EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Útok na Izrael – a co bude dál

 27. 10. 2023      kategorie: Úvaha      29 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Útoky ze 7. října 2023, které podnikla militantní palestinská organizace Hamás proti Izraeli  a při kterých zemřely stovky Izraelců, představují největší bezpečnostní ohrožení Izraele od jomkipurské války v roce 1973. A patrně se zařadí mezi ty nejhorší, nejtemnější kapitoly v historii Izraele, obdobně jako se stalo 11. září 2001 jednou z nejsmutnějších událostí pro USA. Izrael na tyto útoky okamžitě zareagoval, a je také zřejmé, že Izrael má dostatek vojenské síly na to, aby tento útok odrazil. Na tento útok navíc zareagovaly i USA, které do oblasti přesunuly některé své vojenské síly, a zároveň daly jasně najevo, že v případě nějakého dalšího útoku na Izrael vojensky zakročí. Přesto zůstává otázkou, zda to bude stačit, a jak se tento konflikt bude vyvíjet dál.

shutterstock_2371976539Foto: Sloup kouře na místě dopadu rakety Hamásu z pásma Gazy, 7. října 2023 | Shutterstock

Útok rozhodně ne náhodný

Bylo by ovšem chybné vnímat tento útok jako něco nahodilého. Naopak, něco takového, jako je tento útok, se do jisté míry dalo očekávat. Co je překvapující, je to, jak byl tento útok rozsáhlý, ale také to, jak byl proveden. Je evidentní, že byl velmi dobře promyšlen a precizně naplánován – i to ukazuje, že nešlo o běžný teroristický útok. Ostatně, i proto se Hamásu podařilo Izrael překvapit.

Ani načasování této operace není náhodné. Vše naopak naznačuje, že jde o výsledek určitého procesu, celého sledu událostí, které přitom přesahují rámec samotného Izraele, resp. Palestiny, a které zahrnují celý Blízký východ.

Celý Blízký východ totiž v posledních letech prochází hlubokými změnami, které zcela mění základní axiomy, které v této oblasti platily celá desetiletí. Zřejmě nejvýraznější změnou je postupné sbližování Izraele s některými arabskými státy, především konstitučními monarchiemi tohoto regionu. Ačkoliv tyto státy po dlouhá léta vedly politiku nepřátelskou vůči Izraeli a většinou Izrael ani neuznávaly, dnes je to zcela jiné. Na základě tzv. aronovských dohod již Izrael uznaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko, ale také Súdán. To samozřejmě poměry v celé oblasti mění, a zdánlivě to nabízí cestu k míru. Události posledních dnů nám ale naznačují, že výsledná realita může být zcela jiná.

Bylo by totiž mylné se domnívat, že důvodem k uzavření aronovských dohod je pouze  touha po míru, případně snaha o ekonomickou prosperitu. Aronovské dohody jsou spíš výsledkem nátlaku USA, které se v tomto regionu angažují díky přátelství s Izraelem, ale stejně tak i díky politicko-ekonomickým vztahům s arabskými zeměmi. Ovšem ještě větší roli při uzavření aronovských dohod hrála obava z Íránu.

Právě Írán je tak do značné míry určující zemí pro dění na celém Blízkém východu. Je to přitom poměrně překvapivé. Irán v posledních letech ekonomicky stagnuje, íránský režim je navíc i vnitřně nepevný, jak nám ukazují četné demonstrace v ulicích. Ale možná právě proto je Irán v posledních letech politicky čím dál více agilnější, a to právě v zahraniční politice.

Jedním ze základních axiomů zahraniční politiky Íránu je přitom až patologická nenávist vůči USA, ale stejně tak i Izraeli. Je to poněkud absurdní, uvážíme-li, jak moc se někdejší šáhův Írán na USA a Izrael orientoval. Přesto je tento prvek v íránské politice již od pádu šáhova režimu konstantní, a nic na něm nemění ani změny vlád.

Stejně tak je ale íránský režim čím dál více nepřátelský i vůči okolním arabským státům v oblasti Blízkého východu, resp. Perského zálivu. Není to přitom ani tak záležitost rasová, resp. etnická – Írán bezproblémově spolupracuje se Sýrií, ale i některými dalšími arabskými státy. Není to ani otázka náboženská, otázka vztahu mezi šíitským Íránem a převážně sunnitskými arabskými státy. Je to otázka spíše zřízení těchto států, a jejich zahraniční politiky.

Je proto pochopitelné, že právě Iránu se uzavření aronovských dohod nelíbí. Otevřeně se proti němu vymezuje, je ale zřejmé, že takovéto deklarace nemají přílišnou váhu. I proto Irán zjevně hledal nějaký způsob, jak tomuto sbližování arabských států a Izraele zamezit. Vhodným, a vlastně jedinečným způsobem byl právě nějaký útok Hamásu proti Izraeli.

