EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Kdo jsou aktivní záložáci, co je přivedlo do záloh a co obnáší jejich služba

 18. 04. 2020      kategorie: Armáda ČR      2 komentáře
Přidat na Seznam.cz

O Aktivní záloze se říká, že je mostem mezi civilním a armádním světem. Něco na tom bude; v záložáckých jednotkách lze totiž dnes narazit snad na jakoukoliv profesi, jakékoliv zájmy a všechny představitelné speciální schopnosti. Někdy je možné zkušenosti z těchto dvou světů propojit, a to dává vzniknout například projektům jako je AZTV.

az_01
Foto: O Aktivní záloze se říká, že je mostem mezi civilním a armádním světem.  | army.cz

AZTV je pořadem, který je od záložáků, o záložácích a pro záložáky. Cílí jednak na lidi v civilu, kterým Aktivní zálohu přiblíží, a zájemcům o službu poradí, jak při náboru postupovat, co je čeká při výcviku a jak se dobře připravit. Pro záložáky samotné bude mít řadu tipů, triků, vychytávek a užitečných informací, které se jim budou hodit do jejich služby.

Za projektem stojí samotní záložáci, kteří ho vyrábí ve svém volném čase. Podle dosavadních plánů by měl vznikat jeden díl každý týden (alespoň dokud budou trvat nouzová opatření vlády, popřípadě dokud záložáky nepovolají do operačního nasazení).

Video: Kdo jsou aktivní záložáci / YouTube

Žádná profesionální armáda na světě se v době krize neobejde bez záloh. Stejně tomu je i u Armády České Republiky (AČR). Armáda české republiky má dva druhy záloh. První, početnější, jsou zálohy povinné, do kterých jsou započítáni všichni občané, jež v minulosti vykonali základní vojenskou službu a kteří nepřesáhli 60 let věku. Povinná záloha však vzhledem k ukončení povinné základní vojenské služby každým rokem ubývá, a vzhledem k modernizaci armády a novým trendům v bojové technice i kdysi dobře vycvičení specialisté ztrácejí své kvality pro moderní válečné konflikty.  

az_02
Foto: Aktivní záloha je již plně profesionální uskupení fungující na dobrovolnosti občanů České republiky převzít závazek a udržovat vlastní vojenskou připravenost. | army.cz

Druhým typem zálohy je Aktivní Záloha (AZ). Aktivní záloha je již plně profesionální uskupení fungující na dobrovolnosti občanů České republiky převzít závazek a udržovat vlastní vojenskou připravenost.

Aktivní Záloha AČR se může pyšnit tím, že patří k nejrychleji se rozšiřující záloze v regionu. Do roku 2025 se počítá s plnou naplněností čítající 5000 příslušníků Aktivní Zálohy. Historie AZ AČR navazuje již na prvorepublikové tradice záložník jednotek,  nicméně tak jak ji známe dnes, začala Aktivní Záloha vznikat až v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu povolal první záložníky na dobrovolné vojenské cvičení. Tito vojáci se pak po roce 2002 stali páteří pro vznik Aktivní Zálohy.

Po roce 2002 vznikají především krajské pěší roty AZ u jednotlivých krajských vojenských velitelství. Tyto jsou určeny zejména k pomáhání při živelních pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, jako je například silná hrozba teroristického útoku. 

az_03
Foto: Od roku 2007 se dále objevují první vlaštovky v podobě čet a rot Aktivních Záloh začleněných přímo do sestav jednotlivých bojových útvarů AČR. | army.cz

Od roku 2007 se dále objevují první vlaštovky v podobě čet a rot Aktivních Záloh začleněných přímo do sestav jednotlivých bojových útvarů AČR.

Asi největší milník přichází v roce 2016 po změně legislativy. V rámci těchto změn je upraveno odměňování příslušníků AZ na úroveň profesionálních vojáků a zvyšuje se maximální počet dní, které může voják AZ odcvičit. Po změně zákona se mění i struktura AZ. Vznikají jednotky AZ u většiny bojových útvarů, stávající jednotky se rozrůstají a struktury AZ začínají postupně prorůstat i do vyšších velitelských funkcí až do hodnosti plukovníků.

Tento trend se promítá i do výcviku jednotlivců, kdy jsou tito kromě základních funkcí postupně cvičeni i jako osádky bojových vozidel, či operátoři zbraňových systémů.

 Autor: Petr Žák

Komentáře

Ilja

24. 08. 2020, 12:42

Jsou to slušní mladí lidé, kteří mají zájem o obranu své vlasti. Stačí když si to uvědomíte.

Martin23

18. 04. 2020, 20:18

Aktivní zálohy jsou jen důkazem toho, že tento stát si za 30 let neujasnil, co to je bezpečnost státu a jak jí chce dosáhnout. Zruší základní vojenskou službu - udělá z armády expediční sbor bojující po světě za geopolitické zájmy tzv. spojenců s neschopností ubránit vlastní stát. Ten dnes nemá vůbec přehled o tom, kdo je schopen bránit stát a ve chvlíli branné povinnostini neexistuje plán, ke kterým jednotkám by kdo měl jít. Tohle se mediálně nahrazuje 5 tisíci příslušníků aktivních záloh, jejichž počet opět vlastně nic neřeší.

Bezpečnost státu, to je podle mne primárně SOBĚSTAČNOST a to v cela kmplexním významu toho slova. Bezpečnost státu pak logicky jde proti takovým procesům, jako je globalizace, integrace atd., které bezpečnost státu narušují.

Můžeme být 100 krát v EU a NATO, ale jak vidíme na koronaviru či migraci, stejně je pak všechno jen na nás.