EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pátý a šestý/poslední den aktivních záloh na cvičení Ample Strike

 18. 09. 2016      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Ve čtvrtek 15. 9., absolvovaly AZ pátý den na cvičení Ample Strike. V postupujícím čase se projevují kvality i rezervy aktivních záloh. Mezi kvality lze řadit vysokou motivaci, mezi rezervy velké individuální rozdíly ve vojenských dovednostech. Ty se ale intenzivním cvičením srovnávají.

Cvičení Ample Strike stejně jako jarní cvičení Hradba posunulo výcvik pěších (strážních) rot aktivních záloh na úplně novou, vyšší úroveň. Organizací cvičení, kdy několik rot z různých KVV společně s vojáky z povolání vytváří úkolové uskupení, je přesně to, jak by aktivní zálohy mohly být použity v ČR, například při dlouhodobém posilování Policie ČR armádou, např. při akcích typu „Vrbětice", nebo při dlouhodobé zvýšené ostraze státních hranic.

Letecká základna, nebo jiný bojový útvar AČR má nesrovnatelně vyšší kapacity i možnosti. Letecká základna Náměšť nad Oslavou má k dispozici například vynikající krytou střelnici či lezecký trenažér JAKUB. Tím hlavním bohatstvím je ale bez nadsázky vynikající kádr instruktorů, v řadě případů veteránů několika zahraničních misí. Instruktor, který hodnotil včerejší výkon na cvičné bojové patrole AZ, má za sebou opakované nasazení v Kosovu i Afghánistánu, a to včetně výcvikové a poradní mise OMLT, která působila přímo u bojových útvarů Afghánské národní armády. To zahrnovalo i přímou účast v jejích operacích po boku afghánských vojáků. Obrovské zkušenosti pak může promítnout do výcviku českých záložáků.

Kromě často popisovaných patrol zmíním i střeleckou přípravu, která je podána vynikajícím způsobem. Doposavad příslušníci AZ cvičili v 99 procent klasické střelecké úlohy, u kterých se vždy jednalo o střelbu vleže na různě vzdálené figury. Zde cvičíme střelbu ve stoje, v kleče na jednom či na obou kolenech a dalších polohách. To je daleko reálnější, protože pokud sebou praštíte v terénu do trávy a ležíte, zpravidla nevidíte, na co máte střílet.

05

Jako vždy se zastavím u průběhu dnešních cvičných patrol. Klíčového výcviku, který probíhal odpoledne, se spolu účastnily dvě čety, z nichž jedna byla v akci od začátku, druhá dorazila na místo jako posila v probíhajícím incidentu s protivníkem.

Koordinovat tři družstva ve velmi členitém terénu, který je třeba vyčistit od teroristické bojůvky, je náročný úkol i pro zkušeného velitele. Zde se také nejsilněji projeví rozdíly mezi dovednostmi jednotlivců. V dnešním případě se podařilo velitelům udržet přehled i kontrolu nad vojáky. Stálo je to ale čas a úsilí, které nemohli věnovat hledání různých taktických řešení dané situace. Při závěrečném vyhodnocení instruktoři sami říkali, že pozice byla tak složitá, že bylo legitimní uvažovat o stažení a proniknutí do prostoru z jiného, výhodnějšího směru.

04

Zítra nás čeká poslední den cvičení. Doufám, že ho zvládneme úspěšně, bez zranění či jiných mimořádných událostí.

Pátek 16.9. byl pro AZ poslední výcvikový den na cvičení Ample Strike. Aktivní záložáci byli dokonce poslední cvičící jednotkou v rámci cvičení. Pátek představoval z operačního pohledu vyvrcholení celého cvičení.

Sobota byla věnována pouze výstupním procesům: lékařským prohlídkám na posádkové ošetřovně, předání kasáren, kdy byli záložáci ubytováni, a samozřejmě dopravě zpět do krajských měst, ze kterých vojáci v neděli odjeli.

Kladivo a kovadlina

Velitelství rotního úkolového uskupení AZ se odhodlalo ke koordinované akci dvou čet, které si šly při čištění zájmové oblasti od teroristických bojůvek naproti. Jak zkušený voják i poučený laik ví, jedná se o takticky o jednu z nejtěžších situací, protože hrozí velké riziko, že jednotky jdoucí proti sobě se nakonec postřílí navzájem. Aby k tomu nedošlo, jedna četa na severní straně plnila roli kovadliny a zaujala pevné postavení na jasně určené hranici v terénu: podél železniční vlečky. Druhá četa postupující z jihu plnila úlohu kladiva, které mělo vytlačit teroristy buďto před hlavně první čety anebo do volného prostoru, kde se o teroristy zbavené krytu lesa postará letectvo a těžké zbraně.

Aby se kladivo nestřetlo s kovadlinou, měla se druhá četa postupně otočit na severozápad, pravým křídlem být v kontaktu s vojáky 1. čety, kteří by zůstali na pozicích za náspem, a teroristy, kteří přežili, vytlačit do pole. Akce na mapě vypadala zcela proveditelně, v praxi neproběhla a ani nemohla proběhnout podle plánu. Postup 2. čety z jihu byl extrémně pomalý, což nebylo způsobeno slabou výkonností vojáků, ale metr a půl vysokým ostružiním zakrývajícím velkou část prostoru, kterým četa procházela. O ostružinách mapa na štábu samozřejmě nic neprozradila. V praxi se ukázalo, že podobné operace nelze plánovat bez důkladné znalosti terénu získané průzkumem na místě. Dost možná, že jsme objevili největší souvislý ostružinový porost v ČR.

Odpoledne následoval slavnostní nástup, kde velitel cvičení Ample Strike plukovník Bauer zhodnotil a ocenil výkon rotního úkolového uskupení AZ během cvičení.

Závěrečné hodnoceni

Zde je na místě, abych z pohledu velitele rotního úkolového uskupení zhodnotil cvičení. Jak už jsem psal v předchozích příspěvcích, z hlediska kvality výcviku se jednalo o nejlepší cvičení AZ, které jsem ve své kariéře v AZ zažil. Vysoké ocenění zaslouží v prvé řadě výborný kádr instruktorů v čele s kapitánem Šilhanem, v druhé řadě chválím i materiální zabezpečení a moderní výcviková zařízení.

Pochvalu zaslouží i takový detail, jako služby pomocníků dozorčího, kdy záložáci byli v týmu s dozorčím různých objektů na letišti, např. vjezdu na základnu či stanoviště pohotovostní jednotky. Služby dozorčího a pomocníka dozorčího se staví na každém delším cvičení AZ. Obvykle se jedná o vyčerpávající a nezáživnou službu hlídače u vchodu do kasáren nebo v autoparku, kde „chcípl pes". Mezi vojáky není služba oblíbená i z toho důvodu, že tím přichází o účast na výcviku. Úplně jiný zážitek je ale služba dozorčího na vjezdu ro rušné letecké základny, při které se skutečně procvičují praktické postupy při kontrole osob a vozidel. Navíc byli záložáci ve službách na některých stanovištích vybaveni moderním samopalem BREN, pro část z nich to bylo první seznámení s touto zbraní.

Jsem přesvědčen, že ocenění zaslouží i výkony naprosté většiny příslušníků AZ na cvičení. U velitelského sboru, přestože se jeho příslušníci neznali a pocházeli ze všech koutů Čech, rychle vznikla dobrá parta a dobrý kooperující tým. To samé platí o naprosté většině mužstva, které přistupovalo k cvičení s velkou motivací a mělo chuť se pod vedením kvalitních instruktorů učit. Výsledky se rychle projevovaly v lepších výkonech při patrolách v terénu.

01

Samozřejmě jsou jednotlivci, kteří fyzický i psychický tlak ještě umocněný tropickým počasím (teploty běžně překračovaly 300 C) snášeli s obtížemi. V zálohách jsou lidé s velmi různorodou fyzickou kondicí, někdy danou i věkem. Během cvičení se rychle projeví i charaktery a psychická odolnost vojáků. Zásadní nedodržení bezpečnostních pravidel, nebo zásadní poklesek v chování vůči ostatním příslušníkům jednotky se řeší okamžitě a má za následek odchod z jednotky.

Závěrem

Služba v AZ je a bude výběrová záležitost, rozhodně se nejedná o službu pro každého. Dobrý zdravotní stav, fyzická kondice a především optimální psychický profil, do něhož zásadně nezapadají agresivní jedinci, jsou nezbytné požadavky pro úspěšnou službu v AZ. Stát do našeho výcviku a vybavení investuje rostoucí objem prostředků, protože vzhledem k vývoji bezpečnostní situace se musí počítat i s naším ostrým nasazením. Tomu musí úroveň záložáků odpovídat.

02

Sloužit jako velitel rotního úkolového uskupení AZ a velet záložákům z Českých Budějovic, Karlových Varů, Hradce Králové, Plzně a Prahy pro mě byla velká čest a zatím vrchol mé služby v zálohách. Rád se na Ample Strike vrátím i v podřízené roli, kdy místo velitele rotního úkolového uskupení zaujme některý z jiných velitelů pěších rot KVV, aby získal zkušenosti, které jsem na tomto ročníku Ample Strike získal já.

03

Velitel rotního úkolového uskupení AZ kpt. Ladislav Košťák

Komentáře