EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Krypteia - první tajná služba starověkého Řecka

 11. 05. 2022      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

O této jedné z nejstarších tajných služeb už asi každý slyšel, avšak přesto mnoho detailů o této službě leží dodnes zahaleno v mlze a historici neustále diskutují o jejím pravém smyslu. Členem zvláštních oddílů tzv. krypteia (skrytý) se nemohl stát každý Sparťan, ale jen úzký okruh válečníků. O členství v těchto oddílech pak rozhodovali paidomonos, učitelé spartských mladíků v agogé. Tito učitelé měli na konci jedenáctiletého výcviku za úkol vybírat ty nejstatečnější, nejnadanější a nejchytřejší chlapce, které pak čekala lepší kariéra než ostatní žáky. Takto se vlastně formoval budoucí spartský důstojnický sbor, ty nejlepší mladíky čekalo členství v královské gardě a nebo ve vrchním velení armády. Část této elitní omladiny pak byla přiřazena právě do krypteii, tehdejší "špionážní služby" Sparty.

Ithome2Foto: Messenia, vlast spartských heilotů, foceno z hory Ithome / Wikimedia Commons / Public domain


Sparta byla společenství svobodných lidí, které žilo "na sudu se střelným prachem", který neustále hrozil, že exploduje. Na 10 000 válečníků připadalo 250 000 státních otroků (heilotů), z nichž polovina žila v sousední Messénii. Tito otroci žili v souvislých vesnicích na rovině při březích Eurótu, jehož břehy byly hustě zarostlé rákosím, kde se mohli případní vzbouřenci ukrývat. Aby Sparťané předešli heilótskému pletichařením proti svým pánům, vysílali (na podzim) do Messénie skupinky mladíků z krypteii, kteří byli vyzbrojeni jen krátkými meči a malými dávkami jídla. Ve dne se tito mladíci se začerněnými tvářemi ukrývali na opuštěných místech, jako bylo křoví a větve stromů, kde bedlivě sledovali počínání otroků. V noci pak pod rouškou tmy pronikali do heilótských vesnic, kde zabíjeli vytipované otroky. Zabíjeli podle svého vlastního úsudku a jejich cílem byli nejsilnější a potencionálně nejnebezpečnější muži. Tyto akce byly velmi riskantní, protože mladíci měli jen dýky či krátké meče, bylo jich pár, a nacházeli se uprostřed spících vesnic, kde žili desítky potenciálních nepřátel.

Jak již bylo zmíněno, každý rok na podzim vysílala Sparta do Messénie zvláštní komanda, která vedla proti otrokům svatou válkou a snižovala jejich stavy. Hlavní úkol mladíků z krypteii  byl však jiný. Kromě toho, že zabíjeli potencionální nepřátele Sparty, cvičili si tímto zvláštním způsobem své dovednosti, které pak měli zúročit ve své další kariéře. Sledováním otroků si cvičili pozorovací schopnosti, vybíráním nejnebezpečnějších mužů vylepšovali svůj úsudek, trénovali matematiku a paměť, učili se žít v přírodě s minimem jídla a navíc se učili pohybovat se v naprostém utajení, přesně jako dnešní špioni. Po návratu domů se sice účastnili výcviku spolu s ostatními hoplíty, ale jakmile vyrazila spartská armáda do pole, jejich úkoly byly jiné. Tito mladí muži sloužili jako oči armády a čato operovali ještě před nasazením klasických průzkumníků z řad národa Skirítů. Jejich úkolem bylo ještě před střetem zjistit nejen počet členů nepřátelské armády, ale i zmapovat terén a hledat místo, kde by se dala nejlépe využít falanga, aby tam král mohl nepříteli nabídnout bitvu. Příslušníci z kryteia našli své uplatnění i během samotných bitev, kdy byly např. králem vysláni, aby hledali slabé místo nepřátelských armád, kde by mohla udeřit spartská záloha.

0_2Mp3ORorQyRiqViNFoto: Zobrazení spartských heilotů během rituálů po porážce nepřátel | warhistoryonline


O jejich špionážních operacích na nepřátelském území se toho dnes už moc neví, ale jeden případ se nám zachoval. Ještě před druhou invazí Peršanů do Řecka zajali Peršané v Malé Asii dva Řeky, kteří byli chyceni, jak počítají nepřátelské lodě a zásoby pro armádu. Oba Řekové byli předvedeni před velkokrále, který měl rozhodnout o jejich dalším osudu. Xerxés je však nemučil, ani nedal popravit, jak by se očekávalo. Naopak, nechal je provést po celém svém vojenském ležení a nechal je, aby si všechno dobře prohlédli a spočítali. Počítal s tím, že až se Řekové dozví o skutečném počtu jeho vojska, uvědomí si marnost svého vzdoru a dobrovolně se mu vzdají. Podle řekých pramenů na perském dvoře tehdy oba zajatí špioni mluvili řečtinou s lakónským přízvukem a můžeme se proto domnívat, že se jednalo o členy krypteia. O aktivitách členů této tajné policie v době míru se toho také moc neví. Kromě výcviku s vojskem patrně hlídali venkov před bandity a sbírali informace o otrocích.

Zdroj: britannica.com, military-history.fandom.com

Komentáře