EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nadšencům se podařilo zachránit unikátní exponát - obrovský státní znak ze sídla velitelství hraničářského pluku z roku 1938

 19. 10. 2018      kategorie: Vojenská historie      3 komentáře
Přidat na Seznam.cz

Členům Vojenského muzea Králíky se podařilo zachránit a získat unikátní exponát, který bude časem vystaven na tvrzi Bouda. Nyní je převezen do dočasného depozitu ve vstupním areálu tvrze Hůrka a je možné si jej prohlédnout. Je uložen poblíž střepiny pancéřového pěchotního zvonu, která byla vyzvednuta z pěchotního srubu K - S 10 v červenci letošního roku. Zde je příběh nového exponátu jednoho ze členů muzea.

kasarna_01
Foto: Hlavní budova Orlických kasáren se znakem

Díky ostražitosti jednoho z kolegů nám neunikl smutný inzerát. Z něj jsme se dozvěděli, že impozantní budovy Orlických kasáren v Žamberku (od dubna 1938 mimo jiné sídlo velitelství hraničářského pluku 19) byly definitivně srovnány se zemí... Ale...!

kasarna_04
Foto: Noví vlastníci při bourání hlavní budovy kasáren naštěstí obrovitou plastiku se lvem nerozbili

Obrovitou plastiku (malý státní znak) zdobící od 30. let 20. století štít budovy velitelství – naštěstí noví vlastníci nerozbili! Byl nabídnut na internetové burze k prodeji. Takový exponát – spojený navíc s historií hraničářského pluku 19, jehož V. prapor obsazoval tvrz Boudu - jsme v žádném případě nemohli nechat utéci.

kasarna_05
Foto: Plastika byla převezena k dočasné expozici na tvrz Hůrka

Navíc v roce 100. a 80. výročí, které si připomínáme - to by bylo dvojnásobným hříchem! Na financování pořízení a převozu znaku byla mezi dobrovolníky z tvrze Bouda a Hůrka vyhlášena sbírka a krasavce (rozměr 180 x 180 cm, hmotnost asi 1,9 tuny!) se podařilo zakoupit. Příběh dokumentují i přiložené fotografie.

kasarna_06
Foto: Malý státní znak je opravdu impozantní

Orlické kasárny Žamberk

Ve 20. letech 20. století tehdejší radní Žamberka usilovali o umístění vojenské posádky, aby se tím zvýšila prestiž okresního města. První posádka měla provizorní dřevěné budovy a cvičiště v cípu mezi Lukavskou ulicí a ulicí 28. října. Protože tyto prostory nevyhovovaly, začalo se brzy jednat o výstavbě kasáren.

kasarna_03
Foto: Orlické kasárny v čase stavby (červeně vyznačeno umístění malého státníko znaku)

Kasárny tak byly nakonec postaveny v městské části nazývané "Na skalách", na vyvýšeném místě nad řekou Divoká Orlice. Stavba započala v roce 1930 a již v září r.1933 byla uvedena do řádného provozu. Objekt kasáren v té době měl tvar pravidelného rovnostranného pětiúhelníku, který vydržel až do r. 1965. Kasárny sloužily pro potřeby vojenských posádek umístěných v Žamberku.

kasarna_02
Foto: Objekt kasáren v té době měl tvar pravidelného rovnostranného pětiúhelníku

V roce 1951 zde byla zřízena poddůstojnická škola žen, které zde zahájily svůj výcvik. Jednalo se o Školu pozemních specialistů letectva. O tomto období vyšla v roce 1997 knížka "Děvčata v modrém". Z ní je právě převzat plánek z roku 1954.

Objekt kasáren v roce 1965 v důsledku redislokace nových vojsk v posádce prošel prvními významnými stavebními úpravami autoparku. V rámci těchto změn byla do Žamberka v roce 1963 umístěna jednotka raketového vojska a dělostřelectva, která se v roce 1974 přestěhovala do nedalekého Kostelce nad Orlicí.

V posádce Žamberk vznikla dne 1.9.1974 7. dělostřelecká divize. Velitelství divize kromě velitelské baterie a dopravní roty podléhala nově vytvořená 71. kanonová dělostřelecká brigáda VÚ 3607 dislokovaná v Žamberku. Brigáda byla původně tvořena 2 oddíly 122 mm kanonů vz. 31/37 a 2 oddíly 152 mm kanonových houfnic vz. 37.

V roce 1976 se uskutečnilo přezbrojení brigády na 130 mm kanon. V dubnu 1984 došlo k přemístění velitelství divize do posádky Pardubice.

V létech 1986 až 1991 došlo k budovatelskému rozmachu objektu - na místě bývalého cvičiště za kasárnami na vrcholku kopce byl vystavěn nový autopark sloužící k uložení nedotknutelných zásob. Tím objekt prošel druhou stavební změnou do dnešní podoby. Stavbu zahájily Vojenské stavby v místě bývalého cvičiště za autoparkem (za odstavnou plochou 1. DO). Stavba byla prováděna pomocí vojáků základní služby, jako stavební jednotka byl vyčleněn 1. DO, kterému sice velel kpt. Prchal, ale stavební jednotky měl na starosti pplk. Horák. Takže oddíl méně cvičil a více stavěl. V té době se také kasárny rozdělily na objekt A - původní kasárna (štáb, ubytovny, sklady výstroje, správa budov), B - autopark, dílny a sklady NZ a C - někdy též nový autopark, ale hlavně sklady NZ. Na podzim roku 1989 se do nových hal stěhovala technika zpět z Pardubic, kam byly v roce 1984 sklady NZ ze Žamberka odstěhovány, dále z Týniště nad Orlicí z muničních skladů a také ze skladů v autoparku. Výstavba autoparku pokračovala i v roce 1990, kdy byla zahájena výstavba ESO přístřešků a také terénní úpravy. V roce 1991 bylo vše dostavěno a předáno k plnému užívání. Dostavěl se psinec (v současnosti Psí útulek Žamberk, hned vedle objektu C - viz foto Nové sklady - letecký pohled) a hlídání techniky bylo svěřeno psům, což ulevilo vojákům vykonávající základní službu. Kolem celého objektu se postavila signální stěna. Mnozí se pozastavují nad vysokými stožáry nad celou částí C, které vypadají jako stožáry pro osvětlení. Jedná se ale o tzv. jiskřiště - ochranu proti bleskům, neboť v halách měla být skladována munice. Laicky řečeno jsou to hromosvody.

Velitelství 7. dělostřelecké divize i jí podřízeny útvary zanikly 31.10.1991. Ve velení divize se postupně vystřídali: plk. Ladislav Romaňák (1974 až 1976), plk. Ján Duchoň (1976 až 1983), plk. Miloslav Šustr (1983 až 1986), plk. Dušan Lukáčik (1986 až 1988) a plk. Jan Šťastný (1988 až 1991).

V roce 1991 byla ustanovena nová struktura posádky, která k počátku roku 1992 byla plně funkční a zahrnovala samostatný dělostřelecký oddíl velké mohutnosti, protitankový oddíl a byl vytvořen posádkový spojovací uzel.

K 1. 4. 1994 se první dva jmenované útvary přetransformovaly ve 46. dělostřelecký oddíl 4.brigády rychlého nasazení, jejíž velení sídlilo v posádce Havlíčkův Brod.

Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k 1. 7. 1997 po předcházející několikáté reorganizaci AČR ukončil činnost v Žamberku 46. DO a jednotka byla přestěhována do Pardubic. Z Pardubic naopak přišla 2. dělostřelecká brigáda, která se přetransformovala z bývalé 7. dělostřelecké divize (VÚ 8228) v dělostřelecké mobilizační sklady nedotknutelných zásob. Tyto sklady zde pod různými názvy v souvislosti s opakovanými reorganizacemi armády zůstaly a sloužily až do roku 2003, kdy došlo k postupnému útlumu činnosti armády v Žamberku a sklady byly zrušeny.

Divize, která v roce 1974 v Žamberku začínala tam také po téměř 30 letech v roce 2004 skončila. Poté byl objekt zcela vyklizen a v listopadu 2004 majetkově převeden na Město Žamberk, které celý objekt fyzicky převzalo k 31.lednu 2005.

Po zrušení kasáren Město Žamberk vybudovalo nové komunikace a kasárny začalo v roce 2005 rozprodávat po částech soukromým subjektům.

Zdroj: orlicke-kasarny-zamberk.blog.cz

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře

Malakay

22. 11. 2018, 11:38

Jáj, tak oni je srovnali se zemí? :( to je smutné. Každopádně jsem tam byl asi rok nebo 2 zpátky když tato budova ještě stála a kompletně jsem jí prolezl. Kdybyste chtěli fotky, tak se ozvěte :) Najdu :)

Petr

19. 10. 2018, 18:35

Taky si nemyslím, źe je původí má tam nový znak slovenska z roku 1960

jochen

19. 10. 2018, 07:45

Gratuluji, skvělá zpráva. V Žamberku byla armádní basa, 2x jsem tam eskortval kluky z útvaru. U téhle "brnky" byl tenkrát i Opata.