EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tanky T-60: Zapomenutí obránci ze Stalingradu

 21. 10. 2022      kategorie: Vojenská historie      28 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ve Stalingradu postavené tanky T-34 se staly ikonou této bitvy. Poslední tanky vyrobené ve Stalingradu pak vyjížděly z továrních vrat rovnou do boje s posádkou složenou ze zaměstnanců továrny. Opomíjeným strojem, který pomáhal Stalingrad bránit, byl však i tank T-60. Na předměstí Stalingradu, Krasnoarmejsku, se tanky T-60 vyráběly sice pouze půl roku, ovšem v obrovských počtech. 

Krasnoarmejsk pro nás může být zajímavý tím, že byl založen českými a moravskými emigranty v roce 1765, tehdy pod názvem Sarepta na Volze. V roce 1920 pak bylo město přejmenováno na Krasnoarmejsk. Ve 20. letech ve městě vznikly doky pro stavbu civilních lodí, ve druhé polovině 30. let se zde však rozjela i vojenská produkce, kdy doky začaly produkovat obrněné říční bojové čluny Projekt 1124 s dělovou a raketovou výzbrojí, kterým se přezdívalo „říční tanky“, hlavně díky výzbroji sestávající z věže tanku T-34.

Loď
Foto: Prvním vojenským projekterm továrny byly říční obrněné čluny Projekt 1124, jejichž výzbroj byla různorodá – od věží k tankům T-34 a T-28, přes raketomety Kaťuša až k velkorážním kulometům. | wio.ru

Brzy však se doky dočkaly i produkce skutečných tanků. Když STZ (Stalingradský traktorový závod)  zahajoval produkci tanků T-34, měly se do výroby zapojit i doky v Krasnoarmejsku, kde měly být vyráběny trupy tanků. Po německé invazi do Sovětského svazu se pak produkce tanků T-34 stala hlavní prioritou Stalingradského traktorového závodu. Na konci září 1941 se produkce v Krasnoarmejsku znovu pozměnila, kdy zde kromě říčních člunů projektu 1124 a koreb pro tanky T-34 začala produkce tanků T-60 a pásových traktorů ChTZ-16. Vybavení sem bylo evakuováno z charkovské továrny. Výroba traktorů ChTZ-16 byla po čase zamítnuta a továrna se měla zaměřit jen na produkci tanků T-60. Doky v Krasnoarmejsku pak byly přejmenovány na Továrnu č. 264. Zahájení výroby však bylo velice náročné, továrna neměla tolik místa, aby mohla vybavení z Charkova kam umístit, proto v rychlosti začala stavba nové budovy. Ovšem v době, kdy dorazily první vlaky se soustruhy, svářečkami a dalším vybavením z Charkova, budova ještě nebyla zcela dostavěná a jednalo se v podstatě jen o hrubou stavbu s okny, bez topení ani tekoucí vody. Dělníci tak měli při práci opravdu náročné podmínky, nicméně výroba tanků T-60 1. listopadu 1941 se výroba tanků rozjela. Podle dobových záznamů měla továrna v listopadu 1941 vyprodukovat 30 kusů tanku T-60, v prosinci to mělo být již 150 tanků a od 15. ledna 1942 měla být produkce minimálně 10 tanků denně! Výroba v listopadu však neprobíhala. Továrna sice vytvořila v podstatě hotové tanky, ovšem neměla do nich motory. První tři motory pak dorazily do továrny až 29. listopadu.

T-60_1Foto: Tank T-60 obsluhovali pouze dva lidé a hlavní výzbroj tvořil 20mm kanón TNŠ | Wikimedia Commons / Public domain

Továrna č. 264 však tanky sama nevyráběla, ale pouze kompletovala, což bylo velice zajímavé, když byla schopna vyrábět korby pro tanky T-34. Naopak korby a věže tanků T-60 se vyráběly v továrně STZ, ty se poté vozily do 35 km vzdálené továrny č. 264, kde se kompletovaly. Z dnešního pohledu se jedná o poměrně nelogické rozdělení práce, kdy si továrny dodávaly části tanků navzájem, místo toho, aby se výroba udržela na jednom místě. Korby a věže dodávaly také výrobní závody Rudý Říjen, ty měly v prosinci dodat 100 koreb a věží, ovšem v reálu jich dodaly pouze sedm, z toho jedna korba musela být vrácena jako zmetek. STZ ovšem také nedodával podle plánů, a tak se muselo mnoho částí v továrně č. 264 vyrábět improvizovaně. Navzdory všem těžkostem první hotový tank z továrny vyjel 8. prosince 1941, kdy byl hned odeslán k 21. rezervnímu tankovému výcvikovému praporu. V prosinci 1941 pak dokázala továrna vyrobit celkem 45 tanků T-60.

Produkce tanků T-60 probíhala pomalu a velice zaostávala za původním plánem, a to z drtivé většiny kvůli neplnění dodávek od subdodavatelů. V lednu 1942 tak bylo vyrobených pouze 101 tanků, místo 240, jak znělo v plánu. Korby, které přicházely z Rudého Října byly velice nekvalitní a svařované spoje se musely často udělat znovu. Dodávky palivových nádrží a chladičů byly také neúplné, a tak některé tanky musely být vyhotoveny nekompletní. Například v lednu 1942 bylo 11 tanků vyprodukováno bez olejových chladičů. Kvůli chybějícímu topení musely být tanky natírány nitrocelulózovým smaltem místo křídových a vápenných barev.

T-60_KubinkaFoto: Tank T-60 v tankovém muzeu Kubinka. Povšimněte si různých druhů pojezdových kol. Plná kola byla standardní, kola s výseky byly určené pro provoz i bez pryžové obroučky. | Wikimedia Commons / Public domain

Sovětské vedení nicméně považovalo tyto nedostatky za dočasné a 30. ledna byla objednaná rozšiřující objednávka na celkem 650 tanků, z nichž některé měly být vybaveny vysílačkou. Jednotková cena tanku T-60 tehdy byla 81 000 rublů a cena T-60 s vysílačkou byla 82 700 rublů. Nakonec však nebyl vyroben ani jeden tank T-60 s vysílačkou, a to z prostého důvodu – Sovětský svaz je neuměl vyrobit v dostatečném množství.

Problémy s výrobou díky neúplným dodávkám od subdodavatelů i nadále pokračovaly. V únoru 1942 bylo místo plánovaných 200 tanků dokončeno pouze 67 a v březnu, kdy se mělo dokončit až 250 tanků, se jich nakonec podařilo dokončit pouze 159. Největším nedostatkem se však stal nedostatek motorů. Továrna měla na skladech hotových spoustu tanků, ovšem neměla pro ně motory. V březnu do továrny místo 350 motorů dorazilo pouze 35 kusů, což bylo desetkrát méně, než se plánovalo. Dodávky však zaostávaly i u jiných komodit. Z 670 palivových nádrží jich skutečně dorazilo pouze 170, ze 600 pásových brzd jich dorazilo 133, z 5000 pojezdových kol jich dorazilo pouze 1257.

Továrna č. 264 se rozhodla problémy s neúplnými dodávkami vyřešit dalšími dodavateli, mezi které patřila např. Továrna č. 180 ze Saratova, která měla dodávat korby tanků. Nicméně to nebylo nic moc plané, jelikož kvalita korby z této továrny byla katastrofická. Sváry byly extrémně špatné, avšak špatně ošetřené byly i pancéřové desky, takže měly tendenci praskat. Polovina dodávky tak musela být vrácena zpět. Skryté vady se pak projevovaly i na frontě, kdy často sváry nevydržely zásah, stejně tak i pancéřové desky.

Problémy s výrobou se podařilo překonat až v dubnu 1942, kdy Továrna č. 264 vydala nová opatření o zmetkovosti výroby a jejich dodávek. Kvůli tomu si továrna Rudý Říjen a továrna č. 180 stěžovaly až v Moskvě, ovšem nebylo jim to nic platné. Továrna č. 264 postavila nový řetězec subdodavatelů a výroba se mohla znovu pořádně rozjet. V dubnu byla dokonce překonána kvóta, když se továrně místo 250 tanků podařilo postavit celkem 255 tanků T-60. Na druhé čtvrtletí roku 1942 přišla nová objednávka na 825 tanků T-60 z nichž 660 tanků mělo být standardních s cenou 75 000 rublů za kus a 165 tanků mělo být vybaveno rádiem 9-R. Celková cena měla být 77 750 rublů za kus, ovšem, jak již bylo psáno výše, žádný T-60 nikdy rádio neobdržel.

