EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Kerčsko-feodosijská operace aneb jak jeden generál zcela zpanikařil

 03. 11. 2020      kategorie: Vojenská historie      28 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Bitva o Kerčský poloostrov byla sérií zuřivých a intenzivních střetů mezi sovětskými a německými silami probíhající na východě Krymu od 26. prosince 1941 do 15. května následujícího roku. Přestože se jednotkám generála Mansteina již dříve podařilo vyčistit celý poloostrov od sovětských vojáků, značné síly byly stále vázány obléháním, dosud se bránícího, města Sevastopolu. Sovětské velení, opojené nedávným vítězstvím u Moskvy, očekávalo kolaps německých armád a proto přišlo s odvážným plánem vysvobození obránců krymské metropole. Autorem náročné operace byl náčelník štábu Zakavkazského frontu generálmajor Fjodor Tolbuchin.

Na papíře vypadal jeho plán velice důmyslně a slibně. Osm menších, časově odstupňovaných, vylodění mělo zmást Němce a donutit je rozdělit jejich síly. Následně mělo přijít hlavní vylodění v přístavu Feodosie, uvolnění Sevastopolu a vytlačení sil Osy z Krymu. Bohužel taková operace vyžadovala schopnost bezchybného načasování, zkušenosti s kombinovanými akcemi a dokonalou pružnost velení. Vlastnosti, které ovšem Rudé armádě a černomořskému námořnictvu žalostně chyběly.

122988291_400221461363866_3786320475509125011_n
Foto: Hans hrabě von Sponeck byl po neúspěšném atentátu na Hitlera z 20. července 1944, na základě smyšlených obvinění, pro výstrahu ve věznici Germersheim popraven. Poněkud překvapivě byl po válce jako oběť nacismu oslavován. Bylo mu věnováno několik pomníků a na jeho počest po něm byla přejmenována letecká základna v Germersheimu. V roce 2015 ovšem vyšlo najevo, že se podílel na několika válečných zločinech. Své divizi během bojů na Ukrajině například nařídil, aby byla k dispozici SD při identifikaci a transportech Židů. Také vydal rozkaz, že každý zajatý sovětský voják má být okamžitě popraven. Vojenská základna v Germersheimu byla následně rozhodnutím Spolkového sněmu přejmenována zpět na Südpfalz-Kaserne. | Wikimedia Commons

Z německého pohledu byl poloostrov bráněn dostatečně. Za jeho obranu byl zodpovědný XXXXII. armádní sbor pod velením generálporučíka Hanse hraběte von Sponecka. K dispozici měl 46. pěší divizi složenou z ostřílených veteránů "první vlny", která bojovala už v polském tažení. Jejím velitelem byl generálporučík Kurt Himer, poměrně schopný velitel, dříve sloužící jako styčný důstojník u Maďarské královské armády. Himerova divize byla podpořena 8. jízdní a 4. horskou brigádou z rumunské 11. armády a dále praporem ženistů č. 617 a praporem protiletadlové obrany č. 18.

Sovětská vylodění začala o půl sedmé ráno 26. prosince a v podstatě okamžitě se odchýlila od plánu. Výsadky na mysu Kazantip a Jenikale musely být odvolány kvůli silné bouři. Na mysu Chroný se podařilo vylodit dvěma praporům námořní pěchoty, část mužů se ovšem utopila společně s výstrojí, nebo byla vyřazena z boje kvůli podchlazení. Dále na západ, v Bulganackém zálivu, se vylodilo patnáctset mužů s třemi lehkými tanky T-26, dvěma kusy lehkého dělostřelectva a dvěma protitankovými kanóny. Na mysu Zjuk se v první vlně úspěšně vylodilo jen 300 mužů. Na mysu Tarhan se z 1000 vojáků pod německou dělostřeleckou palbou a nálety vylodilo pouhých 18. Bez rádiového spojení a s nedostatkem těžkých zbraní nezbylo sovětským mariňákům nic jiného než se zakopat a trpělivě čekat na posily. Mezitím se další z vylodění v jižním sektoru řítilo do katastrofy. Dva prapory německé pěchoty zlikvidovaly výsadky u Eltigenu a Starého Karantinu. U Kamyš Burunu se jim podařilo odrazit dvě vlny nepřátel a až ta třetí se zachytila a vytvořila malé předmostí.

122955521_400221841363828_80366273513931549_o
Foto: Precizní bombardování nepřátelských pozic německým letectvem, 1941 | Wikimedia Commons

Generálporučík Himer musel začít jednat. Pěší pluk č. 72 zaútočil proti jednotkám na mysu Chroný a po krátkém boji je zničil. Mezitím se bojová skupina složená z jednoho praporu pěšího pluku č. 97, posílená štábní rotou a dělostřeleckou baterií vydala proti mysu Zjuk. Po cestě se k nim přidaly dva pěší prapory, které mířili do Feodosie. Jiná, narychlo sebraná bojová skupina složená z příslušníků obsluh protiletadlových děl, ženistů a dělostřelců se měla postarat o Bulganacký záliv, zatímco pěší pluk č. 42 měl držet pozice kolem Kamyš Burunu, dokud nebudou zničeny ostatní vylodění. Mys Chroný byl tedy vyčištěn ještě týž den a mys Zjuk padl 28. prosince. Němcům se díky tomu dostaly do rukou plány sovětské operace, odhalující celý její rozsah. Himer okamžitě odeslal tuto novinku svému nadřízenému von Sponeckovi s žádostí o zapojení Rumunů v oblasti Feodosie, aby se mohl vypořádat se Sověty v zálivu Bulganak a v Kamyš Burunu.