Hamás – prodloužená ruka Íránu

Je určitým historickým paradoxem, že hnutí Hamás natolik intenzivně spolupracuje právě s Íránem. Hnutí Hamás totiž původně vzniklo v Egyptě, jako odnož tamního Muslimského bratrstva. Od Muslimského bratrstva se ale Hamás již dávno odtrhl, a na vládu v Egyptě se dívá vysloveně kriticky, považuje ji za příliš světskou, bezbožnou. Mnohem bližší je Hamásu právě dnešní teokratický Irán se svojí protizápadní politikou.

Hamás ovšem nespolupracuje pouze s Íránem, je částečně financován také Katarem – je však nutno říci, že Katar je mezi ostatními arabskými státy jakýmsi páriou, a to právě pro podporu různých radikálních islamistických organizací. Stejně tak Hamás podporují i některé konzervativní politické a ekonomické kruhy v dalších arabských státech – ty, které nesouhlasí s politikou svých vlád, se sbližováním arabských států s Izraelem. Primárně ale Hamás spolupracuje právě s Íránem. Nejde přitom jen o to, že Irán hnutí Hamás rozsáhle finančně podporuje, byť i to samozřejmě hraje svou roli. Mnohem zásadnější je to, že Hamás od Iránu převzal politický program. Stejně jako Iránu i Hamásu jde totiž o úplné zničení Izraele, nikoliv jen o nějaké právo Palestinců na svůj vlastní stát. Důležité je, že hnutí Hamás od Iránu převzalo i vojenskou doktrínu, kladoucí důraz na asymetrické vedení boje.

Asymetrická válka

Asymetrický způsob válčení máme obvykle spojen jen s válečnými konflikty v různých chudých rozvojových zemích, např. v Čadu či Somálsku. S různými povstaleckými skupinami či dokonce regulérními armádami, které ovšem nejsou vyzbrojeny klasickými bojovými systémy, jako jsou tanky a bojová vozidla pěchoty, ale pouze vozidly technicals, tj. běžnými terénními automobily vybavenými různými zbraňovými systémy, kulomety, raketomety atd. Ale to je chyba, asymetrický způsob válčení je něco víc. Jde o určitý myšlenkový přístup, kdy daná armáda útočí primárně na slabá místa protivníka, a jeho silným místům se raději vyhýbá. A zároveň se snaží maximálně využít své vlastní silné stránky, a tam, kde je slabá, nerozvíjí téměř žádné aktivity. Asymetrický způsob válčení navíc tradičně klade velký důraz na moment překvapení, na rychlost, nečekanost operací atd.

A právě na asymetrický způsob boje se dnešní Irán, resp. jeho armáda silně orientuje. Íránská armáda jen omezeně rozvíjí své klasické složky – tankové, dělostřelecké jednotky atd. Íránský zbrojní průmysl sice pravidelně představuje své nové zbraňové systémy, nové typy tanků či samohybných děl; jenže často je to pouze z propagandistických důvodů. Obvykle tyto „nové typy zbraní“ nepředstavují žádný moderní systém, ale jen modernizovaný starší zbraňový systém. Týká se to i např. letecké techniky, kdy íránský zbrojní průmysl představil celou řadu letounů, jenže tyto letouny se leckdy ani nedostaly do fáze prototypu, a jediným hmatatelným výsledkem jsou různé modernizace starých amerických letounů F-5. Mnohdy se ostatně tyto zbraňové systémy ani nedostanou do sériové výroby. O to více se íránská armáda orientuje na asymetrický způsob válčení, na asymetrické zbraňové systémy. Íránská armáda hodně sází na raketovou techniku – a to nejen na běžné raketomety či naopak propagandou silně vyzdvihované balistické rakety dalekého dosahu, ale na dalekonosné raketomety, které jsou ideální zbraní pro útok na okolní či nedaleké státy včetně Izraele. Stejně tak se íránská armáda hodně spoléhá na různé bezpilotní prostředky, které rozvíjí nesrovnatelně více než klasické bojové letouny. Obdobně i pozemní vojsko nesází na klasické systémy, jako jsou tanky či BVP, ale na lehkou, vysoce pohyblivou techniku, jako jsou obrněné automobily, často opět vyzbrojené raketovou technikou. A při vojenských cvičeních íránská armáda hodně používá taktiku různých nečekaných, překvapivých útoků.

Stejně jako Írán se pak na asymetrický způsob boje orientuje i palestinský Hamás. Nutno říci, že nic jiného mu ani nezbývá, při obrovské vojenské a technologické převaze Izraele. Nicméně pokud se podíváme na přístup Hamásu při budování jeho ozbrojené složky, na jeho strategii, pak je zřejmé, že jen kopíruje íránský vzor. Hamás se např. velmi orientuje na raketovou techniku. A to nejen na běžné rakety, jako jsou rakety Kásam, odvozené od raket ruských raketometů BM-21, ale na rakety středního doletu. Těchto raket má navíc Hamás velké množství, část z nich si dokonce sám vyrábí. Je přitom zřejmé, že za tímto raketovým arzenálem stojí právě Irán - jedině díky jeho finanční, ale stejně tak i technologické pomoci mohl Hamás dosáhnout takové úrovně. Hamás se stejně jako íránská armáda orientuje na rychlé, nečekané útoky, které jsou navíc často až překvapivě široce pojaté a směřují i na ryze vojenské cíle – i tím se útoky Hamásu odlišují od běžných teroristických útoků (které většinou míří na civilní obyvatelstvo s cílem vyvolat v něm paniku). Hamás se stejně jako íránská armáda čím dál více spoléhá na bezpilotní systémy, drony – leckdy přitom jde o drony íránské provenience. A dalších podobných rysů by se dalo najít ještě více.

I proto by bylo mylné vnímat útok Hamásu proti Izraeli jako věc čistě jenom tohoto hnutí, případně pouze Palestiny. Aktivity Hamásu jsou úzce provázány s politickým růstem Iránu, jeho ambicemi a jeho aktivitami vůči okolním státům – jde o dvě propojené nádoby. A i proto je čím dál více zřejmé, že současná situace je jen těžko řešitelná.

Útok Hamásu – a co bude dál

Izrael i dnešní situaci zcela jistě ustojí. Izrael ostatně ve své novodobé historii ustál všechny zkoušky, a některé byly mnohem horší než je ta situace stávající. Izrael má dostatečný vojenský a ekonomický potenciál – nesrovnatelně větší než jaké má protivník, tj. Hamás. Tento potenciál mu dovoluje jak přímo porazit Hamás, tak i zlikvidovat jeho zázemí, jeho infrastrukturu.

Situaci navíc řeší i aktivita USA, především přesunutí části vojenských sil USA do oblasti. I v případě, že USA se přímo  do konfliktu nezapojí, již jen samotná jejich přítomnost může odrazit některé extremistické islámské organizace od nějakých dalších aktivit.

Je ale otázkou, zda to bude stačit. Zatím to vždy při podobných krizových situacích fungovalo. Jenže dnešní situace je jiná, a to třeba právě díky mnohem vyšší technické úrovni a dokonalejšímu vojenskému výcviku ozbrojených složek Hamásu. Ale stejně tak i mnohem vyšší vojenské úrovně Iránu – opět nesmíme zapomínat, že Hamás a Irán intenzivně spolupracují, a je navíc dost dobře možné, že jednotlivé své aktivity pečlivě koordinují. Stejně tak platí známé pořekadlo, že každá akce vyvolává reakci. V tak citlivé, různými vztahy provázané oblasti, jako je Blízký východ, to platí víc než kdekoliv jinde. Jestliže Izrael nyní provádí odvetnou akci – a to zcela oprávněně – pak lze očekávat, že i protistrana, tj. Hamás, a stejně tak i Irán, brzy přijde s nějakou protiakcí. Otázkou je pouze to, jak bude ona hypotetická odpověď Hamásu, resp. Iránu vypadat.

Při posuzování otázky případné protiakce Hamás a Iránu je třeba patřičně analyzovat ony útoky Hamásu ze 7. října. Především by nás, ale hlavně Izrael a stejně tak i USA mělo zarážet, jakého úspěchu Hamás při útocích ze 7. října dosáhl. Nasazení jen několika tisíců bojovníků Hamásu (což je z hlediska vojenského zanedbatelná síla) způsobilo smrt stovek izraelských občanů, další stovky izraelských občanů byly uneseny. Byla to pro izraelskou armádu, ale i celou izraelskou společnost velká rána, se kterou se Izrael jako takový bude asi ještě hodně dlouho vyrovnávat.

Zkusme si ale představit, jaké by to bylo, kdyby takových bojovníků měl Hamás desetkrát více, kdyby disponovali ještě lepším vybavením atd. Hamás tak velkým počtem bojovníků (naštěstí) nedisponuje – je zřejmé, že pro útoky ze 7. října použil většinu svých sil. Zato takto vysokým, a ještě vyšším počtem mnohem lépe vyzbrojených bojovníků disponuje – Irán. A právě to si vedení Iránu, a to jak jeho vedení politické, představované náboženskými radikály, ale stejně tak i jeho vedení vojenské, dobře uvědomuje. Celkově je na chování Iránu v poslední době čím dál víc zřejmé sebevědomí plynoucí z rostoucí vojenské síly. I proto je pravděpodobné, že se do oné hypotetické odvetné akce vedle Hamásu zapojí také Irán.