vorosilovFoto: Zničené tanky T-34 a T-60 při obraně Voroněže. Poslední vyrobené tanky to na frontu neměly daleko. | Wikimedia Commons / Public domain

Souběžně s řešením výrobních dodávek pracovali inženýři také na modernizaci tanku. V únoru 1942 tak byla vyvinuta nová věž s novým odvětráváním bojového prostoru, nicméně nikdy nebyla uvedena do výroby. Byly také vyvinuty nové úložné boxy na nářadí, které se do výroby už dostaly. Existovaly dvě varianty: 060-21-Sb.12, kdy byly boxy na nářadí uloženy na oba blatníky a 060-21-Sb.13, kdy byl box na nářadí umístěn pouze na pravý blatník.

I když nebyly návrhy na modernizaci trupu a věže nakonec schváleny, výroba původního tanku se přeci jen trochu upravila. Například víko výlezu na věži nebylo nově kulaté, ale osmihranné, zjednodušen byl také odvod spalin z bojového prostoru a do výroby byla uvedena i nová kola, která nebyla plná, ale byly v nich otvory, což mělo sloužit i jako jakýsi tlumící prvek, protože v té době byl nedostatek pryže, proto některá pojezdová kola neměla vůbec pryžové obutí.

Menších i větších změn bylo opravdu mnoho, často díky vlastním improvizacím v továrně kvůli nedostatku některých komponent. V továrně tak nakonec vzniklo celkem více než 300 variant tanku T-60. Můžeme tak vidět tanky se zesíleným či přídavným pancéřováním, tanky s různými druhy světel či kufrů na nářadí, tanky s různými poklopy ale i různými sadami kol. Nicméně tento miš-maš měl svá pozitiva, a to vysokou produkci tanků, jelikož pokud nebyl nějaký komponent zrovna k dispozici, prostě se vzal z něčeho jiného a nemusela se kvůli tomu pozastavovat výroba. 

Továrna tak díky tomu původní výrobu předčila i v květnu 1942, kdy z továrny odjelo 275 tanků T-60 a v červnu to bylo dokonce 311 tanků. Továrna pak měla v plánu v červenci vyrobit 325 tanků, to se ovšem nestalo. Tentokrát ne kvůli neúplným nebo zpožděným dodávkám, ale kvůli tomu, že byla výroba zastavena. Tank T-60 byl v té době již beznadějně zastaralý a jeho výroba tak byla oficiálně ukončena 3. července 1942. Nicméně ještě v tomto měsíci bylo vyrobeno 51 tanků, které měla továrna na skladě a čekala na dodávku motorů. Poslední tank T-60 byl dokončen 26. července 1942. Od 5. července se měla produkce továrny č. 264 změnit opět pouze na výrobu koreb pro tanky T-34. Jako náhrada za tanky T-60 byl vybrán tank T-70, ten se ovšem v továrně již nevyráběl. Poslední tanky byly směřovány k posílení Stalingradského frontu, který se připravoval na obranu města a nevyužité věže tanků T-60 byly použity k vytvoření bunkrů. Továrna č. 264 v Krasnoarmejsku vyprodukovala celkem úctyhodných 1174 tanků T-60. 

Bundesarchiv_t60Foto: Kořistní tanky T-60 v omezeném množství přijala i německá armáda pod názvem Panzerkampfwagen T-60 743(r). Na obrázku tankista z Kampfgruppe Scherer při obraně v Cholmském kotli, 1942. | Bundesarchiv

Během bitvy o Stalingrad pak továrna pokračovala v dodávkách trupů pro tanky T-34, kdy utrpěla poškození bombardováním. Po bitvě byla továrna přetvořena na opravárenský závod, kde se opravovala kromě sovětské také kořistní technika. V roce 1944 se v továrně vyráběly pancéřové kasematy pro samohybná děla ISU-152, stejně tak i některé komponenty pro tanky T-44, nebo i pancéřové kryty motoru a kabiny pro bitevníky Il-2. Po válce se továrna vrátila ke svému původnímu záměru – loďařině. V roce 2019 byla Továrna č. 264 přejmenována na JSCO Volgogradský lodní strojírenský závod a dnes se zabývá výrobou lodních komponentů, a to i pro ruské vojenské lodě, kdy vyrábí například lodní dveře, okénka, kryty, ale například také lodní přepážky a ventilaci.

Zdroj: WarspotTank Archives

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Jaro

21. 06. 2023, 10:51

Já bych to nepřeháněl s tím vlezdo... všemu Ruskýmu a Sovětskýmu, bratři Ukrajinci krásně ukakují, kde je pravda.

Masunta, poradce prezidenta USA

23. 10. 2022, 16:29

Můj ministr obrany Lloyd Austin si nechal vypracovat studii o použití modernizovaných T-60 na Ukrajině.
Resumé je, že důležitým faktorem je výrazné přečíslení Ukrajiny těmito tanky. Jistě nebudou nasazeny na  nejtěžší úseky fronty a s podporou ze vzduchu a při dělostřelecké přípravě se bude jednat o nezanedbatelnou vojenskou sílu. Mně osobně to potvrdil i genplk. Flynn, bývalý poradce Trumpa.

Vaclav Flek

26. 10. 2022, 22:23

pro Masunta, poradce prezidenta USA:

Vubec nechapu, co to pisete za blaboly ? Mne to neprijde ani vtipne, ani zajimave, jenom zabirate verejny prostor...

Jaro

21. 06. 2023, 10:48

Běž se léčit n psychiatrii, vzkazuje ti můj prezident Země

Vaclav Flek

23. 10. 2022, 00:05

Myslim, ze v clanku chybi jedna podstatna vec - totiz informace o prehnane sovetske sebeduvere, ktera predpokladala, ze jiz v roce 1941 nebo nejpozdeji na jare 1942 zacne rychle vytlacovani wehrmachtu s tim, ze jeste v tomto roce dojde Ruda armada do Berlina. Proto se zdalo, ze je na fronte potrebny lehky tank, ktery by doprovazel pronikajici prvni sledy pechoty, pripadne jeste vice dopredu vysunute pruzkumniky. Vyvoj valecnych udalosti sel vsak jinym smerem, vyroba lehkych tanku byla opustena, a labuti pisni tanku T-60 se stala bitva u Kurska. Ta prakticky znamenala jejich konec (jakkoliv budouci marsal tankovych vojsk Rotmistrov tvrdil ve svych pametech neco jineho...).

Dr. Beir

24. 10. 2022, 10:57

Pan Flek
Prosím, kde jste čerpal informace, že
"o prehnane sovetske sebeduvere, ktera predpokladala, ze jiz v roce 1941 nebo nejpozdeji na jare 1942 zacne rychle vytlacovani wehrmachtu" ? Tomu nevěřil nikdo z velitelu Svazu.
Dvemi slovy: pěkný blabol.

Vaclav Flek

25. 10. 2022, 00:42

pro Dr. Beir :

1) Sovetska sebeduvera vyplyvala predevsim ze Stalinovych projevu, ktere nasledne siril a dale rozvijel cely prebujely politicky aparat. Z nich jasne vyplyvalo, ze rok 1942 bude rokem viteznym a skonci az v Berline. Kazdy, kdo by to zpochynil, by se vystavil persekucim (vcetne generality Rude armady, ktera nikdy nebyla diskusnim klubem). Stalinovy teze a projevy pronikaly do vsech oblasti SSSR, vcetne mistnich novin a take lokalnich rozhlasovych vysilani po cele zemi. To vse se da snadno zjistit, pokud se seznamite s dobovymi dokumenty...

2) Jeste presvedcivejsim argumentem jsou pro mne mohutne ofenzivy Rude armady , podniknute na jare 1942 v celem "oblouku smrti" - od Volchova a Lenigradu, pres Rzev, krvava bojiste pod Moskvou, az po Charkov a Krym. Staly zivoty statisicu rudoarmejcu a mely jeden spolecny znak - nemistnou sebeduveru v silu sovetskych vojsk. Teprve po tezkych porazkach pochopilo sovetske vedeni, ze rok 1942 nebude rokem vitezstvi, ale rokem boje o preziti.

