EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Osudy srubu „U rybníčku“ – vchodového objektu tvrze Hůrka, II. část

 20. 06. 2014      kategorie: Vojenská historie      1 komentář
Přidat na Seznam.cz

Nejprve si dovolíme za ARMYWEB.cz pár slov o autorovi článku a celé skupině z VMK (Vojenské muzeum Králíky): Pamatujte, že jen díky neskutečnému odhodlání pár chlapů si dnes můžeme prohlédnout unikáty v nově zrekonstruovaném objektu dělostřelecké tvrze HŮRKA - součásti našeho pohraničního opevnění z let 1935-38. CHLAPI, DÍKY MOC ZA TO, CO DĚLÁTE!

V tomto druhém díle plynule navazujeme na 1. díl popisující osudy vchodového srubu K – Bg – S 12a „U rybníčku".

Na konci 50. let minulého století se vchodový srub K – S 12a pomalu začal měnit a jeho proměna trvala po tři desetiletí. Mezi zásadní práce, které ovlivnily dnešní podobu tohoto srubu, lze zařadit úpravu překladiště materiálu a vytažení kolejí úzkorozchodné železnice do prostoru před srubem, opravu křídel objektu poničených vytržením pancéřových zvonů, montáž nových technologií v interiéru srubu (klimatizační jednotka, dva náhradní zdroje el. energie, vzduchotechnické rozvody, kotelna ústředního topení se dvěma kotli na LTO...), přístavby v exteriéru objektu (provozní budova muničního skladu s kancelářemi a dílnami, překládací hala před vjezdem do srubu, překládací rampa, sklady pohonných hmot pro záložní zdroje el. energie a kotelnu...).

3 - VCHODOVY SRUB K - S 12a V DOBĚ, KDY TVRZ VYUŽÍVALA AČR KE SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU. CELKOVY POHLED.
Foto: Vchodový srub K-S 12a v době, kdy tvrz využívala AČR ke skladování materiálu (celkový pohled)

Od počátku nové éry tvrze – po předání do majetku města Králíky k civilnímu využití ve formě muzea – jsou postupně realizovány kroky, které mají některým částem tvrze navrátit alespoň částečně původní podobu. Je pochopitelné, že se část kapacit zaměřila právě na vchodový srub K – Bg – S 12a, zatížený poválečnými úpravami v rámci tvrze Hůrka nejvíce. Vedle drobných a na první pohled pro návštěvníky nezřetelných prací došlo v dubnu 2011 k prvnímu velkému kroku. V rámci projektu „Revitalizace tvrze Hůrka..." byla rozebrána a zcela odstraněna překládací hala, přistavěná před vjezd do objektu.

4 - DUBEN 2011. PŘEKLÁDACÍ HALA POSTAVENÁ PŘED VCHODOVÝM SRUBEM JE JIŽ TÉMĚŘ ROZEBRANÁ.
Foto: Duben 2011: překládací hala postavená před vchodovým srubem je již téměř rozebraná

5 - KVĚTEN 2011. VCHODOVÝ SRUB K - S 12a PO ODSTRANĚNÍ PŘÍSTAVEB.
Foto: Květen 2011: Vchodový srub K-S 12a po odstranění přístaveb 

Následovalo čištění vnějšku i vnitřku objektu od vyřazených a nefunkčních instalací, které bude mít několik postupných etap. Při jedné z takových prací došlo zatím k poslednímu velmi významnému objevu: Pod poválečným obložením stěn u vjezdu do překladiště byl nalezen kompletní původní rám padacích pancéřových vrat – jde o unikátní zbytek největšího uzávěru plánovaného v rámci čs. opevnění, známý dosud jen z výrobních výkresů a technických specifikací pro výrobu.

9 - ZATÍM POSLEDNÍ VELKÝ OBJEV VE SRUBU K - S 12a - DOBŘE DOCHOVANÝ RÁM PADACÍCH PANCÉŘOVÝCH DVEŘÍ. V POMĚRECH ČR NAPROSTÝ UNIKÁT.
Foto: Zatím poslední velký objev ve srubu K-S 12a - dobře dochovaný rám padacích pancéřových dveří. V poměrech ČR naprostý unikát

Na jaře roku 2014 stav vnějšího vzhledu srubu již připomínal jeho původní podobu. Kolemjdoucí i projíždějící již měli jasno v otázce, zda oplocený prostor ukrývá „divný zemědělský areál nebo malou továrnu", nebo vchodový objekt prvorepublikové dělostřelecké tvrze.

6 - JARO 2014 - VCHODOVÝ SRUB K - S 12a PO PRVNÍ VLNĚ ÚPRAV.
Foto: Jaro 2014: Vchodový srub K-S 12a po první vlně úprav

Letošní zima byla vůči provozovatelům muzea velmi vstřícná, umožnila realizaci dalších prací, které prozatím završila v průběhu velikonočních jarních prázdnin velká pracovní akce. Na ní přiložilo ruce k dílu více než 50 dobrovolníků z celé ČR a tři desítky skautů ze Sezemic a Žamberka. Při ní společně dokázali odpracovat cca 1.000 brigádnických hodin ve prospěch města Králíky! Úsilí zúčastněných se zaměřilo na úpravy terénu kolem pěchotních srubů K – S 10 a 13, kde se prostoru odstraňováním náletových dřevin a rovnáním půdy pomalu navrací původní vzhled. Skauti celý povrch tvrze následně vyčistili od odpadků.

Největší změny ovšem čekají na návštěvníky ve vstupním areálu muzea, kde se podařilo po více než pětasedmdesáti letech na původní pozice navrátit téměř 300 těžkých železných rozsocháčů, které tvořily součást obvodové překážky proti tankům. Prostor kolem vchodového srubu K – S 12a se tak alespoň částečně přiblížil svým vzhledem původní podobě. Související práci představovalo nahrazení plechového neprůhledného ohrazení drátěným plotem, čímž se vstupní areál otevřel pohledům kolem jedoucích motoristů a přicházejících návštěvníkům.

7 - VELKÁ PRCOVNÍ AKCE O VELIKONOCÍCH LETOŠNÍHO ROKU PŘIBLÍŽILA VSTUPNÍ AREÁL TVRZE HŮRKA O KOUSEK JEHO PŮVODNÍ PODOBĚ.
Foto: Velká pracovní akce o Velikonocích letošního roku přiblížila vstupní areál tvrze Hůrka o kousek jeho původní podobě

8 - DNES UŽ SE VNĚJŠÍ PODOBA VCHODOVÉHO SRUBU K - S 12a BLÍŽÍ TÉ PŮVODNÍ.
Foto: Dnes už se vnější podoba vchodového srubu K-S 12a blíží té původní

Tvrz Hůrka má pro veřejnost otevřeno každý den mimo pondělků, které jsou určeny objednaným skupinám a zájezdům. Výpravy návštěvníků vstupují do podzemního systému v 11, 13 a 15 hodin, v červnu, červenci a srpnu pak častěji. Při čekání na vstup mohou lidé využít nového zázemí, vybaveného mimo jiné velkoplošnou obrazovkou, na které se promítají informační a hrané dokumenty o Králické pevnostní oblasti.

Další informace: www.kpo1938.comhttp://hurka.boudamuseum.com.

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře

vilem.k

22. 06. 2014, 15:58

Dobrý den, plánují se nějaké další rekonstrukce vchodového objektu? (osazení zvonů, oprava pláště apod.)