EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Pot šetří krev - 43. výsadkový prapor AČR

 17. 11. 2018      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

43. výsadkový prapor Chrudim je lehký výsadkový prapor typu komando, přičemž v Armádě České republiky je jedinou jednotkou tohoto typu. Prapor představuje hlavní expediční sílu Armády České republiky s vysokou mobilitou.

43vpr_05
Foto: Příslušníci 43.vpr ve vozdile Land Rover Defender 130 Kajman |  zdroj: FB 43.vpr se souhlasem administrátora

Je předurčen k plnění taktických úkolů na území ČR i mimo něj a to samostatně nebo v rámci národního i aliančního uskupení sil. V boji je určen k eliminaci schopností protivníka zejména rychlým manévrem a vedením pohyblivé a rozhodné činnosti při různých druzích operací, za každého počasí a v jakémkoliv terénu a k vedení boje v hloubce sestavy nepřítele.

43vpr_04
Foto: 43.vpr patří k elitě AČR | zdroj: FB 43.vpr se souhlasem administrátora

Prapor je připraven k nasazení samostatně nebo v sestavě brigády k plnění úkolů v operacích bojového i mírového charakteru. Tomu odpovídá i jeho organizační struktura rozčleněná do tří základních částí: části bojové, bojové podpory a logistické. 43. výsadkový prapor je připraven k provedení plného spektra vojenských operací, zejména úderného charakteru, operací na podporu stability a pomoc obyvatelstvu na území České republiky, např. posílení státní hranice, střežení důležitých objektů či pomoc obyvatelstvu při přírodních a humanitárních katastrofách.

43vpr_03
Foto: Výsadkáři jsou schopni operovat za každého počasí, v jakémkoliv terénu a v týlu nepřítele | zdroj: 43vpr.army.cz

Prapor je zejména vycvičen a schopen provádět:

- taktický vzdušný výsadek
- boj v zastavěných a opevněných oblastech
- boj v členitém terénu
- léčky
- přepady
- diverzní akce
- bojové patrolování v operacích na vynucení míru

Naprostá většina příslušníků 43.vpr absolvovala více než jednu zahraniční misi. Chrudimští výsadkáři byli nasazeni na území bývalé Jugoslávie (SFOR, KFOR, TFH, UNPROFOR) v Afghánistánu, Kuvajtu i v Albánii a byli první, kdo vyslal vojenskou jednotku do zahraniční operace OMLT v Afghánistánu a EUTM Mali.

43vpr_01
Foto: Aeromobilní operace 43.vpr, Afghánistán - Logar, 2009 | Public Domain

Základním druhem jeho výzbroje jsou především lehké zbraně, granátomety a přenosné protitankové prostředky. Vlastními přepravními prostředky jsou vozidla značky Land Rover a Tatra. Prapor může být přepravován vzduchem a vysazen na padácích. Nižší palebná síla (oproti klasickému vševojskovému útvaru) je vyvážena velkou pohyblivostí a důkladnou psychickou a fyzickou přípravou.

Na bázi 43. výsadkového praporu má k 1. říjnu 2020 vzniknout v posádce Chrudim výsadkový pluk, třetí manévrový prvek Armády České republiky, doplňující 4. brigádu rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádu. Výsadkový pluk bude mít ve stavu více než 1000 vojáků a má disponovat novou výzbrojí, například cca stovkou lehkých bojových vozidel, ručními zbraněmi či malými bezpilotními letouny.

Historie 43.vpr

43. výsadkový prapor byl zřízený na podzim 1987 v posádce Chrudim, jako 71. úderný výsadkový prapor. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl dnem 28. října 1991 propůjčen čestný název „Československých parašutistů“. Zmíněný prapor tímto navázal na historicky první výsadkový útvar čs. armády – Pěší prapor 71 (výsadkový), který vznikl k 1. říjnu 1947 v posádce Zákupy u České Lípy.

43vpr_02
Foto: Čs. výsadkáři Pěšího praporu 71 (výsadkového) s arm. gen. Ludvíkem Svobodou v Zákupech u České Lípy | Public Domain

Již 3. března 1948 bylo praporu prezidentem Benešem uděleno pojmenování „Československých parašutistů“. Koncem roku 1950 se otevřený název útvaru změnil na 71. výsadkový prapor. Na podzim 1952 prapor přešel do složení nově zřízené výsadkové brigády a současně se přemístil do Prešova. Závislost výstavby armády na tehdejším politickém režimu se projevila několika změnami čestného pojmenování. Dne 12. září 1952 došlo ke zrušení dosavadního pojmenování a nově byl zaveden čestný název „Hrdiny Sovětského svazu pplk. Antonína Sochora“. Ani ten útvaru dlouho nevydržel a od 9. května 1955 se změnil na „Národního hrdiny Jana Švermy“. Výsadková brigáda a její jednotlivé útvary se tímto přihlásily k tradicím 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu. V létě 1960 došlo k přemístění útvaru z východního Slovenska na střední Moravu a novým posádkovým městem 71. výsadkového praporu se stal Prostějov. Zde útvar setrval až do roku 1969, kdy v rámci reorganizace výsadkové brigády na pluk koncem srpna zanikl.

Současný 43. výsadkový prapor vznikl 1. října 1987 v posádce Chrudim jako 71. úderný výsadkový prapor, přičemž o dva roky později se uskutečnila jeho reorganizace na 71. výsadkový úderný prapor a pojmenování na útvar „Národního hrdiny Jana Švermy“. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl dnem 28. října 1991 propůjčen čestný název „Československých parašutistů“. Při celkové reorganizaci čs. armády, provedené na sklonku téhož roku, byl transformován na 71. prapor rychlého nasazení. Do složení 4. brigády rychlého nasazení se včlenil v létě 1994.

 Autor: Fels

Komentáře