3) Je zde take mnoho neprimych dukazu, jako rozjeta vyroba lehkych tanku T-60, predcasne zastavena. Vedeni zeme si uvedomilo, ze valka nebude o rychlem vyhaneni nepritele, ale o postupnem prolamovani jeho pozic, kde lehke tanky nemaji uplatneni.

Nevim, zda se nad tim zamyslite, spise asi ne. Na kazdy pad priste ocenim, pokud si sve nazory o "blabolu" radeji usetrite...

Monarchista

21. 10. 2022, 12:44

Ten pán s názvem Dr. Bier je anglosaský trotl.Vy anglosasové se snažíte nás zničit, hezky jste to napsal a je to pravda. Např. Lužičtí Srbové jsou dnes již zcela zapomenuti. Konečně Ruský stát Rusko takovým lidem musí dokazovat? Proč. Vesmírný program. to jen příklad. Samostatné jaderné elektrárny, dobrá zbroj, kterou Vás zničíme.
Ale zcela vážně, zkuste ty své názory trousoit v hospodě. Řekl bych, že i dnes by jste dostal po papuli.:flag_cz:

Dr. Beir

21. 10. 2022, 13:42

Monarchista
To si vyprošuji. S anglosasíky nemám nic společného. Anglie zavinila tolik zla, že by všechen soupis zaplnil národní knihovnu.

Vaclav Flek

23. 10. 2022, 00:22

pro Dr. Beir :

Nesouhlasim s tim, co pisete, myslim, ze je to prilis velke zjednoduseni. Na druhou stranu nesouhlasim s tim, co napsal diskutujici pod nazvem "Monarchista", viz muj prispevek v teto diskusi.

JanČejka

22. 10. 2022, 16:18

Strašně nízká úroveň, ubohé napadání bez argumentačních schopností cokoliv diskutujícímu vyvrátit. Jste jen ukázka proruského, agresivního hulváta bez vzdělání a vychování.

Dr. Beir

22. 10. 2022, 19:09

Čejko
Tebe zase pustili na vikend domů? Jo jo, ty jsi nezmar.

JanČejka

22. 10. 2022, 20:05

Ty psychopate s IQ tykve narážel jsem na Monarchistu, nemůžu za to, že si tak vygumovaný a nedokážeš ani poznat na koho reaguju, ubožáčku s trapnou snahou z někoho dělat blázna, to už je tisíckrát omlete a trapné, jako ty sám. Sorry, že jsem se tě zastal víckrát už stejnou chybu neudělám. Nejen, že si mamals kterého v historických znalostech strčí do kapsy i 10letý kluk, ale nemáš ani slušné vychování.

Dr. Beir

22. 10. 2022, 22:01

Odpovim ti Čejko na vse co jsi zde vyzvravel. Zaszat se umim sam a celkem dobře.
Pokud tady pochlubujes nejakymu anglanovi co je za chytraka na youtube, to mi pripomina elektronickou tuzku pri hokeji, jak rozebiraji co bylo a jak to melo být.
Rommel byl schopny velitel divize a jen jednou se nemylil a to pri vylodeni v Normandii. Jinak žádný z Anglanu se mu nemohl rovnat. Smutnyto fakt. Proto v Africe musel Amik udelat poradek a Patton si vsechny namazal na chleba.

Dr. Beir

22. 10. 2022, 22:04

Sorry za překlepy, zastat a pochlebuješ
Jdi spát a zhasni si. Po sedativech se někdy zdají špatné sny.

JanČejka

23. 10. 2022, 00:50

Vůbec nerozumím ty magore z Bohnic na sedativech, proč si po mě tak vyjel, si normální? A nedovoluj si mě oslovovat ,,Čejko" dobytku, tobě vůbec nepřísluší se ke mě jakkoliv vyjadřovat. O tom ,,chytrákovi" na youtube ty nevíš vůbec nic, ty mu ty šašku nesaháš ani po kotníky, nulo co odsuzuje lidi o nichž nic neví. Sám tu předvádíš, že si maximálně tak přečetl letál z Kauflandu, tak si tu nedovoluj otírat o vzdělané a sečtělé lidi, nejdřív se na toho ,,chytráka" podívej, hlupáku. Hnusíš se mi. O tvojí odpověď se neprosím, místo toho ty egoistický šmejde aby ses omluvil, že to byl omyl, tak si vesele dál pokračuješ v urážení? Co ty si za šmejda...

JanČejka

23. 10. 2022, 00:51

,,Jdi spát a zhasni si. Po sedativech se někdy zdají špatné sny." Vlastní zkušenosti? Ty chudáku, který furt zkouší ty samé laciné urážky dokola? Protože já jsem sedativa nikdy nebral, tak nevím, ale zdá se, že ty si přes Bohnice a léky na uklidnění odborník, no je to vidět z tvých záchvatů, kdy agresivně útočíš na lidi kolem sebe.

JanČejka

23. 10. 2022, 02:13

,,Rommel byl schopny velitel divize a jen jednou se nemylil a to pri vylodeni v Normandii." Jo to fakt dává smysl. Jen jednou se nemýlil, ale byl to schopný velitel divize? Ty si fakt sjetej, nebo nevím co, protože to fakt není možný, co ty si za magora... Pokud vím, Rommel se mýlil celkem často, ale že by se mýlil pořád a měl jen jednou pravdu, tedy, ,,jen jednou se nemýlil"? :) Samozřejmě vím, že si chtěl napsat přesný opak, ale tvůj poškozený mozek ti to neumožnil. :). Svou neznalost historie a vůbec dění na frontě dokazuješ svým tvrzením, že Rommel byl ,,nejlepší" generál, to ani zdaleka nebyl, některým velitelům na frontě nemohl konkurovat, i takový Paulus byl daleko lepší stratég, než-li Rommel. Tvé pohrdání toho co neznáš, protože je to ,,nějaký Brit na youtube" dokazuje, to jak si zapšklý a nemoderní. Ten člověk na rozdíl od tebe přečetl desítky knih světově vyhlášených autorů amerických, německých, sovětských i britských. Také ukazuješ svou nevzdělanost, neumíš anglicky... Proto si ho ani poslechnout nemůžeš, ubožáčku. Jinak, Amík v Africe nemusel udělat pořádek troubo, stačilo mu pomáhat Britům s dodávkami. Rommel ustupoval až do Tunisu před Brity, Amíci přišli, když už byla fronta v Africe pro Němce téměř ztracená, naopak utrpěli ještě potupnou porážku v Kasserinském průsmyku a kdyby Němci neměli za zády Brity, tak se s Američany vypořádali. Nepřítel, který Rommela porazil byli Britové, ne Američani, ti mu jen přidali hřebík do rakve, tedy jeho armádě. Důvodů proč Rommel prohrál v Africe byla souhra několika faktorů, mezi něž patřily zejména výrazná převaha spojeneckého letectva, větší přístavy Britů dislokované na strategických místech hlavně na území Egypta, kam se Němci nemohli dostat, převaha Britů ve Středozemním moři, kontrola Suezského průlivu a další. Rommelovi zlomilo vaz hlavně zásobování a to, že se pošetile hnal za Brity až do El Alameinu, Němci neměli na to aby Afriku dobyli, co měli dělat bylo stabilizovat Italům frontu, jenže Rommel si tak trochu vyrazil na vlastní pěst, což ze začátku slavilo úspěch, do té doby než se zasekl u Tobrúku, kde se jeho armáda opotřebovala. Doufám, že ti to školení stačilo, neznalý hulváte, protože si opravdu marný, je drzost, co si ty s tím co máš v hlavě dovolíš... Stejně to nepochopíš a zase tu vyzvracíš nějaké pindy o sedativech.

Dr. Beir

23. 10. 2022, 08:49

Čejko
Vždyť jsem to napsal tak, aby to pochopil každý. Jak vidno ne každý pochopil příměr mezi anglickou ganeralitou a Rommelem.
V tvé reakci na mě je dost pravdy a nemá o tom cenu diskutovat.
Taky jsrm precetl jako tan anglický "odbornik", mnoho knih a vim, že nic nevím.
Kdys jsem diskutoval taky s "odbornikem" jmenuje se Lukáš Visinger na tema vyroby tanku T 62. Ten se v Ceskoslovensku nikdy nevyrabel a dokonce jsem kontaktoval generala Vacka. Ten jeho tvrzení vyvratil. Nepresvedcil jsem ho a stale tvrdí, ze  T 62 se u nas ČSSR vyráběla.

