968 okupovali i Ukrajinci, a celou bratrskou pomoc hodili jen na Rusy. Historie holt bývá plná trpkých ironií a tohle je zrovna jedna z nich. A rozdíl mezi demokracií a totalitou mimo jiné spočívá právě i v tom, že demokracie se ani tu horší historii nesnaží přepsat, když se právě nehodí do vládního „příběhu“."Bylo to odvážné a možná trochu na hraně".

Richy

23. 08. 2022, 07:17

Tento článek psal snad volič SPOLU a příznivec proevropských plátků. Ukrajina vznikla za pomocí bolševické administrativy a její iniciativy, jelikož je to sounárodí několika národů. Území utvářeli vždy vítězové dohody po první světové válce, viz. například problematika kurzonovy linie. Rusko je velmoc, kterou musí sousedi tolerovat, NATO se tiskne k Rusku jako nikdy, viz Gruzie, Mongolsko, Bělorusko a Kazachstán. Pokud se nějaký soused Ruska rozhodne, že naistaluje rakety, nebo bude likvidovat na svém území ruskojazyčné obyvatelstvo tak skončí jako Ukrajina. Když USA likviduje státy tisíce kilometrů daleko tak tady tleskali, tyhle články generují fakt pošahanci...

Marty

23. 08. 2022, 03:12

MXM
to jako že slepě poslouchat Kreml = nezávislot? Ukrajina vojensky podřízena USA??
neni trochu málo hodin na to se tolik zhulit????

Karel I.

23. 08. 2022, 02:44

NATO! napsal: "Krym žádnou ústavu neměl. Teda měl, tu ukrajinskou. A mezi náma, podle jaké ústavy proběhlo to "referendum". Ukrajinská separaci nepřipouští a v rusacku jsou i kecy v hospodě o osamostatnění nějakého území trestný čin. Ale....nenech se zviklat." ..... My českoslovenští občané německé národnosti mu a jemu podobným ... . Slušně, bez invektív, sprostých, urážlivých výrazů, pravopisných chyb a dle práva odpovíme asi takto: " Československo v roce 1918 také žádnou ústavu nemělo, protože nikdy předtím nikdy v dějinách ani neexistovalo. Tedy ústavu mělo, ale tu platnou, tehdy mezinárodně a dle práva uznávanou. Bylo totiž dědičnou územní právní součástí Rakousko-Uherské Monarchie. Mezi námi, podle jakéže "ústavy" proběhlo to živelné "referendum" omezené jen na fanatický drobný dav na Václavském náměstí dne 28.10. l.p. 1918? Rakousko-Uherská monarchie žádnou živelnou, byť množstvím účastníků a její velikostí bezvýznamnou" separaci nemohla připustit. Již proto, protože tato byla od počátku protiprávní. Ano! Jest dosud smutným faktem, že v Československé republice, myšleno té ze čtyřech, první. Byly nejenom řeči v restauračním zařízení o osamostatnění nějakého. Třeba i vítěznými mocnostmi I. světové války ve smlouvě v St. Germain písemně přislíbeného. Ne osamostatnění, ale jen kantonizace například po vzoru Švýcarska, části nově vzniklé RČS. To vše bylo stíháno jako trestný čin. A za to do našich předků, nově občanů RČS německé národnosti. Bylo stříleno čs. legionáři a jejich pochopy! Ale ... my se nenecháme zvYklat!" Budeme chtít zpět, co je de jure stále naše a co nelze právně promlčet!!! Protože právní titul Vaší krádeže na nás je VYHASLÝ!"

MXM

23. 08. 2022, 02:36

klíčové je "nezávislá Ukrajina" - po převratu už neměli s kým mluvit krom loutek udržovaných ze zámoří. Byli připraveni i po vypršení smlouvy se stáhnout s ČM flotilou. Ovšem po vytvoření "zombie" státu se nemuseli cítit ničím vázání když byl Kyjev bezprostředně podřízen americkému velení. Ukrajina prostě musela být protiruská za každou cenu. Přeplatit se Moskvu nepodařilo tak nastoupil silový scénář.
Oni evidentně byli schopni respektovat skutečně nezávislou UA, ale po převratu se o nezávislosti nedalo mluvit ani náznakem. Přesto zkoušeli komunikovat ale k ničemu to nevedlo, jen k větším nárokům západoukrajinských ultranacionalistů kdy pozdější mapy ukazovaly bez ostychu nároky i na docela velké části RF. A nikde jsem nečetl že by to někdo kritizoval.
Obzvlášť se v celé té historce "vyznamenali" zástupci EU a od té doby by na jejich křivé slovo v Rusku určitě nedali ani kopějku. To byl hlavní zlom v důvěře v EU jako relativně nezávislou entitu.

Marty

23. 08. 2022, 02:06

a sakra, po dlouhý době dostali magoři z Bohnic zase vycházky :-D :-D :-D

Karel I.

23. 08. 2022, 01:58

Měli by jste vědět z historie Vy směšní "orální čeští revanšisté"! Že Velkoruský Krym byl díky Brestlitevskému míru (https://cs.wikipedia.org/wiki/Brestlitevsk%C3%BD_m%C3%ADr). Který za Rakousko-Uhersko podepsal jeho ministr zahraničí Otakar Černín (https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C4%8Cern%C3%ADn) ÚZEMÍM VELKÉHO UHERSKÉHO KRÁLOVSTVÍ!!! Bolševici na příkaz našeho německého agenta Uljanova "Lenina". Zde a tehdy smluvně císařskému Německu a Rakousku-Uhersku postoupili to. Co jím po porážce Napoleona I. a trojího dělení Polského království (spojence Napoleona I.) po Vídeňském kongresu de jure poté patřilo. Celé Pobaltí, celá Halič, Podkarpatská a Zakarpatská Rus byla součást Svaté Říše Římské národa Německého. Velkoruský poloostrov Krym byl dárek kapitulujícího Ruska Rakousko-Uhersku navíc. Jako omluva ruských bolševiků za to, že pár set dezertérů ze statisíců R-U zajatců carského Ruska přeběhlo k tzv. Legiím. Císařské Německo a R-U s povděkem své zajatce vydané z Ruska ihned zrecyklovalo a poslalo do Francie a na Sočskou frontu. Vaši legionáři pak, aby nedostali po právu provaz za dezerci a vlastizradu, museli prchat na Sibiř. Přitom vydali admirála Kolčaka Rudým. Spousta jich k Rudým přeběhla, nebo se nadobro nakazila jejich ideologií. Byť mohli, tak nepomohli a nechali pobít carskou rodinu. Carské zlato se jim ale šiklo... ! Museli ale stejně obkroužit celou Zeměkouli. A! Stejně přišli domů "s křížkem po funuse"! Mezitím si tady teplé fleky rozebrali místní kariéristé.

Marty

23. 08. 2022, 01:41

OB
ale Krym byl stále součásti konkrétního státu, ne uzemím nikoho, ale dobře, pokud se omezíme pouze na toto uzemí, která další velmoc (pokud vím, supoervelmoc se dnes moc používá od dob konce studené války je příliš mnoho suvereních silných hráčů) zde budovala či měla vybudouvanou základnu? Ukrajina snad není a nikdy velmocí nebyla (jen na krátký moment jadernou mocností)

OB

23. 08. 2022, 01:04

Marty, vyjádřil jsem se ke Krymu, specifickému místu, kde mi situace přijde srozumitelná. Nebo myslíte, že mohou být základny supervelmocí na jednom místě, důležitém zejména pro bezpečnost jedné z nich? Asi těžko, že? Doporučuji následující článek bývalého bezpečnostního experta z MV, který přestože ruským válečným aktivitám samozřejmě nijak nefandí, dokáže myslet realisticky: https://www.nihilistanabalkonu.cz/l/je-putin-vazne-uplny-cvok/

Marty

23. 08. 2022, 00:43

OB
tak že ze strachu se má každý, na koho si Rusko ukáže, nechat obsadit a diktovat si od něj jak se smí chovat, co si smi myslet atd...?

OB

23. 08. 2022, 00:32

Oprava mého komentu - v 1. větě má být samozřejmě Ukrajina, ne RF, omlouvám se.

OB

23. 08. 2022, 00:27

A není to celkem jedno, jestli má RF na Krym z právního hlediska nárok (řekněme, že tomu tak je), když jej nelze uplatnit? Není spíš důležitější se zamyslet, jestli je dobrý nápad, aby se Ukrajina snažila Krym získat zpět (a podporovat ji v tom), z pohledu toho, jaký má Krym pro Rusko význam, a kam až by mohla situace zajít? Vždyť je tu zřejmé, o co šlo, po rozpadu SSSR a snahách Ukrajiny (respektive její proevropské části) dostat se do NATO, podporované v určité době USA, došlo k obávám Ruska především o svoji veledůležitou základnu - flotilu v Sevastopolu. Takže si raději vzali Krym silou. A svým způsobem mu to EU schválila, vždyť po zabrání Krymu dokonce prodávala Rusku zbraně, včetně ČR. A teď si budeme hrát na právníky a moralisty. A Ukrajina teď chce za každou cenu vyvolat nukleární válku nebo o co inteligentního tu ještě jde?

Marty

23. 08. 2022, 00:00

Zdeněk
to je pravda, předpokládám, že by to byly samozřejmě uplně jiné případy, nezajímají je fakta, když se jim zrovna nehodí do karet... je neskutečná ta jejich zoufalost

Zdeněk

22. 08. 2022, 23:32

Marty, schválně, zkus tu jejich "logiku" uplatnit na Čečensko, Tibet, Sin-ťiang a uvidíš co ti vyjde a jak budou prskat ...

Marty

22. 08. 2022, 23:03

Pavel
"Nu, jestli byl či nebyl Krym ruský do r.2014, je naprosto lhostejné"
co prosím? lhostejné?

Pavel

22. 08. 2022, 22:45

Nu, článek je směsící polopravd a slátanin. Existuje něco, jako princip kauzality, čili nepochybný fakt, že prvotní je vždy příčina, nikoliv důsledek. Nu, jestli byl či nebyl Krym ruský do r.2014, je naprosto lhostejné. Příčinou všeho, co se teď děje, byl tzv.Majdan, čili USA vyprovokovaný a zaplacený státní převrat na Ukrajině, který svrhl přímo voleného prezidenta, donutil vládku k demisi a vyhnal z "Verchovní rady" poslance z prezidentské Strany regionů. Krym zareagoval na vlastizrádný převrat (dle ukrajinských zákonů) a neuznal pučistickou vládu. Parlament na Krymu vyhlásil svrchovanost nad Krymem, vyhlásil Republiku Krym (místo autonomie) a referendum, kde jednou z možností bylo zachování status quo, čili zůstat ve svazku s Ukrajinou. Západ suverénně uznal americký puč v Kyjevě za "státotvorný" a zároveň začal povykovat, že referendum není státotvorné, neboť Krym neměl souhlas Kyjeva (aniž by vzali v potaz, že v Kyjevě se dostali k moci vlastizrádci). Je-li puč legitimní, tak referendum má jistě o level vyšší legitimitu. Ergo. Krym je ruský de facto i de iure (mezinárodní právo se řídí jednak mezinárodními a mezistátními smlouvami, ale i zvykovým právem Anglosasů. Jako příklad lze uvést Kosovo a rok 2009, které se jakože trhlo od Srbska dokonce bez referenda a my to jako stát uznali...

Pavel

22. 08. 2022, 22:29

nu, bombero, je vidět, žes nabitý argumenty, žel, vypadly z tebe jenom nesmysly. Spletl slovo Rusko a tvého kámoše švába. USA jsou snad jedinou zemí na světě, která bezuzdně porušuje všechny smlouvy, které kdy podepsala, nikoliv Rusko. Vrsaždí po celém světě ty, kteří se jim postaví (samozřejmě bez soudu, raketami z dronů).

ROBO

22. 08. 2022, 20:50

IQ23

Ruský kontingent o síle cca 25 tisíc vojáků námořní pěchoty tam byl od roku 1991
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrajina tyto vojska hostila jako přátele a ne jako okupanty . Jestli někdo napadne stát přes hranice nebo z kasáren kde je hostem a kde jejich jurisdikce oficiálně končí , je zcela totéž!!!!!


Dále je nutné upozornit, že 80% vojáků ukrajinské armády přešlo na stranu RF
----------------------------------------------------------------------------
Dolož tuhle sprostou lež ty ultralháři . Umíš ty taky doložit ty svoje vylhaný žvásty jinak než lhaním ??? To že Ukrajinci nechtěli eskalovat neočekávatelnou agresi a vzdali se ruSSký přesile , neznamená že přešli na stranu fašistickejch okupantů .

tvrdě zaútočil na Donbas
-------------------------------------------------
LEŽ !!! Ukrajina se  pouze logicky snažila zabránit na Donbase Krymskému scénáři - násilné anexi a zinscenovanému referendu . To byla jejich nezpochybnitelná povinnost

Mark

22. 08. 2022, 20:29

Ukrajinská ústava neumožňovala referendum o odtržení nějakých částí ukrajinského území, tj. třeba Krymu, aniž by hlasování nebylo celostátní. Navíc srovnávat Krym s Kosovem je fakt nesmysl.
V Kosovu probíhala válka, kterou provázelo taky masové vraždění na obou stranách a co víc, Kosovo chtělo samostatnost, ne se připojit k Albánií.
Krym...neprobíhal tam žádný vojenský, či jiný násilný konflikt a také to krymské referendům, které proběhlo až po vniknutí neoznačených zelených mužíčku mělo jediný cíl, ne samostatnost, ale připojení se k Rusku.
Ten kdo doopravdy rozhodne o osudu tohoto poloostrova budou nakonec jen samotní ukrajinci. Rusové tam můžou pobývat jak dlouho chtějí, můžou vyhrožovat jak chtějí, ale dokud Ukrajina neřekne, nechte si ho, nikdy tam nebude opravdu klid. Je jasné, že po osvobození Ukrajiny od okupantů přijde na řadu vyřešit Krym, protože je to neustále ukrajinské území, uznané mezinárodním společenstvím.

