EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Ukrajinská obrana vzdušného prostoru – inspirace pro letectva NATO?

 19. 06. 2022      kategorie: Události      252 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Úspěch Ukrajiny při obraně vlastního nebe zamotalo hlavu většině vojenských expertů a obrací paradigma západního letectva vzhůru nohama. Nabízí tak však alternativní pohled na vzdušnou převahu nad bojištěm. Navzdory tomu, že Rusko má jedno z největších a technologicky nejsofistikovanějších vzdušných sil na světě, nedokázalo vytvořit a udržet vzdušnou převahu proti výrazně slabšímu a zastaralejšímu letectvu Ukrajiny. Lze si tak z ukrajinské taktiky vzít příklad? 

Letectvo NATO a Západních zemí dnes stále sleduje cestu leteckého boje, kterou vytyčil italský generál Giulio Douhet (1869-1930), americký brigádní generál Billy Mitchel (1879-1936) a letecký maršál RAF Hugh Trenchard (1873-1956). Tito zakladatelé teorie vzdušného boje shodně prosazovali taktiku vítězství a udržení vzdušného prostoru, v dnešní doktríně označované jako „vzdušná nadvláda“. Italský generál Douhet napsal „Udržení vzdušné nadvlády se rozumí zamezení nepřátelskému letectvu provádět operace zatímco vlastní letectvo není v provádění operací omezeno“. Douhet interpretoval do vzdušného prostředí poznatky Alfreda Thayera Mahana Command of the Sea, podle čehož bylo nutné zničit operační schopnosti nepřátelského námořnictva v jediné bitvě. 

LetciFoto: Giulio Douhet, Billy Mitchell, Hugh Trenchard. Zakladatelé teorie vzdušných bojů | Wikimedia Commons / Public domain

O století později tato vize zůstává pevně zakotvena v doktríně letectev NATO a západních států. Ale během války na Ukrajině, kde ani jedna strana nedisponuje vzdušnou převahou, se ukazuje že nedosažení vzdušné převahy je mnohdy chytřejší a efektivnější operační cíl, než se jí snažit získat za každou cenu. Vedoucí představitelé amerického letectva a obranní analytici uznávají, že Spojené státy již nemohou považovat vzdušnou převahu za samozřejmost. Válka na Ukrajině ukazuje, že letectvo by místo vybojování vzdušné převahy mělo dělat více pro využití potenciálu neumožnit vytvořit vzdušnou převahu nepříteli.

Při přehodnocování amerického přístupu k letectvu se můžeme podívat na Mahanova současníka, britského teoretika sira Juliana Corbetta. Corbett nad totální nadvládou na moři  zůstával skeptický a tvrdil, že „nejběžnější situací v námořní válce je, že žádná strana nemá nadvládu nad mořem“. Stejnou teorii můžeme aplikovat i na vzdušné bojiště, kdy si letectvo může vystačit s omezenější kontrolou vzdušného prostoru nebo dočasnou a lokalizovanou  vzdušnou převahou. Corbett nadvládu nad mořem ani nedoporučoval. Argumentoval, že pokud námořnictvo není dostatečně silné, aby získalo nad mořem jednoznačnou převahu, nemělo by se o to vůbec ani pokoušet, stále by se ale mělo snažit omezit nebo odepřít druhé straně námořní převahu. Doporučoval dvě metody „stálá flotila“ a „lokalizované protiútoky“.  Pod pojmem „stálá flotila“ si máme představit aktivní obranu, kdy se menší námořnictvo nezapojí do přímé konfrontace se silnějšími svazky protivníka, ale stále by zůstalo významnou silou, kterou by protivník neměl podcenit díky tomu, že zůstane aktivní a mobilní. Myšlenku vysvětlil tím, že by menší námořní síla měla zpochybnit nadvládu silnějšího protivníka "obtěžovacími operacemi" a uplatňováním dočasné a lokalizované převahy kdykoli to bude možné a zabránit tak nepříteli, aby si udržel námořní převahu navzdory jeho přesile tím, že bude neustále zaměstnávat jeho pozornost. Kromě toho by slabší námořnictvo mělo vykonávat útoky typu hit-and-run (udeř a uteč) a vyřadit tak slabší a nechráněné lodě protivníka. 

Ukrajinské mistrovství v Corbettově taktice

Dalo by se říci, že si Ukrajinské letectvo vzalo Corbettova slova k srdci. Corbettova práce o námořní nadvládě totiž lze využít i na boje na obloze. Ukrajina využívá mobility a rozptylu jednotek k udržení protivzdušných prostředků jako síly, se kterou musí Rusové počítat. Byť Ukrajinci používají již starší prostředky sovětské provenience, nejvíce systémy S-300 dalekého dosahu, systémy BUK středního dosahu a systémy Osa krátkého dosahu, jsou schopní i s těmito systémy ničit nejmodernější ruské letecké prostředky. Ukrajinští protiletadlovci excelentně využívají rozptylu a mobility, jak Corbett ve svých pracích popisoval. Využívají taktiku hit-and run, čili vypálí raketu a hned se přemístí na jiné místo. Díky tomu je ukrajinská protivzdušná obrana stále aktivní a účinná a pro rusy velice těžko zničitelná. Pro lokalizaci ukrajinských protiletadlových prostředků  rusové používají poziční radary, což prodlužuje čas potřebný k lokalizaci ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajinští protiletadlovci taé po výstřelu vypnou radar, sbalí se a odjedou se schovat například do lesa, nebo do ruin nějaké továrny, kde budou vizuálně chránění. Během války v Zálivu takhle koalice vedená Spojenými státy lovila irácké odpalovače raket Scud, které využívaly obdobnou taktiku. Na nebi nad Ukrajinou jsou ruská letadla tak nejen lovcem, ale i lovenou zvěří, což ještě více komplikuje úkol je najít a zničit. 

Slovak_S-300Foto: Ukrajina před invazí měla k dispozici zhruba 250 kompletů S-300. Slovensko následně darovala ještě jednu baterii | Wikimedia Commons / Public domain

Výsledkem je smrtící hra na kočku a na myš, mezi ruskými letadly a ukrajinskými protivzdušnými prostředky. Podle Open source zpravodajského portálu Oryx bylo do doby psaní článku (16.6.2022) zničeno celkem 161 ruských prostředků, z toho 78 letadel a vrtulníků, včetně 10 letadel Su-30 a jednoho nejmodernějšího Su-35s, či 16 bojových vrtulníků Ka-52 „Alligator“. Ukrajina začala válku s celkem 250 komplety S-300, ovšem do dnešních dní se Rusům podařilo vyřadit pouze 27 kompletů, jedná se o potvrzené ztráty. Vzhledem k tomu, jak ukrajinští představitelé pečlivě nakládají s informacemi o svých ztrátách, je třeba opatrnosti při vyvozování závěrů z našich omezených informací. Rusové ani přes svou technologickou převahu nejsou schopní ukrajinskou protivzdušnou obranu vyřadit. To potvrzuje i chování samotných ruských letců, na Ukrajině totiž nevidíme výraznou ruskou leteckou aktivitu, kromě pár izolovaných útoků jednoho či dvou letadel. O ruské letecké neaktivitě jsme však dříve již psali.

Pokud se ovšem ruská letadla a vrtulníky přeci jen pustí do bojové akce, ze záběrů lze vidět, že létají nízko nad zemí, aby se vyhnuly detekci ukrajinských radarů. Ruští piloti tak vyřešili jeden problém, ovšem vytvořili si tím další-nízkými přelety při relativně nízké rychlosti se ruská letadla dostanou do operační hladiny protiletadlových děl a tisíců MANPADSů, včetně amerických Stingerů a britských Starstreaků. K tomu Ukrajinci přidali ještě znalost domácího prostředí k vytvoření efektivní a ukryté sítě protivzdušné obrany. Ukrajinská strategie tak počítá se zavlečením ruských letounů a vrtulníků do protivzdušné pasti, o které Rusové nemají ani tušení, jak uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. I když schopnosti ukrajinského letectva Ukrajincům nedovolují zajistit vzdušnou převahu pro sebe, efektivní protivzdušná obrana nedovoluje ruskému letectvu   vzdušnou nadvládu vydobýt. Pokud si Ukrajina udrží efektivní protivzdušnou obranu, bude neustále zaměstnávat ruské letectvo a efektivně ho omezí jen na určitý typ operací, pouhá hrozba zacílení a úderů stačí k odepření vzdušného prostoru ruským letadlům. 

Nová éra letecké války

V tomto ohledu bude letecká válka na Ukrajině pravděpodobně spíše pravidlem než výjimkou.  Válka na Ukrajině nabízí do budoucna dystopický pohled na letectvo jako celek. Globální rozšíření pokročilých, vysoce mobilních systémů země-vzduch středního a dlouhého doletu, přenosných systémů protivzdušné obrany krátkého dosahu a vyčkávací munice spolu s pokračujícím pokrokem v bezpilotních systémech, robotice, senzorech a pokročilých materiálech budou stále více odsouvat letectvo do pozadí. Írán například použil raději bojové drony k útoku na pozice Islámského státu v Sýrii, než letectvo. Podobně tomu bylo i v bojích o Náhorní Karabach, kde Ázerbájdžán kombinoval bojové drony, vyčkávací munici a naváděné dělostřelecké údery k útokům na arménské pozice častěji, než využíval své letectvo.  To bude jistě inspirací pro spoustu států, které budou chtít tyto schopnosti získat i pro sebe, čímž se zahájí věk robotizovaných vzdušných sil se schopnostmi přesných úderů, které budou stejně účinné, ovšem budou výrazně levnější než konvenční letectvo s lidskou posádkou.

Vývoj a výroba moderních bojových letounů zůstávala dlouhou dobu jen parketou silných ekonomik a mocností, to se ovšem v posledních letech mění, jak na scénu přicházejí bojové drony, které jsou na vývoj i výrobu násobně levnější a nenáročnější, než konvenční bojový letoun. Výrobu tak přejímají i menší, střední státy s ne tak výkonnou ekonomikou. Západ v čele se Spojenými státy ovšem stále trvá na konvenčním Stealth letectvu s lidskou posádkou, které je sice na špičkové úrovni, ovšem velice drahé. V Americkém letectvu jsou například nové letouny v průměru dva a půl krát dražší, než letouny které mají nahradit. F-22 Raptor stojí zhruba 250 milionů dolarů za kus, přičemž F-15, který má F-22 nahradit stojí zhruba 65 milionů za kus. Pokud porovnáme celý životní cyklus obou letounů, je ten Raptoru o 400% dražší!

Před téměř 40 lety prohlásil tehdejší Náměstek ministra armády Spojených států Norman Augustine , že „v roce 2054 si Spojené Státy budou moci dovolit koupit pouze jedno bojové letadlo. Toto letadlo bude sdílet letectvo a námořnictvo, kdy každá složka bude mít letoun tři a půl dne v týdnu s výjimkou přestupného roku, v ten den bude letoun k dispozici mariňákům.“ 

V konfliktu dvou supervelmocí bude v neprospěch Spojených Států hrát relativně nízký počet velice moderních letounů, proti početnějšímu, i když technologicky zastaralejšímu letectvu protivníka, což bude znát hlavně v opotřebovací válce. 

Hledání nového paradigmatu 

Jak poznamenal Thomas Kuhn ve svém klasickém díle The Structure of Scientific Revolutions, jak se svět stále mění, tak zavedené paradigma již nemusí odpovídat realitě. Když k tomu dojde, musí být vytvořené nové paradigma. Západní paradigma vzdušné síly – Vybojování a udržení letecké nadvlády konvenčním letectvem se jak se zdá, pomalu chýlí ke konci. A letectvo Spojených států se musí s touto změnou paradigmatu naléhavě vyrovnat. 
Ve Spojených státech již však několik let někteří letečtí odborníci tuto taktiku hodnotí již jako neaktuální. Například generál poručík S. Clinton Hinote, Zástupce náčelníka Štábu pro budoucnost letectva, prosazuje dočasnou vzdušnou převahu nad místy výkonu pozemních operací a jakousi parafrázi Corbettovy teorie o dočasné převaze na moři jen v místě nutně potřebném, a ne na místech, která v současné situaci nejsou důležitá. V rámci toho chce americké letectvo investovat více do programu Next Generation Air Dominance fighter program – integrovaném programu letounu s lidskou posádkou a dronů, přičemž se očekává, že každé pilotované letadlo šesté generace bude stát „několik stovek milionů dolarů“ Cílem má být schopnost proniknout nejsofistikovanější nepřátelskou protivzdušnou obranou a zničit řízení PVO hluboko v nepřátelském území. Corbett samozřejmě nikdy nedoporučoval použít malou, drahou ale znamenitou flotilu k boji se silnějším protivníkem. Jednoduše řečeno, letectvo stále plně nevstřebalo Corbettovo učení. 

Letectvo však jaksi přehlíží výhody odepření vzdušné nadvlády nepříteli. To je aktuální nejen na Ukrajině, ale potencionálně i na Taiwanu, kde se vojenští odborníci shodují, že bez absolutní letecké převahy nebude mít Čína šanci Taiwan ovládnout, Taiwan by tedy měl zaměřit svou pozornost na mobilní prostředky PVO, než na modernější a stále dražší bojová letadla. 

Podle poznatků z Ukrajinského válčiště lze vyčíst již několik teoretických chyb, kterých se Západní země drželi a to je stále menší důležitost dělostřelectva, přičemž se ukazuje že dělostřelectvo patří mezi nejdůležitější prvky na bojišti ale také i udržení nejmodernějšího letectva za cenu omezených počtů letadel. Během války na Ukrajině se však ukazuje, že gró je právě v bezpilotních prostředcích a efektivní protivzdušné obraně. Díky hrozbě mobilních protivzdušných prostředků dalekého a středního dosahu donutili Ukrajinci ruské piloty létat v nízkých výškách při nízké rychlosti, kde se tak mohou stát snadnou kořistí přenosných protivzdušných systémů, jako jsou například Stingery, jejichž výrobní i operační cena je výrazně nižší, než ruského letounu a to platí i u dronů. Vždy je lepší ztratit bezpilotní dron, byť relativně drahý, například Ukrajinou používané drony Bayraktar TB-2 stojí v současné době 5.3 milionů dolarů (necelých 126 milionů korun), zatímco cena bitevníku Su-25SM , který je určen ke stejnému účelu stojí zhruba 15 milionů dolarů (necelých 357 milionů korun. K tomu samozřejmě musíme připočítat ještě velice drahý a časově náročný výcvik pilota, který stojí další desítky milionů korun.

Su-25Foto: Zničený ruský Su-25 během bojů na Ukrajině | Postimage

Například jen výcvik pilota stíhačky F-16 stojí 5.6 milionů dolarů (necelých 133 milionů korun), čili výcvik bojového pilota je ještě dražší, než cena samotného dronu. Výcvik operátora dronu je samozřejmě také finančně náročný, ovšem výrazně levnější oproti výcviku pilota bojového letounu. 

Zdroj: War on the Rocks, Rusi, The Atlantic

 Autor: Tomáš Svoboda

Komentáře

Masunta, poradce prezidenta USA

24. 10. 2022, 14:47

Nejvyšší zbrojíř armády USA plk. čekatel Jon Bleck mi sdělil, že ukrajinská PVO bude zásadně posílena dodávkou 45 tisíc loveckých pušek, tzv. kulobroků s optikou 6krát. Kule o ráži 11,5 mm, brokové náboje 12. Počet nábojů: Na každou zbraň 180 kusů. V duté pažbě bude balíček první záchrany. Ukrajinští vojáci si tak budou moci také obstarat proviant lovem.

Zdeněk

24. 06. 2022, 14:22

A nyni něco pro zasmání
Rus si stěžuje Američanovi: „Co to máte za nápad, že volíte do Bílého domu lidi, kteří si tam pořád kladou nohy na stůl. To bychom my v Kremlu nesnesli.“ „Inu,“ odpoví Američan, „každý má své měřítko. „My bychom zase neunesli, aby v Bílém domě seděli politici vašeho typu. Z těch posledních tří v Kremlu měl každý pořád jednu nohu hrobě.“

a něco pro radost
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1540283578352902147?s=20&t=q03cJViWHdeyXswVjS7dxg

Martin23

24. 06. 2022, 14:16

Rozdíl mezi námi svazáku je ten, že jsem se nikdy neradoval z něčí smrti. Ty navíc od svého PC k tomu nemáš jediný morální důvod.
Podle mne je to čistě známka sociopatie a to je neléčitelný stav.
Podobně jako ten ukrajinský influencer, co chtěl sníst maso ze zabitého ruského vojáka

Zdeněk

24. 06. 2022, 13:53

Grilovaná orčí stehýnka marinovana vodkou a strachem
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1540284930172796929?s=20&t=cEvBnvwrcqADmPRSCMFgOg

a zde konečně nový zahraniční gril
https://twitter.com/UAWeapons/status/1540247955046912001?s=20&t=x9I_FEz667-bDDO5UOaNLA

Martin23

24. 06. 2022, 13:48

Přesně Zdeňku - ty máš názory jako Rudá sračka. Lépe bych to neřekl. Dík.
Vyjma osobních invektiv nejsi schopen ničeho.

Martin23

24. 06. 2022, 13:46

A poslední věc svazáci.

Pokud budeme uvažovat jen v rovině vojenské, tak cíle bombardování a ostřelovaní jsou zejména vojenské. Když bude protivník nejčastěji v lese, budou údery nejčastěji směřovat do lesa.
Pokud jsou ale ve městech, tak se z civilních cílů stávají cíle vojenské. Těžko lze tvrdit, že dvorek okolo panelových domů není vojenský síl, když na něm stojí Grad, který před chvílí vystřílel rakety. Těžko lze něco řešit směrem ke škole, kde si někdo udělal kasárna. Tím přestala být škola školou.

Když pak budeme věc posuzovat v jiných rovinách, tak Rusové právě z důvodů nálad obyvatel a z důvodů rekonstrukčních mají mnohem menší motivace ničit civilní cíle. Apsoň tak to vidím já.

Naopak Ukrajina ví, že co ztratila již s vysokou mírou pravděpodobnosti nikdy zpět nedostane a ví, že východní Ukrajina byla vždy více proruská než západ. A čím více zničená země, tím větší podpora ze zahraničí.


To jsou věci zjevné a jasné. Vy k tomu těžko co bez osobních invektiv řeknete, aby to dávalo hlavu a patu.

Vždyť již bylo dávno řečeno, že kdyby Rus vedl totální válku, tak prvně vypne energie, rozbije elektrickou, plynovou a tepelnou infrastrukturu, vodu, signál všeho druhu, vybombarduje rozhodovací centra, železnici.
Což mimochodem právě udělaly USA v Iráku.

Nic z toho Rus prostě neudělal. A zjevně to má své důvody, které jsem načrtl. Protože to, že to neudělali, je stojí hodně.

Zdeněk

24. 06. 2022, 13:34

a takto se milí přátelé projevuje choroba zvaná Rudá sračka, naštěstí bacilonosiči přirozeně vymírají..

Martin23

24. 06. 2022, 13:28

Kadliku,
pokud chtějí Rusové východ Ukrajiny získat, nic jiného jim nezbude a v podstatě opravit tento druh škod je to nejlehčí.

Člověče, ale poslední dobou zjišťuju, že na rozdíl od Zdeňků a Bomberů na tom ještě nejsi tak špatně.


Pro fanatické svazáky, kterých se sem zase nahrnulo do pár minut po mém příspěvku, jako kdyby se jim rozblikala kontrolka, mohu jen dodat, že tento druh otázek kolem zničené Ukrajiny, vyřeší čas.

Iráčané nikdy USA neodpustí a dříve či později je vyženou podobně jako to udělali v Afganistánu. No a stejné to bude na Ukrajině.
Pokud se věc má tak, jak si myslím, což jsem ale nijak blíže nespecifikoval, tak bude situace na celé východní Ukrajině jako na Krymu nebo povstaleckých územích.

Pokud mají pravdu svazáci, tak se tyhle oblasti pro Rusko stanou černou můrou.

No já mám mnoho důvodů se domnívat, že tamní obyvatelstvo půjde s Rusem.

Tak uvidíme.

Martin23

24. 06. 2022, 13:09

No pak těžko říct, co tedy bylo cílem těch 100 tisíc letů za měsíc, jak nás s nimi ovlažil svazák Zdeněk?

Faktem je, že před 30 ani 20 lety tady nebyly technologie, které by z bojiště mohly tak efektivně posílat zprávy jako dnes a hlavně nebylo ochota západních médií něco takové dělat při US bombardování, ale i tak byl ten tlak velký a proto došlo ze strany USA k cenzuře.

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1558315-valka-v-primem-prenosu-vetsinu-informaci-dodaval-pentagon
Drtivá většina obrazových materiálů a také informací proto pocházela přímo z Pentagonu. Jeho poradci byli přítomni ve vysílání a zodpovídali dotazy novinářů, armáda pořádala tiskové konference a další akce, kterými vycházela novinářům vstříc. Díky třem reportérům CNN Bernardu Shawovi, Johnu Hollimanovi a Peteru Arnettovi se dostávaly zprávy přímo z Bagdádu k veřejnosti takřka nepřetržitě. Pentagon od té doby dokonce používá termín CNN efekt. Tedy vliv jaký má tlak nepřetržitého zpravodajství na zahraniční politiku.

Ovšem dnešek a Ukrajina zvlášť, je v tomto smyslu úplně jinde.
Zpravodajství je již naprostou součástí informační války. A řekněme součástí nejdůležitější.
Spojenecké letectvo ráno bombardovalo severoirácké centrum Mosul a jeho okolí. Záběry katarské televize al-Džazíra ukázaly dým nad různými částmi města. Mosul čelí náletům od začátku války, stejně jako Bagdád.

Raketa dočasně vyřadila televizi Irácká metropole zažila v noci z neděle na pondělí další vlnu ostřelování a náletů, kterých se podle velení americké armády účastnily poprvé ve vojenské historii současně letouny B-1, B-2 a B-52.

Jedna ze řízených střel zasáhla ministerstvo informací a vyřadila na několik hodin z provozu iráckou státní televizi. Budova dostala přímý zásah střelou Tomahawk.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/letouny-utoci-na-bagdad-boje-pokracuji.A030331_092730_zpravy_irak_jpl


V každém případě i ty mnohem slabší irácké jednotky se snažily bránit civilní osoby od dopadů války tak, že samy byly většinou mimo města. Ukrajinci zvolili úplně jinou taktiku.
Ale to sem nepatří.

Irák byl v obou válkách zcela rozvrácen.
Stačí se mrknout, jak vypadal Mosul, když z něj byl vytláčen IS nebo jak vypadala syrská města v roce 2012. Tady je již internet plný informací.

Veritas vincit

24. 06. 2022, 10:12

Rusomil23
Jenom řečnická otázka.
Opravdu si myslíš, že ruští okupanti, kteří kradou nejen mikrovlnky, televize, ponožky a trenýrky přijedou stavět domy, silnice a sít obilí? :slight_smile:

Zdeněk

24. 06. 2022, 10:11

Bombero tak to je ta horší varianta :exploding_head:. Když si člověk uvědomí, že to má volební právo ...:sob::sob::sob::sob::sob:

Veritas vincit

24. 06. 2022, 10:07

Rusomil23
"Rusko na rozdíl od USA nechce Ukrajinu zničit, protože ji chce následně v částech anektovat a nechce být na tomto území chápán jako okupant."
*
Rusákem dobytá území na Ukrajině jsou zcela zničená a mnohdy i vybydlená.
Schopnost ruských primitivů obnovit zničené je minimální.
Srovnávat Rusko s USA může jenom neználek a chudák bez rozhledu.
USA mají náskok minimálně nepřerušené existence 246 let.
V technologiích a myšlení asi 100 let a o schopnostech vyrábět snad nemusíme ani Rusko dále zesměšňovat. S tím co Adolfovi zůstane v populaci po "vítězné válce" v části Ukrajiny, žádnou díru do světa určitě neudělá.
Na to si vsadím klidně milión a kdyby došlo na sázení vlastních peněz, tak se ke mně určitě anonymně připojí i mnozí zdejší platoničtí Rusomilové. :slight_smile:

bombero

24. 06. 2022, 10:03

Zdenek- ten tady jel prorusskou propagandu ještě před invazí

Zdeněk

24. 06. 2022, 09:53

Bombero myslíš, že To vůbec tuší o jakou válku v zálivu jde a že tomu, co plácá opravdu věří. Nebo jen zkouší kam až se dá v "anonymním" prostoru zajít?

bombero

24. 06. 2022, 09:40

N23-"UA na frontě. Proto RA města obchází."- to jste dobře pobavil další lží. Ale od vás se nic jiného nečeká, než lživá russká propaganda.
To by mě tedy zajímalo, kdo tam rozbil ukrajinský města, kso bombarduje civilní cíle-školy,nemocnice,sportoviště
A můžete dát nějaký odkaz na stejně zničené irácké město,jako mariupol, nebo severodoněck?
jediné, s čím lze souhlasit je " Rusko touto cestou nejde, protože mají jiné cíle než USA v Iráku."protože russákům jde o to, aby ukrajinu připravila o suroviny a nemohli je tak vyvážet, protože by pak russ byl v háji. Pěkně to ukazuje tato mapa
https://www.pngwing.com/en/free-png-nzvfu

JK

30. 10. 2022, 10:41

Jen takový dotaz:
Co máš pořád s tím zdvojeným "s" ve slově "Russ" ? To jsi převzal z ruských sportovních dresů, že tam mají nápis "Rossija" - nebo neumíš český pravopis ?

Zdeněk

24. 06. 2022, 09:36

Zpod které latríny jsi opět vylezl? Ukaž jediné irácké město, které po útoku spojenců zůstalo naprosto v troskách.
Navíc prezident Bush st. po vyhnání Iráčanů z Kuvajtu a po zničení armády, zdůrazňuji armády, rozhodl o ukončení operace a stažení vosk z Iraku. To byla zásadní chyba, neboť Iráčanům zbylo dost na genocidu Kurdů a Saddám to mohl vydavat za vítězství - doufám, že s orkama takovou chybu neuděláme...


a mrzáku tady máš "zničené" ukrajinské vybavení
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1540040889178984454?s=20&t=7AE7mnvgbT6BC85pbsoVsA

Martin23

24. 06. 2022, 08:30

"těch 50 ztracených letadel v první válce v zálivu jsem taky někde zaznamenal, ale většina byla ztracena při nehodách. No a především spojenci zvládli za měsíc bojů asi 100 000 letů a tom russ jen sní..."

++++++++++++++++
Je zajímavé sledovat, když svazáci mají možnost dokázat nadřazenost USA, jak se chytí do vlastní pasti a vůbec jim nedochází, co z nich padá.

100 tisíc bojových letů za měsíc, k tomu masivní raketové útoky = dokonale zničený stát.
Přitom nikdo nepopírá, že USA (ale na Irák utočila koalice států) mají největší útočnou sílu světa - loďstvo, letadla.


++++++++++++++++

K tomu mám jediné - rozdíl mezi USA v Iráku a Ruska na Ukrajině je ten, co s dobytým územím plánovaly a plánují jednotlivé strany.

Rusko na rozdíl od USA nechce Ukrajinu zničit, protože ji chce následně v částech anektovat a nechce být na tomto území chápán jako okupant.
Tohle USA neřešily.

Proto si USA v Iráku mohly dovolit takové masivní údery ze vzduchu.

Rusko na Ukrajině se uchyluje k jiné taktice a tou je ničení UA na frontě. Proto RA města obchází.
Co by se asi dělo, kdyby Rusko provedlo 100 tisíc náletů na kritickou infrastrukturu, vedení země, města?
No znovu to zopakuji - Rusko touto cestou nejde, protože mají jiné cíle než USA v Iráku.

Lze tedy konstatovat, že USA vyvinuly na násobně menší a slabší stát než je Ukrajina, mnohem masivnější útok než čeho jsou (svazáci říkají schopni) já tvrdím, než ochotni Rusové na Ukrajině.

JK

30. 10. 2022, 10:43

Tyhle bludy jsi se dočetl kde ?? To máš od toho našeho hloupého Fialy ?

bombero

23. 06. 2022, 14:52

zdenek- koalice ztratila dohromady cca 50-70 letadel, ale určitě ne amíci, jak uvádí omny.Z těch hlavních letadel přišli amíci o 4× A-10, 1× F-14, 2× F-15,3× F-16 2× F-18,

Zdeněk

23. 06. 2022, 14:20

Bombero, těch 50 ztracených letadel v první válce v zálivu jsem taky někde zaznamenal, ale většina byla ztracena při nehodách. No a především spojenci zvládli za měsíc bojů asi 100 000 letů a tom russ jen sní...

bombero

23. 06. 2022, 14:09

omny- to čerpáte ze sputniku, nebo aeronetu?Tady si můžete prohlédnout fotky zdokumentovaných 35 letadel a 48 vrtulníků russké armády. A když vyjdu z vaší teorie, že nic nebylo sestřeleno, že vše spadlo, tak to russák staví pěkný šroty, co se ani neudrží ve vzduchu
A duch byl možná vymyšlený, ale ty sestřelený letadla byly skutečný.A nějaký odkaz na těch skoro 50 letadel v zálivu, byl by?Nebo to je jen vlký sen rusského kolaboranta..

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

ROBO

23. 06. 2022, 13:23

Omny
Než zase začneš zase plácat nějakou lživou prokremelskou propagandu tak se trochu zamysli ať nejseš za úplnýho trotla .
Tahle nesmyslná fašistická okupace jen ukazala v plný nahotě ruSSkou trapnost a zaostalost .
https://armadnizpravodaj.cz/letecka-technika/ruske-navigacni-systemy-podle-vseho-nefunguji/

nobody

22. 06. 2022, 14:42

Denacifikacia ruSSkej rafinerie dronom:
https://twitter.com/nexta_tv/status/1539509428570972162
Rozhovor na pozadi videa je bohovsky:
- Éta bezpilotnik
- ha ha ha 
- .. ja ne vižu ...
!!!BANG!!!
- JE##Ť !
- BLY#Ť !

Zdeněk

21. 06. 2022, 21:27

Tady máte slavnou scénu temného jedince ???, jedná se údajně o likvidaci ukrajinské hlidky

https://t.me/anna_news/34088

schválně se na to podívejte a napište co utíká v posledních 5s z největšího výbuchu. Sledujte pravou polovinu obrazu, zhruba ve středu obrazu ... :smiley::smiley::smiley:

Marty

21. 06. 2022, 19:45

Zdeněk
jak lze vysvětlit nevysvětlitelné? špatně :-D

???

21. 06. 2022, 19:42

Zdendo, proč bych ti to měl vysvětlovat... těžko soudit co jsi vlastně viděl, když nerozeznáš jaro od podzimu....

Zdeněk

21. 06. 2022, 18:32

Pipinko, hlavně jsem chtěl vysvětlit tu kočičku v tvém předchozím příspěvku, ale abys nebyl smutný, tak tady máš cenu útěchy:

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1539124686323335168?s=20&t=yinIIPjVwL0w2XhPwl_Zrw

Zdeněk

21. 06. 2022, 18:28

Na tomto místě gratulujeme orkům, k tradičně precizní akci:
"Jižní velitelství ukrajinských sil podle oděského serveru Dumskaja uvedlo, že Rusové v pondělí vystřelili na Oděsu devět střel Oniks. Při náletu přišel o život hlídač skladu s potravinami. Střely také poškodily obytné domy a zasáhly pusté prostranství mezi hřbitovem a průmyslovou zónou."

p.s. jistě obě strany lžou, ale tady je výsledek jak se nic nestalo :joy:
https://mobile.twitter.com/OSINT88/status/1537748236466798593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1537748236466798593%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftechsvet.cz%2Fnejnovejsi-zpravy%2Fruska-korveta-byla-spatrena-pri-potupnem-vlaceni-po-volze-co-to-je-za-lod-a-co-se-stalo%2Fjandvoracek%2F

???

21. 06. 2022, 18:28

Zdendo, nechtěl si nějaké to videjko z niceni M777? https://t.me/milinfolive/85539

novota

21. 06. 2022, 17:53

Zde SU-25 v Mykolajivskej oblasti. ️️ https://t.me/casusbellilive/57339

Zdeněk

21. 06. 2022, 17:47

Blbota, co to bylo tentokrát školka nebo hřbitov?

Apropo, už víš co je to xylen, studnice poznání?

Marty

21. 06. 2022, 17:40

Z
myslím, že každý občas má nějakou tu hrubku či překlep, ale že na to chcete někoho upozorňovat a sám jich při tom hned několik uděláte... :-)

novota
jak může Ukrajina mít o dalších 209 letounů méně, když již 4 měsíce nemá vůbec žádné letectvo? :-)

novota

21. 06. 2022, 17:16

A ukrajina po dnešku minus 209 letadel a zničené řízení provozu baklažánů z Turkie u Oděsy.

Veritas vincit

21. 06. 2022, 15:36

Z
"Takze kecy, ze jsem prozral co mi nedal Babis ani Fiala si nech."
*
Znáš to staré české přísloví o nakopnuté hude ...?
Kdyby se tě to rozdávání vůbec netýklo Slovane, tak bys asi držel "ústa". :slight_smile:

Zdeněk

21. 06. 2022, 14:57

Z-vratku, až Fiala, Stanjura a spol. zakleknou na prvního konkurenta jak velké B, prožerou 1200mld uprostřed ekonomického růstu jak Dlužena, pošlou si 4,5mld dotací nebo se dopustí velezrady ve stádiu pokusu, tak se ozvi, do té doby šoupej nožičkama ...

Veritas vincit

21. 06. 2022, 14:09

jeroným
Možná by ti prospělo, kdyby sis zaplatil pár kurzů studia ekonomie.
Tam bys hravě zjistil, že za dvoucifernou inflaci může vláda stíhaného AB, která rozdávala vypůjčené peníze líným, hloupým a ekonomicky neaktivním chytrolínům tvého druhu k bezužitkovému prožrání.
Peníze, které by ti mohly dnes pomoci jsi prožral už vloni (2021). :laughing:
Ty peníze byly na dluh a nebyly výsledkem žádné práce.
Proto je jich v oběhu hodně a ztratily část své hodnoty. Inflace = přebytek peněz na trhu.
A nemysli si, že když si zvolíte někoho, kdo vám bude sypat jako Babiš na dluh, že se budete mít lépe. Bude to přesně naopak. Čím víc bez práce dostanete, tím víc stoupnou ceny.
Po 1. světové válce stejnou politiku rozdávání peněz zvolilo Německo
a za týden stál 1 chleba přes 1 000 000 marek.
Tak si příště cestou k volebním urnám nezapomeň jako obyčeně mozek doma gauči, abys toho potom další roky hořce nelitoval jako dnes, Slovane. :laughing:

Veritas vincit

21. 06. 2022, 13:57

karel I.
Na tvém místě bych začal se zametáním vlastního prahu, ty slovanský vazale Ruska žijící v Německu. :laughing:
Když pominu, že Němci stáli u rozpoutání 2 světových válek, nemohu pominout vraždění Židů, jedněch z mála nejchytřejších a nejpracovitějších lidí na Zemi s obrovskou vůlí po svobodě, jak ukazuje nejen stát Izrael...
Na obnově německé solidnosti bys měl už dávno makat a ne jenom platonicky žvanit jako Slovan s německým občanstvím. :laughing:
Německo dlouhodobě upadá hlavně technicky a raději ani nepíšu jak marxisticky rudne v náručí plynového ruského hlupákova. Momentálně jste s Macrónama ostudou Evropy a ještě dlouho budete.:slight_smile:
Z Němců se stali drazí překupníci asijských výrobků v Evropě.
Nejen německé autoservisy ovládli Turci a Poláci. Výkresová dokumenta k většině výrobků nese již mnoho let v podstatě jenom polská jména "konstruktérů" a podle toho to i vypadá. :smile:
Asiaté vás válcují v nápaditosti, jednoduchosti, servisu a také i cenově. Auty počínaje a obráběcími stroji konče. Jak jsem tady už jednou psal. Německý stroj už mi do firmy nesmí.
Výběr mnoha českých firem se již zúžil na Taiwan, Jižní Koreu a Japonsko.

Ještě, že USA :flag_us::thumbsup:daly světu takové skvělé nástroje, jakým je například PC a internet.
Nemusím kupovat 4x dražší titan v Německu u ThyssenKrupp, když si mohu přes internet objednat ten samý dříve z Ukrajiny a teď bohužel kvůli válce z Číny.
Ukrajině zdar a přesnou mušku! :flag_ua::thumbsup:

jeroným

21. 06. 2022, 13:01

Zdeněk
pan novinář by měl navštívit čr. Oficiální inflace 17 procent , reálná 50-300 procent dle sortimentu. Pravda, lokomotivy moc nepodražily, ale žrádlo +50 %, stavební materiály 300%, kovy včetně železa 300%, dřevo 200-300%, palivo 50%, energie 300%. Brzy budou následovat nájmy a to se z toho poserete.
Navíc už ted neníz čeho vyrábět a stavět, takže čekejte po létě propouštění. Užijte si dovolenou, je to vaše poslední.

