EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

„Téčka z Česka“ – aneb produkce tanku T-34/85 v Československu

 09. 02. 2022      kategorie: Vojenská technika      36 komentářů
Přidat na Seznam.cz

První sovětské tanky T-34/85 československý armádní sbor obdržel na počátku roku 1945 a do konce 2. světové války sbor disponoval celkem 130 kusy těchto tanků. Dodávky ze Sovětského svazu chodily i po válce a v Československu se také dlouhá léta tank T-34/85 vyráběl a exportoval do celého světa. 

Tank T-34/85 byl stále ještě relativně moderním tankem, ovšem bylo veřejným tajemstvím, že v nejbližších letech zastará, což si uvědomovali i v tehdejším Československu. Dne 17. října 1945 se konala porada Generálního štábu, kde divizní generál Bohumil Boček schválil takticko-technické požadavky na domácí Tank všeobecného použití (TVP), československou odpověď na vznikající trend MBT (Main Battle Tank – hlavní bojový tank). Požadavky byly inspirovány právě tankem T-34/85, i když s jistými odlišnostmi.

Ideový_náčrt_tanku_všeobecného_použití_(1946)Foto: Náčrt tanku TVP. I když ve všech ohledech převyšoval T-34/85, velice rychle by zastaral. | Wikimedia Commons / Public domain

Vojensko-technický ústav (VTÚ), kde byl tank technologicky vyvíjen, představil koncepci TVP v březnu 1946. Na jejím základě měly podniky ČKD a Škoda vyvinout vlastní tanky. V prosinci téhož roku přišla společnost Škoda s tankem Škoda T 40, který se od tanku T-34 výrazně odlišoval a přestože T 40 v mnoha ohledech T-34 převyšoval, stále se nejednalo o revoluční koncept. Koncept TVP byl tedy v roce 1948 přepracován a vyústil ve dva tanky - Škoda T 50 a ČKD T 51, na obou podvozcích byla navržena i samohybná děla. Oba projekty však nebyly kladně přijaty, tanky byly hodnoceny jako příliš vysoké a těžké, šípový tvar korby (podobný tomu na sovětském těžkém tanku IS-3) byl také odmítnut. Nakonec bylo rozhodnuto o fúzi obou projektů. 28. března 1949 tak byl projekt sloučen do jednoho pod názvem T 50/51. Korba byla unifikována a měla být vyráběna v ČKD, ve Škodových závodech měla být zase navrhnuta věž a kanón o ráži 100mm. Jistou svobodu měly obě společnosti v klíčových aspektech, každá měla navrhnout a vyrobit vlastní motor, převodovku, palivovou nádrž a vnitřní uspořádání tanku. Tank T-50/51 měl být poháněn 16válcovýcm naftovým motorem Škoda AHK nebo ČKD AXK o výkonu 662–736 kW. Během vývoje vznikly další požadavky na stavbu mostního, plamenometného a odminovacího tanku na stejné korbě, nakonec však tyto verze nebyly nikdy navrženy. 100 mm kanón Škoda AK 1 dokázal na 1 000 metrů prorazit pancéřový plát o síle 140 mm pod úhlem 60°, což bylo dvakrát více, než u sovětského vrstevníka D-10T. Plánovaná stavba 1799 vozidel však byla v březnu 1950 z politických důvodů zrušena a tehdejšímu Československu byla v podstatě vnucena výroba tanku T-34/85, byť sovětský svaz již pracoval na mnohem lepším tanku T-54 a v samotném Sovětském svazu již výroba tanku T-34/85 od roku 1946 neprobíhala.

img_13356Foto: Tank T-34/85 v Přáslavicích | MO ČR

Problémy se zavedením sériové výroby v Československu byly nemalé. Sověti dodávali dokumentaci liknavě a počáteční zmetkovost odpovídala až desítkám procent. Přestavba továrny ČKD Sokolovo v Praze na výrobu T-34/85 začala v lednu 1950. Tradiční výrobce lokomotiv nebyl zvolen náhodně, disponoval totiž odpovídajícím zvedacím zařízením (tanky o hmotnosti 30 tun se totiž v Československu předtím nevyráběly). Na pomoc se zavedením výroby pak byli ze Sovětského svazu vysláni experti z továrny č 183 ve městě Nižnij Tagil. Již zmíněná vysoká zmetkovost pramenila hlavně z toho, že se tank vyráběl v několika různých továrnách. Motory V-2 dodávala Škoda Plzeň, výzbroj se vyráběla v závodě Škoda v Dubnici nad Váhom a korba a věže se kromě ČKD v Praze vyráběla také v Závodě J.V.Stalina (ZJVS) na Slovensku v Martině. 

První československý T-34/85 byl postaven 1. září 1951, Do října pak bylo postaveno dalších sedm tanků, z nichž dva byly odeslány ke krátkým zkouškám. Do konce roku bylo dokončeno celkem 25 tanků T-34/85. Tanky ovšem byly velice poruchové - sváry netěsnily, a mnoho stížností také chodilo na nespolehlivou převodovku a spojku. Z 81 tanků dodaných československé armádě v letech 1951-1952 bylo evidováno 280 poruch, z nichž 250 bylo přímo způsobeno špatnou kvalitou výroby. Vychytávání much zabralo nějaký čas a plnohodnotná sériová výroba započala až v únoru roku 1952. 

41Foto: V Československu vyrobené T-34/85. Povšimněte si světla Notek na korbě. | VHÚ

Nejednalo se ovšem jen o klon sovětského tanku. Tanky dostaly litá kola podobné těm, která vyráběla továrna č. 183 v Nižnym Tagilu, věž zas byla podobná té z továrny č.174 v Omsku. Československý tank se od toho sovětského dokázal odlišit na první pohled, a to v kvalitě povrchu. Československý průmysl dokázal vytvářet kvalitnější výrobky, než ten sovětský a tak i tanky T-34/85 vypadaly lépe. Odlévané věže i desky trupu byly pečlivě dokončeny, sváry zabroušeny a tak československé tanky nepůsobil tak drsným dojmem, jako ty sovětské. Tanky také obdržely na přední část korby světlomety Notek, a kryty výfuků byly komplikovanější. V levé zadní části tanku byl pak umístěn port pro polní telefon.

Výroba v ČKD v Praze pokračovala do prosince 1953 a továrna vyprodukovala celkem 951 tanků. Kvůli nízké kvalitě výroby určitých komponentů však zde výroba skončila a tank T-34/85 se tak stal posledním tankem vyrobeným v ČKD, továrna se poté vrátila zpět k výrobě lokomotiv. Výroba se naplno přesunula do slovenského Martina. Martin se tak stal jádrem československého tankového průmyslu a bylo zde smontováno celkem 1785 tanků. 

Russian_T-34_tank_in_Museo_GironFoto: Sovětský T-34/85. Povšimněte si velice hrubé struktury věže a svárů na korbě, Československé kusy měly mnohem lepší finiš. | Wikimedia Commons / Public domain

Jak se však předpokládalo, během několika málo let tank T-34/85 výrazně zastaral a byla potřeba jeho modernizace. V mnohém to souviselo se zahájením výroby stíhače tanků SD-100, československé verze sovětského SU-100. 100 mm kanón D-10, v Československu pojmenovaný jako 100 mm kanón vz. 44 měl samozřejmě výrazně lepší penetrační schopnosti, než 85mm kanón tanku T-34/85 a tak vyvstala potřeba umístit i tento kanón do věže tanku. Na přestavbě se pracovalo v Konštruktě Trenčín a později ve Vojenském technickém ústavu. Práce na tanku T-34-100 začaly v roce 1953. 6. dubna 1954 Vojenský technický ústav představil dva návrhy instalace kanónu do věže. Tank se prakticky nezměnil, změněn byl jen přední tvar věže. 

První varianta byla z výrobního hlediska jednodušší. Většina věže zůstala stejná, protože bylo dělo posunuto dopředu a nová, větší část masky kanónu byla k věži přišroubována pevnostními šrouby. Kanón byl vybaven zaměřovačem TS-20. Druhá varianta vyžadovala důkladnější přepracování přední části věže, ovšem měla vynikající parametry úhlování pancéřování. Podle výpočtů měl kanón dosáhnout rychlosti střelby 8 ran za minutu, což bylo velice slušné. Rozpočet na tento návrh byl 780 000 československých korun, z toho 160 000 korun bylo použito na návrh, zbytek byl vynaložen na výrobu prototypu. Otázka zavedení modernizace se ve vzduchu pohybovala dva měsíce. Na jednu stranu, 100 mm kanón výrazně zvýšil penetrační schopnosti tanku, na druhou stranu byl prostor pro posádku ve věži velice stísněný. Projekt nakonec skončil stejně, jako v roce 1945 v Sovětském svazu, kde bylo od instalace 100mm kanónu do věže opuštěno a nedošlo ani ke stavbě prototypu. Přemýšlelo se také o instalaci škodováckého 100 mm kanónu AK 1 z programu TVP. Ten měl menší závěr, automatické nabíjení a vertikální stabilizátor, ovšem tato myšlenka se nedostala ani na papír a program T-34-100 byl definitivně ukončen 30. června 1954. V té době mělo již Československo licenci na stavbu tanků T-54. Poslední T-34/85 vyjel z Martina koncem roku 1956 a první T-54 byly dokončeny následující rok. Československá armáda tak konečně, 12 let od konce války, měla vyřešenou otázku moderního hlavního bitevního tanku.

EGYPT_05Foto: V Československu vyrobený T-34/85 nachystaný na cestu do Egypta. | VHÚ

Z celkového počtu 2736 vyrobených tanků T-34/85 si československá armáda ponechala pouze 1437 kusů: 731 od ČKD Sokolovo a 706 od ZVJS Martin. Zbytek tanků byl exportován. Poslední dva roky výroby v Martině (1955-1956) byly již jen na export.

V roce 1956 disponovala československá armáda 1701 kusy tanku T-34/85, což však zahrnuje i tanky, které byly dodány ze SSSR. Tuzemské T-54 postupně vytlačovaly zastaralé T-34/85, ovšem ještě v roce 1967 zůstalo v československé armádě 1 120 tanků T-34/85. V roce 1970 to bylo již jen 780 tanků. Téměř stovka tanků T-34/85 sloužila v československé armádě až do pádu komunistického režimu. Bylo ovšem jasné, že v té době šlo již o více než zastaralé stroje, které na bojišti tehdejší doby neměly proti západním strojům sebemenší šanci.

Služba tanků T-34/85 byla v československé armádě bezproblémová. Tank vychoval spoustu tankistů a sloužil na poli experimentálním, jako byla například modifikace na jízdu po dně řek. Zatímco se tanky v československé armádě nedostaly do žádného „dobrodružství“, v zahraničí si zabojovaly více než dost.

09Foto: Českoslvoenské T-34/85 na přehlídce 9. května 1958 | VHÚ

21. března 1953 nastoupil na post československého prezidenta Antonín Zápotocký, což vedlo k určitým změnám v zahraniční politice a tank T-34/85 se stal exportním artiklem. 21. září 1955 podepsalo Československo s Egyptem smlouvu o dodávkách válečného materiálu, včetně tanků T-34/85. Egypt tak celkem obdržel 820 československých tanků T-34/85, z nichž 230 si zabojovalo o Suezský průplav (Suezská krize). Vojenská pomoc dosáhla částky více než 2 miliard československých korun, Egypt však za dodávky válečného materiálu nikdy nezaplatil.

Další boj svedly československé T-34/85 na druhé straně světa – na Kubě. Na Kubu Československo dodalo zhruba stovku tanků v roce 1960, s „bratrskou slevou“ 67 % procent, prodej byl tedy silně ztrátový. Československé tanky T-34/85 si pak zabojovaly ve slavné bitvě v zátoce Sviní.

Attack_near_Playa_Giron._April_19,_1961._-_panoramioFoto: Československé tanky T-34/85 na Kubě během invaze v zátoce Sviní. | Wikimedia Commons / Public domain

Druhým největším odběratelem československých tanků T-34/85 byla Sýrie. Ta obdržela 120 tanků. Syrské T-34/85 prodělaly také nejvýraznější změnu, když byl na věž instalován těžký kulomet DŠK a zabojovaly si v šestidenní válce, společně s egyptskými T-34/85, rovněž dodanými tehdejším Československem. Zde si ovšem vedl tank poměrně špatně. V boji se ukázala jeho technická zastaralost a tanky nedosáhly žádných významných úspěchů. Egypt a Sýrie tehdy ztratily dohromady 251 tanků T-34/85.

