EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mají i tanky Leopard 1 na Ukrajině co říci?

 28. 04. 2023      kategorie: Úvaha      32 komentářů
Přidat na Seznam.cz

V současné době západní státy realizují rozsáhlý program vojenské pomoci Ukrajině, během níž byly této zemi dodány již stovky kusů vojenské techniky. V rámci této vojenské pomoci by měly být Ukrajině dodány i starší tanky Leopard 1, což vyvolalo určitý údiv, ale někdy i posměšky, kdy tanky Leopard 1 jsou označovány za vysloveně zastaralé. Je ale tomu skutečně tak, jsou tanky Leopard 1 nevhodné pro moderní bojiště?

Leopard_1A5Foto: V rámci vojenské pomoci by měly být Ukrajině dodány i starší tanky Leopard 1 (ilustrační foto) | Rainer Lippert / Public domain

Tanky Leopard 1 pro Ukrajinu

Předně je třeba říci, že pro ukrajinskou armádu mají mnohem větší význam dodávky moderních západních tanků – typu Challenger 2, dodaného z přebytků britské armády, tanků Leclerc z Francie, a především německých tanků Leopard 2 od hned několika států (Polsko, Finsko). Právě v tyto tanky Ukrajina vkládá veliké naděje, protože tyto tanky převyšují jak tanky, kterými disponuje ukrajinská armáda, tak i prakticky stejné tanky sovětské konstrukční školy, které má ve výzbroji své armády Rusko. Tento přístup má však své limity, a to především proto, že těchto moderních tanků mají evropské státy poměrně málo. Velká Británie může dodat jen cca 50 tanků Challenger 2, a tím jsou její možnosti vyčerpány. Také Francie může dodat jen omezené množství tanků Leclerc ze své mobilizační rezervy, protože těchto tanků bylo vyrobeno jen relativně málo. Dokonce ani tanky Leopard 2, které jsou v souvislosti s dodávkami západních států zmiňovány nejčastěji, nejsou k dispozici v dostatečných počtech. Je faktem, že tanky Leopard 2 jsou nejpočetnějším typem evropského tanku, a slouží hned v celé řadě evropských armád. Ale vzhledem k tomu, že tyto armády v posledních desetiletích převážně snižovaly své početní stavy, a to včetně tankové techniky, mají těchto tanků relativně málo. Většinou mohou Ukrajině dodat pouze desítky tanků Leopard 2, a někdy ani to ne.

 I proto se objevily i úvahy o dodávkách předchůdců tanku Leopard 2, tanků Leopard 1. A tyto úvahy se přeměnily v reálné dodávky. Dánsko a Nizozemsko, kdysi významní uživatelé tanků Leopard 1, se totiž dohodly s německými firmami Rheinmetall a FFG, které vlastní původní ex-dánské a nizozemské Leopardy 1, o jejich reaktivaci a zpětném odkupu – a následném odeslání na Ukrajinu. Velkou výhodou této transakce je to, že může být realizována velmi rychle, výhodou je i to, že tanků Leopard 1 mají  zmíněné firmy poměrně velké množství, cca 180 ks. Ty by tak mohly být velkou oporou ukrajinské armády. Přesto jsou tyto dodávky často kritizovány. Opakovaně je poukazováno na to, že tanky Leopard 1 jsou nejen staré, ale i technicky zastaralé. Poukazováno je i na nízkou ráži kanonu 105 mm oproti dnes standardní ráži 120 mm u západních tanků, a proto je u tanků Leopard 1 zpochybňována jejich schopnost působit proti moderním tankům. Podle těchto kritických hlasů jsou proto dodávky tanků Leopard 1 zbytečné. Je ale skutečně tomu tak ?

Tanky Leopard 1       

Historie tanků Leopard 1 se začala psát již v padesátých letech minulého století, kdy tehdejší SRN začala obnovovat své ozbrojené síly včetně tankového vojska. Německo tehdy obdrželo americké tanky M-47a M-48, tyto tanky ale brzy zastaraly. I proto bylo rozhodnuto jít cestou vývoje nového tanku vlastní konstrukce, což bylo podpořeno i domácím, tradičně silným těžkým průmyslem. První definiční práce, na jejichž základě byl zahájen vývoj nového tanku, byly zveřejněny již v r 1957. Je zajímavé, že v rozporu s německou tankovou školou z druhé světové války, která byla charakteristická kladením důrazu na silné, v mnoha případech až enormní pancéřování, se němečtí armádní experti rozhodli jít cestou méně pancéřovaného, ale zato relativně lehkého a tanku. Použití slova relativně je ale na místě, nový tank měl totiž být se svými 40 tunami těžší než jeho protějšek, v té době velmi rozšířený tank T-55 o hmotnosti 36 tun. Díky nízké hmotnosti a zároveň silnému motoru se tank Leopard 1 vyznačoval vysokou rychlostí a dobrou průchodností těžkým terénem. Velkým pozitivem byla i výzbroj, tvořená legendárním britským kanonem L7 ráže 105 mm.

Vývojové práce postupovaly rychle, a proto byla sériová výroba zahájena již v r. 1964, přičemž dodávky armádě probíhaly od r. 1965. A praktické zkušenosti pak ukázaly, že tank Leopard 1 je skutečně povedenou konstrukcí. Tanky Leopard 1 nejenže splnily všechny požadavky na ně kladené, ale navíc se ukázaly jako spolehlivé, odolné, schopné plnit úkoly i za složitých podmínek. Vysoce byl ceněn i design interiéru, který byl mnohem prostornější než vnitřní prostor zmíněného tanku T-55. I proto tanky Leopard 1 dosáhly neobyčejného rozšíření. V rámci evropských států, resp. zemí NATO, si je vedle Německa pořídily Belgie, Dánsko Itálie, Nizozemí, Norsko, Řecko, Turecko. Stejně tak si tyto tanky pořídila i Austrálie a Kanada. Vyrobeno bylo z dnešního pohledu obrovské množství těchto tanků, celkem 4744 jednotek, vedle toho ale vzniklo i velké množství specializovaných variant včetně protiletadlového systému Gepard, využívajícího podvozek tanku Leopard 1.

Tanky Leopard 1 byly ovšem v průběhu své služby zdokonalovány. Postupně vzniklo několik variant tohoto tanku, přičemž poslední realizovanou variantou byla verze Leopard 1A5. Tato varianta je z dnešního hlediska nejdůležitější, protože právě tyto tanky by měly být dodány Ukrajině. Je také nutno podotknout, že výroba této verze probíhala až na počátku osmdesátých let. I proto je sporné časté tvrzení, že tanky Leopard 1 představují techniku z let padesátých. Po představení tanku Leopard 2, který nabízel mnohem vyšší schopnosti, se zdálo, že tanky Leopard 1 budou odsunuty na vedlejší kolej, a postupně vyřazeny. Do značné míry se tomu tak stalo, většina uživatelů tanků Leopard 1 je posléze nahradila tanky Leopard 2. Jenže nestalo se tak ve všech případech. Do procesu vyřazování tanků Leopard 1 totiž zasáhl konec studené války, a s tím spojený pokles vojenských výdajů. Mnohé armády proto nemohly realizovat plánované přezbrojení na nové tanky, a udržovaly si nadále ve výzbroji tanky Leopard 1. Skončení studené války naopak přispělo k další proliferaci těchto tanků, protože tanky Leopard 1 z přebytků evropských armád si pořídily jihoamerické státy, Chile a Brazílie.

Díky tomu tanky Leopard 1 i dnes patří k velmi rozšířeným tankům. Tyto tanky si ve své výzbroji udržují dva evropské státy, Řecko (cca 500 ks) a Turecko (317 ks). A bylo by mylné službu tanků Leopard 1 v armádách těchto zemí odsuzovat jen proto, že obě tyto země i přes společné členství v NATO jsou tradičně znesvářené, a proto si udržují obrovské armády disponující velkými počty výzbroje. Obě armády, přestože disponují i modernějšími tanky Leopard 2, si tanků Leopard 1 velice považují, a průběžně je modernizují. V obou zemích tak tanky Leopard 1 budou sloužit zřejmě ještě dlouho, patrně až kamsi k roku 2040.

Tanky Leopard 1 i nadále slouží v Brazílii (116 ks +200 v záloze). Armáda velké, mocenské Brazílie s rozsáhlými geopolitickými ambicemi se na tanky Leopard 1 spoléhá jako na svůj hlavní tank, přičemž nahrazovat je plánuje až v delším časovém horizontu. Tanky Leopard 1 si ve své výzbroji udržuje také armáda Chile (100 ks), byť jen jako záložní typ vedle tanků Leopard 2. A zde je nutno podotknout, že chilská armáda klade tradičně velký důraz na kvalitu výzbroje. To, že si tato armáda ponechává tanky Leopard 1, přestože má k dispozici modernější Leopardy 2, také o něčem vypovídá.