Stěžejní cíl operace - přístavní město Feodosie, bylo bráněno dvěma prapory pobřežního dělostřelectva a praporem útočných ženistů, kteří se zde zotavovali po bojích v Sevastopolu. V těsné blízkosti se pak nacházel prapor rumunské motorizované jízdy. Vylodění bylo podpořeno dvěma lehkými křižníky, osmi torpédoborci a čtrnácti velkými loděmi vezoucími hlavní výsadek. Krátce před rozbřeskem 29. prosince se sovětům podařilo vylodit 5000 mužů a po krátké přestřelce Feodosii obsadit. V tuto chvíli stačilo vzít dvě rumunské brigády a motorizovaný pluk, dohromady téměř dvacet tisíc mužů, zakopat se kolem města a počkat. Jenže hrabě von Sponeck zpanikařil. Von Sponeck zcela jistě silně přecenil schopnost Rudé armády postoupit z Feodosie. Ze strachu, že budou jeho jednotky odříznuty, okamžitě požádal svého nadřízeného, generála von Mansteina o povolení ke stažení 46. divize.

122995269_400222594697086_1463746964257260073_o
Foto: Německé jednotky v pouličních bojích ve městech na Krymu, 1941 | Wikimedia Commons

Manstein však ústup von Sponeckovi výslovně zakázal. Předmostí v Bulganackém zálivu a Kamyš Burunu byla podle něj zajištěna. Obránci Kerče meli dostatek sil, Himer mohl proti Feodosii vrhnout čerstvé Rumuny a i posily již byly v pohybu. Na pomoc byla vyslána 170. pěší divize a bojová skupina vytvořená z jednoho pluku 73. pěší divize, posílená dělostřeleckým praporem, protitankovým praporem, protiletadlovou rotou a četou StuGů (německých stíhačů tanků). Za těchto podmínek měla být celá sovětská invaze zničena během 2 až 3 dní. Jenže - von Sponeck zpanikařil úplně.

Ráno 29. prosince Hans hrabě von Sponeck přerušil veškerou komunikaci s velitelstvím 11. armády a nařídil Kurtu Himerovi okamžitý ústup z Kerčského polostrova. 46. pěší divize se tak byla nucena během sněžné bouře stáhnout asi sto kilometrů zpět. Zanechávaje za sebou většinu svých vozidel, polního dělostřelectva i protitankových zbraní dovolila Sovětům postoupit na západ a vytvořit si silnou pozici prakticky bez odporu. Rumuni se sice pokusili zastavit sovětský postup z Feodosie, ale neměli dost sil a i tak to bylo k ničemu. Jakmile se kolem nich začala stahovat Himerova divize, byli nucení se k ní připojit. Jediným zbrklým rozhodnutím tak von Sponeck předal vše na východ od Feodosie nepříteli a vítězství v téměř jistě prohrané bitvě mu naservíroval doslova na stříbrném podnose.

122976699_400219181364094_6663567936503719344_o
Foto: Německé tanky postupují ve formaci v Kavkazském údolí společně s pěchotou v popředí, 1942 | Wikimedia Commons

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Manstein okamžitě zprostil von Sponecka velení. Velitel Skupiny armád Jih, Walther von Reichenau, zasáhl zbavením 46. pěší divize vojenské cti a odejmutím veškerých udělených vyznamenání a povýšení. Ostuda celé situace byla umocněna faktem, že tato divize samotná bojovala velmi dobře a kromě uposlechnutí rozkazu se nedopustila žádného zaváhání. Von Sponeck byl odeslán do Německa, kde stanul před vojenským soudem. Ten jej shledal vinným z neuposlechnutí nadřízeného důstojníka a odsoudil k smrti. Generál Erich von Manstein osobně intervenoval u Hitlera a nakonec byl von Sponeckovi trest zmírněn na 7 let vězení.

Zmatenou situaci divize bez velení ještě zhoršil 31. prosince paravýsadek v německém týlu u Ak-Monaj. Přestože za snížené viditelnosti a sněžné bouři seskočilo asi jen stopadesát sovětských výsadkářů, díky velkému rozptýlení a zahájení diverzních akcí se jim podařilo vzbudit dojem, že jich je mnohem více. Jejich úkolem bylo zabránit ústupu německých sil přes Arbatskou kosu.

122973761_400217844697561_1481317225491522338_oFoto: Sovětské velení, opojené nedávným vítězstvím u Moskvy, očekávalo kolaps německých armád a proto přišlo s odvážným plánem vysvobození obránců krymské metropole. Autorem náročné operace byl náčelník štábu Zakavkazského frontu generálmajor Fjodor Tolbuchin. Na papíře vypadal jeho plán velice důmyslně a slibně. Osm menších, časově odstupňovaných vylodění mělo zmást Němce a donutit je rozdělit jejich síly. Následně mělo přijít hlavní vylodění v přístavu Feodosie, uvolnění Sevastopolu a vytlačení sil Osy z Krymu. Bohužel taková operace vyžadovala schopnost bezchybného načasování, zkušenosti s kombinovanými akcemi a dokonalou pružnost velení. Vlastnosti, které ovšem Rudé armádě a černomořskému námořnictvu žalostně chyběly. | Wikimedia Commons

Akce, která mohla trvat pár týdnů, se protáhla na čtyři měsíce zuřivých bojů. 46. pěší divize nakonec v lednu 1942 získala zpět svou ztracenou čest v těžkých bojích u Parpachské úžiny. Nástupce za generála von Reichenaua, generál Fedor von Bock pak koncem ledna vrátil divizi vyznamenání i hodnosti. Velitel divize Kurt Himer se ale z úspěchu svých mužů netěšil dlouho, neboť byl v březnu vážně raněn palbou z minometu a následně zemřel v nemocnici v Simferopolu.

Bitva samotná pak v květnu skončila drtivým německým vítězstvím. Sověti se marně snažili využít svého předmostí, kdy proti dobře zakopanému nepříteli posílali jednu ofenzívu za druhou. Debakl byl umocněn německou protiofenzívou a zničením sovětských vojsk na poloostrově díky taktice kombinovaných sil. Tankové útoky, vylodění v týlu, přesné letecké bombardování a masivní dělostřelecká podpora způsobily, že Sověti nakonec přišli o 570 000 mužů, zatímco Němci a Rumuni přišli jen asi o 38 000 vojáků. Mansteinovi se podařilo zničit tři sovětské armády, odepsat 9 divizí a dalších 9 bylo zredukováno na pouhá torza. Jeho triumf byl korunován v červenci téhož roku, když se mu po 250 dnech obléhání vzdal Sevastopol.

Hans hrabě von Sponeck byl po neúspěšném atentátu na Hitlera z 20. července 1944, na základě smyšlených obvinění, pro výstrahu ve věznici Germersheim popraven. Poněkud překvapivě byl po válce jako oběť nacismu oslavován. Bylo mu věnováno několik pomníku a na jeho počest po něm byla přejmenována letecká základna v Germersheimu. V roce 2015 ovšem vyšlo najevo, že se podílel na několika válečných zločinech. Své divizi během bojů na Ukrajině například nařídil, aby byla k dispozici SD při identifikaci a transportech Židů. Také vydal rozkaz, že každý zajatý sovětský voják má být okamžitě popraven. Vojenská základna v Germersheimu byla následně rozhodnutím Spolkového sněmu přejmenována zpět na Südpfalz-Kaserne.

Komentáře

czert

04. 03. 2021, 21:32

dale pro martin23
proc je usmevne hodnotit tanky podle raze dela ? ta prece jenom vicemene urcuje jak moc je onen tank schopen zpusobit skodu nepriteli, ci znicit nepratelsky tank.

kdyz teda sssr mel tolik fatalnich nedstatku v logistoce, proc misto 15k tanku jich nevrobil jen 10k a zdroje na vyrobu onech 5K proste nevenoval na zlepseni logistiky ?
a ano, krome zapadni fronty sssr potreboval i tanky jidne - A TO PROSIM PRESNE KDE ? vyjma fronty proti jponku.
skutecne sssr potreboval tanky proti iranu, cine ci snad dokonce mongolska?
skutecne nam JMENOVITE napis staty proti kterym ssr potreboval taky vyjma zapadu a japonska.

a za to, jaky byl v sssr bordel mohl jen a jen stalin. nazorove nejednotne staty byly VSECHNY, snad vyjmky nemecka a japonska.
a pritom pres onu nazorovou nejednotu dokazali ostati staty efektivne bojovat, bez hruzovlady a cistek v armade.
v dobe napedeni sssr mel ve vyzbroji pres 1000 kousku t-34...a kolik ze to melo nemecko tanku celkove ? a kolik tanku s razi srovatelno s t-34 ci KV-1 ?
a i kv-1 si zabojovali i mimo moskvu, vygugluj si raisenai heroes.

a kdyz nam porad tvrdis jak mel sssr ve 41 naprosto neschopnou logistiku...co se ono magicky zmenilo po 41 ze ssr pocase onu uzasnou schopnou logistiku ziskalo?
pokud teda onu zasadi zmenu nechces prispat usa a lend lease.

franta - co se tyka suvorova, tak co se tyka specnaz - tezko rict, ma tam nejake skutecne zajimave informace, ale vesmes je to takove blaboleni o nicem, zajimave, ale bez cehokoliv zasadniho ci odhalujiciho.
a k utoku sssr proti hitlerovi, ze mel uderit prvni, tak musim ric, ze ledoborec byl skutecne prulomovy a prinesl hodne novych informaci, ale dalsi knizky...den m...tam uz jen opravuje chybi z ledoborce..a dalsi knizky..to uz je skutecny odpad. tam se spis misto prinaseni nejakych novych a overenych informaci spis soustredi na osocovanisvych kritiku.

a k tomu rozsudku smrti...takk ten je ted uz jen takova taskarice, clovek by i rekl ze dezinformace, hlavne diky tomu jak svorov v poslednich knizkach vyslovene brani stalina a jeho zlociny rezim.
byt v zasade s tebou souhlasim - mema zadny smysl si tehdejsi sssr idealizovat a stalin byl stejny valecni expanzionalista a oportunista jako hitler.

czerik

04. 03. 2021, 20:56

pro martin 23, pekne zvasty a prekrucovani.
ano, adla se chopil moci kvuli laxnosti zapadu, a ano, zapadni kapital vydelaval na obchodovani s  nemeckem, ale je vrcholem pokrytectvi se tvarit ze soudruzi z sssr s nim neobchodovali, ci na obchodovanni prodelavali.
sssr na tom tezce vydelavalo, hlavne po 39.

k paktum o neutoceni - tak uzavrit ho se sousedem, je celkem normalni, uzavrit ho se statem se ksterym nemas doslova ani 1m spolecne hranice (sssr-nemecko) je neco zcela jineho.
co se tyka zabrani polska
1. a to ma byt arrgument ? a co takle rict ze si jen polaci sebrali zpatky to co jim predtim rusaci svymy vyboji ukradli driv ? tahle mince ma vzdy 2 strany, ale to bolsevici nechapou.
2.aha, takze je lepsi si vytvorit nepratelske obyvatelstvo na okupvanem uzemi, navi c relativne malem, nez si vytvorit 2x vetsi naraznikove pasmo spojeneceho polska s nadsenou pomoci polaku. chapu.

co se tyka soveske bojeschopnosti.
tak co se tyka tanku samotnych, tak vzhledem k tomu, ze jich ztraili pres 96% v prubehu prvnich 4 mesicu, tak jde celkem bezpecne rict< ze se vsechny nachazeli dostatecne blizk fronty v dobe utoku.
a pokud nebyly bojeschopne - kde udelali soudruzi z ssr chybu ?

a pokud byl sssr i po 20 letech stale rozvracen sasledky valky..kde uselal soudruh stalij chybu ?
protoze v te dobe uz zadny stat netrpel nasledky valky, i civilni, at uz to bylo csr, nemecko, polsko (do 39 kdy existovalo), recko ci jakykoliv jiny stat.
kde udelali soudruzi z sssr chybu ?
a co se tyka one prevahy ve zdrojich, ano to rusko skutecne melo...ale i diky nemale pomoci od usa a lend lease - pprece jenom rusove od amiku dostali pres 50% veskereho spotrebovaneho LETECKEHO paliva, pres 98% gumy, 100% veskerych konzerv a spousti jineho jidla taky od amiku.
ne nadaro bezny rus rikal az do 44 jakekoliv konzerve druha fronta.
a k tomu psolednimu - just lol.
jak mohli mit rusove po 41 dostatek zdroju na obranu, kdyz temer o veskere zasoby paliva, munice apod prisli par mesicu po nemecke invazi ? procpak je meli soudruzi tak bliko hranic, misto bezpecne v zazemi pro obranou valku ?
proc stalin naridil DEMOLICI tzv. molotovy linie, ktera vyrostla na hranicih do roku 39 ?

