EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Operace Tajfun: Německý útok na Moskvu

 12. 06. 2020      kategorie: Vojenská historie      24 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Od začátku celé operace Barbarossa byla Moskva hlavním operačním cílem skupiny armád Střed (Mitte), neboť dobytí hlavního města nepřítele bývá tradičně považováno za vítězství ve válce. Tato skupina armád pod velením polního maršála von Bocka měla dle směrnic vydaných pro tuto gigantickou operaci směřovat na Moskvu, ale zastavit se ihned jakmile dobude Smolensk a vyčkat nových rozkazů.

Postup v oblasti centrálního Ruska byl pro Němce prioritou. Proto také měla skupina armád střed, narozdíl od zbylých dvou armádních skupin, ve svých řadách dvě tankové skupiny - 3. tankovou skupinu generála Hotha a 2. tankovou skupinu generála Guderiana. Právě tyto tankové jednotky měly pomocí rychlých a drtivých útoků do hlouby země vytvořit prostor pro postup na Moskvu. Tento úkol také skvěle plnily - Guderianova 2. tanková skupina postoupila jenom během prvních 7 dnů operace o neuvěřitelných 434 kilometrů a 29. června bušila na brány Minsku.

tajf_01
Foto: Němci vtrhli do Sovětského svazu v červnu 1941, tank PzKpfw 38(t) projíždí něčím jako branou kolchozu | Bundesarchiv, Wikimedia Commons

Heinz Guderian dělal čest přezdívce "schnelle" Heinz, kterou si vysloužil již ve Francii když nechtěl se svými tanky čekat na pomalou pěchotu a zuřivě postupoval vpřed. Jeho postup Ruskem byl tak rychlý i přes to, že jej brzdila nutnost postarat se o více než 200 000 ruských zajatců, kteří uvízli v kleštích obou tankových skupin armádní skupiny Mitte.

Jak je vidět tankové jednotky nesly během této fáze operace Barbarossa hlavní tíhu bojů a slavily rovněž největší úspěchy. Není divu, vždyť tanky a jejich rychlý postup byly páteří Blitzkriegu, který Němci v této době ještě stále úspěšně aplikovali.

Za pouhých 25 dnů válečného tažení se skupině armád Střed podařilo splnit první operační cíle operace Barbarossa. Smolensk byl dobyt 16. července jednotkami 29. motorizované divize patřícími právě ke Guderianově 2. tankové skupině. Mechanizovaná vojska skupiny armád Střed nyní stála na čáře Jarcevo-Smolensk-Jelňa-Roslavl a byla připravena nastoupit útok na samotné hlavní město Sovětského svazu. Za sebou v tu chvíli měla již více něž 700 km ruské země. Pouze v hlubokém týlu obrovských zabraných oblastí centrálního Ruska se nadále bránila část ruských vojsk u města Mogilev, ale i ten byl do konce měsíce dobyt. Skupina armád Střed se zastavila a čekala na další rozkazy. Do Moskvy v tu chvíli zbývalo ještě dalších 350 km.

tajf_02
Foto: Stále na východ, nekonečné obzory a zástupy ruských zajatců | Bundesarchiv, Wikimedia Commons

Protože Moskva byla ještě stále hlavním operačním cílem v této oblasti, začaly již 12. července první německé nálety na ni. Ovšem již tou dobou se objevovaly v německém generálním štábu rozpory, týkající se strategie dalšího postupu. Generálové z OKH (Ober Komando der Heer - vrchní armádní velení) naléhali na Hitlera aby dal rozkaz k okamžitému soustředěnému útoku na Moskvu. Hitler však trval na zničení Rudé armády v poli. Chtěl Rusy rozdrtit v boji, ne nechat je kapitulovat po pádu jejich hlavního města (což by se také pravděpodobně stalo).

19. července 1941 proto Hitler vydal novou směrnici naprosto měnící původní plán tažení. Dle nových rozkazů měla od Smolenska dále k Moskvě postupovat pouze pěchota a obě tankové skupiny byly odkloněny. Hothovy tanky měly vyrazit na sever pomoci při dobývání Leningradu, Guderianovy tanky se měly vydat na jih a připojit se u Kyjeva k Von Rundstetovi.

Sotva však tankové jednotky dorazily na svá nová místa určení a zapojily se do bojů, Hitler opět změnil názor. Již 6.září vydal novou směrnici, kterou zastavil postup pěchoty na Moskvu a přikázal Hothovi a Guderianovi, aby se vrátili k původně plánované trase postupu od severu a jihu, jakmile zlomí odpor v oblastech současného působení. Tento Hitlerem konečně schválený útok na Moskvu, který byl zahájen 6. října, dostal kódové jméno operace Tajfun. Měl to být poslední velký tah operační sezóny roku 1941.

S obleženým Leningradem na severu a Ukrajinou v německých rukou se zdály šance vysoké. Bylo však již pozdě. Po 3 měsících těžkých bojů operovali němečtí vojáci i technika s vypětím posledních sil. Vyvstávaly však i další problémy. Němečtí plánovači neuvážili potřebu ženistů, kteří by zbudovali železnici. Logistika na dlouhých zásobovacích trasách obklopených spálenou zemí selhávala.

Přesto se útok zpočátku vyvíjel úspěšně. V půli října Němci prolomily ruskou obranu na nejdůležitějších směrech - Vjazma, Brjansk a Orel. Při obkličovacích manévrech padlo do zajetí na 660.000 Rusů. Ruské ztráty se zdály být nekonečné. Od června do konce roku 1941 se vyšplhaly na hrůzných 5 milionů padlých a raněných a 3 miliony zajatých mužů. Bylo zničeno 20.000 tanků a 30.000 děl. Takové ztráty by znamenaly naprostý konec jakékoliv armády "evropských měřítek". V Sovětském svazu se ovšem prostě počítalo (a počítá) jinak. Zásoby lidského materiálu k nahrazení ztrát byly nevyčerpatelné. Co však Rusům zoufale chybělo byl čas.

Jak se svět teprve v 60. letech dozvěděl měli Rusové ještě před vypuknutím operace Tajfun v rukou informace zásadního strategického významu. Sovětský zpravodajec dr. Sorge, nasazený v Japonsku v roli německého korespondenta, získal text obsahující podmínky, za jakých Japonci pomohou Němcům v Rusku. Hlavní podmínkou bylo právě dobytí Moskvy, teprve po jejím pádu byla japonská vláda ochotna napadnout SSSR na Dálném východě. Tato informace umožnila Stalinovi stáhnout ze Sibiře jednotky, nachystané pro případ války s Japonskem, a vypracovat plány zimní protiofenzívy u Moskvy, do níž mohly být nasazeny. To ale vyžadovalo nejméně 6 týdnů času. Ty Rusům poskytlo Hitlerovo osudové červencové zaváhání.

tajf_03
Foto: Podzim proměnil cesty v oceány bláta... v té době se Němci snad i těšili na mráz | worldwarphotos.info

Ruské velení jej samozřejmě plně využilo a začalo posilovat obranu města. V době než dorazí jednotky ze Sibiře bylo nutné alespoň zpomalit postup němců. V obranných liniích před Moskvou ovšem byly obrovské díry, ve kterých nebyly téměř žádné ruské síly. Ty musela "zacpat" moskevská domobrana. Desetitisíce nevycvičených Moskvanů byly se starými puškami a víceméně bez munice vrženi do mezer mezi prořídlé jednotky Rudé armády a do posledního muže pobiti vycvičenými a vyzbrojenými elitními jednotkami Wehrmachtu.

Mnoho ruských historiků tvrdí, že právě pomoc civilního obyvatelstva pomohla zbrzdit Němce a obrovské ztráty v jeho řadách jsou tedy ospravedlnitelné. Němečtí historikové oproti tomu vždy zdůrazňovali roli počasí. Ruská země se bránila sama. Ještě dříve než krutým mrazům museli Němci čelit dešťům a rozbahněnému terénu. Základem německé taktiku Blitzkriegu byla rychlost. Z tankových formací, které se před několika měsíci řítily napříč západní Evropou po upravených pevných silnicích rychlostí blesku se v Rusku staly hlemýždi sotva se vlekoucí vpřed hlubokým bahnem.

Otto Skorzeny například popisuje ve svých pamětech smutný pohled na několik kilometrů dlouhou kolonu nákladních automobilů se zásobami, zapadlých do řídkého bahna až po kapotu, které museli vojáci dlouho vyprošťovat a ztráceli tak celé dny. Na zásobování byla přitom německá armáda čím dál více závislá. Původní plán totiž počítal s koncem války v Rusku dříve než přijde zima. Vždyť Hitler sám označil Rusko za shnilou stavbu, která se celá zřítí jakmile vykopnete dveře. Jeho "kopnutí do dveří" ovšem nebylo dost silné a bylo proto nutné bojující jednotky na zimní podmínky připravit.

tajf_04
Foto: V prosinci 1941 udeřila nefalšovaná ruská zima, místo bahna teď musely tanky bojovat s hromadami sněhu | Bundesarchiv, Wikimedia Commons

Podzimní deště, které měnily silnice v bažiny, znamenaly pro Němce těžkého nepřítele. Rozbahněný terén a postup ním znamenal rovněž nárůst poruch na technice a zároveň značně omezoval možnosti oprav. Guderianovi, který měl v létě k dispozici 600 tanků, jich nyní zbývalo v bojeschopném stavu okolo 250! Jeho druhá tanková skupina tedy během podzimu přišla o 60% svých tanků bez jediného výstřelu. Navíc za ně nedostávala adekvátní počet nových strojů neboť zbrojní výroba v Německu již tou dobou začala být utlumována - Hitler totiž východní tažení považoval již za technicky vyhrané.

Boj s bahnem potom už vůbec nezvládala kolová vozidla a musela být většinou vlečena tanky. Čím těžší technika byla k vyproštění zapadlých strojů nasazena tím více se silnice stávaly "rozorané" a neprůjezdné. Těžké a silné stroje pouze tlačily stěnu bahna před sebou dokud se sami vlastním pohybem a vahou nepohřbily.

Toto období dešťů a bahna bylo v Rusku nazýváno "Rasputica" a pro Němce znamenalo další z řady nemilých překvapení. Pásy a pneumatiky Německých strojů všeho druhu byly příliš úzké pro pohyb v takovémto terénu. Ruská technika byla pro něj vybavena lépe a proto ji Němci velmi často používali.

tajf_05
Foto: Příroda rozhodně nestála na straně Wehrmachtu | Bundesarchiv, Wikimedia Commons 

Civilní moskevské obyvatelstvo zatím dál neslo tíhu německého náporu. Další moskevští dělníci byli posíláni na obvod města kopat zákopy. Také zde došlo k obrovským ztrátám ostřelováním a bombardováním letouny Luftwaffe. Zatímco zmobilizování občané Moskvy pod vedením generála Grigorije Žukova, budovali protitankové překážky a příkopy, k hlavnímu městu se přesunovaly již zmíněné čerstvé jednotky ze Sibiře. Moskva byla rozdělena do několika obranných sektorů, továrny byly připraveny k rychlé demolici pro případ, že by hrozilo, že padnou do německých rukou. Všechny mosty byly zaminovány.

To však bylo stále ještě před začátkem hlavního útoku dne 6. října. Do té doby postupovala na Moskvu pouze pěchota. S operací Tajfun však na Moskvu sbíhavými manévry ze severu a jihu znovu vyrazily obě tankové skupiny o síle 2 000 tanků. Operace Tajfun měla být podle Hitlerových slov pronesených k bojujícím jednotkám rozhlasem "poslední velkou a rozhodující bitvou války".

Teď šlo skutečně do tuhého. 20. října vyhlásil Státní výbor obrany v Moskvě výjimečný stav a nařídil evakuaci státních úřadů do Kujbyševa. I když situace byla zoufalá, Moskvané (potažmo všichni Rusové) stále věřili ve zvrat. Morálku pozvedlo zveřejnění zprávy, že Stalin v Moskvě zůstává a také konání tradiční slavnostní vojenské přehlídky 7. listopadu. Fakt, že si Moskva ve chvílích nebezpečí může dovolit uspořádat vojenskou přehlídku působil na obyvatelstvo povzbudivě a zvedal jeho morálku. I Stalinův projev během ní byl optimistický a plný víry v budoucnost. Nikdo ovšem příliš nezdůrazňoval fakt, že vojáci z přehlídky nastupovali přímo do bojů.

