EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Tři králové - hrdinní členové českého protinacistického odboje

 06. 01. 2019      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou původně postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. Těmto historickým událostem se však věnovat nebudeme a zaměříme se na pro nás podstatně důležitější partu "tří králů", českých odbojářů, kterým tuto přezdívku dalo německé gestapo. 

3kralove
Foto: Tři králové - hrdinové českého odboje zleva pplk. Josef Balabán, pplk. Josef Mašín a škpt. Václav Morávek

Tři králové, nebo také oficiálním názvem OBRANA NÁRODA (zkráceně ON) byla zpravodajsko - sabotážní skupina tvořená pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem. Skupina se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. Zároveň se podílela na udržování spojení s československou exilovou reprezentací.

3 králové
Foto: Plukovník generálního štábu Tomáš Plch a  brigádní generál František Moravec. Snímek z 30. let dvacátého stolení pochází z vojenských manévrů československé armády. Autor fotografie není znám. (Vojenský historický ústav Praha)

Vzhledem k faktu, že ON byla jednou z největších odbojových organizací své doby ve světě vůbec. Na jejím chodu se podílelo desítky důstojníků a vojáků. Jedním z nich byl i Tomáš Plch (* 13. prosince 1890, Majdalena, Okres Jindřichův Hradec - 6. listopadu 1942, Berlín, Věznice Plötzensee) byl za první světové války příslušníkem československých legií v Rusku. Po návratu z Vladivostoku do Československa se stal vojákem z povolání. Ve vyšších důstojnických hodnostech prošel mnoha různými funkcemi v prvorepublikové československé armádě. Po vypuknutí druhé světové války se zapojil (jako bývalý plukovník generálního štábu) do práce v domácím odboji - v ilegální vojenské organizaci Obrana národa (ON). Byl spoluorganizátorem Oblastního velitelství ON Velká Praha a předurčený velitel Vinohradské brigády ON. Po zatčení gestapem (4. června 1941) byl vězněn, krutě vyslýchán a nakonec berlínským lidovým soudem odsouzen (za velezradu a napomáhání nepříteli) k trestu smrti gilotinou. Byl popraven 6. listopadu 1942 v Berlíně, ve věznici Plötzensee. Po skončení druhé světové války byl posmrtně povýšen do hodnosti brigádního generála a vyznamenán (in memoriam) Československým válečným křížem 1939.

Skupina se v rámci vznikající ON (Obrana národa) začala formovat krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939. Od léta potom pracovala již ve složení Balabán, Mašín, Morávek. S touto skupinou dále spolupracoval radiotelegrafista četař František Peltán (někdy označovaný jako čtvrtý ze Tří králů). Svou centrálu měli v pracovně plukovníka Tomáše Berky (člen ilegální organizace ÚVOD) na ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze.

Zpravodajství

Hlavním těžištěm skupiny byla zpravodajská činnost. Vytvořili centrálu, která sbírala informace ze všech sfér života protektorátu, prostřednictvím PVVZ skupina spolupracovala se sítí železničářů a pošťáků. Díky nim získávali informace o německých transportech, ale i o pohybech zboží a poměrech v továrnách. Vyhodnocováním těchto informací potom odboj získával ucelený přehled o politickém a ekonomickém životě v protektorátu a dokonce i části Slovenska. Tyto zprávy sestavoval a koncipoval Balabán. Zprávy byly do Londýna odesílány jednak prostřednictvím vysílaček (Sparta I. a II.), obsáhlejší potom prostřednictvím kurýrů přes neutrální Švédsko či přes Jugoslávii.

Souběžně se sběrem informací pro účely zpravodajství zajišťovala skupina i bezpečnostní službu (ochranu před pronikáním agentů německých bezpečnostních služeb do vlastních řad) a dekonspiraci (odhalování) konfidentů a donašečů gestapa z řad obyvatelstva. K tomuto účelu využívali síť českých policistů pracujících jako překladatelé v úřadovně gestapa v Petschkově paláci.

Diverze a sabotáže

Další z činností skupiny bylo obstarávání zbraní pro ON a trhavin pro vlastní diverzní činnost. Krátce před obsazením zbytků republiky německou armádou se Mašínovi (ještě z titulu funkce velitele ruzyňské posádky) podařilo ukrýt zbraně. Další se mu dařilo získávat např. pomocí falešných dokladů přímo z německé posádky či pašováním z Jugoslávie.

Nejvýznamnější akcí, na které se skupina podílela, byly pumové útoky proti cílům v Berlíně. Zajistila přípravu a odzkoušení náloží, které poté Ctibor Novák, Mašínův švagr, umístil 15.9.1939 přímo v Berlíně; jednu u policejního ředitelství a druhou u budovy ministerstva letectví. Další z útoků, pokus o likvidaci Himmlera, nevyšel; nálož sice 30.12.1940 explodovala v Berlíně správně, ale Himmlerův vlak měl zpoždění. K dalším diverzním akcím patřily trhavinové útoky proti lokomotivám zajišťujícím německé vojenské transporty; trhavina ve tvaru briket byla přidávána do uhlí na tendrech lokomotiv.

Perličky sabotážní skupiny ON

Morávek se v převlečení setkal v baru budovy gestapa s Oskarem Fleischerem, elitním vyšetřovatelem gestapa, a nechal si od něj zapálit cigaretu. Morávek také pravidelně doručoval na pražské gestapo výtisky ilegálního časopisu V boj!. Josef Mašín ve vězení prohlásil, že lituje, že Heydricha nemohl zabít on sám.

Video: Debata o české sabotážní skupině Obrany národa / YouTube

Tři králové jsou jedno z velmi zajímavých, historických témat, týkající se boje čechoslováků proti nacistické okupaci Československa. V roce 1998 natočil režisér Karel Kachyňa sedmidílný seriál TŘI KRÁLOVÉ. 

Sedmidílný seriál čerpá ze skutečných událostí období druhé světové války. Dobrodružný špionážní příběh volně líčí činnost legendární trojice důstojníků ilegální vojenské organizace Obrana národa, podplukovníků Josefa Balabána, Josefa Mašína a štábního kapitána Václava Morávka. Tito tři důstojníci patřili k těm příslušníkům naší prvorepublikové armády, kteří nejen morálně, ale i fakticky odmítli demobilizaci a nepřešli ani do civilu, ani nevstoupili do vládního vojska. Po okupaci země hitlerovským Německem okamžitě vstoupili do ilegality a v odbojové organizaci Obrana národa vedli s nacistickou přesilou statečný, i když předem prohraný zápas. "Televizní román" scenáristy Ondřeje Vogeltanze a režiséra Karla Kachyni vypráví o lidech, kteří se nepodřídili žádnému jinému diktátu než příkazu svého svědomí. Nabízíme tedy i odkaz na 1. díl celé série, který je zatím k vidění online a třeba se Vám bude líbit tak, jako se líbí nám v redakci...

Video: Tři králové - depeše pro Londýn / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře

Jana

28. 01. 2022, 10:40

Musím říct, že jsem nikdy moc o českém odboji nevěděla. Ne, že by mě historie nezajímala, nicméně zde se jednalo oblast, která mě do zhlédnutí uvedeného seriálu, neoslovila. Nedávno seriál Tři králové odvysílala ČT3, dívala jsem se bez hnutí a nemohla se dočkat dalšího dílu. Bohužel nikde neexistuje seriál na DVD. Musím říct, že seriál je naprosto nedoceněný, absolutně se o něm neví, přitom je to naprostá špička s neuvěřitelnými hereckými výkony. Absolutně mě uchvátil Vladimír Javorský jako škpt. Morávek, Karel Heřmánek jako Josef Mašín taky dokonalý, bohužel třetí z králů Josef Balabán, ztvárněný Janem Vlasákem, nedostal příliš mnoho prostoru. A na koho jsem se dívala s otevřenými ústy byl Josef Carda jako René...člověk ho má zaškatulkovaného jako baviče, nicméně tady předvedl naprosto excelentní výkon velice složité postavy agenta spolupracujícího s českým odbojem. Ovšem popravdě bych ve výčtu herců takto pokračovala dál, protože ten seriál celý by zasloužil úplně jiný přístup. A hlavně myslím, že je pro naši budoucnost strašně důležité znát minulost, a ten seriál ji zpřístupní naprosto každému. U poslední scény, kdy byl škpt. Morávek pronásledován (byť tam byla některá fakta upravena - ano, sledování seriálu mě donutilo nastudovat si k Třem králům dostupné materiály...), jsem ani nedýchala a snad ani srdce mi nebilo. Mísil se v tu chvíli ve mě pocit držení palců, aby to dobře dopadlo s tím, že jsem věděla, že to dopadnout dobře (už na základě historie) nemůže....prostě jediné slovo....ááááááách