NATO!

22. 08. 2022, 19:03

80% se "dobrovolně" připojilo. Asi nechteli umřít, když na ně rusáci poslali Specnaz.

NATO!

22. 08. 2022, 19:01

Parlament ARK reagoval v březnu. Rusáci ho přepadli v únoru. Máš kalendář, jak jdou měsíce po sobě, martinku.

NATO!

22. 08. 2022, 18:57

Na donbas poslali rusáci své Strelkovy martinku. Strelkov se osobně chlubil, že tu válku rozpoutal on.

NATO!

22. 08. 2022, 18:55

KÝM byli rusáci požádáni, martinku? Tim přepadeným a obsaženým parlamentem rusakama?

NATO!

22. 08. 2022, 18:53

Rusácký parlament poslal na Krym DALŠÍ saldáty dva tydny PŘED "referendem", martinku. A rusáci mohli trajdat ozbrojení po městech?

NATO!

22. 08. 2022, 18:48

Kteréžeto referendum bylo o připojení k rusácku, martinku? Až to v březnu po obsazení Krymu v únoru?

Martin23

22. 08. 2022, 18:46

NATO!
22. 08. 2022

Ano, drtivá většina. Je ovšem otázka, proč rusáci přepadli Krym v únoru a to "referendum" bylo v březnu. Bez okupace to nešlo, asi.

++++++++++++++++++

No Krym nechtěl být součásti Ukrajiny od roku 1991 nikdy.
Celkem tam proběhla 4 referenda s jednoznačným výsledkem.
Ale hlavně právě proto získal Krym tak obrovskou autonomii s vlastním parlamentem.

A teď k tvému blábolu.
Znovu to zopakuji. Krym nikdo fakticky "nepřepadl".

Parlament ARK reagoval v březnu na to, co se dělo od konce února na Ukrajině.
Ruský kontingent o síle cca 25 tisíc vojáků námořní pěchoty tam byl od roku 1991 a tito byli požádáni dohlížet na bezpečnost referenda.

Dále je nutné upozornit, že 80% vojáků ukrajinské armády přešlo na stranu RF a na Krymu nepadl jediný výstřel.

A Kyjevnaprosto zalekl jak dopadl Krym a proto tvrdě zaútočil na Donbas, který se původně chtěl vymezit jen proti převratu.

NATO!

22. 08. 2022, 18:41

Krym žádnou ústavu neměl. Teda měl, tu ukrajinskou. A mezi náma, podle jaké ústavy proběhlo to "referendum". Ukrajinská separaci nepřipouští a v rusacku jsou i kecy v hospodě o osamostatnění nějakého území trestný čin. Ale....nenech se zviklat.

ROBO

22. 08. 2022, 18:17

PaTa

Krym patřil Rusku od dob Kateřiny Veliké
---------------------------------------------------------------
A to platilo pouze do r. 1954 . Tudíž historicky velice krátkou dobu . A  byl podvodem uraden Turecku , načež bylo následně původní obyvytelstvo , buď vyvražděno , nebo násilně deportováno na Sibiř . Až poté byl poloostrov asimilován nuceně ruSSkou chátrou . Zloději fašistický odjakživa . Tudíž žádný historický nárok !!!!!!!

bez demokratického referenda
--------------------------------------------------------------
Za totality se žádný referenda nekonali , rozhodovali papaláši , takže neblouzni mladíku . Vše se tehdy odehrálo PŘESNĚ v souladu s tehdejší legislativou .

Prioritou i Západu bylo, aby se všechny ruské jaderné zbraně z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu vrátily do Ruska
---------------------------------------------------------------------------------------
Což se evidentně ukázalo jako mnohem větší chyba než si je ponechat . Naivkové na západě si bohužel mysleli že se ruSSký ty primitivní opice můžouaspoň trochu civilizovat . Což se ukázalo jako gigantický omyl .

americkém puči a svržení demokraticky zvolené
---------------------------------------------------------
Nesmyslná a nepodložitelná LEŽ . Nic víc .

nestrašili Ukrajinci vstupem do NATO, mohl být klid, ale ne, i Amíci museli mít blbé kecy o tom, že dveře do NATO jsou otevřené
---------------------------------------------------------
Nesmyslná a nepodložitelná LEŽ . Nic víc .

A mimochodem, absolutně nejsem fanouškem Ruska.
---------------------------------------------------------

Nesmyslná a nepodložitelná LEŽ . Nic víc .


Tohle je prostě tvrdá realita. Provokuješ, dostaneš.
---------------------------------------------------------
Nesmyslná a nepodložitelná LEŽ . Nic víc .
ruSSkej fašistickej imperialismus nepotřebuje žádnou provokaci . Stačí jí pouze primitivní nenažranost .
Jenom jedinec , extrémně mdlého rozumu s maximálním IQ23 , si může myslet že slabá UA provokuje jadernou mocnost , či ji doknce může jakkoli ohrozit . ruSSko mělo od USA i NATO pevný oficiální záruky že k tomu nemůže dojít . OBROVSKÁ CHYBA !!!

PB 60

22. 08. 2022, 18:14

Pro Všeználka p. Nato. Krym vyhlásil svoji ůstavu dne 6.5.1992, stačí trochu hledat a ne psát bludy, to už dělají naše manstreamová média.

Mark

22. 08. 2022, 17:06

Systém HIMARS se už dostal na dohled ke krymskému mostu. Zásobování z Ruska bude přerušeno a Ukrajina bude mít volnější ruku k osvobození ukrajinského Krymu.

https://twitter.com/AndrewPerpetua/status/1561722348608397312?s=20&t=b7Tpo6ZWwkRgmDFKheAehg

NATO!

22. 08. 2022, 16:06

Ano, drtivá většina. Je ovšem otázka, proč rusáci přepadli Krym v únoru a to "referendum" bylo v březnu. Bez okupace to nešlo, asi.

Vladimír

22. 08. 2022, 16:01

Krym patří v souladu s přáním drtivé většiny jeho obyvatel Rusku - a s tím asi nikdo nic nenadělá ...

Udalrich

22. 08. 2022, 15:43

O jakem.naroku je zde rec? Naroky na uzemi vzdy vnikaly pouze svatbou nebo valkou. Btw. existuje nejaky hostoricky celek s nazvem, Ukrajina?

PaTa

22. 08. 2022, 15:31

Strašné hovadiny. Krym patřil Rusku od dob Kateřiny Veliké. Krym je prostě ruský. Kdyby se to samozvaným morálním elitám alias pražské kavárně hodilo do krámu, plamenně by vysvětlovali, jak je nějaký dar Krymu Ukrajině provedený komunistickým diktátorem a jeho politbyrem bez demokratického referenda a souhlasu ruského národa absolutně neplatný. Protože se jim to nehodí, snaží se ignorovat fakta. Fakt je, že Ukrajina si mohla po rozpadu SSSR ponechat Krym výměnou za to, že Rusku vrátila jeho ruské jaderné zbraně. Tak už z toho je patrné, v jakém chaosu se to tehdy všechno řešilo. Prioritou i Západu bylo, aby se všechny ruské jaderné zbraně z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu vrátily do Ruska, protože jinak bysme je pak hledali a nacházeli rozkradené a rozprodané po celém světě.
Kdyby alespoň po tom americkém puči a svržení demokraticky zvolené ukrajinské vlády, nestrašili Ukrajinci vstupem do NATO, mohl být klid, ale ne, i Amíci museli mít blbé kecy o tom, že dveře do NATO jsou otevřené, no tak máme válku.
Mlíčňáci, kteří píšou hovadiny o tom, že Ukrajina je svobodná země a může... by si měli nastudovat Karibskou krizi. Kuba je také země a pokud Rusko nemůže mít základny a rakety na Kubě nebo ve Venezuele (Amíci dokonce mají doktrínu, že žádná velmoc nesmí mít své základny kdekoliv na americkém kontinentě — protože oni to prostě nedovolí), tak stejně NATO se už dál rozšiřovat nebude a žádná další nová země, jakkoliv svobodná, u hranic s Ruskem, do něj nevstoupí, protože to Rusko nedovolí a pokud si nedáme pokoj a budeme nadále dělat "neopatrnou politiku", jak to nazval Kissinger v souvislosti s Ukrajinou, tak budou další války. A mimochodem, absolutně nejsem fanouškem Ruska. Tohle je prostě tvrdá realita. Provokuješ, dostaneš. Můžete Rusy nenávidět a pohrdat jimi, pro to všechno jistě i jsou nějaké dobré důvody, ale pořád jsou jadernou velmocí č. 1 a pokud si myslíte, že jim můžete kálet na hlavu a provokovat je, tak prostě nemůžete. A pokud budete, dostanete.

kalfa

22. 08. 2022, 15:24

Vážení, že se vůbec snažíte reagovat na výlevy jedince s nickem "bob", je to evidentně ruský troll, co naprosto popírá i zcela bezprecedenční porušení vlastní smlouvy - Budapešťské deklarace !
Připomíná mi diskuzi ve IV. cenové skupine po cca deseti pivech a pár rumových přeháňkách - pravdu má ten, co nejvíc řve.

NATO!

22. 08. 2022, 15:04

Z tebe NIKDO idiota nedělá, není to (už) možné.

NATO!

22. 08. 2022, 15:02

Tak sovětsky svaz, pardon, rusácko, vyřešilo ten atentát. Provedla to Ukrajinka a k bombě si vzala do rusácka i svou dceru. Máte to vyřešené.

hb74

22. 08. 2022, 14:58

není nic vtipnějšího, než oslava vítězství Ruska v Doněcku ve starém BMW :-)

hb74

22. 08. 2022, 14:57

Bobe, každý další rok bez Ruska bude lepší, protože Evropa se napojí na jiné dodavatele. A Rus, pokud bude dodávat, tak bude tvořit lehce nahraditelnou minoritu. Ale to ty víš, že vaše ruská kolona se má dobře teď, ale čas je neúprosný a jde proti Vám. Tak si letošek užíte a na příští rok přemýšlejte, kde udáte to svý černý zlato a plyn

hb74

22. 08. 2022, 14:50

a jak dobře se maj!! Bobe, to je skvělý příklad!!! A pokud mají odejít, tak brečej, aby zůstali..

hb74

22. 08. 2022, 14:46

Bobe, nechci ti brát tvoji hrdost, ale pokud máš strach z pracovníků z UA, tak je s tebou něco špatně. Nevím, co je tvůj nedostatek, ale bude něco poměrně vážného.
Pokud se koukneš na dějiny, vždy je to o pohybu obyvatelstva a pokud to někde uzavřeli, tak skončili jako tvůj socialistický tábor - SSSR a KLDR

hb74

22. 08. 2022, 14:43

Bobe, ty radíš putlerovi, že mu to tak dobře jde?
Pokud mluvíš o plynu a ropě. Tak se podívej, jaké množství a za kolik to prodávají. On Putler Číně prodává s výraznou slevou, kterou v Evropě nemá.

NATO!

22. 08. 2022, 14:43

Je úplně jedno, co si "myslí" pablb tvé velikosti.

NATO!

22. 08. 2022, 14:40

Čína rusákovi nic stavět NEBUDE, mají rusáky jako svou hračku, úplně je vysají a putler ani nepípne, nikoho jiného nemá.

NATO!

22. 08. 2022, 14:32

Třeba jo, neznám tě.

Zdeněk

22. 08. 2022, 14:24

No asi o 200% a může jít až na 61mld kubíků ročně a dál...
Sílu Sibiře 2 mu už Číňané nezaplatí a Západ nepostaví. Navíc Síla Sibiře jaksi nevede k nalezištím, ze kterých jde plyn do Evropy a Evropa odebírá 150 mld kubíků ročně kterýma tak může leda plnit balónky ...

NATO!

22. 08. 2022, 14:22

Množství plynu do EU a množství do Číny a Indie. A to ještě rusák NEMŮŽE přesměrovat plyn z vrtů, ze kterých odebírala EU. Nejdou tam roury, primitive.

NATO!

22. 08. 2022, 14:17

Jistě.

NATO!

22. 08. 2022, 14:10

Putler je úplně zoufalej, plyn musí pálit, nemá ho jak vyvézt, roury jdou sem. Tak straší slaboduché jako seš ty.

NATO!

22. 08. 2022, 14:02

Nepřijde. Rusácko prohraje a rozpadne se.

NATO!

22. 08. 2022, 14:01

Uz vidím ty bohaté svobodné lidi na Thajvanu, jak tam chtějí komunistickou diktaturu. Jezusmarjá!!!

NATO!

22. 08. 2022, 13:59

Ano, klidně můžeš psát russácko, mně to nevadí. Nebo ruSSácko, jak chceš.

NATO!

22. 08. 2022, 13:57

Mexiko prohrálo část území ve válce. A už vidím Kalifornii nebo Texas, jak chtějí zpátky, ty jelito.

NATO!

