EXCALIBUR

Armyweb

Chcete sem vložit vlastní příspěvek? Napište nám na info@armyweb.cz.

Španělští terciáni proti samurajům

Španělští terciáni proti samurajům

Nestávalo se často, aby se evropská škola války setkávala s japonskou, k přímé konfrontaci pak docházelo ještě méně, kdy se takových případů dalo spočítat…

 14. 11. 2023      0
Legendární srbská amazonka a vlastenka Milunka Savić

Legendární srbská amazonka a vlastenka Milunka Savić

Milunka Savić se narodila 28. června 1888 (některé prameny uvádějí, že se narodila v roce 1892) do rodiny z nižší střední třídy v srbské vesnici…

 09. 11. 2023      3
Salamínský zázrak: Jak Řekové porazili perskou námořní přesilu

Salamínský zázrak: Jak Řekové porazili perskou námořní přesilu

Po řecké porážce v bitvě u Thermopyl se perská armáda začala nezadržitelně valit krajinou Fókis, Boiótií a Attikou, kde rozsévala nebývalou zkázu. Peršané…

 11. 10. 2023      0
Nábor a výcvik římských legionářů

Nábor a výcvik římských legionářů

Nábor do římských legií byl během rané římské říše dobrovolný, i když se při některých příležitostech kvůli nedostatku dobrovolníků císařství uchýlilo…

 02. 10. 2023      0
Jedna z největších potup anglického námořnictva - Holanský nájezd na Medway a do Chathanu

Jedna z největších potup anglického námořnictva - Holanský nájezd na Medway a do Chathanu

Druhá holandsko-anglická válka 1665–1667 nezačala pro Holanďany dobře a v červnu 1665 utrpěli u Lowestoftu námořní porážku. Porážku měl na svědomí především…

 28. 09. 2023      1
Okno do historie - Bitva ve které padl jeden z největších hrdinů Skotska a pokořitel Anglie

Okno do historie - Bitva ve které padl jeden z největších hrdinů Skotska a pokořitel Anglie

Na začátku bitvy u Bannockburnu, ve které si skotské vojsko vybojovalo nezávislost své země, se skotská armáda vedená rytířem Jamesem Douglasem zastavila, aby poklekla…

 25. 09. 2023      1
Okno do historie - Bitva, která byla základním kamenem ruského národa

Okno do historie - Bitva, která byla základním kamenem ruského národa

Tato bitva byla základním kamenem ruského národa, který byl až do bolševické revoluce důležitou součástí západní civilizace a ochránce všeho křesťanstva. To, co je…

 20. 09. 2023      10
Španělská Armada a brambory v Irsku

Španělská Armada a brambory v Irsku

Příběh španělské Armady a nepovedený pokus o invazi do Anglie, je asi dobře znám, přesto bych ho rád zde připomenul. I když anglická královna Alžběta…

 18. 09. 2023      1
Okno do historie - Zázrak u El Puig

Okno do historie - Zázrak u El Puig

Po slavné bitvě u Las Navas de Tolosa se panství muslimských Almohadů rozpadlo na několik nezávislých emirátů, kterým Mauři říkali taifa. Jeden z maurských…

 17. 09. 2023      0
Varjažská garda - elitní jednotka byzantské armády

Varjažská garda - elitní jednotka byzantské armády

Vládci velkých říší měli ve zvyku si vydržovat vlastní osobní gardu, která k byla k panovníkovi loajální a oni se na ni mohli spolehnout…

 07. 09. 2023      0
Okno do historie - bitva u řeky Oronto, kde 700 křižáků porazilo 10 000 Saracénů

Okno do historie - bitva u řeky Oronto, kde 700 křižáků porazilo 10 000 Saracénů

K této bitvě došlo během obležení města Antiochie, které křižácká armáda obléhala v letech 1097 a 1098. Křižáci tehdy nedokázali obrovské hradby města dobýt přímým…

 06. 09. 2023      0
Poslední obrana San Elma a krutá odplata obránců Malty

Poslední obrana San Elma a krutá odplata obránců Malty

Během obležení Malty Turky byla pevnost San Elmo jako první na ráně a Turci jí obléhali téměř měsíc. Byla to sebevražedná mise, protože turecký velitel Mustafa paša…

 22. 08. 2023      3
Nejbrutálnější bitva americké historie - masakr u Spotsylvanie

Nejbrutálnější bitva americké historie - masakr u Spotsylvanie

Mimořádně krvavá bitva u Spotsylvanie (9.–21. května 1864) byla v mnoha ohledech klasickou bitvou války Severu proti Jihu. Před samotnou bitvou se federální generál…

 15. 08. 2023      7
Když ti „totální válka“ zaklepe na dveře - masakr v pruské vesnici Nemmersdorf

Když ti „totální válka“ zaklepe na dveře - masakr v pruské vesnici Nemmersdorf

21. října 1944 byla vesnice Nemmersdorf ve východním Prusku obsazena jednotkami sovětské 25. gardové tankové brigády, které se povedlo překročit řeku Angerapp…

 14. 08. 2023      67
„Warschau wird glattersiert!“ Varšava má být srovnána se zemí! – Heinrich Himmler

„Warschau wird glattersiert!“ Varšava má být srovnána se zemí! – Heinrich Himmler

Operace Bagration, kterou zahájila sovětská armáda 22. června 1944, znamenala pro německou armádu naprostou katastrofu, kdy Němci utrpěli obrovské ztráty, které byly podobné jako…

 10. 08. 2023      33