Ale hlavně že sankce fungují- na Evropu

Zdeněk

21. 06. 2022, 10:50

Provokace :thumbsup:
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-novinar-jiri-just-o-situaci-rusu-a-rostouc/r~183db4acf07e11ec82b7ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Zdeněk

21. 06. 2022, 10:09

karel I přes Caps Lock píší pouze děti a idioti, do které skupiny patří tvoje maličkost?

karel I.

21. 06. 2022, 10:00

MY NĚMCI S NADÁVKAMI NEJEN ZDE NÍŽE ZMÍNĚNÉHO ORÁLNÍHO BIJCE SLOVANŮ A RUSKÝCH ŠVÁBŮ Veritase Vincita NAPROSTO SOUHLASÍME! ALE JE TO NUR VAŠE VÁLKA!!!! PO TŘETÍ SE KVŮLI VÁM Tzv. ČEŠI, SLOVÁCI, POLÁCI, POBALTSKÉ STÁTY. TEDY PÁR DESÍTEK LET 20. STOLETÍ NOVOTVARY SMLOUVY SAINT GERMAIN A POSTUPIMSKÉ SMLOUVY (A TO TAM JEN Z DOHODY STALINA S CHURCHLILLEM, KTERÝ VÁS TAM VYMĚNIL ZA BRITSKÝ VLIV NA ŘECKO). NE!!! DO VELKÉ VÁLKY SE KVŮLI VÁM ZAVLÉCI JIŽ NEDÁME!!!! ABYSTE SE PAK, JAKO JIŽ DVAKRÁT, OTOČILI A PŘIDALI SE K AKTUÁLNÍM VÍTĚZŮM!!!! VĚZTE, AŽ BRZY PADNETE LIDSKY, VOJENSKY A EKONOMICKY NA SVÉ DNO! BYLI JSTE PO STALETÍ PŘED TÍM A BUDETE OPĚT DE JURE: SPRÁVNĚ HABSBURSKÉ LÉNO tzv. ZANIKLÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO A MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO, HORNÍ UHRY, TROJÍM DĚLENÍM ROZPADLÉHO KRÁLOVSTVÍ POLSKÉHO ZEMĚ PRUSKÉ (NĚMECKÉ), RAKOUSKÉ (POTAŽMO VELKOUHERSKÉ) A RUSKÉ, DÁLE NA VÝCHOD PAK OPĚT NĚMECKÉ ÚZEMÍ. VČETNĚ VÝCHODNÍHO PRUSKA A ŘÁDOVÝCH DRŽAV NĚMECKÝCH A MEČOVÝCH RYTÍŘŮ.

"Veritas vincit
20. 06. 2022

Souhlasím s NATO! a všemi, kteří se snaží omezit agresivní Rusko tím, že přestanou, nebo omezí nákup ruských surovin a "výrobků". Za pár měsíců to pocítí i Rusko i když to dnes ještě nevypadá.
S Hitlerem se také nikdo nepředháněl ve spolupráci.
Ukrajině zdar a přesnou mušku!

Zdeněk

21. 06. 2022, 09:47

a tady, aby si Jeliman připomněl jak končí kolaboranti a vlastizradci
https://www.stoplusjednicka.cz/zuctovani-s-nepritelem-byl-popraven-karl-hermann-frank

Zdeněk

21. 06. 2022, 09:43

Tady malá odměna pro mého kamaráda Jelimana
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538968879103369216?s=20&t=Uhps7MXjH1WZSRIrLXdwPQ

a písnička pro jeho věkovou a inteligenční skupinu
https://m.youtube.com/watch?v=g58i9inoPlc&cbrd=1

jeroným

21. 06. 2022, 09:22

Zdeněk
kolikrát jsem vám chlapci říkal, že nemáte číst na noc bulvár (omlouvám se Blesku- to je proti citovaným uznávaný web), pak z toho máte divoký sny.

Zdeněk

21. 06. 2022, 09:07

a tady něco pro skřetí politology:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/mezi-ruskem-a-neposlusnym-kazachstanem-roste-napeti-40400638

skřetí ekonomy:
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/litva-zatrhla-prevoz-zbozi-do-kaliningradu-kreml-zuri-40400659


a skřetí znalce finančního sektoru:
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/lide-okolo-putina-maji-majetek-za-45-miliardy-dolaru-40400675

a skřetí obdivovatele zlatého rublu:
https://echo24.cz/a/SuZui/rusky-plyn-belorusko-rubl

Zdeněk

21. 06. 2022, 08:51

Tady něco pěkného pro naše skřetí filcky:
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1539124686323335168?s=20&t=nBuECMTrI2Pblb_baOHcfw

jeroným

21. 06. 2022, 07:57

Veritas vincit
20. 06. 2022
S Hitlerem se také nikdo nepředháněl ve spolupráci.

tady je vidět jakej jsi debil. Ani neznáš historii. IBM umožnila Hitlerovi sečíst židy a celou válku dělal servis počítačů, Opel celou válku platil GM dividendy, Shell a Boffors dodávali oběma stranám. Těch příkladů by se našlo hodně. Byznis je byznis, stejně jako válka.

jsem zvědavej jak budeš čumět až tu nebude na co jezdit a čím topit. Rusák co neprodá Evropě, prodá v Asii. A vzhledem k rekordním ziskům se musí tlemit jako prase, jak jsou evropani ( a konkrétně zdejší úderka) blbí.
Lavrov to řek dobře: Je nám už jedno co si o nás západ myslí - a přestávají brát na nás ohledy.

Fascinuje mě jak dokáží sankce použít proti EU. Omezí plyn nord streamem a řeknou že vše stojí na turbíně od Siemensu co je sice vyrobená, ale kvůli sankcím ji nemohou koupit. To je prostě geniální.

Chlapci, kdy už narukujete na tu Ukrajinu? 14 čechů tam už zařvalo, tak by jste měli doplnit stavy. A vy furt nic, chudáčci. Žádný nadšení.
Sláva klávesnicovým hrdinům, sláva ukrajině -dokud ještě existuje.

Slavoslav

20. 06. 2022, 15:16

inak, ked sme pri tom 3x znicenom Ukrajinskom letectve. Nie tak davno si Ukrajinci nasli cas a spravili cestny prelet ponad mesto pocas pohrebnej ceremonie svojho kolegu

Zdeněk

20. 06. 2022, 12:35

Ty musíš mít opravdu smutný život, nicméně přijmi gratulaci ke spáchání trestného činu...

Zdeněk

20. 06. 2022, 12:19

Vlady tys na tu chybu ve fóru už přišels, ty jsi opravdu šibal ...

Zdeněk.

20. 06. 2022, 12:13

Vlastní zkušenost?

Veritas vincit

20. 06. 2022, 12:13

vlady
"Orbán v Maďarsku aspoň něco dělá pro své lidi, ale tihle naši "mírotvorci" jen pro úkáčka!!"
*
Kdybys nebyl prázdná slovanská kedlubna, tak bys věděl, že politická rozhodnutí se projevují v ekonomice se zpožděním 1 roku.
Svoji budoucnost jsi tedy už projedl.
Peníze na dluh jsi dostal za nic v letech 2017-2021 od trestně stíhaného premiéra AB a jeho vlády, která za dva roky 2020 a 2021 zdvojnásobila státní dluh ČR, aby si neužiteční lidé jako ty měli lépe, než ti co pracují. :slight_smile:
Ekonomii jsem sice nestudova, ale selský rozum mi říká, že čím víc jakákoliv vláda rozdá státním zaměstnancům a všem ostatním, ekonomicky neaktivním lidem, tím více vzrostou ceny, znehodnotí se Koruna česká a vzroste státní dluh. :slight_smile:
Na 100% se nestane, že ti vláda dá za nic víc peněz a ty si za to víc koupíš.
Takhle to nefunguje určitě.:slight_smile:

Zdeněk

20. 06. 2022, 11:53

vlady, pokud tě nepřetržitě trápí vibrátory, Brusel, LGBT+ doporučuji navštívit sexuologa, který tu pomůže si všechno ujasnit...

Slavoslav

20. 06. 2022, 11:53

Vlady

nehehe jedno Euro za 400 forintov je vynikajuci vysledok Madarskej ekonomiky co im akykolvek dovozovy tovar este predrazi.

Zdeněk

20. 06. 2022, 11:46

Z
"Po každém kontaktu s dělostřelectvem musíme dva kusy odtáhnout z fronty, protože jejich subsystémy byly poškozeny šrapnelem. To se děje každý den,“ uvedl brigádní generál Karpenko."
zdroje TASS.com a parlamentní listy :thinking:

bombero

20. 06. 2022, 11:40

Vlady-Chci vidět ty russké kolaboranty, kdyby měli najednou přestat používat vynálezy z té zlé emeriky- počítač, mobily, operační systém, gsm,internet a spoustě jiných vynálezů a vrátit se pěkně ke sčotu a poštovním holubům

Slavoslav

20. 06. 2022, 11:40

Martinko

ked tak bezmedzne veris predstavitelovi MO ktore falsuje technicky zaznam a verejne ten sfalsovany dokaz prezentuje tak mi dovol otazku.

Ideme brat bez spochybnovania aj Ukrajinske udaje o znicenej Ruskej technike? Lebo Ukrajinci na rozdiel od Rusa este otvorene neklamali a ked sa pozeram na mapy co ukazuju doma tak sa len smejem. Tym chujlom nedochadza, ze ked oznamia obsadenie nejakeho mesta 4x v priebehu mesiaca tak je to len na smiech

Zdeněk

20. 06. 2022, 11:36

Z láskou pro naši úderku ...

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538805463663386624?s=20&t=QtnJvFoYrqfqT1hjSANdTg

Martin23

20. 06. 2022, 11:29

Kadlik
Druhou zvláštností je, že podle Rusomila23, měla být celá PVO i s letectvem Ukrajiny zničeny za první týden války, tedy na začátku března.

+++++++++++++

To je taky pravda Kadliku, protože od toho začátku března Ukrajina úspěšně loudí zbraně od zbytku světa.
Státy východní Evropy doslova vyskladnily sklady.

Slovensko dnes nemá PVO, F 16 kvůli čipům, které mají chybět Rusku a ne USA nemají F 16.

Jestli mají pár Su 25 ze skladů ze západní části Uk nebo z Bulharska, to nic nemění na tom, co jsem napsal.

Ale kdo chce, může pracovat s tím, že Ukrajina má v podstatě kompletí PVO, letadel a tanků mraky,

NATO!

20. 06. 2022, 11:19

Vnímáš, že se neodstřihujeme najednou? Třeba 90% ropy necháme rusákovi až koncem roku. Může se s tím vyfotit.

Zdeněk

20. 06. 2022, 11:11

Kdo to tady psal o zlých žoldnérech a naprosto bezzubé PVO?

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ukrajinci-podle-tisku-zajali-ruskeho-pilota-valcil-jako-zoldner/2221771?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

NATO!

20. 06. 2022, 11:10

Z - Slovnaft tady dal martinek anal ytik, když už.

Slavoslav

20. 06. 2022, 11:06

Veritas

no ono to potrva dlhsie. Rusko ma napriek embargu z EU a lacnejsiemu predaju do Azie stale nadpriemerne zisky proti odhadom s ktorymi zostavovali rozpocet. Predsa len vojna vyhnala ceny surovin do vysok a tie im to kompenzuju. Proti predaju do EU teda stracaju, ale stale nie su v minuse.

Horsie pre nich dopadaju ine ekonomicke embarga, odstrihnutie od technologii a vyhlad do buducna je pre nich, ze kurva zly, lebo vojna skonci no odstrihnutie od Ruskych surovin potrva. To sa uz naplno neobnovi nikdy

Veritas vincit

20. 06. 2022, 10:59

Souhlasím s NATO! a všemi, kteří se snaží omezit agresivní Rusko tím, že přestanou, nebo omezí nákup ruských surovin a "výrobků". Za pár měsíců to pocítí i Rusko i když to dnes ještě nevypadá.
S Hitlerem se také nikdo nepředháněl ve spolupráci.
Ukrajině zdar a přesnou mušku! :flag_ua::thumbsup:

NATO!

20. 06. 2022, 10:53

Ano, placením rusákovi podporujeme válku. Bez peněz válčit a vraždit nebude

Veritas vincit

20. 06. 2022, 10:53

Který blbec sem ještě navíc tahá Slovnaft ??

Slavoslav

20. 06. 2022, 10:47

Martinko

v tom, ze si ucelovo podaval tu spravu ako keby sa Rusko rohodlo nedodavat, pricom je to naopak. Zapad sa rozhodol nekupovat. Dost podstatny rozdiel.

Slovnaft neskonci, len je akurat nasraty, ze stamilionove zisky ktore ma teraz vdaka lacnej rope z Ruska bude musiet investovat do niecoho co mal spravit uz davno a to technologickej prestavby, aby dokazal spracovat aj lahku ropu efektivne. Orbanovi oligarchovia trochu zaplacu a to je vsetko

Veritas vincit

20. 06. 2022, 10:46

Z
Díky.
Aha, takže to je Široké, Shyroke, Широкe.

"Anglická ministrině zahraničí E. Truss prohlásila, že by se ukraina měla vrátit k jednání o ukončení valky s ruskem."
*
Pokud vím, ministrině zahraničí nejen Anglie, ale celé Velké Británie Elizabeth Truss podporuje vyzbrojování Ukrajiny a to i těžkými zbraněmi a letadly. :slight_smile:
https://www.reuters.com/world/europe/uks-truss-completely-legitimate-support-ukraine-with-tanks-planes-2022-05-27/

NATO!

20. 06. 2022, 10:37

Slovnaft je uheráckej, martinku.

NATO!

20. 06. 2022, 10:35

Ano, martinku anal ytiku, problémy rusácka nás těší, oslabují tvou "velmoc". Když to rusácko ekonomicky zlikvidujeme, svět bude lepším mistem.

NATO!

20. 06. 2022, 10:33

Z - Možná by bylo dobré dát zdroj, co vlastně řekla Liz Truss a jestli vůbec. Protože jinak to je rusácký blábol jako obvykle.

Martin23

20. 06. 2022, 10:33

Slavoslav

Jednak nechápu v čem jsou problémy Ruska důležité směrem k nám,
a jednak není to EU a speciálně náš stát, který se chce od ruských surovin odstřihnout?

Neznamenají náhodou ty sankce fakt, že skončí během pár měsíců Slovnaft?

A já se tedy znovu ptám, co s tím mají dělat ruské problémy?

Zdeněk

20. 06. 2022, 10:20

koukám, že né každý střílí s přesností +/- 200m
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538793512052867072?s=20&t=VQtenXaLHoYjp_obB4oRCQ

Veritas vincit

20. 06. 2022, 10:14

Z
"Dva stroje Su-25 ukrajinského letectva provedly útok na pozice svých jednotek u Širokoje.
Nedivím se, ze ukacka maji velké ztráty na životech i technice."
*
První zvláštností je, že neuvdíš žádný zdroj.
Asi abychom se ti nesmáli.
Druhou zvláštností je, že podle Rusomila23, měla být celá PVO i s letectvem Ukrajiny zničeny za první týden války, tedy na začátku března.:slight_smile:
Můžeš mi prosím poslat odkaz, kde podle tebe je to tvé "u Širokoje" na mapě Ukrajiny?
Děkuji.

Zdeněk

20. 06. 2022, 10:02

Tak jo, už je to dobrý :thumbsup:

Veritas vincit

20. 06. 2022, 09:51

Zdeněk
Řekl bych, že se nic u "Z" neděje. Změna neproběhla. :slight_smile:
Já jsem ten příspěvek četl celý.
"Z" nám chtěl asi říci, že Ukrajinci údajně nechávají ničit své vybavení a infrastrukturu úmyslně a najednou. :slight_smile: Alespoň takhle jsem to pochopil.

Veritas vincit

20. 06. 2022, 09:46

Tomáš
"Francouzské parlamentní volby částečně naznačují další složitý vývoj speciální operace na Ukrajine."
*
Francouzské volby nic nenaznačily.
Na Ukrajině Frantíky nikdo poslouchat nebude a v EU pochybuji. Říkají tam "macronovat"=žvanit s Adolfem a nic nedělat. :slight_smile:
Macron se Scholzem jsou dnes ty rudé ovce v Evropě a všechny státy to vědí. Polsko se správně orientuje na USA. Francie je pro ČR nezajímavá a s Německem to jde minimálně po technické stránce lehce z kopce. Začíná ztrácet na Asii a o USA ani nemluvím. :slight_smile:

"I náš skandál ve vládním STANu ukazuje turbulence, které se dají očekávat, a jsou znepokojive jako blížící se bouře."
*
V zemi, kde 4 roky mohla vládnout vláda s trestně stíhaným premiérem AB už větší skandál propuknout nemůže.:slight_smile:

Zdeněk

20. 06. 2022, 09:36

VV opatrně, něco se děje, dočti si ten příspěvek od Z celý :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:

Veritas vincit

20. 06. 2022, 09:29

Z
"Vysoce přesné střely na dlouhé vzdálenosti Kalibr zničily 10 houfnic M777 ráže 155 mm a až 20 bojových obrněných vozidel dodaných Západem kyjevskému režimu během posledních 10 dnů, které byly umístěny v transformovně v Nikolajevu."
*
Budu ti věřit, až mi ukážeš fotku, kde se válí 10 hlavní z M777 a hromada trosek z 20 bojových vozidel... Nepíšu, že to není možné, ale za svých 59 let života si nepamatuji jedinou událost, kdy by Rusák nelhal. :slight_smile:

Veritas vincit

20. 06. 2022, 09:24

Rusomil23
Mám tady pro tebe lepší ranní zprávu:
"Rusko blokuje export ropy z Kazachstánu. Ten jako odpověď zadržel svém území 1 700 železničních vozů s ruským uhlím, informovala NEXTA s odkazem na agenturu Unian. "
https://twitter.com/nexta_tv/status/1538720418432966657/photo/1

Tak Rusáci trestají další "neposlušné".
Brzy budou asi válčit s celým zbytkem po Sovětském svazu.
Už se těším, až Slovani v Rusku naštvou muslimy v zemi s největší muslimskou menšinou. :smile:

Nezačaly náhodou podobně všechny války v bývalé Jugoslávii?
Když srbské komunistické centrum chtělo "udržet" poslušnost zbývajících republik?
A že je Putin ex-komouš i se svými věrnými o tom žádná. :smile:

Zdeněk

20. 06. 2022, 09:22

Tak já se nejvíc směju tomu, že do Evropy russ prodával ropu za podřadná eura, ale v Číně nejdříve nakupuje juany za zlatý rubl a následně mu Číňan těmi tvrdými devizami platí za jeho ropu navíc ve slevě. Ani se Elvíře nedivím, že je tak nadšená z kurzu rublu ...

mecatz

20. 06. 2022, 09:17

Hmm...copak nam to autor chce namluvit? Ze "sovetska" doktrina postavena na 30-40-50 let stare technice je naprosto genialni proti 4,5+ gen letectvu?:-)

Slavoslav

20. 06. 2022, 09:15

Veritas

ale v tomto by som russakovi aj veril. Len Martinko tak ako pri rubloch ktore som mu musel prerozpravat cez martinky nepochopil par detailov.

Ked exportujem 10 barellov denne a z toho 7,5 do EU a 2,5 do Azie a pomer sa zmeni na exportujem 8 barellov z toho 6 do Azie a 2 do EU tak sice vyvazam viac ako 50% do Azie, len to ma niekolko ALE.

Jedno ALE je, ze tych 8 barellov predavam lacnejsie ako som ich predaval predtym (aj tie v EU predavam lacnejsie). Druhe ALE je, ze tych barellov predavam menej, lebo nahradit ubytok Europskych zakaznikov v Azii sa mi nepodarilo 1:1. Tolko k Martinkovym tvrdeniam ktore sa zas a znovu ukazali ako kolosalna kravina ktora sedi s kvalitou jeho dalsich analyz

Veritas vincit

20. 06. 2022, 09:10

Rusomil23
"Rusko již nyní dodává více než 50 % své ropy do Asie, uvedl na ekonomickém fóru v Petrohradě šéf společnosti Gazprom Neft Alexandr Djukov."
*
Když to uvedl Rusák, tak to bude určitě "pravda". :joy:
To musí hodně bolet. Ztrácet ropný vliv v Evropě a být v Asii za vola jako lenoch s lacinou ropou pod cenou. :laughing:

Raději budu platit víc za dražší ropu, než poslouchat ruské blbečky. :slight_smile:
Já si myslím, že normální Čech se už nechce vrátit do časů hlouposti a chudoby, kdy život v bývalém Československu řídila Moskva.
Komu se stýská po ruských primitivech, může kdykoliv odejít. Nikdo ho tady určitě držet nebude.:slight_smile:

Slavoslav

20. 06. 2022, 08:07

Martinko

nejak si vynechal par detailov. Ty v tej propagande robis nadpracu, lebo aj Ruske media priznavaju, ze vyvoz ropy do Azie ide za nizsiu cenu ako by isiel na zapad. Na kazdy barel stracaju 20-30 EUR. A teda este stale nenasli dost kupcov, aby to plne nahradilo pokles dodavok na zapad a hrozi im zatvaranie vrtov

hb74

20. 06. 2022, 07:58

Tomáš má pravdu, medvěd je šelma a jako jediný se dokáže v lese ožrat jako ruský mužík. je to krásný symbol Ruska.

NATO!

20. 06. 2022, 07:40

Ty "myslíš" ty tankery s rusáckou ropou, které bloudí po světových mořích a rusáci mají problém to prodat? Mám opakovat, že rusáci za všech okolností lzou?

Martin23

20. 06. 2022, 07:35

Osobně vnímám jako zajímavější a pro nás alarmující jiné zprávy. Například:

Rusko již nyní dodává více než 50 % své ropy do Asie, uvedl na ekonomickém fóru v Petrohradě šéf společnosti Gazprom Neft Alexandr Djukov. Dříve tři čtvrtiny z nich směřovaly do Evropy, uvedl. "Zatímco na začátku roku směřovaly v podstatě tři čtvrtiny ropy do Evropy, v současné době je již více než 50 % ropy dodáváno na asijský trh," řekl.
https://t.me/stranaua/47545

NATO!

20. 06. 2022, 07:26

Kdy ti dojde, martinku anal ytiku, že rusáci lžou VŽDYCKY?

Tomáš

20. 06. 2022, 07:20

Francouzské parlamentní volby částečně naznačují další složitý vývoj speciální operace na Ukrajine. I náš skandál ve vládním STANu ukazuje turbulence, které se dají očekávat, a jsou znepokojive jako blížící se bouře. To jen kluci na ulici dehonestuji Putina pod vlivem propagandy, to je realita. Ruský medvěd je šelma, který je v lese rychlý dovede šplhat i na stromy. Letectvo ve speciální operaci, když UA je prosikovana raketami všeho druhu se neukazuje. Nezvykejte si na válku, řekl Frantisek, moc se toho varování nedbá a mír a příměří je stále taková fata Morgana. Na našem dvorecku se něco děje a bude se dít, zarazilo mě kolik je nových kasin ve Zlíně.Mafie nespí, učitel Gazdik takto MS jim dal prostor, všeho dočasu, už připomínal Feriho ve svých vystouení a piráti se osivaji, tak uvidíme.Nemam rád zimu.

Martin23

20. 06. 2022, 07:13

Bum

Výlučně o 50 generálech hovoří jen naše média.

Ministerstvo obrany RF uvedlo: „Úder byl zasazen v okamžiku, kdy se tam konala pracovní porada velitelského štábu operačně-strategické skupiny sil „Alexandria“. V důsledku útoku bylo zničeno více než 50 generálů a důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny, včetně generálního štábu, velení skupiny vojsk Kachovka, leteckých útočných jednotek a formací působících ve směru Nikolajev a Záporoží,“.

Ale tohle se nedá ututlat. Pokud je to pravda, tak se to velmi brzo ukáže.

Nevím, co si mám myslet o tom, že střelu s plochou dráhou letu lze vidět?
Každopádně jsou i střely k ničení vysoce odolných krytů, přestože nepředpokládám, že by to byl tento případ, kdy došlo ke schůzce velení OSU na frontě.

Bum

19. 06. 2022, 22:32

novota
19. 06. 2022
Aha, tak 50 generalu, zasazenych strelou s plochou drahou letu ve dne, kdy ji kazdy pastevec vidi ale generalove nezalezou do krytu.Take jsem se docetl na ruskych mediich kolik tanku Rusko uz Ukrajine znicilo.Je to priblizne o 1000 vic, nezli kdy Ukrajina mela.A to vcetne tech nasich a polskych. Rusove jsou proste jedinecni! Ty ruske "uspechy" byly skvele videt na kolonach, stojicich tyden na silnici ktere ukrajinci po malych castech nicili.Kdyby proti Rusku stala moderni armada, uz by davno nemeli cim valcit.Ale utesujte se, uvidi se na podzim jak si kdo stoji.Zatim jsem i pres propagandu videl pouze na ukrajinske strane obcas ochotu uznat nejaky ten neuspech.Ruska strana zatim mela pouze "skvele uspechy", i kdyz jednou tedy smulu, to kdyz se "samovolne vznitila municre" na jejich cernomorske vlajkove lodi.

Zdeněk

19. 06. 2022, 22:31

Kdyby napsali, že dělostřeleckým přepadem zničili velitelství, tak řeknu možná se to stalo. Ale oni hned že kalibrem mejdan generálního štábu...

NATO!

19. 06. 2022, 22:15

Ano, rusácké bajky. A nejméně 3x už úplně zničili ukrajinské letectvo.

Zdeněk

19. 06. 2022, 22:12

Chlapci, z tohohle novota čerpá:


Ruská flotila „Kalibrem“ zničila 50 generálů a důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny.
Jedním zásahem vysoce přesných střel „Kalibr“ zničily ruské jednotky 50 generálů a důstojníků Ozbrojených sil Ukrajiny. Podle oficiálního zástupce Ministerstva obrany RF Igora Konašenkova byl úkol splněn 18. června kolem poledne.

Ruská flotila údery „Kalibrem“ zničila velitelské stanoviště ukrajinských ozbrojených sil u vesnice Širokaja Dača v Dněpropetrovské oblasti. Oznámilo to v neděli 19. června Ministerstvo obrany RF.

„Úder byl zasazen v okamžiku, kdy se tam konala pracovní porada velitelského štábu operačně-strategické skupiny sil „Alexandria“. V důsledku útoku bylo zničeno více než 50 generálů a důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny, včetně generálního štábu, velení skupiny vojsk Kachovka, leteckých útočných jednotek a formací působících ve směru Nikolajev a Záporoží,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

„Kalibrem“ ruské jednotky večer 18. června zničily deset houfnic M777 a asi 20 bojových vozidel zaslaných na Ukrajinu ze Západu během posledních deseti dnů.

Ministerstvo obrany také poznamenalo, že některé jednotky ozbrojených sil Ukrajiny opouštějí bojový prostor z důvodu nízké morálky a nedostatku munice.

Od začátku speciální vojenské operace bylo zničeno: 207 letadel, 132 vrtulníků, 1 249 bezpilotních prostředků, 344 protiletadlových raketových systémů, 3 683 tanků a jiných obrněných bojových vozidel, 562 bojových raketometů, 2 043 polních dělostřeleckých děl a minometů a také 3715 kusů speciálních vojenských vozidel.

ROBO

19. 06. 2022, 22:02

Zatímco kremelskej skřet s e zbaběle zajebává hluboko v bunkru někde až za Uralem . Asi ví proč .
Tak Zelensky ukazuje jak se má chovat opravdovej státník ,hrdina a  vůdce země .
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538424422465421314
Pukněte závistí bolševici

NATO!

19. 06. 2022, 21:57

Tokajev by si jen tak nedovolil naliskat putlerovi, asi ví vic než my.

NATO!

19. 06. 2022, 21:54

McGregor je podobný jeliman jako naše filcka Koller.

ROBO

19. 06. 2022, 21:54

Putler si fakt umí dělat kamarády . Na to že už mu skoro žádný nezůstali se opět chová už jako úplnej dementní koko.....t
Po Tokajevových proslovech v Sankt Petersburgu - Kazašské odsouzení separatizmu DLR LLR - pozastavilo Rusko tranzit Kazašské ropy do Evropy.
Kazachstán se nedal zahanbit a zablokoval 1700 ruských vagónů plné uhlí .

Tom

19. 06. 2022, 21:52

Nebylo to 500 generálů?

novota

19. 06. 2022, 21:52

Po měsících lží média připravují veřejnost na vojenský kolaps Ukrajiny.

Bývalý plukovník americké armády McGregor ve svém komentáři pro deník The American Conservative konstatoval porážku Ukrajiny, popsal také Bidenovou zničující koncepci „věčného konfliktu s Ruskem“ a předpověděl katastrofu demokratů v listopadových amerických volbách.
McGregor píše, že média v posledních měsících lhala, aby ukrajinská obrana dostala více síly, než ve skutečnosti předvádí. Explukovník přiznává, že chyby Rusů byly záměrně zveličovány neúměrně jejich významu.
„Jakmile ukrajinské jednotky zaujaly nehybné obranné pozice v městských oblastech a centrální části Donbasu, vyhlídky pro Ukrajinu se staly beznadějnými. Tento vývoj událostí byl však prezentován jako „neschopnost Rusů dosáhnout svých cílů“, řekl důstojník.
„Moskva se zaměřila na zničení ukrajinských sil, nikoli na okupaci měst či obsazení ukrajinského území západně od řeky Dněpr,“ dodal.
„Válka Kyjeva s Moskvou je prohraná. Ukrajinští vojáci jsou zneškodněni do běla. Vycvičená náhrada neexistuje v takovém počtu, který by ovlivnil průběh bitvy, a situace je čím dál zoufalejší. Žádná vojenská pomoc USA a spojenců kromě přímé vojenské intervence pozemních sil USA a NATO nemůže tuto drsnou realitu změnit,“ předpovídá McGregor.
Bývalý plukovník také podotýká, že Spojené státy investovaly do ukrajinského státu více než 60 miliard dolarů, ale ten se nyní rozpadá. Inflace stojí průměrnou americkou domácnost dodatečných 460 dolarů měsíčně. V listopadu mají Američané (a demokraté, kteří taková rozhodnutí učinili) volby – „volby, které udělají více, než jen prověří poctivost amerického volebního procesu“.
Ten Dněpropetrovský šéf se jmenuje Gauleiter Vilkul.

NATO!

19. 06. 2022, 21:51

Jojo, 50 generálů na jednom místě mělo pokec, asi. A blb tvé velikosti tomu věří. Ježíši.

ROBO

19. 06. 2022, 21:48

novota
Tak snad těmhle nesmyslům nevěříš ???
Všimni si že když Ukrajinci už zlikvidovali desítky ruSSkejch ganarálskejch bastardů , tak namají problém uvést přesná jména .
Za to výblitky fašistický kremelský propgandy vychrlí nesmyslnou zprávu o nesmyslné koncentraci 50 UA generálů :rofl::rofl::rofl: . Avšak neuveduo ani jedno jméno . Není ti to podezřelý ??? Používej aspoň trochu tu svoji dutou prokremelskou kebuli jo ?

ROBO

19. 06. 2022, 21:41

- Gennadij Burbulis (motor privatizace a obnovy průmyslu)
- Alexej Ogarev (šéf koncernu Rosvooruženie - zbrojní gigant)
- Lev Sockov (známý sovietský špión)

Čo mají tito 3 muži společné?
Všichni sloužili nejdříve Putlerovi aby se z nich posléze stali jeho kritici .
A též všichni tento týden záhadně zahynuli tenhle tejden

A tyhle mafiánsko-diktátorský srač..... y tady vlastizrádce Mrdin23 glorifikuje - fakt zrůda

novota

19. 06. 2022, 21:39

Copak se stalo včera dopoledne u Dněpropetrovska pomocí kalibrů nového typu s delším doletem. Zprávu nepřímo potvrdil i šéf Dněpropetrovska, že došlo k velkým ztrátám a můj kolega Igor u ukrajinského štábu. Prakticky došlo ke zničeno velení Jižního sektoru Nikolajev, Záporoží, Cherson.
https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/ministerstvo-obrany-rf-oznamilo-zniceni-50-generalu-a-dustojniku-ozbrojenych-sil-ukrajiny-jednou-ranou/ O tomto útoku mluví i německý tisk.
A UK letadel je k dnešku sestřeleno 207.

ROBO

19. 06. 2022, 21:36

Opět jeden z ruSSkých denacifikátorů chudákm padl do zajetí :slight_smile:
https://twitter.com/golub/status/1538579778890088449
Typický obraz ruSSký armády a důvod proč se jim tak skvěle daří na desetinásobně slabším protivníkovi :smiley:

Veritas vincit

19. 06. 2022, 19:19

Rusomil23
Co bych s  tebou měl asi jiného řešit, než pravdu a lež?
V prvním příspěvku píšu věcně, podle svých zkušeností.
Přece s tebou pod článkem o ukrajinské PVO nebudu řešit tvé oblíbené téma, výzbroj AČR. :slight_smile:
Podle mě, by měla být ovšem čistě z USA, nebo kooperovaná s USA. Nic víc a nic méně.
Co nejdál od ruského šuntu a dalších balastů. Minimálně podobná výzbroji například Švýcarska.

Druhý věnuji tobě protože si to zasloužíš, slovanský svazáku :smile::
Rusomil23 - "To je přesně ono svazáku. Ve skutečnosti ti jde jen o urážky druhých."
*
Ty jsi klasický příklad slovanského chytrolína, který nikdy nepochopil staré české přísloví:
"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá." :slight_smile:

Zdeněk

19. 06. 2022, 18:35

A vysvětlíš nám martinku to nekorektní jednání, teda kromě toho, že te nikdo nemá rád a každý se do tebe naváží, že jo ... třeba by jsi sem mohl zase hodit tu analýzu ekonomické situace Ukrajiny, jak ti z ní vypadly zcela náhodou některé věty a rok publikování 2016 ...

Slavoslav

19. 06. 2022, 18:34

Martinko
Neklam, žiadne zdroje v tvojich príspevkoch nebývajú. Ty proste niečo tvrdíš a keď sa to ako vždy ukáže ako kolosálna hlúposť tak tvrdíš, že si len citoval a ty s tým inak nič nemáš.
Čo je klamstvo, lebo v slušnej spoločnosti sa citácie zvyknú označiť a uvedie sa autor.

Martin23

19. 06. 2022, 18:32

Kadliku, špatně čteš. Mne vynech a můžeš sem dát z toho množství svých příspěvků v této diskuzi ty, za které by ses nestyděl?

Stačí dva nebo tři.

Kde řešíš něco jiného než jiné diskutéry.

Martin23

19. 06. 2022, 18:29

Bombero


Měl jsem k tomu, co jsem nakopíroval ještě celkem dlouhé povídání, ale omylem jsem to smázl. Již to dál znovu psát nebudu.

Tys totiž na mne původně zaútočil kvůli úplně něčemu jinému (již jsem to zmínil). Ty tři dny to byl právě výrok toho US generála v kongresu.

Tenhle třikrát okopírovaný příspěvek, který jsem skutečně napsal a  nijak se tím netajím, používáš jenom k zakrytí toho svého naprosto nekorektního jednání.


bombero 27. 05. 2022

Ještě předminulý měsíc zde martin23 hlásal, žerussko obsadí ukrajinu do 3 dnů, že je ukrajina před krachem a podobné nesmysly.nikdo nepopírá, že bez zbraní ze západu by ukrajina byla dávno KO. Ale zatím si díky tomu 4x menší armáda celkem masivně likviduje russkou techniku. Nevím, jestli se v tom případě dá považovat za úspěch, když se russák musel stáhnout ze všech míst a nacpat je do jednoho místa. A jak je na tom dobře ukazují letci v důchodu a nasazení T62

To byl totiž ten důvod toho sporu. Ty jsi opět naprosto zbaběle a záměrně použil úplně jiný příspěvek.

Již minimálně dvakrát jsem ti to vyvrátil a ty to zkoušíš pořád znovu.

Odporné praktiky. Kadliku, nemáš ten správný někde uložený?

V týdnu si najdu čas a dám ho semí. Byly to citované názory US generálů včetně zdrojů.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 18:19

Rusomil23
"Kadliku, mrkni na mé první 4 příspěvky v této diskuzi, než jste mne začali tepat a pak mi řekni, které své třebas je tři dal jako ty, za které by ses tady nestyděl?"
*
V prvním jsi psal mimo téma článku o T-72 atd...
Ve druhém a třetím příspěvku se věnuješ "Boda" a "Zdeněk".
Ani ve čtvrtém příspěvku se nevěnuješ plně tématu z článku.
Nebyl jsem od začátku.
Článek jsem si přečetl se zájmem. V podstatě s ním spouhlasím.
Až na pár technických nesrovnalostí, jakou je například věta:
"Navzdory tomu, že Rusko má jedno z největších a technologicky nejsofistikovanějších vzdušných sil na světě, nedokázalo vytvořit a udržet vzdušnou převahu proti výrazně slabšímu a zastaralejšímu letectvu Ukrajiny."
Rusko je nedůvěryhodná Potěmkinova vesnice a za tím si stojí.
Stejně, jako za ostatními svými názory.

Bum

19. 06. 2022, 18:17

Martin23

Hmmm....Tak jsem si dohledal to video pilota, "dodging" SAM's. Nejak se mi tam pripletl S-300 system, o tom nic nepsali, nevim kde jsem na to prisel.Omluvou mi snad muze byt ze jsem to videl uz peknych par let tomu.... Nicmene sest SAM dokazal vymanevrovat, to je dobry vykon.
https://www.youtube.com/watch?v=2uh4yMAx2UA

slavoslav

19. 06. 2022, 18:13

Do angličtiny preložený ruský/separatistický blogger, ktorý má priamy prístup k situácii na fronte a jeho názor na ruskú propagandu ktorú naši Z tkari žerú bez akéhokoľvek spochybnenia
https://twitter.com/mdmitri91/status/1538461501027192832?t=_lGdd-8J_rhja0m2p3VhCA&s=19

bombero

19. 06. 2022, 18:04

N23- mám vás také označit za fízla, co si ukládá mé příspěvky?Stejně, jako jste napadl ostatní vy?Jinak nějak nechápu, proč sem znova kopírujete jednu z mojich předešlých reakcí kdy jsem vyvracel vaše tvrzení,že to nebyl váš názor. Tedy kromě zaplevelení diskuze

Martin23

19. 06. 2022, 17:55

Kadliku, mrkni na mé první 4 příspěvky v této diskuzi, než jste mne začali tepat a pak mi řekni, které své třebas je tři dal jako ty, za které by ses tady nestyděl?

Zdeněk

19. 06. 2022, 17:41

mám pro tebe překvapení:
verze skupiny S-300V jsou určeny pro pozemní vojsko ("Vojskovoja")

Na rozdíl od předchozích verzí S-300P jsou komponenty systému S-300V (kód NATO SA-12 Gladiator/Giant) umístěny na pásovém vozidlu s hrubou hmotností 47 tun. Systém je určený pro obranu prvosledových, druhosledových a týlových jednotek před taktickými řízenými střelami, letadly a vrtulníky. Systém je schopen ničit taktické balistické střely na maximální vzdálenost 40 km a letadla na vzdálenost 100 km. Výškový dosah proti letadlům je do 30 km a proti BS 28 km. Systém je schopen vést boj proti 24 cílům současně a navádět až 2 protiletadlové rakety najednou. (wiki)
chápeš tedy co znamená přesun do blízkosti fronty?

Bum

19. 06. 2022, 17:37

"Jiri Drapal
19. 06. 2022
A v cem presne jsou Ukrajinci tak uspesni?"
Rekl bych v tom, ze udajne druha nejsilnejsi armada na svete nedokazala za ctyri mesice znicit udajne zaostalou, drogari a nacisty vedenou ukrajinskou armadu? Myslim ze to vse neni ani tak o schopnostech ukrajinske armady jako o neschopnosti armady ruske. A to pouzivaji, jak jste i vy zminoval vse co maji k niceni vsech cilu, vcetne tech civilnich. To jestli zabili nejake generaly bych jeste nechal ulezet,Rusko lhalo o mnoha svych "uspesich". I pokud ano, nevim jestli to vyrovna skore umrti ruskych generalu, ktera jsou overena, natoz tech neoverenych. Zatim co Rusko ukazalo, je schopnost nicit mesta, to je asi jedine, co jim v teto valce jde slusne, jinak nic moc.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 17:31

Jiri Drapal
"Ja si nic vymyslet nemusim. Cela baterie s300v totiz byla v lysycansku vyfocena pri deployi."
*
Jedna paní u sámošky povídala, že přivezou chleba a housky... :laughing:

Jiri Drapal

19. 06. 2022, 17:24

Ja si nic vymyslet nemusim. Cela baterie s300v totiz byla v lysycansku vyfocena pri deployi.

Ale.vy jste tady ciste zamestnani jen urazkama a napadanim tak nemate ocividne cas sledovat udalosti na Ukrajine

Veritas vincit

19. 06. 2022, 17:18

Rusomil23
"O tom totiž kdysi byly tyhle diskuze, než jsi sem přišel a naprosto jsi je rozdrbal a z lidí, kteří zde před pár lety tady diskutovali tady nezbyl prakticky nikdo.
I proto sis ostatně změnil profilové jméno. A pravděpodobně tady ve skupině provádíte i jiné kejkle."
*
Diskuse na tomto webu byly původně o technice, což mě naprosto vyhovuje a baví.
Než sem přitáhli pologramotní rusoslovanští věrozvěstové s technicky dutýma hlavičkama jako ty. Ty o technice nic nevíš a tak sem neustále cpeš ten svůj populistický balast technicky i mentálně zaostalého Ruska. :slight_smile:
Nick jsem si změnil proto, že můj původní zablokoval člověk, který neunesl pravdu.
Tedy, že bunkry z první republiky jsou dostavovány dutými cihlami, jako je například ten pěchotní srub U cihelny v Králikách. Což jsem viděl na vlastní oči. :slight_smile:
Ty to samozřejmě dobře víš, jenom nějak potřebuješ naředit ty své prolhané fekálie, který jsi tady za celý den nahromadil. :slight_smile:
Dnes je v podstatě jedno, jestli mě někdo smaže profil.
Rusko nasedlo do tobogánu na smetiště dějin a já jsem spokojený. Ruské hlouposti, lenosti a neumětelství bude o pořádný kus ve světě méně. Rusáci mají na dalších 100 let vystaráno, jako agresivní pakáž, která není schopná ani vlastní zemi dostat z morální bídy a středověku. :laughing:

Martin23

19. 06. 2022, 17:14

Naposledy jsi to bombero napsal takle:

bombero
27. 05. 2022

M23- at si každý udělá obrázek o tom, jaký jste lhář ve prospěch agresivního russka.článek AS21- kandidát na nové bvp. Možná, že jsem normální ubožák, ale vy jste určitě MORÁLNÍ ubožák. V příspěvku o nějaké citaci ani slovo,koment z vašeho pohledu. Ani se nedokážete postavit za to, co jste napsal. jen samé dodatečné okecávání. A ted kompletní citace(odstavec uprostřed ono tvrzení)

"Že Rusko vtrhne na Ukrajinu, o tom bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy USA odpověděly záporně na ruské požadavky.
To, jak si západ neuvědomuje své chyby posledních 30 let, které nás dovedly až sem, to mi hlava nebere. Dokonce Biden dnes hovořil o tom, jak agresor nemůže uspět při napadání jiných zemí (pravděpodobně vlastní zkušenost). To je přeci taková drzost.
Jen v Evropě USA udělaly tyto chyby:a) oklamaly Rusko při rozšiřování NATO, po rozpadu SSSR a zániku VS nemělo dále NATO vůbec pokračovat jako vojenská organizace.

b) války na Balkáně
c) protiústavní puč na Ukrajině a protiteroristická akce trvající 7 let.
A teď krátce k tomu, co teď sledujeme.

Ukrajinců mi bylo a je líto od roku 2014, protože se dostali do geopolitických her a na Ukrajině vládnou nacizoidní elementy.
No a současná vojenská akce Ruska - na ní je vidět, jak je efektivní, jak moderně Rusko zasahuje a dnes ráno již bojuje na předměstí Kyjeva.
Ale zásadní v této akci není kvalitativní a kvantitativní převaha ruských ozbrojených sil.

Tím zásadním je to, co západ celou dobu snažil tajit.
Že na východní Ukrajině nejsou proruští lidé, ale že tam jsou Rusové, kteří byli 7 let obětí genocidy.
Proto také RA východní a jižní Ukrajinou prolétla, protože tam mají většinovou podpodu tamního obyvatelstva.
Rusové první den zničili strategické cíle, obešli ukrajinskou armádu a míří ke Kyjevu. UK armádu na východe teď budou zaměstnávat povstalci.
Do pondělí je hotovo.


A je také zajímavé, jak západ Ukrajinu hodil přes palubu. Nejdříve Ukrajinu vyhecují proti Rusku a pak nic.
Sankce, to je komedie. Zase jen kecičky o jednotě, protesty, okázalé a demonstrativní projevy.
Například naše granáty darované Ukrajině na Ukrajinu ani nedojdou. Jsou pořád v ČR.
Dnes jsem již zaslechl, že se chystá velká dohoda mezi Ruskem a USA."

minimálně 10 lží v jednom příspěvku, které se nádherně ukázaly s odstupem času

https://www.armyweb.cz/clanek/usa-zvazuji-dodani-protilodnich-strel-na-ukrajinu?utm_medium=sekce-z-internetu&utm_source=www.seznam.cz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A před tím to bylo takle:

Že Rusko vtrhne na Ukrajinu, o tom bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy USA odpověděly záporně na ruské požadavky.

To, jak si západ neuvědomuje své chyby posledních 30 let, které nás dovedly až sem, to mi hlava nebere. Dokonce Biden dnes hovořil o tom, jak agresor nemůže uspět při napadání jiných zemí (pravděpodobně vlastní zkušenost). To je přeci taková drzost.

Jen v Evropě USA udělaly tyto chyby:
a) oklamaly Rusko při rozšiřování NATO, po rozpadu SSSR a zániku VS nemělo dále NATO vůbec pokračovat jako vojenská organizace.
b) války na Balkáně
c) protiústavní puč na Ukrajině a protiteroristická akce trvající 7 let.

A teď krátce k tomu, co teď sledujeme.
Ukrajinců mi bylo a je líto od roku 2014, protože se dostali do geopolitických her a na Ukrajině vládnou nacizoidní elementy.

No a současná vojenská akce Ruska - na ní je vidět, jak je efektivní, jak moderně Rusko zasahuje a dnes ráno již bojuje na předměstí Kyjeva.

Ale zásadní v této akci není kvalitativní a kvantitativní převaha ruských ozbrojených sil.
Tím zásadním je to, co západ celou dobu snažil tajit.
Že na východní Ukrajině nejsou proruští lidé, ale že tam jsou Rusové, kteří byli 7 let obětí genocidy.
Proto také RA východní a jižní Ukrajinou prolétla, protože tam mají většinovou podpodu tamního obyvatelstva.
Rusové první den zničili strategické cíle, obešli ukrajinskou armádu a míří ke Kyjevu. UK armádu na východe teď budou zaměstnávat povstalci.
Do pondělí je hotovo.

A je také zajímavé, jak západ Ukrajinu hodil přes palubu. Nejdříve Ukrajinu vyhecují proti Rusku a pak nic.
Sankce, to je komedie. Zase jen kecičky o jednotě, protesty, okázalé a demonstrativní projevy.
Například naše granáty darované Ukrajině na Ukrajinu ani nedojdou. Jsou pořád v ČR.

Dnes jsem již zaslechl, že se chystá velká dohoda mezi Ruskem a USA.

https://www.armyweb.cz/clanek/as21-redback-kandidat-na-misto-noveho-bvp-americke-armady

NATO!

19. 06. 2022, 17:09

Opět tě liskaj, martinku anal ytiku. Ze ty seš henten masochista-:(

Veritas vincit

19. 06. 2022, 17:02

"Mawer: Kdyby Putin zemřel, válka je u konce. Nebýt jaderných zbraní, Západ by zasáhl"
https://magazin.aktualne.cz/mawer-kdyby-putin-zemrel-valka-je-u-konce-nebyt-jadernych-zb/r~f4b3a3b0ec0f11eca873ac1f6b220ee8/

Martin23

19. 06. 2022, 17:00

Jo a Kadliku, když už je můj tok úvah tak nezapomenutelný, že si je ukládáš, můžeš jednou místo těch hromad osobních invektiv, které očividně není potřeba ukládat, vytvořit jednu svoji úvahu na jakékoliv téma?

O tom totiž kdysi byly tyhle diskuze, než jsi sem přišel a naprosto jsi je rozdrbal a z lidí, kteří zde před pár lety tady diskutovali tady nezbyl prakticky nikdo.

