EXCALIBUR
CZUB
CZUB

Naše republika opět zažije obsazení pohraničí německou armádou

 06. 08. 2018      kategorie: Události      2 komentáře

V průběhu času se tvář Akce Cihelna vyvíjela a měnila. Původní „komorní“ bojové scény v okolí pěchotního srubu K – S 24 „Libuše“ na tvrzi Bouda se proměnily v „bitvy“ se stovkami účinkujících a desítkami kusů historické vojenské techniky, odehrávající se v prostoru bývalého Hlavního obranného postavení čs. armády, nedaleko pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“, podle kterého je vlastní akce pojmenována.

Cihelna_2014_1159
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Letošní hlavní historická ukázka nazvaná „Od zrady k válce“, věnovaná dramatickým událostem roku 1938 v ČSR a začátku války v roce 1939 v Polsku, přiblíží kauzální řetězec událostí prvního dějství 2. světové války v Evropě. V průběhu dvou hodinových představení (začátek sobota 18. 8. 2018 v 11:40 a 14:50) se v několika obrazech diváci ponoří do roku 1938, zažijí obsazení pohraničí ČSR německou armádou, obsazení Těšínska Polskou armádou a následně prožijí napadení Polska německou a sovětskou armádou v září roku 1939. S ohledem na ztvárnění několika obrazů – dějství s časovými i prostorovými posuny – bude letošní hlavní historická ukázka značně náročná pro scénáristy, režii, účinkující i pyrotechniky…

Psali jsme: Chemický útok, který spustil raketovou odvetu proti Sýrii, byl vykonstruovaný?!

Cihelna_2014_1269
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Uspořádat bojové ukázky pokud možno věrně ztvárňující události z počátku 2. světové války je nesnadným počinem. Z počátku války se obecně dochovalo méně techniky, zbraní, vozidel, dobové výstroje a výbavy. Většina klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek se zabývá pozdějšími obdobími druhoválečného konfliktu… Udržet alespoň z části realistický scénář a zároveň dodržet historické reálie na solidní úrovni je tedy značně obtížné…

Cihelna_2014_1300
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Psali jsme: BOČEK, poslední ze dvou žijících stíhačů RAF

Přesto všechno se podařilo pro historické bojové ukázky Akce Cihelna 2018 zajistit účast více než 300 (!) dobových vojáků – herců s odpovídající výstrojí a výzbrojí. Na ploše bojiště mezi Vojenským muzeem Králíky, pěchotním srubem K – S 14 „U cihelny“ a bojovými objekty dělostřelecké tvrze Hůrka bude účinkovat na 3 desítky kusů velké historické techniky a zbraní – originály i zdařilé repliky… Nebudou chybět ani koně, tentokrát diváci shlédnou polskou jízdu… Hlavním autorem scénáře je žijící legenda Stanislav „Bruno“ Severa.

Cihelna_2014_1362
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Historické ukázky nejsou jen o boji a „dynamice“. Mají i svoji „klidnou tvář“, v letošním roce obzvláště bohatou. Nedaleko plochy „bojiště“ vzniknou dobová ležení – vojenské tábory Čechoslováků, Poláků, německé a sovětské armády. Bude rozhodně na co se dívat…

Další historická technika bude k vidění ve Vojenském muzeu Králíky, kde v sobotu 18. 8. 2018 zájemci shlédnou mimo jiné unikátní exemplář kluzáku, používaného německou Luftwaffe k výcviku pilotů, zapůjčený ze soukromé sbírky…

Cihelna_2014_1392
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Množstvím a atraktivností techniky nasazené v dynamických ukázkách nezaostává za historiky ani AČR. I zde si příznivci naší armády přijdou rozhodně na své:

Akci tradičně zahájí průlet dvojice letounů JAS 39 Gripen a to jak páteční generálku, tak sobotní hlavní program. Zahájení vlastních ukázek oznámí divákům v hledišti výstřel 152 mm ShKH DANA. Ten spustí dynamické představení AČR, kterého se zúčastní: vozidlo Dingo, dvě vozidla LDR 130 Kajman, BVP 2, LOV IVECO, PANDUR II, tank T 72, vrtulníky MI 24 a W-3A Sokol. V závěru se divákům představí i ženijní stroj Božena 5.

Cihelna_2014_1492
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

V ukázce spolupráce vojenských hasičů a HZS ČR bude nasazeno rovněž velké množství techniky: KHA MB Actros, RZA MB Atego, dvě CAS 32 T-815, CAS 30 T-815-7 a vrtulník W-3A Sokol.

Na ploše „bojiště“ se rovněž objeví technika Policie ČR a Vězeňské služby ČR při ukázkách těchto složek.

Cihelna_2016__0493
Foto: Momentka z uplynulého ročníku akce Cihelna | autor: Michaela Wecker

Množství další techniky a výbavy bude vystaveno ve statických ukázkách v bezprostřední blízkosti hlediště.

 Autor: Martin Ráboň

CENOVÉ BOMBY (1351)

Komentáře

Delta

27. 03. 2019

Německo-polský pakt o neútočení
Uzavřením smlouvy došlo k normalizaci německo-polských vztahů, zatížených německým revizionismem vůči Versailleské smlouvě.
Smlouva byla výsledkem polské zahraniční politiky, která se po podpisu Locarnské dohody pokoušela získat záruky bezpečnosti přímo u zemí, se kterými mu hrozil konflikt. Po uzavření Paktu o neútočení se Sovětským svazem v roce 1932 Polská Republika chtěla obdobné garance získat také ze strany Německa.
Smlouva o neútočení s Německem byla uzavřena 26. ledna 1934 v Berlíně. Jménem Německa smlouvu podepsal ministr zahraničních věcí Konstantin von Neurath a jménem Polska velvyslanec v Berlíně Józef Lipski. Smlouva byla uzavřena na 10 let a jejím základem byla deklarace Hitlera-Lipského z 15. listopadu 1933, předpokládájící odmítnutí síly v polsko-německých vztazích. Uvádí se v ní, že oba státy se hodlají domluvit bezprostředně na jakémkoliv problému, týkajícím se oboustranných vztahů.
Při odjezdu ze Ženevy 28. září 1934 ministr zahraničí Polské republiky Beck prohlásil: „Polsko o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj osud s osudem Německa. Tato politika napomohla zničení Československa, rozbití Malé dohody (https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_dohoda) , oslabení pozice Francie ve střední Evropě a přiblížila svět válce.
Osud Československa, na kterém polský ministr zahraničí Józef Beck tak usilovně pracoval, se stal osudem Polska. On sám na svém vystoupení v polském Sejmu dne 5. května 1939 prohlásil: "Mír je cenný a žádoucí. Naše pokolení, které prolévalo krev ve válkách, si jej zaslouží. Ale mír, stejně jako skoro všechny věci na světě, má svoji vysokou a spravedlivou cenu. My Poláci neznáme pojem mír za každou cenu. V životě lidí existuje pouze jedna věc, která se nedá koupit - a tou je čest

Delta

13. 03. 2019

Češi hlavní příčina utrpení Německé menšiny jak lze slyše z projevu

https://www.youtube.com/watch?v=dM8giCBIltk

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací