EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Co musí ukrajinské síly změnit, aby dokázaly válku vyhrát

 05. 06. 2023      kategorie: Události      102 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Na odborném serveru War on the Rocks nedávno vyšel obsáhlý článek od Erika Kramera a Paula Schneidera, kteří před ruskou invazí na Ukrajinu v zemi působili jako vojenští instruktoři. Článek je velice zajímavý, a tak ho pro kontinuitu psaného textu uvádím v první osobě, tak jako ho Kramer s Schneiderem původně napsali. Některé části textu pak doplňuji o své úvahy.

Naši instruktoři cvičili ukrajinskou národní gardu poblíž moldavských hranic. Když jsme dorazili na střelnici, ukrajinská jednotka už byla na střelnici a házela ruční granáty na otevřeném poli necelých 200 metrů od nás, po odhození granátu jen zalehli a sledovali, jak explodují bez jakéhokoli krytu. Když jsme oslovili odpovědnou osobu, řekl, abychom si nedělali starosti; byl to ukrajinský mariňák, který přežil Mariupol. Statečnost a elán ukrajinských ozbrojených sil zpochybnit nemůžeme, ale tento příklad je malým ukazatelem problémů, které sužují výcvik ukrajinských ozbrojených sil – nedostatek zakořeněného porozumění tomu, jak vést jednotný a konzistentní výcvik.

ukr_vojaciFoto: Příslušníci ukrajinské speciální jednotky Alpha | Wikimedia Commons / Public domain

Na základě našeho devítiměsíčního výcviku se všemi zbraněmi ukrajinských ozbrojených sil, včetně pozemních sil (armády), jednotek pohraniční stráže, národní gardy, námořní pěchoty, sil pro speciální operace a sil teritoriální obrany, jsme pozorovali řadu společných trendů. Nedostatečné znalosti velitelů misí, neefektivní výcvik, nedostatečný výcvik kombinovaných operací, nepříliš dobrá logistika a nesprávné použití speciálních sil. 

Jak může Ukrajina tyto neduhy odstranit? Odpovědí je jednotný kombinovaný výcvik se zaměřením na velení misí od úrovně brigády dolů. Mohou na to využít programu Train-the-Trainer, kdy západní vojenští instruktoři vycvičí ukrajinské instruktory ve vedení kombinovaných operací a využívat výhod, které poskytuje příliv pokročilého západního vojenského vybavení. Pojďme se podívat na jednotlivé aspekty.

Nedostatečné velení misí

Podle našich zkušeností ukrajinské ozbrojené síly v mnoha jednotkách a štábech neprosazují osobní iniciativu a nepodporují vzájemnou důvěru. Vojenští experti Michael Kofman a Rob Lee v podcastu Russia Contingency nedávno zmínili, že prvky velení ukrajinských sil stále mají zažitou nepružnou sovětskou mentalitu, která drží většinu rozhodování na vyšších úrovních. Od brigády níže po poté vypadá, že se velitelé bojí udělat chybu a tak rozhodování nechávají na vyšším velení. Během našich školení s polními důstojníky se nás často ptají, jaký je následek za selhání během misí nebo za špatná rozhodnutí. V každém kroku plánování operací se nás také opakovaně ptají: „Kdo smí učinit toto rozhodnutí?“ Jsou překvapeni, že v americké armádě mají kapitáni (velí rotě o cca 1500 mužích) pravomoc činit rozhodnutí nebo vydávat rozkazy jménem velitele praporu. 

Během cvičení jsme opakovaně pozorovali, že plánovací proces ukrajinské armády vyžaduje samostatné rozkazy pro každou fázi operace. Kvůli tomu jednotky nemají připraveny pohotovostní plány pro změnu situace, například jednotka v obraně nemá připraveny plány k případnému protiútoku, pokud si to situace vyžádá. Jednotka tak musí čekat na nový rozkaz shora. Co jsme však pozorovali, je, že v celém důstojnickém sboru ukrajinské armády dochází k výrazným změnám. Mladší důstojníci si uvědomují, že se musí zbavit zkostnatělé a nepružné sovětské mentality velení, ale nadále čelí odporu starších důstojníků, kteří mají zažitou sovětskou doktrínu a centralizované plánování. 

Během výcviku všech složek ukrajinských ozbrojených sil jsme neustále viděli nedostatek zkušeného poddůstojnického sboru. Ve Spojených státech trvá výcvik plnohodnotného nižšího poddůstojníka roky. Vyšší poddůstojníci na úrovni čety pak musejí mít minimálně desetiletou praxi. 

V americké armádě je vedením čety pověřen poručík, ovšem za bojovou připravenost a bojovou hodnotu zodpovídá seržant. V ukrajinské armádě je ovšem za vedení bojových operací, výcvik a bojeschopnost zodpovědný přímo poručík. Na Ukrajině tedy chybí kvalitní a efektivní poddůstojnický sbor, který je pro vedení operací nesmírně důležitý.

Doplnění autora: Tento systém je nicméně implikován i v ruské armádě, kde figuruje tzv. Doktrína strachu, kdy mají nižší důstojníci a poddůstojníci zakázáno vyvíjet jakoukoliv operační iniciativu a pouze postupovat podle daných rozkazů. Za vlastní iniciativu, byť by vedla k úspěšnému zakončení mise, následují tresty za neuposlechnutí rozkazu. To je vidět hlavně na ruském dělostřelectvu, které se ukázalo jako velice neefektivní v ničení ukrajinského dělostřelectva. To totiž vsadilo na taktiku Shoot-and-scoot, tedy na rychlý sled výstřelů a okamžitý přesun na jinou pozici. Ruští dělostřelci sice obdrží od průzkumných dronů koordináty ukrajinského dělostřeleckého systému, ovšem než přijde rozkaz k zahájení palby, ukrajinský systém je již na jiné pozici, ruští dělostřelci poté nemohou upravit koordináty na novou pozici, jelikož k tomu nedostali rozkaz a tak jsou nuceni vést palbu do míst, kde již vědí, že nic není. 

Nedostatečný výcvik 

Současná filozofie výcviku ukrajinských ozbrojených sil vychází ze starého sovětského modelu a to především na úrovni praporu. Během několika vojenských cvičení jsme byli svědky toho, že poddůstojníci a velitelé rot pouze distribuovali rozkazy z vyšších míst mezi vojáky a neprojevovali žádnou iniciativu. Nicméně tento hendikep se pomalu vytrácí, mladší poddůstojníci a důstojníci jsou otevřenější západnímu vojenskému myšlení, zatímco starší generace neustále zůstává věrná sovětské filozofii. Navzdory těmto tendencím jsme ještě neviděli žádný skutečný výcvik kombinovaných operací, který by zahrnoval spolupráci pěchoty, dělostřelectva a obrněných jednotek. Synchronizace všech těchto různých prvků k dosažení maximálního vojenského úspěchu je ovšem velice důležitá a vyžaduje opakovaná školení a cvičení, které pomůže vyhodnotit předchozí chyby a použit se z nich. 

Kritickou výzvou pro Ukrajinou bude sjednocení a kooperace svých jednotek. Každá zbraň totiž  svá vlastní výcviková střediska, štáby, akademie a výcvikové režimy. Jen velice zídka si instruktoři od různých zbraní vyměňují informace a skutečnosti, nebo například jednotky teritoriální obrany cvičí společně s jednotkami armády. Požádali jsme přímo naše ukrajinské instruktory, zda bychom mohli provést společné cvičení s regulérní armádou, ovšem odpověď byla zamítavá. Tento systém je extrémně neefektivní. Každá zbraň má odlišný výcvik i doktrínu vedení boje. Ve skutečném boji ovšem velmi často společně bojují vojáci teritoriální obrany, národní gardy, námořní pěchoty i armády, ovšem každá podle vlastních postupů, což je ve finále velice neefektivní. 

Výcvik nicméně probíhá i mimo území Ukrajiny v zemích NATO, kde se výcvik tvoří převážně kolem činnosti čet a rot, tedy i rozhodování poddůstojníků a polních velitelů. Kromě toho probíhá i výcvik na západní techniku, jako jsou například raketomety HIMARS, či tanky západní provenience. Nevýhodou je, že tito vojáci na několik týdnů, nebo dokonce měsíců chybí na frontě, ovšem po svém návratu jsou cennou posilou. Ukrajinští vojáci podle standardů NATO byli převážně nasazeni například během úspěšné osvobozovací operace v Charkovské oblasti, která vedla k osvobození velkého území, zkrácení fronty a faktickému vyřazení ruské elitní jednotky 1. Gardové tankové armády, která byla vycvičena speciálně pro vedení bojových operací proti vojákům NATO.  

Nedostatečné kapacity pro kombinované operace

Zásadní výzvou pro ukrajinské ozbrojené síly je, že důsledně neprovádějí kombinované vojenské operace. Nedostatek synchronizovaných operací má za následek větší ztráty na životech a vybavení a také větší míru neúspěšných operací. Na základě našich diskusí s ukrajinskými veliteli rot a instruktory, kteří mají zkušenosti s frontovým bojem, se tanky používají spíše jako mobilní dělostřelectvo a ne v kombinovaných operacích s pěchotou, kde obrněnec vstupuje do akce těsně před zapojením pěchoty. Na vlastní oči jsme viděli silně opotřebované hlavně tanků i dělostřelectva, kteé neustále pálilo na maximální vzdálenost a byly nadměrně přetěžovány. Obrněnce a pěchota mají fungovat v symbióze, ovšem k tomu nedochází. Ve výsledku tak pěchota bojuje bez přímé podpory tanků, které jim poskytují krytí. Podobné to je i s dělostřelectvem, které pálí, ze strachu o vlastní ztráty, vždy na maximální vzdálenost. Tím klesá přesnost a v případě posunu fronty se dělostřelectvo musí přesunout a znovu zaměřit, což trvá zbytečně dlouho. 

Většina vojenských operací tak není plánována ve společném sledu. Pěchotní operace se například plánují odděleně od operací dělostřelectva a v podstatě neexistuje propojení těchto dvou útočících celků, které se poté operují nezávisle na sobě, což snižuje efektivitu. 

Tyto problémy jsou umocněny nespolehlivou komunikací mezi jednotkami a vyšším vedením. Ukrajinské jednotky totiž většinou disponují starou technologií, která je náchylná k nepřátelskému rušení. Díky tomu všemu jsou útočné operace kusé a nesouvislé a tím i méně efektivní.  Společná komunikace 

Doplnění autora: Vedení kombinovaných operací je pro NATO stěžejní a věnuje se mu během cvičení značná pozornost. Nejde tedy jen o kooperaci jednotek různých států, ale také o společné vedení operací různých zbraní, jako je letecká podpora bojující pěchotě, dělostřelecká podpora apod. Kombinované operace totiž nutí protivníka k většímu přemýšlení, jelikož ví, že útok nebude veden jen pomocí dělostřelecké přehrady a následného útoku pěchoty, ale půjde o dělostřelecký přepad v součinnosti pěchoty a tanků, kvůli čemuž musí pozice posílit o zvýšený počet protitankových prostředků a vybudování velké sítě bunkrů proti dělostřelecké a minometné palbě. Díky tomu budou obránci zaměstnáni a klesne jim tak bojová připravenost, jelikož vojáci budou unaveni a vystresováni z kombinovaného útoku. Co se týče komunikace, NATO využívá architekturu Link 16, která propojuje všechny bojové svazky a umožňuje snadnou komunikaci mezi jednotlivými zbraněmi za účelem co nejvyšší efektivity. 

Logistika, údržba a logistická podpora

Západní pomoc byla pro obranu Ukrajiny zásadní. Různorodost techniky, které Ukrajina nyní používá, však vedla k významným problémům v oblasti logistiky a údržby. Distribuce munice a a techniky není zcela ideální, některé kusy techniky, které jsou na Ukrajinu čerstvě dodány jsou z části kanibalizované na náhradní díly pro techniku, která již slouží na frontě. To se stává většinou u dodávek techniky sovětské provenience , pokud například na Ukrajinu přijede nemodernizovaný tank T-72, je pravděpodobné, že bude rozebrán na náhradní díly pro modernizované kusy, které již slouží na frontě. Prapory a brigády také většinou nemají svá opravárenská střediska, takže oprava probíhá většinou na frontě, kvůli tomu neexistuje žádný pohotovostní sklad náhradních dílů, který by mechanikům urychlil opravu . Mechanici tak musí vyslat požadavek do centrálních skladů, odkud jim pak díly odešlou, to ovšem může trvat i několik dní a záleží také na tom, zda je daný díl k dispozici. 

Tento postoj k údržbě se promítá do toho, jak je technika na frontě používána. Většinou se drží v bezpečné vzdálenosti, aby se zabránilo zničení, či poškození. Proto je dělostřelectvo vždy na svém maximálním dostřelu a tanky jsou používány většinou z bezpečné vzdálenosti jako prostředky palebné podpory. Bojová vozidla a transportéry, taktéž mnohdy dopraví výsadek do oblasti bojů a pokud na ně bude vedena palba, urychleně se stáhnou, aby se předešlo poškození stroje. 

Pro nadcházející ukrajinskou ofenzívu bude zásadní, aby se velení přehnaně nebálo o svou techniku. Konec konců, je to technika stvořena k vedení bojů. Při útočných operacích obvykle útočník ztrácí více tanků, vozidel a dělostřelectva než obránce. Bude to vyžadovat změnu mentality. Změna bude vyžadovat systémovou změnu. 

Doplnění autora: Ukrajina ovšem není jediná, kdo tímto problémem trpí. Stejný problém má i Rusko. Rusové mají o to větší problém, že údržbu a opravu techniky zajišťují výhradně jejich výrobci. Pokud je například v boji poškozen ruský tank T-72B3M, musí být naložen na vlak a odeslán k výrobci Uralvagonzavod do Nižného Tagilu v centrální části Ruska. Technika je tak vyřazena z boje i na několik měsíců a na frontě musí být nahrazena znovu aktivovanými a dlouho uloženými tanky nesrovnatelně nižší bojové hodnoty, jakou jsou například tanky T-62, nebo muzejní T-54 či T-55, které Rusko začalo v posledních týdnech hojně nasazovat na frontě. 

Nesprávné nasazení speciálních sil

Ukrajinské speciální operační síly (SBU) se liší svými schopnostmi, výcvikem a specializacemi. Bohužel, mnozí jsou nasazeni jako konvenční pěchota. To neguje dovednosti, které dělají tyto jednotky specializovanými. Vzhledem k vysoce intenzivním bojovým operacím jsou jednotky speciálních sil často umísťovány do zákopů a nejsou jim přidělovány  mise určené pro speciální síly, jako je například provádění operací za frontovou linií, přepady, či průzkum. To vede sice k výraznému posílení úseku frontové linie, ovšem za následek vysokých ztrát operativců. Jednotky speciálních sil sice procházejí náročnějším a lepším výcvikem, naopak ovšem mají jen limitované prostředky palebné podpory, sestávající se většinou jen z lehkých minometů či lehce pancéřovaných vozidel. Kvůli náročnému a dlouhému výcviku je doplnění jednotek speciálních sil výrazně náročnější, než u konvenčních jednotek.

Doplnění autora: Stejné nasazení speciálních a elitních sil nicméně provozuje i Rusko. Elitní jednotky Specnaz a výsadkářů jsou nasazovány do předních linií kvůli malé spolehlivosti ruské konvenční armády. Díky tomu se daří Rusům na některých úsecích fronty postupovat, ovšem za cenu obrovských ztrát. To se týče hlavně ruských výsadkářů, kteří byli ve frontových bojích z drtivé většiny eliminováni, proto například na přehlídce ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě letos v průvodu výsadkáři vůbec zastoupeni nebyli, stejně jako regulérní armáda. Většinu průvodu tak tvořili vysokoškoláci, kteří mají s ruskou armádou již podepsaný kontrakt a příslušníci nebojových jednotek.
Přemíra nasazení speciálních jednotek není pouze doménou ruské invaze na Ukrajinu. K neúměrnému nasazení speciálních sil se uchyloval i Afghánistán, během svého boje proti Tálibánu, jelikož byly regulérní jednotky Afghánské národní armády málo spolehlivé. 

Závěrem 

Ukrajina vedla doposud převážně obrannou válku a bude přecházet k útoku. Poměr útočníků k obráncům by tak měl být ideálně 3 ku 1 (6 ku 1 v městském boji). Ukrajince čeká v budoucnu překročení Dněpru a bitvy ve velkých městech. Tyto operace jsou co se týče naplánování velmi náročné, stejně tak jsou náročné na počet vojáků a techniky a vyžadují úzkou spolupráci mezi všemi zapojenými zbraněmi a jednotkami. Ukrajinské ozbrojené síly si vedly obdivuhodně, avša svůj výcvik a operace musí přeorientovat na kombinované operace a zaměřit se spíše na noční operace. Ruská armáda má v současnosti na své straně velké množství lidí, ale hlavně čas.  

Historie opakovaně ukázala, jak dobře vycvičená a správně vedená malá armáda může porazit výrazně větší armádu. Náročnou částí je změna mentality vyšších vůdců, kteří strávili desítky let v sovětském systému velení, na flexibilní filozofii vedení operací, která umožňuje flexibilitu a iniciativu s vědomím, že operace nepovede ke katastrofě, ale spíše k vítězství na bojišti.

