EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Greyhound: Tom Hanks v novém válečném filmu jako velitel torpédoborce

 10. 03. 2020      kategorie: Army zábava      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

12. června tohoto roku bude mít premiéru americký film Greyhound, na kterém se scénáristicky podílel můj velmi oblíbený herec Tom Hanks, který navíc ztvárnil hlavní roli velitele torpédoborce USS Keeling s kódovým označením "GREYHOUND". A na co že se to vlastně můžeme těšit? 

Film je natočen podle románu The Good Shepherd od autora C. S. Forestera. Možná z jeho pera již znáte postavu námořníka Horatio Hornblowera ze stejnojmenného seriálu Hornblower, líčící dobrodružství tohoto námořníka během francouzských revolučních a napoleonských válek. 

554974_m1583445613
Foto: Tom Hanks v hlavní roli filmu GREYHOUND jako kapitán Ernest Kraus | screen z traileru

Snímek Greyhound je zasazen do začátku roku 1942, tedy prvopočátku vstupu USA do 2. světové války. Navíc v době, kdy už naplno probíhala jedna z nejdůležitějších bitev 2. světové války ,,bitva o Atlantik". Velitel Ernest Krause během svého prvního, bojového nasazení dostal nelehký úkol. Bude velet mezinárodnímu konvoji 37 spojeneckých lodí, které musí překonat velmi nebezpečné vody Severního Atlantiku. V těch však operují nebezpečné, německé ponorky U-Boat v takzvaných ,,vlčích smečkách" s jediným cílem. Potopit vše co na moři potkají a narušit spojenecké, zásobovací trasy. 

Bitva o Atlantik

Bitva o Atlantik je nejdelší a jedna z nejdůležitějších kampaní druhé světové války. Trvala po celý konflikt a z hlediska vývoje války v Evropě ji lze považovat za rozhodující střetnutí. Za její vrcholnou gradaci a rozhodující část se považuje období od půle roku 1940 do půle (resp. konce) roku 1943, kdy vyvrcholilo gigantické střetnutí německých ponorek se spojeneckými zásobovacími konvoji.  Bitva o Atlantik začala 3. září 1939 kdy německá ponorka U-30 potopila britský parník SS Athenia. Postupně německé ponorky začaly operovat dále od Anglie, v severním Atlantiku a s podporou dálkových letounů Focke-Wulf Fw 200 Condor. Zlaté období německých ponorek začalo po vstupu USA do války v prosinci 1941, kdy potopily mnoho lodí u východního pobřeží Spojených států a v Karibském moři. Jedna ponorka dokonce ostřelovala ústí řeky Mississippi. Z této oblasti se německé ponorky stáhly zhruba v červnu 1942, ale poslední loď byla u New Yorku německou ponorkou potopena 8. května 1945. 

Zhruba v dubnu a květnu 1943 došlo k definitivnímu obratu ve vývoji konfliktu, kdy masivní nasazení letounů B-24 Liberator a Short Sunderland, doprovodných letadlových lodí, nových verzí radaru, ASDICu, vrhačů hlubinných náloží a min (zejména typu hedgehog) a přístrojů umožňujících určit přesnou lokaci vysílající ponorky (H/F D/F) definitivně zvrátilo poměr sil ve prospěch Spojenců. Německá vylepšení ponorek (výkonnější ponorky typů XXI a XXIII, protiletadlové ponorky, Schnorchel a vylepšené typy torpéd) nedokázaly situaci zvrátit a stále se zhoršující situace nakonec vyústila v něco, co už ani nepřipomínalo válku, ale spíše hon na německé ponorky. Velkou roli též hrála schopnost Spojenců číst německé zprávy šifrované přístrojem ENIGMA.

The former U.S. Navy destroyer USS Kidd (DD-661) on its dry-dock platform in Baton Rouge, Louisiana (USA), on 26 February 2015.
Foto: Torpédoborec USS Kidd (DD-661) v suchém doku Baton Rouge v Louisianě (USA), 26 února 2015. |  Wikimedia Commons

Mezi zajímavosti k filmu patří určitě fakt, že velká část filmu byla natočena na palubě lodi USS Kidd - torpédoborece třídy Fletcher z druhé světové války, který je dnes umístěn v Baton Rouge v Louisianě a slouží jako historické muzeum. Kidd je významnou místní památkou a turistickou atrakcí.

Taktika ,,vlčích smeček"

Vlčí smečka je označení pro taktiku hromadného útoku proti konvoji, která byla používána zejména německými ponorkami Kriegsmarine během bitvy o Atlantik a ponorkami námořnictva Spojených států proti japonské námořní dopravě v Tichém oceánu za druhé světové války.

Karl Dönitz používal pro svou koncepci ponorkové války termín Rudeltaktik (Rudel – „stádo“, „smečka“). V některých jazycích se více vžil volný překlad vlčí smečka. Německé ponorky řídil Befehlshaber der Unterseeboote (BdU, česky „velitel ponorek“). Ponorky byly při hlídkových plavbách rozmístěny v pravidelných rozestupech na liniích, které křížily pravděpodobné trasy konvojů. Pokud jedna z ponorek objevila konvoj, podala zprávu BdU. Velitelé ponorek dostali zprávu o pravděpodobném počtu německých ponorek, které se měly shromáždit k útoku, a poté, když byli v kontaktu s konvojem, rádiem zjistili, kolik jich skutečně dorazilo. Pokud se počet ponorek dostatvečně vyrovnal síle eskort, které dorazily s konvojem, měli za úkol zaútočit. Vlčí smečky představovaly pro spojeneckou námořní dopravu vážnou hrozbu,

Spojenci však dokázali vyvinout protiopatření. Slabinou vlčích smeček byla jejich rádiová komunikace, nutná pro synchronizaci útoků. Zařízení známé jako vysokofrekvenční směrový radiozaměřovač (High-frequency direction finding, HF/DF nebo „Huff-Duff“) umožnilo Spojencům lokalizovat komunikující nepřátelské ponorky a napadnout je. Efektivní byla i letecká podpora. Konvoje doprovázely eskortní letadlové lodě, letadla s dlouhým doletem a radarem a vojenské neztužené vzducholodě (blimpy). Posádky letadel monitorovaly hladinu a hledaly ponorky (které obvykle následovaly konvoj a čekaly na noc, aby zaútočily pod rouškou tmy).

Trailer už je k vidění na internetu několik dní. Co mě trochu překvapilo, jsou poměrně časté negativní reakce českých filmových fanoušků a kritiků, kteří se již nyní vyjadřují o filmu negativně, aniž by film zhlédli a jejich názory jsou tak založeny pouze na zhlédnutí traileru k filmu.

Video: Oficiální trailer k filmu Greyhound / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře

Monarchista

15. 08. 2020, 02:30

Bylo to příjemné, lidské a výkony herců velmi dobré, Hanks se předvedl jako pan Herec, v klidu dokázal upoutat. Možná, že v podvědomí jsem čekal něco více, ale byl jsem spokojený,