EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

MOSAD - elitní zpravodajská služba Izraele, která v minulosti provedla únos předního nacisty Adolfa Eichmanna z Argentiny

 02. 04. 2019      kategorie: Vojenská historie      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Mosad je zpravodajská služba Izraele s vnějším polem působnosti (tj. rozvědka). Oficiálně vznikl 2. března 1951, svou činnost zahájil 1. dubna 1951. Původní název Mosadu zněl Institut pro koordinaci (ha-Mosad le-Teum), svůj nynější název získal v roce 1963. Do jeho kompetence spadá sběr informací, plánování a provádění zvláštních operací mimo území Státu Izrael a dále pak koordinace všech aktivit zpravodajských služeb Izraele v zahraničí (podobnou funkci plní CIA Spojených států amerických nebo MI6 Spojeného království).

Centrála Mosadu sídlí v Tel Avivu. V čele stojí ředitel, který je přímo zodpovědný premiérovi, protože Mosad nepodléhá kontrole izraelského parlamentu. V Mosadu pracuje přibližně 1200 zaměstnanců (např. koncem roku 1980 jich měl až 2000). Mosad je civilní služba a neužívá vojenské hodnosti. Přesto je mezi zaměstnanci hodně důstojníků. Své hodnosti ale získali při službě v Izraelských obranných silách (IOS).

mosFoto: Znak zpravodajské služby Izraele Mosad

Mosad je rozdělen do osmi oddělení:

 • Plánování a koordinace operací
 • Sběr informací
 • Politická činnost a styky (styky s cizími zpravodajskými službami a se státy, s nimiž nemá Izrael oficiální styky)
 • Lidské zdroje, finance, logistika a bezpečnost
 • Výcvik
 • Výzkum
 • Zvláštní operace (hebr. Metsada) (atentáty, polovojenské operace, sabotáže a psychologická válka)
 • Technika

V 30. letech 20. století bylo území dnešního Izraele pod mandátní správou Velké Británie. Na tomto území žilo vedle sebe arabské a židovské obyvatelstvo v ovzduší neustálého napětí, které čas od času explodovalo do násilných činů. Vojenské jednotky Velké Británie měly za úkol udržovat klid a paralyzovat oba znepřátelené tábory. Proto byly také oběma stranami považovány za jednotky okupační.

V roce 1929 vznikla na území Palestiny Židovská agentura, která měla za úkol nejen vytvářet jakousi židovskou obdobu místní správy, ale i zabezpečovat přistěhovalectví a osídlování území. Ta, společně s milicemi Hagany (předchůdkyní budoucích Izraelských obranných sil) začala počátkem 40. let 20. století systematicky sbírat a vyhodnocovat informace o protivnících.

mos_02Foto: Agenti Mosadu mají za sebou celou řadu úspěšných operací

Jedním z prvních „sběračů“ informací byl Ezra Danin, který pro svou práci využíval své četné osobní styky v arabském prostředí. Postupem času se počet takových operativců zvětšoval. K získávání informací o protivníkovi, tj. Arabech, byli využíváni zejména informátoři arabského původu, kteří to dělali buď pro peníze, nebo pro výhody, které jim mohla židovská správa nabídnout. Informace byly poté předávány zpravodajským důstojníkům Hagany a politickému oddělení Židovské agentury. Dalším ze zakladatelů špionáže v Palestině byl Re'uven Zaslanski, absolvent fakulty orientálních studií Hebrejské univerzity. Ten společně s Daninem položil základy izraelského zpravodajství, když obecně definoval zásady, které by tato služba měla mít.

Přímý předchůdce Mosadu se nazýval Politická sekce (hebr. ha-machlaka ha-medinit) a vznikl při izraelském ministerstvu zahraničí. Byl tvořen vesměs příslušníky rozpuštěné Šaj a politického oddělení Židovské agentury. V roce 1951 byla Politická sekce rozpuštěna, její šéf B. Guriel propuštěn. Následovala tzv. „vzpoura špionů“, tj. pracovníků Politické sekce (ti argumentovali, že zrušení Politické sekce znamená přímé ohrožení izraelské zpravodajské činnosti). Vzbouřenci byli zčásti propuštěni a zbylým byla omezena činnost. Nově vzniklý Mosad byl vyňat z působnosti Ministerstva zahraničí.

Directors_of_the_Mossad
Foto: Ředitelé MOSADu

Jména šéfů Mosadu patřila v Izraeli vždy k nejutajovanějším informacím. Pokud se o nich v tisku objevila zmínka, vždy byli označováni pouze počátečním písmenem svého příjmení. Tato praxe byla ukončena v roce 1995, kdy po atentátu na Jicchaka Rabina byla veřejně oznámena abdikace šéfa Mosadu Š. Šavita (dosud uváděného jako „Š“).

eichmann-v0 Foto: Mosad má mimo jiné na svědomí i legendární únos Adolfa Eichmanna z Argentiny a jeho následné předání do Izraele k řádnému soudu

MOSAD má na svém účtu velmi zajímavé a hlavně odvážné akce, které si v pár datumech připomeneme:

 • 1960 - Únos Adolfa Eichmanna z Argentiny a předání do Izraele k soudu (viz též únos Adolfa Eichmanna).
 • 1967 - Získání nepoškozeného stíhacího letounu MiG-21 v operaci Diamant. Získání informací o egyptských, syrských a jordánských leteckých základnách, které posloužily ke zničení 80 % leteckých sil těchto zemí izraelským leteckým útokem během šestidenní války.
 • 1970–73 Boj proti palestinským teroristickým skupinám, zejména v Evropě, známý též jako operace Boží hněv. V roce 1972 došlo v Mnichově na olympiádě k zavraždění 11 izraelských sportovců palestinskou organizací Černé září. Mosad v dalších letech postupně likvidoval všechny osoby, které byly (či se Mosad domníval, že byly) ve vedení Černého září. V roce 1973 zabili příslušníci Mosadu v Lillehammer nevinného marockého číšníka, o němž si mysleli, že patří k Černému září. Šest agentů Mosadu bylo následně norskou policií zatčeno a odsouzeno.

 • 1976 Zpravodajská podpora operace Kulový blesk, při němž izraelské komando osvobodilo rukojmí a zlikvidovalo palestinské únosce v uneseném letadle na letišti Entebbe v Ugandě.

 • 1979–81 V roce 1979 agenti Mosadu vyloupili skladiště francouzské jaderné elektrárny a zcizili (a následně výbuchem zničili) připravované jádro pro iráckou atomovou elektrárnu budovanou Francií, v roce 1980 byl v hotelu v Paříži zavražděn člen irácké komise pro jadernou energetiku. V roce 1981 izraelské stíhací bombardéry zaútočily na jadernou elektrárnu v iráckém Al-Tuwejtu (operace Osirak). Mosad od začátku s akcí nesouhlasil (stejně jako další izraelské zpravodajské služby).

 • 2011 Mosad údajně na Ukrajině unesl inženýra z Gazy Dirára Abú Sísiho (42), který záhadně zmizel z vlaku mezi Charkovem a Kyjevem.

Video: Dokumentární film Mnichov - Odveta Mosadu / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře

Obroul

03. 04. 2019, 07:55

Je škoda , že s tímto zmetkem nesebrali i Mengeleho. Co jsem četl , tak k tomu měli hodně blízko.