Vaclav Flek

23. 10. 2022, 00:17

pro Monarchista :

S nazory diskutujiciho pod znackou Dr. Bier zpravidla nesouhlasim, ale zcela urcite bych jej nenazval "anglosasky trotl". Odhlednu od toho hanliveho podstatneho jmena (pokud se skutecne hlasite k monarchii, nechtelo by to od vas trochu vice noblesy ?), ale to pridavne jmeno mi vubec nedava smysl. Tak, jak znam nazory zmineneho diskutujiciho, zcela jiste neni zastancem anglosaskeho videni sveta, ci, receno obecneji, hodnot zapadni civilizace.

JanČejka

23. 10. 2022, 02:34

To jsme dva pane Fleku, anonym Bier mi připomíná Zajdu, alias Juříčka, také hulvát, jenže se snažil za každou cenu vypotit něco inteligentního, ale většinou to skončilo spíše jeho zesměšněním. Tenhle trotl tu motá páté přes deváté a ani neví co píše. To není historik, spíše ,,odborník" přes sedativa a Bohnice píšící z vlastní zkušenosti.

Dr. Beir

23. 10. 2022, 10:13

Pan Flek
Píšete, že neuznávám tzv. Západní hodnoty. Zakladem zapadnich hodnot najdeme ve starovekem Recku jsou to demokracie, právo a parlament. Jiz tenkrat Aristoteles a Platon zpochybnoval funkčnost demokracie. Nemylili se. Západní vyspělý svět potichu převzal v dobré víře Reckou "cestu" jako svuj výtvor a pokrivil ho k šílenství.
Proč k šílenství?
V roce 1989 občané doufali, že vznikne svoboda v Ceskoslovensku, zruší se cenzura, lidská práva opet budou platit, stejně jako bsvoboda projevu, cestování i uznání homosexuálů a lesbicek.
Hnutí BLM ( kolik vlastně zastupuji pohlavi 5,6,10) bojuje proti rasismu tím, že ničí americká města a krade zboží z obchodů. A američtí politici se staví na stranu BLM a omlouvají jeho jednání.
V západním světě už neplatí svoboda slova a lidé jsou vyhazováni z práce za své názory, tak, jako tomu bylo v Československu před rokem 1989.
V západním světě neplatí předpoklad neviny obviněného, což byl jeden ze základních pilířů občanských práv a svobod zavedený v Anglii již v roce 1215.
Běloši začínají být občany druhé kategorie,
starostka města Chicago černoška, odmítla dát rozhovor novinářům bílé pleti. Beloch nedmi překládat básně napsané cernochem a nesmí dabovat černocha.
Součástí nadřazenosti západní demokracie je jeji šíření mezi slabé státy, které privedou k rozvratu, to i pod rouškou lidskych prav. Tlak zapadniho sveta se muze zmenit ve válku. Brusel vytváří natlak na členy EU jako je Polsko nebo Maďarsko. Vzpominate na Katalansko, když chtel samostatnost? Na Cinu nebo Indii se najak s porusovanim ludskych práv zapomíná a to jsem vynechal Arabský svět.
Západ nám nepomohl v roce 1938, 1968 a ani 2021.

Vaclav Flek

23. 10. 2022, 19:06

pro Dr. Beir :

Dekuji za vase obsahle vyjadreni, kteremu vsak nerozumim, pripomina mi tzv. "slovni salat" (to neni urazka, tento vyraz je v psychiatrii terminus technicus). Vse, co uvadite, predevsim o diskrimaci belochu, je v rozporu s mymi poznatky a zkusenostmi, pritom jsem navstivil americky kontinent asi patnactkrat a do zapadni Evropy jezdim kazdy rok. Pres svou svetlou plet jsem se v USA nikdy necitil jako obcan druhe kategorie, a to ani pri prochazce new-yorkskym Harlemem.

K vyjadreni mne vyprovokoval jiny diskutujici, ktery vas oznacil za nekoho anglosaskeho. On to bezesporu myslel pejorativne, presne v intencich soucasneho putinovskeho vyjadrovani. Pro mne vsak vyraz "aglosasky"predstavuje kvalitu, predevsim odhodlani, vytrvalost, snahu o inovaci a objevovani (take diky tomu je dnes anglictina hlavnim dorozumivacim jazykem na celem svete). Proto jsem zareagoval v tom smyslu, ze krome stupidni snahy urazet jeho oznaceni vasi osoby postrada vnitrni logiku.

Dr. Beir

24. 10. 2022, 02:25

Pan Flek
Dekuji za odpoved a vubec me vas nazor neprekvapil.
Ano, západní hodnoty jsou i dvě světové valky a holocaust. Bombardovani v Srbsku, Irák, Lybie, Afghanistan atd.
Na to opravdu musíme byt hrdí a verit, že se posuneme diky zapadu dál.
Upozornil jsem na porusovani lidskych prav na západě i na rasismus vuci belochum. Pochybuji, že jste daboval černocha nebo prekladal básně.
K západním hodnotám patří utlak a vraždění i vysoká kriminalita.
V poslednich letech policie na příklad ve Velké Británii nevysetruje násilné trestné ciny vůči zenam a v podstatě je touto necinosti zamorena cela zapadni Evropa. Nemohu nevynechat Svedsko. V nemecku se nesmí v mediich o znasilnovani informovat verejnost.
Mohu uvest další priklady, ale v podstatě proc?
Záměrně píši Anglicani, protoze oni jsou v popredi Velké Britanie co do populace tak i jako narod cca 85%. Typicky Angličan se vymezije vůči Britům. Brit je každý kdo zije na ostrovech, Pakistanec, Ind atd.
To je vše z me strany o zapadich hodnotach.
O Africe se nebudu dale rozepisovat, jelikož by to byla z mé strany naprostá ztráta casu.

Vaclav Flek

28. 10. 2022, 22:03

pro Dr. Beir :

Nechapu, a samozrejme naprosto nesouhlasim s vasim vyhranenym odsuzovanim zapadni civilizace, resp. jeich hodnot. Nebral bych vase tvrzeni vazne, ale udivuje mne ta rozhodnost, se kterou sve nazory vyjadrujete. Jsou skutecne opreny o nejakou zkusenost ? Ja byl ve Spojenem kralovstvi mnohokrat, a nikdy jsem si nevsiml, ze by se "Anglican vymezoval vuci Britum". Myslim, ze je to logicky nesmysl, a pripomina mi to satiricky porad Frantiska Ringo Cecha, ktery zalozil na moravskem sloganu "Cesi ven z Moravy !". To se mu zdalo tak nesmyslne, az mu to prislo legracni ... Take nevim, zda byste dokazal oduvodnit svuj nazor, ze se ve Velke Britanii nevysetruji"násilné trestné ciny vůči zenam a v podstatě je touto necinosti zamorena cela zapadni Evropa".

Jinymi slovy, i pri snaze o respektovani jineho nazoru nemohu vase videni hodnot zapadni civilizace prijmout a naprosto je odmitam.

Jaro

21. 06. 2023, 10:49

Běž se klanět degenerovaným vládcům

Zdeněk

21. 10. 2022, 09:06

T-60 (stejně jako jeho následovníci T-70 a T-80) teoreticky dobrý průzkumný tank, který se v praxi ukázal jako naprosto nepoužitelný krám
(především kvůli způsobu nasazení a absenci vysílaček) a kterému ubohé posádky jistě s láskou přezdívaly "společný hrob pro dva“ (братская могила на двоих).

Dr. Beir

21. 10. 2022, 08:22

Děkuji za článek a jen dodám něco malo. Nekvalitní vyroba a nedostek dílů byl zpusoben stěhováním fabrik na vychod před utokem Němců. Za Ural bylo premisteno kolem 1 500 fabrik a nové vznikaly a souběžně jela vyroba.
Radiostanice opravdu Svaz na začátku valky neměl a komunikace pomoci praporku v terenu byla skoro k ničemu tento problem meli i piloti. Letadlo bez vysílačky ..
..
Tento pruzkumny tančik je zajimavy a měl i velké uplatnění, ale velká nevyhoda byla je dvoučlená osadka. Různé přestavby z nej udělaly raketometné vozidlo, stihač tanku nebo pokusny létající tank.
Nékolik ukořistených strojů používal i německý wehrmacht.