EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Mutterkreuz - nacistické vyznamenání pro matky plodící děti árijské rasy

 05. 02. 2019      kategorie: Vojenská historie      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Adolf Hitler zřídil v roce 1938 vyznamenání zvané Čestný kříž německé matky. Ve středu se nachází velký hákový kříž ve věnci z paprsků. Po obvodě je nápis "Der Deutschen Mutter". Vyznamenání se udělovalo na bílé stuze s jedním širším a dvěma užšími modrými pruhy. Stuha dosahovala délky 40 cm, ale nositelky si jí mohly upravit podle výšky postavy. Spolu s křížem se předával i udílecí dekret se jménem a datem udělení. Kříž byl předáván obvykle na Den matek.

mutterkreuz_04
Foto: Čestný kříž německé matky tzv. Mutterkreuz společně s darovacím dekretem | Wikimedia Commons

Das Ehrenkreuz der deutschen Mutter (zkráceně Mutterkreuz, česky přibližně Čestný kříž německé matky) bylo vyznamenání udělované za doby Třetí říše árijským matkám s více dětmi. Nacisté krátce po převzetí moci oficiálně zavedli Den matek, od roku 1923 v Německu protlačovaný zpočátku květináři a posléze organizací Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung. První pompy se německé matky dočkaly třetí květnové neděle roku 1934 — nacisté do svátku zakomponovali i myšlenku panské rasy a ocenění žen, které porodily velký počet dětí; tedy v nacistickém systému „dobře plnících“ svou úlohu matky. Mimo ztělesnění propagandistického hesla „Svatá by nám měla být každá matka německé krve“ (Heilig soll uns sein jede Mutter deutschen Blutes) nacisté doufali, že tím také zvýší porodnost (a tedy i počet „árijců“).

mutterkreuz_03
Foto: Oficiální předání Čestného kříže německé matky | Bundesarchiv

Za čtyři nebo pět dětí se propůjčoval ve variantě z bronzu, ve stříbře za šest nebo sedm a ve zlatě za osm nebo více potomků.  

mutterkreuz_05
Foto: Zprava bronzová, stříbrná a zlatá verze Mateřského kříže

Existují i nepotvrzené zprávy o verzi zlatého kříže s brilianty, který byl údajně udělen jen několika matkám, které přivedly na svět dvanáct až čtrnáct dětí. Do roku 1939, tedy pouhý rok po založení, byly uděleny 3 000 000 exemplářů. K 30. září 1941 se toto číslo zvýšilo na 4,7 milionu.

mutterkreuz_01
Foto: Německá rodina čítající 12 dětí. Matka má na hrudi Mutterkreuz | Wikimedia Commons

Podle směrnic pro jeho udělení jej mohly nabýt jen "dědičně zdravé matky německé krve." Odepření nebo dokonce odebrání kříže za mateřství ( Mutterkreuz ), přestala - li ho být taková matka "hodna", se obecně chápalo jako velký společenský handicap. Zajímavé je, že držitelky Mutterkreuzu, měly jisté výhody, například na úřadech byly odbavovány přednostně a lidé měli povinnost uvolnit jim místa v dopravních prostředcích.

Kromě německých (říšských) matek byla udělitelnost vyznamenání později rozšířena na tzv. Volksdeutsche matky, tedy matky např. z Rakouska nebo Sudet, které byly přičleněny k Německé Říši.

mutterkreuz_06
Foto: Mutterkreuz nalezený po letech v zemi pomocí detektoru kovů | wwdigging

Ještě dnes lze různé varianty tohoto kříže nalézt pomocí detektoru kovů v zemi, a to u nás v České republice i v zahraničí.

Komentáře

Altmann

05. 02. 2019, 16:04

Dobře zpracovaný faleristický článek.