Ke konci října se Němci, zoufalí z nekonečného boje s hlubokým bahnem, modlili za příchod mrazu. Ten přišel poprvé v noci ze 6. na 7. listopadu a zpevnil rozbahněné cesty. Guderianovi a jeho jednotkám se poté podařilo přiblížit k Moskvě a některé útvary dosáhly dokonce okrajových částí města. 1. prosince 1941 si jejich velitelé dalekohledem prohlíželi pouhých 12 kilometrů vzdálené věže Kremlu. Blíže se k němu ovšem už nedostali.

Mráz znamenal pro Němce pomocníka jen velmi krátce. Brzy se k němu přidal sníh, a teplota klesla k mínus 40 stupňům, postup se úplně zastavil. Vojákům zamrzaly zbraně, motory tanků nevybavené nemrznoucími oleji nešly nastartovat a mnoho vojáků, vystrojených ještě pro letní podmínky, trpělo omrzlinami. Operace Tajfun zamrzla "za minutu dvanáct". Rusové, lépe vybavení i vyzbrojení pro zimní podmínky, převzali iniciativu.

tajf_06
Foto: Postup na Moskvu doslova zamrzl, opuštěný muniční vůz SdKfz 252 a útočné dělo Stug III | Bundesarchiv, Wikimedia Commons

Tou dobou již měl generál Žukov k dispozici okolo třiceti čerstvých mongolských divizí ze Sibiře, které kruté mrazy dobře snášely. Naplánoval protiútok na sever od Moskvy kde byl protivník zranitelný. V noci z 5. na 6.prosince více než půl miliónů sovětských vojáků udeřilo na 600 kilometrů široké frontě. Objevili se zcela náhle ze zimní mlhy a donutili překvapeného nepřítele ustoupit. Němci se stáhli do obranných postavení.

Již dříve ovšem v německých řadách začala klesat morálka a vypařovat se neochvějná víra v dobytí Moskvy. Rusové, kteří od začátku celého tažení pouze umírali, vzdávali se a utíkali nejevili žádné známky pocitu poražení. Právě naopak, boj se stával zarputilejší a trpčí s každým dalším dnem.

Přesto nebyl ruský protiútok tak zdrcující jak by se mohlo zdát. Ofenzíva byla vedena neprofesionálně a tak bezohledně k vlastním vojákům, že přinášela větší ztráty Rusům než Němcům.

Hitler z neúspěchu obviňoval své generály. 19. prosince sesadil vrchního velitele von Brauchitsche a sám převzal přímé velení. 26. prosince sesadil Guderiana a velitele skupin armád Sever a Jih. Od té doby převzal Hitler zodpovědnost za události na východní frontě. Během zimy 1941 už probíhaly boje o udržení stávajících pozic.

Dnes se dá již pouze spekulovat jak by dopadla válka na východní frontě, nebýt Hitlerova nešťastného a diletantského rozhodnutí. Historie ovšem nezná kdyby. Oněch několik týdnů, které Hitler svým nepřátelům naservíroval na zlatém podnosu umožnilo Rusům zmobilizovat potřebné zdroje a připravit se na útok a hlavně nechalo tradičního zachránce Ruska, "generála Zimu", aby převzal kontrolu nad dalším osudem německé operace.

Německý plán selhal a to znamenalo pro Wehrmacht a Třetí říši bod zlomu. Pryč byly dny rychlých postupů a neodvratných vítězství. V první sezóně tažení měli Němci téměř 750 000 mrtvých.

 Autor: Marek Lukáš

Komentáře

harrypavel

28. 07. 2020, 15:01

​Jako vždy je tu směsice názorů laicky hodnotící informace různých publikací. Lze souhlasit s tím, že RA měla převahu 4:1 v tancích a dělostřelectvu, 5:1 v letectvu a cca 1,6:1 v lidské síle. To hraje zásadní roli, pokud tuto převahu umíte využít a to RA rozhodně neuměla.
Těžko obstojí argument, že německá armáda měla za sebou 2 roky zkušeností z bojů. S vyjímkou tažení do Francie se jednalo o střety s nerovnocennými soupeři. I Rusové měli zkušenosti z bojů s Japonci a Finy. Zatímco Němci zkušenosti z tažení dokázali implementovat do dalších bojových střetů, u Rusů tomu tak ani zdaleka nebylo. Německá armáda disponovala několika výraznými výhodami - její vojáci byli cvičeni od důstojníků po vojíny být iniciativní, dokázat přebrat odpovědnost a řešit aktuální situaci efektivně s ohledem na minimalizaci ztrát. V RA tomu bylo naopak a iniciativa byla trestána většinou trestem nejvyšším. Německá armáda disponovala kvalitním spojením, tanky a samohybná děla vybavené radiostanicemi, což umožňovalo velitelům určovat cíle pro jednotlivé stroje. A byť už se začaly v RA objevovat první jednotky vyzbrojené tanky T34 a KV1, vycvičenost posádek a spojení je výrazně limitovalo. Docela slušně to popisuje význačný tankový velitel Katukov, velící v roce 1941 tankové brigádě vybavené novými typy tanků v prostoru armád sever. Němci měli samozřejmě i výhodu překvapení a volbu útočných prostorů - velice často na styku sousedních jednotek. V daném prostoru samozřejmě vytvořilo početní převahu, kterou provedlo průlom a následně obkličovací manévr způsobující chaos v týlu nepřítele. Následné čelní protiútoky nařízené ruským velením vedly jen k šíleným ztrátám.
Bavit se o tom, kdo dostal Hitlera k moci je bezpředmětné. V době amerických půjček během let 1925-29 na tom bylo Německo vcelku slušně a NSDAP měla podporu 5-6% obyvatelstva. Během krachu NY burzy si investoři stáhli finance a Německo se dostalo do neřešitelné situace s asi 6 milióny nezaměstnaných. To hrálo do karet Hitlerovi, který se postupně vyšplhal až na 40% podpory a stal se kancléřem. Nutno také podotknout, že tajná dohoda se SSSR byla podepsána v polovině 20. let, tedy v době, kdy ani Hitler ani Stalin neměli moc. V té době se testovali tajně v Rusku prototypy tanků Rheinmetall, Krupp a Daimler z projektů "Grosstraktor", protože versaillská dohoda to Německu zakazovala. Sám Hitler tuto dohodu po nástupu k moci zrušil a k SSSR začal mít vstřícnější postoj až těsně před válkou.
K současným postojům, kdo byl agresorem v 2. světové válce, se vyjadřovat nebudu. Pokud bych měl brát za své logiku EU, která tak označila Německo a SSSR, pak bych musel brát v potaz agresi Polska vůči Československu v roce 1938, tedy to samé, co provedli Rusové v roce 1939.

Franta

17. 06. 2020, 09:45

Oprava - rok 1941

Franta

17. 06. 2020, 09:32

,, Ja si myslim,, Ja se domnivam ,, jJa předpokladam,, ..to vše veskrze znemena - NEVIM

Kdo začal druhou světovou válku? Viktor Suvorov ve své knize krok za krokem vyvrací obecně známý průběh historických událostí spojených s 22. červnem 1944. Využívá při tom přístupné a známé publikace o druhé světové válce, především z pera sovětských historiků a vojenských činitelů. Výsledkem je šokující analýza skutečnosti, že Sovětský svaz od roku 1939 naprosto cílevědomě připravoval útočnou válku v rámci „osvobozujícího pochodu“ Evropou. Autor napsal tuto knihu, jak uvádí, vlastní krví, a doslova proti svému otci, který došel s Rudou armádou až do Berlína. Ledoborec (název originálu) je svého druhu první literární počin, který se nekonečnou řadou nesmlouvavých faktů dotýká toho, co se v ruské historii 20. století stalo národní modlou. Tato kniha je fascinujícím zážitkem pro vojenské odborníky i širokou čtenářskou obec.

Uvod ke knize Všechno bylo jinak
( veškere myšlení a předpokladaní ustupuje faktum nashromaždeným v teto knize )

jindrich

17. 06. 2020, 00:32

Víte pánové co je komunizmus . Máte tanky máte auta nemáte náhradní díly . Ze 150 aut bylo pojízdných 20 a víte proč Znojmo 1980. Proto ,že nebyli náhradní díly . Těch dvacet mohlo vyjet když jsme brali součástky z jiných aut . Já si myslím ,že to tak bylo v SSSR .1941 tanků 25000 kusů kolik bylo pojízdných 4000 kusů Dnes si  objednáte součástky zítra máte ,ale né v komunizmu .

jumpman

16. 06. 2020, 19:59

dost se divím, že franta netráví své dny ve svěrací kazajce. Ono je dost jednoduché podívat se na prosté tabulkové stavy RA před napadením Hitlerem, ale těžko tak lze správně posoudit skutečnou bojeschopnost armády. Pokud by Stalin byl skutečně připraven na invazi do evropy, tak nemohli dostat rusáci tak na frak v počátku války. V té době si Stalin upevňoval svoji pozici a v podstatě likvidoval každého, kdo jej mohl ohrozit. Důsledkem bylo to, že velitelé se báli rozhodovat, kdo chtěl ustoupit byl zastřelen a zásobování vojska materiálem bylo na tristní úrovni. Dalším problémem bylo to, že nacisti válčili už dva roky, neměli žádné morální zábrany a jednalo se v podstatě o profesionální vojsko. Naopak rusáci byli z 99% odvedenci, kteří v žádném případě nebyli připraveni na to, že budou muset někoho zabít. Když si o této problematice člověk něco vyhledá, tak mu musí být jasné, že rusáci neměli šanci hitlerovi vzdorovat. Až brutalita s jakou německá armáda vyvražďovala civilní obyvatelstvo nastartovala u rusáků nenávist která je dovedla až do berlína. A jak už zde bylo zmíněno, pokud by se němci chovali humáně, tak pravděpodobně v zimě 41 stalina porazili

Franta

15. 06. 2020, 17:08

Bez dalšího zbytečného vysvetlování :
( kdo začal druhou vetovou valku )

https://www.youtube.com/watch?v=wYSy80WlmWY

Franta

15. 06. 2020, 16:42

Jen bych tě chtěl upozornit na fakt, že soudruha Hitlera dostal k moci ZÁPADNÍ KAPITÁL
----------------------

Tento komunistický mytus se v komunistickém Československu a nyní postkomunistickém Česku opakuje do zblbnutí již cca 70 let

Na toto lze řici jediné :
Hitlera vyzbrojil a vycvičil SSSR

( veškere podklady jsou dostupné na internetu - bežte a pátrajte molodci,,, napovím jen temito vecmi : Fašistickyj meč kovalsja v CCCP - kniha sovetských autoru je veřejne dostupná , vycvik tankovych vojsk Wehrmachtu v Kazani je na netu , projevte mladežnickou pokrokovou iniciativu a najdete si pravdu ...pokud ji tedy vubec hledate )

Martin23

15. 06. 2020, 12:04

​Vždyt se zamyslete - Nacistická agresorská vojska v počtu cca 3 000 tanků se behem postupu okolo 500 km do vnitrozemí setkala s.... 25 000 tanků protivníka !
Jak mohlo 3 000 tanků narodních socialistů porazit 25 000 tanků internacionálích socialistů ?

​Franto, již výše citované z toho, co jsi napsal ukazuje, že zde jsou na místě objektivní pochybnosti o tvé příčetnosti.

Asi by bylo zbytečné vysvětlovat, že papírově měl SSSR v západním okruhu (který byl velký asi jako západní a střední Evropa) cca 12 tisíc tanků a že tento samotný fakt nemá žádnou souvislost se schopností dostat toto množství techniky na bojiště.

Jen bych tě chtěl upozornit na fakt, že soudruha Hitlera dostal k moci ZÁPADNÍ KAPITÁL.

Franta

14. 06. 2020, 19:59

„Mýlíme se všichni ale každý po svém.“
Lichtenberg
-----------------------------------
Přátelé zde se opet ukazuje pravdivost rčení starých revanšistů a imperialistických zaprodanců :grinning:
SSSR plánoval přepadení Evropy a soudruh Hitler ho toliko o 3 nedele.....předešel

Vždyt se zamyslete - Nacistická agresorská vojska v počtu cca 3 000 tanků se behem postupu okolo 500 km do vnitrozemí setkala s.... 25 000 tanků protivníka !
Jak mohlo 3 000 tanků narodních socialistů porazit 25 000 tanků internacionálích socialistů ?

Odpoved davá imperialistický zaprodanec a válečný štváč , zradce Sovetského svazu odsouzený v nepřítomnosti k trestu smrti - dustojnik Generalního štábu Rudé armády :
Viktor Suvorov

SSSR se chystal přepadnout Evropu v ramci osvobození od kapitalismu ....za tím učelem vypestoval soudruha Hitlera ( byl zvolen na příkaz z Moskvy nemeckými komunisty ) ...a proto vytvořil nejvetší armadu sveta kterou potají přemistovat na zapadni hranice....
Čast tam byla , čast jeste ne ...nekdo mel vojaky tamhle ale munici jinde...nekdo svazel tanky semhle....ale nafta byla onde....a jako na potvoru NIKDO NEMEL mapy SSSR
Vsichni velitele meli mapy uzemi ZA hranici....

Tezko se planuje obrana bez map...munice....nafty....vyzbroje ...vystroje ...
SSSR mel vse , nejlepší tanky , nejvice mužů -mel nejsilnejší armadu připravenou k agresi ....nemel jediné :
Nemel možnost překvapení
Zde se soudruh Hitler zcela nečekane dovtípil stavu vecí a udeřil první
A tak sice nejsilnejší armada sveta ale jeste ne zcela spravne umistena s nedokončenou přípravou byla zastižena se staženýma kalhotama ....a hnána od hranic 1500 km ...dokud ...dokud Nacitům nedošlo skoro všechno - pak už nemohli dál, nebylo na čem ... nebylo s čím ...a nebylo ani palivo.

Aby tato SKUTECNA pravda o komunistickém zločinném SSSR nevyšla najevo - tak se z Rusaku ( komunistu ) udelali blbci co prohrali pocatek valky protoze PRY nebyli vyzbrojeni !!

Obdobne porušující řidič přistižený Policii při činu - než by se přiznal ...radeji ze sebe udelá blbce a doufá v nižší trest

Martin23

14. 06. 2020, 07:59

Béďo to, co jste napsal o nesoudržnosti sovětské společnosti (a plně s tím souhlasím), jsem myslel tím termínem občanská válka.
Jasně občanská válka je ozbrojen konflikt mezi občany jednoho státu, ale jak nazvat procesy, kdy ve chvíli ohrožení státu byla od mnoha z nich obrana sabotována?

Prostě rozkol v SSSR byl hlavním důvodem, proč první roky byly tak tragické.

Béďa

13. 06. 2020, 19:53

Pokud se někdo chce o německém taženív SSSR dozvědět doporučuji publikace od Davida Glanze. Jako jeden z mála západních autorů umí rusky, navíc byl v ruských archvech ve zlatých časech (pro historiky) tzn. v 90 letech kdy se dalo bádat v Ruských archivech hodně volně.
Případně k samotné operaci Barbarosa doporučuji Melťjuchova-Skutečný den M.

K níže uvedeným přízpěvkům pár postřehů: Pokud srovnám sílu obou armád v červnu 1941 tak nikdy za celou válku nebyla Rudá armáda silnější než právě v červnu 1941 (opravdu ani u Berlína) např. motorizace u dělostřelectva byla v červnu 1941 vyší než u Wehrmachtu! To že nedokázala svou početní převahu přetavit na hmatatelné úspěchy na bitevním poli je hlavně důsledek toho, že prostí ruští vojáci jednoduše za Ráj dělníků a rolníků nehodlali bojovat (viz Meltjuchov), dále sovětské velení bylo hodně nekompetentní na vzásadě všech stupních velení a všichni se učili za pochodu (u Vjazmy, jedné z největších sovětských porážek, velel Koněv, před popravčí četou ho zachránila přímluva Žukova).
Ohledně novýchruských tanků: velkým problémem byl i nedostatečný výcvik nových posádek z důvodu utajování nových modelů, např. jen málo řidičů tušilo, že musí po cca 100km čistit vzduchový filtr u motoru, jinak hrozilo zadření. Zaření bylo dost náročné z důvodu chybějící synchronizace, proto často docházelo k jejímu zničení. Na druhou stranu pokud byl posádka kompetentní byly ruské T-34 a KV-1 strašlivým protivníkem pro Panzerwaffe (nejůspější sovětský tankový velitel byl Dimitrij Lavriněnko s 58 zničenými obrněnými vozidly, nebo velitel KV-1 Kolobanov, který u Leningradu zničil během jednoho střetu 21 tanků).
Hlavním nepřítelem sovětského vojáka však byl Stalin, který díky nekompetentním zásahům do velení byl s nadsázkou spojencem Hitlera...(např. samotný útok na SSSR-v pátek před osudovou červnovou nedělí odmítl doporučení Žukova na uvedení armády do bojové pohotovosti, u Kijeva nedovolil ustoupit jednotkám za Dněpr až bylo pozdě a cca 500 000 mužů se dostalo do obklíčení, atd.
Ohledně občanské války v SSSR je to blbost, občanská válkou lze leda chápat jako alegorii čistek, které rozpoutal Stalin proti vlastním lidem. Je pravda, že od roku cca 42 začína být válka prezentována jako boj za Rusko a jeho přežití což zvedlo morálku prostých vojáků (s tím souvisí i určitá rehabilitace církve).
Ohledně pomoci západních spojenců: záleží na hře s čísly, je nutné vidět, že právě v klíčových okamžicích měla svůj význam i výzbroj dodaná Rudé armádě (stíhačky v době boje u Moskvy, obrněná technika dodaná v době bojů na Kavkaze), ale z pohledu výzbroje měla největší význam hlavně letecká technika (viz počty stíhacích es co lérali na Airecobrách). Spojenecká pomoc však byal zásadní z pohledu dodávek potravin, materiálu, strojů a bezplatného transferu technologií (vedle obecně známých dodávek automobilů to byly např. dodávky kolejnic, kdy za celou válku bylo dodáno ze Západu více km kolejnic než bylo v SSSR vybudováno tratí v letech 1929-41).