Zdroj: War on the Rocks

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Czertik

02. 11. 2023, 15:25

realita po par mesicich ?
ukrajinci se nenaucily nic, nebo prilis malo. ukrajinska ofenziva selhala, naddeje na prulom mizive, zapadni technika neprinesla obrat, zato rusove se evidentne poucily.
byt stale maji taktiku nas mnogo, dokazaly zorganizovat vyrobu a zasobovani tak, ze pokud zapad prestane podporovat ukrajinu,pokud dojce k citelnemu oslabeni odpory, tak ukrajina valku prohraje.
vyroba zbrani a jejich udrzba je na ukrajine, bohuzel pro ne, horsi nez v rusku.

Pepik

07. 08. 2023, 15:23

To je překvapení pane polní feldmaršále, tak voni ty ruský mužici střílej kanonama tam co nikdo není? To jsou ale troubové! Takže ukrowehrmachti postupují určitě vítězně vpřed!

Martin23 .

08. 06. 2023, 19:36

Dlouho jsme přemýšle v čem jsou Rusové skutečně dobří, a nejlepší jsou ve lhaní :D

Šebesta

09. 06. 2023, 00:23

Pro Martin23. Lež je třeba když komunista Skála tvrdí že v Katynu vraždilo gestapo i když pravda je že tam vraždilo NKVD. Nebo je lež když někdo vydává vraždění civilistů v Srbsku 1999 za humanitární bomby i když osobně nechápu jak může někdo takovou kravinu tvrdit ale najdou se takoví Havel,Zdeněk, Veritas Vincit. Už víte co je lež ? Já to vím 100 %

Šebesta

09. 06. 2023, 00:25

Čili ještě dodám když vraždí jednotky NATO to je Ok když vraždí Rusové je to vražda. To je taky lež a myslím,že to pochopí každý no ne ?

Zdeněk

09. 06. 2023, 00:48

Šebesta, já vím, že jsi blb, ale že to musíš znovu a znovu dokazovat ...
Takže znovu, pro opravdu hloupé lidi, NATO v roce 1999 zasáhlo proti srbské armádě, která už počtvrté během 8 let zahájila vyvražďování, etnické čistky a vyhánění civilního obyvatelstva, tentokráte v Kosovu.
Můžeš žvanit co chceš, ale až 100000 mrtvých, které z 80% měla na svědomí právě srbská armáda a srbské polovojenské jednotky, tě jednoznačně usvědčují, buď z neznalosti nebo idiocie, vyber si.

p.s. protože ovšem předpokládám, že jsi opravdu velmi hloupý, tak ti to vysvětlím ještě z jedné strany (pokud budeš chtít, mohu ti to i nakreslit):
Pokud se k vojenskému zásahu odhodlá třicet (v roce 1999 pokud vím 17) víceméně demokratických vlád, jedná se o natolik závažné rozhodnutí, že srovnávat ho s agresí jednoho diktátora, je prostě minimálně hloupé.
Ale to nevadí, ty a tvi kolegové prostě hloupí jste ...

Martin23 .

09. 06. 2023, 08:42

Šebesta:

je zajímavé pozorovat na Vašem textu jak překrucujete fakta tak, aby Vám vyšlo co potřebujete. Srovnávat akce NATO s Ruskem, je demagogie a hned Vám vysvětlím proč. Pokud by jeden voják NATO spáchal válečný zločin, byl by po zásluze potrestán. Naopak Vaše Rusko jako celek páchá na Ukrajině válečné zločiny. To si žádný stát NATO NIKDY nedovolil a nedovolí.

Už chápete ten rozdíl? Nebo mi chcete nabulíkovat že jeden voják NATO (imaginární, protože se to nestalo!) se bude rovnat Rusku? Tak to se rychle vzpamatujte. Víte není ostudou být hloupý. Ostudou je se tím pyšnit.

Šebesta

09. 06. 2023, 10:19

Hloupý a demagog jste vy chlape a taky vám vysvětlím proč ? Já jsem na rozdíl od V.V. nebo Zdeňka nikdy nepopíral že vraždění civilistů je zločin.To co dělají Rusové v některých částech Ukrajiny může být zločin (válečný) ale stejně tak byl válečný zločin bombardování civilistů v Srbsku podotýkám bez mandátu OSN vojsky NATO v roce 1999. To popíraji ti dva převrácení komunisté Zdenek a V.V. nevím jak vy ale je to tak. Takže ve finále kdo je horší demagog a popírač faktů já nebo vy a oni ? Myslím že odpvěd je jasná vy a oni. Jediný rozdíl mezi válkou na Ukrajině a  " humanitarními bombami" nad Srbskem je v délce trvání. Tehdy 10 týdnů a nyní zatím 16 měsíců.

Bombero

09. 06. 2023, 10:43

šebesta- a zkuste hádat, proč tam chyběl mandát OSN, i když ho OSN odhlasovalo jako potřebný. Jeden jediný stát byl proti-russko
bombardování srbska nebylo zaměřené na civilisty, na rozdíl od russké agrese
V průběhu bombardování za skoro 80 dní bylo zabito podle zprávy Human Rights Watch 489–528 civilistů což russáci zvládají v jedné vesnici, o městech nemluvě

Zdeněk

09. 06. 2023, 10:52

Šebesta, ty ani netušíš, jak strašně hloupý jsi ... :laughing::joy::rofl:
Nechat se tak jednoduše usvědčit z vlastní hlouposti a demagogie :thumbsup:

Především, ty studnice hlouposti, výmluva, že můžu znásilnit a okrást Aničku, protože před dvaceti lety soused Karlíček plácnul přes zadek Janičku, je nejenom naprosto mimo, ale především je to důkaz tvé morálky řeznického psa a inteligence ponravy ... zkus to v praktickém životě a uvidíme, co se stane.

Zdeněk

09. 06. 2023, 10:59

Bombero, myslím, že sám sebe usvědčil, je to opravdu hlupák a vůbec se za to nestydí ... :wink:
Zřejmě věří, že pokud ty svoje moudra bude hodně dlouho opakovat, tak obhájí ruSSko.
Ovšem na to vysvětlit, jakou spojitost má zásah NATO v Jugoslávii a současná agrese ruSSka proti Ukrajině, jeho mozková kapacita prostě nestačí.
A přitom stačí říct jediné slovo: ŽÁDNOU

Šebesta

09. 06. 2023, 11:22

Bombero ! I kdyby to byla pravda že ta humanitární báze od NATO nebyla zaměřena na civilisty tak ve finále to těm zabitým civilistům může být jedno jako mrtvému zimník.Byli zabiti nevinní civilisté. Tečka. To je fakt. Že je válka Ukrajinsko-ruská daleko krvavější je taky fakt. I to že tam umirají nevinní civilisté.Ale taky do této války se zamontovalo celé NATO . Kdyby se do humanitarního vraždění nad Srbskem zamíchaly další velmoci jako Rusko a nebo i Čína a poskytovali Srbům zbraně atd.jko dnes poskytuje západ Ukrajině tak by ta válka tedy bombardování taky možna trvalo déle.Navíc vojáci NATO byli tak zbabělí že jen ze vzduchu posiláli bomby,pozemní armáda tam nebyla ? Proč asi ? Podle mne je ale hlavní, této krvavé válce na Ukrajině se dalo předejít kdyby NATO bylo seriozňejší a chtělo. Biden o tom co Rusko chce udělat prokazatelně věděl minimálně 2 nebo 3 týdny dopředu. Amici měli dobrou službu zpravodajskou díky niž to zjístili. Jenže Biden s Putinem telefonoval a nikdy mu neřekl: my víme že chcete přepadnout Ukrajinu nechte toho a nabízíme jednání o vašich podmínkách tedy neutralitě Ukrajiny.Místo toho stále on i jiní zapadní politici mleli že vstup do NATO je věc Ukrajiny a oni s tím nic nemůžou dělat. Tolik fakta !

Šebesta

09. 06. 2023, 11:28

Pro Bombero .Jo a ten počet civilistů máte silně podhodnocen v Srbsku 489-528. Srbské zdroje uvádí sumu až 2500 civilistů a kdybych chtěl být seriozní a třeba říct že i Srbové nadhodnocují tak jsem četl sumu 1500-2000.

Šebesta

09. 06. 2023, 11:31

Hloupý a  demagog jsi ty. Zdenku. Fakta tě nezajímají , vlastně sorry ano zajímají ale jen ty co se ti hodí. Vždyť řikám černobilý svět to je tvá doména.

Zdeněk

09. 06. 2023, 11:38

Šebesta, to je argument, co :laughing::joy::rofl:
Opravdu, hodný idiota, neříkal tady někdo, jak moc bylo správné, že spojenci v Koreji bombardovali severokorejská města - to jako ti civilisté byli nějak míň mrtví, když tam byl mandát OSN?
Nebo za WWII, to jako myslíš, že bomby Spojenců zabíjely akorát nacisty?
Kamaráde, nějak nám začínáš vařit z vody ...

Zdeněk

09. 06. 2023, 11:48

Šebesta, no vidíš jak krásně ti to jde, jak sám říkáš:

"Srbskem zamíchaly další velmoci jako Rusko a nebo i Čína a poskytovali Srbům zbraně atd."