Je málo pravděpodobné, že by se takovéto akce přímo zúčastnila samotná íránská armáda. Ostatně, íránská armáda se celkově drží spíše zpátky (mohla by ale případné akci propůjčit některá svá zařízení, infrastrukturu atd.). Zato je ale pravděpodobné, že by se takové akce zúčastnily polovojenské jednotky íránských ozbrojených sil, Islámské revoluční gardy – především proslulé jednotky Quds. A je nutno podotknout., že jednotky Quds, potažmo Islámské revoluční gardy mají desítky tisíc vojáků, mnohdy se špičkovou výzbrojí.

Stejně tak je zřejmé, že by nešlo o nějakou klasickou vojenskou operaci, že by nešlo např. o vylodění íránské armády někde na pobřeží Izraele, podporované letectvem atd. – tak, jak probíhaly vojenské operace v minulosti. Nešlo by ani o nějaký rozsáhlý, frontální útok. Takovéto jednání neodpovídá mentalitě, uvažování íránské armády, potažmo Hamásu. Zato by šlo opět o asymetrickou operaci, tj. operaci atypickou, do značné míry zákeřnou, vedenou primárně raketovými systémy, drony. A zároveň by šlo o útok provedený na nečekaném místě a ve chvíli, kdy ho nikdo nečeká.

Co je důležité, takového útoku  proti Izraeli by se mohla zúčastnit i Sýrie, která je v současných blízkovýchodních úvahách obvykle podceňována. Je to dáno i tím, že dnešní Sýrie je de facto rozvrácený stát, a vláda v Damašku kontroluje jen část svého území. Ale takovéto podceňování je chybné. Je třeba mít v paměti, že Sýrie dlouhodobě vede politiku silně protiizraelskou, a že pro Sýrii je Izrael nepřítelem číslo jedna.

Stejně tak by bylo chybné podceňovat i samu syrskou armádu. Syrská armáda je sice početně slabší než před lety, zato je mnohem konsolidovanější. Syrská armáda disponuje obrovským množstvím zbraní, další dostává od Ruska. Syrští vojáci jsou díky svým zkušenosti z bojů  profesionálnější než kdy v minulosti. Důležité je, že Sýrie v posledních letech čím dál silněji vedle Ruska spolupracuje právě s Íránem. Sýrie od Iránu dostává vojenskou pomoc, a co je nejdůležitější, některé jednotky íránských Revolučních gard se zapojily do občanské války v Sýrii. Irán je tak v Sýrii vojensky již přítomen, a nebylo by pro něj problémem svou vojenskou přítomnost ještě zesílit.

Ovšem největší devizou Sýrie je to, že její území přímo sousedí s Izraelem. Sýrii od Izraele dělí jen Golanské výšiny, o které ostatně Sýrie s Izraelem vedla válku. Nejde ale jenom o případný útok přes Golany, takový útok by byl příliš průhledný, předvídatelný. Případný další útok proti Izraeli, do značné míry v odpověď na jeho současnou operaci proti Hamásu, by tak nemusel vést pouze Hamás, ale také Sýrie a Irán, byť třebas jen prostřednictvím svých polovojenských sil. Události posledních dnů nám napovídají, že by se zapojil i libanonský Hizballáh, který je rovněž řízený Íránem.

Takovému útoku, realizovanému ozbrojenými složkami hned tří či čtyř států, resp. organizací, útoku realizovaném ve větším rozsahu a s nasazením mnohem většího počtu vojáků, ale i techniky, by ovšem bylo těžké odolávat. Bylo by to složité i pro vojensky silný Izrael. Stejně tak je zřejmé, že by proti takovému útoku úplně nefungovalo ani to, že do oblasti připluje americká letadlová loď. To sice zatím fungovalo vždycky, ale vzhledem k technickému rozvoji zbraňových systémů (nástup bezpilotních systémů), ale i taktických přístupů, způsobů válčení (použití asymetrických forem boje) to funguje čím dál méně.

Současné dění v Izraeli, resp. Palestině, tak nelze vnímat jako nějaký ojedinělý exces, ale jako výsledek určitého dlouhodobého politického procesu, který navíc zjevně bude mít pokračování. Lze proto očekávat, že celý Blízký východ čekají rozsáhlé změny a politické posuny – a bohužel je pravděpodobné, že budou spíše k horšímu. Je otázkou, jak a zda vůbec se s tím svět vyrovná.

Zdroj: ABC News, AP News, Reuters

 Autor: David Khol

Komentáře

Czertik

02. 11. 2023, 15:34

jinak k onomu samotnemu utoku a izrael muzu rict, ze hamas vedel, ze at se stane cokoliv, hamas a palestinci budou jednoznacni vitezove.
protoze pokud by byla odpoved izraele slaba (aby nepopudili levicaky na zapade), tak by to hamas daval za dukaz slabosti izraele a utoky by vystupnoval na vlne obrovske pretiz a zvysene podpore.
a kdyz odpoved izraele bude tvrda, levicacka media nas budou bombardovat zpravami o chudacich palestincich co trpi od izraelskych zbrani a jak je izrael zly.

Czertik

02. 11. 2023, 15:30

a co je taky zajimave je to, ze se zbrane urcene pro ukrajinu dostaly do rukou hamasu.
tvrdi to jak sam hamas, tak i izraelci.
takze prece jenom neco bude na tom, jak tu jisti lidi psaly, ze ukrosove rozprodavaji zbrane ze zapadu vsude mozne a pak si ti smelinare luxusne ziji. a jisti lidi,jako karlik alias vv, to oznacovaly za lzi a propagandu.

Czertik

02. 11. 2023, 15:27

v clanku jednoznacne chybi uloha evropske unie a to, jak eu financuje hammas a jeho teroristicke operace. eu se sice dusuje, ze kontroluje financni toky co sosila do gazy, ale je prokazae ze enize z eu byly pouzity jak na vyplatu teroristum, tak i jejich rodinam v pripade jejich umrti a na vystavbu tunelu k utokum na izrael.
a samozrejme je otazka, o kolika ztracenych penezich se nevi.
a co je taky zarazejici, byt ne prekvapive, je to jak eu rychle odsouhlasila ze penezovody do gazy a pro teroristy se ztrojnasobi, cili jde ocekavat znasobeni terorismu proti izreali, misto toho, aby byla poskytnuta jen materialni pomoc jejiz zneuziti by bylo daleko obtiznejsi.
z potravin raktu proti izraeli/zidum nevyrobis. z penez ano.
a dale je sokujici kolik evropskych politiku, hlavne ze spaneelska a portugalskka, se postavilo jedoznacne na stranu palesticu/teroristu a odsuzuji izrael ktery je jednoznacne obeti.

Šebesta

01. 11. 2023, 11:26

Pro Zdenek. Asi neumíš počítat ty chytráku , 5 % populace z Evropy ja asi nějakých 30 miliónů až 33 milińů tedy to co jsem psal že několik desítek miliónů muslimu je v Evropě. Nyní to sám tvrdíš. Buď tedy neumíš počítat nebo jsi hlupák.

Vaclav Flek

27. 10. 2023, 23:38

Zajimavy clanek, predstavujici destilat nazoru vice zahranicnich komentatoru. Jeho hlavnim motivem je predstava asymetricke valky jako nejpravdepodobnejsi varianty vyvoje, Myslim, ze autor zapomnel na to, ze asymetricka valka muze mit take jinou podobu, v mimulosti napr. letecky utok Izraele na iransky reaktor - tedy hledani bodovych cilu, jejichz vyrazeni protivnika "zaboli". Jinymi slovy, scenare, uvadene v clanku, se mohou vyplnit, ale krome nich jsou velmi dobre mozne i scenare zcela jine...

Šebesta

27. 10. 2023, 11:56

Pro Mark. Diskutujicí kteří nic neví a hrají si na chytré vždy lituji. Oni jsou neználci a neví o tom. Představte si že desítky milónů. To netvrdím já na to jsou statistiky a seriózní prognozy. Jen v Deutschlandu jich je asi 12 mega.A asi nemusím zdůraznovat že největší komunitou jsou zatím Turci kterých je asi 8 miliónů.Ale to je jen Německo máme tady VB,Francii,Holandsko,Belgii,Švédsko.Ve všešch těchto zemích jsou milióny migrantů. Podle seriózních statistik jich je asi 25-30 miliónů. Uznávám že v tom čísle jsou už zahrnuty muslimské a arabské komunity z dob předchozích ale to nic nemění na faktu že to jsou muslimové kteří aspoň tedy jejich jistá část se vždy dá zradikalizovat pro jejich muslimskou víru. Ty statistiky nejsou zcela přesné prorože nedokonalá EU nezná přesný počet stále ilegálně proudicích migrantů. Jsou to jen odhady.VB sice není v EU ale zahrnuty jsou tam i počty migrantů u nich neb patří do Evropy.

Zdeněk

27. 10. 2023, 12:06

Chcimír Šebesta, tak se toho neboj a odkaž konkrétně na ty tvé důvěryhodné a ověřené zdroje, o co co, že to bude někdo jako Koller, Havel, Rajchl nebo nějaký podobný odpad ...

Šebesta

27. 10. 2023, 12:59

Chciválečník. Zdenek.Jasně jen tvoje statistiky jsou pravdivé, jasně jen ty máš pravdu pokud jde o válku na Ukrajině. Prostě TY TY jen TY. Co na tom že pokud jde o ony počty uvádí to některé zdroje EU a taky některé státy EU. Zdenek řekl že to není pravda tak to není pravda,protože to řekl ZDENEK a on má vždy PRAVDU ! Hotovo. Mimochodem ty chciválečníků onu informaci o počtu migrantů se občas objeví v ČT doufám že uznáš to nejsou proruští trolové nebo ano ?

Zdeněk

27. 10. 2023, 13:04

Chcimír Šebesta, nějak hysterický, ne ... takže jsem to trefil a na první dobrou, co? :laughing::joy::rofl:

Mark

27. 10. 2023, 11:36

Jestli bude vážně ohrožen turistický ruch v Egyptě, tak Egypt se pravděpodobně dost jasně postaví na tu správnou stranu už i s ohledem k tomu, že pro Egypt je Hamás teroristickou organizací. A postoj dalšího silného hrače v oblastí a to Saúdské Arábie je taky jasný.
Hizballáh je určitě dalším ohrožujícím prvkem Izraele, ale bez souhlasů Íránu se k větším akcím spíš nepustí a Íránské bojůvky v Sýrií už vůbec ne, protože Írán s velkou pravděpodobností krom "velkých" slov více nebude schopen. Nakonec i určité vybudované zázemí Íránů v Sýrií by mohlo velmi rychle skončit raketovými i leteckými údery jak ze strany Izraele, tak i USA a to určitě Írán nebude riskovat, protože pracně vybudovanou silnou pozici v oblastí Blízkého východu může velmi rychle ztratit těmito údery. Těžit z toho bude hlavně Saúdská Arábie a z toho má Írán určitě obavy.

Samozřejmě nikdo nemáme věšteckou kouli, takže nezbývá než jen Izraeli popřát hodně štěstí a jestli dojde k regulérní pozemní operací v Gáze, tak ať ten problém s teroristy vyřeší co nejrychlejí a tím uklidní zase na čas vášně.

Czertik

02. 11. 2023, 15:42

dokud budou v eu media a politici ronit slzy nad zabitimi palestiskymy civilisty a vinit z toho vzdy jen izrel a budou vzdy zapominat ze to byl hamas - radikalni plaestinci - ktery to vrazdeni rozpotal a nese hlavni vinu na nem, tak se problem s teroristy v gaze a jinde nevyresi nikdy.
dokud bude eu posilat do gazy penize a ty budou pouzity na vyrobu zbranni, stavbu tunelu a vyplaty teroristum a jejich rodinam, tak moc teroristickeho hamasu se nikdy nezmensi.
po tom, co eu ztrojnasobila financi pomoc gaze je prakticky jistota, ze za par mesicu zase poleti stovkyy ci tisice raket na izrael.
kdyby eu poslala jen materialni a potravinou pomoc, tak by budouci utoky proti izraelu byly velmi silne omezeny.

Šebesta

27. 10. 2023, 08:53

Autor popsal vše celkem podrobně ale na jednu věc zapomněl. Je to postoj člena NATO který je taky blízko konfliktu a jehož postoje v rámci NATO jsou vždy nepředvidatelné. Jde pochopitelně o Turecko. Turecko je muslimská země a vztahy s Izraelem nejsou taky zrovna přátelské o čemž svědčí i prohlášení presidenta Erdogana který pokud to chápu dobře stojí spíše na straně Palestínců a hamasu. Situace je pro zápdní svět tedy hlavně pro USA o to více nepřijemná že stále se vede válka v Evropě na Ukrajině kterou USA i západ podporuje a nyní ještě k tomu tahle válka na blízkém východě. Pravdou je že spory Izraelců a jeho arabských sousedů jsou dlouhodobé vlastně už od vzniku Izraele. Bývalý egyptský president Nasir přece jasně řekl : my musíme zničit tento židovský stát ! Arabové a také Irán nemají zájem o mírový rozvoj s Izraelem. Co bude dál, nikdo neví a jak píše autor spíše změny k horšímu. Ovšem ty čekají také Evropu tedy EU která si za to může sama.Milióny spíše ( desítky miliónů) migrantů z muslimského a afrického i asiiského světa stále proudí dál a dál bez konce do Evropy. Většina z muslimských zemí a i když ne každý z nich je terorista i tak si Evropa vytváří podhoubí pro možnou katastrofu do budoucna.Když by se tihle v Evropě přidali k oněm co vyvolájí asymetrickou válku proti Izraeli a začali v EU páchat na několika místech Evropy bombové a jiné teroristické útoky bude to těžko řešiteyný rébus. Nutno dodat že za to si může EU sama a to nezvyádnutou už 10 roků trvajicí migrační krizi.

