EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Severovietnamská ofenziva K-175 a pád Saigonu

 06. 03. 2023      kategorie: Události      29 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Američtí vojáci opustili Vietnam začátkem roku 1973 a mezi Jižním Vietnamem a komunistickým Severním Vietnamem nastalo křehké příměří, o kterém všichni věděli, že jej nebude nikdo dodržovat. Komunisté byli odhodláni ve válce pokračovat a jen trpěli čekali na okamžik, kdy udeří. Jenom v průběhu roku 1973 bylo po Ho Či Minově stezce odesláno na jih 27 000 tun výstroje, 40 000 rýže a 100 000 mužů, takže komunistické oddíly dislokované na jihu měly 400 000 vojáků a na komunistickém severu bylo připraveno k útoku dalších 600 000 vojáků. Komunisté měli většinou dobrou morálku, protože věřili ve věc komunismu a ve sjednocení Vietnamu, a ti, co byli přinuceni vstoupit do vojska proti svému přesvědčení, měli strach o své rodiny na severu země, které mohly stát kdykoliv obětí tajné policie, takže se snažili poslouchat a nějak přežít. Voják Severního Vietnamu byl zvyklý hladovět a vystačit si z málem, poslouchal vycvičeně každý rozkaz a se svým moderním kalašnikovem útočil tam, kam ho důstojník poslal.

Milionová jihovietnamská armáda měla být komunistům papírově důstojným soupeřem, ale tato čísla byla velmi klamná. Když Američané odešli, zanechali za sebou velkou vojenskou mašinérii, která byla vytvořena podle amerického vzoru, takže se neobešla bez nákladných technologií. Například v roce 1974 spotřebovali Jihovietnamci 56 tun munice na jednu tunu munice spotřebovanou komunisty, a přitom byla moderní jihovietnamská armáda mnohem méně efektivnější než primitivní vojenská mašinérie komunistů. A to asi chudá jihovietnamská ekonomika nemohla dovolit. Jihovietnamští vojáci neměli žádnou morálku, protože je vláda špatně platila, průměrný plat vojáka na jihu byla polovina platu obyčejného nádeníka. Jihovietnamští vojáci proto s nosili z kasáren své jídlo, aby jejich rodiny nehladověly a oni sami pak museli bojovat hladoví a vyčerpaní. Americká pomoc pro rok 1974 představovala 945 milionů dolarů, a to zoufale nestačilo, takže jenom letectvo muselo pro nedostatek náhradních dílů odstavit 224 strojů včetně 65 vrtulníků a operační čas pro ty ostatní byl zkrácen na polovinu. Polovina vozů inventáře pozemních vojsk musela stát v garážích, protože nebyly pohonné hmoty, bezdrátová komunikace byla ochromena kvůli nedostatku baterií. Většina jihovietnamských jednotek byla vyzbrojena starými vojenskými ručnice Garant M-1, jenom některé elitní jednotky měly k dispozici M-16. Začala docházet munice a náboji museli šetřit i vojáci v předních linií.

Jižní Vietnam prezidenta Thieua také dusily velké ekonomické problémy. Po celé desetiletí bylo vedle rýžových políček nejvýnosnější aktivitou v zemi poskytování rozličných služeb americkým vojáků, kteří odešli ze země, a díky tomu se 2 miliony lidí ocitly bez práce. Z obchod zmizely televizory, cigarety a cena rýže se zdvojnásobila. Válka na Blízkém východě mohla za následný růst cen ropy a hnojiv, což byla pro Jihovietnamce tragédie, protože pěstovali americkou vyšlechtěnou rýži, která sice dávala mnohem větší výnosy, ale také potřebovala mnohem více hnojiv, kterých se nedostávala. Z americké zázračné rýže se stala nerentabilní plodina a chudé Jihovietnamce ohrožoval hlad. Prezident Thieu si byl vážnosti situace vědom a vážně uvažoval o strategickém stažení ze severních území své země, které byly příliš vzdálené od zbytku země, daly se obtížně bránit i zásobovat. Komunisté tam po celou dobu příměří vytrvale útočili a jihovietnamská armáda, aby tato území udržela, přišla v bojích o své nejlepší jednotky. Thieu nakonec ten plán zavrhl a k obrovské škodě jihovietnamského lidu si na něj vzpomněl v okamžiku, kdy komunisté zahájili ofenzívu.

