EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tanky Leopard 2A4 – důležitější, než se může zdát

 07. 03. 2024      kategorie: Úvaha      22 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Jednou z nejvýraznějších novinek resortu obrany se staly zprávy o tom, že Německo, resp. německá vláda nabídla České republice dodávky dalších 14 tanků Leopard 2A4 (plus jeden kus vyprošťovací verze Büffel 3), a to v rámci kompenzace za vojenskou pomoc České republiky bojující Ukrajině. Tyto tanky by tak doplnily již dodané tanky Leopard 2A4. V návaznosti na to se pak objevily zprávy i o tom, že Česká republika by mohla zakoupit ještě dalších 14 tanků Leopard 2A4 od německého zbrojního průmyslu. Celkem by tedy česká armáda mohla disponovat 42 tanky Leopard 2A4.

leopard2A4_1Foto: Tank Leopard 2A4 ve službách AČR | Armáda ČR

Tato možnost dodávek tanků Leopard 2A4 vyvolala ale i určité kontroverze, a to i mezi odbornou veřejností. Některé hlasy poukazují na to, že Česká republika již uzavřela předběžnou dohodu o získání až 80 tanků Leopard 2 v mnohem modernější verzi Leopard 2A8. Onen počet 80 zcela nových tanků se přitom na první pohled jeví jako dostatečný, je to více než zdvojnásobení stávajícího počtu tankové techniky české armády. Dodávky tanků Leopard 2A4 proto z tohoto pohledu vypadají jako nadbytečné. Mnohem závažnější jsou hlasy, že tanky Leopard 2A4 jsou již zastaralé, že jde o tanky pocházející ze sedmdesátých let minulého století. Tyto námitky jsou však mylné, a jsou do značné míry výsledkem nepochopení tankové techniky, jako jsou právě tanky Leopard 2.

Tanky Leopard 2A4

Předně je třeba říci, že u tankové techniky se technické stáří počítá poněkud jinak než u civilní techniky, například u automobilů. Tanky jsou totiž konstruovány tak, aby vydržely obrovské nápory energie, vzniklé při jejich zásahu protitankovými zbraněmi (PTŘS, protitankové kanony). Proto se tanky vyznačují mnohem vyšší technickou životností.

Stejně tak je u tanků vždy kladen důraz i na to, aby ve službě vydržely co nejdéle, aby se nemalé prostředky investované do jejich vývoje a výroby vyplatily. Proto jsou tanky obvykle konstruovány tak, aby měly co nejvyšší modernizační potenciál, aby se po implementaci moderního zařízení dokázaly vyrovnat i modernějším tankům. V dnešní době se pak jedná především o modernizaci software, umožňující jak dosažení lepšího povědomí o bojišti, tak i následně co nejvyšší pravděpodobnost zasažení cíle první ranou.

Typickým příkladem jsou třeba právě tanky Leopard 2. Tyto tanky totiž byly již při svém vzniku schválně konstruovány tak, aby bylo možné je postupně snadno modernizovat. Tím se tanky Leopard 2 významně lišily od tanků sovětské provenience (T-64, T-72), které měly i v důsledku své koncepce a omezeného vnitřního prostoru modernizační potenciál výrazně nižší. I proto se tanky Leopard 2 ukázaly tak životné, a proto také u nich vzniklo tolik modifikací.

Proto je také nesmyslné označovat tanky Leopard 2A4 jako za tanky z osmdesátých let minulého století, případně za šrot (jak se často můžeme dočíst). Mnohem důležitější je, že tanky Leopard 2A4 i dnes splňují požadavky na moderní tank. Tanky Leopard 2A4 především disponují moderním software, pokročilým systémem řízení palby. Ten samozřejmě není tak vyspělý jako systémy nejmodernějších tanků. Přesto se vyznačuje mimořádnou výkonností a vysokou schopností zasáhnout cíl již první ranou, což se i v bojích na Ukrajině ukazuje jako klíčový faktor. Tanky Leopard 2A4 se v tomto směru jeví jako výrazně lepší než současné české tanky T-72M4 CZ, a to i přesto, že také u nich byl systém řízení palby modernizován. Stejně tak systém řízení palby tanku Leopard 2A4 předčí i analogické systémy řízení palby ruských tanků, a to nejen modernizovaných T-72, ale také nejmodernějších ruských tanků T-90/T-90M.