Zdeněk

27. 10. 2023, 10:27

Chcimír Šebesta,

tak snad jsi morálně konzistentní, přece lepší 10 let jednat než hodinu válčit, v ohrožení jsou tisíce a desetitisíce civilistů, bomby si nevybírají a někomu by se mohlo něco stát ...
Tak kde jsou výzvy k deeskalaci konfliktu a ukončení dodávek zbraní do Izraele a jednání, vždyť i ruSSko už jedná s Hamasem a vyzývá k ochraně civilistů... tak proč vy držíte hubu?

Šebesta

27. 10. 2023, 12:11

Zdenek.Tvůj stálý problém je že jsi rozumu mdlého .Já jsem nikdy netvrdil že jsem rusofil a že souhlasím se vším co Rusko dělá. Ty a tobě podobní jste opravdu převráceni komunisté když se někdo odchýli od vaší jediné pravdy je hned proruský.Já ti to naosled vysvětlím slovy R.Fica. Já nechci být proamerický ani prounijní ani proruský já chci být proslovenský. Tedy přeloženo do naší mluvy uvítal bych politika na čele naší země který je pročeský. Tedy hlavně pročeský. Tím se nevylučuje být v EU ale to neznamená že musím vše bez odporu poslouchat co řekne Brusel . Stejně to platí i v NATO a třeba dnes se stále mluví o Maďarsku že není dobrý spojenec v NATO ale o Turecku které ústy Erdogana dokonce podpořilo hamas a už dlouhá léta si dělá co chce bez ohledu na zájmy NATO se nemluví a vše se Turkům toleruje.

Zdeněk

27. 10. 2023, 12:21

Chcimír, Šebesta, jsem moc rád, že vzpomínáš zrovinka filcku Fica, moc hezky včera před odletem do Bruselu zkusil lízat boty svému pánu a ten ho nechal perfektně nakopnout, a dokonce tak neučinil sám, ale vyslal k tomu soudruha Pejskova ... řeknu ti, to je vzor :laughing::joy::rofl:

Ale jinak, moc ti chválím, že už si tady na nic nehraješ, ono být za mírotvůrce, to ti stejně moc nešlo.

Mark

27. 10. 2023, 11:14

Šebesta
"Milióny spíše ( desítky miliónů) migrantů z muslimského a afrického i asiiského světa stále proudí dál a dál bez konce do Evropy"


Desítky miliónů? To jako vážně?

Zdeněk

27. 10. 2023, 11:51

Marku, možná i jednotky miliard, vždyť jenom včera, když jsem za svitu svíček otevřel sáček s pečenými veverkami a tuřínem, na mě vypadli dva Palestinci, šest Somálců a dokonce jeden Vietnamec ...

Martin23 .

28. 10. 2023, 00:06

pan Mark a pan Zdeněk:

statisíce milionů!

Šebesta

28. 10. 2023, 09:18

Mimochodem včera v Reflexu zveřejnnil jeden autor článek o migraci jen za letošní rok je odhad migrantů kteří přišli do EU asi milión. Ale nevěřte tomu Zdenek ví všechno nejlíp. Určitě to bude proruská propaganda !

Zdeněk

28. 10. 2023, 11:36

Šebesta,
na to, že tě moje názory nezajímají a moje, tvými slovy hovadiny, nečteš, se v tvém díle vyskytuji až příliš často, nepřijde ti to zvláštní, zvláště když tak trváš na čisté pravdě :thinking:

Ale teď už k věci, na to, že vy, chcimíři a podobná verbež, si vybíráte jen fakta, která se vám hodí a že historické události začínají přesně v okamžiku, kdy to potřebujete, na to jsem si už zvykl; že nechápete cizí psaný text, to mě nepřekvapuje, co od vás taky čekat. Ovšem to, že nechápeš ani význam toho, co jsi ty sám napsal, to už je překvapující, zvláště, když si tady hraješ na znalce a odborníka.

p.s. používej míň fráze jako někdo, někteří, všichni říkají; někde jsem četl, všichni normální a dej nějaký konkrétní odkaz nebo jméno, budeš za chytřejšího ... :wink:

Šebesta

28. 10. 2023, 11:53

Zdenku dej si jednu sklenku dnes má republika svátek. Tedy ten stát a národ který tak dehonestuje V.V.Mimochodem že už nepíše ? Jinak pokud jde o odkazy s tebou a tobě podobnými to stejně nemá význam. Když dám odkaz tebe to stejně nezájímá pokud se ti to nehodí tak proč nějaký odkaz dávat.Ty bereš jan fakta která se ti hodí do tvé konstrukce světa a hotovo.Že je v EU asi 25-30 miliónů migrantů tedy původem z Afriky,Asie a blízkého východu je fakt.Že to tomu nevěříš je tvůj problém ne můj.Jo a mám to z více zdrojů. Jen tak mimochodem ale nevěř tomu to je Orbánovská proruská propaganda. No ne ?

Šebesta

28. 10. 2023, 11:59

Jo a co švédsko kdy bude v NATO ? Ty víš všechno nejlíp ne ? Bude to do konce roku 2030 ? Co mysliš Zdeňku. Maďarům se pry nějak nechce a Turci si dávají taky na čas.

Zdeněk

28. 10. 2023, 12:03

Chcimír Šebesta, až dáš první konkrétní odkaz já ti řeknu, zatím se ti to moc nedaří...

p.s. význam slova "odkaz" najdeš ve slovníku, třeba zde:
https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/odkaz

Šebesta

28. 10. 2023, 16:45

Poslední věc k diskusi. I kdyby jich nebylo 25 miliónů ale jen 20 miliónů i tak má EU problém.To chápe každý je ty a tobě podobní se tu budou hádat o kravinácch že jich nejsou desítky. Mimochodem i 20 jsou desítkysice jen 2  ale desítky.Zdenku.

Zdeněk

28. 10. 2023, 17:48

Chcimír Šebesta, v tuto chvíli představuje počet muslimů v Evropě zhruba 5% populace s výhledem na nárůst na 15 -18% v roce 2050, z nich je ovšem radikálních stále naprostá menšina.
To sice může být skutečně v budoucnu problém, nicméně vzhledem k minimálně 30% bílých idiotů v běžné populaci problém naprosto marginální.
V tomto okamžiku mě radikální muslimové obtěžují jen minimálně, ovšem s idioty se dohaduji denně.

Šebesta

01. 11. 2023, 14:38

Jo a píšeš dvojnásobný blud. Nejen že neumíš počítat ale sver Evropy i Německo otázku migrantů vidí už kriticky neb je začínají vracet. Zdenku

Zdeněk

01. 11. 2023, 14:50

Chcimír Šebesta, já vím, že jsi vyhlásil válku interpunkčním znaménkům, ale proboha, kde to leží, takový sver Evropy, to je něco jako prdel světa?

Cituji z tvého díla:
"Evropu tedy EU která si za to může sama.Milióny spíše ( desítky miliónů) migrantů z muslimského a afrického i asiiského světa stále proudí dál a dál bez konce do Evropy. "

Každopádně, znalec, tys tady psal o milionech až desítkách milionů uprchlíků směřujících do Evropy; ovšem ať už v Evropě v tuto chvíli žije 25, 30 nebo i 35 milionů muslimů, tak je to včetně starousedlíků v druhé nebo třetí generaci, takže pokud nechceš tvrdit, že v roce 2023 je člověk, jehož otec nebo dědeček odešel z Alžíru, stále uprchlík, tak bych ti vřele doporučil mlčet, máš tak šanci alespoň simulovat inteligentní druh života.

Šebesta

01. 11. 2023, 22:19

Pro Zdenek Já nepsal o starousedlicích já psal o migrantech a je jedno zda páte či desáte koleno. Mají muslimský původ a to je podstatné muslim je muslim. V Německu už žijí Turci skoro 70 let a víru si stále uchovavají i své zvyky. Z muslima z každého může být časem terosrista. To tvrdí mnoho lidí mimo jiné i šéfové MOSSADU . Jo a jen tak mimochodem tvůj nenaviděný Drulák podle tebe ruský šmejd vyhrál soud za to že ho MZ neoprávněně vyhodilo z práce. MZ se asi jistě odvolá ale i tak to znamená že buď jsou mezi našimi soudci proruští trolové když tak soudí nebo uznali že vyhazovat někoho za jiný názor nelze zvláště když profesor Drulák prokázal že to co tvrdí je pravda.

Zdeněk

01. 11. 2023, 22:38

Chcimír Šebesta, to, že nerozumíš ani vlastnímu textu a netušíš, co jsi vlastně napsal, to není můj problém ...

Mimochodem, co kde vyhrál Drulák, je mi celkem u ..., ale dost pochybuji, že soud jakoukoliv posuzoval pravdivost jeho výroků, ale pouze oprávněnost jeho výpovědi z pracovního poměru.

Osobně doporučuji si přečíst článek celý, ne jenom nadpis :laughing::joy::rofl:
https://echo24.cz/a/HQ3Pu/zpravy-domaci-petr-drulak-byvaly-velvyslanec-soud-vypoved-ministerstvo-ustav-mezinarodnich-vztahu

ale to bych po tobě chtěl moc, viď? Navíc, kdybys ho měl i pochopit... o jo joj.