Petr Hertel / ČERT

13. 06. 2020, 15:12

Ad Monarchista: Jenom pár úvah, dodatků k tomu Vašemu prvnímu odstavci... Tak nemyslím si, že by někdo tvrdil, že by někdo "byl zcela imunní vůči zimě", ale důležité v článku může být třeba to "Rusové, lépe vybavení i vyzbrojení pro zimní podmínky"... Tak na druhou stranu, byla tady čerstvá zkušenost (nevím tedy, do jaké míry se to nějak prokazatelně a bezprostředně mohlo na té sovětské straně odrazit koncem roku 1941) z té sovětsko-finské zimní války let 1939-1940, kdy finská armáda platila za obecně lépe přizpůsobenou podmínkám zimy v severovýchodní Evropě než sovětská Rudá armáda, a nakonec možná ustoupila především jen pod tlakem lidské i technické převahy na straně SSSR... Němci v roce 1941 zase primárně počítali s rozhodujícím, zásadním vítězstvím ještě před příchodem ruské zimy. ---------------------------------- Asi nejobecněji v evropských válečných dějinách velmi zjednodušeně platí, že, tak jako v případě Anglie/Velké Británie se občas poukazuje na její zvýhodnění pro svou ostrovní, mimokontinentální polohu (a v případě Asii bychom ostatně asi zhruba totéž, či ještě spíše, mohli říci o Japonsku), tak podobně i Rusko, resp. ruské a sovětské impérium je zvýhodněné z prostého přírodního hlediska, v první řadě už jen obrovskou rozlohou i jenom své evropské části. Tak jsou dobře známy třeba okolnosti katastrofy francouzské Grande Armée císaře Napoleona I. v Rusku z roku 1812. Lze připomenout, kterak si ještě o cca století dříve na Rusku "vylámali zuby" Švédové (král Karel XII.). Zase z doby o cca století po zmíněném Napoleonovi, z doby první světové války, kdy se fronta obrátila výrazně v ruský neprospěch na úkor armád císařského Německa, příp. Rakouska-Uherska, jsou připomínána slova tehdejšího carského ministra války Alexeje A. Polivanova ze srpna 1915: "Důvěřuji neschůdným prostranstvím, širým bažinám a milosti sv. Mikuláše Mirlikijského...". ------------------------------- Tímhle vším ani zdaleka nechci říct, že ty síly Němců (a jejich spojenců) v SSSR v roce 1941 nebo dokonce později porazili hlavně "generál Zima" a "generál Bláto"... Jasně, že Rusové tohle obecně neradi slyší, a už třeba jenom vzhledem k obrovským ztrátám na jejich straně, kdyby už opravdu náhodou nic jiného, se jim vůbec není čemu divit (a myslím, že stačí prostá, jen trošičku důkladnější analýza vývoje)... Jenom když už jsem tu zmínil tu Velkou Británii (jako, že by se to její sem tam připomínané zeměpisné zvýhodnění s tím ruským obecně ve válečných dějinách, i v dobách dávno před druhou světovou válkou, dalo možná více či méně srovnat), dalo by se třeba taky namítnout, že německý nápor a nasazení proti ní v roce 1940 ani zdaleka nebyly tak masivní a intenzivní jako proti SSSR v roce 1941. Ale prostě jako faktory, hrající v ruský/sovětský prospěch, to tady přítomno bylo...

Monarchista

13. 06. 2020, 11:51

Pánové, zima byla jak v německém Wehrmachtu, Italům a Španělům mrzli pytlíky, ale zima byla i na ruské straně a tak bych zimu odsunul. Při útoku Rudé armády u Moskvy bylo nasazeno 1500 tanků a z tohoto počtu zhruba 400 právě z dodávek (moc se neosvědčili) Ze Sibiře poravda přijeli i lovci, a oddolní, stateční lidé, ale i u nic byli lidé ze skladu, řidiči, technici z měst.Nepředstavujte si, že v -30% byli zcela imunní proti zimě. Rusové na frontu nasadili i děla vytahané z muzea, vojáci byli vyzbojeni puškami systém Berdan, kulomety Maxim vše pro boj. Žukov vše s kolegy zorganizoval a to bylo asi hlavní.
Katyň ono to může být i trochu jinak.
Stalin byl vlastně poslední evropský politik co podepsal smlouvu a Hitlerem, Poláci to udělali již v roce 1934
Tanky: Francouzi měli těžké tanky lepší, dokonalejší.
Němci však měli propracované téměř vše. Dokázali na jedno místo stáhnout všechny tanky a prorazit (tedy to je hodně povšechní). Rusové při svém první útoku zasazovali tanky u Brodu postupně promíchaně. Němci měli i lepší výcvik atd. Rusové se to naučili. V Berlíně již to byla Rudá armáda na vysoké, profesionální úrovni. V besedě každý z Vás má v mnohém prvdu a tak se nevztekejte.

Kojik

12. 06. 2020, 22:13

Karel3 Jak pomohl zapad Nemecku ? Uz od 20. let az do konce valky zasobovaly Německo skandinavske zeme zeleznou rudou a drahymi kovy a to predevsim Svedsko, Norsko, take Spanelsko a to jeste driv nez cccp. Diky timto dodavkam mohle Hitler vyzbrojit armadu. Nemecko celou dobu jelo na deficitni rozpocet a ten jim financovali zapadni banky. Vic cti a nenvyvesuj debilni vlajky debilniho statu ;)