Československé T-34/85 se dodávaly i do „klidnějších“ oblastí, jako bylo Rumunsko a Bulharsko, dohromady šlo o 120 tanků. 30 tanků pak bylo odesláno do Indie, Iráku a Jemenu. Jemenské tanky se pak dostaly do boje v Libanonu během občanské války v 70. letech.

Hodnocení výroby tanku T-34/85 v Československu je rozporuplné. Na jednu stranu Československo sériové vyrábělo střední tanky, které předtím nikdy nevyrábělo, pozvedla se tím také celkově výroba tanků u nás a i díky tomu se z Československa stal třetí největší producent tanků na světě (po Sovětském svazu a USA). Z tanku se stal také úspěšný exportní artikl, i když většinově ztrátový (stejně jako podstatná část československého válečného exportu).

Na druhou stranu však vnucená výroba v té době již zastarávajícího tanku v podstatě zabila domácí produkci těžké obrněné techniky. Velice nadějný projekt T 50/51 skončil, i když měl ambice stát se ve světovém měřítku vynikajícím tankem (automatické nabíjení, kanón se skvělými charakteristikami, vertikální stabilizátor, výborná obratnost v terénu atd.) a jen těžko lze odhadovat, jakým směrem by se odvíjela československá tanková škola v budoucnu.

Zdroj: warspot.netVojenský historický ústav, valka.cz

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Veritas vincit

11. 02. 2022, 11:09

Czert
"Znamy chtel rozjet projekt, v cesku velky problem, spousta prekazek, ale v nemecku pres nemeckeho bileho kone bez problemu. "
*
Hlavně hloupě nelži o nějakém "bílém koni" v Německu, když je to čistě slovanská specialita v ČR. Němci jsou co se týká úřadů důslední, ale korektní.

"A kdyz se patralo po pricinach orekazek v cesku, tak odpoved byla prakticky vzdy stejna.
Plnime narizeni eu."
*
Odpověděl sis vlastně sám.
Slované jsou stálé líní, hloupí s plnou hubou trapných výmluv, proč nic nejde.

Slavoslav

11. 02. 2022, 10:01

@Czert: noze bud konkretny aky projekt a ake konkretne prekazky to boli? Lebo CR a SR ma taky nepekny zvyk implementovat nariadenia EU do svojej legislativy tak, ze su papezskejsi ako papez. A ze sa u nas rozbieha novy kseft tazsie ako na zapade to je fakt. Mame tu komplikovane prostredie ktore vsak nie je vinou EU i ked uradnik sa nan bude rad vyhovarat.

Zatial je tvoje tvrdenie ako nas zla EU brzdi slusne povedane postavene na vode a skor hlupost

Czert

11. 02. 2022, 09:30

Bvp
Jj, neni nad to kdyz britove a zapad uz od zacatku rovznou podoroval araby, aby si poodorou vzniku izraeke nekazily ksefty a pak po jisty cas prodavaly obema stranam.

Czert

11. 02. 2022, 09:25

Ksrlik
Tak si oped dokazal u skopcaku, ze tvoje iq konci u toho co ti najde gugl do 5 min.

A skutecne se budes divit, eu hodne brani v rozletu vychodnim koloniim.

Znamy chtel rozjet projekt, v cesku velky problem, spousta prekazek, ale v nemecku pres nemeckeho bileho kone bez problemu.
A kdyz se patralo po pricinach orekazek v cesku, tak odpoved byla prakticky vzdy stejna.
Plnime narizeni eu.

Milda

10. 02. 2022, 12:04

Ivan:
Most u Remagenu ale i spousta dalších amerických filmů měla jednoduchou montáž. M 24 představoval americký tank a M26 německý. Snad jen v jednom filmu použiili američané místo německého tanku T34. Bylo to v Jugoslávii a byl to film Oddíl 10 z Navarone

Lubo

10. 02. 2022, 02:56

Ten pripad tanku co sa mu utrhla veza a vzala hlavu vodica poznam. Ja som to totiz pisal :) Do denniku Novy cas. Chlapec mal tyzden do civilu. Vzal tank T-55 z opravy a siel si na cvicak este naposledy zajazdit. Lenze veza bola upevnena miesto 50 srubami ako ma byt, len 4 ! Tak ked nabehol na terennu vlnu a hlava mu trcala z poklopu v tzv. pochodovej polohe, tak nemal sancu... Velitel utvaru, podplukovnik, bol slusny clovek, ale mal tam prave plukovnika z Presova, urcite donedavna zuriveho sudruha, ktory isiel dostat infarkt z toho ze dnes moze novinar sa vrtat do takych veci. Dokonca ma chcel nechat prehladat ci nemam zapnuty magnetofon :)

BVP

09. 02. 2022, 18:03

Takže jsme napřed bratrsky vyzbrojili Izrael a potom vzápětí Egypt a Sýrii. Ale to nebyl vychcanej obchodnickej zmrdismus, to byla upřímná bratrská pomoc.

PePe

09. 02. 2022, 18:02

K těm filmům - pamatuji si, jak v prvním dílu majora Zemana jede hrdina Honzík z lágru a míjí poražený Tiger se svěšenou hlavní. No tak to byl taky T34, jen na něj v Barandově navařili plechy, aby byl trochu hranatý. To, že jeho velikost byla dost v nepoměru s reálným Tigerem, nikomu moc nevadilo. :-)

Bodie Pilot

09. 02. 2022, 17:59

do té železné bedny bych nevlez.

František Gottwald

09. 02. 2022, 15:10

Trilogie Otakara Vávri, osvobození Prahy, bylo natočeno tanky T 34 z VU 4423 Přáslavice, kde byli uloženy. Řidiči i téčka z RUT , které tenkrát jako velitel roty a zároveň velitel uloženého pluku velel mjr. Strnad. Velitelem vyvedeného ůtvaru tankystů byl kpt.Masarik a dále mjr. Tříska, řidiči T 34 RUT svob. Baláž, svob.Tót a další. momentálně nezpomenu, jen je vydím, musim vzpomínat, to byl rok cca 1976. Velitelem VU mjr. Groman.

Pepíno

09. 02. 2022, 13:41

V roce 96 jsem byl jako záklaďák u 75 ZVVS CO ČR v Kozlově u Libavé a pamatiju si jak bývalý důstojník po hádce s manželkou vlezl do autoparku a ukradl vyprošťovací t 55.Hned vedle vrátnice stály lampasácké paneláky a on si to namíříl skrz ploty na jeden z nich.Na parkovišti převálcoval vartburga našeho velitele praporu a zastavil těsně u zdi domu z kterého na něj vyděšeně hleděly gumy co mněly zrovna volno.Naštěstí si to rozmyslel,i když kdo ví co by t 55 nadělal s panelovou stavbou.Po chvíli váhání se otočil na fleku a po silnici Kozlov-Lipník si to namířil pryč.Od Olomouce se mu naproti hnali z velitelství s RPG aby ho zastavili. Naštěstí se mu potentočkovala pal.pumpa a zůstal vyset někde před Lipníkem a z tanku potom utek.Je o tom v archivu TV NOVA plno.

Martin

09. 02. 2022, 12:54

Když jsem byl v roce 1983 na řidočském kurzu OT-62, tak tam bylo cca 200 kusů T-34. Byly tam zajímavé kombinace, válečná věž a poválečný spodek a obráceně. Bylo tam i pár kusů s věžmi z Kraneho Sormova.

Capri

09. 02. 2022, 12:07

To Ivan: Jen bych chtěl pooopravit, že při natáčení filmu Most u Remagenu nebyly použity M4 Sherman, ale lehké tanky M24 Chaffee.

nobody

09. 02. 2022, 11:53

Cize sme v 50-ych rokoch zacali rozbiehat vyrobu tanku, ktory bol uz 2 generacie stary. Asi najzaujimavejsie bolo, kolko tie tanky vydrzali v skladoch, aj ked uz som tie cisla videl. Ale ta predstava, ze v pripade konfliktu v dobe, ked ZSSR zavadzal T-64 by sme my tahali zo skladov stare 34-ky ... (aj ked viem, ze Sovieti toho mali v skladoch tiez dost a aj na Zapade sa vyzbroj nevyhadzovala)

Slavoslav:
Cital som kedysi o pripade v duch: "Snad konciaci zakladak si chcel na rozlucku este urobit jazdu, zobral tank (55/72 ?) a vyrazil na okruh. Lenze tank bol v oprave, veza nebola plne uchytena a ako bol vystrceny z poklopu vodica, tak pri nabehnuti na teren sa uvolnila a prebehla mu cez hlavu."
Neviete o tom?

Slavoslav

09. 02. 2022, 10:28

@Ivan:

CSLA v zaciatkoch mala vela zapadnej techniky ktora tvorila zaklad tankoveho vojska. Vratane Americkych tankov ako naprikla Stuart VI ci kolopasov. Shermany, ale nie.
Co sa tyka kde by ich vzala tak z ulozeniek, urcite nie od aktivnych jednotiek, kde v tej dobe uz neboli. ZOber si, ze Ceskoslovenske "HAKL" OT-810 vyradila CR definitvne zo skladov az v roku 1995 i ked u jednotiek uz bol davno nahradeny

Kazdopadne som si to skontroloval a filmari si doviezli techniku zapozicanu z Rakuska, nie nase ulozenky

Ivan

09. 02. 2022, 10:19

To Slavoslav: tak že ano shermany v roce 1968 byli opravdu v Davli u Prahy kde se točil film Most u Remagenu, na tom natačení jsem jako se byl dívat jako 19 mládene a optavdu šlo o tanky kteé přivezla produkce filmu a v žádném případě to nebyli tanky ČSLA byli by totiž stejně zastaralé jako T34 lteré se už vyřazovalia to na ně byli náhradní díly ve skladech, ale kde by asi česka armada vzala díly na Shermany 23 let po válce?? A ty fotografie uveřejnil sovětský tisk jako propagaci na ospravedlnění vpádu armád Varšavské smlouvy do ČSSR .... jsem pamětníkv srpnu a to druhého jsem rukoval a zažil jsem vpád vojsk jako základák ve vycvikovém středisku Bor u Tachova ...

Mark

09. 02. 2022, 10:10

Děkují za dobrý a zajímavý článek .

Jak to zmínil už Veritas vincit, "dnes" je na každým z nás, jak "prodáme" své schopností a dovedností, rozhodně nikdo nikomu v tom bránit nebude, tak jak v minulém režimu.

Veritas vincit

09. 02. 2022, 09:46

C-yrile Ivanoviči Zert-ove
"Ty ses plny paradoxu, na to jak to tu vedly komari po 48 neustale skuhras, ale skopcaky kteri je sem dotahly bezmezne obdivujes.
To sou paradoxy."
*
"skopčák" - Slovo pochází z blíže neurčené historie z podhorských oblastí Sudet, kde žili především příslušníci německé národnosti. Ti obývali kopcovitou krajinu v místních pohořích, zatímco Češi se usadili níže ve vesnicích a městečkách. Sudetští Němci sjížděli do vesnic ke zdejším trhům, a tak byli místními obyvateli nazýváni skopčáci...
https://cs.wiktionary.org/wiki/skop%C4%8D%C3%A1k

Jak by asi říkali tobě - dutá hlava ? :-)
Pouze popisuji holou skutečnost.
Němci si Rusy přitáhli hlavně k sobě do Německa.
Jak vidno, už se oklepali a opět stoupají na rozdíl od české kotliny, kde přešlapují v bačkorách a bez užitku chytrolíni a kecálkové tvého kalibru. :-)

Veritas vincit

09. 02. 2022, 09:36

Czert
"A dnesni eu se chova naprosto stejne jako tehdejsi sssr."
*
Kecáním ještě nikdo nic nevytvořil.
Trapné pomluvy a výmluvy bez důkazů šíří jenom hloupí lenoši (čechoSlované). :-)
Jestli na to máš, založ si firmu, vyprojektuj a postav tank, kterým oslníš Evropu a možná i svět.
EU ti určitě v rozletu bránit nebude.

Czert

09. 02. 2022, 09:32

Karlik
Ty ses plny paradoxu, na to jak to tu vedly komari po 48 neustale skuhras, ale skopcaky kteri je sem dotahly bezmezne obdivujes.
To sou paradoxy.

Czert

09. 02. 2022, 09:29

Slavoslav
Myslim ze slo o snimek prilis vzdaleny most.

jindra

09. 02. 2022, 09:28

tank 34/85 jsem dostal v roce 1988 na zdravotnícké cvičiště k nácviku vyprošťování raněných tankistů. dostayt bezvládnéh člověka z tanku je opravdu fuška. zastaralost tanku k nácviku nevadila, spíše obtěžovalo, když jsem oetvřel okno na ošetřovně a proti mně hlaveň takn cca 20 cm pred nosem.zajímavé je, že tank na místo dojel sám a bez problémů.....

Czert

09. 02. 2022, 09:27

Jde videt ze se nic nezmenilo.
Soudruzi z sssr vnucenim vyroby t34 9a pak t54 umyslne znicily vyvoj v csr, nechteli pripustit konkurenci.

A dnesni eu se chova naprosto stejne jako tehdejsi sssr.

Slavoslav

09. 02. 2022, 09:23

@cortina:

dakujem za upresnenie, sa mi to zle zaradilo a mas samozrejme pravdu.
tu je to aj s dokumentaciou
https://badatele.net/ukradl-plne-vyzbrojeny-tank-a-odjel/?fbclid=IwAR02XU3Kww0H2KXDz1YMldk9K1gyWlAqGDJtS43OdqbZdzbT65Xn2hpLXE4

cortina

09. 02. 2022, 09:08

Pro Slavoslav. Ta hádka dvou řidičů tanků 55 versus 72 neproběhla na Slovensku, ale v Čechách, konkrétně v Rakovníku. Řidič T-55 přejel oplocení autoparku a vydal se směrem na obec Senomaty, kde skutečně, asi po 200 metrech od křižovatky přejel v protisměru vozidlo. Nebylo to MB 1000, ale Lada 1200 (stála nějakou dobu v nynějším Autostopu). Potom pokračoval na obec Kněževes, za ní přejel silnici PHA - KV směrem na Svojetím. Pak mu asi skutečně docvaklo co způsobil, zařadil jedničku, vyskočil z tanku a nechal se přejet (škoda ho, byl to dobrý voják i řidič, znal jsem jej. Sice by nejspíš dostal prokurátora a šel do basy, ale mohl žít a po čase by byl propuštěn). Samotný tank pak sám přejel opět silnici PHA - KV, dojel do obce Kněževes, přejel plot jedné nemovitosti, zajel do stodoly, vyšplhal na mlátičku a tam se mu motor zastavil. V té době jsem byl jedním z velitelů rot 3. tankového praporu, řidič byl z 9. roty. Je pravda, že za ním vyjely 2 BVP z průzkumné roty. Pamětník.

bombero

09. 02. 2022, 09:07

VV, glock- s DR to nebylo tak jednoduché. Zezačátku se mu to líbilo, byl tady za hvězdu, což by na západě nebyl. ale časem se mu to začalo zajídat a chtěl zpátky na západ. Dopadlo to tak, že se "neštastnou náhodou" utopil

Veritas vincit

09. 02. 2022, 08:55

Glock
Ano. Na toho exota si dobře pamatuji.
To se mu to revolucionařilo, když mohl svobodně cestovat a žít kde chce.
Raději za peníze na vesnický bigbít, než zadarmo na toho klauna. :-)

Glock

09. 02. 2022, 08:43

@Veritas: Příklady útěku z lepšího do horšího by se našly... např. Dean Reed (aka Rudý Elvis) :stuck_out_tongue_winking_eye:

Slavoslav

09. 02. 2022, 08:21

@Veritas

pokial viem tak boli zakonzervovane. Aktivne boli len T-72 a T-55 kedze nasa ekonomika nezvladala komplet prezbrojenie na T-72. Ak ma niekto zaujem moze goolit, nemam ten link na clanok odlozeny, ale stal sa taky pruser na Slovensku. Dvaja tankisti sa na vychadzke v krcme pohadali kto ma lepsi tank T-72 vs T-55. Hadka vrcholila, az sa clen osadky T-55 rozhodol, ze svoju pravdu dokaze. Po navrate isiel do autoparku (straz sa flakala) nastartoval T-55 a isiel ju prevetrat do ulic. Ked sa zistilo co sa stalo vyrazili za nim OT ktore ho mali zastavit strelbou do pasov a ako posledne riesenie boli vo vzduchu vrtulniky ktore ho mali pripadne znicit. Na to neprislo, nedobehli ho.