czerik

04. 03. 2021, 20:02

pro fb matrin glassner
pekne si nam sem dal onen stalinuv rozkaz, jen si pri jeho citaci zapomel na nekolik malickosti
1. kde mas nejake to niceni domu, vesnic apod, ktere si predtim tvrdil ? zasoby benizu apod NENI barak.
2. napis nam v cem presne bylo v tomhle rozkaze chovani rusu odlisneho od nemcu po 43 kdyz uz jenom usupvaly ? a je jedno jestli z ruska, polska, ceska nebo francie.
3. a pro uplnoost sem mzes dat zneni hitlerova rozkzu ze 44 co se tyka niceni nemecka, kdyz na jeho uzemi vstoupi spojenci.

a prave kvuli takovym pronackum a prekrucovacum historie je minulost neustale pripominat.

czerik

04. 03. 2021, 19:47

k reakcim pres fb, protoze na nej nechodim.
pro pavel rybar
kupodivu budes se divit, ale rusove v 45 SKUTECNE byly osvoboditele a navzdy budou. to oni pomohli vyhnat nemecke okupanty.
nebyly to rusti vojaci co ukradli karpatskou rus (a tim se rus za valky a i po valce nijak nechlubil)
jiste ze ne vzdy se rusove chovali slusne< ale proc by se taky meli chovat slusne kdyz videli od 43 kdyz vytlacovalli nemce z vlasi vydeli jen jednu vapalenou a vyvrazdenou vesnici za druhou ?
pak se skutecne neni cemu divit ze se vici nemcum chovali krute.
a to co ty nechapes je ROZDIL V PUVODU onoho chovani - zatimco u rusu to byla pomsta za nemecke zlociny, u nemcu vychazela z pocitu jejich nadrazenosti panske rasy.

a proc lidi i po 48 stale meli rusi za osvoboditele (az do 68) - protoze preze vsechny potize i zvuli komancu lidi VEDELI jedno - za komacu meli nadeji na preziti a nejaky, byt spatny zivot. za nemcu by prestali fyzicky existovat.
coz spousta omlouvacu nemcu jako ty zasadne zamlcuje - to ze cesi nemeli nadeji na preziti po valce. bud germanizace nebo smrt.

czert

04. 03. 2021, 19:15

nevim, ale ma panika onoho generala prijde jako dar z nebe pro nemce - protoze kdyby nezspanikaril, tak co by se stalo ?
nemci by prisli o par tisic lidi, rusove o par (desitek) tisic a tim, by to skoncilo. a pak by mohli nasadit onoho pul milionu jinde, kde uz by mohli udelat zmenu.
takhle meli rusove nekolikanasobne vetsi ztraty.

Béďa

09. 11. 2020, 22:22

to Martin: nechápu proč se tady řeší Trump. Mimochodem odkud to čerpáš? Mě to přijde jako nějaké fake news...

Zaujal mě přísvěvek ohledně ruských tankových sil v roce 1941. Toto téma je dosud pohlíženo hodně nepřesně. Rusově skutečně měli v poměru ke svým silám málo nových tanků T-34 a KV-1/KV-2 ale v celkovém množství představovali cca 2/3 německých tankových sil. Na druhou stranu v kouzlení se statistikami se často zapomíná na německé samohybné dělostřelectvo a obrněné transportéry, pokud se dobře pamatuji byly tyto počty někam až 5000 obrněných vozidel ve Wehrmachtu.

Ohledně hodnocení T-26/BT-5, BT-7 atd. zde panuje velký zmatek, nejprve to byly pro komunistické historiky pojízdné rakve, které neměli šanci proti německým tankům, pak to byly stroje na úrovni Pz.III a nově se ukazuje, že pravda je někde uprostřed. Byly plně rovnocené, případně překonávaly německé lehké tanky, ale ve srovnání s posledními verzemi Pz.III a IV byly v obrovské nevýhodě, jejich 45mm kanony po konstrukční stránce na svou dobu výkoné zbraně, měli obrovskou nevýhodu ve vé munici, při zásahu německých čelních pancéřů Pz.III a IV silných 50mm, povrchově kalených, se tříštili, proto čelně mohly zničit tyto tanky z nějakých 100m! V tomto srovnání - PzIII vs T-26 je to stejné jako T-34/76 vs Tiger I.
Navíc problém se spolehlivostí byl hlavně u moderních T-34 a KV, důvod byl jednak nedostatečný výcvik, jednak zastaralost některých komponent motoru-vzduchový filtr a převodovka (řidiči netušili že filt musí čistit každých 100km, převodovka byla svou úrovní ve 20 letech-s německými nebo americkými protějšky se to nedalo srovnat, je typické, že moderní převodovka v JS-2 byla kopie převodovky z Pz.III...)

Martin23

08. 11. 2020, 08:52

Přesně Franto, kadlik zde v každé diskuzi nabízí bláboly z wiki, která není žádným relevantním zdrojem. Doporučuji zjistit, co je wikipedie vlastně za projekt. Evidentně vás to oba minulo.

No a určitě jsem ruský agent. Podporuji konzervativní a liberální Republikány oproti socialistům Demokratům.
Biden 77 senilní stařík, kterého během pár měsíců nahradí čokoládová Kamala Harris - 4. nejlevicovější senátorka USA od doby, co to takle v USA posuzují. Jejich programy a priority stojí za to.

V podstatě chtějí udělat z USA další socialistické EU.
A hádejte komu tohle bude fakt hodně vyhovovat? No Rusku a Číně.

Takže drž se toho ruského agenta. Sice jsme se vyjma tvé podpory wiki nedověděli žádné tajné zdroje informací, nedověděl jsem se ani já proč mne označujete za komunistu, ale za to přibylo další obvinění, že jsem agent cizího státu.

Franta

07. 11. 2020, 21:06

Karle dekuju,
To cos ukazal je hodnotné a má velký význam
S tema blbama me nebavi ani diskutovat a s ohledem na prispevek tzv Martina si dokonce již myslím že se jedná o ruské agenty

Martin23

06. 11. 2020, 22:15

Dr. Steve Pieczenik, bývalý náměstek ministra zahraničí Henryho Kissingera v Carterově vládě a agent americké CIA odhalil, že současná povolební krize s počítáním hlasů a naprosto nepochopitelnými počty hlasů pro Joea Bidena, které někde i převyšují 100% voličů ve volebních okrscích, je důsledkem připravené Sting operace, což je označení tajných služeb pro provokační akci, která má přinutit nepřítele nebo protivníka, aby se dopustil trestných činů, případně jiných chyb, které následně je možné proti němu použít a odhalit ho, obvinit a odsoudit, případně zlikvidovat. Trump tajně nařídil před volbami označit korespondenční hlasy kryptografickým vodoznakem na bázi technologie Blockchain, která umí zachovávat a ukládat nezfalšovatelné informace o distribuci lístků. Trump na svém Twitteru už v červnu odhalil, že o podvodu demokratů ví všechno! Za operací stojí zřejmě QAnon, komunita vlastenců ve vládních kruzích! Bidenovi a dalším hrozí zatčení!
Byla aktivována Národní garda.


V Pensylvánii se volilo 3 dny po ukončení voleb. Tedy ještě dnes ráno. Toto svolil nejvyšší soud v Pensylvánii, ale je to v rozporu s federálním právem.
Přišly desítky tisíc hlasů od mrtvých lidí.
Z úterý na středu bylo zastaveno v 6 klíčových státech sčítání poprvé v historii USA a po znovuotevření volebních místností došlo k obratu voleb pro Bidena, kterému v jednom okamžiku bylo přičteno přes 100 tisíc hlasů.


USA stojí na pokraji občanské války.

Monarchista

06. 11. 2020, 09:31

Clánke kvalitní, diskuze obvyklá. Vás netaujalo odvolání velícího generála a jeho poprava? A ještě další německý generál byl popraven, neb s jednotkou ustupouil.

Jinak musíta znát Rappelskou dohodu aby jste pochopili výcvik tankistů v Kazani a leteckých síl, to bylo jen do roku 1933.
Tambovská tragedie to byl přímo TuchČEVSKÝ, KTERý BOJOVAL S MUŽIKY POMOCI PLYNU.

Bylo to kruté, ale sověti prtokázali velkou odvahu.

Pokud chcete zdůraznit, že rp Vás je neměcký voják lepší tak se neopakujte, jste směšní ( mnozí)

Martin23

06. 11. 2020, 08:52

Poslední komentář bych věnoval k vašim osobním útokům na moji osobu.

1. Je mi 45 let. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně, stejně jako moje rodina a už vůbec ne v KSČ. Vzdělání také nemám komunistické. V roce 1989 jsem začal studovat na gymnáziu a pak mám ještě obchodní akademii, a následně VŠ bez marxismusleninismu. Obě rodiny, jak otcova, tak matčina byly věřící a katolické.Máma má například v památníku obrázek od pátera
Heřmana Josefa Tyla.

Pravděpodobně při snaze mne zcela absurdně a dětinsky dehonestovat v diskuzi vycházíte opět z nějakých vašich tajných zdrojů informací. Možná křišťálová koule nebo jen staré dobré "podle sebe soudím tebe?"

2. Také nechápu, co je komunistického na mém tvrzení, že v roce 1941 byl SSSR ideově rozpolcen, že tam docházelo k čistkám, že rozdíl mezi papírovým stavem armády a skutečnsotí byl diametrální, že SSSR měl v katastrofálním stavu logistiku své armády atd.
Nevím, kdyby tohle řekl někdo před rokem 1989, tak by ho asi zavřeli a vy z toho dnes děláte komunistickou propagandu jenom proto, abyste si mohl historii ohýbat podle potřeb.

Martin23

06. 11. 2020, 08:38

Franto, pokud se něco tají, je to v režimu tajné a mne zajímalo, kde tyhle věci berete.
Ve skutečnosti tedy to vaše "tajné" jsou vlastně jen nějaké teorie individuí, které se generují s cílem vylepšit pověst Německa jako současného spojence v NATO.

Když vezmu třeba ty vaše tanky, tak mohu citovat následující:

Ačkoliv tankové a mechanizované vojsko Rudé armády představovalo pouze desetinu pozemních sil, mělo nepoměrný vliv na konečné vítězství. Mechanizované sbory byly v roce 1941 velice rozsáhlé. Bylo jich 29, každý se dvěma tankovými a jednou motorizovanou divizí. Byly mnohem větší než německé motorizované sbory. Němci měli ve skutečnosti pouze přibližně 3 500 tanků oproti 28 000 sovětských tanků a obrněných vozidel. Avšak sovětské mechanizované sbory byly v roce 1941 pouze na papíře. V prosinci 1941 měli Sověti přibližně pouhých 2 000 zbývajících tanků, které měli čelit Němcům. Sovětské tankové síly v roce 1941 tvořily především lehké tanky T – 26 a tanky řady BT. Tyto tanky byly často nepřiměřeně podceňovány, ve skutečnosti měly vhodnou konstrukci, trochu slabší pancéřování, ale byly dobře vyzbrojené kanony ráže 45 mm. Určitě byly lepší než německé PzKpfw II, které představovaly významnou část německé Panzerwaffe ( tankové zbraně ). Jejich hlavní problém nespočíval v konstrukci, ale v poruchovosti. Rozsáhlé hromadění sil Rudé armády ve 30. letech v sobě odráželo posedlost množstvím. Sovětské továrny chrlily ohromná množství tanků a obrněných vozidel. Avšak mnoho jich bylo vadných a továrny většinou ignorovaly problémy ohledně náhradních dílů. To vedlo k tomu, že se v roce 1941 44% tanků porouchalo a vyžadovalo běžnou opravu a 26% tanků potřebovalo generální opravu. Jak sovětské tankové jednotky ustupovaly, nechávaly za sebou záplavu porouchaných vozidel.

Takže z té vaší připravované tajné agrese SSSR na západ zbyl pouze Žukovův plán. 15 ručně napsaných stránek, které vznikly v květnu 1941 a mělo jít o plán útoku na Německem koncentrované útočné sbory za Vislou.

Úplně směšné mi pak přijde, že konspirátoři, ze kterých vycházíte považují za důkazy toho, co zde tak nějak zmateně šíříte o sovětské agresi na západ, že SSSR ve svých obranných plánech počítal i s preventivním útočným úderem.
K tomu mohu říct jedno. Tak to snad každá armáda.

Důležité je, což vám zpopakuju, protože se s vámi nepřu o tom, co se mohlo stát kdyby Operace Barbarossa nebyla realizována v roce 1941, ale třeba plánována až na rok 1942, že SSSR v roce 1941 nemohl realizovat žádnou agresi na západ.

Neměl k tomu uzpůsobenou logistiku, což byl jeden ze dvou důvodů, proč vyhořel v obraně. (Druhým byla ta zmíněná rozpolcenost SSSR - čistky, gulagy, zničený veliteský sbor v RA)

I ten načmáraný preventivní úder, což neberu jako agresi na západ, byl pouhým konstruktem.

To jak SSSR byl nepřipraven na válku a už vůbec ne na útočnou válku bylo mnohem víc vidět na letectvu.

Franta

05. 11. 2020, 23:16

Vycvik Nacistickych tankistů v Kazani
Utok plynem Sovetske armady v Tambove
Vrazdeni namorniku v Krescaku
Pocty Sovetskych divizi u hranic
Pocty tanku
atd atd
Ja vam mam vodit ručicku ?
Si ti najdete , jen upozornuju že web je to posledni misto

a napoveda ?
Knihy Sovetskych spionu , knihy českych špionu , knihy anglickych špionu knihy od ( jakoby ) Zukova , knihy soudruha Hitlera , Marxe, Lenina atd
Hledejte a patrejte a pak pište dřív ne ...protože pokud ano tak pouze papouškujete komunisticke fraze

astor

05. 11. 2020, 21:55

Martin23
Bravo. máte můj obdiv.

Martin23

05. 11. 2020, 20:50

Takže konkrétní zdroje, kde se lze dovědět všechno to, co se ještě dnes tají, nebudou.

No upřímně, nic jiného jsem ani neočekával.

Franta

05. 11. 2020, 19:56

Cerpám rozumy tam se uvadeji oveřitelná fakta a taky tam kde se ukazuje komunisticke nebo sovetske besnení - to mi vždy ukáže že jsem na správne stope.
Před cca 20 lety když jeste to opet nikdo nevedel...jsem jako jeden z mala psal o počátku valky napadením Polska Sovetskym svazem spolecne s Hitlerem ...byl jsem napadan presne jako tady a ted.
Pote co zakazane tema se nakonec provalilo i postkomunistickem česku ...se nakonec v poslednich letech nahle obecne VI že polsko bylo taky napadeno Sovetskym svazem a již se taky hledaji vymluvy
Když tedy jsou ty vymluvy - proč nebyly použity i dříve ?

To same ted.
Až se provali i v postkomunistickém česku že Sovetsky svaz cvičil Nacisticke tankisty ...že dodaval ropu a další material Hitlerovy a to jeste v dobe bitvy o Britannii....
Tak pak zase nastoupí vymluvy

Viktor Suvorov je na netu a každý může zkouknout jeho argumentaci a porovnat ji s nejakou paní z  knihovny....( pokud je ta historka vubec pravda , a i kdyby byla tak to neříká vubec nic krome toho že soudružka knihovnice proste nezna tohoto Sovestkeho uprchlika na ktereho byl vydan rozsudek smrti )

viki

05. 11. 2020, 14:29

franto, no tak čerpat rozumy z knihy suvorova a chlubit se tím to už musí být fakt člověk úplný pošuk. jednou jsem v knihovně hledal knihu o specnaz od suvorova a stál jsem před regálem historie a fakta ,když se mě prodavačka zeptala co hledám tak mi řekla "suvorov? toho máme v beletrii." a byl mezi knihama o zamilovaných úpírech či co . jak já jsem se styděl a ty s tím lezeš na světlo.

Martin23

05. 11. 2020, 07:03

Jo Franto a snad nám tedy, to by mohlo zajímat i redakci Armywebu, prozradíte, kde berete ty informace, které se dosud, jak říkáte TAJÍ.

Martin23

05. 11. 2020, 07:01

Franto,
vždyť dnes existuje tolik západních dokumentů o II. světové válce.

Hodnotit například tank podle ráže děla je úsměvné. Ona by taky z hlavně o průměru půl metru mohla vypadnout kamenná koule.

Stačí začít tím, že SSSR byl obrovský stát a neměl sousedy jen na západní straně a tak sice měl k dispozici přes 15 000 pojízdných tanků, ale ty byly dislokovány i jinde než na západní hranici. Reálně jich

Většinou staré typy tanků a jak jsem řekl, byly zde fatální nedostatky v logistice.
Například mezi těžbou ropy, zpracováním ropy a distribucí pohonných hmot k jednotkám, to je skutečně obrovský kus práce. Pokud byste tedy dodal čísla kolik SSSR tehdy těžil ropy, musel byste také vědět, kolik jí prodával a kolik jí zpracovával pro armádu.

Stejně tak je neoddiskutovatelný problém z let občanské války Rusku. SSSR byl názorově zcela nejednotný. A to od úrovní jednotlivých "států" až po občany.
Hitler předpokládal, že stalinistické čistky v druhé polovině 30. let totálně oslabily bojeschopnost armády SSSR a to předpokládal naprosto správně.

A Franto tohle nám skutečně nikdo před rokem 1989 neříkal.
Nikdo nám nelhal, že SSSR byl ideově rozpolcen a proto gulagy, proto hrůzovláda, proto čistky, kdy si vymastil polovinu velení.
Nikdo nám neříkal, že slavná Rudá Armáda měla tisíce tanků z nichž většina byla díky neschopnosti je logisticky zásobovat jen prázdnými almarami.
Výroba T 34 a KV - 1 se teprve rozjížděla, T 34 bylo v roce 1940 vyrobeno pár kusů a KV 1 v podstatě významně zasáhl až v bitvě o Mosku, tedy 2. polovině roku 1941.


Tyhle skutečné důvody, proč násobně silnější stát první dva roky fatálně prohrával boj s Německem, nám byly tajeny.

Ještě ti prozradím něco z vojenské strategie. Když máš stát o velikosti SSSR a máš 3 tisíce tanků, tak to je jako plivnutí do rybníka, protože když nevíš, kde protivník zaútočí, tak je musíš rozprostřít po délce tisíců kilometrů. A dostat pak potřebný počet tam, kde nepřítel provedl průlom je fakticky nemožené. O to důležitější bylo mít tyhle porstředky v týlu se špičkovou logistikou - tedy mít schopnost dostat tanky do místa bojiště. Ale tu schopnost SSSR v roce 1940/1941 SSSR neměl žádnou.
Proto je naprosto směšné tady blábolit, že by SSSR mohl útočit do prostoru, který si zabralo expandující a rozjeté Německo.
Přitom v zádech měl SSSR stejně rozjeté Japonsko.

To co vy děláte je to, že za dalších 10 let budete tvrdit, že SSSR napadl Německo a že v roce 1938 a 1939 okupoval i nás.

Franta

04. 11. 2020, 22:04

prro hledače pravdy a nikoliv pro levicove ideology :

Hledejte počet a kvalitu sovetskych a nemeckych tanků - ale hledejte opravdu relevantni zdoje - tedy nikoliv ruzne komunisticke wiky kde vam lžou
Hledejte vycvik nacistickych tankovych svazu v kazani
hledejte plynove utoky rude armady u tambova
hledejte skutečné počty tanku a jejich ráži del ...nenechte se zmast kecama - dejte si do tabulky - nemecky tanky - ruske tanky , počet a ráže del ....
dejte si do tabulky počet armad sssr u polske hranice
( toto vše se dosud taji )
Zkuste najit PŘESNE počty ...ne žádne kecy ...přesné počty tanků tam a tam !
Jejich ráži
Jejich dojezd
jejich pancíř

Kolik težil ropy SSSR a kolik težil ropy Nemecko
Ne žádne kecy - zkuste najit DATA
A uvidite....
Na internetu - nenajdete NIC
Je to stale tajne
Neberte v potaz ideologicke kecy
Zkuste najit přesné počty , přesné udaje , přesnou lokalizaci , přesné rozkazy
( ohledne SSSR ...nenajdete NIC)

A pak si najdete knihu : Všechno bylo jinak !
Lhali nam
Lhali nam
Lhali nam
Nebylo to tak jak nas učili soudužky učitelky a jak vypráví soudruh Martin
Bylo to jinak přátelé
Uplne jinak

Franta

04. 11. 2020, 21:47

Pane Glaser, soudruh Martin přestože se zde prezentuje jako znalec nad vecí ...ktereho komunistiká smyšlenka nijak nezajimá a pochází z vysoce demokraticky založené české rodiny....
( a že jich za komunistů bylo :adult: ) , dokonce absolvent československé vysoké komunistické školy ( taky musel studovat marxleninismus ) ...tak vše co dokáže na tomto foru vyplodit ...není nikdy nic jineho než komunisticky a sovetsky dááávno přežvýkana mytologie nemající se skutečností nic společného ...


Na českosovestské komunistické mytolické vymysly lze řici celkem snadno - čtete soudruzi
Čtete Sovetskou knihu - Fašistickyj meč kovalsja v CCCP
Čtete dustojnika generalniho štábu Sovetske Rude armady Viktora Suvorova - Všechno bylo jinak
Čtete spisy souduha VI Lenina a genosse ( soudruha ) Hitlera - Mein Kampf ( a hledejte rozdil )
Čtete spisy maršála Žukova kde každý spis nasledujicí se zasadne liší od spisu předcházejícího...
Čtete a bdete
A nezapomente že reportáž psaná na oprátce byla napsána v Moskve - tajnou službou CCCP
Tak je to s vašima dejinama - PODVOD PODVOD PODVOD

Martin23

04. 11. 2020, 12:22

​Martin Glaser
To je samozřejmě nesmysl, který jste vyčetl od propagandistů.
Celé to je tak:
V době vpádu Němců do SSSR byli vítáni v západní části SSSR jako osvoboditelé.
Jenže protože se Němci chovali jako zvěř, tak se sitauce zcela obrátila a pak již byl výsledek války rozhodnutý.

Martin23

04. 11. 2020, 12:16

​Franta
Tak to jste fakt pobavil.
Hitlerova moc vznikla ze západního velkokapitálu. Jeho cesta k moci byla financovaná západními bankami. Německo budovalo armádu nejen na základě západní laxnosti, ale především díky tomu, že tím západní kapitál vydělával. (Dnes stejnou situaci můžeme sledovat u Japonska - které má ústavou dokonce zakázáno mít armádu. A co se tam děje?)
Německo, dříve než podepsalo pakt o neútočení se SSSR, podepsalo tyto pakty prakticky se všemi významnými státy Evropy. Západní mocnosti nás osobně s Hitlerem pěkně podrazily.
Co se týká zabrání Polska ze strany SSSR, tak toto bylo provedeno ze dvou důvodů:
a) jednak si SSSR vzalo zpět to, co neustále se pohybující Polsko získalo svými výboji na východ.
b) z vojenského hlediska šlo o vytvoření nárazníkového pásma vůči Německu, jejichž útok na východ byl očekáván.

Co se týče SSSR tak jeho vojenská síla v době zahájení Barbarossy je diskutabilní.
26 tisíc sovětských tanků - nebudeme řešit, co to bylo za tanky a kolik jich bylo pojízdných.
Vždy je zásadní, kolik jich bojeschpných dokážete dostat na bojiště. V tomto smyslu na tom SSSR nebyl nijak zvlášť dobře.
Každopádně zásadní fakt, proč SSSR nebyl schopen útočit a proč do konce roku 1942 jen s velkým úsilím vzdoroval německému útoku byl vnitřní rozvrat.
SSSR byl naprosto rozpolcen ještě z dob občanské války a výrazná část nejen obyvatel, ale i armády a státní moci brala Němce jako osvoboditele ( to se následně s ohledem na německá zvěrstva na dobytých území změnilo - fatální chyba Němců). Proto Stalin prováděl čistky, které ukončil až v době bitvy o Stalingrad. Od té chvíle se dá hovořit o tom, že se SSSR sjednotil a pak už to bylo čistě o faktu, že v totální válce měli ve všech zdrojích převahu.
A blíže k tomu, proč považuji názor, že se SSSR připravoval na útok vůči Evropě, za totální blábol. Dnes již víme, že Sovětská armáda měla v té době zásadní nedostatky v zásobování. Oni neměli dostatek pohonných hmot, střeliva, náhradních dílů a dopravních prostředků ani na tu obranu. Na tož aby mohli provádět útočné operace směrem na západ.

liberal shark

04. 11. 2020, 08:47

To Astor: Vzhledem k zanedbatelným rozdílům mezi německým nacionálním socialismem a sovětským komunismem nemají vojenskou čest ani sovětští vojáci ?

Sovětská armáda nezvldala kombinované operace ani v roce 1945. Jejich invaze na Jižní Kurislké ostrovy proti zanedbatelnému odporu byla také jedna velká ostuda.

astor

04. 11. 2020, 02:18

Autor:
Mluvit o cti nacistických vojáků je zcela ošidné. Náckové a jejich vyznavači žádnou čest nikdy neměli, nemají a mít nebudou.

Autor

03. 11. 2020, 14:24

To Vojta - stručně. Nebudeme argumentovat, protože zjevně jeden mluví o voze a druhý o koze. Takže -nemluvíme o špatném velení, ale o nezkušenosti s kombinovanými operacemi armády, námořnictva a letectva. - obrana města je tak trochu něco jiného.
ohledně ztrát -> obecně mluvíme o padlých a ne mrtvých. To je taky tak trochu něco jiného. Jestli Sověti do svých padlých počítají i mužiky s rýmou, tak to jen vypovídá o tom, jak zacházejí s čísly, jak se jim to hodí.
Chápeme, že se chcete bít za ty "svý", ale tady jste úplně mimo. Sověti tuhle bitvu prohráli a tím to hasne.

Franta

03. 11. 2020, 13:51

Jako obvykle kvalitní článek bez oslavných komunistických keců ktere stále straší v jiných českych periodikách.
Nejsem žádný odborník takže nebudu dělat detailní rozbor , je ovšem třeba řící že Rudá armada byla nejvice vyzbrojenou armadou sveta a za jejimi řečmi o míru se skrýval plánovaný utok na Evropu ( což se po celou existenci SSSR a nyni postSSSR nezmenilo )
Hitler byl podporovan SSSR a převrat 8 listopadu v Mnichove byl planovan podle převratu 7 listopadu v Petrohradu - oba staty pak slavili stejna data vyročí svých ,,revolucí ,,

Ruda armada navzdory sve enormni převaze ...jen na počty tanku 26 000 sovetských tanků proti 3 600 nemeckým ...byla v počatečním preventivním uderu Hitlera převalcovana prave proto že ona sama se taky přímo na hranicích připravovala na ....utok!
Nu a když se připravujete na utok a mate všechny sily hned u hranic ...tak ten kdo zautočí jako PRVNI ma výhodu - jako v hospodske rvačce.
Hitlerovci vyrazili ...hned za hranicema rozsekali bezmala celou Rudou armadu - tanky bez paliva , letadla na letistich nestihla vzletnout ( vzpomente pearl harbour )..., spousta vojaku stale jeste ve vlacich ..., velitele BEZ map - nemožnost řízeni palby ( meli mapy zapadni evropy ) ... a do toho zakaz střelby z duvodu utajeni ( chystali se přece na přepadení )

Než se vše vysvetlilo ...Moskva je daleko 2000 km a mobilni telefony neexistuji ...než se vše dohodlo ...Ruda armada přestala v prvnim okamžiku existovat - byla smetena
Ale ne proto že byla špatná - proto že byla zaskočena - sama se chystala na to samé
Trvalo rok než zkonsolidovala sily , dostala pomoc ze zapadu , vyrobila dalších 20 000 tanků...propustila z gulagu sve velitele a vojaky ....a pak druhosledovou vlnou zvitezila.

Vojta

03. 11. 2020, 11:15

Nevím, kde berete "informaci" o údajném špatném velení RA v oblasti Černého moře? Obrana Oděsy proti přesile, obrana Sevastopolu atd. byly úspěšné akce, ačkoliv se RA a Černomořská flotila musely stáhnout. Tahle operace měla pomoci Sevastopolu, ale neměla šanci na úspěch. Osa měla v SSSR cca 6 milionů vojáků, přičemž na jihu měla výraznou početní převahu. Poměr ztrát uvedený v článku je nesmyslný. Je to opsané z wikipedie. Navíc ve ztrátách SSSR převažují nemocní, což nebyly trvalé ztráty. U Němců se nemocní ve statistikách neobjevují, tudíž vznikají fantastické poměry 300 vs. 300.000 atd..
Každá z operací RA přispěla k porážce Osy- narozdíl od válečného úsilí 7 milionů zrádců a kolaborantů na území Čech.
RA způsobila Němcům řádově 90% zabitých a zraněných. Zrovna na jihu SSSR zanikly i rumunské armády, maďarská a italská armáda. Zřejmě kvůli špatnému velení, špatné taktice, špatné výzbroji a výstroji RA...
Vše údajně zachránili Vlasovci, kteří se hrdinně zjevili až po smrti Hitlera a pádu Berlína....