EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Francouzská Cizinecká legie má nový regiment – v Mayotte byl obnoven 5. cizinecký pluk

 05. 06. 2024      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

„V rámci restrukturalizace francouzské armády a na základě rozhodnutí ministra ozbrojených sil byl odřad cizinecké legie Mayotte (DLEM) přejmenován na 5. cizinecký pluk (5e RE). Toto opatření vstoupí v platnost 1. června 2024,“ oznámila francouzská Cizinecká legie 3. června na Twitteru.

légionFoto: Pionýři Cizinecké legie při přehlídce na Champs-Elysées | Marie-Lan Nguyen / CC BY 2.5

S pozastavením branné povinnosti a následnou vlnou restrukturalizace, která postihla francouzské ministerstvo armády, se počet armádních pluků výrazně snížil. V posledních letech však byly tradice některých z těchto pluků obnoveny. To je například případ 5. kyrysnického pluku (5e Régiment de Cuirassiers, tradičně nazývaného Royal-Pologne), jedné z nejstarších a nejprestižnějších jednotek francouzského jezdectva – dnes obrněného pluku vyzbrojeného tank Leclerc. Totéž platí pro 5. dragounský pluk (5e Régiment de Dragons), jehož tradice převzalo v roce 2009 Centrum bojového výcviku (CENTAC).

Cizinecká legie v tomto procesu nestojí stranou. V sobotu 1. června se z Mayottského odřadu cizinecké legie (Détachement de la Légion étrangère de Mayotte, DLEM) stal 5. cizinecký pluk. Organizace legie je nyní založena na deseti plucích, včetně 13. půlbrigády Cizinecké legie (DBLE).

5. cizinecký pluk (dříve známý jako 5. pěší cizinecký pluk, 5e Régiment Étranger d'Infanterie) byl zformován v roce 1930 v Tonkinu (dnes části severního Vietnamu, tehdy součást francouzské Indočíny) a je prestižním plukem, který se během druhé světové války vyznamenal v boji proti japonským císařským silám. V roce 1940, zatímco vichistická vláda povolila japonské armádě vstup do Indočíny, ta vtrhla do Tonkinu silou. U Lang Sonu se vyznamenal 2. prapor 5. cizineckého pluku. V roce 1941 bojovaly 1. a 3. prapor pluku během francouzsko-thajské války v Kambodži u Battambangu a u Pailinu. A pluk se účastnil i závěrečných bojů proti Japonsku v roce 1945.

Po jejich skončení byl také poprvé rozpuštěn. Ale záhy obnoven a účastnil se bojů proti Vietminhu v Indočíně. Poté, co si vysloužil přezdívku „Tonkinský pluk“, se až do roku 1962 účastnil operací v Alžírsku. Následujícího roku byl transformován na ženijní jednotku Cizinecké legie a vyslán do Francouzské Polynésie, kde byl v roce 2000 rozpuštěn v rámci nových restrukturalizačních opatření uvalených na ozbrojené síly. 

Odřad DLEM, zformovaný z původně 2. roty 3. cizineckého pěšího pluku, držel původní prapor 2. cizineckého pěšího pluku a převzal i jeho motto: „Pericula ludus“ (Mé potěšení je v nebezpečí). Transformaci DLEM na 5. cizinecký pluk prozatím neprovázela změna struktury, která zůstává velitelskou a logistickou rotou a bojovou rotou se čtyřmi četami, jako tomu bylo v případě DLEM až doposud. Celkově má tento útvar přibližně 300 mužů, z toho 120 stálých legionářů a 180 rotujících, přičemž jedním z jeho úkolů je hostit jednotky na krátkodobých misích.

„Navzdory své velikosti plní DLEM/5. cizinecký pluk širokou škálu úkolů, z nichž mnohé souvisejí se strategickou pozicí jednotky v Mosambickém průlivu, a tempo je poměrně vysoké,“ zdůrazňuje Cizinecká legie. Mayotte je francouzský zámořský departement, ostrov nedaleko severozápadního pobřeží Madagaskaru. 

Francouzská Cizinecká legie je formace založená v roce 1831 za vlády krále Ludvíka-Filipa, bojová síla francouzské armády s vlastním velením a několika ozbrojenými složkami: pěchotou, jezdectvem (obrněnými jednotkami), ženisty a výsadkovými jednotkami.  Nejvyššího početního stavu dosáhla v 50. letech, kdy ji tvořilo na 60 tisíc mužů. Dnešní stav osciluje kolem 9 tisíc: 1000 důstojníků, 2000 poddůstojníků a 6000 legionářů celkem 156 různých národností, rozdělených do 12 jednotek, kterými jsou:

 • Velitelství Cizinecké legie (COMLE) se sídlem v Aubagne
 • Náborová skupina cizinecké legie (GRLE), umístěná ve Fort de Nogent
 • 1. cizinecký pluk (1er RE), dislokovaný v Aubagne (800 mužů)
 • 4. cizinecký pluk (4e RE), výcvikový pluk, dislokovaný v Castelnaudary (570 mužů plus stážisté)
 • 1. cizinecký jezdecký pluk (1er REC), dislokovaný v Carpiagne, Marseille (950 mužů)
 • 1. cizinecký ženijní pluk (1er REG), dislokovaný v Laudunu, Gard (1 000 mužů)
 • 2. cizinecký ženijní pluk (2. REG), dislokovaný v Saint-Christol, Vaucluse (870 mužů)
 • 2. cizinecký pěší pluk (2e REI), dislokovaný v Nîmes (1 300 mužů)
 • 2. cizinecký výsadkový pluk (2e REP), dislokovaný v Calvi, Korsika (1 234 mužů)
 • 13. půlbrigáda cizinecké legie (13e DBLE), dislokovaná v táboře Larzac (1 300 mužů)
 • 3. cizinecký pěší pluk (3e REI), dislokovaný v Kourou, Francouzská Guyana (250 legionářů a 380 rotujících)
 • 5. cizinecký pluk (5e RE, dříve Odřad cizinecké legie Mayotte), dislokovaný v Dzaoudzi (240 mužů, z toho 80 legionářů a 160 rotujících).

Zdroj: opex360.com

Komentáře