Takže ruSSko a Čína dodávali agresorovi zbraně a pak překvapivě neodhlasovali rezoluci OSN, když to začalo překračovat únosnou mez - to je záhada, co ...

Tak já ti teď vysvětlím rozdíl, my dodáváme Ukrajině zbraně, aby se byla schopna bránit nevyprokovane agresi silnějšího souseda, a to nezpochybnis, kdyby se po*elal

Bombero

09. 06. 2023, 11:53

šebesta- i kdyby 2500, tak při rusském způsobu boje na ukrajině by to byly násobně stovky, ne-li tisíce mrtvých civilistů. A varování dostali srbové víc než dost. Také po 80 dnech po stažení srbů vše přestalo, ne jako na ukrajině, jestli jste schopný vnímat ten rozdíl
jak víte o čem si biden s putinem povídali?byl jste u toho?Třeba mu to řekl, ale putin ho při své namyšlenosti poslal někam. To nikdo neví. A co měly státy tedy udělat těch 14 dní předem? Poslat tam nato? Aby byla jistota 3 světové? Pořád byla naděje, že russák nebude tak debilní a udělá to.A neříkal snad zeman, že je to nesmysl, že jsou to všichni čučkaři?
A v srbsku byly jednotky nato?nebylo to náhodou SFOR a pak KFOR?

Bombero

09. 06. 2023, 12:39

standa- myslíte srba rajko dolečka, který bhajoval postoje Radovana Karadžiće a Ratko Mladiće, jehož byl přítelem?To je jako chtít kritiku hitlera od himlera....
a jan hrobař, autor také knihy zlatí komunisti.....
děkuji, ale dnes zvracet nehodlám
A dnešní naši kamarádi nás osvobodili, byli za vznikem naší republiky na rozdíl od vašich adorantů, kteří nás okupovali a dostali do marastu, ze kterého se dodnes hrabeme

Bombero

09. 06. 2023, 13:18

standa-"nezávislým a nestranným" tribunálem odsouzeni. byli též nacističtí pohlaváři. To se vám z toho nechce zvracet?Nikoho jiného nesoudili.
naši nejlepší kamarádi jsou USA....Nevím, kde jste přišel na němce

Bombero

09. 06. 2023, 13:57

z mocností ano.USA vděčíme za vznik československé republiky,v 45 náz z části osvobodili,stejně jko poláci a rumuni narozdíl od sovětů. kteří nás nejdříve přes kolaboranty okupovali nepřímo a od 68 přímo okupovali. Kteří vydrancovali náš uran a vyspělou zemi poslali mezi rozvojové
jinak úplně největší kámoši jsou samozřejmě slováci

Šebesta

09. 06. 2023, 14:38

Pro Standa o té knize něco vím. Rajko Doleček byl po matce Srb. Jeho pohled na věc je určitě serioznější a objektivnější než zdejší dojmology V.V. Zdeněk Bombero a podobni dobrodruzi. Ale co chcete po primitivech kteří třeba tvrdí že když zavraždí někoho Rusové tak je to válečný zločin ale když to udělají Amici,Turci prostě NATO je ok. No a fakta si berou jen ta co se jím hodí. Jednou nám říkal učitel na ZŠ. Byl to moudrý a sečtělý člověk už tehdy před 50.léty ovládal anglinu,franinu,ruštinu,němčinu. Když bude mít někdo zájem něco vysvětlit tak rád to u dělám,ale když mi bude někdo tvrdit že to co je černé je bílé nebo naopak nebude s ním ztrácet čas.Myslím že s nima to je přesně tak.

Zdeněk

09. 06. 2023, 14:52

Šebesta, hezké, sice ten tvůj pláč nedává moc smysl, ale protože to má docela melodií, možná by se to dalo zhudebnit :thumbsup:.

Každopádně fakta, Šebesta, fakta.
Zpochybni, že Srbové nespáchali válečné zločiny, že za nimi nezůstaly desetitisíce mrtvých a statisíce vyhnaných, neboj se toho a vyjádři se.
Ukaž, jaký jsi frajer a jak si stojíš za svým alternativním pohledem, že Srbové byli jenom ubohé oběti agrese NATO, která zcela nečekaně vypukla až 24.3.1999 ...

Martin23 .

09. 06. 2023, 23:07

Šebesta:

nemáte pravdu, znovu se pletete, mándát NATO mělo a to z Jus ad bellum.
Něco co Rusko nemá a nikdy mít nemůže, nelze si prolhat k válce. Na Ukrajině nedocházelo k žádným čistkám.

Pochopitelně pokud by jeden šílený Ukrajinec pobodal ruského Ukrajince (ale pořád Ukrajince), tak Vám osobně to stačí na zásah Ruské armády a svolení k páchání všech těz zvěrstev co se tam dějou.

Takže ne, pletete se, nemáte pravdu a lžete. Šílená kombinace. Mě nepřelžete.

Martin23 .

10. 06. 2023, 11:11

Standa:

přečtěte si to znovu, protože očividně nerozumíte psanému textu:

nemáte pravdu, znovu se pletete, mándát NATO mělo a to z Jus ad bellum.
Něco co Rusko nemá a nikdy mít nemůže, nelze si prolhat k válce. Na Ukrajině nedocházelo k žádným čistkám.

Pochopitelně pokud by jeden šílený Ukrajinec pobodal ruského Ukrajince (ale pořád Ukrajince), tak Vám osobně to stačí na zásah Ruské armády a svolení k páchání všech těz zvěrstev co se tam dějou.

Takže ne, pletete se, nemáte pravdu a lžete. Šílená kombinace. Mě nepřelžete.

Šebesta

10. 06. 2023, 12:41

Chlape vaše nesmysly dosahují vrcholu. Myslel jsem že největší lháři jsou komouši (Skála,Konečna) ale vy svými bludy patřite k nim.NATO mělo mandát vraždit civilisty ? Nebo jste komunista ? Ti si taky upravovali vše dle potřeby ? Agresor se brání a obrance je agresor viz.třeba válka v Koreji.

Martin23 .

10. 06. 2023, 12:58

Standa:

přečtěte si to znovu a znovu, stále selháváte v porozumění psaného textu:

nemáte pravdu, znovu se pletete, mándát NATO mělo a to z Jus ad bellum.
Něco co Rusko nemá a nikdy mít nemůže, nelze si prolhat k válce. Na Ukrajině nedocházelo k žádným čistkám.

Pochopitelně pokud by jeden šílený Ukrajinec pobodal ruského Ukrajince (ale pořád Ukrajince), tak Vám osobně to stačí na zásah Ruské armády a svolení k páchání všech těz zvěrstev co se tam dějou.

Takže ne, pletete se, nemáte pravdu a lžete. Šílená kombinace. Mě nepřelžete.

Martin23 .

10. 06. 2023, 12:58

Šebesta:

pro Vás platí to samé jako pro Standu, číst číst a chápat psaný text.

Martin23 .

10. 06. 2023, 14:35

Standa:

děkuji že mě srovnáváte s naším nejlepším prezidentem, krásná lichotka. A jaký je Váš vzor? Stalin nebo Gottwald?

Zdeněk

10. 06. 2023, 15:45

Šebesta, takže když policie zasahuje proti agresivnímu násilníkovi je to podle tebe vlastně situace, kdy se obránce brání útočníkovi, tím spíše, že zásahová jednotka má zpravidla výraznou přesilu ... musím se přiznat, že v poslední době začínáš argumentačne bruslit na skutečně tenkém ledě, v podstatě neviditelném :laughing::joy::rofl:

Šebesta

10. 06. 2023, 22:19

Pro Martin 23 To slyším poprvé že NATO mělo mandát na vraždění v Srbsku i takový černobilý FANATIK jako Zdenek uznává že nikoli i když on tvrdí že ho NATO nepotřebovalo. Krásně je vidět co jste oba za dobrodruzi fakty manipulujete jak se vám to hodí a plkáte jeden blud za druhým a ještě tu plácate o tom že je někdo hloupý ! To jste oba dva právě vy !

Martin23 .

10. 06. 2023, 23:18

Šebesta:

NATO není Rusko. NATO není jedna země jako Rusko. Už to samo o sobě pro Vás musí být dostatečné vodítko. Pokud stále nechápete, rád Vám přidám informace kterým se vyhýbáte.

Zdeněk

10. 06. 2023, 23:35

Šebesta, a jaký mandát mělo Srbsko k vyvražďování a vyhánění civilistů ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a nakonec v Kosovu ... spolu se svými komplici Ruskou federaci a Čínou?
Pouč mě ty hlavo vymatlaná ...

Zdeněk

11. 06. 2023, 13:35

Standa, ty starý bolševiku, a pak, že neumíš překvapit ... :laughing::joy::rofl:
Takhle nadšeně se postavit za vojska OSN v Koreji, to bych od tebe opravdu nečekal, jsi frajer ...:clap::thumbsup::clap::thumbsup::clap:
Ovšem jestli dorazí odměna, nevím nevím, takhle jednoznačně odsoudit ruSSko, to řídící důstojníky nepotěší.

Martin23 .

11. 06. 2023, 18:43

Standa:

nikoliv, naopak jsem Vám vše vystětlil tak jak to bylo je a bude. Chápu že byste rád změnil minulost, na to ale neovládáte přítomnost :)

Martin23 .

11. 06. 2023, 22:12

Standa:

nikoliv, z 1984 :)

Bombero

09. 06. 2023, 08:45

ještě buranství, to mají také nejlepší

Martin23 .

08. 06. 2023, 00:00

Mopslík Rusko nemá šanci. Je úplně jedno co si o tom myslí místní dezolé. Ukrajina je v právu a právo vyhraje. I kdyby Rusko Ukrajinu celou zabralo, což se nikdy nestane, tak už prohrálo. Evropa se osvobodila ze své energetické závislosti a pokud si někdo najivně myslí že Ukrajina nemůže sabotovat ruské plynovody do Číny, tak Vás ubezpečuji že se to může stát velice záhy.

Už dokonce samotní Rusové bojují proti sobě.

Dobře to ta Amerika zařídila, přinutit Sovětský Svaz, pardon Rusko, obraně zaútočit na Ukrajinu která se chystala vstoupit do EU! To by tak hrálo!!!

pan pravda

07. 06. 2023, 14:40

Ukrowehrmacht by si musel vypůjčit ruskou armádu, á nebo dodat své armádě neuvěřitelné množství vodky a vyměnit jí za ty ruské zbraně které má Rus, jenže by se bohužel ožrali sami, tak zase nic. Nejlíp by bylo aby někdo nakecal Putinovi vyzbrojit armádu stylem Leynová, vyzbrojit vojáky tyčema od smetáků jako to udělala ta německá Milka pro bundeswehr, ušít uniformy pro těhotné tankistky. To velkolepé šnorování Zelenského už leze na mozek i amíkům, on bohatne, jeho kamarádi taky, jen hlavně se nesmí přestat střílet jak nařídila madame flintenUschi,

Mark

07. 06. 2023, 07:20

Šebesta

Vaše otázky by měly být zodpovězený spíš aktéry v tehdejší době, od českých, polských politiků, politiků zemí členů NATO, kteří odsouhlasili přijetí nových členů aliance a možná i politiků Sovětskeho Svazu, potažmo Ruska. Zdání "přátelského" Ruska, mohlo být jen zdání, pořád to bylo Rusko a tehdejší politici určitě nejlépe znali bezpečnostní situací. Každopádně žádný slib o nerozšířování o postkomunistické země neproběhl, vše bylo míněno v kontextu východní částí Německa a nakonec rozhodnutí o vstupu postkomunistických zemí bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v historií Evropy, protože zajišťovalo a zajišťuje mír na tomto kontinentu. Všichni víme co znamená, když evropské státy se rozhodnou kopat sami za sebe a nějáká neutralita ČR je nesmysl už i z geografického hlediska a jestli to Havel někdy vyřkl, tak to bylo v době tzv. eufórie, že jsme se konečně po mnoha letech zbavili komunistické tyranie. Po vystřízlivění a i změně politické situace tj. rozpadem SSSR se vše změnilo. A kdo ví možná nově vznikle nestabilní Rusko mohlo být větší bezpečnostní riziko než tvrdě centralizovaný Sovětský svaz.

Mark

07. 06. 2023, 07:20

Omlouvám se mělo to být níže u komentů

Šebesta

07. 06. 2023, 11:18

Pro Mark to je otázka názoru a pohledu na svět. Já tvrdím že to co píšete je nesmysl nebo tedy že to není pravda.Snadno to mohu dokázat.Komunistu Skálu taky nikdo nepřesvědčí o tom že v Katynu vraždilo NKVD bude pořád mlít svůj nesmysl o Němcích.Já tvrdím že slib o nerozšiřování NATO dal Baker (ministr zahraničí USA) ale byl pouze a to uznavám ústní. Tedy není o tom žádný doklad. Z hlediska ČR nebyl pro vstup do NATO žádný důvod. Rozpadla se VS ,rozpadl se SSSR,rozpadlo se i Československo a v Rusku se kterým jsme tím pádem neměli společné hranice byl reformátor Jelcin. Tedy jaký důvod nebyt neutrální ? No a pokud jde o ty zkušenosti se západem tak taky by se dalo hodně mluvit o jejich " serioznosti " viz. léta 1938 i 1939 i rok 1968 a taky rok 1956 .Samozřejmě že negativa máme i se SSSR ale ten už přestal existovat. No a když už se naši mocipáni ¨rozhodli že chtějí do NATO bylo jejich povinnosti udělat o tom referendum. Krásně si jednou naletěl na téma referenda jeden redaktor ČT když se zeptal poslance za KSČM Dolejše proč by mělo být referendum o vstupu do NATO když nebylo o vstupu do VS ? Dolejš ho krásně uzemnil. To máte pravdu ale o minulém režimu se přece říká že byl nedemokratický ale tento je demokratický tak právě by měl dokazat svou demkratičnost když se to týká celé společnosti. Redaktor pak začal koktat a rozhvor po chvíli ukončil.

Šebesta

07. 06. 2023, 19:33

PRo V.V.Sice lžeš jako věž ale položím ti  pár dotazů proč bychom měli mít ruské debilky uvnitř ČR ? Proč nemá ruské debilky uvnitř Finsko které s ním hraničí ?
Proč nemá ruské debilky uvnitř Rakousko ? Obě země jsou neutrálni. A laskavě se nauč historické události z dějepisu o 20.stoleti by jsi dostal 5 jako Brno. V roce 1956 se Maďaři bránili a SE i někteři západní politici je v tom podporovali že západ jim pomůže. ˇUsty Imre Nagyho Maďarsko vystoupilo z VS a západ neudělal nic. Když pominu že ve 38. se ČR nebránila protože VB a Francie na ČR dělali nátlak a Francie porušila spojeneckou dohodu tak Poláci se o rok později bránili a co udělali západní velmoci ? Sitzkrieg to byla ta jejich pomoc ! Takže chytroliné nejen že lžeš ale dokazuješ sám jak si trapný svou neznalosti historických události ! Táhni k čertu !

Šebesta

08. 06. 2023, 09:09

PRO V.V.Udělal jsem vyjímku ale s tebou se už bavit nebudu. Ty jsi jak Bureš-Babiš vsadim boty že jsi schopný dupat nohama jak malé dítě když chce něco prosadit. Přesně jako Bureš svou chybu neuzná. Seriózní člověk když chce diskutovat zná dějiny a umí přiznat omyl.Ale PRIMITIV tvého formátu umí jen lhát,překrucovat fakta a nadávat. Poláci si neštěžovali. Opět dokazuješ svůj PRIMITIVISMUS a neznalost historie. Samozřejmě že ústy mnoha politiků a historiků brali postoj západu v roce 1939 jako zradu.Ale ty to víš nejlépe že.Skála-Bureš-Veritas Vincit věrní přátele aspoň minimálně v chování.

Bombero

06. 06. 2023, 22:00

tak ted nevím, co je spíš pravda
bud měl omny hodinu volna mimo klecové lůžko
nebo jim ve vesnici za moskvou na hodinu pustili proud a internet...

Zdeněk

06. 06. 2023, 22:04

Bombero, myslím, že dobré vysvětlení místní zvýšené proruSSke aktivity se jmenuje Kachovska přehrada, ten cvrkot na síti je prostě neskutečný a zoufalství, jak ten bordel vysvětlit je přímo hmatatelné...

Šebesta

07. 06. 2023, 07:24

Zdenek.Jasně ty rozumbrado. Přitom existuje verze že protržení přehrady nezpůsobila ani jedna strana ale stará přehrada nevydržela nápor vody ! Psali o tom na seznamkách. Nebo že by to psali proruští trolové ? Ty jako pronatovský trol víš ale všechno dopředu a jasně a hlavně správně !

Zdeněk

07. 06. 2023, 07:48

Šebesta, stará přehrada nevydržela nápor vody a sama od sebe najednou rupla ... to už mám raději tu  verzi, že Ukrajinci mají tak účinný raketomet Vilcha, že jedinou raketou zničí masivní železobetonovou konstrukci...
Kamaráde, mám pro tebe překvapení, ať už to opice odpálili úmyslně nebo jenom neschopností a nedbalostí, je to úplně jedno - nesou plnou odpovědnost a podle zoufalé reakce to taky ví a bojí se ...
A mají proč, protože teď se teprve splní tvůj tajný sen - bude mnohem a mnohem víc zbraní, Austrálie pošle nejspíš F/A-18, sice už starší, ale pořád dobré a Američané nejspíš přestanou váhat nad ATACMS ... to máš radost, viď...:star_struck:

Zdeněk

08. 06. 2023, 11:35

Jasně Standa, s tebou je ale sranda ... :laughing::joy::rofl:
Mimochodem, už sis byl pro zobání na hlavu, evidentně se to zhoršuje ... pospěš, než bude příliš pozdě :pray:.

p.s. tyhle ty tvoje špilce už rozesmávaji i Girkina a ruské milbloggery a to je he co říct...

Omny

06. 06. 2023, 18:41

tak ukrajinci utrpěli slušné ztráty v posledních dnech, několik německý leopardů a francouzských AMX zničeno....plus další desítky obrněné techniky nemluvě o stovkách mrtvých ukrošů, takže začátek ofenzívy skončil naprostým debaklem, ale to vám tady usofil Svoboda nenapíše.

ad nedávný útok na Kyjev - bláboly že všechny rakety sestřeleny, rusové zautočili na bunkr zpravodajství min vnitra a výsledek je zničení a mnoho vysokých důstojníků mrtvých....

vyhození přehrady je svým způsobem vojenský majsterštyk a možná i reakce na ty diverzní akce v Belgorodu a ukroši mohou ted jenom brečet....a bude ještě hůře, jsem zvědav kdy si západ a zdejši Usofilové konečně uvědomý, že ukroši tonemohou vyhrát at tam západ dodá cokoliv...

Zdeněk

06. 06. 2023, 18:53

Omniku, samozřejmě, prý byla zničena i hvězdná loď Enterprise a sestřelen Superman ... :laughing::joy::rofl:

Bombero

06. 06. 2023, 18:58

jj, stejně jako 45 himarsů z 18 a leopardy když byly ještě v německu..Holt u vás v russku včera víte, co se stane za 30 let,,,
je zajimavé, že jste to dokázali doložit záběrama na pár zbičených kusů. Kdyby to byla pravda, tak celý russký internet busde zaplaven fotkami mrzvých ukrajinců a zničení techniky. Ale ono je to jen vaše zbožné přání

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:03

Bombero, co leopardy už i několik abramsu bylo zničeno - to je halt ta ruSSká technika, zasahuje cíle i do budoucnosti... Evropa bude Ukrajině dodávat techniku ještě 20 let, aby naplnila počty, které ruSS už zničil ...
:thumbsup::grin::thumbsup:

Omny

06. 06. 2023, 19:04

Demente, ale oni ty fotky některé opravdu jsou jenom nesmíš být líný je najít a opravdu nelze vše nafotit magore,ukolem vojska je zničit cíl a né udělat selfie pro magory jako jsi ty

Bombero

06. 06. 2023, 19:07

Zdeněk- jj, jen že jim n ení blbý takhle hloupě lhát. Ale asi musí jet podle not z kremlu:laughing:

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:08

Omniku, jistě já je dokonce i viděl, jsou naprosto úžasné - asi pět opuštěných MRAPU - trochu to ovšem kazí fakt, že originál natočili Ukrajinští vojáci a jedná se o vozidla mimo bojovou zónu ...

Bombero

06. 06. 2023, 19:09

omny- jsem rád, že jste nepřejvapil a chováte se jako klasický russák- vulgární a ulhaný. Proč bych si měl dohledávat něco, co neexistuje?Na to je můj čes drahý...

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:13

Bombero, já dokonce i nejspíš vím, z kterého hnoje ty svoje moudra ten blb tahá, a nejlepší na tom je, že i  jednoznačně proruský Rybar je proti tomu zdroj naprosto přesných informací ...

Omny

06. 06. 2023, 19:15

ano mimo bojovou zonu a proto je upustily, ty jsi dobrý Dement, ale konec diskuze s tebou , jsi Dement a diskuze s tebou je ztráta času

Bombero

06. 06. 2023, 19:20

omny- vy žádnou diskuzi nevedete, jen sem kydáte russký hnůj

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:22

Omniku, já tě teď poučím - MRAP je ve své podstatě bojový taxík, který čeká na výsadek mimo bojovou zónu.

Bombero

06. 06. 2023, 19:24

omny- máte pravdu-20obrněnců,12 tanků,36 děl a raketometů.1 vrtulník, 800 vojáků za jeden den
jen hste to trochu popletl, to jsou ztráty rusských nácků
https://www.minusrus.com/en

Martin23 .

06. 06. 2023, 19:46

Omny:

bože, vy jste tak hloupý jako ruská obsluha PVO která sestřeluje vlastní letadla.

Rusko od první chvíle začátku války (či speciální operace, záleží na Vašem pohledu a které straně inklinujete, asi k té východní že?) vítězí. Jejich jednotky postupují vítězně v před.

Víte ono když dostatečně dlouho ustupujete, tak se nakonec dostanete nepříteli do zad :)

Mark

06. 06. 2023, 11:15

Opět se tu otevřelo téma "nerozšířování NATO na východ". Je to i dost zarážející, že i po logické stránce zastánci "nerozšířování" budou nadále trvat na svém do roztrhání těla.

Zajímavá je tato pasáž článků....

"Teprve v roce 1992 po šoku převratných událostí přelomu dekády se otevřela otázka, jak dále zajistit bezpečnost postkomunistických států.

Nebyl to ale Západ, který by toto téma zvedl. Byli to politici středoevropských států, zejména Lech Walesa a Václav Havel. Právě oni začali po rozpadu SSSR přesvědčovat vlivné členy tehdejší americké Clintonovy administrativy, že rozšiřování NATO je vhodná cesta.

Američané se k celému nápadu stavěli negativně až do jara 1993, kdy se jejich postoj změnil a agenda rozšiřování se v NATO stala aktuální. Proto také zcela logicky nemohlo být v roce 1990 seriózně jednáno o tom, že se NATO nebude rozšiřovat do střední a východní Evropy.

Racionálně uvažujícímu člověku musí být jasné, že v kontextu bezpečnostních problémů roku 1990, existence Varšavské smlouvy a dynamických politických procesů v SSSR by to bylo absurdní."

https://www.natoaktual.cz/analyzy-a-komentare/nato-rusko-kreml-aliance-gorbacov-nemecko.A220114_065224_na_analyzy_m00/tisk

Bombero

06. 06. 2023, 11:27

a o tom to je. NATO se samo nerozšiřuje. Nikoho nezabírá. O vstup se tam žádá a musí ho schválit ostatní členové.A proč se tam státy dobrovolně cpou? Proč nechtějí do područí russka? Že by to byly životní zkušenosti?

Zdeněk

06. 06. 2023, 11:30

Marku :thumbsup:,
ale obávám se, že zákony akce a reakce a časová a příčinná kontinuita je pro některé naprosto jiný myšlenkový vesmír.

Šebesta

06. 06. 2023, 20:24

Pro Mark. Jen tak pro zajimavost by mne zajímalo proč Amíci najednou změnili v roce 1993 svůj postoj ? Co jejich postoj změnilo a proč ? To už asi nám pan rozumbrada neřekne že ? V Rusku byl u moci Jelcin který byl nakloněn západu takže důvod ke změně západ neměl. S Ruskem se tehdy dalo koexistovat dobře.Válku v Evropě vedly tehdy pouze národy bývale Jugoslávie pokud je mi známo.No a Havel pokud měl někoho přesvědčovat co je a není vhodné tak spíše vlastní spoluobčany proč bychom měli do NATO vstoupit a proč sám porušil několik slibů a závazků OF jemuž tehdy velel ? O vstupu do NATO mělo být určitě referendum vo tom žádná jako bylo o vstupu do EU. Proč se nakonec nekonalo je taky jasno. Tehdejší mocipáni měli strach z toho co kdyby lidi tehdy byli proti ! Oni Havel a ti jeho disidenti a celá tehdejší vládnoucí garnitůra byli takoví demokraté na baterky když se jim to hodilo tak ano ale když ne tak se chovali jako komouši tedy pleps do toho nemá co mluvit ! Taková je pravda.

Šebesta

06. 06. 2023, 20:29

Prostě ke vstupu do NATO nebyl tehdy žádný důvod spíše naopak měli jsme zůstat neutrálni tak jak to slibilo OF ve svém prohlášení po listopadu 89 a navíc i vzhledem k naši zkušenosti před 2.válkou i po ní.

Vaclav Flek

06. 06. 2023, 01:31

Clanek je obsahly, a asi ve sve podstate spravny, ovsem nerika mnoho noveho. Ukrajinska armada byla, stejne jako vsechny armady sovetskych satelitu, cvicena dle vycvikoveho modelu Sovetske armady. Klicovym prvkem byla prisna centralizace veleni a omezeni aktivit nizsich velitelskych stupnu. Nezbyva nez doufat, ze se ukrajinska armada v tomto ohledu zlepsi rychleji, nez jeji tezkopadny rusky protejsek (kteremu to ovsem jiz take dochazi...).

Prekvapila mne poznamka o americkych kapitanech, kteri veli rotam o 1 500 muzich ? Predpokladam, ze jde o preklep (?).

Mark

05. 06. 2023, 10:06

Co chybí taky ukrajinské armádě oproti třeba armádě USA je ovládnutí vzdušného prostoru. Ukrajině měli být poskytnutý co nejdříve hned po přepadení jejích země Ruskem F-16, samozřejmě s řádným výcvikem a zázemím. Vše trvalo hrozně dlouho od dodání prvních tanků sovětského typu i západních obrněnců. Rakety pro HIMARS a MLRS sice dostali s max dostřelem 80 km, ale i přesto, že u těch prasat vyvolaly hysterickou paniku a byly i účinné, tak přesto s ještě delším doletem mohli být ještě účinnější. Vše co Ukrajina potřebovala mělo jím být dodáno co nejdříve po zahájení invaze rusáků a to i s F-16, případně jinými letouny západního typu. I když západním zemím patří velký dík, že pomahají napadené zemi, tak přesto některé systémy měly být dodány v rychlejším čase a bylo by dost možné, že "dnes" už by ukrajinská armáda byla v jiné pozici a vítězství by bylo jen otázkou času.
Prvotní tlak je vždy velmi důležitý a když se v prvních týdnech ukázalo, že ruská armáda je jen neschopný moloch, tak s potřebným množstvím západní techniky se mohlo podařit zahnat okupanty ještě víc zpět z okupovaných území a nejen od Kyjeva, Sum, Mykolajivu, Charkova a Chersonu. Bohužel na kdyby se nehraje, je to jak to je, tak musíme jen přát Ukrajincům hodně štěstí a rychlejší rozhodování některých západních zemí v dodávkách ještě účinnějších zbraní na vyhnání vetřelců. Pukud vyhraje Rusko, tak to bude masakr, masakr ukrajinského obyvatelstva, msta těch teroristů za troufalost Ukrajinců se bránit bude krutá.

Zdeněk

05. 06. 2023, 10:24

Doufám pánové, že jste zaznamenali konečně pekelně nasraneho Olafa Scholze, který to svým německým, ale i všem ostatním, chcimirum, řekl naprosto přesně:
"Zatímco, vy křičíte: Mír beze zbraní!, Putin zabil nespočet občanů, dětí a seniorů na Ukrajině! To je vraždění, abych to nazval naprosto přesně!“

https://twitter.com/KadirHama/status/1664967558611587072?t=WgT_dVAeQxjoIaa3mZyNzg&s=19

Doufám, že to bude přetaveno i v činy ... a zatím to vypadá, že ano, německé dodávky pěkně zrychlují.

Martin23 .

05. 06. 2023, 11:38

pan Zdeněk:

máte pravdu, ale nezapomínejte jak dlouho mu to trvalo, já si velmi živě pamatuji ukrajinského konzula v německém parlamentu kde mu politici říkají: nic nedělejte, za chvíli bude po všem.

Zdeněk

05. 06. 2023, 12:02

Martin 23, na tohle jsem nedávno viděl parádní mem, navíc i docela pravdivý...
https://twitter.com/Aninnnk/status/1659476700403490819?s=20

p.s. Ovšem, kdo z nás nečekal, že se osamocená Ukrajina bez pomoci nezhroutí ... myslím, že šok z 24.2.2022 vedl k hvězdné hodině evropské veřejnosti, politici měli sice pomalejší rozjezd, ale nakonec je to horší, než bylo potřeba, ale mnohem lepší, než se vůbec dalo doufat.

Martin23 .

06. 06. 2023, 03:41

pan Zdeněk:

děkuji za odkaz : )

souhlasím, také jsem byl v šoku, Ukrajině ale pomohla i rychlá reakce nás, Poláků a Slovinců. Byl to políček telefonistovi Makrónovi (toho pána nemůžu skutečně vystát, jelikož věří že: počet telefonů Putinovi na druhou povede k vyřešení čehokoliv) a právě Scholzovi.

A když už jsme u těch vzpomínek, rád bych se dozvěděl jak dopadla Ukrajinská pohraniční stráž, která zadržovala několik dní ženy s dětmi na hranici a pouštěla jenom za všimné. Já bych ty zmetky poslal do první linie a místo vest by měli peníze.

Šebesta

05. 06. 2023, 17:55

Pro Bombero.Kecy a kecy je vás tady plno vojenských " analytiku " jen plkáte a plkáte nikdo z vás krom toho že mně minusujete nevyvrátil mou tézi že tu válku nelze vyhrát pro ani jednu stranu. A pokud ano tak kdy třeba Ukrajina vyhraje ? Za rok ? Za měsíc za dva ? Nikdo z vás to neřekne protože to nevíte a jen plkáte a vydávate přání za otce myšlenky. Pokud by někdo z vás krom vašich keců řekl za  3 -5 měsíců jsou Rusáci pryč z Ukrajiny a byla to pravda pak před vámi smekám.

Bombero

05. 06. 2023, 18:20

šebesta- nerozbrečel jste se, že vám někdo dal mínus? Dle vašich příspěvků je to asi váš středobod vesmíru. Mě je nějaké hodnocení u zádele, a ani nedávám. To je dobrý možná tak pro pubertáky
Jinak proč bych se měl vyjadřovat k něčemu, co nevím a ani není možné to vědět. Vy snad máte křištálovou kouli? Já si jen přeji, aby krajinci tu russkou svoloč vypráskali a aby to bylo co nejdříve. Ideální by bylo do neděle, ale to je utopie. To jen russák si myslel, že ukrajinu zvládne do týdne a chápu mrzeníčko, že nedokázal ani udržet to, co zabral v počátku války
a o tom plkání- když z vašeho příspěvku vymažu veškeré plky, tak mi zbyde asi toto -" "

Šebesta

05. 06. 2023, 18:32

Řikám kecat bludy umíte dobře na víc se nezmůžete Bombero a já nebrečím nad mínusy jen se snažím ať mi vyvrátite mé nazory což nikdo z vás neumí.A když se bavíme o válce za válku na Ukrajině může hlavně NATO ! Mimochodem do listopadu 89 jsem Rusy (sověty) nesnášel. Ale po Listopadu jsem pochopil že svět není černobilý jak to tvrdili komouši a nyní i vy vám podobni.

Bombero

05. 06. 2023, 18:39

to by mě zajímalo, jak nato donutilo putina napadnout ukrajinu. že by to byl skutečně agent síáej?
A jste jediný, kdo tady řeší poněkolikáté mínusy či plusy
Já vím, váš svět je rudý, ted spíš hnědý...

Zdeněk

05. 06. 2023, 19:38

Šebesta, a proč by ti měl kdokoliv cokoliv vyvracet, to naprosto nechápu ... :laughing::joy::rofl:
Jak zpracuješ dostupné informace je čistě tvoje věc a pokud chceš věštby, tak už jsem ti tady radil:

Delfy, Střední Řecko, 38°28′56″ s. š., 22°30′6″ v. d.

Navíc, ty přece máš své novodobé Nostradamy - Heilrajchla a Druláka, co předpověď, to perla ... od sviní pro svině.

Šebesta

05. 06. 2023, 20:01

Zdeňku ty a tobě podobni jako.V.V. Bombero a další jste takoví převracení komunisté . Už jsem to psal nejednou. Pro komunisty je a byla USA a západ ale hlavně USA Ďábel a SSSR (Rusko) dobro pro tebe a tvé kámoše je to naopak Rusko a Čína je Ďábel západ a USA je dobro. Jenže takový život není . Svět není černobilý a máš pravdu nemusíte mi nic vyvracet ale žijte ve svém bludu a lžích. Jistě Rajchl,Drulák, a Staněk, a další jsou pro tebe prorušti trolové a kdoví co ještě a co třeba Robert Kennedy jr. nebo třeba americky senator Sachse kteři tvrdí přesně to co Drulák a spol že západ po listopadu 89 Rusy podvedl když rozšiřoval NATO na východ a to vše Rus toleroval až došlo na Ukrajinu a řekl dost.Co mysliš jsou Kennedy jr. a Sachse a další prorurští trolové nebo jak je nazýváš ?

Bombero

05. 06. 2023, 20:11

šebesta- a co přišlo dobrého z russka, či sssr?Okupace,zaostalost,korupce atd...
už zase ta lež o nerozšiřování nato
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc
Sám gorbačov to popřel, že takový slib nikdy nedostal, to jen vy s jiným než černobílým viděním tyhle lži opakujete jako kolovrátek.
Takže půjdete sousedovi rozbít hubu a znásilnit manželku jen proto, že se s vámi po zkušenostech nechce bavit a na pivo chodí se sousedem odnaproti?
černobílé vidění světa bylo vždy doménou russů a komunistů- kdo nejde s námi jde proti nám
lži a bludy tady momentálně šíříte vy

Zdeněk

05. 06. 2023, 21:38

Šebesta, já tě žeru :grin: ... ještě si tam přihod Rogera Waterse a Stevena Seagala, ať to máš kompletní :upside_down:.

Mě naprosto stačí, že ty tvoje hovadiny několikrát popřel přímý účastník jednání Gorbačov, který vždy tvrdil, že se jednalo o území Východního Německa.
Mimochodem, i váš hlavní hrdina Putler, ve svém díle o umělém státu Ukrajina, ve kterém vysvětluje, že Ukrajinci jsou vlastně pomýlení Rusové, zmiňuje NATO pouze jednou a v odůvodnění útoku na Ukrajinu 24.2.2022 ho dokonce nezmínil ani jednou.

Roman

05. 06. 2023, 22:16

Robert F. Kennedy Jr.
Anti-vakcínovej bláznivej propagandista a známý konspirační teoretik . Nikdy nebyl ani žádnej politik .
To už si ty chudáčku co jsi prohlédl až po roce 1989 , mohl citovat radši toho Segala . I když ani ten by takový pitomosti co blábolí Kennedy jr. z tlamy nevypustil .
Ty si tady trapně a lživě hraješ na nezaujatýho pozorovatele , přitom těmahle pár demagogama , který úporně vyškrabuješ z těch nejhlubších špinavejch děr , jasně dokazuješ opak .

Martin23 .

06. 06. 2023, 03:42

Šebesta:

Ukrajina vyhraje přesně 1.7.2024 ve 14 hodin a 21 minut.

Šebesta

06. 06. 2023, 09:27

Mně zase stačí že lžeš jako věž když se ti hodí Gorbačov tak ho vytahuješ komunistu Gorbačova ? Jeho slovo komunisty má větší váhu než některých amerických senátorů od kdy ? Vždyť řikám jste v podstatě komunisté svět je podle tebe a tobě podobných černobilý a nic mezi tím. Takoví lidé jsou většinou PRIMITIVOVÉ. Ve Wikipedii kterou jsem si našel je jasně zaznamenán Bakeruv výrokministr zahraničí USA ani piď na východ. Tedy rozšiřování NATO. Je zvláštní že Gorbačov údajně řekl,že o tom nepadla ani zmínka a někteří američti senátoři tvrdí opak. Z největší pravděpodobnosti bude pravda uprostřed ten závazek západu zazněl ale nebyl dán písemně. No a že Gorbačov tvrdí že o tom nic neví ? I na to jsem slyšel seriozní vysvětlení Gorbačov jako Rus pil ligu nic nového pod sluncem a když se o tom mluvilo byl už trochu mimo hru. Proto o ústním závazku nic neví. A znova ti říkám i když vím že tebe pravda nezajímá k tomu že budeme neutrální se vyslovilo i OF za šefování Havla. Čili Havel byl PODVODNÍK a lhář. Jako ty a tobě podobni.

Šebesta

06. 06. 2023, 09:27

Pro Zdeňka

Zdeněk

06. 06. 2023, 09:39

Šebesta, ty jako zdroj svých mouder používáš Wikipedii ... tak to dost vysvětluje :laughing::joy::rofl:
Zkus třeba:
https://www.rbth.com/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html

nebo, jak ti tady už radil Bombero:
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/rusko-nato-gorbacov-baker-genscher-nemecko-sovet-bush.A220127_064026_zpr_nato_inc

Jo mimochodem, Havel tady měl v roce 1990 až 100000 ruských švábů, kteří tady chtěli smrdět na naše náklady až do roku 2000 - jesli jim kecal, aby se jich zbavil? Možná, já mu to víc než schvaluji - Moldavsko by mohlo vyprávět, jak báječné je mít na svém území ruSSke mírotvorce.

Bombero

06. 06. 2023, 10:16

šebesta- to už hraničí s demencí. To když vám se to nehodí, tak to okecáváte. Nebo je snad slovo od někoho, kdo byl jednou z hlavních postav danné dohody mín, než od někoho, kdo o tom jen sly\šel z vyprávění. A je mi úplně jedno, jestli to byl komanč nebo nebyl. Ale vám se to nehodí do těch vašich prorusských keců, tak to není pravda. A máte to popletené, chlastal jelcin, gorbi byl na russké poměry skoro abstinent
jediný, koho tady nezajímá pravda a jede jako kolovrátek lži a dávno vyvrácené nesmysly jste vy
A nechápu, proč sem taháte najednou pana Havla. To už se zase mlátí černoši?

Bombero

06. 06. 2023, 10:18

M23- já bych to ještě upřesnil- a 22 sekund:upside_down::thumbsup::flag_ua:

Bombero

06. 06. 2023, 10:18

Zdeněk :thumbsup::grin:

Roman

06. 06. 2023, 12:05

Aha takže seriózní a relevantní politik Gorbačov je podle tebe neseriózní lhář , ale vypatlanej konspirátor Kenedy jr. je podle tebe relevantní a používáš ho na podporu svech proruSSkejch dementovin ?
Ty máš fakt těžce vymetýno .

Martin23 .

06. 06. 2023, 18:32

pan Bombero:

pletete se, já si myslím že to bude někde mezi 21 a 23 sekundou.

Omny

06. 06. 2023, 18:54

neblábol jsi opět mimo..., Himars/MLRS ze začátku něco trefily, ale tomu je už konce, všude kde je ruské PVO krytí a střely se dostanou do obálky, tak téměř všechny jsou sestřeleny a to platí i pro Harmy (které si neškrtly vůbec) a britské Storm Shadow
viz tento článek, kde seznam zprávy je vyložně pro americký plátek
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-co-se-naucili-rusove-za-posledni-rok-sestrelovat-strely-z-himars-232020
F-16? to bude pro ně debakl Sučka/Migy by je dříve či později všechny sestřelily a to nemluvě o S-400/300 všimni si v tom článku na kolik km dokázaly sestřelit ukrošské stíhačky....

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:00

Samozřejmě Omniku, zatím bylo sestřeleno nejméně 390 ukrajinských letadel z asi 120 a stále sestřely přibývají po desítkách ... rovněž bylo zničeno asi 4800 tanků z 1600, které měla Ukrajina kdy i ve skladech ...

Bombero

06. 06. 2023, 19:03

omny- .......střely se dostanou do obálky......nějak vám blbne překladač u azbuky
No, tý techniky prokazatelně ztratili víc russáci, navíc je to největší dodavatel zbraní na ukrajinu

Omny

06. 06. 2023, 19:10

Demente hloupej všichni kromě tebe si uvědomují , že ukroši dostaly plno kusů vojenské techniky z bývalého bloku, např. my jsme jim dodali desítky nejlepších tanků, které jsme měli....ty musíš být opravu ubožák, žepořád opakuješ tenhle žvást

Omny

06. 06. 2023, 19:13

jasně Demente, problém je to, že čemu ty věříš, tak prokazatelně nemůžeš dokázat..

Bombero

06. 06. 2023, 19:16

omny- uý jsem vám psal, že nás nemusíte oslovovat jak vám říkali rodiče v nládí. My možná desítky russkýho šrotu, ale vy jste zanechali stovky kusů,neli tisíce. Byly nádherný záběry na opuštěnou nepoškozenou russkou techniku. Jeden proryv už zkoumají ve státech a jsou na větvi, jaký je to šunt

Bombero

06. 06. 2023, 19:18

omny- stačé si otevřít ORYX a je tam kategorie OPUŠTĚNÉ. A co myslíte že s nima ukrajinci udělali? dětské prolézačky?Ne, masakrují jimy nácky z russka

Zdeněk

06. 06. 2023, 19:19

Omniku, především ty nemůžeš naprosto nic dokázat, protože kdybys mohl, nemusíš tady akorát zoufalé vřískat a nadávat ... nemáš nejmenší ponětí o čem tady píšeš a akorát papouškuješ, co ti poslali.

Dokonce i ten náš Šebesta je proti tobě špičkový znalec a odborník ...

Bombero

06. 06. 2023, 19:29

zdeněk- tak to jste vystihl na 100%. Omny je jen russký hulvát a i ten překladač mu blbně. Pořád nevím, proč dává takety do obálky:laughing:

Šebesta

05. 06. 2023, 08:51

Co musí Ukrajinci změnit aby dokazali vyhrát válku ? Toť otázka za všechno ? Jen dvě připomínky válka trvá už 16 měsíců a teprve nyní někdo klade tuto otázku ? A za druhé je vůbec v silách Ukrajiny tuto válku vyhrát v nějakém blízkém časovém horizontu ? Tím myslím do 6 až 8 měsiců nebo maximálně do jednoho roku ?

Bombero

05. 06. 2023, 10:09

vzhledem k tomu, že chtěla rudá armáda v březnu dělat vojenskou přehlídku v kijevě, tak za mě dobrý. Vše se vyvíjí a bylo by špatné nedělat z toho závěry a nepoučit se