Petr Hertel / ČERT

12. 06. 2020, 18:18

Jen asi tři základní poznámky. 1) Autor se na věc dívá, myslím, celkem s nadhledem, ale protože to vzal jaksi z výchozího pohledu té německé ofenzívy, tak se možná může někomu zdát, že je mu až "líto", že to nakonec před tou Moskvou selhalo - ale myslím, že ve skutečnosti jde spíše jen o věc normálního konstatování než o nějakou "lítost". Ale zdůrazňuji, takhle to přijde na mě, samozřejmě, nemohu mluvit za autora... ----------------------------------------- 2) Když už je tu připomenuta ta rozhodující role sibiřských (či dálněvýchodních) divizí a vůbec vztahy Německa s Japonskem, tak je možná dobré připomenout, že vůbec nejzákladnější celkový vztah "Německo-Japonsko-SSSR-USA" v kontextu druhé světové války je zajímavá kapitola sama o sobě. Stačí připomenout, že to byl tzv. Pakt proti Kominterně (tj. fakticky proti SSSR), z čehož vycházela už od roku 1936 báze sblížení mezi nacistickým Německem a Japonskem. A zatímco se Rusové a Japonci už v letech 1938-1939 vojensky střetli na hranicích Mongolska (tehdy už komunistické a na SSSR vázané Mongolské lidové republiky) a Japonci ovládaného Mandžuska na severovýchodě Číny (viz ta bitva na Chalchyn Golu), tak v Evropě se přece v srpnu 1939 Německo a SSSR sblížily na bázi paktu "Ribbentrop-Molotov", k čemuž patřilo i to rozdělení zájmových sfér ve východní části Evropy. V dubnu 1941, tzn. už docela krátce před tou německou operací "Barbarossa", tedy i Japonsko uzavřelo pakt o neútočení se SSSR - a když pak Němci napadli SSSR, tak v Japonsku už ty Hitlerovy výzvy, aby zahájilo intervenci proti SSSR na Dálném východě, nebyly obecně moc atraktivní. Tak víme, že zatímco v prosinci 1941 byli Němci odraženi u Moskvy, Japonci udeřili na Pearl Harbor - a bylo to Německo (a taky Itálie), kdo pak, v rámci spojeneckých závazků, vyhlásilo válku USA. Samozřejmě, SSSR se pak do války proti Japonsku, i na bázi závazků vůči USA a Velké Británii, zapojil až v srpnu 1945. Takže takové na první pohled docela paradoxní obraty. --------------------- 3) Ještě k tomu sovětskému záboru východních částí Polska v září 1939, když tu jeden z diskutujících (Martin23) tvrdí, že "Polsko od druhé poloviny 19.století vedlo neustále expanzivní války"... Tak samozřejmě, je to problém velice komplikovaný. Museli bychom se vrátit až do středověku, kdy se Polsko spojilo s litevským velkoknížectvím, které mezitím ovládlo velkou část Ukrajiny a Běloruska. Jenže už ve druhé polovině 18.století přece tehdy už dost oslabený polský (původně polsko-litevský) stát byl postupně rozparcelován mezi Rusko, Prusko (tj. pozdější základ Německé říše) a Rakousko - a takhle to přece přetrvalo, když nepočítáme epizodu za napoleonských válek, právě po celé to 19.století a vlastně až do první světové války. Jasně, byla tady v roce 1919 ta tzv. Curzonova linie, kterou ale změnily výsledky té polsko-sovětské války. Ten sovětský zábor v roce 1939 se týkal západní části Ukrajiny, Běloruska a taky Litvy (Vilnius, obsazený Poláky v době po skončení první světové války a faktického, nakonec možná spíš zdánlivého rozpadu ruského impéria). V každém případě může být celkem zajímavé, že jestliže v konkrétním případě západní Ukrajiny to Stalin propagandisticky vysvětloval jako "osvobození Ukrajinců z polského jha", v tomhle konkrétním bodě mohl být názorově víceméně zajedno s jedním ze svých pozdějších smrtelných nepřátel - ukrajinským nacionalistou Stepanem Banderou...

Martin23

12. 06. 2020, 16:08

Jardo Žižko Německo po roce 1919 postavil na nohy a umožnil vést válku ZÁPAD.
Pokud ti to není známo, tak ten se s ním i dohodl, že nás schramstne.

Ladmane SSSR prostě v té době nebyl jednotný a evidentně zde byla stále stopa z let 1919 - 1923 a s ním rozpolcená společnost.
Není jiného důvodu, proč ve všem silnější SSSR navíc obránce, což je výhoda, by měl tak tragické výsledky v prvních letech války.

A tím se loučím s diskuzí.

Martin23

12. 06. 2020, 16:01

Petrss
Stalin jako vítěz a představitel druhého nejsilnějšího státu světa, neměl štěstí. Prostě takto byly rozdány karty.

Na Katyň existuje několik názorů, ale to nechci řešit.
Jen bych si neidealizoval Poláky, se kterými jsme vedli válkuv roce 1919, okupovali část našeho území za tvrdších podmínek než Hitler a celkově šlo o vůči nám nepřátelský stát.

V podstatě se to nese ve stejném duchu, jako když dnes zjišťujeme, že nás SSSR neosvobodil, že Prahu osvobodili Vlasovci, že my jsme vraždili chudáky Němce a odsunovali.

PROSTĚ HISTORII SI STÁTY MANIPULUÍ PRO SVOU POTŘEBU.

Tím SSSR nehájím, ale státy se nechovají mravně a špatně. Státy plní své zájmy a přitom dělají všechny státy i sviňárny.

Co například tohle?:
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/archivy-finsko-valku-s-moskvou-vyprovokovalo-40104170

Martin23

12. 06. 2020, 15:39

Hoši, karle3 a Jacku, to se tady budeme bavit o naprosté zřejmosti?
Počet obyvatel, zdroje (jestli tedy chápete smysl termínu "totální válka") - to prostě bylo nesrovnatelné, to fakt nemá s komunismem nic společného.

A jen pár drobností:
a) Německo bylo po roce 1919 pěkně pocucháno a Hitler se dostal k moci a vyzbrojil se kapitálem a nerostnými surovinami západních zemí.
b) USA celou dobu využívaly fakt, že se válka nikdy neodehrávala na jejich území (pro vás fanatiky, to jim nevyčítám).
c) zjistěte si například, že v roce 1941 měli Rusové vůči Němců kvantitativní ai kvalitativní převahu v tancích.
Dobře je dobře zpracováno například zde:
https://www.fronta.cz/pomer-tankovych-sil-na-vychodni-fronte-22-cervna-1941

Sověti měli na počátku války 1861 moderních tanků T-34 a KV-1. Němci neměli ani jeden tank se srovnatelnými parametry. V západních vojenských okruzích bylo celkem 2363 úplně nových ještě nepoužívaných tanků - rok výroby 1940-41 (T-34, KV, T-40).

Jaké tanky Němci proti Rusku nasadili? Mimojiné i 1000 zastaralých lehkých tanků Pz I a Pz II a 800 českých lehkých tanků Pz 35(t) a Pz 38(t). O jejich "použitelnosti" na východní frontě svědčí to, že do poloviny roku 1942 byly z fronty staženy. Za jediné poněkud "moderní" tanky můžeme označit Pz III a IV, ale s tím dodatkem, že slovo "moderní" je v tomto případě velmi relativní. U tanků Pz III se často jednalo ještě o modely s krátkými slabými 37 mm kanony a u Pz IV o typy s krátkými 75 mm kanony L/24, které nebyly příliš použitelné proti sovětským těžkým tankům a musely být urychleně v roce 1942 přezbrojovány.

