EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Vzestup žoldáků na moderním válčišti

 19. 10. 2023      kategorie: Úvaha      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Z historického hlediska jsou žoldáci profesionální vojáci, kteří jsou najímáni k boji za cizí mocnost a její zájmy. Jedná se o bojovníky, kteří nebojují kvůli ideologii, ale kvůli svému vlastnímu obohacení. A v dnešní době tomu není jinak, po době útlumu zažívají žoldáci znovu renesanci. Proč tomu tak je? Dnešní žoldáci již nejsou jen pouhé „zbraně k pronájmu“. Žoldnéři mají dnes mnoho podob, nemusí se jednat jen o hrubou sílu na zemi, ale například i o piloty dronů, či hackery. Od afrických savan, po pouště na Blízkém východě jsou žoldáci na moderním bojišti opět v módě a jejich vliv na globální konflikty roste alarmujícím tempem. 

A nejedná se jen o pár veteránů z různých armád. Mnozí žoldáci jsou dnes součástí sofistikovaných a dobře organizovaných subjektů s velkou bojovou hodnotou. Co tedy stojí za jejich vzestupem? A co to znamená pro mezinárodní vztahy a samotnou povahu válčení jako takového? 

Abychom mohli pochopit moderní žoldnéřství, musíme se podívat do historie. Žoldáci nejsou v konfliktech vůbec nic nového a žoldnéřská vojska měla k dispozici každá říše v historii. Pojďme si připomenout například starověkého vojevůdce Hanibala Barkase, ten byl známý tím, že jeho vojska byla složena převážně ze žoldnéřů, jako byli Libyjci, Iberové nebo proslavení Baleárští prakovníci či Numidští jezdci. Ve starověkém Řecku byli zase populární Hoplíté, Egypt zase rád využíval Núbijské jezdce na slonech. 

Greek_hoplite_reenactor_on_the_Areopagus,_24_October_2018
Foto: Žoldnéři provází lidstvo od nepaměti. Ve starověkém Řecku byli populární nájemní Hoplíté. | Wikimedia Commons / Public domain

Z pozdějších časů je záhodné jistě zmínit Varjagy, vikingy, kteří se nechali najímat jako tělesna stráž hlavně v oblastech Východní Evropy a Byzantské říše. Od 14. století byli populární italští Kondotiéři, němečtí Landsknechti, nebo třeba švýcarští pikenýři.

Žoldnéři nebyli jen nějakou doplňkovou jednotkou, často hráli na bojišti velice důležitou roli. Žoldnéři totiž byli velmi často již zkušení bojovníci se spoustou zkušeností a tím i vysokou bojovou hodnotou. Za peníze si tak mohl vojevůdce najmout již v podstatě hotové vojáky a nemusel se zabývat s jejich vyzbrojením a výcvikem. Nicméně se mohlo jednat i o dvojsečnou zbraň, žoldnéři totiž bojují za peníze a jejich loajalita patří tomu, kdo zaplatí nejvíce a nedej bože, aby měl nepřátelský velitel více peněz. I když podstata žoldnéřství zůstává relativně neměnná, moderní válčiště si žádá i moderní žoldáky, žoldáky 21. století. 

Moderní žoldnéřství se soustřeďuje převážně do tzv. Soukromých vojenských společností, anglicky Private Military Contractors (PMC). Ty dnes ovšem nenabízejí jen vojáky do pole, kromě vojáků nabízejí celou řadu dalších služeb, jako jsou například různé bezpečnostní služby, logistické zázemí, taktické poradenství, prostě vše, co byste při vedení bojové činnosti mohli potřebovat. Stejně jako kdysi, nabízejí i dnes kontraktoři špičkové služby, protože stejně jako tehdy i dnes se jedná o bývalé profesionální vojáky, či bývalé členy speciálních sil, disponují tedy prvotřídním výcvikem, zkušenostmi i vybavením a výzbrojí. Mezi nejznámější společnosti lze jistě uvést americké společnosti Academi (dříve známé jako Blackwater) DynCorp, nebo v poslední době mediálně probírané ruské uskupení Wagner Group.

PMC_wagner_in_belarus_2Foto:  Mezi nejznámější moderní žoldáky patří ruští Wagnerovci | Wikimedia Commons / Public domain

Oproti regulérním jednotkám mají kontraktoři mnoho výhod, mezi ty nejzásadnější patří:

  • Politické krytí. Vojenské kontraktory můžete vyslat tam, kam potřebujete bez rizika případného zatažení do konfliktu. Pokud například v úkolu selžou, můžete od těchto nestátních organizací dát ruce pryč a prohlásit, že s nimi nemáte nic společného.
  • Ekonomický provoz. Udržovat stálou armádu je velice finančně náročné a době míru armáda polyká peníze na výplatách a udržení bojeschopnosti. Soukromou armádu si ovšem můžete zaplatit jen na určitý čas  a v době, kdy zrovna žádné jednotky nepotřebujete, vás nestojí nic. Toho právě využíval například Hanibal, o kterém jsme již mluvili, kdy většinu kartáginského vojska tvořili vždy žoldáci. 
  • Odbornost na klíč. Potřebujete experta na boj s terorismem? Experta na kybernetickou bezpečnost, nebo odborníka na guerillovou válku? Tyto společnosti je mají a poskytují tak možnost i pro chudší státy, které nemají možnosti vybudování těchto služeb.
  • Rychlé nasazení. Pokud zrovna nemáte jednotky v bojové pohotovosti, bude jejich nasazení nějaký čas trvat. Musíte vojáky povolat, rozdat jim výzbroj, zkoordinovat přepravu do místa nasazení a spoustu dalších věcí. Kontraktoři jsou k dispozici v podstatě ihned a vždy jsou připraveni odcestovat na jakékoliv místo na zemi.
  • Prodloužená ruka. Kontraktoři často pracují v šedé zóně mezinárodního práva. Propůjčují vám tak možnost se zapojit i do konfliktů, do kterých byste správně neměli a vždy to můžete označit za „problémy civilního sektoru“.
  • Operační flexibilita. Kontraktoři se mohou zapojit do obrovské škály úkolů. Mohou se zapojit do přímého boje, shromažďovat zpravodajské informace, převzít ochranu nad objekty až po výcvik místních sil. Tato všestrannost je jednou z hlavních devíz moderních žoldáků.
  • Snížené politické riziko. Válka s sebou samozřejmě bohužel nese i oběti. A nikdo si nepřeje smrt svých synů, kteří slouží v armádě. Tyto oběti vyvíjí silný politický tlak, zda v konfliktu dále pokračovat. Smrt kontraktora ovšem veřejností nijak zvlášť nerezonuje, sám si to přeci vybral.

Kontraktoři nabízejí mnoho výhod a jsou dnes již nedílnou součástí politiky velkých zemí. Například 49 % amerických sil v Iráku v současné době tvoří kontraktoři, a to hlavně i díky své operační flexibilitě. Velké popularitě se v posledních letech dostává i ruským Wagnerovcům, ty se ovšem po invazi na Ukrajinu dělí na dvě části. Na tu profesionální a na tu postradatelnou. Profesionální část tvoří opravdoví profesionálové a slouží jako prodloužená ruka moskevského režimu. Wagnerovští profesionálové se nacházejí převážně v Africe a Sýrii. Zvláštní postavení mají ve Středoafrické republice, zde dokonce Wagnerovci figurují jako prezidentská stráž a dohlíží zde na pořádek, stejně tak i dohlíží na těžbu diamantů pro Rusko. 

-_1975.02_Cambodge_Arey-Khsat_Borella
Foto: Žoldák v Kambodži, 1975 | Wikimedia Commons / Public domain

Postradatelnou část jsme mohli vidět na Ukrajině. Zde Wagnerovci sloužili na těch nejtěžších úsecích fronty a jejich stavy tvořili především dobrovolníci, ale hlavně trestanci. Dnes již mrtvý vůdce Wagnerovců Jevgenij Prigožin do jednotek bojujících na Ukrajině verboval převážně vězně z ruských věznic, kterým bylo přislíbeno propuštění a prominutí trestu po odsloužení bojového turnusu na Ukrajině. Tato taktika byla pro obě strany výhodná. V Rusku se vyprázdnily věznice a Wagnerovci získali početnou, ovšem špatně vycvičenou silu s relativně nízkou bojovou hodnotou. Na Ukrajině Wagnerovci bojovali převážně u města Bachmut, na který útočili pomocí taktiky lidských vln a tím se jim ho podařilo za strašlivých ztrát obsadit. 

BW_SIS_Team_AfganistanFoto: Žoldnéři společnosti Blackwater v Afghánistánu, 2015 | Wikimedia Commons / Public domain

S tím přichází i kontroverze. Regulérní armády jsou svázány zákony a určitým etickým a morálním kodexem, jak se na bojišti chovat, jak zacházet se zajatci, či jak se chovat k civilnímu obyvatelstvu. Těmito pravidly ovšem žoldnéři svázáni nejsou. To vede k častému porušování lidských práv, a mezinárodních smluv. Samozřejmě velice záleží na tom, jaké kontraktory si pro svůj úkol zvolíte. Existují žoldnéři, kteří ctí zákony, ale také žoldnéři, kterým jde jen o peníze a nějaké zákony je nezajímají. To můžeme vidět převážně u Wagnerovců v Africe a Sýrii. I když se zde nachází elitní křídlo této organizace s vysokou hodnotou, velice často se lze dočíst o jejich válečných zločinec, jako je rabování, či mrzačení a popravy zajatců. S tím jde i v ruku v ruce nedostatečná odpovědnost. Koho za tyto zločiny potrestáme? Majitele těch žoldnéřů? Velice často ani nevíme, kdo to je. Nebo toho, kdo si je najal? A kdo si je vlastně najal? Jsou pro to nějaké důkazy? 

Nepopiratelnou realitou je, že moderní váleční žoldáci přetvářejí krajinu konfliktů. Jedná se o jakousi smíšenou situaci. Kontraktoři nabízejí špičkové služby, ale také nepředvídatelnost na bojišti a řadu etických otázek. Je však pravděpodobné, že do budoucna bude popularita žoldáků stále stoupat.

Zdroj: SOFREP

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře