EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Josef Bečvář po 45 letech služby v armádě začíná novou kariéru

 14. 01. 2019      kategorie: Události      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

V lednu 2019 nastoupil Josef Bečvář, armádní generál ve výslužbě, do funkce prezidenta společnosti Glomex Military Supplies (Glomex MS). V armádě si odsloužil celkem 45 let. Odešel z ní v létě 2018 poté, co dosáhl nejvyšší mety: pozice náčelníka generálního štábu. Ve svých 60 letech začíná úplně novou kariéru manažéra v soukromém sektoru.

becvar_05
Foto: Josef Bečvář | army.cz

K armádě ho přivedl zájem o techniku

Do armády přivedl Josefa Bečváře zájem o vojenskou techniku. „Vyrůstal jsem na venkově v západních Čechách, rodiče pracovali v zemědělství. V okolí sídlilo několik vojenských útvarů, takže jako malý kluk jsem vojáky potkával a rád sledoval jejich techniku.“ Na těchto základech uzrálo v pubertě rozhodnutí zkusit přijímačky na vojenské gymnázium v Moravské Třebové. „Zajímavostí bylo, že zájemci o studium museli ještě před přijímacím řízením absolvovat náročný přípravný kurz,“ dodává Josef Bečvář.

Přijetí ke studiu znamenalo odejít jako čtrnáctiletý tři sta kilometrů daleko od rodiny a postavit se na vlastní nohy. „Komunikační a dopravní možnosti nebyly jako dnes. Domů jsme jezdili jen několikrát za rok,“ vzpomíná Josef Bečvář. Vojenské gymnázium poskytovalo svým studentům široké všeobecné vzdělání, vojenskou odbornost absolventi získávali až na vysokoškolském stupni. Proto se po maturitě posunul Josef Bečvář od rodné hroudy ještě dál: Nastoupil ke studiu na Vojenské velitelsko-technické škole ve slovenském Martině, kde vystudoval obor raketové vojsko a dělostřelectvo. 

Od bojových útvarů k vojenské policii

Po absolvování vysoké školy začal Josef Bečvár sloužit u bojových útvarů. Začínal v roce 1981 od základních funkcí: velel palebné četě i baterii, sloužil na Správě raketového vojska a dělostřelectva Ministerstva obrany. Poté dle tehdejších karierních pravidel mohl absolvovat postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně, kde studoval v letech 1986 až 1989. Vrátil se k bojovým útvarům jako vyšší důstojník na divizní stupeň, kde sloužil ve štábních funkcích ve své dělostřelecké odbornosti. To už se ale psal rok 1990, kdy bylo zřejmé, že ozbrojené síly čeká radikální proměna. Armáda se zmenšovala, řada útvarů se rušila, zároveň ale vznikaly úplně nové organizační části. Jednou z nich byla vojenská policie, ke které nastoupil Josef Bečvář v roce 1991. Josef Bečvář to komentuje: „Bylo mi jasné, že bojové útvary čeká významná redukce. Nově založená vojenská policie se budovala a měla perspektivu, proto jsem se rozhodl změnit zelený baret pozemních sil za černý – policejní.“ 

Práce u vojenské policie zároveň znamenala možnost dalšího vzdělávání na specializovaných školách v zahraničí a s ní přišel i první kontakt s francouzským prostředím. V roce 1993 byl Josef Bečvář vyslán na kurz četnictva ve francouzském Melunu. „Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale už jako kluk jsem měl přání jednou žít na delší dobu ve Francii, dokonce jsem si na zeď dětského pokoje pověsil její mapu. Díky armádě se mi to splnilo,“ oceňuje Josef Bečvář. Do Francie se podívá ve vojenské službě ještě několikrát: Ke konci 90. let si doplní vzdělání pro vyšší velitelské funkce na Vševojskové škole obrany v Paříži a dvakrát, poprvé v letech 2004 až 2007 a podruhé v období 2011 až 2014, bude v Zemi galského kohouta působit jako přidělenec obrany. 

Na generálním štábu Armády ČR

Mezitím pokračoval i jeho funkční a hodnostní růst v rámci vojenské policie. Od roku 1999 sloužil Josef Bečvář jako její náčelník a v roce 2003 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Další zlom v jeho vojenské kariéře přišel v roce 2007 poté, co se vrátil z Francie po třech letech na postu přidělence obrany. Následně byl ustanoven na funkci ředitele Sekce rozvoje druhů sil. „Jde o funkci, ve které člověk řeší rozvoj všech částí armády, a to ve větším detailu než samotný náčelník GŠ. Byla to jedinečná zkušenost,“ komentuje. Následně Bečvář vykonával funkci zástupce náčelníka generálního štábu – náčelník štábu a v roce 2011 odjel podruhé do Francie na místo přidělence obrany. Po svém návratu v roce 2014 vykonával funkci prvního zástupce náčelníka generálního štábu. Jeho kariéra vyvrcholila 1. května 2015, kdy byl jmenován prezidentem republiky do funkce náčelníka generálního štábu. O rok později byl povýšen do nejvyšší vojenské hodnosti – armádní generál.

becvar_01
Foto: Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Josef Bečvář během cvičení NATO v roce 2015 | Wikimedia Commons

Do funkce nastoupil v období, kdy ekonomika rostla, politici byli ochotni navyšovat výdaje na obranu a zdůrazňovala se potřeba velkých modernizačních a vyzbrojovacích projektů. V této atmosféře se Josefu Bečvářovi podařilo prosadit Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2025, která byla schválena vládou ČR. Podle ´not´ tohoto dokumentu se dnes postupně realizuje přezbrojení Armády ČR jako celku.

Dalším Bečvářovým úspěchem ve vedení armády byla výstavba aktivních záloh. Tato dlouhodobě stagnující část armády se díky nové legislativě i koncepci výstavby jednotek AZ u bojových útvarů stala váženou a důležitou součástí ozbrojených sil ČR, která nemá problém získat zájemce o službu. Počet příslušníků AZ, který se ještě v roce 2015 pohyboval okolo tisícovky, se zvýšil na trojnásobek.

becvar_03
Foto: Generál Bečvář ve Vyškově oceňuje tři nejlepší z úspěšných absolventů kurzu základní přípravy  Aktivních záloh | army.cz

Zlepšil se i vztah zaměstnavatelů ke svým zaměstnancům, kteří jako záložáci tráví několik týdnů v roce na vojenských cvičeních. To vše díky zatraktivnění služby v zálohách po stránce finanční, materiálového vybavení i náplně cvičení, které realizoval tým pod Bečvářovým vedením.
Josef Bečvář skončil ve funkci náčelníka GŠ Armády ČR 30. dubna v roce 2018; jeho nástupcem se stal Aleš Opata. Jako všechny kariérní vojáky, kterým se podařilo dosáhnout generálských hodností, ho čekalo dilema, jak začít v pozdním věku novou kariéru.

becvar_02
Foto: Josef Bečvář s generálem Petrem Pavlem | army.cz

Nová kariéra v 60 letech

„Nenávidím slovo důchod,“ potvrzuje Bečvář, že odchod na odpočinek nepřipadal v jeho případě v úvahu, i když loni dovršil 60 let, z nichž 45 strávil v uniformě. „V rozhovoru, který jsem dal v závěru svého působení na GŠ deníku Právo, jsem potvrdil, že dokud jsem ve službě, žádné kontakty se zbrojaři kvůli další kariéře dělat nebudu, ale potom si nechám všechny možnosti otevřené. To jsem do puntíku dodržel,“ konstatuje Bečvář a předznamenává tak svůj nástup do společnosti Glomex Military Supplies. 

Cesta k tomuto zaměstnavateli ale nebyla tak přímá. Generálům ve výslužbě se po odchodu z armády otvírá několik možností: Můžou získat nové místo ve veřejném sektoru, ale odpovídající pozice na úrovni např. velvyslance je vzácná. Můžou zkusit, zda uspějí v komunální nebo dokonce celostátní politice. A konečně můžou přestoupit do soukromého sektoru, kde je přirozeným zaměstnavatelem společnost za měřená na bezpečnost nebo obranný průmysl. Právě poslední zmíněná možnost je v České republice stejně jako ve všech státech NATO běžnou praxí: Bývalé generály a vyšší důstojníky Armády ČR zaměstnávají všichni významní hráči obranného průmyslu, jmenujme pro příklad v abecedním pořadí Czechoslovak Group, Českou zbrojovku, Pramacom, Omnipol, STV Group či SVOS Přelouč. 

becvar_04
Foto: „Nenávidím slovo důchod“ potvrzuje Bečvář, že odchod na odpočinek nepřipadal v jeho případě v úvahu, i když loni dovršil 60 let | army.cz

Samotný přechod vojáka ke zbrojaři není problém, ten vzniká až nezvládnutou či přímo neexistující komunikací, která je bohužel pravidlem. Firma obranného průmyslu se personální akvizicí plukovníka či generála nepochlubí, dokud se novináři nezeptají. To nahrává nejrůznějším spekulacím o zvláštních vztazích s firmou z dob, kdy dotyčný sloužil ještě v uniformě, střetu zájmů, lobování za firemní projekty či přenášení utajovaných informací.