Možná jako ještě významnější se ale jeví celková koncepce tanku Leopard 2A4, která je typická pro západní tanky. Týká se to především uložení munice, která je uložena odděleně od posádky. Tím se tanky Leopard 2, potažmo i další západní tanky, principiálně liší od tanků ruské, resp. sovětské provenience, které sice nabízejí zdánlivě lákavé použití automatického nabíjení, jenže v nabíjecím automatu je uložena jen část munice, a zbytek je uložen de facto volně ve věži tanku. V případě zásahu tanku proto obvykle dochází k explozi této sekundárně uložené munice, přičemž následky jsou fatální jak pro samotný tank, tak i pro jeho posádku. Proto jsou také ztráty v armádách používající tanky východní provenience tak vysoké.

I vzhledem k těmto charakteristikám jsou tanky Leopard 2, a to i ve své starší verzi
Leopard 2A4 oblíbené, a dosáhly neobyčejného rozšíření. Disponuje jimi celá řada států, jako např. Německo, Řecko, Turecko, ale třebas také vzdálené Chile Mnohé z těchto států přitom nakoupilo své Leopardy 2A4 z přebytků německé armády - tedy obdobně, jako se to nabízí i v případě České republiky.

Bojové zkušenosti z nasazení tanků Leopard 2A4

Důležité je i to, že tanky Leopard 2A4 byly již bojově nasazeny. Právě z tohoto pohledu jsou tanky Leopard 2A4 často kritizovány. Bývá poukazováno na to, že i u tanků Leopard 2A4 dochází ke ztrátám, a že jsou tedy tyto tanky zbytečné.

Takováto kritika je ovšem nesmyslná. Je třeba si uvědomit, že u jakýchkoliv tanků dochází k určitým ztrátám. Týká se to i těch nejlepších tanků, jako jsou vedle posledních verzí tanku Leopard 2 i další tanky západní provenience, např. tank M-1 Abrams či izraelská Merkava. Stejně tak v bojích dochází ke ztrátám jakékoliv techniky, jako jsou bojová vozidla pěchoty či samohybná děla. Ale k výrazným ztrátám dochází také u koncepčně nových zbraňových systémů, jako jsou bezpilotní systémy, drony.

Často je v souvislosti s tanky Leopard 2 A4 poukazováno na zkušenost turecké armády, která své tanky Leopard 2A4 nasadila při svých bojích s kurdskými extremisty. A při těchto bojích došlo k určitým ztrátám, což někdy vede k odsudkům tanků Leopard 2A4. Jenže pokud se podíváme na tyto ztráty tanků Leopard 2 A4, pak zjistíme, že podle dostupných údajů bylo ztraceno cca těchto 10 tanků, a jen část z nich navíc představovaly ztráty nenávratné. Jde tedy o počty velmi nízké. Je také třeba brát v potaz to, že turecká armáda své tanky Leopard 2A4 nasadila za nevýhodných podmínek, v nevhodném terénu, a nadto proti protivníkovi vybavenému velkým množství protitankových prostředků včetně pokročilých PTŘS. Vzhledem k tomu lze považovat turecké ztráty tanků Leopard 2A4 za přijatelné, jiné systémy by nejspíš měly ztráty výrazně vyšší!

Pro tureckou armádu navíc nasazení tanků Leopard 2 přineslo i tu zkušenost, že za tanky nenašla alternativu; nějaký systém, který by mohl vykonávat úkoly tanků. Turecko je přitom velmocí ve výrobě bezpilotních systémů. Také tato zkušenost je platná i pro Armádu České republiky.

Další cenné zkušenosti přineslo i současné ukrajinské bojiště, kde jsou tanky Leopard 2A4 hromadně nasazovány. Ukrajinská armáda totiž od různých států získala větší množství tanků Leopard 2A4, a již je úspěšně nasadila. Také na Ukrajině tanky Leopard 2A4 utrpěly ztráty. Jenže pokud se na ztráty ukrajinské armády podíváme podrobněji, pak zjistíme, že ukrajinská armáda ztratila podle dostupných údajů jen 13-15 tanků Leopard 2A4. Část z nich přitom představovaly podpůrné, nebojové verze. Je také třeba vzít v potaz celkové podmínky, za jakých jsou tanky Leopard 2A4 na Ukrajině používány, především značnou početní přesilu protivníka. Svou roli samozřejmě hraje i to, že ukrajinská armáda tanky Leopard 2A4 nasazuje na nejexponovanějších místech fronty, zatímco tanky sovětské provenience jsou nasazovány na klidnějších úsecích (obdobně ruská armáda na nejnáročnějších úsecích nasazuje své tanky T-90). Důležité je také mít na mysli ztráty, které dokázaly tanky 
Leopard 2A4 ukrajinské armády způsobit protivníkovi, vysoké ztráty ruských tanků, a to včetně tanků T-90. Ty byly mnohem vyšší! Za takových okolností lze ztráty tanků 
Leopard 2A4 ukrajinské armády považovat za přijatelné. Zkušenosti tedy ukazují, že tanky Leopard 2, a to i ve své starší verzi Leopard 2A4 mají na současném bojišti své místo. Osvědčily se svými výkony, ale i svou technickou odolností. Z toho důvodu jsou vhodné i pro Českou republiku.

Tanky Leopard 2A4 a Česká republika

Z hlediska samotné české armády tanky Leopard 2 i ve své starší verzi Leopard 2A4 představují obrovský posun. Česká armáda v těchto tancích konečně získala tank západní provenience, a především tank moderní koncepce. Dosavadní zkušenosti z provozování již přijatých tanků Leopard 2A4 navíc ukazují, že přechod na tyto tanky je relativně jednoduchý. Nenaplnily se tedy některé sýčkovské hlasy, že přechod z tanku východní konstrukční filozofie na tank západní provenience bude pro jejich posádky příliš složitý, a že bude dlouho trvat. Obdobně tak není ani zásadním problémem ani to, že tank Leopard 2A4 má o jednoho člena posádky více, když funkce nabíječe patří k těm méně náročným. Ostatně, obdobnou zkušenost má i Ukrajina.

Z hlediska AČR je důležité i to, že tanky Leopardy 2A4 mají i výrazný modernizační potenciál. Ostatně, již při úvahách o pořízení tanků Leopard 2A4 se předpokládalo, že budou později modernizovány na úroveň tanků Leopard 2A7. Poté, co se AČR přiklonila k akvizici ještě modernějších tanků Leopard 2A8, by teoreticky připadala v úvahu modernizace tanků Leopard 2A4 na úroveň Leopard 2A8. Je ale otázkou, zda by takováto modernizace byla vůbec reálná, technicky uskutečnitelná. Již mezi tanky Leopard 2A4 a Leopard 2A7 jsou totiž zásadní rozdíly. V případě tanku Leopard 2A8, jehož vývoj ještě ani nebyl dokončen, pak tento rozdíl bude ještě větší. Taková modernizace by proto zcela jistě byla technicky náročná, a tedy i hodně drahá.

Na druhou stranu pro tanky Leopard 2A4 bylo vyvinuto hned několik méně ambiciózních, ale zdařilých modernizací. Např. polská armáda modernizuje své tanky Leopard 2A4 na úroveň Leopard 2PL M1. Takto modernizované Leopard 2A4 nedosahují úrovně tanků Leopard 2A7/A8. Na druhou stranu lze tuto polskou modernizaci považovat za jakýsi rozumný kompromis, kdy došlo k výraznému navýšení bojových schopností tanku Leopard 2A4, a to při snesitelných nákladech. Takováto modernizace by tedy byla vhodná i pro Leopardy 2A4 České armády, a byla by i politicky bezproblémová.

Každopádně je zřejmé, že za předpokladu provedení modernizace by tanky Leopard 2A4 měly značnou časovou perspektivu. V české armádě by Leopardy 2A4 mohly sloužit dalších 25-30 let! Tanky Leopard 2A4 by tak spolu s modernějšími tanky Leopard 2A8 zabezpečily obranyschopnost České republiky na desítky let dopředu.

Kolik tanků Leopard 2A4 by Česká republika měla mít?

Klíčovou otázkou samozřejmě je, kolik tanků Leopard 2A4 by AČR měla mít. Reálně pak jde především o zodpovězení otázky, zda by si měla Česká republika pořídit i třetí sérii tanků Leopard 2 A4. Nemalou roli v této otázce hraje i fakt, že tuto třetí dodávku, nabízenou německým zbrojním průmyslem, by si Česká republika na rozdíl od první série a nyní i druhé série realizované v rámci programu Ringtauch musela normálně koupit. U tanků Leopard 2A4 ze zásob německých zbrojních společností lze předpokládat nižší cenu, mnohem nižší než u nových tanků Leopard 2A7, přesto by zůstávala značná. Je tedy otázkou, zda by se tato akvizice České republice vyplatila, a zda není nadbytečná již vzhledem k připravované akvizici tanků Leopard 2A8.

Předně lze konstatovat, že již oněch prvních 14 tanků Leopard 2A4 znamenalo pro AČR nesmírně mnoho. AČR v tanku Leopard 2A4 především získala tank, který jí umožní hladký přechod na nové tanky Leopard 2A8. To pro AČR znamená obrovskou úsporu času při výcviku.

Také druhá dodávka tanků Leopard 2A4 by měly být realizována v rámci programu Ringtauch, tj. de facto zdarma. Bylo by ale do značné míry nesmyslné, aby AČR disponovala jen těmito dvěma sériemi tanků Leopard 2A4, v celkovém počtu 28 ks. To by vytvářelo pouhé dvě roty, tedy strukturu nelogickou. Mnohem přirozenější by bylo, kdyby si AČR pořídila i onu třetí sérii tanků Leopard 2A4. Tím by AČR disponovala třemi tankovými rotami tanků Leopard 2A4, tedy celým jedním tankovým praporem. A zde lze připomenout, že tankový prapor se třemi rotami představuje standardní strukturu tankových vojsk v celé řadě států, např. jak v Německu, tak i Rakousku a dalších zemích (v některých armádách ovšem tankové prapory mají roty 4, a díky tomu mají 56 tanků, případně 58 s velitelskými tanky).

AČR ovšem zatím neoznámila, jakou strukturu plánuje pro své tankové jednotky. Zda AČR bude budovat tankový prapor se 3 rotami a tedy s počtem 42-44 tanků, či prapory se čtyřmi rotami, tedy s počtem 56-58 tanků. Ani s jedním počtem ale neladí oznámená snaha pořídit si tanky Leopard 2A8 v počtu 77 či „až 80 tanků“. Tedy v počtu převyšujícím počet tanků pro jeden prapor, ale na druhou stranu nedostatečném pro zřízení dvou tankových praporů. 
 Každopádně by bylo nejefektivnější, aby AČR provozovala celý prapor tanků Leopard 2A4. To by umožnilo vybudovat pro takovou jednotku komplexní logistiku a technické zázemí, a to po vzoru dalších armád NATO. A zároveň by to výrazně napomohlo kooperaci s dalšími armádami NATO.

Bylo by navíc chybné odsouvat tanky Leopard 2A4 jen do úlohy jakýchsi „vedlejších“ tanků, určených pro Aktivní zálohy, pro což by možná stačily jen 2 tankové roty. Na to jsou tanky Leopard 2A4 až příliš cenné. Je navíc třeba si uvědomit jedno. Je pryč doba, kdy byla AČR budována jen pro mírové účely, a kdy se zdálo, že udržování pouze jednoho tankového praporu je postačující. Dnešní doba, kdy jen několik set kilometrů od ČR zuří válka (ve které přitom hrají významnou roli právě tanky), do které může být ruskou agresí vtažena i Česká republika, je zcela jiná, a klade na AČR a tedy i na její tankové jednotky mnohem vyšší nároky. Bylo by nesmyslné argumentovat příkladem Polska, které chce provozovat cca 1300 tanků. Vybudování silnějšího tankového vojska, které by čítalo minimálně 2 či spíš 3 tankové prapory, by ale bylo pro Českou republiku jen adekvátní. Pořízení tanků Leopard 2A4, a to v dostatečném počtu, aby vytvořily kompletní tankový prapor, by v tom mohlo České republice výrazně napomoci.

Zdroj: KMW, Armáda ČR

 Autor: David Khol

Komentáře

Monarchista

08. 03. 2024, 23:03

Válečníci, obrana vlasti je náš cíl? Nebo se mýlím? Já jako bývalý čln logistiky se dívám na ochranu civilního obyvatelstva, jsou někde peníze na budování a opravu bývalých kryto CO, nikde nic, to je špatné. Doufám, že chemické zbraně pomineme, neb nemáme masky. Aktivace Červeného kříže, jejich posílení, dobrovolnost a cvičení jsem nezaznamenal. Sklady centrální s potravinami at atd. Armáda tanky potřebuje, jsem osobně pro množství větší než menší, ale i pro budování objektu obranné linie na severní hranice. Historie nás učí. Armáda musí spolupracovat s civilními organizacemi a musí na to uviolnit některého z generálu i vojsko. Rusové také podcenili ligistické zajištění, jistě chápete.

Czertik

10. 03. 2024, 00:56

na civilni obranu se dnes nemuzou davat penize, protoze to by hned spousta lidi rvala ze j lepsi ty penize dat nemakcenkum.

Pepík Knedlík

08. 03. 2024, 03:18

Tendenční článek ...
Má chyba. Pan Khol vlastně opsal ci upravil clanek z KMW Armada ČR. Já jsem si zdroje nevšiml, ale bylo mi divný jak krásně opěvuje Leo 2A4. Kdyby náhodou Česká armáda mela "zadarmo" dostat Panzerkampfwagen VI Tiger II asi by clanek vyzněl stejně ... Je z Nemecka a vsichni ho chtějí. A taky vsichni se jich zbavují.
Cena úplně novyho Leo 2A8 je nekde kolem 400 milionů za kus v Korunách samozřejmě. Kdy dostane vsechny tsnky co by armáda cz chtela nevim, ale max 5 ks ročně to nebude.
Letoun F 35 ma Česko fostat za 11 let.
Obrovský castky za nic.
Co bude za 5, 10 let možná vi jen Černochová nebo baba Varga.

David

08. 03. 2024, 10:09

Coby autor mohu podotknout, že zásadně neopisuji a nepoužívám žádný propagační či PR článek. Jen poukazuji na dobré zkušenosti s tanky Leopard 2A4 v konfliktech současnosti. Aano, tanky prvních dvou sérií jsme dostali zdarma, resp. v kompenzaci za naši techniku odeslanou na Ukrajinu

Pepík Knedlík

08. 03. 2024, 11:46

Pan David
Omlouvám se.

Czertik

07. 03. 2024, 16:06

pravda je jedoducha, A4 se na nic jineho nez jen k vycviku hodit nebudou. na nejake bojove nasazeni se muze zpomenout, sou to zastarale stroje (ty nemecke od vyroby neprosly zadnou modernizaci).
a samozrejme rozhodujici je v jakem stavu sou - abudou - ony dodane a4. pokud by byly natolik opotrebene vycvikem tak jako spnelske A4 (prevodovky, motor, delo nutne kvuli opotrebeni vymenit, spolu se spoustou dalsich dilu), ktere se jednu dobu cesku nabizely, tak to je s diky muzem odmitnout, protoze u splnelskych uvedeni do bojeschopneho stavu by stalo 80% ceny noveho tanku. a jeho bojova hodnota by byla nizsi.

pokud by to byly jen ulozenky, ktere jen staly ve skladu a jen obcas se s nimi neco malo delo, cili s malym najezdem (do 100km), tak by jejich uvedeni do bojoveho stavu bylo celkem levne (prevodovka, hlaven...atd by se nemusely menit)

jinak by me zajimalo, jak autor prisel na to, ze tanky maji vysokou technickou zivotnost ? zatimco v normalnim osobaku prevodovku )neplset se spojkou) se prakticky nemusi za celou zivotnost auta menit (a motor taky ne), tak u tanku po cca 4000km musi jit motor s prevodovkou na generalku, pripadne vymenu, byt tady hodne zalezi na konkretnim tanku.

David

08. 03. 2024, 10:11

Tanky se obecně vyznačují vysokou životností, je to dáno jejich koncepcí. tanky leopard 2A4 již dodané do AČR jsou v dobrém stavu, obdobně na tom zřejmě bude i druhá série. Byla by proto chyba používat tyto tanky jen pro výcvik, když se navíc na ukrajině tolik osvědčují ( byť nejsou tak dobré jako leopardy 2A7)

Czertik

08. 03. 2024, 16:55

david

z vaseho textu predpokladam ze nemecke A4 byly ulozenky , ktere nebyly pouzivany k vycviku jako byl pripad spanelskych tanku. cili jejich technicka zivotnost je vyssi.

jenze mam obavy jak by si a4 vedli kdekoliv mimo vycvik, zvlast kdyz ve srovnani s jeho modernejsimi verzemi ma slabsi pancerovani, zvlaste cela veze.
ano, na ukrajine se mohly osvedcit, ale je taky pravdou ze kazdy leo2 co byl na fronte nasazeny, je uz znicneny nebo byl opravovan mimo frontu.

