EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Debakl ruské armády skupiny sil „Střed“ během prvních týdnů invaze na Ukrajinu

 04. 07. 2022      kategorie: Události      143 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Ruská ofenziva na severovýchodě Ukrajiny ze dne 24. února 2022 byla hlavním úderem ruských ozbrojených sil do Černihivské a Sumské oblasti a jejich správních center. Širší boje o město Černihiv, které leží asi 70 km od ruských hranic, začaly hned první den s skončily následným stažením ruské armády po pěti týdnech obležení. V Sumské oblasti se ruské jednotky na začátku „speciální operace“ neúspěšně pokoušely obsadit samotné město nacházející se zhruba třicet pět kilometrů od hranic, v následující bitvě však ukrajinští vojáci a teritoriální obrana ruské jednotky z města vyhnali. Dne 4. dubna 2022 se okupanti stáhli ze Sumské oblasti a později toho dne ukrajinské úřady oznámily, že se ruské jednotky stáhly také z Černihivské oblasti. V tomto článku se pokusíme rozebrat rozložení sil před samotnou operací a některé z důvodů, proč celá operace dopadla tak, jak dopadla.

shutterstock_2143099515Foto: V Sumské oblasti se ruské jednotky na začátku „speciální operace“ neúspěšně pokoušely obsadit samotné město nacházející se zhruba třicet pět kilometrů od hranic, v následující bitvě však ukrajinští vojáci a teritoriální obrana ruské jednotky z města vyhnali. (ilustrační foto) | Shutterstock

Ukrajinská kontrarozvědka před nějakou dobou získala plány rozmístění ukrajinské obrany k 23. únoru 2022, které ruské síly použily při zahájení „speciální operace“ ve směru Černihiv-Nižyn-Sumy. Plány s největší pravděpodobností vypracovali ruští rozvědčíci z 96. samostatné průzkumné brigády, která je součástí 1. gardové tankové armády, a to pomocí satelitních snímků, rádiového, elektronického a radiotechnického průzkumu. 96. samostatná průzkumná brigáda měla před zahájením „speciální operace“ bojové zkušenosti ze Sýrie, například z bitvy o Palmýru. Z plánů se dá obecně vyčíst, že ve směru Černihiv-Nižyn-Sumy postupovala takzvaná Skupina sil „Střed“, jejíž technika byla označena písmenem „O“ latinské abecedy. Skupina sil „Střed“ měla v době zahájení útoku třicet tři praporních taktických skupin (BTG) a byla složena z jednotek 41. vševojskové armády, 2. gardové vševojskové armády, 90. gardové tankové divize, 1. gardové tankové armády a pravděpodobně i jednotek 6. armády.

Ruský průzkum vyhodnotil, že proti této enormní ruské síle stojí celkem jedenáct ukrajinských praporů a tři baterie dělostřelectva přiřazené pod operační uskupení „Sever“ ukrajinských ozbrojených sil. Z těchto jedenácti praporů byly čtyři z 1. tankové brigády, tři ze 72. mechanizované brigády a čtyři prapory z 58. motorizované brigády. Tuto sílu podporovala jedna baterie ze 43. dělostřelecké brigády a dvě baterie z 27. raketové brigády. Průzkumníci dále zjistili, že hlavní koncentrace ukrajinských sil je rozmístěna v okolí Černihivu, kde měli svou základnu části 1. tankové brigády a 72. mechanizované brigády podporované dělostřelectvem a raketomety 43. dělostřelecké brigády a 27. raketové brigády. Nizhin byl podle průzkumu držen třemi prapory 58. motorizované brigády a dvěma prapory 117. brigády teritoriální obrany. Z těchto pěti praporů tři prapory chránily území mezi Nižynem a Hlukivem. Nejslabší obranu předpokládali Rusové u Sumy, kterou podle nich bránil jeden prapor z 58. motorizované pěchoty a dva prapory 117. brigády teritoriální obrany podporované jednou baterií raketometů z 27. raketové brigády.

debakl_stredFoto: Debakl ruské armády skupiny sil „Střed“ během prvních týdnů invaze na Ukrajinu. | Válka se nikdy nemění

Prapory 1. tankové brigády byly dislokovány na důležitých místech podél hlavních silnic poblíž Rojšče, Makišinu, Čersu a Kojrukovky. Prapory 72. mechanizované brigády kryly mosty přes řeku Desna na jihu oblasti. Prapory 58. motorizované brigády a 117. brigády teritoriální obrany bránily území okolo města Nižyn a silnici mezi ním a Hlukivem. Jeden z praporů 58. motorizované brigády podporovaný jednou baterií 27. raketové brigády a částmi 117. brigády teritoriální obrany bránil město Sumy a levý břeh řeky Sejm. Rusové počítali s tím, že budou mít Ukrajinci v oblasti naprosté minimum rezerv v podobě maximálně dvou praporů na celé frontě. Navíc v této oblasti počítali s přibližně dvěma tisíci „fašistickými“ partyzány z Pravého sektoru, Organizace ukrajinských nacionalistů a jiných nacionalistických uskupení. Dále předpokládali, že se poblíž hranic pohybuje přibližně deset sabotážních skupin bezpečnostní služby Ukrajiny a jednotek speciálních operací, které jsou připraveny podnikat sabotáže ve výchozích oblastech ofenzivy ruské armády i na trasách postupu.

Průzkum kladl poměrně velký důraz na co možná nejpřesnější zjištění počtů západem dodaných protitankových střel NLAW a Javelin. Celkem se podle Rusů ve službě u operačního velitelství "Sever" vyskytovalo přibližně dvě stě padesát protitankových systémů Javelin a NLAW, z toho bylo až sto protitankových systémů v oblasti Černihivu, devadesát v oblasti Nyžinu a přibližně šedesát protitankových systémů v oblasti Sumy. Počty západních protitankových střel, které měly mít ukrajinské síly v tomto sektoru k dispozici se ukazují jako směšně malé, když je porovnáme s přibližně pěti sty tanky a patnácti sty obrněnými transportéry, které měla k dispozici ruská skupina sil „Střed“.

Z toho všeho nám vychází, že zde skupina sil „Střed“ nasadila přibližně trojnásobné množství techniky a živé síly, než mělo k dispozici ukrajinské operační uskupení „Sever“. Elitní 1. gardová tanková armáda, složená ze 4. gardové tankové divize „Kantemirovskaja“, 2. gardové motostřelecké divize „Tamanskaja“ a 27. samostatné gardové motostřelecké brigády „Sevastopol“, která v tomto směru postupu představovala nejsilnější ruskou formaci o síle čtrnácti až patnácti BTG s přibližně třemi sty tanky byla nasazena proti nejslabšímu místu ukrajinské obranné linie, konkrétně proti městu Sumy. To bránil jeden prapor z 58. motorizované pěchoty, dva prapory 117. teritoriální obrany a baterie raketometů z 27. raketové brigády. 58. motorizovaná brigáda byla nedlouho před začátkem války složena z několika jednotek teritoriální obrany, brigádní dělostřelectvo představovaly jen samohybné houfnice 2S1 "Gvozdika" a brigáda navíc měla pouze jednu rotu tanků. U jednotek teritoriální obrany představovaly jediné těžké zbraně minomety ráže 82mm.

Stále nevíme, co se přesně stalo koncem února v oblasti Sumy-Černihiv, ale jsou v podstatě jen dvě možnosti. První možností je, že byl ruský průzkum velice nepřesný a v oblasti bylo podstatně víc ukrajinských jednotek. Pod tíhou poměrně přesných ruských informací, to ale podle nás můžeme vcelku s jistotou vyloučit. Druhá eventualita pak předpokládá, že se jednomu motorizovanému praporu podporovanému teritoriální obranou podařilo zastavit a zdecimovat gardovou tankovou armádu Rusů. Částečně za toto fiasko bez pochyb může to, že ruská armáda značně přecenila své vlastní logistické možnosti. Spoléhat se na to, že tisíc nákladních vozidel 69. logistické brigády a pět set nákladních vozidel každé divize, dohromady 2500 automobilů, zajistí potřeby patnácti praporních taktických skupin se ukázalo, jako fatální chyba ruských plánovačů. 1. gardová tanková armáda, která nemá, co se týče "papírové" síly v Evropě obdoby, byla paralyzována logistickým kolapsem. Jediné město, které se tomuto uskupení za měsíc bojů podařilo obsadit byl Trosťanec, který ale prakticky nebyl bráněný.

Aby toho nebylo málo, ukázalo se v plném světle, že ruské BTG postrádají dostatek pěchoty. V Ruské armádě je průměrně v každém družstvu pouze sedm pěšáků. Rota má devět čet, což je šedesát tři pěšáků a na jedno BTG pak vychází pouhých dvě stě padesát dva pěšáků. To je v poměru k obrněné technice velice málo živé síly a ve chvíli, kdy má jednotka ztráty je tento nedostatek ještě viditelnější. Nedostatek pěchoty a paliva způsobil, že byly výsledky ruské armády na tomto bojišti extrémně špatné, a kromě nemalých bojových ztrát bylo velké množství techniky opuštěno kvůli poruchám a nedostatku paliva. Rusové nedokázali od začátku “speciální operace” až do stažení z oblasti na začátku dubna uzavřít ani černihivský, ani sumský výběžek a nikdy neobsadili ani Nyžin ani Hlukiv.

Nahlédnutí do průzkumu a plánování okupantů nám ukazuje, že debakl skupiny sil „Střed“ nevznikl ani tak podceněním sil protivníka, ale extrémním přeceněním svých vlastních možností. Na rozdíl od různých vojenských expertů přikládala ruská armáda západním protitankovým kompletům NLAW a Javelin před válkou velký význam. Ruští plánovači si byli alespoň na strategické úrovni plně vědomi toho, že protitankové týmy s využitím znalostí místního terénu dokáží pomocí partyzánských akcí způsobovat problémy, které povedou ke zdržení postupu ruské armády. Skutečný boj však ukázal, že důraz plánovačů na západní protitankové řízené střely na úrovni celého tažení se neodrazil na úrovni vedení taktického boje. Nižší důstojníci a poddůstojníci postupujících jednotek tak sice o nebezpečí věděli, nebyli s ním však reálně schopni vůbec nic udělat.

Ukrajinští bojovníci naopak ukázali velkou dávku kreativity a samostatnosti i přes to, že byly prakticky od prvního dne odříznuti od svého vedení. Obráncům značně pomohlo i to, že ukrajinské ozbrojené síly zahájily 10. ledna 2022 velitelské a štábní cvičení “Metel-2022”. Hlavním účelem cvičení bylo „posílení operačních schopností velitelství, vojenských jednotek a podjednotek, při provádění obranných operací v krizových oblastech“. Cvičení probíhalo ve stejnou dobu, kdy ruské a běloruské ozbrojené síly zahájily v Bělorusku vlastní rozsáhlé cvičení za použití těžké vojenské techniky. Ukrajinci tak mohli reagovat na rozmístění ruských vojsk na druhé straně hranice a připravovat se na možné scénáře invaze. U města Sumy hrála velkou roli i 93. nezávislá mechanizovaná brigáda z Charkova, jejíž části zahájili v oblasti sérii protiútoků, které rozdrtily několik pluků ruské elitní 4. gardové tankové divize a donutili Rusy ustoupit jak z Trosťance, tak od Sumy.

Zdroj: MODUA, Twitter, Telegram

Komentáře

Zdeněk

08. 07. 2022, 21:17

Jinak ROBO tady máš ruskou verzi HIMARS
https://twitter.com/CalibreObscura/status/1545136471476150274?s=20&t=ByBRDOb0oDm0vlYbxyODDQ

Zdeněk

08. 07. 2022, 21:11

ROBO, tys neuvěřils originálním a nefalšovaným russkym záběrům? Nádherný záběr něčeho, co zlehka prskne? :stuck_out_tongue_winking_eye:

ROBO

08. 07. 2022, 19:30

Zdeněk
A tady máme záběry ze "zničení" HIMARS
-----------------------------------------------------------------------
Jaký záběry ? Záběry čeho ? Ty tam snad něco indentifikovatelnýho vidíš ????
Já tedy upřímně ne  !!!

Zdeněk

08. 07. 2022, 18:06

Nebudu se hádat jestli je to 20% nebo 25%, kolik z toho území ovládali už před 24.2. a z jakého území je Ukrajinci vypráskali, ale sám si odpověz na otázku: "Proč vítězící strana má potřebu neustále lhát, proč se válku bojí nazvat válkou, proč trestá lidi za to, že s válkou nesouhlasí a protestují a proč prohrávající strana svá tvrzení alespoň částečně podkládá důkazy?"

Gibon

08. 07. 2022, 17:14

*A tady máme záběry ze "zničení" HIMARS*

Pěkný, ale Rusko okupuje 22% Ukrajiny. Ještě několik takových vítězství a bude to 30%.

Gibon

08. 07. 2022, 17:12

*A tady máme záběry ze "zničení" HIMARS*

Pěkný, ale Rusko okupuje 22% Ukrajiny. Ještě nekolik takových vítězství a bide to 30%.

Zdeněk

07. 07. 2022, 22:20

A tady máme záběry ze "zničení" HIMARS
https://mobile.twitter.com/CalibreObscura/status/1544621329378426880

bavte se :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Zdeněk

07. 07. 2022, 22:05

"Rishchuk Evgen, mayor of Oleshky - called on all residents of the town who live near places of accumulation of Russian equipment, ammunition depots, air defense crews and other objects controlled by the occupiers to immediately leave for security reasons."

Kde leží Oleshka a co ta věta říká si bratři vlastenci jistě zjistí sami :thumbsup::flag_ua::thumbsup:
Oni teda asi stále oslavují rezignaci Borise Johnsona, ale to zřejmě ještě neviděli jméno pravděpodobného nástupce :grin:

NATO!

07. 07. 2022, 21:08

Ejhle, soudruh vlastenec Lulu byl denacifikován :-(

NATO!

07. 07. 2022, 20:42

Komouš z KGB zrovna vraždí na Ukrajině. Tvůj vůdce.

ROBO

07. 07. 2022, 20:04

lulu
K Ukrajině, vůbec a naprosto nic necítím
-----------------------------------------------
Nelži prokremelskej vlastizrádče . Nenávist je velice intenzivní pocit .
Kdž tuhle zemi tak nenávidíš , tak proč se nodstěhuješ k vám do zavšivenýho , žebráckýho a fašistickýho ruSSácka .
Kdyby to tu opět ovládla ta vaše bolševická chátra , tak naváhám ani vteřinu a  mažu na západ .
Já si v těch vašich fašisticko-bolševickejch diktaturách fakt nelibuju . Ale když ty jo , tak můžeš za nima svobodně táhnout . Ne jako za komanče , když ste nás tu pod trestem smrti všechny násilím držely za třema řadama ostnatýho drátu .

ROBO

07. 07. 2022, 19:53

nand
Teď sem narazil na přehlednou mapu vývoje situace na UA . Pro fašouny z východu opravdu žádná sláva . Po odečtení území okupovaná před 24.2 , spíš triskní katastrofa .
K tomu si ještě připočtěme ruSSkou ztrátu strategicky nesmírně významného Hadího ostrova .
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1544920275061448704/photo/1

NATO!

07. 07. 2022, 19:48

Ano, příroda tvoří i chudáky, nejsi sám.

Veritas vincit

07. 07. 2022, 17:38

vlady
"Chápu, že Zdeněk a Veritaska tak neuvěřitelně nenávidí Slovany, a to proto, porotože mají sami komplexy z toho, že mezi ty Slovany patří."
*
Protože nečteš ani nemyslíš, tak to nemůžeš nikdy pochopit. :slight_smile:
Genetici zjistili, že populace v ČR má maximálně 1/3 slovanských genů, zbytek, 1/3 keltských a 1/3 germánských. Připadá ti matematicky správné tvrdit, že jsou obyvatelé ČR Slované ??
Naopak Rusáci neustále tvrdí, že jsou Slované, stejně jako ty. Víte kulový, genetice nerozumíte, hlavně že máš strčenou kebuli v nemytým ruským análu. :laughing:
Germáni a Keltové nazývali Slovany jako otroky, ty druhé "slave",...
I dnes to vidíš v Rusku sám. Mají cara a když jim ten car řekne nech se zabít, tak se nechají zabít. Jsou to bezmozci nacpaní zelím a vodkou.... Tobě taky stále chybí nějaký car, vůdce, vedoucí úloha strany, nějaký šéf, který dá "všechno" do pořádku, ... viď.:slight_smile:
My ostatní se rozhodujeme sami, bereme životy do svých rukou a myslíme samostatně. Tobě něco takového evidentně nehrozí. Jsi nepochybně Slovan. :smile:

Zdeněk

07. 07. 2022, 15:37

Je to sice vrah, zneuznaný válečný zločinec, ale taky schopný voják a nevím, proč by se měl snažit poškodit ruSSko:
https://www.forum24.cz/pro-rusko-je-stale-obtiznejsi-celit-ukrajinskym-ozbrojenym-silam-tvrdi-zkuseny-bojivnik-girkin/

NATO!

07. 07. 2022, 15:34

Ukrajina by se měla vzdát, že? A nechat rusaky vraždit a krást. A nechat odvážet děti na poněmčení, pardon, poruštění.

NATO!

07. 07. 2022, 15:30

Jojo, druhá nejsilnější armáda dobyla druhou půlku kousku země, tu prvni už měla. Obrovský úspěch za 4 měsíce!

NATO!

07. 07. 2022, 14:28

Ukrajinci přivezli na ostrov vlajku, vztyčili ji a odjeli. Rusáci ji rozstříleli "vysoce přesnými zbraněmi" asi z dobré vůle.

Zdeněk

07. 07. 2022, 13:56

No ono je to sice z latiny a znamená to znalci písma. ..
ale každopádně lepší otrok tady než "duše" v russku, debi ... diskutére.

Zdeněk

06. 07. 2022, 18:47

Takhle pracuje "slovanská" hlava

https://twitter.com/UAWeapons/status/1544687400701628419?s=20&t=90LUYACt-rOsRcILSnWRpQ

Doufám, že kolem bylo hodně "slovanských" čumilu.

Veritas vincit

06. 07. 2022, 18:42

Lulu
"Podle genetiky mnoho diskutujicich nejsou Slované, ale ty je chces urážet, možná proto, že nemaji ten zásadní certifikát. Tak si ten certifikát schovej a buď slušný diskutér."
*
Nikoho přece neurážím. Chovám se ke Slovanům stejně, jako se chovali a chovají oni ke mě.
Učitelka ruštiny nám na základce říkala, že matička Rus je matkou všech Slovanů. Už tenkrát jsem nějak vnitřně věděl, že s ní nemám vůbec nic společného.
Nevím, co je vaší matičkou, ale mě do toho vašeho Ruska netahejte, Slovane. :slight_smile:
I Karel Havlíček Borovský, který odjel do Ruska jako zapálený panslavista se za rok vrátil a navždy se zřekl nesmyslu nazývaného "panslavismus". I bez genetických znalostí mu došlo, že s tou pakáží nemáme vůbec nic společného a všechny ty "slovanské báchorky" jsou jenom vymyšlené pohádky...:slight_smile:
Copak na Alšových, nebo Muchových obrazech jsou Slovanky, malé kulaté trpaslice jako Putin?? :laughing:

Zdeněk

06. 07. 2022, 17:44

Tento národ se ve svých krizových okamžicích jako celek vždycky posral, ať v roce 1938, tak v roce 1948, tak v roce 1968 a můžeme křičet jak chceme, stejně to tak je.

Budiž velká čest jednotlivcům i skupinám, kteří se nepodělali a postavili se škůdcům na odpor.

Můžeme si v tomto vzít příklad z Poláků, ti se i v zoufalé situaci bránili a jsou na to dodnes hrdí, my se jen omlouváme a vymlouváme. Ale vlastně můžeme být rádi, Slováci jako celek rovnou přešli pod "ochranu" Říše.

Zdeněk

06. 07. 2022, 17:06

VV, zdá se, že Lulu se v 68. polulal a tys trefil do desítky. Přijmi mou osobní gratulaci :thumbsup:

Lulu

06. 07. 2022, 16:56

Venon výr
Takže jen kecáš a neudělal jsi nic proti okupacím. Samozřejmě jsi v roce 38 nežil, ale vycítaš to některým diskutujícím. V 68 jsi zil, ale pro sve mladí jsi těžko mohl něco dělat. Mnoho diskutujicich v té době na tom bylo stejně a mnozí ještě nepoznali svět.
Diskutujicim předhazuješ slovanský pzvod a sám máš certifikát. Podle genetiky mnoho diskutujicich nejsou Slované, ale ty je chces urážet, možná proto, že nemaji ten zásadní certifikát.
Tak si ten certifikát schovej a buď slušný diskutér.

Zdeněk

06. 07. 2022, 13:31

Nadále budu zveřejňovat potvrzené odkazy:
Oryx
BlueSauron
Ukraine Weapons Tracker
IWS
Ukraine War Map
Ukraine Battle Map

na rozdíl od jiných "zdrojů" zde ještě nebyly ani proruské ani "proukrajinské" záběry ani z ArmA 2, ani z ArmA 3, ani rusem repasované ukrajinské záběry ... ani záběry ukrajinských nacistů z ruských věznic.

p.s. ostatně NAND nebo-li negace pravdy hovoří za vše...

nand

06. 07. 2022, 13:15

2 zdenek
Lhát se vážně nemá, zeptej se doma... ale u Vás je to asi normální...
Za poslední dva měsíce se tam fronta prakticky nepohnula... což je vidět i na tvých mapách... omluvíš se?

Nebo budeš pořád lhát o virtuální ofenzívě? :-)

A odpověď na tvou otázku, ano Rusové se tam asi před 3 měsíci trochu stáhli ... ale od té doby je tam fronta stabilní... ofenziva je opravdu v pouze v tvé hlavě... měl by jsi s tím něco dělat :-)

Zdeněk

06. 07. 2022, 13:10

Zajímavý článek:
https://hlidacipes.org/lubomir-vejrazka-proputinovska-pata-kolona-u-nas-co-chce-a-jak-se-chysta-na-moc/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

co mi to tady připomíná...

Veritas vincit

06. 07. 2022, 13:08

A Rusák naštval další ...
"Tokajev slíbil EU dodávky ropy a plynu."
https://echo24.cz/a/S9JnL/tokajev-nabizi-eu-ropa-plyn-kazachstan-kaspicke-more-charles-michel

Rusko trestá "neposlušné otroky". :laughing:
Slovani v Rusku vypadají, že si to chtějí rozdat s celým světem, když nebudu počítat proruské loutkové režimy. Už se móóóc těším. :laughing:
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/rusko-odstavilo-ropovod-cpc-z-kazachstanu.A220706_111750_eko-zahranicni_jan

Zdeněk

06. 07. 2022, 12:37

Výborně Nan-dicku jsem rád, že potvzuješ moje zdroje, neboť podle tvých "zdrojů" byly u Chersonu Ukrajinci zatlačeni daleko za výchozí čáru útoku.

nand

06. 07. 2022, 12:36

2 Zdenek,
telegram... jj. jsou tam vsichni dezinformátoři... např. Zelenský a další cca. 1 mld. lidí...https://www.respekt.cz/kontext/kritickym-rusum-zbyva-youtube-a-telegram-kolik-lidi-vsak-o-nezavisle-informace-stoji :-)

nand

06. 07. 2022, 12:28

Tak tohle mně opravdu pobavilo :-) I když to samozřejmě může být fake...
https://bulgarianmilitary.com/2022/07/05/ukraine-has-sold-two-french-donated-155mm-caesar-howitzers-to-russia/

nand

06. 07. 2022, 12:17

2Zdeněk
lhát se vážně nemá....
Tady jsou dvě mapy z tvého zdroje:
První je z22.6.
https://mobile.twitter.com/TheStudyofWar/status/1539716392483786752/photo/2

Druhá je z5.7.
https://mobile.twitter.com/TheStudyofWar/status/1544486913532469248/photo/2

kde je ta ofenzíva? :-) že by byla jen virtuální? :-)

Jinak to už je opravdu akt zoufalství že dáš odkaz na mapy, kde je jasně vidět že se žádná ofenziva nekoná....

Zdeněk

06. 07. 2022, 12:17

Jako hodně přesný se ukazuje i tenhle
https://mobile.twitter.com/ukraine_map

Jo a telegram, to myslíš to místo, kam byli vyhnání všichni dezinformatori? Tak to jo, to je zdroj, něco jako tvoje znalosti rovnou z Wiki... mimochodem začal jsi už číst svou první knihu?

Zdeněk

06. 07. 2022, 12:02

tys to dokonce napsal namá, takže ještě lepší :thumbsup:

Zdeněk

06. 07. 2022, 12:00

Nan-dicku to ani nezkoušej.
https://mobile.twitter.com/War_Mapper
https://mobile.twitter.com/TheStudyofWar

p.s. když už tak, nemá, nena nic neznamená..

Veritas vincit

06. 07. 2022, 11:48

Lulu
"Některým to zůstalo dodnes a stále lezou někomu do zadnice že jo Veri v."
*
Pláčeš dobře LuluSlovane, ale na špatném hrobě. :slight_smile:
Já nechodím chlastat jako mužik ani žmoulat čepici jako otrok na dvůr ruské ambasády, jako Zeman, Klausové, Okamura,... a čekat na instrukce a zbytky...
Co se týká technické a technologické vyspělosti, dávám samozřejmě přednost nejlepším.

Vy už jste snad s Rusákama vymysleli a dali světu do užívání něco lepšího než PC-(IBM, USA), internet-(US Army), Windows-(Microsoft, USA), Unix-(AT&T, USA), Google-(Google, USA), mobilní telefon-(Motorola, USA), GPS-(USSF, USA),... ?? :slight_smile:

nand

06. 07. 2022, 11:40

2 Zdeněk,
Nelži, to tě doma neučili že lhát se namá?

"a Marťo, že ses nezmínil, že Ukrajinci jsou už zhruba kilometr od Chersonu, jenže, bohužel, nemohou nasadit tu jemnou, přímo filigránskou a superprecizní ruSSkou metodu obsazování území ."

Tady je ukrajinský zdroj kde si můžeš přehrát např. poslední 2 měsíce jak se hýbá fronta.
Speciálně u Chersonu je naprosto statická. UK zautočí, přijdo o pár stovek vojáků a skončí tam, kde začali....
https://deepstatemap.live/en?&sznclid=6494ac82d0004dd388fe294124023ca4#10.75/48.9618/37.6020

Neměl by jsi věřit virtuálním ofenzivám.....

A znovu upozornuji, že se jedná o ukrajinský zdroj. Bohužel jako nejpřesnější se ukazují ruské zdroje, zejména ty placené...

Tady jsou některé neplacené - všechny na Telegramu - ostatní sociální sítě jsou tvrdě cenzurovány.

https://t.me/chub_detection
Tady najdeš každý den desítky videí s nově zajatými nebo mrtvými vojáky Ukrajiny :-( Oni prostě opravdu dostávají strašně na prdel...

https://t.me/RVvoenkor
https://t.me/chub_detection

tady zase bojové videa..nebo také videa jak zbytky UK armády prchá z fronty...


https://t.me/rybar
tady objektivní kanál..

Veritas vincit

06. 07. 2022, 11:17

Lulu
"Druhý pokus a čekám na odpověď. "
*
Žádný první pokus jsem nezaznamenal, Luluchytrolíne.:slight_smile:

"Co jsi dělal ty a tva slovanská rodina proti okupantům v roce 38 a 68?"
*
1/ Pokud sis toho nevšiml Slovane, tak já se Ukrajincům, kteří nechtějí válčit za svoji zemi neposmívám, jako "vlady". Takže tvůj dotaz není ani tak otázka, ale spíše pokus o trapnou výmluvu, která bude po odpovědi následovat a slovanská drzost. :slight_smile:
2/ Češi nejsou Slované. V naší rodině na to se sestrou máme certifikát.
A tvrdí to i genetici:
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/cesi-puvod-geneticke-testy_1801290900_mos
3/ 21.srpna 1968 mi bylo 5 let a 9 měsíců.
4/ V roce 1938 jezdil jeden můj děda jako strojvedoucí na lokomotivě, takže nepovolán, státní služba. 21.srpna 1968 byl ve službě a s vlakem v Košicích a asi řídil lokomotivu. Druhý děda byl v září 1938 invalida z 1. světový, legionář a měl trafiku. Měl zranění hlavy, neohebnou nohu a chyběli mu nějaký články na prstech pravý ruky. 21. srpna 1968 už nežil. Táta odešel 21.srpna 1968 na shromaždiště, jak má udělat každý majitel vojenské knížky. Ze 100 000 města se jich tam prý sešlo asi 8.
5/ Od mala říkám svým dětem, aby za ČR nikdy nenasazovaly své životy, protože se ostatní na to vykašlou. Jsou dospělé, získaly zkušenosti a daly mi již mnohokrát za pravdu.
6/ To já bych si to užil i po skončení branné povinnosti, pokud ještě něco takového vůbec existuje a vezmou si v 60-ti zpět vojenskou knížku. Znám hodně Rusomilů i (ex)komunistů a nikdy nezapomenu jak se ke mě choval ten jejich systém a kdo mi dluží 27 let života ve svobodě. Mají to u mě uložené jako v bankovní úschově. :slight_smile:

Veritas vincit

06. 07. 2022, 10:26

Největší, nejprimitivnější a nejlínější vypatlanci světa se konečně dali dohromady a jsou čitelní.
Rusomilové, slovanští leváci a Allah,...:joy:
"Vedeme džihád a pokud nás Putin nezastaví, dojdeme až do Berlína, ..."
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/vedeme-dzihad-a-pokud-nas-putin-nezastavi-dojdeme-az-do-berlina-tvrdi-sef-cecenskeho-parlamentu-40402180

Lulu

06. 07. 2022, 10:24

Vv
Druhý pokus a čekám na odpověď.
Co jsi dělal ty a tva slovanská rodina proti okupantům v roce 38 a 68?
*Komu se chceš posmívat, příslušníku národa uslintaných moulů, kteří 30.září 1938 a 21.srpna 1968 nevylezli ani z kasáren, nevylezli ani z hospod a s oddaností líbali 51 let okupační zadnice*

Některým to zůstalo dodnes a stále lezou někomu do zadnice že jo Veri v. - Venon výr

Veritas vincit

06. 07. 2022, 00:23

Jan
"..držím rusákům palce, ať se jim daří dosáhnout cílů, které si vytyčili. Na Ukrajině se bojuje za zdravé mezinárodní vztahy proti umírajícímu, upadajícímu, úchylnému a deviantnímu "západu", který si ve své nabubřelé arogantnosti pořád myslí, že bude navěky poroučet a nařizovat zbytku světa, co má dělat a jak má žít.."
*
Už dlouho jsem nečetl nic tak hloupého a omezeného.
1/ Schvalování bezdůvodné agrese proti svrchovanému státu.
2/ Schvalování bezdůvodného vraždění lidí, ničení, rabování a krádeží jejich majetku.
3/ Hlásání ruské hlouposti na amerických technologiích. :laughing:Bez PC (IBM-USA) a Internetu (US-Army)) bys mohl jedině ďoubat a pojídat společně s Rusákem slovanský suchý z nosu. Na víc opravdu nemáte, Slovane. :laughing:
4/ Proč žiješ s námi, svobodně a dobrovolně, na tom zlém Západě a ne u těch svých Rusáků, kterým držíš palce slovanský chomoute? Máš IQ tykve, nebo mozek vepře?? Teď jsem asi hodně ukřivdil vepřům a přidal tobě. Opravdu nerad.:laughing:

ROBO

06. 07. 2022, 00:07

Tak co ? Jak dlouho bude asi trvat , než se  najde důvod k provedení speciání operace v Kazachstánu ?

https://echo24.cz/a/S9JnL/tokajev-nabizi-eu-ropa-plyn-kazachstan-kaspicke-more-charles-michel?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context

ROBO

05. 07. 2022, 23:35

Jan
Proto se nikdy nestane, že by někdo byť jen zakopl o území RF..
------------------------------------------------------------------------
Kdy už konečně vy paranoidní vypatlaný bolševický hnídy pochopíte , že nikdo nepotřebuje a hlavně nechce napadat , okupovat a anektovat to všivácký geSStapácký ruSSácko .(teda samozřejmě krom Číny )
To sou pouze fašistický praktiky dnešního ruSSácka .
My už dávno pochopily že to málo co nám tyhle vodkou vylitý kebule mohou nabídnout , je mnohem snazší a pohodlnější si od to od nich koupit , a ne jako Putler loupit .

NATO!

05. 07. 2022, 21:44

Těch svých rachejtlí se rusáci bojí nejvíc, budou ve stejném stavu jako všechno ostatní.

Jan

05. 07. 2022, 21:42

..a pro všechny zapálené rusofoby : i kdyby měl rusák jen jeden špičatý klacek a nic jiného, nikdo si na něho nedovolí. Proč? Protože má sila plná ICBM. Rusko je jako jediné s polečně s USA schopno sterilizovat naši planetu. Proto se nikdy nestane, že by někdo byť jen zakopl o území RF..

NATO!

05. 07. 2022, 21:41

Však jo, na Ukrajině to projedou vojensky a ekonomicky tu říši zla zničíme úplně.

NATO!

05. 07. 2022, 21:34

Jan - zvítězil ten "upadající" západ. Vsadím botky, že žiješ tady a do rusácka tě nikdo nedostane ty vocase.

ROBO

05. 07. 2022, 21:32

NATO! - Ukrajinská efektivita , strategie a obrovská odvaha , drtí ruSSkou fašitickou a zbabělou dementnost a zaostalost .

https://denikn.cz/914042/leonidas-u-thermopyl-by-to-neudelal-lepe-experti-analyzovali-jak-ukrajinci-ubranili-kyjev/?ref=tit1

Jan

05. 07. 2022, 21:29

..držím rusákům palce, ať se jim daří dosáhnout cílů, které si vytyčili. Na Ukrajině se bojuje za zdravé mezinárodní vztahy proti umírajícímu, upadajícímu, úchylnému a deviantnímu "západu", který si ve své nabubřelé arogantnosti pořád myslí, že bude navěky poroučet a nařizovat zbytku světa, co má dělat a jak má žít..

NATO!

05. 07. 2022, 21:00

ROBO - však Čína taky rozumí jenom síle. A co předvádí rusáci na Ukrajině za parodii se jich taky dotýká. Jejich zbraně ve velkém vycházejí z těch rusáckých a mají z toho zamotanou hlavičku. Úplně v pohodě můžou putlera ignorovat, aby nebyli chyceni u jeho slabosti.

ROBO

05. 07. 2022, 20:50

Po ponížení Putlera na olympiádě , Čína pokračuje ve fuckování Putlera .
Putler - horší než prašivej pes . Už i medvídek Pů - Si-ťin - se za něj stydí .

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/466224-rozkol-mezi-ruskem-a-cinou-ponizeni-prislo-z-nejvyssich-mist?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Lulu

05. 07. 2022, 20:03

Venon výr
Co jsi dělal ty *hrdino* proti okupantům?
*Komu se chceš posmívat, příslušníku národa uslintaných moulů, kteří 30.září 1938 a 21.srpna 1968 nevylezli ani z kasáren, nevylezli ani z hospod a s oddaností líbali 51 let okupační zadnice? :laughing:
Některým to zůstalo dodnes. *

NATO!

05. 07. 2022, 19:47

Je to stejně komedie, když prej druhá nejsilnější armáda zvládne útočit na pár desítkách kilometrů fronty. Když všechno pred sebou rozmlátí. Takový ten úspěch.

Veritas vincit

05. 07. 2022, 19:40

vlady
"3) asi to museli vyhlásit znovu, protože se jim tam asi rozmnožili staatskriplové vojenské služby neschopní,..."
*
Komu se chceš posmívat, příslušníku národa uslintaných moulů, kteří 30.září 1938 a 21.srpna 1968 nevylezli ani z kasáren, nevylezli ani z hospod a s oddaností líbali 51 let okupační zadnice? :laughing:
Některým to zůstalo dodnes. :laughing:

ROBO

05. 07. 2022, 19:34

vlady
a nebo se tam záhadně rozmnožili otcové 3 a více dětí
--------------------------------------------------------------------
UA nemá problém s živou silou . Problém mají pouze mnohonásobnou vojensko-technickou převahou ruSSkejch fašistickejch bastardů ty staatskriple . Ty češtináři , když druhý tupě poučuješ , kde si vycucal tohle nesmyslný kriplácký slovo ?
Na jednu stranu tady vy bolševický hulibrci přisuzujete nesmyslně Ukrajincům 7000.00 armádu a na druhou stranu tady vy trolíci lžete že si už UA vycucává invalidy pomalu z paty .
Udělejte si v tom jasno ať nejste úplně trapný vy prolhaný dementi .
Jinak pravda není určitě ani jedno .

Zdeněk

05. 07. 2022, 19:14

Vladi přečti si ten článeček ještě jednou, jo. V podstatě (zatím) pouze musí nahlásít své současné bydliště. Ono se jim tam totiž pohlo asi 10 milionů lidí, víš. To celkem nadělá bordel v evidenci.

Zdeněk

05. 07. 2022, 19:11

Tady je další filmeček, co naprosto nemění situaci na frontě:
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1544039480604106752?s=20&t=5O9NEKmZDtAgYBvHkefJTg

a Marťo, že ses nezmínil, že Ukrajinci jsou už zhruba kilometr od Chersonu, jenže, bohužel, nemohou nasadit tu jemnou, přímo filigránskou a superprecizní ruSSkou metodu obsazování území ...

https://twitter.com/UAWeapons/status/1544038986825584641?s=20&t=b_uDfMb9H2ZW0ibFtJncHA

https://twitter.com/UAWeapons/status/1544356465279901697?s=20&t=b_uDfMb9H2ZW0ibFtJncHA

já vím, ty napíšeš, že se rozhoduje na Donbase, a máš pravdu, tam je to nejdůležitější, ale není ti divné, že tvoji borci a druhá nejsilnější armáda postupuje pouze tam? Není, to je plán, viď ....

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/466227-opuchly-putin-na-schuzce-vypadal-vycerpane-sotva-zustal-vzhuru

ROBO

05. 07. 2022, 17:45

vlady
Tak dnes UA GŠ vyhlásil zákaz všem chlapům od 18-60, tedy v branném věku, opustit UA
------------------------------------------------------------------------------------
Tak to ses teda probral bolševiku . Tahle zpráva ja tak někde ze 24.2. ne? Logicky země čelý ruSSký fašistický okupaci , tak jí nic jinýho asi ani nezbejvá .

U vás ruSSku jí čelit nemusíte a přitom to tam není taky žádnej med .
https://www.idnes.cz/hokej/evropske-ligy/ivan-fedotov-rusko-cska-moskva-putin-hokej-khl-putin.A220703_174508_nhl_dou

O DLR a LLR nemluvě
https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/je-mi-osmnact-a-musim-bojovat-nechci-z-videa-odvedencu-z-donbasu-mrazi-40392109
https://echo24.cz/a/itPaa/potravou-pro-dela-fakt-nebudeme-separatiste-z-donecka-nechteji-bojovat-za-luhansko

ROBO

05. 07. 2022, 17:36

Martin23
Je naprosto směšné, že by tehdy vojensky již poražená Ukrajina :joy::joy::joy:
--------------------------------------------------------------------------
Ty seš fakt jenom těžce postiženej a pošhanej proruSSkej prolhanej dement . To je holej fakt . Narozdíl od těch tvejch tun konspiračních vylhanejch blábolů .
Vše podle stylu papír - internet - snese hodně .

Zdeněk

05. 07. 2022, 17:22

To je novinka, už od 24.2.2022, máš i něco dalšího ...

Zdeněk

05. 07. 2022, 17:13

Martínku, já se z tebe nesnažím udělat blbce, to zvládáš s přehledem ty sám.
Ostatně o tom, že Slavjank je od Izjumu vzdálen 53km, navíc po dálnici, nikdo nepochybuje, podstatné je, že Rusak nemá sílu jak zablokovat přístup ze západu ani do Slavjansku ani do Krematorsku. Bude je odstřelovat, bude je ničit, ale rozhodně je teď nedokáže obklíčit. Ale hlavní je, že teď bude mít ty svoje krámy v dostřelu západních hraček, aniž by Ukrajina příliš riskovala jejich ztrátu. Navíc se mu taky pěkně natáhnou zásobovací linie. Ale v jedné věci máš pravdu, uvidíme ...

NATO!

05. 07. 2022, 17:08

Ukrajina nepoužívala BUK, martinku anal ytiku, nebyl důvod. Separáti nějak neměli letadla, nebylo po čem střílet. Toho senilního malajského premiéra jsme ti snad vysvětlili. A i ty si můžeš najít trasu BUKU z rusácka a zpět bez jedné rachejtle i s videem.

Martin23

05. 07. 2022, 17:03

Zdeněk
zač bych se tobě měl omlouvat svazáku?


Mimochodem svazácká úderko, BUK užíval i Kyjev v roce 2014.
Dnes už to tak zásadní nebude.

Na MH 17 se, samozřejmě s cílem odvést diskuzi, zeptal Zdeněk.
Já na to reagoval pouze proto, abyste tady předvedli tu vámi neustále užívanou taktiku v diskuzi.

Teď mne budete označovat za odpovědného za to, co řekl premiér Malajsie, aby vaše diskuze nestála.

Mezi tím Zdenek přijde s něčím převratným u Slavjanska, a ten váš stroj pojede dál.

Kdybych nesledovat TdF, tak byste tady museli přejít na diskuzní samohanu.

Martin23

05. 07. 2022, 16:50

Zdeněk

Neznám větši weby než je Strana ua a Pravda ua na Ukrajině.
Jestli je Strana UA je takový ukrajinský Sputnik, který mimochodem nečtu, tak někde Ukrajina udělala chybu. Každopádně již zde nebudu citovat tento web, když se svazákům nelíbí.

Faktem je, že již včera hovoří o Slavjansku jako o městu na frontové linii Seznam a mluví o evakuaci města.


On je totiž problém v tom, že ke Slavjnasku se dá dostat více směry.
Proruské zdroje situaci popisují tak, že se o ten tvůj Siversk momentálně vedou boje.
Jenže RA se ke Slavjansku blíží ze severu po silnici od Iziumu, kdy Rusové již obsadily obec Dolyne na hlavní cestě a Lyman je pod kontrolou RA již od počátku června.
Což jsou místa ani ne 20 km od Slavjansku.

Tolik celkem logické vysvětlení toho, co dnes řekl nebo neřekl starosta Slavjansku, když je to pro svazáky tak důležité.

Faktem je, že během hodin se začne bojovat o tyhle obrovsky důležitá města v celém regionu. Pak už je jen Pavlohrad a Dněpr.

NATO!

05. 07. 2022, 16:49

Špatně by se Malajcům vysvětlovalo kupujeme od rusaků zbraně, i když nám picli éro.

NATO!

05. 07. 2022, 16:37

Zdeněk - mohli přikoupit BUK, už ví, že funguje.

Zdeněk

05. 07. 2022, 16:35

Já jsem si přelouskal ten jeho zdroj a už to chápu. Já jen, že Malajsie je jedním z hlavních importérů ruských zbraní a v té někdy době nutně potřebovala nové Su30 ...

NATO!

05. 07. 2022, 16:23

Malajsie požadovala vyšetřování MH17 v Řadě bezpečnosti OSN, martinku anal ytiku. Kdopak to zablokoval, že by.... rusáci? A vyšetřovat leteckou havárii musí: Majitel letadla - Malajsie, výrobce letadla - USA, kde se to stalo - Ukrajina a pozvali k tomu Nederland s nejvíc mrtvými. Takže u toho MUSELA Ukrajina být. Ale....nenech se zviklat.

Zdeněk

05. 07. 2022, 16:12

Ale neboj Marťo, vhledem k tomu, že tohle stále platí:
https://insmart.cz/dunning-krugeruv-efekt-proc-je-tak-tezke-hadat-se-s-blbcem/
tak omluvu vážně nečekám, věř mi ...

Martin23

05. 07. 2022, 16:11

Zdeněk
No a k těm Minským dohodám.
Tvůj příspěvek jsou zase bláboly, které se snaží oponovat něčemu, co jsem neřešil. Zase jen odvádění pozornosti.

Zkrátka UA byla v obou případech ve fatálních problémech, takže zastavení bojů pro ně bylo výhodné.
No a to, že se s nimi druhá strana vůbec bavila, bylo díky Západu, který se na MD podílel.

Popisovat to stylem, MD nic neznamenají, protože k nim byla Ukrajina donucena jsou směšné.

Stačilo napsat, že byly pro Ukrajinu nevýhodně a tak je nedodržovala. Jako bylo to její svobodné rozhodnutí.
Každopádně pak nemáte proč řešit, co se tam dnes děje.


MH 17? To jsem i zde řešil desítky hodin.


Já bych to shrnul do dvou bodů.
a) na vyšetřování se podílel jeden z možných viníků - Ukrajina, která jako stát měla jediný zásadní úkol v letecké dopravě - zabezpečit svůj vzdušný prostor nebo odklonit letadla.


b) nemáme žádné rozhodnutí ve věci. Naopak 14.03.2022 jsme se dověděli, že Austrálie a Nizozemsko zahájily soudní řízení s Ruskem. Po 8 letech zahájily.

Ještě bych k tomu dodal oficiální stanovisko Malajsie z roku 2019.

„Jsme velmi nespokojeni. Od samého začátku šlo o politickou kampaň s cílem obvinit Rusko,“ citoval dnes 93letého premiéra malajsijský list The Star. „Už před vyšetřováním tvrdili, že to zavinilo Rusko. Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky,“ konstatoval předseda malajsijské vlády. „Je pro nás velmi obtížné takový závěr přijmout,“ dodal.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/malajsie-nesouhlasi-se-zavery-vysetrovatelu-o-letu-mh17.A190620_104936_ln_zahranici_ele

Zdeněk

05. 07. 2022, 16:03

Martinku, znovu ze sebe děláš blbce, dej ty uvozovky do vyhledávače a uvidíš ...
i když ty jsi tak hloupý, že bys to nenusel zvládnout:

"Celkové ztráty ozbrojených sil Ukrajiny podle Šojgua dosáhly 5469 lidí, z toho 2218 bylo zabito. Ukrajinská strana měla ztratit 196 tanků a obrněných vozidel, 166 děl a minometů, 97 vícenásobných raketometů, 216 vozidel a šest protiletadlových raketových systémů dlouhého doletu. Ztráty ukrajinského letectví činily 12 letadel, vrtulník a 65 dronů."

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-vyhlasil-vitezstvi-ruskych-sil-v-luhanske-oblasti-40402101

Stačí bobečku blbečku?

No a teď ten tvůj ukrajinský zdroj

strana.ua
Přeloženo z angličtiny-
Strana.ua je proruská online publikace na Ukrajině, kterou 16. února 2016 otevřel Igor Guzhva. To je na Ukrajině sankcionováno od srpna 2021, což vyvolalo smíšené nálady z jiných částí mediálního průmyslu. V únoru 2022 byly klony webu zablokovány.

Takže takový Sputnik, ale to ty rád že?

Martin23

05. 07. 2022, 15:54

Zdeněk

https://strana.today/news/398308-slavjansk-ljakh-rasskazal-podrobnosti-obstrela-5-ijulja.html

Славянск снова попал под массированный обстрел. Мэр просит горожан не выходить из укрытий

Напомним, вчера мэр Славянска заявил, что армия России уже в 10 км от города и обстреливает его из артиллерии.


Jasně svazáci a teď houfně aspoň 20 příspěvky předělat diskuzi jinam.
Aneb co řekl Šojgu a co řekl starosta Slavjansku pro ukrajinský sever utopit v invektivách a nesmyslech.

Jo Zdeňku, když poprosíš redakci, tak ti smáznou co potřebuješ. Abys nezapomněl, cos ve skutečnosti napsal:
Tak rus právě vyhlásil ztraty Ukrajiny
"Celkové ztráty ozbrojených sil Ukrajiny podle Šojgua dosáhly 5469 lidí, z toho 2218 bylo zabito. Ukrajinská strana měla ztratit 196 tanků a obrněných vozidel, 166 děl a minometů, 97 vícenásobných raketometů, 216 vozidel a šest protiletadlových raketových systémů dlouhého doletu. Ztráty ukrajinského letectví činily 12 letadel, vrtulník a 65 dronů."

A pak nemusíš popisovat, že celkové ztráty nejsou celkové ztráty, ale celkové ztráty, které jsi myslel úplně jinak.

To pak klidně uděláš ze starosty Slavjanska, starostu Siversku nebo čehokoliv, co se bude zrovna hodit, že?

Zdeněk

05. 07. 2022, 15:23

Mě se líbí jeho práce se zdroji a fakty, sám neuvádí žádné nebo se omezí na vágní podle ukrajinských, ruských, mimozemských zdrojů někdo něco tvrdí, a když já na zdroj zapomenu, tak upozorňuje...:stuck_out_tongue_winking_eye:

Obzvláště hezký popisuje okolnosti Minských dohod, škoda, že zapomíná, že Ukrajina odrazila převrat v Charkově a osvobodila Mariupol a stačilo už jen málo a rozdrtila by slavné DLR a LLR na prach. Nicméně pak se objevují ruské "humanitární" konvoje včetně tanků T72b3.

Hodně by mě zajímalo, jak analytik vysvětluje MH17.

NATO!

05. 07. 2022, 15:05

Martinek anal ytik opět bojuje svým specifickým stylem. Jmenuje se to..... Všichni měli ruce od krve, jenom já hubu.

Martin

05. 07. 2022, 14:43

Martin23
"
Jediným a skutečným důvodem je to, že si Rusko nemohlo dovolit mít na své hranici tak rusofobní stát jako je Ukrajina se 45 miliony obyvatel a navíc s nebezpečím, že se k tomu přidá stejně rusobobní 40 milionové Polsko.

Při představě, že by tyhle dvě země podporované celým západ válčily s Ruskem, tak by to pro Rusko mohl být problém.

No a tímto tomu Rusko jednoduše zabránilo
"
Ty si takyyyyyyyy blbec, ze občas napíšeš aj to co si naozaj myslíš a nie iba to co ti diktuju.

Vďaka za tvoje potvrdenie, ze rok 2014 nie je ničím iným iba prvým krokom k eskalacii situácie na Ukrajine a snahe "jednoducho" vyriešiť nepríjemného suseda.

Naozaj ti príde v 21 storočí legitímne, riešiť v Európe (ale kľudne aj vo svete) medzinárodné spory vyslaním armády?

Zdeněk

05. 07. 2022, 14:30

Podle https://twitter.com/War_Mapper/status/1544108919437549568?s=20&t=XOVL_QJZAM383FRm41OXpg

jsou skutečně asi 10km, ale od Siversku, nauč číst.

Zdeněk

05. 07. 2022, 14:23

Analytik23, já nikomu na špek neskočil, kdybych to považoval za celkové ztráty, tak asi použiji 1207 ks podle Oryxu a ne těch zhuba 25ks - 30 ks techniky o kterých jsem psal, že?
Nicméně na tebe se ani zlobit nedá, k jednodušším formám života je třeba přistupovat s pochopením.

p.s. nesliboval jsi mi, že se mnou už se nebudeš zahazovat? Já jen kdybys zapomněl ...

Nejnovější potvrzené ztráty
4573 vs. 1207
:flag_ua:Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva.:flag_ua:

Martin23

05. 07. 2022, 14:22

Ukrajinské zdroje právě uvádí, že RA je 10 kilometrů od Slavjanska.
Každý, kdo mrkne na mapu vidí, že Slavjansk a Kramatorsk jsou poslední města v té střední části.
Pak bude mít UA velký problém RA někde aspoň zadržet.

Martin23

05. 07. 2022, 14:09

Takže místo toho, abys svazáku uznal, že jsi někomu skočil na špek s tím, co řekl Šojgu, tak tady nesmyslně zopakuješ, že UA má ztráty, které jen za měsíc dělají v té nejnižší variantě 9000 mrtvých vojáků a ani to z tebou nehne s ohledem na tvé předchozí bláboly.
Ale tím už mne nemůžeš překvapit.

No a já ti to znovu zopakuju, že na jednoho mrtvého ve válce (podle statistik) připadají asi 3 zranění. Může to být o něco méně nebo o něco více.

Znovu se tedy ptám, i kdyby měla UA za měsíc 9000 mrtvých a 20 000 tisíc raněných, je to skoro 30 tisíc mužů, co jsi tím chtěl tedy říct?

Pokud chceš dodat nové vojáky, tito musí mít aspoň základní 3 měsíční výcvik. Takže když někoho dnes začnete trénovat, dostane se na frontu v říjnu.

Ty svoje filečky, které nemohou reálně na frontě nic změnit, když je nebudu nijak dále řešit, si prohlížet se stejnýma patoligickýma svazákama, jako jsi ty sám.

Zdeněk

05. 07. 2022, 13:52

Martinko, v tvém případě je to zbytečné, ale zkusím to, potřebuju zbraně a hlavně munici a potřebuji ji rychle, co asi zabere:
1. situace je špatná, ale jakž takž se držíme, máme kombinované ztráty kolem 500 - 1000 mužů denně.
2. umírá nám 300-500 mužů denně, jestli nám okamžitě nepomůžete je konec!

a tady se pobav jako já
https://twitter.com/UAWeapons/status/1544079032186281984?s=20&t=Cy3JeYgiv26eYOYeCs0R_g

Martin23

05. 07. 2022, 13:45

Takže jsem mrknl na Jandex, co v poslední době řekl Šojgu:

1. Ministr obrany Šojgu uvedl, že ztráty ozbrojených sil Ukrajiny za dva týdny dosáhly 5469 lidí.Ukrajinská armáda během dvou týdnů při osvobozování Luhanské lidové republiky spojeneckými silami ztratila téměř pět a půl tisíce lidí, uvedl ministr obrany Sergej Šojgu ve zprávě pro Vladimira Putina.Zprávy RIA"Celkové ztráty ozbrojených sil Ukrajiny činily 5 469 lidí, včetně nenapravitelných - 2 218, sanitárních - 3 251," řekl Šojgu.

2. Ministr obrany Šojgu oznámil zničení 170 žoldáků na Ukrajině během posledních 10 dnů.

Martin23

05. 07. 2022, 13:18

Ce se týče Ruskem vyhlášené ztráty Ukrajiny, tak Ministerstvo obrany ruské federacednes uvedlo mimo jiné:

Od začátku speciální vojenské operace bylo zničeno celkem 231 letadel, 134 vrtulníků, 1451 bezpilotních letounů a 353 raketových systémů země-vzduch, 3 910 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 716 raketometů, 3 092 polních dělostřeleckých a minometných zbraní a 4 016 speciálních vojenských vozidel.

Nevím, co řekl Šojgu, jestli to řekl nebo proč to případně řekl. Já nic takové
Ale sama ukrajinská strana již v polovině června přiznala, že má až 500 mrtvých denně. K tomu je nutné připočítat minimálně 3x tolik raněných a dezertéry.

Ostatně to je i důvodem, proč se nyní hroutí fronta.

No ale nejsi tím nejvtipnějším dneška.

Na konferenci o obnově Ukrajiny v Luganu představil premiér Šmygal mapu toho, kdo a co bude z Evropy obnovovat:
Česká republika, Finsko a Švédsko: Lugansk

Tihle lidi se už úplně pomátli.

Martin23

05. 07. 2022, 13:02

Zdeněk

Obě Minské dohody byly sepsány po vojenských porážkách OSU. To je asi to jediné donucení, které se vůči Ukrajině událo.

První minská mírová dohoda, je dohoda Ukrajiny, Ruské federace, Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky pod patronátem OBSE.

Druhá Minská dohoda vzešla po jednání německé kancléřky Merkelové, francouzského prezidenta Hollanda, ruského prezidenta Putina a prezidenta Ukrajiny Porošenka.
Podepsali ji za OBSE švýcarská diplomatka Heidi Tagliaviniová, za Ukrajinu její bývalý prezident Leonid Kučma, za Rusko ruský velvyslanec na Ukrajině Michail Zurabov, za vzbouřenecké republiky jejich vůdci Alexandr Zacharčenko a Igor Plotnickij.

Body druhé dohody:
1. Okamžité příměří
2. Stažení těžkých zbraní
3. Monitorování OBSE
4. Zvláštní režim v Donbasu
5. Amnestie
6. Výměna zajatců
7. Humanitární pomoc
8. Penze a daně
9. Kontrola hranice
10. Odchod zahraničních vojsk
11 .Ústavní reforma
12. Volby
13. Kontaktní skupina

Je naprosto směšné, že by tehdy vojensky již poražená Ukrajina byla vyjednáváním nějak poškozena, že by musela být nucena.
Pro Ukrajinu byly oba Minsky naopak výhodné, protože jak se oklepala z porážek a začala být ze Západu posilována, nic z Minsků nedodržela a nesplnila. 8 let budovala armádu.

No a k tomu důvodu války (zvláštní operace).
Samozřejmě tím není žádný plyn ani ropa, kdy tyhle komodity Ukrajina brala vždy z Ruska. To jsou nějaké iluzorní zásoby, kterých je ale všude hafo. Důležité jsou ty, které se dají vytěžit a těch je mnohem méně.
Dokonce ani EU s ukrajinskými zdroji nikdy nepočítala.

Jediným a skutečným důvodem je to, že si Rusko nemohlo dovolit mít na své hranici tak rusofobní stát jako je Ukrajina se 45 miliony obyvatel a navíc s nebezpečím, že se k tomu přidá stejně rusobobní 40 milionové Polsko.

Při představě, že by tyhle dvě země podporované celým západ válčily s Ruskem, tak by to pro Rusko mohl být problém.

No a tímto tomu Rusko jednoduše zabránilo. Pokud nezačne Západ s Ruskem vyjednávat, tak to si vezme celý východ a jih. Tím získá skoro polovinu Ukrajiny a sebere USA na dlouhé roky ty představy o Trojmoří jako protivníkovi proti Rusku.

Já bych byl skutečně hodně zvědavý, co byste vy svazáci dělali, až by vás začali posílat na východní frontu. Jestli jste to do teď nepochopili, tak oni by tam nešli USA, Francie, Německo, VB, ale Polsko, ČR, SR, Rumunsko, Bulharsko no a ta Ukrajina, ze které ale moc nezbyde. Ta se bude vzpamatovávat hodně dlouho.

Zdeněk

05. 07. 2022, 09:17

No nepřeháněj, pivní hlavo ti neříkám jen tak pro nic za nic ... ale uznávám, že i názory protivníka není třeba apriori odmítat a dehonestovat, to většinou zvládnou samy ...

Znovu zdůrazňuji, že Minské dohody uzavřela Ukrajina pod nátlakem a celou situaci vyprovokovalo Rusko. A je evidentní, že důvodem ke "speciální operaci" není zákaz ruštiny ale ropa a plyn...

Zdeněk

04. 07. 2022, 21:35

Im Bier steckt Wahrheit, to je snad tvůj první text se kterým musím víceméně souhlasit ... ovšem těch 200000 Němců je včetně civilistů. Tvůj text v tomto ohledu je trochu dvojznačný, ale řekl bych, že to tam říkáš...

p.s. k tomu tvému názoru, že smlouvy je třeba dodržovat, souhlas, od toho jsou smlouvy, ale na rovinu, dej mi adresu, vezmu pár kamarádů a uzavřeme spolu "smlouvu". Pak uvidíme jestli budeš smlouvou dodržovat nebo zkusíš zavolat policí ... kde ti oznámí, že máš dodržovat smlouvu, protože je potřeba zklidnit situaci a navíc, že jim dodávám dřevo na zimu ...

Zdeněk

04. 07. 2022, 20:44

Kdysi se mi do rukou dostala série Druhá světová válka, která začala vycházet v roce 1946, člověk by řekl napsaná těsně po válce pamětníkem, bude tam maximální úroveň faktů (záměrně nepíší pravdy), hm tak není.
Nicméně naprostým vrcholem je "Jak jsem Já vyhrál válku" od Bernarda Montgomeryho v díle Paměti polního maršála ...

Zdeněk

04. 07. 2022, 20:24

Pokud je dotaz myšlen vážně tak věz, že jsem četl pouze Blížící se bouři. A řeknu to takhle, skvělé napsané, W.C., jak zněl jeho oblíbený vtip, byl skutečný mistr slova, ale s fakty je to trochu horší. Ne snad, že by lhal, ale psal to někdy v letech 1948-1953 (teda snad, jistý je ten rok 1953, to dostal Nobelovu cenu) a ty nejzajímavější a nejdůležitější věci se začaly odtajnovat až v pozdních 60. a 70. letech. Například systém Ultra byl nejpřísnějším tajemstvím ještě v 70. letech a podstata Ultra byla plně odhalena až snad v roce 2000.
Navíc W.C. nebyl historik ale politik, přirozeně tudíž zdůrazňuje své zásluhy. Ostatně skvěle je jeho role znázorněna ve filmu The Darkest Hour, doporučuji.

Českejblb

04. 07. 2022, 19:52

Kája neumí číst, to chápu. Bravo Zdendo, citovat umíš.

nand

04. 07. 2022, 18:29

Zdeněk,
to video je super, uplně jsem si vzpomněl na naše legie jak chytrostí, odvahou a soudružností drtily komunisty. Čest jejich památce. Nikdy se nikomu před nimi ani po nich nepovedlo s tak malými silami obsadit a držet tak velké uzemí ruska. Škoda že moc nyvychází legionářská literatura. To bych prosadil jako povinnou četbu do škol.
Mimo jiné, ohledně 2SV - četl jsi také kompletní dílo 2SV od Churchilla?

Zdeněk

04. 07. 2022, 17:50

Novata, a tohle jsou ti mrtví nebo ti co se vrátili?
https://echo24.cz/a/SRQsr/cesi-ukradli-ruske-tanky-valka-na-ukrajine-t-80bv

Zdeněk

04. 07. 2022, 17:05

Tak rus právě vyhlásil ztraty Ukrajiny

"Celkové ztráty ozbrojených sil Ukrajiny podle Šojgua dosáhly 5469 lidí, z toho 2218 bylo zabito. Ukrajinská strana měla ztratit 196 tanků a obrněných vozidel, 166 děl a minometů, 97 vícenásobných raketometů, 216 vozidel a šest protiletadlových raketových systémů dlouhého doletu. Ztráty ukrajinského letectví činily 12 letadel, vrtulník a 65 dronů."

Tak to je dobré, protože fotek dodal asi na 4x tanky, 10x bvp a 4x Hummer, 1x M777 a 1x 2S3

Veritas vincit

04. 07. 2022, 16:55

Možná by měl někdo tomu neumytému Rusákovi vysvětlit, že svět nemá s ruskou jinakostí žádný problém, dokud Rusaci vegetují na "na svým" na území svého státu a nelezou k sousedům vraždit, rabovat a krást. Doufám, že ta ruská kreatůra nikdy nedostane povolení navštívit ČR, nebo EU.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kirill-rusko-kaliningrad-kreml_2207041528_pj

Zdeněk

04. 07. 2022, 16:52

Nazdár Novota, stále dlužíš vysvětlení co je to xylen a zdroj, ze kterého jsi dedukoval finské sbory na Krymu ...

novota

04. 07. 2022, 16:44

Největší odborníci zde na boj proti Rusku pojďte nám pomoc. Včera naší vojáci museli ustoupit takticky z Lysyčanska a teď jsou ruské hordy 7 km od Slavjanska což je poslední náš velice opevněný úsek. Kdo má možnost mám známé na Ukrajinské ambasádě. A Ti Vás pošlou na hranice kde Vás převezne příslušník Ukrajinské námořní pěchoty ,, IGOR,, a převeze Vás na intenzivní výcvik u Lvova na polygonu Javorový. Po 14 dnech Vás pošleme na Donbas dokud ještě udržíme zde pozice. Bohužel ruské hordy způsobily to, že oklamaly náš Generální štáb a roztáhly frontu na dlouhé úseky a oklamaly velení a pak se stáhly za hranice a mezitím obsadily praktick nechráněné jižní části naší země a hodně posílily Donbas. Pošlete nám munici , letadla, dělostřelecké granáty a kvalitní houfnice ne ty krámy M777. Ze 108 ks je funčních 34 ostatní poruchy nebo byly zničeny. Musíme zvýšenou palbou dělostřelectva převýšit možnosti ruské hordy. My střílime 6000 granátu denně okupant 50000 to je strašný rozdíl. A pošlete nám něco co mají putinové ruské hordy Krasuchu a Pancír.
Ukrajinská ambasáda je cca 150 cm od bývalého pomníku okupanta Koněva.
Sláva ukrajině a držte nám palce v boji.

Zdeněk

04. 07. 2022, 14:34

Mám na tebe drobné kontrolní otázky.
1. Kdy za 2. svět. války padla britská vláda
2. Kterému generálovi zachránil život generál Žukov.
3. na podvozku kterých tanků byly postaveny stíhače Ferdinand a StuG IV a které firmy je vyvinuly a postavily.

Na Wiki to nenajdeš, ale dohledat se to dá, tak spěchej..

Veritas vincit

04. 07. 2022, 14:30

nand
"Spíše si ale kladu otázku, jak člověk musí být pitomý, aby z Banderovců dělal hrdiny..."
*
Můžeš mi prosím ukázat, kde konkrétně tady dělám z Banderovců hrdiny, slovanský chytrolíne ?
Já myslím, že normální člověk by to napsal rovnou.
Jsi normální?
Tak chci vidět kopii svého textu, kde píšu, že Banderovci byli hrdinové.
Děkuji.

Zdeněk

04. 07. 2022, 14:20

Kamaráde nevybral sis toho nejslabšího protivníka, alespoň co se týká 2. svět. války, věř mi ...

nand

04. 07. 2022, 14:15

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Berlin

Chlapi, máte těžký život rusobijců, všude samý rusák, všechno se nezapadá do vašeho světanázoru je fake a potom jen hledíte co se děje...
Tak bych rád věděl, jestli vy tři (Zdeněk, Nato, Veritas) máte dohromady IQ nad 100 :-)

A pozor, já mám Rusko za agresora co nemá na UK co dělat!!
Spíše si ale kladu otázku, jak člověk musí být pitomý, aby z Banderovců dělal hrdiny...

Zdeněk

04. 07. 2022, 14:13

NATO ono i v té Wikipedii je napsané, že se jedná o odhady na základě tabulkových počtů.
Pokud já vím, tak nejsilnější jednotkou bitvy o Berlín byla 12. armada generála Wencka, který měl vést protiútok, ta měla asi 100000 mužů a několik desítek tanků, ale prakticky žádné palivo. Žádný protiútok tak nikdy nebyl a Wenck své muže zachránil tím, že se vzdal Američanům.

NATO!

04. 07. 2022, 14:03

Božínku, 700 000 německých vojáků v bitvě o Berlin? Tam měli maximálně 100 000 "vojáků", vesměs starce a děti. Odkud by Hitler vzal tolik vojáků, jelimane. Wiki ti lže, tam historii o Druhé válce píšou rusáci.

Zdeněk

04. 07. 2022, 13:57

Slavoslav do bitvy o Berlín se obecně řádí i bitva o Seelowske výšiny, kde teda mimochodem Rusáci taky pěkně vykrváceli.
Ja popisoval závěrečnou bitvu za hranicemi Berlína po 20 dubnu 1945.

Jo další koho bych pro začátek doporučil je Karel Pacner, čte se trochu hůř a rozsah jeho znalosti byl fenomenální.

Zdeněk

04. 07. 2022, 13:50

Nastuduj si výrazně lepší zdroj, doporučuji třeba Bitva o Říšský sněm od Tonyho Le Tissiera, vynikající kniha z roku 2003, psaná poměrně pochopitelně, mohl bys ji zvládnout i ty.
Zajímavá je i třeba Berlín okamžiky zkázy 1945 od Anthony Beevora

O druhou svět. válku se zajímám 20 let a věz, že jsem si nastudoval zdroje obou stran...

Slavoslav

04. 07. 2022, 13:48

nand

zalezi ci beries celu operaciu vratane obklucovacich operacii v sirokom okoli Berlina, alebo boje v Berline samotnom co bola zaverecna bitka operacie

nand

04. 07. 2022, 13:42

Zdeňku,
i lhát se musí umět.... to už není náhoda že největší rusobijci mají nejmenší IQ :-)Co nám říká wiki o bitvě o Berlín.


Bitva o berlín
Na straně SSSR:
2 500 000 vojáků,
(v tom 185 000 Poláků),
6 250 tanků,
7 500 letadel,
41 600 děl a minometů


Neměcké síly:
766 750 vojáků,
1 519 tanků a obrněných vozidel
2 224 letadel
9 303 děl a minometů[2][3]
Berlínská posádka:
kolem 50 000 vojáků Wehrmachtu, Waffen-SS
a Hitlerjugend.
V záloze bylo 40 000 příslušníků Volkssturmu
doplněných policejním a hasičským sborem.[4]


ztráty
Archivní výzkum
81 116 mrtvých či pohřešovaných[5] (včetně 2 825 Poláků[5])
280 251 nemocných či zraněných
Celkové ztráty 361,367 mužů
1 997 tanků,
2 108 ks dělostřelectva,
917 letadel[5]
Neměcké ztráty:
88 080 mrtvých,
479 298 zajatců[6]
Celkové ztráty 937 378 mužů
Uvnitř obrany Berlina:
22 000 civilistů,
okolo 22 000 vojáků[7]

Zdeněk

04. 07. 2022, 13:33

Tak ono vůbec přistupovat ke komunistickým a zvláště ruským válečným bajkam, jako ke zdroji pravdy a poznání je docela ošemetné.

Pamatuji si na jedno hlášení Svobodovy armády, kdy hlásili zničení 200 Ferdinandů a Elephantu z celkem 90 vyrobených...

Zdeněk

04. 07. 2022, 13:22

Nand tos čerpals z Wikipedie co, nic proti, ale nevadí ti, že během Ostravské operace mělo podle ní padnout 100000 a být zajato 150000 Němců ze 150000 celkem?
Já ti dám jinou bitvu: Bitva o Berlín, ten byl bráněn asi 40000 obránci, z nichž jen minimum mělo dobrou výzbroj, přesto Rus odepsal nejméně 100000 mužů, což jsou počty mrtvých na berlínských hřbitovech. Ovšem je pravda, že měli asi 250000 zajatců, včetně žen a dětí ...

Já nezpochybňuji, že Ukrajinci mají těžké ztráty, ale k ruským zprávám přistupuji stejně jako ke 2000 zajatců a desítkam kusů techniky u Zoloteho, nikdy je nikdo neviděl a prosím, že by si russ odepřel PR .... to se mi nezdá. Stačí se kouknout na Oryx, kde každou zdokumentovanou ztrátu jedné či druhé strany okamžitě zveřejňují.

Podle posledních zpráv, které hlásí sám Russ, tak mají 6000 zajatých Ukrajinců, tomu klidně věřím, ale upozorňuji, že ten počet je téměř stejný už asi měsíc...

frhk

04. 07. 2022, 13:17

Ruská armáda - to je pouze pár různých prototypů zázračných zbraní .... a hromada obstarožních vehiklů. Pokud jde o mužstvo, pak jde o několik málo elitních jednotek speciálních sil ... doplněných hordami marodérů a zbabělých ožralých grázlů, schopných tak akorát vraždit civilisty, vykrádat obchody, znásilňovat, podpalovat a drancovat dobyté vesnice. Tato armáda odedávna vítězí jen za cenu vlastních obrovských ztrát, kdy další a další lidské vlny překračují nepřátelské zákopy zasypané mrtvolami spolubojovníků, o nějaké taktice zde nelze mluvit. Jedinou taktikou je metoda spálené země, města srovnaná se zemí a teror vůči obyvatelstvu. Pokud by měli Ukrajinci již v lednu zbraně dodané Západem s několikaměsíčním zpožděním, dostali by Rusáci na pr__el už 24.února, ani nemluvě o situaci, kdyby UKR měla výzbroj úrovně NATO
I vznik a následné sedmdesátileté etablování zrůdného komunistického režimu právě v Rusku nebylo vůbec náhodné, stejně jako jeho tamní rezidua.

Veritas vincit

04. 07. 2022, 13:10

nand
"chybí tam to nejdůležitější - Rusko porazilo v prvních dvou měsících to co pomohlo zastavit Hitlera..."
*
Rusko ještě nic a nikoho neporazilo.
Kdyby platila tvoje lež, tak by v Kyjevě vládla ruská loutka... :slight_smile:
Putin dopadl u Kyjeva stejně, jako Hitler u Moskvy.
Ukrajinci budou dál střílet na ruské okupanty. Dalších 10, 20, 30 let. Nikdy se už nevzdají...
Rusákům minimálně v Evropě už nikdo "nepodá ruky". U moderních technologií si neškrtnou. Rumunsko s Bulharskem bude za 10 let 2x vyspělejší, než Rusko... o životní úrovni a HDP na 1 obyvatele ani nemluvím. :slight_smile:

nand

04. 07. 2022, 12:59

chybí tam to nejdůležitější - Rusko porazilo v prvních dvou měsících to co pomohlo zastavit Hitlera. Rozbahněná země která byla pro tanky neprůjezdná. Proto museli jezdit pouze po asfaltu a byly jak na střelnici.
Co se týká podcenění jejich posledních úspěchů.
Ok Jaká jsou fakta. Dokázali obsadit průmyslovou opevněnou oblast, kde žilo cca. 400 tisíc. lidí a bráněnou tím nejlepším, co UK má.
Takže rozsah podobný jako Ostravská operace za 2SV. Jenže tam přišli rusové o 25 tisíc mrtvých a cca. 82 tisíc zraněných. Nyní to byl jen zlomek. Tolik k podcenění jejich úspěchu.

Faktem je, že zatímco každý den se zveřejňují desítky videí se zajatými nebo mrtvými ukrajinskými vojáky, tak na straně rusů je to jen pár videí.
Na začátku války to bylo naopak.

Dokonce i samotní ukrajinci uvádí ztráty ve výši 80% jejich vycvičených vojáků. Viz. článek na proti ruském sky news.
Nyní UK už posílá na smrt nevycvičené nedávno odvedené muže bez pořádné výzbroje - viz. hromada videí každý den s výpovědí nových zajatců.

Rusko je agresor, ale to co tu předvádí ukrajinská úderka to je jak ze zvláštní školy....

Zdeněk

04. 07. 2022, 12:44

To bude asi to, jak si Pejkov stěžoval, že už jim nikdo nevolá.

Tady ten článek stojí za přečtení:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ap-ukrajinsti-vojaci-popisuji-boje-na-vychodni-fronte-jako-peklo-na-zemi/2227854

zvláštní, že takový článek u nás bez sebemenších problémů vyjde, navzdory teorií jistých jedinců, že žijeme v cenzuře a diktatuře homosexuálního Bruselu.
Myslíte, že něco podobného vyjde ve svobodném a demokratickém Russku?

https://www.sport.cz/clanek/hokej-evropske-ligy-hruza-ruskeho-golmana-pokracuje-po-zatceni-skoncil-v-nemocnici-pak-deportace-za-polarni-kruh-3471336

Slavoslav

04. 07. 2022, 12:36

markus

najnovsia teoria v rusku je, ze schvalne predzluju vojnu, aby cim viac vycerpali zapad a ekonomicky ho znicili. + si zapad este aj vyprazdni sklady zbrani ktore oni bez problemov znicia na Ukrajine a na zapade bude potom chybat

len to este lokalizovane srackomety nestihli prebrat a tak to Martinko este nesiri ako dalsiu svoju uzasnu analyticku syntezu nezavislych informacii ktore on absorbuje

Veritas vincit

04. 07. 2022, 12:31

Českejblb
"Se divím, že zdejší milovníci hnědých otvorů, v čele s Kájou už nejsou v USA."
*
Přezdívka sedí.
Hnědé okruží na krku od ruského špindíry a ochablé krční svaly, uvyklé ruskému svěrači ti evidentně brání v okysličování dutiny, Slovane. :slight_smile:
Proč se stěhovat někam, kam svobodně zaletím kdykoliv?
Smutnou skutečností je, že "Route 66" jsem ještě nestihl. Snad to výjde příští rok.

Je čas vtipně vracet slovanským oslíkům léta nesvobody, zákazy vycestovat, udávání sousedů a ostatní "slavné vymoženosti" socialismu. :slight_smile:
Ještě by se mohlo stát, že to tady rudí dutohlavci s oběma rukama levýma zase podělají...
"Kupodivu" za sociku i kapitalismu nikdo do Ruska natrvalo neodjel, ani nejkovanější dutohlavci. Občas nějaký trouba zajede do Ruska "na kukačku" a horem pádem hned zase zpátky do zlatého kapitalismu, blahobytu EU pod ochranu NATO. :laughing:

markus223

04. 07. 2022, 12:28

Martin23: Koukám, že jsi takticky zamlčel ta území o které ta slavná a neporazitelná ruská armáda přišla, když je Ukrajinci vykopali od Kyjeva, Sum a Černihivu. :-) Ale od tebe se samozřejmě dozvím, že to byl jenom klamný manévr co? :-D

Zdeněk

04. 07. 2022, 12:16

Českejblb, proč, sám si se identifikoval, tak já jen podepisuji a věz, že poznání je první krok k nápravě ...

„Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.“ J. Werich

Hb74

04. 07. 2022, 11:51

??? když nebude kukavůz, tak se v těch tvých sračkách utopíš. buď rád, že to za tebe někdo uklidí

Českejblb

04. 07. 2022, 11:35

Se divím, že zdejší milovníci hnědých otvorů, v čele s Kájou už nejsou v USA. Tak snad mají doma nějakou tu sarančí rodinku aby pomohli slovanským bratrům. A nezapomeňte mě hodit k pobouchaným rusákům, jak je u vás rozumbradů zvykem.

Veritas vincit

04. 07. 2022, 10:52

Tomáš
"Brutální propaganda nedává prostor pro mírová jednani a slibena podpora vede k velkým lidským ztrátám uprednostnovat rekonstrukci zničených oblasti před mírovým jednáním je důvod,..."
*
S okupanty se nevyjednává, ale bojuje, dokud na to mají obránci kuráž a sílu...
Jenom zbabělý blbec se vzdá (1938/1968) a odžije zbytečný život v otroctví okupantů. :slight_smile:

Veritas vincit

04. 07. 2022, 10:48

???
"Zdendo musím říct, že tebe a tvoje kolegy obdivuji...užasný že si najdete čas na zádi kuka vozu pročítat internetová fora ..."
*
Je pěkné, že s láskou vzpomínáš na své původní pracovní zařazení. :slight_smile:
Alespoň jsi byl v minulosti užitečný a nějaký důchod si zasloužíš.
Na vtipné glosování tvých i dalších výplodů slovansko-ruské "inteligence" v ČR zas tolik času netřeba. Myslím, že by to hravě zvládnul se základním rozhledem i podprůměrný žák střední školy o přestávce. :slight_smile:

Zdeněk

04. 07. 2022, 10:46

No tak když stát, v podstatě bez válečného námořnictva, potopí vlajkovou loď protivníka a k ní dalších 9 potvrzených, těžko hovořit o drobném lokálním úspěchu.
Navíc tvoje superarmáda postupuje zhruba na 50 km fronty dlouhé přes 2000km ...

Tomáš

04. 07. 2022, 10:37

Každá armáda může utrpet nezdár, rozhodující je zda se dovede s neúspěchů bojových operaci vzchopit, preskupit a zkoncetrovat sily na jiném miste. Horší je situace armády, kdyz se podaří protivníka odrazit a vzápětí ztratit iniciativu, a jen ji vyvazovat dilcimi výsledky., třeba na moři potopenim lodi.
Brutální propaganda nedává prostor pro mírová jednani a slibena podpora vede k velkým lidským ztrátám uprednostnovat rekonstrukci zničených oblasti před mírovým jednáním je důvod, proč tato konfliktní operace nemá zatím řešení a mluvít o vítězství je nepatřícne. Z těchto důvodů nemá význam vést diskusi, protože to je nekonstruktivni záležitost, ják řekl Mistr Jan u kulu, "svatá prostoto", když babička přiložil poleno k jeho hranici.

Zdeněk

04. 07. 2022, 10:35

Takhle v Russku fajrujou nehořlavé stavební materiály
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-ruskem-kyzylu-hori-skladiste-temer-tri-tisice-metru-ctverecnich-40402037

chtěl jsem přidat něco vlastního, ale tenhle komentář Vladimíra Kohanta je nepřekonatelný :rofl:
"Jo. Onehdá jsem si opékal buřty na ztraceném bednění. Když dohořelo přikládat jsem do ohniště zámkovou dlažbu. O prázdninách čekáme návštěvu že zahraničí. U nich nesmí na zahradě dělat ohně, tak stavím hranici z lešenářských trubek. Ještě musím zajít někam do soustružny pro špony na podpal."

Veritas vincit

04. 07. 2022, 10:28

T54-55
"Jak bývá zvykem Vv, lže a lže."
*
Ukaž mi Slovane, kde je v Minských dohodách zmíněno Rusko, jako jedna ze stran konfliktu (přímý účastník) Minské dohody, nebo kde je formulována nějaká role Ruské armády v Minské dohodě I., nebo II.?

II. "Minská dohoda."
¨Písemnou dohodu o klidu zbraní podepsali pod záštitou OBSE stejní lidé, kteří podepsali první protokol z Minska:
za OBSE švýcarská diplomatka Heidi Tagliaviniová
za Ukrajinu její bývalý prezident Leonid Kučma
za Rusko ruský velvyslanec na Ukrajině Michail Zurabov
za vzbouřenecké republiky jejich vůdci Alexandr Zacharčenko a Igor Plotnickij

Soubor bodů, které měly být splněny:
https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf

Prohánějí se snad na Ukrajině dnes okupační armády ostatních garantů, států OBSE ???
Ani po podpisu dohody 15.února 2015, nepřestali ruští separatisté útočit na Debalcevo...
Garantovat dohody Minsk II. o klidu zbraní pro Rusko znamená, vtrhnout s 200 000 armádou do cizí země a zaútočit na hlavní město Ukrajiny Kyjev, který se ani nenachází na sporných územích...
Takhle to vypadá, když má Slovan (T54/55) v hlavě dutý ruský pirožek (knedlik). :slight_smile:

Zdeněk

04. 07. 2022, 10:18

Otazníku podle sebe soudím tebe? No tak alespoň máš praci na čerstvém vzduchu, nicméně co kočička, už jste ji smazali?

Zdeněk

04. 07. 2022, 10:16

Téčko, doběhl ti ban nebo ses vrátil z nemocnice, kde jsi se ocitl poté cos americký šmejd Roundup nahradil russkym novičokem?
Každopádně pro osvěžení Minské dohody

Dojednaný klid zbraní a stažení těžké vojenské techniky na dohodnuté vzdálenosti (tři pásma podle dosahu zbraní) byly stvrzeny písemně v rámci tzv. kontaktní skupiny, tj. za účasti proruských separatistů a Ukrajiny, a vstoupily v platnost 15. února 2015 okamžitě s úderem půlnoci. Dohoda dále určovala, že bude zajištěno efektivní sledování a ověřování příměří ze strany OBSE, amnestie a zákaz pronásledování a trestání osob v souvislosti s událostmi v Doněcku a Luhansku a propuštění všech rukojmí jak z Ukrajinské armády, tak z povstaleckých skupin.
Stažení všech zahraničních ozbrojených útvarů a zařízení pod dohledem OBSE.
Obnovení kontroly nad státní hranicí ukrajinskou vládou v celé zóně konfliktu mělo začít první den po komunálních volbách a dokončeno mělo být po provedení úplné politické regulace.
Měla být provedena ústavní reforma, klíčovým prvkem měla být decentralizace a schválení trvalých právních předpisů o zvláštním postavení některých rajónů Doněcké a Luhanské oblasti s místní samosprávou, dohodnutých se zástupci těchto území.

Kdo především nedodržoval dohody lze snadno dohledat, nicméně Ukrajina to rozhodně nebyla, i když svatá nebyla taky.

???

04. 07. 2022, 10:08

Zdendo musím říct, že tebe a tvoje kolegy obdivuji...užasný že si najdete čas na zádi kuka vozu pročítat internetová fora :rofl:
PS: když nevíš proč jim to tam bouchá za frontovou linií tak musíš víc čist, píšou to i u nás:wink:. Zjistí to i rusák, stejně jako jak funguje německá PZH2000 , kterou vyřadili němckým minometem.... Ceasary mají už naštudované :upside_down: https://eadaily.com/ru/news/2022/07/03/rossiyskie-boycy-zavladeli-trofeynoy-nemeckoy-gaubicey-pzh-2000

Veritas vincit

04. 07. 2022, 10:05

Za nejvýstižnější větu celého článku považuji:
"Nahlédnutí do průzkumu a plánování okupantů nám ukazuje, že debakl skupiny sil „Střed“ nevznikl ani tak podceněním sil protivníka, ale extrémním přeceněním svých vlastních možností."

Ruští "nadlidé" jako vždy mnohonásobně nadhodnotili své mentální i materiální možnosti. Což dělají v podstatě neustále se střídavými úspěchy. V historii Ruska nejsou pouze velká vítězství (2.sv.), ale také veliké prohry (1904-1905 (Japonsko), 1919-1921 (Polsko), 1979-1989 (Afghánistán)) na které Rusáci velmi rádi a často zapomínají. :slight_smile:

NATO!

04. 07. 2022, 10:04

Ano, martinku anal ytiku, ty čteš o vítězství jedné strany. Jak jinak. A mezi náma, víš, kolik má Holandsko a Belgie rozlohu? Tys připočítal i zabranou část Ukrajiny, kterou okupovali i předtím? Abys měl henten "úspěch" speciální vojenské operace? Že tys zase něco.....nedomyslel.

Slavoslav

04. 07. 2022, 10:03

T cko

pocuj, osviez mi pamat, ci nebolo sucastou tych dohod, ze sa Ruska armada stiahne z uzemia DNR/LNR. Lebo si spominam na rozsudok isteho Ruskeho sudu kde riesili uplatky v Ruskej armade. V zdovodneni Ruskeho sudu sa hovorilo o uprednostnovani firiem pre zasobovanie ruskych vojsk na uzemi LNR/DNR ktore tam vsak podla Minskych dohod nemali co robit

to mi nejak nevychadza.

Veritas vincit

04. 07. 2022, 09:16

garik
"...Stálo to za to ? Přitom stačilo plnit Minské dohody !"
*
Proč tady lžeš Rusáku ?
Rusko vůbec nebylo součástí Minských dohod, tak co dělá na Ukrajině ruská armáda ??

Veritas vincit

04. 07. 2022, 09:11

pavel
"... jense prodlužuje ničení,zabíjení neviných...."
*
Ničí a zabíjejí Rusáci na cizím území...
Ukrajinci bojují za svoji zemi.
To není jako zbabělý československý odpad 1938/1968.
Dokud se Ukrajinci budou bránit, tak je budeme podporovat. Tak to dělají normální lidé.
Podle charty OSN se každá napadená země může bránit všemi prostředky a za pomoci svých přátel...

Zdeněk

04. 07. 2022, 09:10

Může mi Timur Žeryk a jeho parta prozradit, proč se Russko nepochlubilo sobotním ohňostrojem v Berďansku?
Ukrajinu chápu, ta tam prostě "nemůže" dostřelit...

Slavoslav

04. 07. 2022, 09:04

Zdenek

pre lepsiu ilustraciu to znamena, ze za mesiac bojov nedokazala Ruska armada obsadit ani ekvivalent Ceskeho Krumlova co sa okresu tyka

Veritas vincit

04. 07. 2022, 08:59

"Národ, který se nepoučí z historie, je odsouzen k tomu si ji zopakovat."

Stejně jako Putin nedobyl za 3 měsíce Kyjev, nedobyl ani Hitler za 3 měsíce Moskvu (1941)...
I Putin, stejně jako Hitler "přehodnotil" priority ... a za 2 roky se situace pomalu obrátila...
"Západ" jak tady o něm kvákají zdejší slovanské geny (1/3-nová náplava), tedy už opět 32 let i "My" (Češi, Moravané a Slezané) stál evidentně vždy na straně dobra a normálnosti.
Nejen proto také nemusíme lhát o technické vyspělosti, ekonomické síle, nemusíme blokovat internet, umlčovat a zakazovat sdělovací prostředky.
Škoda, že se nás slovanské, proruské vokurky drží jako vši kožichu a neprchají ke svým soukmenovcům do Ruska "za lepším". Tomu já říkám obrovské vítězství normálnosti a kvalit demokracie ("Západu").:laughing:
Ukrajině zdar a přesnou mušku. :flag_ua::thumbsup:
God Bless America!:flag_us::thumbsup:

Zdeněk

04. 07. 2022, 08:54

Včera jsem se díval na ukraine war map a postup za měsíc a něco dělá asi 1500 km2, zhruba 0,3% rozlohy Ukrajiny a "výsledkem" je měsíční krajina...
Ovšem jak nám Marťa vysvětlí, že začaly lítat sklady a základny i více než 90 km za frontou, to nevím ...

Zdeněk

04. 07. 2022, 08:47

Slavoslav, samozřejmě, nemůžeme být zase až tak optimističtí ...

pavel

04. 07. 2022, 08:45

neustále skřet banderovcu šašek Zelenský vítězíme,zvítězíme a rusové ovládají co potřebuji a mám dojem že i přesto že celý sět dodává zbraně tak to bude ho..o platný! jense prodlužuje ničení,zabíjení neviných.A Zelenského banda si žije v přepychovém bunkru za americké dolary která komediantovi plní konta a co vám ukrajinci plní amerika hroby.

Slavoslav

04. 07. 2022, 08:38

Zdenek

predpokladam, ze to budu kombinovane straty vratane zranenych. Kazdopadne ano, Rusi sa momentalne chvalia stvorcovymi kilometrami co Martinko ochotne prebral, ale zabudaju hovorit ako vypada ta stvorcovo kilometrova bilancia za posledne dajma tomu dva mesiace a to uz nie je ziadna slava.

Inak, ucet za Hadi ostrov je niekolko stoviek milionov. Kriznik Moskva, nakladna lod + par mensich, niekolko systemov PVO, vrtulnik a to su len potvrdene straty

Hb74

04. 07. 2022, 08:38

hoši, diskutujete s maturantem z déjepisu. nezapomínejte na to!!
to je ještě lepší než absolvent VŠŽ

Zdeněk

04. 07. 2022, 08:22

Slavoslav
podle nějstřízlivějších odhadů, Rusaky stál Severodoněck a Lysyčansk 15000- 25000 vojáků, především chudáků ze DLR a LLR, ale taky z VDV, námořní pěchoty a SpecNaz. Za měsíc a půl fakt obchod jako :pig:. A to na to soustředili prakticky polovinu svých úderných sil ...

Zdeněk

04. 07. 2022, 08:16

Martinko už to čtu, kolegové ovšem čekají něco ale echt, tohle je dost slabota. Měl si na přípravu celý včerejšek, tak přidej. Čekáme minimálně oslavnou ódu na dobytí Lysyčansku.

Slavoslav

04. 07. 2022, 08:16

Martinko

tak uz nie len VDV v Hostomeli, ale aj cela armada Stred bola obetovana, aby Rusi mali vobec sancu v Donecku kde nasledne postupovali zavratnym tempom km az dva na den. Keby hlupost nadnasala tak mozes Muskove satelity zrazat vychadzkovou palicou

Martin23

04. 07. 2022, 08:07

Jako v roce 1943. Všude čtu vítězství té jedné strany, debakly té druhé strany.
No jo a kde je realita? RA získala za těch cca 140 dní území jako Belgie a Nizozemí dobromady.

Zopakuji to ještě jednou
V žádné válce od roku 1945 proti sobě nestáli tak silní soupeři (UA podporovaná celým Západem od roku 2014).

No a jenom díky útoku skupiny "Střed" RA, chyběly desítky tisíc vojáků UA na 8 let zodolňované hranici na Donbasu.

A jenom díky tomu mohla početně slabší RA dosáhnout současného stavu, kdy sice po týdnu bylo rozhodnuto o výsledku války, ale dosáhnout daných cílů může RA jen pozemně. Teď jde o zástupnou válku.

Současná válka je o tom, že pomocí dělostřelectva a raket na sebe střílejí RA a UA. RA má 10x víc těchto zbraní a mnohem víc střeliva. Proto UA dnes má šílené ztráty, které nemá čím nahradit.
UA je od konce toho prvního týdne v roli obětního beránka. Cílem Západu je oslabit RA a tím pádem co nejdéle udržet UA bojeschopnou a tím maximalizovat poškození RA.
Kdyby šlo západu o UA, tak by tento jednal. Ale jak to hezky řekl včera Fiala, je potřeba dál dodávat zbraně a jak právě mají za úkol média, je třeba celou situaci na Ukrajině popisovat politicky přijatelně. UA má přeci velmi dobré vyhlídky.
Přestože tedy bez desítek miliard pomoci ve zbraních a financí by již dávno UA padla a přestože již dnes přestává mít UA dostatek bojeschopných jednotek, kterédoplňuje lidmi bez výckviku. Ten je dnes další nutnou pomocí západu UA, aby se situace ještě pár týdnů udržela.

No tak uvidíme, kdy se ti, co o tom rozhodují, usmyslí, že doplní stavy UA vojáky států východního křídla NATO?

alexa123

04. 07. 2022, 07:32

Jednotky s čestným titulom "gardová" ešte môžu po takom debakli nosiť tento titul?