EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Katastrofa 1914 - kniha, která boří řadu mýtů

 08. 07. 2014      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Knih popisující události 2. světové války je nespočet, nicméně kvalitních publikací zabývajících se 1. světovou válkou již tak moc není.

Proto bych rád v tomto článku předstvil nejnovější knihu Katastrofa 1914. Knihu o 1. světové válce předního historika vojenství Maxe Hastingse rozebírá válečné události ve světle svědectví jak armádních a politických špiček, tak účastníků válečných událostí přímo v poli, ale i v zázemí.

kniha_AW
Foto: Nová kniha předního historika vojenství Maxe Hastingse "Katastrofa 1914"

V popisech tažení a bitev na východní frontě autor čerpá nové zajímavé informace od vojáků, kteří se popisovaných událostí přímo účastnili, a to z jejich deníků a dopisů, jež při přípravě knihy objevil ve vojenských archivech např. v Berlíně a Vídni.

Součástí monumentálního bloku je líčení bojů na západní frontě. Charakteristiky velitelů i mužstva, popisy terénu, detailní průběhy bitev a přesunů, použitá výzbroj a výstroj, drastické zážitky bojujících – vše do sebe zapadá a vytváří nezapomenutelně živý obraz.

Scény z úvodních bitev války vytvářejí protiklad k vžitému pohledu na všudypřítomné bláto a ostnatý drát zátarasů kolem zákopů. Autor popisuje, jak francouzské jednotky odhodlaně pochodovaly do boje v červeno-modrých uniformách kvetoucí zemědělskou krajinou, s důstojníky na koních, rozvinutými zástavami a vojenskou hudbou, aby pak v nejkrvavější den 22. srpna 1914 padlo na západní frontě 27 tisíc Francouzů.

V knize se dočteme i o nejdůležitějších politických, diplomatických a vojenských událostech, které válce těsně předcházely. Autor protiřečí názorům líčícím Srbsko jako zločinecký stát, jehož vláda dobře věděla o přípravách atentátu a prosazujícím stanovisko, podle kterého mělo Rakousko-Uhersko nezpochybnitelné právo na odvetné kroky. Hastings nic nezatajuje a předkládá i dokumenty nabízející protichůdné výklady, nikoliv jen ty, jež podporují jeho stanoviska – a to právě dodává těmto pasážím napětí a výjimečnou čtivost.

Toto strhující, provokativní i dojímající vyprávění o sto let starých událostech bylo v Británii vyhlášeno historickou knihou roku.

Knihu můžete zakoupit zde.

Ukázku z knihy můžete shlédnout zde.

 Autor: Michal Pivoňka

Komentáře