22. 08. 2022, 13:56

Pokud projde putlerovi Ukrajina, bude denacifikovat Kazachstán. Je tam asi čtvrtina rusáků a NAJISTO jim tam ubližují. A to si ještě Kazachstán chce rozhodovat o své ropě, to by tak hrálo.

NATO!

22. 08. 2022, 13:51

bob - u vás v rusácku najisto.

hb74

22. 08. 2022, 13:42

jak chcete řešit následující problém? dobyju cizí území, provedu genocidu a původní obyvatelstvo nahradím svým. Zbytku obyvatelstva se podaří osvobodit, ale nově usazené obyvatelstvo se chce připojit k původnímu útočníkovi. Referendum je jasné, dobyvatel je podpoří. Takže jsme legalizovali původní zločin? HB

Zdeněk

22. 08. 2022, 13:05

Milan, a ke kterému datu to vrácení vztáhneme, páč abychom se nevraceli do područí R-U a pod patronát Domu Habsburského ...

Milan

22. 08. 2022, 12:55

Slavoslav- problém je ten, že jedinou smlouvu, co russák za posledních 100 let dodržel byl Ribbentrop–Molotov....... zatímco Německo nedodrželo ani tuhle smlouvu:)
Bylo by zajímavé, jak by autor článku obhájil okupaci Srbského Kosova etnickými Albánci... Historie Evropy je komplikovaná, že bychom si dnes i my mohli dělat nárok na některé části Německa, Polska nebo jiných států a jsem si jistý, že by to byli historici schopni obhájit. Já souhlasím s tím, že Krym by se měl vrátit Ukrajincům a Kosovo Srbům a komu z obyvatel Krymu či Kosova se to nelíbí, tak ať si sbalí svých pět švestek a vrátí se do rodného Ruska, potažmo rodné Albánie - právo je jen tehdy právo, pokud platí pro každého ať se to mocným líbí nebo ne.

Zdeněk

22. 08. 2022, 12:48

VV, jistě, že je to něco ÚPLNĚ jiného :stuck_out_tongue_winking_eye:.
Však analytik taky jede jak ďábel, aby to obhájil, ale zatím zastává názor, který sám vzápětí vyvrací ... teď to zkouší na právo silnějšího, to podle něj ovšem platí jen pro Rusko a Čínu ...

hb74

22. 08. 2022, 12:46

M23 - pokud dáváte za příklad Čínu a její sjednocování, tak Hong Kong je dost jasný příklad, že tudyma cesta nevedeme.
A sjednocování území pod patronátem Ruska je ještě horší možnost. Serou na vlastní lidi, ještě víc serou na lidi z Luhanska a Doněcka. Proč myslíte, že Vás budou mít rádi? A ještě to obalí do omáčky neonacismu. Tak dlouho budovali komunismus, až dostali rušismus pod patronátem KGB.

Veritas vincit

22. 08. 2022, 12:43

Zdeněk
"Pivní hlavo, pak mi vysvětli, jak mohlo ruSSko napadnout Čečensko, které jen toužilo v roce 1991 po sebeurčení, nebo to je něco jiného?"
*
Čečensko to je něco jiného.
Kavkaz. Tam je ropa.
Líný a hloupý Rusák by neměl co žrát, kdyby netěžil. :slight_smile:

Zdeněk

22. 08. 2022, 12:43

Takže v tom případě ovšem uznáváme Ukrajinu i s Krymem v mezinárodně uznaných hranicích, neboť USSR byla samostatným členem OSN, že Martínku?
A pokud ne a trváme na tom, že Krym má právo na sebeurčení, pak naprosto stejné právo má i Taiwan a Kosovo, že? Nebo to už je něco jiného, analytik?

Martin23

22. 08. 2022, 12:42

Možná by nikdo dnes neřekl ani popel, kdyby vznikla Republika Krym a pod.
Přišli ovšem neoznačení ruští okupanti a vstoupili jako vždy bez dovolení na území Ukrajiny-Krymu.

++++++++++++++++++++++

To nemá smysl řešit Kadliku. To by bylo na dlouho a u vás splachovacích svazáků byto asi bylo jedno.
Protože když po mne chceš, abych se vyjadřoval zásadně k tématu a toleruješ to u svého kolegy, který byl příčinou, proč jsem nebyl tématický, je to docela problém.

Mohu jen říct, že uvedené ruské jednotky již na Krymu byly (a to od roku 1991) a to na základě smlouvy. A že tyto jednotky byly právě parlamentem ARK požádány o zajištění bezpečnosti.
Příčetný člověk to chápe s ohledem na to, co se od února dělo na pevninské Ukrajině.

Navíc právně došlo v ARK ke dvěma věcem.
1. ARK vyhlásila na základě referenda nezávislost a samostatnost na Ukrajině.
2. Okamžitě s ohledem na svou bezpečnost požádala o připojení k RF. O této žádosti rozhodovala Duma a pak byla ARK anektována (připojena) k RF.

Martin23

22. 08. 2022, 12:33

Zdeněk

OSN jako mezinárodní organizace svrchovaných států rezolucí číslo 2 758 z roku oficiálně přijala Čínskou lidovou republiku za jediného zástupce Číny.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-komentar-clr-politika-osn-vztahy-vlada.A211031_170938_zahranicni_albe

Princip jedné Číny uznává desítky let drtivá většina zemí světa a jde o a všeobecně uznávanou normu pro mezinárodní vztahy.

Vše proběhlo takto:
Spojené státy naopak až do 70. let za legálního zástupce celé Číny uznávaly Tchaj-pej, během sbližování s Pekingem v 70. letech však zaujaly postoj chytré horákyně a pod patronátem Henryho Kissingera přišly se zdánlivě nesmyslným konceptem, který se kupodivu ujal. Říká se mu „politika jedné Číny“ a neznamená nic kontroverznějšího než prosté uznání faktu, že na obou stranách Tchajwanské úžiny sídlí nějaká vláda, která si dělá nárok na celou Čínu. USA se nikoho nesnaží rozsoudit, diplomatické styky od ledna 1979 ovšem pro změnu udržují už jen s Pekingem.

Zkrátka když ve studené válce měli Čínu jako spojence, vymysleli "politiku jedné Číny".
Dnes se Čína stala rivalem, tak to chtějí změnit.

Ale tohle není právo. Maximálně právo silnějšího, což se bude zrovna u Číny hodně špatně USA prosazovat.

Veritas vincit

22. 08. 2022, 12:33

Rusomil23
"Ještě bych dodal, že na rozdíl od Kosova, nebo dnes populárního Tchai-wanu, se Krym oficiálně jmenoval Autonomní republika Krym. Měl vlastní parlament a vysokou míru autonomie. "
*
Možná by nikdo dnes neřekl ani popel, kdyby vznikla Republika Krym a pod.
Přišli ovšem neoznačení ruští okupanti a vstoupili jako vždy bez dovolení na území Ukrajiny-Krymu.

Zdeněk

22. 08. 2022, 12:25

"Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi lito ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21.8. si v Rusku zapamatují."

https://echo24.cz/a/SFvdu/cernochova-twitter-netruchli-kritika-vyrok-dugin-darja-neni-lito-dolejs

Analytik, ať čtu, kde čtu, schvalování tam nevidím.

Ale odbíháš od vlastního tématu, kdy byl Taiwan podřízen ČLR? Pokud dovedeme do extrému vaše bláboly, tak je Japonský ...

Veritas vincit

22. 08. 2022, 12:21

Rusomil23,
Nechrání náhodou poslankyni PČR imunita ?
Komunistické zlo potrestáno nebylo.
Zloději, podvodníci a lháři s imunitou stíhaní nejsou. Na prezidentského šaška neplatí ani rozhodnutí soudu...
Inu Slovani a jejich folklór. :laughing:

"Navíc jakýkoliv politik, státní zaměstnanec či novinář musí zcela oddělovat své osobní názory od povinností, které mu vyplývají z jeho pracovních povinností. "
*
Děkuji, žes mi to připomněl.
Musím se příležitostně zeptat tvého nadřízeného, zda k tvým pracovním povinnostem patří i psaní komentářů na Armywebu v pracovní době, navíc s názory nikoliv loajálními k ČR a jejímu členství v EU a NATO.

Martin23

22. 08. 2022, 12:02

Ještě bych dodal, že na rozdíl od Kosova, nebo dnes populárního Tchai-wanu, se Krym oficiálně jmenoval Autonomní republika Krym. Měl vlastní parlament a vysokou míru autonomie.

A nedoporučoval bych plést si politiku s právem.
I když třeba u nás se začínám smiřovat s tím, že právo je ideologizováno a tudíž se začíná podobat tomu před rokem 1989.

Uvedu čerstvou kauzu této vlády - Černochová a reakci Jindřicha Rajchla :
„Ba co víc, dle mého názoru se jedná zcela jednoznačně o spáchání trestného činu Podpora a propagace terorismu dle ustanovení § 312e odst. 1 odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, za což je sazba 5 až15 let. Dovolím si připomenout případ Čecha, jenž po teroristickém útoku ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo 51 muslimů, napsal na svůj FB profil následující komentář: ‚Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“ Dostal za to 6 let. Nikdo neřešil, kolik teroristických útoků předtím spáchali muslimové na křesťany, tudíž by nikdo momentálně neměl řešit úlohu Ruska ve válečném konfliktu. Trestné je schvalování JAKÉHOKOLIV teroristického útoku, bez ohledu na to ‚kdo si začal‘,“ dodal Rajchl.

Trestný čin totiž jasně vymezují zákonné znaky a ne politické názory.
Navíc jakýkoliv politik, státní zaměstnanec či novinář musí zcela oddělovat své osobní názory od povinností, které mu vyplývají z jeho pracovních povinností.
Právně nejsme s RF ve válce, přestože naši představitelé ideově ano. A to, co třeba předvedla Černochová je na demisi. Jenže to je i Rakušan a jak vidíme, tihle lidi jsou důslední jako Babiš, ve neústupnosti neodejít.

A ukončil bych to památným výrokem našeho Hlavního vládního vysilače signálů:
"Bylo to odvážné a možná trochu na hraně".

Zdeněk

22. 08. 2022, 11:54

Pivní hlavo, pak mi vysvětli, jak mohlo ruSSko napadnout Čečensko, které jen toužilo v roce 1991 po sebeurčení, nebo to je něco jiného?

Petr

22. 08. 2022, 11:51

Blábol a překreslování dějin. Jiná doba svoboda se hroutí, zase musíš písen pět koho chleba pojídáš.

Im Bier steckt Wahrheit

22. 08. 2022, 11:50

Jen psychopati z řad českých žurnalistů mohli tři roky plodit nestoudné lži o údajné anexi Krymu, přičemž zcela záměrně mlčí o anexích Brity při obsazení španělského Gibraltaru, Falkland a o obsazení srbského Kosova Albánci s podporou humanitárního bombardování NATO.
Přistupujme však k těmto kauzám postupně; na Krymu v březnu roku 2014 bylo akreditováno 623 novinářů zastupujících 129 sdělovacích prostředků a také 135 pozorovatelů ze zahraničí. Obyvatelé poloostrova odpovídali na dvě otázky: Jste pro znovusjednocení Krymu s Ruskem s právem subjektu Ruské federace? Jste pro obnovení platnosti ústavy z roku 1992 a pro status Krymu jako součásti Ukrajiny? Referenda se předběžně zúčastnilo 1 524 693 lidí, pro první otázku se vyslovilo 95,5 procent hlasujících, 3,5 procent bylo proti ...
Petr Máj

Zdeněk

22. 08. 2022, 11:49

Martínku opět lžeš, Taiwan nikdy nebyl součástí Čínské lidové republiky, naopak právě on je jediným legálním pokračovatelem Čínské republiky, která navíc byla zakládajícím členem OSN.

Ivana z Prahy

22. 08. 2022, 11:49

Chytrý ví a blb--vi nevysvětlíš...:-))
Toto přísloví je až smutně pravdivé...

NATO!

22. 08. 2022, 11:43

bob - nebo "referendem" v březnu, když rusáci přepadli Krym v únoru.

Zdeněk

22. 08. 2022, 11:43

Když věčně tak věčně. V roce 1975 byla na nátlak SSSR přijata zásada neměnnosti hranic a jejich zachování v mantinelech dohodnutých po WWII
Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD_akt_Konference_o_bezpe%C4%8Dnosti_a_spolupr%C3%A1ci_v_Evrop%C4%9B

Všichni kromě jednoho ji dodržují ...

NATO!

22. 08. 2022, 11:40

Lžeš, Brežněv byl rusák z kurské oblasti. Narodil se v rusácké říši, když žádná Ukrajina neexistovala.

NATO!

22. 08. 2022, 11:38

bob - Psal, máš to níž.

Martin23

22. 08. 2022, 11:38

Článek Houby s jeho tradičními zdroji jsem ani nečetl.
Je to totiž úplně jedno.
Novinář musí být nezaujatý a objektivní, jinak jsou jeho články zbytečné.

Stačí říct dvě slova: Kosovo, Tchai-wan.

Jinak řečeno, byl to právě západ, který v mezinárodní politice nadřadil princip práva skupiny obyvatel na sebeurčení nad princip územní celistvosti. A je to západ, který si právo ohýbá podle toho, jak se to zrovna hodí. A najednou má problém, když se někdo zachová stejně.

NATO!

22. 08. 2022, 11:36

jbod - No, velmoci podepsali Budapešť, i rusáci. Garanci tehdejších hranic.

NATO!

22. 08. 2022, 11:34

bo - Rozhodli v Moskvě a poslali sem rusáky a vazaly.

jbod

22. 08. 2022, 11:34

Další věc, jaký má tedy podle podivné logiky autora nárok Ukrajina na Podkarpatskou Rus nebo třeba na severní Bukovinu nebo na Lvov? Ptám se jenom proto, že toto území nebylo součástí Ruska ani ukrajiny tak jaký je tedy nárok podle logiky autora leží tedy současná ukrajina zhruba z 1/3 rovněž na okupovaném území?

NATO!

22. 08. 2022, 11:33

Lžeš, Peťulko, Krym NIKDY svou ústavu neměl.

NATO!

22. 08. 2022, 11:31

Martinka trefí šlak:-(

Zdeněk

22. 08. 2022, 11:25

Pivní hlavo, myslíš, že čím víc nick, tím víc pravda? Tak zase, ono to celkem dost odpovídá obsahu tvé mozkovny ...

jbod

22. 08. 2022, 11:23

Už začátek článku je blábol, Bosporské království bylo spojencem Pontu a to byl nepřítel Říma a to dokonce téměř ten největší byl tam velký odpůrce Říma Mithtradatés Eupatór a ten zemřel na Krymu kam utekl. Další blbost je psát, že Krym patřil Rusku jen 34 let a co Krymská válka a obléhání Sevastopolu a admirál Nachimov? Shrnutí, článek je neskutečný blábol, ale odpovídá současnému zkreslování dějin tak je autor sice mimo, ale je správně angažovaný, takže jako v 50 letech. A nejsem proruský nemám je rád, ale ukrajince taky ne.

Pepa

22. 08. 2022, 11:16

Zamotaná hlava z Karlových výparů, jenž se s ním zde střídá.

Zdeněk

22. 08. 2022, 10:42

Pivní hlavo, opět jen část pravdy, navíc záměrně končící rokem 1995, proč?
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Republika_Krym

Im Bier steckt Wahrheit

22. 08. 2022, 10:31

Krade se všechno a vše.
Dne 20. ledna 1991 se v celorepublikovém referendu 93, 3 % zúčastněných vyslovilo pro obnovení původní Krymské autonomní sovětské socialistické republiky.
Ukrajinou ukradený Krym se ale nevzdával. Již 26. února 1992 změnila Krymská národní rada autonomii za nový název Republika Krym a 5. května došlo k jejímu podmínečnému vyhlášení. Byla přijata i nová ústava, která mj. umožňovala znovupřipojení k Rusku. Měla být potvrzena dalším referendem dne 2. srpna 1992.

15. 5. 1992 ale Ukrajinský parlament Krymskou deklaraci nezávislosti anuloval a dal Krymskému parlamentu týdenní ultimátum na zrušení referenda. Krymský parlament pak pod tímto tlakem zrušil dne 19. 5. 1992 své rozhodnutí o státní samostatnosti, což potom vyústilo opět do kompromisu
V srpnu téhož roku však došlo v Moskvě k puči, jenž měl odstraněním Gorbačova zabránit podpisu chystané nové federální smlouvy...
Této situace využil Kyjev - a bez ohledu na výsledky lednového referenda na Krymu, vyhlásil samostatnost celé Ukrajiny.
Ukrajinská vláda zrušila krymskou ústavu i prezidentský úřad a zavedla přímou správu ukrajinského prezidenta, která byla zrušena až po zklidnění situace koncem roku 1995. Následující rok vstoupila v platnost nová ústava definující Krym jako součást Ukrajiny.
Tím došlo ke skutečnému oddělení Krymu od Ruska.
Petr Máj

Zdeněk

22. 08. 2022, 10:21

Nějaké zdůvodnění, proč je článek neobjektivní nebo chybný bude, nebo zůstane jen u obecné proklamace?

Petr

22. 08. 2022, 10:06

Nechcete se prosím raději věnovat záležitostem kolem vojenství, kde vaše články působí odborným dojmem a jsou čtivé, než se věnovat politickým komentářům, které jsou hned na první pohled jednostranné, neobjektivní a dětsky hloupoučké.

Zdeněk

22. 08. 2022, 09:48

Historie autonomní republiky Krym
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Republika_Krym

Hlavně je zajímavá ta část, jak se v roce 1944 přihodilo, že se dominantním etnikem na Krymu náhle stali Rusové... moc zajímavé, ale rozhodně ne překvapující.

Milan

22. 08. 2022, 09:47

To se budeme vracet až kam dva tisíce let spátky? Každou krajinu nejakou dobu vlastnilo nejaké Imperium tak co bude platit?To co bylo pred 100 200 500 1000 lety? Kdo bude rozhodovat o tom komu podle dejin prinaleží to území? Ten článek je Chorý a zvrácený.

Jaromír

22. 08. 2022, 09:40

Ať ten mezinárodní hněv přestane útočit na slovanský národ! Chceme velký samostatní stát Slovanů. Ty hordy vojáků z celého světa zničili naše rodiny a naše tradice.

Petr

22. 08. 2022, 09:39

Krym se jmenoval: Autonomní republika Krym s vlastním parlamentem a s vlastní ústavou. Jediné, co neměli. Od roku 1991 se snažil Krym o zajištění samostatnosti a nezávislosti vůči Ukrajině. Dokonce byl zvolen první prezident krymské republiky. To ovšem neuznala Ukrajina a došlo ke změně ústavy s tím, že Krym je součástí Ukrajiny. Samozřejmě to nebylo dle vůle obyvatel Krymu, ale s ohledem na skutečnost, že Ukrajina byla připravena zahájit i válku s Krymem. Po celou dobu vlády Ukrajiny, se Krym snažil o samostatnost a být samostatným státem. Až v roce 2014 došlo ke změně díky zákonu o zrušení ruštiny jako úředního jazyku - a krymské obyvatelstvo toto odmítlo a bylo vyhlášeno referendum, na jehož základě se Krym stal součástí Ruské federace. Jak je patrno, Ukrajina si Krym nárokovala od roku 1991 proti vůli obyvatel této autonomní republiky a byla ochotna i Krym vojensky obsadit. Je to na obyvatelích Krymu, pro jakou cestu se rozhodli. Ale je pravdou, že tak jak Ukrajina rozhodla 24.srpna 1991 být nezávislým samostatným státem, tak toto právo bylo ze strany Ukrajiny po celou dobu Krymu uzurpováno.

Jaromír

22. 08. 2022, 09:36

Ať ten mezinárodní hněv přestane útočit na slovanský národ! Chceme velký samostatní stát Slovanů. Ty hordy vojáků z celého světa zničili naše rodiny a naše tradice.

fido

22. 08. 2022, 09:35

:nerd:Přivádí mě k úžasu, kolik u nás žije odborníků na Ruskou historiii, byť v Rusku nikdy nebyli.Pokud jde o Krym, Putin jinou možnost neměl. Dle mého soudu by to skončili etnickou válkou jako v Jugoslávii a nastěhovní USA, potažmo NATO na Krym. Ke vzniku Uktajiny až do současnosti jsem obdržel jiné pojednání-viz níže https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/P%C5%99%C3%AD%C4%8DinyV%C3%A1lkynaUkrajin%C4%9B/0f6f738235961475413a1564240a107efef16b47/bb4308?fbclid=IwAR1uOwhzpm76h-KL4B6UPf-cIYrCTQ5EHvJGSeKa2d7fLgHfV96ycmUgebI

Hajnej

22. 08. 2022, 09:15

V historii jsou chyby: Krym byl křesťanský už v době římské. Prvotní křesťanství na Krymu bylo ariánské, později ortodoxní. Zmínka o christianizaci z Kyeva nedává smysl. Velmi důležitým zde nezmíněným etnikem pro dějiny Krymu jsou Krymští Tataři! A také Krymští Gótové, kteří byli vyhnáni po dobytí Krymu Kateřinou Velikou.

bombero

22. 08. 2022, 09:14

charlie- vycházím z rusského,možná slovanského rossija....

Zdeněk

22. 08. 2022, 09:03

Prosím jak dlouho bude žít nesmysl o tom, že Chruščov byl Ukrajinec, byl to Rus narozený na Ukrajině.
Brežněv taky nebyl Moldavské národnosti i když se mu přezdívalo Krásný Moldavan ...

Tomáš

22. 08. 2022, 08:54

Krym a Rusko jsou spojené nádoby, které přerušil N. S. CHRUSCOV, když
jej daroval Ukrajine v padesátých letech. Vývoj šel dál, SSSR se rozpadl a Ukrajina získala samostatnost po perestrojce. Za málokteré území Rusko platilo tolik krvi svých vojáků jako za Krym. Floridu USA koupily stejně jako, Aljasku, Luisitanii, Oregon a další. Je to složitý geopoliticky problém, který vyhrezl v XXI. století. Obdobných sporných území je po světě mnoho. Dejiny nejsou vždy spravedlivé, právo silnějšího prostupuje dějinami. Náš stát má také své uzemni prohry. Podkarpatska Rus patří mezi ty nejméně důležité. Přesto se v r. 1968 objevily téze o navraceni tototo území, a to se vůbec nezduraznuje téze o vystoupení z  Varsavske smlouvy, to byly důvody proč přišel 21.8.1968.To ostatní to byla jen výplň. Nikdo z politiku si nevzpomnel na posledního císaře Karla jak dopadl s mírovým rozhovory které vedli subalterni oficiri, takto bratři císařovna Zity. Je  ještě jedna událost, kterou připomenu, po Brest-litevskeho miru 3/1918 prchal Masaryk a legie z Kyjeva před bolseviky a Nemci, taková je historie. Plukovník Svoboda s Čsl brigádou vstoupil do Kyjeva jako první, to se také nikdy nezduraznovalo. Premiér Fiala by měl být obezřetnejsi ve svém nasazení, je to složitější víc než se dá odhadnout.

Lukas

22. 08. 2022, 08:47

Jakub: K té ruské většině netoužíci se vrátit k Ukrajině... Sudetští Němci taky z většiny netoužili být součástí Československa. Tudíž jsme ho podle vás měli podstoupit Německu jako Ukrajina Krym Rusku.

Slavoslav

22. 08. 2022, 08:45

Honza
a preto geopoliticky sachista Vovka anexiou Krymu a odobratim cca 1 mil proruskych volicov na Ukrajine spravil z tohoto neutralneho statu kazde volby vajatuceho medzi zapadom vychodom trvalo nepriatelsky naladeny a pro zapadne orientovany. Lebo nic neupokoji Kremel viac ako 40 mil nasraty narod priamo na jeho hraniciach

Gratulujem

Charlie

22. 08. 2022, 08:38

Bombero, používej název česky Rus, nebo anglicky Russian. Tvůj výraz neznamená nic. To, že Nikita Chruščov, který byl Ukrajinec asi předvídal, jak to v budoucnu bude vypadat, aby vznikl konflikt a přiklepl Krym Ukrajinské sovětské socialistické republice. O tom se v článku zapomněli zmínit.

josef

22. 08. 2022, 08:27

Krym a spor o to čí je není důvodem pro pohrobky KGB,k tomu aby začali válku a zabíjeli nevinné děti, staré lidi obyvatele Ukrajiny.Nikdo nemůže Ukrajinu nutit s kým se má kamarádit. Je to věcí Ukrajinců.Pokud nemají zájem spojit se ze zaostalým Ruskem pohrobkem SSSR Nemůže je Rusko k tomu donutit silou.Sami jsme to zažili v srpnu 68, kdy jsme díky našim komoušům spadli do žumpy socialismu A měli nejdelší sjezdovku na světě. Jeli jsme dolů z kopce a nikdo nevěděl kdy ten sešup skončí.tak i Ukrajina musí sama rozhodnout kam chce patřit, zda do Evropy nebo do zaostalé Asie.Patřila do Evropy a bude patřit.A to nezmění ani stará banda starých členů KGB.Ti už toho zničili na světě dost. Tak Vládo balit čemodan.

Honza

22. 08. 2022, 08:26

Dobře napsaný článek. Problém je v tom, že dodržování mezinárodního práva je v zájmu jen malých a vojensky málo zdatných států, případně účelově ( za účelem zdůvodnění čehosi ) i jiných. Krym je problém bezpečnostních a životních zájmů, v tomto případě Ruska, včetně problematiky tzv. měkkého podbřišku. Bez dalších detailů to lze přirovnat situaci, kdy by Mexiko vstoupilo do Varšavské smlouvy. Ukrajina se o vtup do NATO snažila.

Jakub

22. 08. 2022, 08:04

Tendenční článek, který si ani nehraje na serióznost. Hlavní síla, která drží Krym v rukou Ruska je ruské obyvatelstvo, které tvoří na Krymu drtivou většinu. A téměř nikdo netouží tam vrátit se pod Ukrajinu. A v Kosovu tvoří majoritu etničtí Albánci a ti jak známo už taky sebeurčení jsou - v Albánii. Zvláštní, že tento podivný argument autor použil u Krymu, ale u Kosova ne.

bombero

22. 08. 2022, 07:50

Slavoslav- problém je ten, že jedinou smlouvu, co russák za posledních 100 let dodržel byl Ribbentrop–Molotov

Slavoslav

22. 08. 2022, 07:44

cely tento clanok a historia narokov na Krym je uplne irelevantna. Pravdou totiz je, ze v 90tych rokoch RF a Ukrajina podpisali seriu medzinarodnych zmluv kde sa riesili vzajomne vztahy a Rusko sa oficialne vzdalo akychkolvek uzemnych narokov voci Ukrajine vratane Krymu ktory bol RF uznany ako sucast Ukrajiny. Tieto zmluvy boli nasledne ratifikovane aj Ruskou Dumou niekedy v roku 1998-99