Komunisté problémy na jihu bedlivě sledovali a připravovali se na poslední dějství. K útoku na jih byli připraveni vlastně v okamžiku, kdy v Paříži podepsali mírové dohody a ze země odešli američtí vojáci. K zahájení ofenzívy jim bránil jen strach z Američanů, protože jak Sověti, tak Číňané je varovali, že pokud poruší pařížské dohody a Američané zahájí další intervenci, nehnou ani prstem, aby jim pomohli. Ježe válka na Blízkém východě upoutala pozornost Američanů na tolik, že je Vietnam přestal zajímat a vietnamští komunisté vycítili svou příležitost. Byla vypracovaná operace K-175, přičemž jejím hlavním tvůrcem byl generál Giap. Ofenzíva byla rozložena na dvě části. V březnu měli komunistické oddíly zaútočit na sever Jižního Vietnamu, které měly odříznout od zbytku země a poté dobýt Hue a Danang. V případě úspěchu měla v červenci a srpnu pokračovat druhá ofenzíva, která měla za cíl střední a jižní území Jižního Vietnamu, a to včetně Saigonu. K ofenzívě bylo připraven 500 000 vojáků, 10 obrněných a 50 dělostřeleckých praporů.

Prvním cílem ofenzívy mělo být město Ban Me Thuot, které je hlavním městem Střední vysočiny a nachází se uprostřed silnice 14. Kdyby se ho komunistů podařilo dobýt, rozdělili by Jižní Vietnam na dvě části a odřízli by silné jihovietnamské oddíly od zbytku země. Kdo se chce orientovat, může se podívat na přiloženou mapu. Aby komunisté odlákali jihovietnamskou pozornost, naplánovali sérii klamných útoků severně a východně od Saigonu a v deltě Mekongu. 5. března 1975 v 5:45 zahájilo komunistické dělostřelectvo palbu na jihovietnamské základny kolem města a po dělech následoval útok pěchoty. První týdny bojů utrpěli komunisté velké ztráty a jihovietnamští vojáci bojovali s nečekaným odhodláním a měli vysokou morálku. Komunistické útoky byly utopeny v krvi a Severovietnamci přišli o mnoho tanků. Jenže komunisté bez ohledu na ztráty útočili vytrvale dál a začali jihovietnamské obránce zatlačovat. Situaci ještě zhoršil prezident Thieu, který propadl panice a nařídil, aby se z bojových pozic stáhla elitní paradesantní divize, která měla posílit Saigon. Bez výsadkářů nešlo pozice udržet a 17. března jihovietnamci město vyklidili.

V této situaci nebylo ještě nic ztraceno a Jihovietnamci zaskočili nepřítele svým odhodláním bojovat. Jenže Thieu měl pocit, že Kon Tum a Pleiku nejde udržet a nařídil všem jednotkách, které tam byly rozmístěné, aby se stáhly k pobřeží po staré silnici 7b. Thieu chtěl zkrátit obranný perimetr, jenž mu byl vnucen geografickým tvarem Jižního Vietnamu, aby všechny jednotky mohli bránit zbytek jihu. Jenže problémem bylo, že 25 000 ustupujících vojáků se muselo prodrat horským terénem 240 kilometrů k pobřeží a Thieu nevzal potaz, že by vojáci museli opustit civilní obyvatelstvo, mezi kterým měli své rodiny. Vojáci nemínili své rodiny nechat napospas komunistů a připojili je k ústupu. Výsledkem bylo, že se dalo do pohybu obrovská masa lidí a ústupová cesta se okamžitě zablokovala. Rozhostila se anarchie provázená rabování, drancováním a střelbou prchajících vojáků. 18. března, třetí den ústupu, zablokovali komunisté horský průsmyk a uzavřeli cestu. Oddíl rangerů sice nočním útokem cestu zase vyčistil, ale zatím relativně spořádaně ustupující armádu zachvátila panika, a po té, co rudí začali dlouhou kolonu ostřelovat, se vojenské oddíly rozpadly. Každý se snažil zachránit na vlastní pěst, vojáci přestali poslouchat velení a nebo dezertovali. Celou katastrofu završily jihovietnamské tanky a obrněnce, jejich posádky se pokusily zachránit za každou cenu, řítily se bezohledně k pobřeží a drtily pod svými pásy stovky lidí. Pobřeží nakonec dosáhlo 5000 vojáků a 5000 jejich rodinných příslušníků, zbytek zabili nebo zajali rudí.

18. března Giap informoval hanojské politbyro, že na bojišti došlo k obrovskému úspěchu, který by byla chyba nevyužít a žádal, aby byla zahájena všeobecná ofenzíva. Politbyro souhlasilo a 20. března byla zahájena velká ofenzíva. Komunisté se nejdříve zaměřili na důležitou silnici 1. spojující sever a jih. Silnice se stala cílem masívní dělostřelecké palby a byla přerušena doprava mezi Hue a Danangem. V tom okamžiku se začalo hroutit prakticky celé jihovietnamské vojsko na severu země, protože vojákům došlo, že jim hrozí odříznutí. Jihovietnamci se přestali obtěžovat kódovat zprávy, takže komunisté věděli o jejich každém kroku. Stejně jako před několika dny ve Střední vysočině, na ústup se dala obrovská masa vojáků a civilistů, aby se vyhnuli obklíčení. Jenže tentokrát se jednalo o mnohem větší počet lidí, a to jen katastrofu zhoršovalo. Na několika místech se ještě Jihovietnamci bránili, ale ve většině případů opustili své zbraně a snažili se uniknout k Danangu. Komunisté snadno pronikali k severnímu pobřeží a nacházeli obrovské množství opuštěné vojenské techniky. Prakticky bez boje bylo obsazeno Hue, ze kterého se na palubách válečných lodí zachránily desítky tisíc vojáků a civilistů. Jenže nikde žádná záchrana nikde nebyla. Komunisté útočili po celé délce Jižní Vietnamu, a když se uprchlíci z Hue vylodili v Danangu, zjistili, že město obsazují rudí. Komunisté po celé trase ústupu našli tolik zbraní a techniky, že vytvořili úplně novou tzv. Pobřežní divizi, která byla vyzbrojena jen touto technikou, a jak pak její příslušníci vzpomínali, nikdy před tím nebyli tak dobře vyzbrojeni.

Začátkem dubna už byl celý severu Jižního Vietnamu v rukách komunistů a Severovietnamci se přiblížili k Saigonu. 60 kilometrů severovýchodně od Saigonu leží město Xuan Loc a tam se komunistický postup zastavil. Ve městě se nacházela statečná posádka, která na rozdíl od ostatních vojáků neutekla a ti dokázali dlouhé dva týdny komunistům vzdorovat. Kdyby v Saigonu existovalo schopné velení, tak by se pokusilo získaný čas nějak využít a posílit obranu kolem města. Ale jihovietnamské velení bylo ve stejném rozkladu jako celá armáda a každý už myslel jen na to, jak vypadnout ze země. Xuan Loc statečně vzdoroval uprostřed rozpadající se fronty do 20. duna, kdy velitel obrany generál Le Mihn Dao nařídil svým unaveným vojákům, aby ustoupili. Komunistická přesila byla příliš velká a statečným obráncům došla munice. V Saigonu tou dobou začala známá evakuace města, během které americké letadla zachránila 43 000 Američanů a Vietnamců.

CH-53_landing_at_Defense_Attaché_Office_compound,_Operation_Frequent_Wind
Foto: Komunistická přesila byla příliš velká a statečným obráncům došla munice. V Saigonu tou dobou začala známá evakuace města, během které americké letadla zachránila 43 000 Američanů a Vietnamců. | Wikimedia Commons / Public domain

26. dubna zahájili komunisté na obklíčený Saigon ze šesti směrů finální útok. I když část jihovietnamských vojáků dezertovala, rozklad vojska nezasáhl všechny vojenské oddíly a někteří Jihovietnamci, jako byli mariňáci, se zuřivě bránili. Během útoku se někde bojovalo o každou ulici a každý most, a rudí měli krvavé ztráty a přišli o desítky tanků. Mnozí Jihovietnamci bojovali jako lvi a rvali se do posledního náboje, který si nechali pro sebe. Jihovietnamci vydrželi obrovské přesile vzdorovat do 30. dubna, kdy jihovietnamské velení vyhlásilo všeobecnou kapitulaci. Ten den se ve všech pouličních tlampačích po celém Severním Vietnamu rozezněla známá píseň Zabíjejte fašisty, po které hlasatel oznámil konec války. K symbolickému dovršení vítězství došlo v okamžiku, kdy jeden z tanků 304. divize prorazil bránu Thieuova opuštěného prezidentského Paláce nezávislosti. Komunisté přišli během ofenzívy o 10 000 vojáků, ztráty Jihovietnamců nejsou známy.