Josef Bečvář je jedním z prvních vysoce postavených českých vojáků, kteří o svém přechodu do soukromého sektoru otevřeně komunikuje. „Stanovil jsem si pravidlo, že až do konce svého služebního poměru, tedy ještě několik měsíců po konci mého působení jako NGŠ, nebudu vůbec komunikovat s firmami obranného průmyslu, i když je to jedna z cest, kam se mohu po odchodu ze služby kariérně vydat. To jsem dodržel. Pak jsem ještě několik měsíců čekal, zda nevykrystalizuje nějaká konkrétní zajímavá možnost ve veřejném nebo státním sektoru, ale všechno bylo jen na úrovni nezávislých rozhovorů. Vedle toho jsem se zhruba od konání Dnů NATO v Ostravě neformálně bavil s několika společnostmi obranného průmyslu. Na podzim jsem se rozhodl, že chci pracovat v privátním bezpečnostním průmyslu a zvažoval jsem několik příležitostí. Po důkladné úvaze jsem si vybral Glomex Military Supplies.“

V lednu 2019 se armádní generál ve výslužbě Josef Bečvář stal prezidentem Glomex Military Supplies, méně známé, ale velmi úspěšné středně velké společnosti, která vyrostla na projektech ve vyzbrojování a materiálovém vybavování speciálních sil a letectva. Její schopnosti rostou, aktuálně pro Armádu ČR zajišťuje např. servis letounů Airbus A-319 a Jak-40. „Čtenář tomu nemusí věřit, ale já si nejprve vybral firmu a neřešil jsem, jakou přesně v ní budu mít funkci,“ říká Josef Bečvář. „Nechtěl jsem do velké korporace, kterou mám malou možnost ovlivnit a kde bych byl využíván jako bývalý NGŠ na jakousi reprezentaci. Chtěl jsem být manažérem a k tomu je nejlepší prostředí úspěšné středně velké společnosti, která se někam posouvá a roste. Já se v ní mohu naučit novou práci a růst spolu s ní.“

becvar_06
Foto: V lednu 2019 se armádní generál ve výslužbě Josef Bečvář stal prezidentem Glomex Military Supplies, méně známé, ale velmi úspěšné středně velké společnosti

Co se týče otázky střetu zájmů či zvláštních vztahů s majitelem, Bečvář jakékoliv spekulace na toto téma rázně odmítá: „Jako voják jsem s Glomex MS nikdy nepřišel do styku. Že firma existuje, jsem začal vnímat, až když se řešil projekt servisu letounů A-319 a Jak-40. Zakázky pro tuto firmu zadávala civilní část rezortu a co je mi teď známo, Glomex MS si je musela tvrdě vybojovat v otevřených soutěžích. Moje kontakty s Glomex MS začaly až po mém odchodu z armády. A konečně: Na rozdíl od jiných bývalých kolegů, kteří nastoupili do české zbrojařské firmy, jsem se dohodl, že můj příchod do Glomex MS bude široce a transparentně oznámen novinářům i bezpečnostní komunitě.“ 
Závěrem Josef Bečvář uvádí: „Chtěl bych při této příležitosti poděkovat armádě za všechno, co mi během 45leté služby umožnila.

Kdybych se dnes rozhodoval znovu, neměnil bych na své kariéře vůbec nic. Zároveň chci poděkovat majiteli Glomex MS za důvěru, kterou mi ustanovením do funkce prezidenta společnosti dal. Začíná pro mě nová zajímavá profesní kapitola, ve které mohu nadále pracovat ve prospěch bezpečnosti ČR i jejích spojenců.“ 

becvar_07
Foto: "Kdybych se dnes rozhodoval znovu, neměnil bych na své kariéře vůbec nic" říká Josef Bečvář

 Autor: Fels

Komentáře

hellouboys

17. 02. 2019, 18:35

:innocent: