EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Vzpomínka na paravýsadek Barium

 23. 01. 2014      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

69. let od zničení výsadku Barium si v sobotu 18. 1. na pietním aktu připomnělo několik desítek jeho účastníků. Uskutečnil se v žamberské osadě Polsko před usedlostí rodiny Žabkových, která byla od ledna 1944 útočištěm velitele výsadku Josefa Šandery a jeho radiotelegrafisty Josefa Žižky.

barium
Foto: Uplynulo 69. let od zničení výsadku Barium

V průběhu slavnostního ceremoniálu vystoupil starosta města Žamberk Jiří Dytrt, který mimo jiné zmínil historii pietních akcí, které se u této příležitosti konají. Doplnil ho historik Vladislav Severín se shrnutím celé historie výsadku Barium. Následně byly k pamětní desce, u které stáli čestnou stráž účastníci a účastnice projektu Muži presidenta E. Beneše, položeny květiny.

Lednový pietní akt byl co do rozsahu menší vzpomínkou. Na rok 2014 připadá další výročí se vztahem k výsadku Barium, a to 70 let od seskoku, respektive od příchodu do města Žamberk. A oslavy této události budou mohutnější. Tím spíše, že letos je tomu sto pět let, kdy se narodil žamberecký rodák, výsadkář a bojovník od Dukly, Josef Knop.

Slavnostní program je naplánován na červen a v jeho průběhu se bude konat nejen seskok výsadkářů, ale i výstava techniky historické i současné AČR. Naplánováno je mimo jiné skutečné rádiové spojení s Velkou Británií, díky kterému se budou návštěvníci moci seznámit s tím, jak tento druh kontaktu tehdy vypadal.

Je snahou vedení města Žamberk a organizátorů akce, aby tyto vzpomínkové akty nekončily jen položením květin, ale aby se přítomní něco dozvěděli o historické události, na jejímž základě se koná, a proto jsou sem zvány i školy.

Paraskupina Barium byla do Protektorátu vysazena v noci ze 3. na 4. dubna 1944. Jejími členy byli Josef Šandera, Josef Žižka a Tomáš Býček. Za úkol měli získávat a odesílat zpravodajské informace a organizovat přípravy k ozbrojenému povstání.

barium02
Foto: Zleva: Josef Šandera, Josef Žižka a Tomáš Býček

Její členové nalezli zázemí a úspěšně pracovali na zadaných úkolech. Po zatýkáních v říjnu 1944 bylo nutné vysílačku přemístit. Kvůli vyhledání nového úkrytu se od skupiny odpojil Tomáš Býček. Vysílačka byla nakonec umístěna v Žamberku, ale její úkryt byl prozrazen konfidentem a 16. 1. 1945 ráno obklíčen.

Velitel skupiny Josef Šandera se pokusil zastřelit a na následky zranění po delší době zemřel, Josef Žižka se vzdal, aby zabránil vypálení osady, kterým Němci vyhrožovali, ale ve vězení spáchal sebevraždu. Třetí člen Baria, Tomáš Býček, přežil válku mezi partyzány.

Komentáře