EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

KZP AZ pohledem instruktora: „Kdyby to bylo snadné, dělal by to každý!“

 08. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

V první řadě, bych rád vysvětlil formu, kterou bude tento pohled psán.

O prázdninovém KZP AZ bylo den po dni vše napsáno, podle mého názoru dost podrobně a výstižně. Ale hlavně z pohledu frekventanta kurzu a to je pro civilní veřejnost ta nejlepší forma jak se dozvědět informace ze zákulisí jakéhokoliv výcviku jednotek aktivních záloh. Drobné odlišnosti v jednotlivých již zveřejněných článcích taktéž nejsou na škodu a to nejen z důvodu objektivnosti, ale také proto, abychom si my instruktoři mohli ponechat nějaká tajemství a překvapení pro další nástupní termíny.

insruktiry
Foto: NGŠ s instruktory

To že výcvik trvá 6 týdnů a je rozdělen do určitých fází, není zapotřebí podrobněji rozebírat.

A nyní k vlastnímu průběhu kurzu a úspěšnosti či neúspěšnosti frekventantů posledního nástupního termínu.

Je potřeba v každém případě vyzdvihnout a zmínit obrovskou chuť a motivovanost zájemců o službu v Aktivní záloze. Jsou tři základní skupiny zájemců nastupujících do kurzu.

První skupinou jsou ti, co mají o službu zájem z hlediska vlastenectví a hrdosti, druhou skupinou jsou ti, kteří si chtějí vyzkoušet, co obnáší vojenský život. A třetí skupina? Do té bychom asi mohli zařadit dobrodružné povahy, u kterých můžeme spojit více faktorů.

Pokud se v těchto třech skupinách někdo nenašel, nevadí i tak tu mohl být, nebo v budoucnu být může. Každý člověk je svá vlastní individualita a ať už je objevena či nikoliv, tak v tomto kurzu se projeví a mnozí z frekventantů jsou sami ze sebe často překvapeni.

I když je výcvik v kurzu základní přípravy koncipován jako výcvik jednotlivce, tak z velké většiny jde o týmovou spolupráci a překonávání překážek za pomoci kolektivu. Jednou z věcí, kterou se snažím vždy vojákům vysvětlit je to, že tento kurz není stavěn na toho nejsilnějšího z nich, ale naopak na toho nejslabšího a buď on sám, nebo právě tým ho dovede do úspěšného konce. Nakonec všichni pochopí, že kdyby to bylo opačně tak ti slabší kurz nedokončí. A to samozřejmě ani oni, ani my nechceme.

Další důležitá věc, která jim je vštěpována je ta, že kdyby to bylo snadné, dělal by to každý a to už vůbec ideální model není.

Nyní pár čísel a detailů pro představu o prázdninovém nástupním termínu kurzu základní přípravy AZ.

Do kurzu bylo přihlášeno celkem 81 osob z toho 10 žen. Nastoupilo 76 osob z toho 9 žen. V průběhu kurzu nás pár jedinců muselo opustit ať už z osobních, zdravotních nebo jiných důvodů. Do finále k závěrečné zkoušce se vlastní pílí a odhodláním dostalo 67, v tuto chvíli pro nás už ne osob, ale vojáků. 64 z nich tuto zkoušku zvládlo ať už v řádném, nebo opravném termínu. Pouze třem se to nepodařilo, ale já doufám, že je to neodradilo a pokusí se v budoucnu uspět.

Důležitou částí kurzu jsou také dvě přezkoušení fyzické zdatnosti, první na začátku kurzu a druhé na jeho konci. U tohoto nástupního termínu musím s radostí konstatovat, že ve velké většině byli vojáci fyzicky velmi dobře připraveni. Projít úspěšně ať už vstupním, nebo výstupním přezkoušením se nakonec podařilo všem až na jednoho, ale ten to v budoucnu doufám napraví.

Bylo by toho spousta, co by se zde dalo napsat. Ale jak už bylo zmíněno na začátku, lepší je vzít si pohled účastníků tohoto nástupního termínu a nám instruktorům ponechat některá naše tajemství a překvapení pro další uchazeče o službu u jednotek AZ. Vše co absolventi tohoto běhu napsali je realita a pravda a záleží jen na veřejnosti, jak s ní naloží.

Závěrem, za nás za instruktory, velké díky vojákům tohoto nástupního termínu, ukázali jste, že na to máte a že budete pro AČR pouze přínosem.

Doufám, že vaše odhodlanost a úspěch v tomto kurzu bude motivací pro vaše budoucí kolegy, kteří o vstupu do aktivní zálohy uvažují.

ALEA IACTA EST

Komentáře