Jumpman

08. 03. 2024, 15:13

ono je třeba se na to taky dívat optikou co máme, ne co by jsme chtěli. Reálná bojová hodnota Leo2A4 je na velice podobné úrovni jako naše T72M4CZ, kterých máme bojeschopných snad 18ks, zbytek nemá ND na opravy. Takže pokud dostaneme i opotřebovanější, ale funkční leo2A4, tak se zvýší počet bojeschopných tanků podobné úrovně, jakými disponujeme i v současné chvíli. I na té ukrajině je leo2A4 platným strojem. Ano, nebude vyrovnaným soupeřem pro T90prokryv, ale vyrovná se všem modernizacím T72 a to je v současný okamžik asi stěžejní.
Samozřejmě v této akvizici lze vidět to, že si nás německo pojišťuje jako zákazníka na leo2A8 o kterých naše vláda vede diskuse. Ale ruku na srdce, kromě takového toho vymýšlení coby sme si tak koupili, nic jiného než leopard nedává pro českou armádu příliš smysl, i v tom kontextu, že je ve hře montážní linka na A8 tady v čechách...

Czertik

08. 03. 2024, 16:48

jumpman

napsal si to spatne, na A4 se nemame divat optikou co mame, ale co muzeme ziskat.

mas pravdu v tom, ze A4 se vyrovna M4CZ, jenze to je prave to, A4 byl hit pred 40 lety, M4CZ pred 20, dnes sou oba typy zastarale, byt pouzitelne v boji, zvlast proti protivnikovy co nedisponuje nejmodernejssi techikou.
ano A4 muzou odvadet solidni praci na ukrajine, ale skutecne veris tomu ze kdyby si je poslal do gazy, ze by ovedly pracoi srovnatelnou s merkavami ? i temi starsimy ?

a nemas smysl si cokoliv nalhavat, ze ty darovane A4 vyznamne zvysi bojschopnost acr, resp ze by vyznamne prispely ke zvyseni obranyschopnosti cr, na to sou jejich pocty prilis male.

ano, mas naprostou pravdu v tom, ze nemcum jde hlavne o to, si z nas udelat zakaznika pro budouci A8, cili jde jim v prvni rade o kseft, a ne o nejake dobro cr.

a montazni linka na A8 v cechach ? z koho si delas blazny ? podivej se jak se nemci cukali u polaku, a to si jich polaci objednaly 500 kousku. takze nevidim duvod aby nemci najednou roztalyy pri nakupu cca 60ks od acr.

navic, vzhledem k tomu ze ony leoskove byly dary od nemcu, to znamena ze acr na jejich ziskani neutratila penize, cili se muzou bez problemu nakoupit i zclea jine tanky.
a ve hre sou abramy od amiku a k2 od korejcu. byt abramsy by byly zajimava volba, jejich provozni naklady by byly prilis vysoke, tudiz koresjke k2 by byly vic nez zajimavou volbou.
nejen kvuli tomu ze v nekterych ohledech prevvysuji i A8, jejich nakupni i provozni cena je taky velmi lakava (nizsi nez u leo) ale hlavne nejvetsi bonus je rychlost vyroby.
nemci momentalne nabizi 2 tanky mesicne a to, az by na cesko dosla rada za par dlouhych let (2035?), korejci nabizi vyrobu 30-50 tanku mesicne, cili termin dodani velmi blizky.

Pepík Knedlík

07. 03. 2024, 13:29

Slavomíre
Souhlasím. Žádný tank není bez chyb a Leo 2 ma jednu obrovskou konstrukční chybu jak zmiňujes. Tim je umístění munice v přední části vlevo kde je boční panciř slabý a zasah do tohoto mista způsobí totální zničení tanku. Turci nejsou úplný jelita a jen de ukázalo, že Leo neprinedl výraznější posun v Dyrii. Ostatně i M 1A1 použity v Iraku 2014 v počtu 140 ks meli velký problemy s horely celkem často. V roce 2015 jich zbylo jen 100 a v roce 2016 hořelo dalších 20.
Závěr je takový, že každý tank lze snadno zničit a každý tank hoří.
Jejich otvírákem je třeba raketa Konkuruz.

Slavoslav

07. 03. 2024, 13:47

Knedlik

je jediny tank na svete pokial viem ktory "nema" municiu v priestore posadky. A to je Abrams a i tam keby chceli skutocne plnu zasobu maju cca 6 ks v trupe.

U Lea to ulozenie municie nesposobuje nejake zasadne problemy, aj ten tank ktoreho obrazok som sem dal vybuchol davno po tom co ho opustila posadka a mal byt zniceny samotnymi Turkami, aby nepadol do ruk povstalcom.

Inak vies, ze ten mytus o neznicitelnych zapadnych tankoch siri najma rusacka propaganda, aby neskor mohla tvrdit, ze "aha, znicili sme dalsiu zapadnu wuderwaffen"? Nik kto sa tomu venuje co i len trochu neveri na neznicitelne zbrane. A je proste faktom, ze miera prezitia posadok v tych zapadnych tankoch je daleko vyssia proti ruskym konstrukciam kde velmi, ale velmi doplacaju na delenu municiu ktora velmi rychlo zahori, lebo aj modernych naplni maju velmi malo

Pepík Knedlík

07. 03. 2024, 13:59

Slavomíre
Jak vime, o podstatych vecech rozhodují hlupáci. Zniceny Leo v Sýrii u vesnice Heftar neprezil nikdo

Slavoslav

07. 03. 2024, 14:11

Knedlik

ano, budu smolne zasahy kde neprezije nikto. Preto hovorim o miere prezitia. Napriklad aj tie Abramsy ju maju velmi dobru. Skus hodit do googla

Co se deje po zasahu tanku. Seria clankov kde sa jeden venuje napriklad Abramsom v Iraku.

PS: v prvom prispevku si hovoril, ze turci nie su jelita, ale to nasadenie Leopardov kde utrpeli tie velke straty bolo vylozene amaterske kde si pustili nepriatelske protitankove tymi do tyla a boku tankov

Pepík Knedlík

07. 03. 2024, 15:06

Slavomíre
No, přední panciř je skoro nemožný probít a z boku každý zasah je problém pro tank i osadky. Vybavuji si zničení praporu Shermanu z Arhemu, ktery jely za senou a jen par nemeckych tanku melo "hody" a proto záleží na aspektech.
Les, město, pole všude se ukrývá nicitel.

Richard

07. 03. 2024, 10:06

Komentář autora považuji v nových podmínkách výstavby AČR za kompetentní a hodný zřetele. Jeho konfrontace s různými "názory" je relevantní - vždy je třeba brát v úvahu daleko širší spektrum aspektů než zahrnuje zjednodušené konstatování kritiků, a navíc s ohledem na předpokládané podmínky použití příslušné zbraně v AČR. Je nutno i "zůstat" na zemi", zejména s ohledem na schválenou akvizici F-35 (v plánovaných počtech). Ačkoliv nejsem plánovač a nedisponuji příslušnými čísly, mám pocit, že se bohužel i s ohledem na vývoj zbrojního trhu budeme i při udržení výdajů na zbrojení na úrovni 2% potýkat s nedostatkem zdrojů na modernizaci ostatní výzbroje AČR. Hlavní problém vidím s ohledem na zkušenosti z konfliktu na Ukrajině v komplexním pokrytí problematiky PVO, kde argumentace růstovým potenciálem izraelského systému, přínosy F-35 v této oblasti ap. podle mého názoru nepokrývá potřeby reálné ochrany vojsk a zejména teritoria v obou krajní oblastech - proti dronům a PRO před velmi rychlými cíly (hypersonickými ŘS a balistickými hlavicemi) - zde se asi bez systémů kategorie Patriot v jejich dostatečném množství (pokrytí teritoria) neobejdeme!