Tankista cestou zramoval EmBecku kde tazko zranil vodicku ktora sa zachranila tym, ze sa hodila na miesto spolujazdca, zboril par plotov a casom pretriezvel. Ked si uvedomil co spravil, nechal zaradenu jednotku, vyliezol a podlozil hlavu pod pas. Tank nasledne pokracoval ovocnym sadom a zastavila ho stodola

Slavoslav

09. 02. 2022, 08:14

inak, ak niekoho tato problematika zaujima odporucam titul: Ceskoslovenske tankove sily 1945-1992 - Vladimir Francev

Veritas vincit

09. 02. 2022, 08:14

Pěkný článek a pěkné čtení.
Pravého přítele poznáš, když ti vnutí a prodá licenci na zastaralou věc. :-)
Jako strojař si myslím, že lepší příklad úpadku československého strojírenství po dobách jeho největší slávy za Rakouska Uherska a 1.republiky bychom hledali asi marně. O kvalitě výroby ani nemluvě. :-) Pěkně opracovaný odlitek, nebo svařenec, tomu říkám strojírenský "majstrštyk". :-)))
Bůh ví, jak by asi vypadalo dnes Československo, kdyby v roce 1947 přijalo Marshallův plán a všichni bolševičtí lemplové by utekli do Sovětského svazu.
Oni by ale neutekli. :frowning2:

Jak můžeme vidět i dnes z lepšího do horšího nikdo neutíká, ani ti "kovaní" a zapálení ideologové. :-)

Bylo by určitě zajímavé vědět, jestli ta necelá stovka T-34/85 v roce 1989 byla zakonzervovaná v NZ-tech, nebo na nich sloužili nějací tankisté. Takový kontakt s historií musela být určitě legrace.
Spousta zajímavých fotek a výkresů:
https://www.valka.cz/CZK-T-34-85-t33708

Slavoslav

09. 02. 2022, 08:12

mali sme aj americku techniku, ale nebudem sa hadat a je mozne, ze si Americania na natacanie doviezli vlastnu

bombero

09. 02. 2022, 07:57

Slavoslav- Most u Regadenu
https://www.extrastory.cz/srpnu-1968-jezdily-praze-americke-tanky-rusti-vojaci-je-malem-rozstrileli

liberal shark

09. 02. 2022, 07:56

To Slavoslav:
Pokud máte na mysli film Most u Remagenu, tak tam vystupuje pouze US technika. A tu asi ČSLA neprovozovala.

liberal shark

09. 02. 2022, 07:53

Některé z československých T-34/85 jezdí dodnes. Putin s nimi bude pořádat každoroční orgie na Rudém náměstí :-)).
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/moskva-rusko-tank-t-34-dar-laos_1901091510_och

Slavoslav

09. 02. 2022, 07:50

no treba povedat, ze poziadavky definovane na T 50/51 boli velmi pokrokove, ale akceptovanie licencncej vyroby T34/85 bolo zapricinene aj tym, ze vyvoj sa natahoval a jeho skore dokoncenie bolo v nedohladne.

ZSSR napriek pociatocnym slubom nebol schopny plnit dodavky T34/85 potrebne pre vyzbrojenie CSLA a ta tak spoliehala na zapadne tanky (mali sme vela Cromwellov) a na koristnu Nemecku tehcniku co bolo z dlhodobejsieho hladiska neudrzatelne kedze pripadna nahrada by bola neudrzatelôna. A problemy so zavadzanim vyroby boli znacne. Napriklad zmatkovitost tavby pancierovej ocele bola obrovska, potrebna sovietska dokumentacia sa nasla az rok po zacati vyroby lebo sa zatulala a skoncila v Zbrojovke Strakonice. Zvladnutie tavby trvalo dalsich par rokov.

Perlicka na zaver. Zapadne tanky z druhej svetovej ktore tvorili zaklad tankovej vyzbroje CSLA po vojne sa v 68 mom pouzili na natacanie nejakeho filmu. Dobova propaganda to nafotila a pouzila ako "dokaz" zapadneho obsadozvania Ceskoslovenska