Když boje utichly, tak kromě několika incidentů nedocházelo k žádným větším masakrům. Jihovietnamští vojáci se hromadně vzdávali a po několika dnech věznění byli pouštěni na svobodu. Jenže všichni propuštění vojáci byli později povoláni na převýchovu, která mohla trvat celé roky. V průměru 3 až 7 let. Tito muži pak museli otročit na rýžových polích ve strašných podmínkách, a v noci dostávali politickou převýchovu, která jim měla vygumovat mozek. Celkem bylo takto uvězněno 300 000 jihovietnamských vojáků, duchovních, podnikatelů a zaměstnanců bývalé vlády. V táborech zemřelo odhadem 30 000 lidí, a všem byly po propuštění odepřena občanská práva. Většina z nich byla odeslána do tzv. nových ekonomických zón, neobydlených oblastí uprostřed džungle, kde měli založit nové komunity. Tam žili v podmínkách jen o málo lepších než byly podmínky v táborech.

Komunisté začali zabavovat vše, co mělo nějakou hodnotu a na sever zamířily stovky nákladních vozů plné lékařského vybavení, televizí, ledniček, jídla nebo i hraček. Komunisté všech hodností vstupovali do libovolných domů, kde si brali vše, co jim padlo do oka. Emise nové měny v nevýhodném kurzu zničily úspory desítek tisíc domácností. Rolnická půda byla zkonfiskována státem a rozdělena mezi rolnické kolektivy. To mělo za následek klasický úpadek zemědělských výnosů a Jižní Vietnam začal trpět nedostatkem potravin jakým trpěl Severní Vietnam. Hlad zhoršovala skutečnost, že část vypěstované rýže komunisté převáželi na sever, takže na jih zbývaly jen zbytky. Koncem roku zasáhl jižní Vietnam hladomor. Hladem trpělo 9 milionů lidí a není známo, kolik z nich zemřelo. Do roku 1980 patřila tato země obdařená nesmírným přírodním bohatstvím k jedněm nejchudším státům světa.

Zdroj: historie válek

Komentáře

Vaclav Flek

07. 03. 2023, 00:29

Diky za prinosny clanek s radou konkretnich informaci o padu Jizniho Vietnamu. Pri jeho cteni mne napada rada otazek, mimo jine, jak je mozne, ze vysledky korejske valky (tedy status quo ante) a vysledek vietnamske valky (uplna porazka jedne strany) byly tak diametralne odlisne ?

Odpovedi muze byt byt mnoho, jednou z nich mozna i kvalita severovietnamskeho vojaka, ale tomu prilis neverim. O dve dekady drive se v Koreji americti vojaci stretli s velmi houzevnatymi cinskymi "dobrovolniky" i prislusniky severokorejske armady. Myslim, ze odpoved je jinde, a to v tehdejsim vnitropolitickem stretu uvnitr Spojenych statu, cili v naladach v americke spolecnosti. Zatimco v pripade agrese ze severni Koreje americka verejnost podporila vojenskou akci, v pripade agrese ze severniho Vietnamu jiz tato podpora tak jednoznacna nebyla, a nakonec se temer uplne rozplynula.

Dnes se na verejne scene v USA rozviji debata, zda nadale podporovat Ukrajinu v jejim odporu proti ruske agresi. Velkym odpurcem teto podpory je byvaly prezident Donald Trump. Verme, ze se Amerika jiz poucila ze svych chyb ve vietnamske valce a bude pokracovat v te skvele podpore napadene zeme.

Šebesta

07. 03. 2023, 09:02

Pro Flek. Pane Fleku vaše srovnání pokulhává. V korejské i vietnamské válce byli Amíci přímo zapojeni vojensky. Americké jednotky se přímo účastnily války. Navíc v korejské válce zde nebyli jen Amíci ale i další vojska z jiných zemí. Ve vietnamské už bojovali Američané sami. I mezi tím je rozdíl. V korejské třeba mimo jiné bylo na straně OSN i turecké vojsko jak jsem někde četl. Korejská válka měla podporu OSN na rozdíl od vietnamské. Na Ukrajině Američané nebojují jen posílají zbraně a to je dost podstatný rozdíl. Dobře ví že zapojit se vojensky proti Rusku by byl velký risk. A podle mne se mýlite i v té skvělé podpoře Ukrajiny. Tudy cesta nevede. Místo aby NATO tlačilo na obě válčiíci strany ať sednou ke stolu stála vojenská podpora Ukrajiny vede jen k eskalaci války a budou jen stále noví a noví mrtví u Ukrajinců krom vojáků i civilisté. I mnoho voj.expertů se domnívá že porazit Rusy bude problematické a když tak je to běh na dlouhou trať. V Koreji válka trvala 3 roky tady to bude kolik 3 nebo 5 nebo kolik to nikdo neví. Nakonec až bude vše rozbité a bude dalších statisíce mrtvých si obě strany sednou ke stolu a dojde ke kompromisní dohodě . Není to lepší udělat to co nejdřív ?

Martin23 .

07. 03. 2023, 09:21

Šebesta:

Takto vypadá kompromis podle Ruska: https://twitter.com/i/status/1632740171375362049

Šebesta

07. 03. 2023, 09:40

Pro Martin 23 Komu není rady tomu není pomoci. Neboli komu není shůry dáno v apatyce to nekoupí. Jedinou věc napíšu.Na tom kompromisu by se přece podílely všechny strany Rusko-Ukrajina-NATO. Možná že ta jednání by trvala dlouho a někdy by byla i přerušena ale třeba i po dlouhé době by se došlo k nějaké dohodě. Je to stále lepší než válčit kde umirají lidé dochází k obrovským materiálním škodám a doplácí na to celá EU spolu s Ukrajinou. Vy co stále podporujete tu válku čekáte na Godota (Samuel Bequet) ale Godot nepříchází. Tím Godotem je tady porážka Ruska.

Bombero

07. 03. 2023, 09:49

šebesta- vám by nepomohly všechny apatyky světa
válka ve vietnamu-kromě amíků spoluúčast dalších 5 států a dalších 8 podpora
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
dohoda s russákem?Tak nějak přemýšlím, jakou dohodu russák za posledních 100 let dodržel. Napadá mě jediná, pakt R-M
A kompromis dle russka- necháme si krym, doněck, luhans a další a žádné reparace. Já tomu říkám ultimátum

Zdeněk

07. 03. 2023, 10:07

Pánové Bombero a Martin 23,

obávám se, že vysvětlit revizorovi Šebestovi i s jeho třemi sestrami, že válka v Koreji získala mandát OSN jenom proto, že SSSR zrovna ostentativně ignoroval Radu bezpečnosti, je úkol nadmíru težký, obávám se, že až přímo sisyfovsky ...
Ale možná nám Šebesta mírotvorný dokáže vysvětlit, proč jsou na mírových sletech povoleny vlajky ruSSka, ale ti kdo přijdou s ukrajinskou vlajkou, jsou napadáni ...

p.s. proto doporučuji pro radost shlédnout cestopisnou kuchařku s recepty, jak správně usmažit rákosníka - Údolí stínů...

Martin23 .

07. 03. 2023, 14:44

Šebesta:

NATO není na žádné straně, proberte se. Kdyby bylo, bylo by s Ruskem konec.

Ukrajina je podporována demokratickými státy.

Rusko je podporováno totalitářskými státy.

Chápu že v tom nevidíte rozdíl, ale to je díky tomu, že žijete v demokracii a podle mě ji lidé jako vy zneužívají. Jestli vědomě či nevědomě to už nedokážu posoudit.

Šebesta

07. 03. 2023, 16:52

Pro Martin 23 : Mimochodem poslední věc, zajímalo by mne zda vy s černobilým a válečnickým pohledem na rusko-ukrajinský konflikt víte že váš názor je pokud jde o naší zem v jasné menšině ? Jinými slovy kdyby se udělalo referendum s otázkou zda dále pomáhat vojenským materiálem nebo hledat mírové řešení tak to projedete jako sedláci u Chlumce ! Před rokem na počátku konfliktu to bylo naopak ale po roce vás válečných štváčů silně ubývá.

Bombero

07. 03. 2023, 16:59

zase spousta lží bez jediného důkazu. 6e kolem sebe máte podobnou sortu lidí jako vy, neznamená, že i ostatní jsou prorusský

Šebesta

07. 03. 2023, 16:59

Ještě dovětek to je dobrá blbost co jste napsal. Nevím zda pamatujete dobu normalizace já ano. Ale píšete stejné lži jako normalizátoři před 50 léty. NATO NENÍ NA ŽÁDNÉ STRANĚ ! Od počátku vojenský,materiálně i jinak podporuje Ukrajinu. Chlape sundejte si už ty černobilé a lživé brýle z očí. Skutečně to je dobrý nesmysl hodný komunistických lži viz.Skála nebo Konečná.

Zdeněk

07. 03. 2023, 17:15

Šebesta, ale kdepak ... ta otázka musí znít jinak. Třeba "kterou část republiky navrhujete věnovat Ukrajině jako kompenzaci území, kterého se bude muset vzdát".

Já jako moravák rozhodně hlasuji pro Ostravu a Ústí nad Labem ... :laughing::joy::rofl:

Bombero

07. 03. 2023, 17:35

šebesta- to předchozí bylo vám a tady výzkum z prosince-pomáhat-42%-nepomáhat52%
To rozhodně nejsou sedláci u chlumce
https://irepublika.cz/domaci/v-ceske-republice-slabne-podpora-pro-pomoc-ukrajine-ukazal-pruzkum/

Vaclav Flek

07. 03. 2023, 18:52

pro Šebesta :

Pane Sebesto, vubec s vami nesouhlasim, ovsem nez jsem se dostal k odpovedi, jiz vam odpovedelo mnoho jinych diskutujicich, s vetsinou jejich prispevku souhlasim, vyjadril bych to same, mozna jen jinymi slovy. Tak svou reakci zkratim:

Bohuzel vidim, ze jste mne vubec nepochopil. Chtel jsem vyjadrit, ze hlavni rozdil mezi korejskou a vietnamskou valkou byl z americkeho hlediska v rozdilne mire podpory domaciho verejneho mineni. Zatimco v Koreji bojovali vojaci, kteri z velke casti prosli II. svetovou valkou, a bylo jim jasne, ze na silu se musi odpovedet pouze silou, k Vietnamu se vyjadrovala jiz jina generace, kterou bych charakterizoval jako "rebely bez priciny". Chteli protestovat a byt v opozici, jen presne nevedeli, proti cemu, tak si vybrali boj proti establishmentu, jako neco "cool", co je proste "in".

Rezoluce Rady bezpecnosti OSN nehrala pri hodnoceni konfliktu zasadni roli. Tato instituce se stala v podstate bezzubou, pote co v ni Sovetsky svaz (a pozdeji casto i CLR) vetovali kazde usneseni, odsuzujici agresi. Bylo chybou, ze prezident F.D. Roosevelt pri konstrukci tohoto politickeho organu naprosto podcenil moznost, ze by nekdo ze stalych clenu Rady bezpecnosti mohl byt agresorem. To svedci o tom, ze s ubytkem fyzickych sil na konci jeho zivota (vozicek) prichazel take ubytek mentalnich sil. To si mnoho lide stale nepripousti, jakkoliv prave vychodni a stredni Evrope na to na Jaltske konferenci doplatila nejvice...

Vaclav Flek

07. 03. 2023, 19:14

pro Bombero :

Nemohu tak bezezbytku souhlasit s vasi vetou : "... Tak nějak přemýšlím, jakou dohodu russák za posledních 100 let dodržel. Napadá mě jediná, pakt R-M...".

Formalne je to asi pravda, smlouvu Molotov - Ribbentrop porusila skutecne Treti rise svou invazi do Sovetskeho svazu (operace Barbarossa). Ovsem dnes je znamo (a nekolikrat jsem to na techto webovych strankach zminoval) nekoli sovetskych strategickych planu na invazi do stredni Evropy z obdobi pred 22. cervnem 1941. Ten posledni, ktery predkladal vedeni statu tehdejsi nacelnik generalniho stabu Georgij Zukov, pochazi z kvetna 1941. Je desive videt, jak se vsechna mobilizacni ustanoveni planu zacala okamzite plnit, predevsim stahovani celych armad k zapadnim hranicim SSSR, masivni povolavani vojaku v zaloze a vytvareni ohromnych skladu pohonnych hmot a munice. Je velmi pravdepodobne, ze Hitleruv utok predesel ten Stalinuv o pouhe tydny, mozna jenom dny. Pravda je, byt tolik let po valce, stale utajovana v prisne strezenych archivech putinovskeho Ruska...

Martin23 .

07. 03. 2023, 19:21

Šebesta:

NATO, kdyby chtělo, by si natřelo Rusko na chleba. Rusko už dávno není žádná velmoc.

Většina lidí je pro mír, to je normální, důležité ale je, jestli je pro mír za každou cenu jako vy, nebo pro ukončení konfliktu. V tom je diametrální rozdíl, který vi buď úmyslně ignorujete, nebo jste ignorant. Ani v jednom případě z toho nevycházíte dobře vy sám, nikoli já.

Ukrajina je podporována demokratickými státy.

Rusko je podporováno totalitářskými státy.

To není o vidění světa, to je pouho pouhý fakt. Pokud fakta ignorujete, jste ignorant a probíhá u Vás Potvrzující efekt.

Šebesta

10. 03. 2023, 17:55

Pane Fleku :Není to tak zcela pravda co píšete. Jugoslávie se ze sovětského vlivu vymkla zcela sama bez něčí pomoci.(1948) a já taky nikde netvrdím,že OSN hrála zásadní roli.

Vaclav Flek

10. 03. 2023, 21:23

pro Šebesta :

Pane Sebesto, vnimam, ze vase vyjadreni je prinejmensim nepresne. Ja jsem se ve svem puvodnim prispevku zamyslel, jak je mozne, ze obe americke intervence - v Koreji a ve Vietnamu - dopadly tak rozdilne. OSN jsem tam vubec nikde nezminoval, nebot jsem to nepovazoval za podstatne. Ve vasi reakci jste nicmene OSN nekolikrat zminil v souvislostech, ze kterych vyplyvalo, ze jeji roli povazujete za zasadni. Tak co mi to, prosim, pisete ?

Otazka vymaneni Jugoslavie ze sovetske sfery vlivu je specificka (ale ja jsem ji vubec nezminoval !). Doslo k ni souhrou zcela jedinecnych okolnosti, predevsim tim, ze tato zeme nevnimala pritomnost sovetskych vojsk jako "osvobozeni", ale povazovala se za osvobozenou vlastnimi silami. Ruda armada byla vnimana jako cizorody element. V roce 1948 by nasazeni sovetskych sil na zmenu poradku v Jugoslavii bylo nemyslitelne, vzhledem k celkove strategicke situaci a okolnosti, ze jedinym vlastnikem atomove zbrane byly USA. Stalin si v te dobe uvedomoval ohromnou slabost SSSR vzhledem k prisernym valecnym valecnym ztratam. Proto take nakonec vyklidil sovetskou cast okupovaneho Iranu a po celou dobu korejskeho konfliktu se drzel v pozadi.

Šebesta

11. 03. 2023, 09:30

Pro Flek. Souhlas s tím co píšete o Jugošce, já to zmínil proto že jste psal o Jaltské konferenci kde v důsledku slabého tlaku západu (zejména Roosvelta) se východní a střední Evropa octla v sovětském zájmů. Navíc v průběhu let se ze sovětského bloku odklonila i Albánie a  Rumunsko za Čaušesca hralo politiku jako chytrá horákyně.Chci tím říct,že příklon nebo odklon od SSSR nezávisel jen na Jaltské konferenci ale i na čelných představitelích té které země. Apropos my Češi vždy jsme servilní . Za SSSR jsme byli vždy nejaktivnější a nejvíc prosovětští nyní zase to same v opačném garde na rozdíl třeba od Poláků ale hlavňe Maďarů.

Mark

07. 03. 2023, 11:53

Vaclav Flek
Pokud se nepletu, tak výměna prezidentů USA nastane někdy počátkem roku 2024, takže minimálně do tohoto data si troufám napsat, že na pomocí napadené zemí se nic měnit nebude a to je jen dobře, protože všichni máme právo se bránit a o to víc když agresivní země a to Rusko nemá zájem na ukončení války, ale spíš naopak tento konflikt víc a víc eskaluje, že už samotné Rusko nemůže chtít mír, jedině tak mír podle Ruska a to je bezpodmínečná kapitulace Ukrajiny a uznaní celého světa, včetně Ukrajiny, o nové územní realitě s bonusem odstoupení území, na kterém se ruská armáda momentálně nenachází.

Zdeněk

07. 03. 2023, 12:24

Marku, neděs mě ty v**e

volby tam mají "až" 5.11.2024, ale doufám, že prezident Biden to bude chtít ukončit dřív a hlavně, bude potřebovat nějaký velký úspěch - a výhra Ukrajiny, to by mu mohlo vyhrát volby.

Šebesta

07. 03. 2023, 12:56

Tvé přání je 100 % otcem myšlenky ! Možná že jsi mnohým antiBidenům dal návod proč Amicí chtějí Rusko porazit stůj co stůj aby to mohl Biden prezentovat jako svůj úspěch před volbama a doufat že mu to pomůže vyhrát . Nás co nesouhlasíme s dodávkami zbrani Ukrajině je mnoho ale i my se lišíme v názorech na tu válku. Jsou lidí u nás i v cizině kteři vnímájí ten konflikt jako nikoli rusko-ukrajinský ale jako rusko-americký (Fico,Konečná a další) podotýkám že to není moje stanovisko ! Já to vidím jinak. Ale těmhle lidem pokud by četli tvé řádky by to ihned potvrdilo že mají pravdu a ještě by to zneužili proti USA tedy že Biden si chce na té vojně vylepšit imič před volbama a že na lidech a na padlých mu vůbec nezáleží. Svět není černobílý ! Apropos já taky doufám že do listopadu 2024 bude válka minulosti.

Mark

07. 03. 2023, 12:58

Zdeněk
:grin::wink:Omlouvám se, trochu jsem se upsal, moje chyba. Měl jsem na myslí počátek roku 2025 kdy dojde k jejích výměně, možná. A samozřejmě ty volby mají jak píšeš.

Zdeněk

07. 03. 2023, 13:21

Šebesta, mohl by sis už konečně za morální etalony vybrat lidi, a ne kreatury, jejichž hodnota je nižší než toho, co si občas odškrábu z boty ...

Mimochodem počti si:
https://www.forum24.cz/odmitame-knizeci-radu-mucene-zemi-signatari-charty-77-podporili-ukrajinu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Šebesta

07. 03. 2023, 14:17

Jenže Zdenku dej si fakt sklenku a vzpamatuj se ! Těch lidí co mají takový názor jako Konečná nebo Fico je u nás velmi mnoho. Důkazem buďiž vítězství Zemana ve dvou volbách (presidentských) a taky to že Bureš-Babiš vyhrál volby 2017 a ve finálové volbě presidentské ač prohrál dostal 2,4 mega hlasů. Poslední věc jen pro pořádek Zemana jsem nevolil ani Bureše. Nejsou jaksi můj šálek kávy.

Zdeněk

07. 03. 2023, 14:29

Šebesta, na posledním sletu komančů ve Vsetíně se na Konečnou dobelhalo 40 lidí a 60 berlí - vypadalo to tam, jako alzheimer centrum na výletě - to je skutečně síla národa, těm bude stačit, když jim nabídnu koblihu a zlatý párek ... :laughing::joy::rofl:

Vaclav Flek

07. 03. 2023, 19:01

pro Mark :

Dekuji za reakci, s vetsinou toho, co pisete, naprosto souhlasim, takze asi zadna velka diskuse nebude. Ma obava se tykala pouze mozneho oslabeni americke vule pomahat Ukrajine, ktere se v mediich objevuje stale casteji. Nositelem teto myslenky je cast republikanu s Donaldem Trumpem v cele. Je zrejme (a potesitelne), ze Joe Biden zastava zcela opacny postoj, ovsem veci se mohou zmenit, treba vzhledem k jeho pomerne vysokemu veku a moznosti zdravotnich komplikaci, ktere jej vyradi z cinnosti. Neceho podobneho by Trump zrejme okamzite vyuzil, mozna ani ne prilis ustavnimi prostredky, stejne jako kdyz inicioval lonsky utok davu na centrum vladni moci.

Karel

06. 03. 2023, 19:25

Po pádu jižního Vietnamu severovietnamci ukořistili i nepoškozenou leteckou techniku a jako dar předali do SSSR a ČSSR letouny F-5E. V SSSR je vyzkoušeli a zkoušeli je i v soubojích proti MiG-21 i MiG-23. Článek, který to popisuje je zde, zajímavé čtení. https://www.denik.cz/veda-a-technika/americke-stihacky-v-socialistickem-ceskoslovensku.html

Karel

06. 03. 2023, 19:36

Typické bylo ohodnocení testovacího týmu velením letectva a armády "Testovací tým byl obviněn z toho, že výkony americké techniky hodnotil „nekriticky“ a další činnost týmu byla až na další pozastavena."

Šebesta

06. 03. 2023, 14:29

Podle toho co píšeš to vypáda a nejde jen o tento článek že Rusáky znáš nejlépe ty ze všech. Stále nechápu proč se právě ty nespojíš se Zelenským a neděláš mu poradce když znáš Rusy tak dobře. Možná už by byli poraženi být tam ty ! Pokud jde o Vietnam tam udělali Amíci chybu. Měli se na ně vykašlat a raději udělat pořádek s tou vousautau bestii na Kubě. Kubu měli obsadit a Castra pověsit. Batista by jim byl vděčen stejně jako kubánšti exulanti v USA !