Celkově je tak dnes v provozu nejméně 1000 ks tanků Leopard 1. Tank Leopard 1 proto stále patří k velmi rozšířeným tankům, svým rozšířením předčí i mnohé modernější tanky. Dnes k těmto uživatelům přibude také Ukrajina a její armáda. Nabízí se ale otázka – má tank Leopard 1 i na dnešním bojišti co říci?

Tanky Leopard 1 dnes

Tanky Leopard 1 se samozřejmě  nemohou vyrovnat nejmodernějším tankům, jako jsou poslední verze tanků Leopard 2 či M-1 Abrams, případně jihokorejský tank K-2 Black panter.
Přesto lze konstatovat, že tank Leopard 1 má celou řadu výhod, důležitých i pro dnešní bojiště. Předně se jedná o výzbroj tanku. Kanon L7A3 ráže 105, použitý v tanku Leopard 1, není tak výkonný jako 120 mm kanon, použitý u tanků Leopard 2 a M-1 Abrams. Přesto jde o spolehlivou konstrukci, ověřenou i v bojových podmínkách. Pro tento kanon navíc existuje široká škála moderní 105 mm munice včetně munice APFSDS, díky čemuž dosahuje velmi dobré průbojnosti.

Schopnosti tanku Leopard 1 a jeho výzbroje dál umocňuje jeho až překvapivě výkonný systém řízení palby EMES 18. Díky němu tank Leopard 1 dosahuje výborných výkonů, především vysoké schopnosti zasáhnout cíl již první ranou. Kanony 125 mm 2A46 a různé jejich modifikace, použité u tanků T-72, mají vyšší ráži, mají také vyšší výkony. Nicméně tank Leopard 1 má vyšší šanci zasáhnout tank T-72 dřív než tank T-72 dokáže zasáhnout jej. Velkou výhodou tanku Leopard 1 je i vysoká úroveň jeho technického zpracování, příznačná pro německou techniku.  Na tanku Leopard 1 tak nenalezneme různé technické chyby a nedostatky, které se zcela běžně vyskytují u bývalých sovětských tanků.

Výhodou tanku Leopard 1 je také vynikající ergonomie věže, která je nesrovnatelně prostornější než věže tanků T-64/72, příznačné svým omezeným vnitřním prostorem. Nezanedbatelnou výhodou tanku Leopard 1 je i jeho relativně nízká hmotnost (u modernizovaných verzí cca 42 tun), srovnatelná s hmotností tanků T-64/72 a nesrovnatelně nižší než hmotnost tanků Leopard 2 či Challenger II.

Nevýhodou tanku Leopard 1 je samozřejmě nižší úroveň jeho pancéřování. Lze ale předpokládat, že Ukrajinci, kteří mají velké zkušenosti s používáním doplňkového reaktivního pancéřování, aplikují některý ze svých typů přídavného pancéřování i na tank Leopard 1, čímž bude tato nevýhoda minimálně zčásti negována.

Nikoliv nezanedbatelnou výhodou tanku Leopard 1 je fakt, že pro tento tank je na současném trhu velké množství náhradních dílů. Výhodou tanků Leopard 1 je i to, že na současném trhu je k dispozici větší množství těchto tanků. Tanky Leopard 1, navíc zmodernizovanými, disponuje Kanada, určité množství má v záloze také Austrálie. Hypoteticky by část svých tanků Leopard 1 mohlo Ukrajině  poskytnout i Řecko, které již dodalo Ukrajině v rámci vojenské pomoci bývalou sovětskou techniku. Velké množství tanků Leopard 1 mají různé soukromé firmy, které tyto tanky nakupily z přebytků evropských armád. Celkově tak jde o stovky tanků, které navíc mohou být rychle  k dispozici. Tyto tanky tak mohou být pro ukrajinskou armádu významnou posilou.

Tanky Leopard 1 na Ukrajině

Dodávky tanků Leopard 1 musíme také vnímat v širším kontextu ukrajinské armády, potažmo ukrajinského bojiště. Na první pohled by se zdálo, že dodávky tanků Leopard 1 Ukrajině jsou zbytečné, když Ukrajina má své tanky T-64, které jsou s tanky Leopard 1 zhruba srovnatelné. Jenže tak tomu není. Je sice faktem, že Ukrajina před vypuknutím války v r. 2014 oficiálně disponovala obrovským tanků T-64, údajně až 1300 ks včetně tanků uložených v záloze (vedle toho ukrajinská armáda disponovala i typy T-72 a T-80/84, těch ale měla k dispozici jen nižší počty). Jenže jak se postupně ukázalo, mnohé z těchto tanků byly ve špatném technickém stavu, a nevyplatí se je tedy modernizovat, případně to už ani není technicky možné. Mnoho tanků také ukrajinská armáda ztratila v bojích. Počty těchto tanků, kterými ukrajinská armáda skutečně disponuje, jsou tak nesrovnatelně nižší. Ostatně, i proto byly zahájeny dodávky západních tanků.

Stejně tak je třeba brát v potaz to, že oněch moderních západních tanků, které budou Ukrajině dodány, bude relativně málo. Západní státy mají totiž k dispozici jen menší počty těchto tanků (Challenger - cca 50 ks, Leclerc - cca 100 ks, Leopard 2 – těžko vyčíslitelné množství, patrně jen max.200 ks). Tanky z novovýroby si Ukrajina patrně nebude moci dovolit. I proto je třeba tyto tanky doplnit nějakým dalším, doplňkovým typem. Zatím tuto roli doplňkového typu hrají tanky T-64 a T-72, je ale zřejmé, že tyto tanky svými počty již nepostačují. Také to hraje ve prospěch tanků Leopard 1.

Určitou roli zde navíc hraje i zmíněný faktor hmotnosti. Těžké, více než 60 tun vážící moderní tanky Leopard 2 atd. bude možno nasadit jen v některých regionech. Na straně druhé v Ukrajině existují rozsáhlé oblasti se složitým terénem, kde mohou moci působit jen tanky výrazně lehčí. Tanky, jako jsou čtyřicetitunové tanky T-64 či T-72, ale také podobně vážící tanky Leopard 1.

Navíc je třeba brát v potaz to, proti komu budou tanky Leopard 1 stát. Je faktem, že proti nejmodernějším ruským tankům T-90 M Proryv se tanky Leopard 1 nedokážou prosadit. Jenže oněch tanků T-90 M Proryv má ruská armáda jen poměrně málo, mnohé navíc již ztratila v bojích. A tyto ztráty nedokáže vynahradit ani novovýroba těchto tanků, která je stále velmi omezená. I proto je dnes ruská armáda nucena vytahovat ze svých skladů i takové veterány, jako jsou tanky T-62 či dokonce T-55. A tyto tanky včetně modernizovaných 
T-62 M tank Leopard 1 předčí. Díky svému systému řízení palby tank Leopard 1 dokonce předčí i nemodernizované tanky T-72 (modernizovaná verze T-72 B3 je ovšem lepší). A i tyto nemodernizované T-72 je ruská armáda nucena používat, protože závod UVZ nestíhá realizovat modernizaci těchto tanků.

Otázkou je také určení tanku. Tanky Leopard 1 se možná nehodí pro boj na těch nejkritičtějších místech fronty, nehodí se proto pro elitní tankové útvary. Pro ty se hodí spíš moderní tanky, jako je Leopard 2. Zato se tanky Leopard 1 i vzhledem k charakteristice svého kanonu a vhodné munici výborně hodí pro úkoly palebné podpory, pro podporu mechanizovaných jednotek. A takových úkolů je na ukrajinském bojišti bohužel víc než dost.

Dodávky tanků Leopard 1 samozřejmě nemohou kompenzovat nižší dodávky moderních západních tanků; dodávky tanků, jako jsou Leopard 2 či Challenger jsou nezbytné. Tanky Leopard 1 ale mohou být jejich vhodným doplňkem. Tanky Leopard 1 mohou na Ukrajině vykonat spoustu práce; mohou plnit úkoly, pro něž je použití těžkých a drahých moderních tanků neúčelné. Vše navíc umocňuje vysoký počet tanků Leopard 1, které jsou potenciálně k dispozici, díky čemuž by ukrajinská armáda mohla rychle doplnit své početní stavy. Tanky Leopard 1 proto mohou být i přes své relativní stáří velice užitečné, a mohou v ukrajinském konfliktu sehrát významnější roli, než je na první pohled zřejmé.

Zdroj: armyrecognition.com, eurasiantimes.com

 Autor: David Khol

Komentáře

JanČejka

29. 04. 2023, 18:07

Článek je v podstatě zdařilá argumentace toho, proč tank Leopard 1 má na Ukrajině stále své místo. Je potřeba se zamyslet nad tím, co vlastně na Ukrajině bojuje. Slovinci na Ukrajinu poslali např. modernizované T55S, Rusové si své T55, které přivezli na frontu ve většině případů ani neobtěžovali modernizovat, jelikož Uralvagonzavod nestíhá modernizovat ani stávající T-72 na verzi B3 a doplňovat tak zničenou, či ukořistěnou techniku.

Technologicky Leo1 vznikal spíše jako protiváha na tank T-64, který je v současnosti jedním z hlavních bojových tanků obou stran (ruské řady modernějších tanků na Ukrajině za rok konfliktu značně prořídly, tudíž jsou odkázáni spíše na starší techniku).

Na Ukrajině bojují stejně stará vozidla, nebo i starší, než je Leopard 1 a v daleko horším technickém stavu.

Leopard 1 je sice špatně pancéřovaný (a to i ve srovnání s jeho protějškem, tedy T64) a 70 mm čelního pancíře je pro moderní bojiště naprosto nedostatečné, nicméně na Ukrajině se nacházejí i hůře pancéřovaná vozidla jejichž roli může Leo1 převzít. Nejdůležitějším prvkem tanku je systém řízení palby, což je správně popsáno i v článku, dále pak vybavení elektronikou, což jsou oči tanku, aktivní ochrana ( tu Leo1 nemá) a pohyblivost. Hlavní je tedy zasáhnout a nenechat se zasáhnout.

Obecně články, které popisují určitý bojový prostředek zabrousí často do směru, zda-li má se svým dělem (a typem munice) tank šanci zepředu prorazit tank protivníka, zde tedy přikládám simulaci Leopardu 1A1 ( na Ukrajinu samozřejmě půjde modernější verze, tu jsem ale v testu nenašel) proti T62M.
https://www.youtube.com/watch?v=TtRy1IaQ69I

S T72 (i rannou verzí) by to samozřejmě tak snadné nebylo, tu jsem ale v testu nenašel, budu tedy rád, když mě případně někdo doplní.

Ve skutečnosti jsou tankové souboje na Ukrajině poměrně dost vzácné. Role tanku nespočívá v ničení dalších tanků a obzvláště to platí na Ukrajině, kde je role takového vozidla různá s ohledem na situaci ve které se armáda nachází. Situace na Ukrajině je specifická v tom, že si ani jedna ze stran není schopna ( z různých důvodů) zajistit vzdušnou převahu. Tanky se tak často stávají obětí dělostřeleců s dostřelem 20 a více km a vozidlo s dostřelem 2-4 kilometry má zkrátka uplatnění jen při podpoře pěších sil. Nicméně role tanku jako prostředku k vedení blitzkriegu zůstává. To znamená, pořád je lepší mít poměrně rychlý, pancéřovaný prostředek s dělem, který je schopný rychlých přesunů a obchvatů, než nemít žádný. Nejpodstatnější je tedy na Ukrajině spíše kvantita, protože je to druh opotřebovávací války na široké frontě a chápou to obě strany konfliktu.

Na závěr přikládám srovnání jízdy T72 a Leo 1 na rovince.
https://www.youtube.com/watch?v=mlCRGD3rXt8

Béďa2

28. 04. 2023, 08:28

Tak jen bych rozvedl autorovo porovnani Leo1 a riskCh protějšků.

Béďa2

28. 04. 2023, 08:34

U Leo I bude stezejni jakou munici dostane, s poslednimi typy z DU ohrozi i starsi typy T72, T80, ale ani tato munice nebude stacit, celne na T72B3, T80BVM, mouna ani T80U.
Stejne tak z pohledu streleckeho systemu nema na vyse uvedene ruske typy, stejně jako T90, T90A bude preci ken o n co výkonnější. T90M nema cenu zmiňovat, je jich málo.
Pri rotumnem pouzití Leo scoje zastane, jen neni dobry napad z nej delat prulomoby tank.