Ale stejně mne bavíte. Já tady v podstatě tvrdím, že v mnohem silnějším SSSR byl bordel. Vy tvrdíte, že proto jsem komunista.

Kadliku3 s tím paktem Rebentrop - Molotov jste (všichni, co ho pořád omíláte) trapní. Byla to prostě dohoda v parametrech, které měly s Německem všechny státy.
Že potom v tomto smyslu fabulují Češi, kteří se v roce 1938 stali obětí dohod západu s Německem a následně byli obsazováni i Polskem (které mělo takovou smlouvu z roku 1935) , je absurdní.

Sověti zabrali část Polska ze dvou důvodů. Jednak to bylo historické území Ruska, kdy Polsko od druhé poloviny 19. století vedlo neustále expanzivní války a jednak potřebovali čas a prostor k vlastní obraně.

A Kadliku, to se fak divíš, kdo by v SSSR proti sobě stál? To si myslíš, že všechno skončilo v roce 1923?

Ale to nemá cenu řešit jak jsme si ověřili v minulých diskuzích.

Petrss

12. 06. 2020, 15:26

Dobrý Bože, jednak mne rozčilují "názory" místních "znalců", jednak úroveň samotných článků a autorů.
Add 1 Každý historik ví, že obě armády zde zmíněné byly hipomobilní, tzn. že zásobování prováděly po železnici a převážně koňmi až na místo boje. Jediná armáda, která již byla motorizovaná byla spojená americko britská na západní frontě a v Africe, popř. Itálii a Sicílii.
Add 2 Každý, kdo se zabývá armádou ví, že tanky a obrněná technika jezdí na frontu po železnici do určitého místa, co nejblíž místu předpokládaného nasazení. Je pochopitelné, že "Shnelle Heinz" při svém postupu zdecimoval vlastní zdroje a síly (ikdyž nemohl jednat jinak) - protože ani německé tanky neměly neomezenou provozuschopnost a po uražené vzdálenosti byly všechny zralé na generálku. Mimochodem, slavná T 34 měla životnost průměrně 25 hodin provozu, pak se musela měnit převodovka a po dalších 12 hodinách motor. (37hod x 31 km je průměrný hypotetický operační dojezd. Informace je z ruských zdrojů). Němci měli servisní intervaly násobně delší. Pro zdejší znalce - i s autem musíte na servisní a Ti z nás, co pamatují bývalý režim ví, že motory se ještě v 60. letech servisovaly i po 5000 km.... A zároveň poprosím, ani v Rusku nemůžete nabrat přímý směr a bavíme se o jízdě po silnici.... Až zde zase někdo "chytrý" "vyguglí" mapu...
Add 3 Stalin měl prostě to historické štěstí, že nestanul společně s ostatními válečnými zločinci před tribunálem v Norimberku, kam patřil. (mimochodem, zde Němce odsoudili za polský masakr v Katyni, až Gorbačov odtajnil archivy a přiznal, že se jednalo o ruskou akci. NKVD zde použilo po prvním dni poprav německé pistole, protože ruské měly velký zpětný ráz a popravčí měli unavené ruce - jen zajímavost z ruských archivů až zde nějaký zběsilý "rudoch" bude argumentovat použitým střelivem). Zde se zároveň odvolám na oficiální názor ruských historiků. Úctu zaslouží všichni ruští vojáci, bojující za tzv. Velké vlastenecké války. Ne Stalin a jeho pohůnci, kteří likvidovali vlastní národ a přinesli svou politikou porobu ostatním národům, přičemž se dopouštěli zvěrstev a genocidy. Bohužel Rusko pod Putinem nyní obrací a převrací historii, přičemž využívá lží, které se učily za socialismu...
Dále k diskusi - obě hnutí, či strany, chcete li jsou zrůdná, jak komunistické a socialstické, tak fašistické a nacistické, protože se jedná o diktatury. A jedna - fašismus a nacismus je pravicový extrém, druhá, socialismus a komunismus levicový extrém. Každý extrém a extrémismus je špatně i v životě. A to by si zde a u nás měla uvědomit většina lidí. A neumět ani rozlišit které kam patří a snažit se při tom o nich diskutovat vypovídá o mnohém... Snad někteří z Vás prozřou.... :)

petr

12. 06. 2020, 15:22

Jack - k obratu na východní frontě došlo ještě před Lend lease, tu techniku co dostalo cccp na konci 41. do bojů vůbec nezasáhl

Jack

12. 06. 2020, 14:00

Martin23: co je to za blbost zase? To jste komunista nebo co? Vždyť rusko v té době nemělo šanci zvítězit, jen díky tomu, že se Němci zastavili a USA je zásobila jak jen šlo + k jejich štěstí opět zima je zachránili. Nezlobte se na mě, ale Rusko i Napoleona přežilo jen díky zimě. Rusko vždy přežívalo díky heslu "nás mnogo". I malé Japonsko je ničilo a ačkoliv v první světové válce byli krátce, utrpěli od Německa opet takové ztráty, že mít menší populaci, opět by prohráli :D
Achjo, taková blbost zase ...

liberal shark

12. 06. 2020, 10:25

V Moskvě už fašoun byl a vládl. Komunistická vláda je vláda fašistická. A proto ji vlastní lidé nenáviděli a odmítali za ni bojovat. SSSR nebyl jednotný a nikdy být nemohl. Kdyby nebyli Němci pomatení suroví rasisté, tak k nim přešli všichni občané SSSR rádi a dobrovolně. Ostatně v prvních měsících tažení je vítali jako osvoboditele od sovětského teroru.

terminator

12. 06. 2020, 09:52

autor píše článek tak, jako by mu bylo líto, že se fašoun nedostal dál než k Moskvě

Martin23

12. 06. 2020, 07:28

Německo nemělo v roce 1941 ani nikdy později zdroje porazit SSSR v totální válce.
Problém SSSR v prvních dvou letech II. světové války byl, že kromě útoku Německa čelil i válce vnitřní (občanské).
Kdyby byl SSSR jednotný v roce 1941, tak se Hitler daleko nedostal.