Czertik

07. 03. 2024, 16:22

richard
ono penez v acr na modernizace je vice nez dost, problem je v tom, ze se neuveritelna kvanta penez rokradou.

me nevadi, ze acr nakoupila breny 1 a 2, me vadi ze sme za ne zaplatily cca 67 000 kc za kus, kdyz jeho konkurenti se nabizely za 20-25 000 se srovantelnou vybavou.
me nevadi ze acr nakoupila nove zapadni kulomety, me vadi to, ze cesky prekupnik co je prevezl jen par kilometru (obrazne receno) si dal za onen ukol jako bonus 70% nakupni ceny kulometu.
me nevadi, ze v cesku litaji gripeny, me vadi, ze do dneska sme zapaltily cca 140% ceny, kterou bychom zaplatily pri nakupu (a normalnim servisu), a pak by nam gripeny zustaly , misto toho abychom je pri pronajmu jeste svedum vratily, a to cesi zaplatily jejich modernizaci, bez toho aby jim svedove dali slevu na cokoliv (provoz ci modernizaci).
me nevadi nakup panduru, me vadi ze sme za ne zaplatili 220% ceny , bez toho, aby se ona cena navic kdekoliv projevila.
fiasko s cesary a skokovym narustem ceny jako by se nic nedelo, taky neni treba nic rikat.
a tak by slo pokracovat a dal a dal, velmi dlouho.
rozkradacka ohledne nakupu novych bvp a vozidel pro vysadkare sou taky dokonale priklady.

a k tebou zminemym nedostatkum pvo, a nejen tam- na to jde rict jen to, ze acr ridi doslova kr*teni.
ukrajina dokonale ukazala ze budou potreba raketomety, male drony..atd - a co dela mno ?
neustale jede po svem a nakupuje systemy ktere se na ukrajine ukazaly jako malo dulezite.

Slavoslav

07. 03. 2024, 08:41

Leo 2A4 sice nie je najmodernejsi tank, ale na dranie na cviciskach ci pre aktivne zalohy je to stale fajn masina.

Len pripomienka k ulozeniu municie. Leo ju ma ulozenu pol na pol. Vo vezi je len pohotovostna davka a zvysok je v schranke vedla vodica vnutri trupu. Kedze ide o jednotnu municiu a je ulozena kompaktne, nie je nou oblozena cela posadka je jej vzplanutie a vybuch ovela menej pravdepoddobny ako pri rusackej konstrukcii. Ale ak k nemu uz dojde, vysledok je rovnako katastrofalny a dojde k roztrhaniu celeho trupu

David

07. 03. 2024, 09:10

Zajímavá je zkušenost turecké armády. Ta v boji proti Kurdům ztratila určité množství tanků Leopard 2A4. Ale žádný vámi popisovaným způsobem, ani v jednom případě to nebylo tak katastrofální a nemělo to tak fatální následky pro posádku. takže to uložení munice "funguje"

Slavoslav

07. 03. 2024, 09:15

o posadke som nic nepisal, ta ma zvycajne dost casu ujst kym sa aj pripadne plamene dopracuju a iniciiuju v trupe ulozenu municiu. Ale ked uz k vybuchu dojde je tank na komplet zniceny. Vid foto, nalavo od sofera kde je trup roztrhnuty je ulozena ta municia.

https://topwar.ru/uploads/posts/2023-06/image_xida070420_369.jpg

Slavoslav

07. 03. 2024, 09:29

a aby som to doplnil, ak nesie aj t-xx municiu len v karuseli tak ma slusnu sancu vyhnut sa okamzitemu vybuchu a posadka dokaze vozidlo po zasahu opustit. Pravdepodobnost priameho zasahu karuselu ulozeneho na dne korby je relativne mala, ale je pravidlom, ze nasledny poziar spoosbi vybuch pricom vdaka delenej municii k nemu dochadza dost rychlo od zaciatku horenia. Niekedy staci kus roztaveneho kovu ak spadne na karusel napriklad po prenikani kumulativneho luca.

Problem rusackych konstrukcii okrem T-90m je najma zvysok municie kedze ta druha polovica mimo karusel je po celom interiery a sluzi ako oblozenie posadky. Casto preto obe strany nesu len polovicu municie a  to tu v karuseli

Jumpman

08. 03. 2024, 15:28

slavoslav:
ona ta dělená munice má ještě jednu nevýhodu - používá spalitelnou nábojnici, čili k iniciaci prachové náplně ji stačí zapálit v kterémkoliv bodě...
A ten karusel, pokud se nepletu, je otevřený pouze v místě, kde pracuje nabíjecí zařízení, jinak je uzavřený...
A takový karusel u T-80 má munici na "stojáka" takže vlastně munice "běhá" kolem posádky, tady k iniciaci stačí jakékoliv probití pancíře v oblasti pod věží...