Zdeněk

28. 04. 2023, 10:54

Béďo, myslím, že nikoho nenapadne vést frontální útok s Leopardy 1 v čele, ale na druhou stranu, jsou to spolehlivé a kvalitní stroje, které byly přímo navrženy, aby si byly schopny poradit s převahou sovětských strojů v 60. a 70. letech.
Kanón L7 je extrémně přesný a spolehlivý a měl by pro něj být i dostatek munice. Jsou také velmi pohyblivé a to i v terénu a při couvání (25km/hod), čímž naprosto deklasuji všechny sovětské i ruské tanky (pokud se nepletu, 4-6km/hod).

Takže pokud je použijí tak, jak bylo plánováno, totiž, že budou z krytu rány rozdávat a ne dostávat, doplní je alespoň v nějakém množství kostkama ERA a použijí v mechanizovaných a výsadkových brigádách primárně k podpoře pěchoty, myslím, že se celkem osvědčí.

Béďa2

28. 04. 2023, 22:11

v tom se shodujeme, jen jsem zduraznil, ze ke zde spousta proměnných...a spousta protivniku je pro ne smrtelne nebezpečná.

Šebesta

28. 04. 2023, 08:11

Děkuji autorovi za rozsáhlý elaborát o dodávkách tanků na Ukrajinu. Mě by ale třeba osobně zajímalo zda někdo někdy spočítal množství techniky a vojenského materiálu dodaného Ukrajině západnimi zeměmi od 24.2.2022 dodnes,kolik to stálo a také jak a kdy to bude Ukrajina splácet ? Myslím si že navíc nejsem sám koho by to zajímalo a taky třeba kolik zbraní poslala Ukrajině naše republika ?

Zdeněk

28. 04. 2023, 11:01

Šebesta, myslím, že by bylo fajn se spíš podívat, kolik peněz vyrážíme do zbabělců, zrádců, šiřitelů alternativní pravdy, aktivních donašečů a spolupracovníků minulého režimu, ale i ruSSka, alkoholiků a nefakčenek.
Za ušetřené peníze jistě splatíme nejen většinu státního dluhu a pořídíme několik perutí F-35, ale možná vyjde i na letadlovou loď pro Kralovec ...

Šebesta

28. 04. 2023, 13:09

Myslím,že nejsem zdaleka sám koho by to a to nejen u nás zajímalo pokud jde o zbraně pro Ukrajinu ? No a když se bavíme o šířitelích alternativních lži hned ti jednoho nabídnu. Generální tajemník NATO Stoltenberg . Nejen že lže zcela veřejně ale navíc říká věci jež mu nepřisluší. Je zvláštní mimo jiné,že ho nikdo z našich medii ani vy jako zastánci jediné pravdy neoznačujete za dezoláta a lháře a falzifikátora ? Asi se to nehodí do krámu,že ? Jeho tvrzení že všechny státy NATO jsou pro přijetí Ukrajiny do NATO je bohapustá lež a spíše jeho zbožné přání minimálně dvě země budou určitě proti Turecko a  Maďarsko taky i Slovensko. Fico,který zřejmě vyhraje volby v záři jasně řekl,že Slovensko uplatni právo veta a bude jasně proti členství Ukrajiny v NATO.Mimochodem současná slovenská vláda v demisi nemá právo dělat žádna zahraničně politická rozhodnutí.

Šebesta

28. 04. 2023, 13:15

Mimochodem ještě k tomu Slovensku podle pruzkumu ,který si udělala provládní a pronatovská televize je 86 % Slováků proti posilání zbrani na Ukrajinu. Když byl znám výsledek tak se o tom moc raději nešíří. Ono lhát se nemá že jo ?

Zdeněk

28. 04. 2023, 13:47

Šebesta, omez svoje starosti o Fica a Slováky - Fico je politický gauner, který sází na blbečky, jako jsi ty a na to, že díky nim vyhraje volby, což se mu možná i povede. Ovšem, kamaráde, nijak zvlášť drtivě a každopádně, hadej, co bude dělat ve skutečnosti? Přesně to samé, co Bureš. Bude v Bruselu šoupat nožičkama, protože dobře ví, odkud tečou penízky.
A stejně jako Bureš "vyjednával" (přesněji neotevřel hubu a podepsal, co mu předložili) Green deal, tak to byl Fico, který vyjednaval dodej F16 a obrannou dohodu s Američany. Navíc, už teď potichu slibuje podporu vstupu Ukrajiny do EU, takže to "kategorické" NE je jenom otázka ceny ...
Ale s jednou věcí s Burešem a Ficem plně souhlasím, jejich voliči mají IQ a paměť akvarijní rybičky, to vím, s jednou si tady právě dopisuji ... :laughing::joy::rofl:

Slavoslav

28. 04. 2023, 13:59

jo, nie tak davno dozadu bol Fico najvacsi propagator integracie do jadra EU a on a jeho europoslanci vzdy poslusne zahlasovali ako bolo treba. Otazka, ale je ci bude zostavovat vladu s nackami, alebo nie

Šebesta

28. 04. 2023, 14:24

Vidím,Zdenku že jsi se nezměnil s tebou to je ztráta času. Jen pro pořádek, Fica jsem zmínil protože Stoltenberg lže. Slovenská vláda v demisi nemá nyní žádnou pravomoc o něčem rozhodovat. Tedy tvrdit že všechny země NATO jsou pro vstup Ukrajiny do NATO je lež.Že jsi nereagoval na to ? Nehodí se to krámu. že když lže tvůj favotrit ? Mimochodem nejsem stoupenec ani Fica a Bureše taky nevolím tak nevím proč s ním operuješ ?

Zdeněk

28. 04. 2023, 14:26

Slavoslave, já ve vás věřím ... :pray:, vzpomeňte na mapu Velkého Maďarska na orbánově šále, neřekl bych, že je to jenom vtip.

Každopádně, bych ale řekl, že nikdo toho pro Ficuv návrat neudělal víc, než ten váš Maťo... ale smát se vám nebudu, sami máme na hlavě a to požehnaně.

Šebesta

28. 04. 2023, 14:27

Jo a napodobně ! Máš mozek akvarijní rybičky !

Zdeněk

28. 04. 2023, 14:32

Šebesta, vstup Ukrajiny do NATO je záležitost na několik let, omez proto svoji starost o to, zda Jens Stoltenberg říká pravdu nebo ne, protože ať už je to jakkoliv, tak se jedná pouze o politické prohlášení nikoliv o závazny slib, k tomu stejně nemá mandát, o tom rozhodují vlády a parlamenty jednotlivých zemí.

Slavoslav

28. 04. 2023, 14:34

Ach, nasa politicka scena je nateraz uplna tragedia. Matovic je nekontrolovatelny magor s dusevnou poruchou ktory presne ako vravis spravil najviac pre Ficov navrat. Kolar je byvaly mafian, ktory ma aspon zatial pevne prozapadne smerovanie. Sulik vypada pricetne len v porovnani s Matovicom. Heger je babka ktora bude rada ak prelezie do parlamentu. Zostava nevyskusana lavicova PS ktora je nateraz mimoparlamentna. Uvidime

Osobne si myslim, ze Pele spravi vsetko pre to, aby zostavil vladu s hocikym, len nie s Ficom a fasistami a ten sice vajata kvoli volicom no smerovanie ma prozapadne a zatial je to preferencnce druha najsilnejsia strana kde je to tesne za SMERom

Slavoslav

28. 04. 2023, 14:51

Sebesta

prepac, mozem sa opytat. Kedy si studoval Slovenske ustavne pravo? fakt by ma to zaujimalo, lebo pri tychto otazkach sa nezhodli ani nasi ustavny pravnici co sa tyka toho, o com moze, ci nemoze vlada v demisii rozhodnut. Takze ak je tu niekto klamar si to ty

Šebesta

28. 04. 2023, 15:21

Teď jsem pochopil tvoji strategii když lžou jiní co mají opačné názory než ty jsou to lháři a dezoláti. Když lžeš ty sám a tvoji nosiči lživé pravdy je to ok. Tak přesně se chovali a chovají komunisté. Čili už jsem to psal jste převráceni komouši nositelé jediné pravdy . S takovými názory se jdi vycpat !

Šebesta

28. 04. 2023, 15:21

Pro Zdeńek

Zdeněk

28. 04. 2023, 15:26

Šebesta, slibuji na svou čest, že nedopustím, aby nás kdy obsadili mimozemšťané a současně, kdybych se zmýlil l, slibuji kuchyň a obývací pokoj TVÉHO domu případnému ETemu , pokud MĚ o to požádá ...

p.s. chápeš tu analogií, nebo to bude potřeba ti nakreslit?

pek1234

02. 05. 2023, 13:04

Tak proč lžeš?Prošel jsem si všechny průzkumyk Ukrajině udělané za poslední 3 měsíce a ŽÁDNÝ z nich nemá takto negativní výsledek. Naopak většina slováků podporuje Ukrajinu a souhlasí s dodávkami munice, zbraní. Pouze v jedinné skupině se výsledek blížil 76% a to u členů, sympatizantů a voličů strany LSNS a příznivci Harabina.

pek1234

02. 05. 2023, 13:19

Slavoslav, Šebestu už vykopali z iDnes a mají tam z něj srandu. Takže ho tak ber. Je to čistý rusofilní vlezdořiťka.

pek1234

28. 04. 2023, 11:53

Šebesto, po tom co tě vykopali z diskuzí iDnes jsi vlezl smrdět sem? Ach jo, do teď to tu bylo (až na pár jedinců) slušná společnost.
PS: Tak pitomé dotazy mimo tebe nikoho nezajímají.

Šebesta

28. 04. 2023, 13:45

PEKL 1234 :Nevím,že bychom si potykali . Ale dobře když chceš, brečet kvůli tomu nebudu. No a co jsi za člověka arogantního hovoří to jak tu smrdíš ty a tvoje plky. Ty jsi pupek světa ? Laskavě mluv za sebe. Já si naopak myslím,že to zajímá mnoho lidí. Nejsi bývalý komunista ? Moc bych za to nedal.

pek1234

02. 05. 2023, 13:14

Nikdy jsem nebyl a nejsem tvůj soudruh ze tvé rodné strany. A ke komunistům a extremistům vč rusofilům nemám žádnou úctu a tedy i to tykání je ještě moc slušná konverzace. To, co si myslíš je absolutně marginální a tedy nikoho nezajímáš. Už tvé působení na iDnes je už všem k smíchu. Mimochodem, tam kde jsem byl v 80 letech (USA) by tě po tvých projevech pěkně zrušili a vykopali do ruska.

Slavoslav

28. 04. 2023, 13:24

rád ti odpoviem, dodané bolo málo, treba čím skôr ukončiť vojnu vykopaním rusov z jej územie.
Ukrajina to platiť finančne nebude, platí to krvou. Ale napríklad eú, zbrane dodané na Ukrajinu slušne prepláca.
Uspokojili ťa tieto odpovede? i keď skôr nasrali a to je fajn, ak je totiž nasratý podporovateľ ruskej agresie znamená to, že sa veci robia aspoň čiastočne správne.

Martin23 .

28. 04. 2023, 19:11

Šebesta:

Na Ukrajinu nejvíc tanků a techniky která vraždí lidi dodalo Rusko. Taky by mě jako Vás zajímalo, kolik tam toho poslali Rusáci jedni :)

Marty

28. 04. 2023, 20:49

mnoho, ale naštěstí značná část padla do dobrých rukou, jinak k těm polemikám kolik nás to stálo, část techniky šla z armádních skladů, ale výhledově určená k vyřazení a za tu stát dostal slušnou kompenzaci, zbytek je ze soukromích sbírek a placený českým společnostem, které z toho odvádí daně, no at počítám jak počítám, mám tak trochu dojem, že na tom státní kasa tratná nijak zásadně nebyla :-)

Martin23 .

28. 04. 2023, 22:28

pan Marty:

budu k Vám naprosto upřímný, je mi úplně jedno, kolik jsme toho poslali a kolik nás to stálo.

Svět se Ruským zbabělým přepadem Ukrajiny změnil a časem uvidíme jestli k lepšímu, nebo k horšímu.

Osobně se obávám, a teď se prosím jedná čistě o mou spekulaci, že Čína zjistila jak silný a jednotný západ může být, a že se teď mnohem pečlivěji připraví na útok na Tajvan.

Slavoslav

29. 04. 2023, 05:58

Martin

mne prave to zdoraznovanie co vsetko dostaneme za pomoc vadi. Shit, keby sme nedostali ani cent tak sa nam pomoc Ukrajine stale vyplati uz len preto, ze hraci ako Rusko dostanu po nose a nebudu skusat prepisovat hranice silou do buducna

Martin23 .

29. 04. 2023, 13:10

pan Slavoslav:

souhlasím s Vámi na 100%.

Mark

28. 04. 2023, 08:04

Myslím si, že článek dost vystihl pozitiva, případná negativa nasazení Leopardu1 na Ukrajině. Za mě by bylo jen dobře když dojde k jejích nasazení i z toho důvodů, že každá hlaveň v bojí s okupanty se počítá. Navíc je to silně opotřebovávací válka a těch pár modernějších západních tanků je a bude opravdu jen pár, které nemohou být všude.