EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Příprava občanů k obraně – nevojenské nasazení armády

 06. 04. 2014      kategorie: Armáda ČR      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Vítejte při čtení dalšího cyklu našeho seriálu. Pokračujeme v základním uvedení pojmů, které na leckoho působí abstraktně, ale je dobré vědět, co se za nimi skrývá. Dnes se možná dostaneme do střetu s těmi, podle nichž je armáda dobrá leda na povodně. To rozhodně není její hlavní poslání, ale když už si to tolik lidí myslí, něco si o takovém nasazení armády řekneme.

Nasazení AČR v nevojenských krizových situacích

Pokud se setkáte s vojáky plnícími pytle s pískem při povodních nebo házícími lopatami při sněhové kalamitě, věřte, že to není jejich primární úloha. Ano, pomáhají v rámci integrovaného záchranného systému při záchranných nebo likvidačních pracích, při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

pokos_IV_00
Foto: Úklid - tím po každých povodních tráví vojáci celé týdny

Ale pomáhají až v okamžiku, kdy si ostatní složky nevystačí, respektive už jsou vyčerpané a „nechce se jim". Proto bývá pomoc armády klíčová ani ne tak při stavbě protipovodňových hrází, jako spíše při likvidaci následků – odmetání bahna, prořezávání popadaných stromů, odnášení naplavenin, čerpání vody ze sklepů a nošení zničeného nábytku do kontejnerů.

pokos_IV_01
Foto: Profesionální vojáci i vojáci v AZ pravidelně cvičí montáž protipovodňových stěn

Ostatně hned v dalším odstavci řekneme něco o Integrovaném záchranném systému. Ještě ale dodejme, že k nasazení vojáků doma patří případě i posílení Policie ČR, a sice při významných akcích (např. zasedání světových politiků) nebo při bezpečnostním ohrožení jakéhokoli charakteru.

Integrovaný záchranný systém (IZS)

Jedná se o systém spolupráce záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy a fyzických a právnických osob. Cílem je koordinovaný postup při mimořádných událostech, kdy je třeba zajistit záchranné práce a odstraňování následků. Vše řídí Hasičský záchranný sbor ČR.

pokos_IV_02
Foto: IZS v Neratovicích v červnu 2013 nestíhal a starosta vzal za vděk dobrovolníky z aktivní zálohy

Základními složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.

Ostatními složkami IZS jsou např. ozbrojené síly, městská a obecní policie. A nejen to – související legislativa a postupy pohromadě zde.

pokos_IV_03
Foto: Armáda je schopna v krátkém čase smontovat provizorní mosty ze svých zásob

Kdo zavolá na pomoc armádu

Podle zákona mohou o použití Armády ČR požádat hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k povodňové situaci, a to náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat součinnost armády k záchranným pracím nejen starosta a hejtman, ale též velitel zásahu nebo velitel požární jednotky, a sice u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu povodňové situace.

pokos_IV_04
Foto: Při odstraňování následků povodní se hodí těžká vojenská technika / zdroj Jiskra

Jenže pokud se nejedná o lokální problém, nýbrž je povodněmi ohrožena podstatná část území ČR – a to bývá bohužel častější případ - rozhoduje o součinnosti Armády ČR při záchranných pracích vláda na návrh ministra vnitra. Tím pochopitelně dochází ke skluzu, který může být ovlivněn i politickou soutěží (zlí jazykové tvrdí, že naposledy byla armáda povolána později proto, aby se blýskli především hasiči a policisté a mohli si nárokovat zvýšení rozpočtu).

 Autor: Redakce

Komentáře