I proto sis ostatně změnil profilové jméno. A pravděpodobně tady ve skupině provádíte i jiné kejkle.

bombero

19. 06. 2022, 16:59

N23-tak vám to sem dám po 4 a naposled.Dotyčné tvrzení jsem oddělil prázdnými řádky, jinak jsem nevynechal ani písmenko


"Že Rusko vtrhne na Ukrajinu, o tom bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy USA odpověděly záporně na ruské požadavky.To, jak si západ neuvědomuje své chyby posledních 30 let, které nás dovedly až sem, to mi hlava nebere. Dokonce Biden dnes hovořil o tom, jak agresor nemůže uspět při napadání jiných zemí (pravděpodobně vlastní zkušenost). To je přeci taková drzost.Jen v Evropě USA udělaly tyto chyby:a) oklamaly Rusko při rozšiřování NATO, po rozpadu SSSR a zániku VS nemělo dále NATO vůbec pokračovat jako vojenská organizace.b) války na Balkáněc) protiústavní puč na Ukrajině a protiteroristická akce trvající 7 let.A teď krátce k tomu, co teď sledujeme.Ukrajinců mi bylo a je líto od roku 2014, protože se dostali do geopolitických her a na Ukrajině vládnou nacizoidní elementy.No a současná vojenská akce Ruska - na ní je vidět, jak je efektivní, jak moderně Rusko zasahuje a dnes ráno již bojuje na předměstí Kyjeva.Ale zásadní v této akci není kvalitativní a kvantitativní převaha ruských ozbrojených sil.Tím zásadním je to, co západ celou dobu snažil tajit.Že na východní Ukrajině nejsou proruští lidé, ale že tam jsou Rusové, kteří byli 7 let obětí genocidy.Proto také RA východní a jižní Ukrajinou prolétla, protože tam mají většinovou podpodu tamního obyvatelstva.

Rusové první den zničili strategické cíle, obešli ukrajinskou armádu a míří ke Kyjevu. UK armádu na východe teď budou zaměstnávat povstalci.
Do pondělí je hotovo.

A je také zajímavé, jak západ Ukrajinu hodil přes palubu. Nejdříve Ukrajinu vyhecují proti Rusku a pak nic.
Sankce, to je komedie. Zase jen kecičky o jednotě, protesty, okázalé a demonstrativní projevy.
Například naše granáty darované Ukrajině na Ukrajinu ani nedojdou. Jsou pořád v ČR.Dnes jsem již zaslechl, že se chystá velká dohoda mezi Ruskem a USA."

z celého vašeho příspěvku píšete jen o jedné věci, že jste to někde slyšel...

Zdeněk

19. 06. 2022, 16:52

Martinku já souhlasím, nechat si vykleštit elitní jednotky během prvního týdne, to rozhodne...

Martin23

19. 06. 2022, 16:48

Kadliku, kdybys měl trochu soudnosti v těle a mrkl se, jak se zde prvně vyjevil ten tvůj partner ROBO, tak bys nikdy tu blbost, že bych se mu já měl omlouvat, neřekl.
Nemám ostatně zač.

Že jste svazáci, co ukazujete denně a i dnes, jak se jako smečka vrháte na jiné názory.
Že jste fízlové, co si ukládají diskuze, to je celkem novinka, přestože ne překvapivá.

A vulgárnosti nepoužívám ve svém slovníku.

Martin23

19. 06. 2022, 16:43

Kadliku, že jsi fízl, za to se nemusíš stydět. Ostatně vám to dala za úkol strana a vláda.

Bombero to už jsme tady řešili 3 krát. Já to hledat nebudu. Zeptej se Kadlika, ten si všechno ukládá a evidentně není sám. Obsahem byl US generál v kongresu, který varoval, že do tří dnů Rusové v Kyjevě, další odstavec byl o  pojednání dvou US generálů, jakou mají Rusové převahu v dělostřelectvu (odkaz na Armádní noviny). Já k tomu přidal větu, že do pondělí bude hotovo - toto jsem zveřejnil původně na Novinkách (než mi poručili abych jim ofotil OP nebo výpis z účtu a když jsem odmítl, tak mne blokli z důvodu, že jsem porušoval smluvní podmínky. Ale roky jim to nevadilo. Tak hlavně, že mi nechali e-mail.) a pak jsem to okopíroval sem.

A tu svoji větu jsem pak patřičně vysvětlil a přes 116 dní trvající žvanění o ukrajinském vítězství prostě trvám na tom, že o výsledku celé války či invaze bylo rozhodnuto první týden bojů. Teď už je to jen čekání co Ukrajině, respektive západu dojde dřív.

A přitom budu stále trvat na tom, že Západ se měl s Ruskem od roku 1991 prostě domluvit v jakém režimu východní Evropa bude fungovat. Neudělal to a místo toho dostal NATO na hranice s RF.

Tohle je výsledek 30 leté expanze na východ. A tohle jsem již také několikrát říkal, že mám velkou obavu, že teď se 30 let bude kyvadlo vychylovat na druhou stranu.

Zdeněk

19. 06. 2022, 16:42

VV s tím S300v to může být pravda, i když zdrojem je Techsvet, ovšem jestli je to projev zoufalství, jak naznačuje novota vulgo Jiri Drapal (psaný projev a duch díla se nedá jen tak napodobit), to je věc druhá...

Mark

19. 06. 2022, 16:33

Martin23
Víš, ono je ten problém, že ty jsi tady už tak trochu za takovou "celebritu". Samozřejmě, že v tom smyslu jako taková Baba Vanga v kalhotách a někteří diskutující a já se musím přiznat, že já taky, jsme jak to napsat...., tak trochu v údivu z tvého věštění. No a někteří se ani netajili tím, že tvé věštby si začali i ukládat, aby potom v době vykonání věštby, ti dali za pravdu...., anebo ti peskovali, že ti věřili, že jsi je zklamal , pamatuj, že tvůj fanclub ti věří, co by se asi dělo, kdyby jsi ztratil jejích důvěru díky popírání vlastních věšteb.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 16:12

Jiri Drapal
"Jen pro zajimavost minuly tyden uz zoufali Ukrajinci presunuli s300v do lysycanku... A nic to nezmenilo Ruska letadla si tam litaj jak chtej a Ukrajincum se nepovedel za ten tyden nad lysycanskem ani jeden sestrel."
*
A to sis teď v návalu zoufalství vymyslel, nebo čerpáš z nějakých ověřených zdrojů? :slight_smile:

bombero

19. 06. 2022, 16:10

N23-je zajimavé, že v tom příspěvku se o žádným generálovi nezminujete a prezentoval jste to jako vlastní názor. Několikrát jsem vám to sem už dával, ale vy pořád lžete jako malý kluk
a s tou pamětí to nebude tak slavné, když si nepamatujete, že v tom vlákně jste to obhajoval a jedna z vašich odpovědí byla "Ale pro tebe to upřesním. Do měsíce se na Ukrajině přestane bojovat."Ale hlvně jste tvrdil to o zelenským

Veritas vincit

19. 06. 2022, 16:09

Rusomil23
" jako fakt mne zaujalo, jaký o mně máte přehled. Za tu chvíli projít měsíc článků, to fakt klobouk dolů. To je slušně vychytaný fízlování.
To snad ani nemůže být náhoda hoši. Hoši to bylo za 5 minut a všichni tři."
*
Tvé nejhloupější výroky si ukládám z jednoduchého důvodu.
Často a rád tady lžeš.
Ten tvůj tok "úvah" z 28.5.2022 je prostě nezapomenutelný a bude se ještě hodit.
Asi nikdo nečekal, že by ses na svém nízkém stupínku inteligence a vzdělání byl například schopen ROBOvi za své urážky a lhaní omluvit. :slight_smile:
Jsi jenom Rusák v ČR a podobně i skončíš.
Kromě prázných dutin pod kulichem ti nikdo nebude věřit a brát tě vážně. :slight_smile:
Měl jsem známého, který obhajuje Rusáky a ruskou politiku stejně jako ty.
Od února jsem ho viděl z auta několikrát jít po chodníku.
Už chodí na pivo sám, nikdo si k němu nepřisedne ("práskla" servírka) a myslím si, že mu to už vydrží až do smrti. :slight_smile:

ROBO

19. 06. 2022, 16:05

Martin23
Stejně tak nemám absolutně žádnou výčitku, že jsem si nevzpoměl na banální větu, že Zelenskému zbývá pár dní života. A to mám fakt jako slušnou paměť
-------------------------------------------------------------------------
Pronést takovouhle mega lež a pak lživě tvrdit že si po pár tejdnech nevzpomínáš i když si tomu musel nepochybně věnovat značnej čas , abys jí vyzdrojoval a nejenom tupě a nesmyslně neplácnul , dokazuje jedině dvě věci :
1) Buď seš notorickej těžce ale fakt těžce psychicky nemocnej ultralhář .
2) Nebo tvoje - tebou lživě vychvalovaná - paměť , stojí opravdu zajedno neuvěřitelně obrovský ale fakkt hovn.........o . Vyber si sám . Třetí možnost neexistuje .

Jinak kdybys nebyl absolutní technickej a technologickej analfabet , tak bys věděl , že najít pár tejdnů starou myšlenku , není v době v 21stol. , Googlu a tlačítka F3 žádnej problém ani pro mémě inteligentního jednotlivce . Ale buď v klidu - inteligence - to se tebe rozhodně netejká .
Stačí když mi jenom tahle tvoje pravidelná ultra dementost zůstane v mysli . Mysl - to se tě taky netejká , proto nechápeš zdejší reakci .

Jiri Drapal

19. 06. 2022, 16:03

Proboha ale neco jineho je vyhodit most na fronte nez kdyz mi znici nepritel letecky strategickej most pres kterej mi frci munice a jak budu 4 dny nez to opravi bez naboju a jidla. To ma byt jako nejaka utecha pro ty ukrajinsky pesaky? Hey Rusove nam shodili most 4 dny se k vam ne dostane vlak s municni ale budete v pohode zatim jsme si znicili tech most vic :laughing:


Clanek je taky zavadejici. Ukrajina uz tb2 drony skoro neoperuje vetsina byla sestrelena a zbytek si setri drony jsou pomaly a Ruska pvo prilis silna na jejich nasazeni. Zato na su 25 strilej I 15 stingeru za akci a stejne ho netrefej.

Jen pro zajimavost minuly tyden uz zoufali Ukrajinci presunuli s300v do lysycanku... A nic to nezmenilo Ruska letadla si tam litaj jak chtej a Ukrajincum se nepovedel za ten tyden nad lysycanskem ani jeden sestrel.

Zdeněk

19. 06. 2022, 16:01

Bombero, neruš. Martovi dorazil na pomoc kamarád. Tak jsem zvědavý jak to dopadne...

Martin23

19. 06. 2022, 16:00

bombero
1. Tak ty jsi výjimka. Ty skutečně nepokrytě lžeš, protože mi neustále vkládáš do úst názor US generála z roku 2018, kterým v kongresu vyvolal potřebu zintenzivnit pomoc UA. a to jsem ti tady celkem 3 krát kopíroval a nadále tak činit nebudu.

2. Toho 27.05. jsem skutečně mluvil o měsíci. Za tím si stojím. To byl můj názor v rekaci na proslov Kissingera a jestli to bude za měsíce dva, nebudu to považovat za mylný názor.

bombero

19. 06. 2022, 15:59

jiří drápal-ano, russ, co chce,tak ukrajincům zničí. Třeba letectvo už 3x a tanky 2x....škoda jen, že ty superpřesný rakety většinou ničí školy, sporoviště,nemocnice...
A ten letecký zázrak su57 tam radši nepošle vůbec, aby mu ho náhodou nesundali a nezjistilo se pak, jaká je to navoněná bída

Martin23

19. 06. 2022, 15:56

Jiri Drapal
Já vaše závěry nerozporuji.
Jen upozorňuji, že prostě Ukrajinci mají na triku více zničených svých mostů.

bombero

19. 06. 2022, 15:52

N23- vyjimečně vám musím dát zapravdu. Zelenského přes léto opravdu nic dobrého nečeká. Dokud budou russáci vraždit na ukrajině, tak ne.
Pak máte pravdu, o měsíci do konce války jste nic nepsal. Psal jste myslím ve štvrtek, že do pondělí je hotovo, že russ ukrajince převálcuje.Stejně tak, že ukrajincům usa žádné zbraně nedodají a naše náboje neopustí území republiky.
Jen jsem troch zmatený, co si tedy mám představit pod tím, že zelenského do pár dní zlikvidují vlastní lidi
A člověk nemusí být fízl u někoho, kdo píše stylem co příspěvek, to lež. Ale nejspíš podle sebe soudíte ostatní. Viděl bych vás na postup jiskra-pionýr- svazák-kandidát-člen ksč-stb, moýná i kgb...A ve finále jste skončil jako obhájce a adorant nacistů....

Jiri Drapal

19. 06. 2022, 15:51

A tak nejak nechapu v cem je ukrajinska pvo tak uspesna kdyz vsechny strategicky cile ktery chtej Rusove znicit znici.

Jiri Drapal

19. 06. 2022, 15:51

Aha hlavne ty na zapadni Ukrajine a u Odesy a ty zeelznicni a silnicni tunely u hranic ze :laughing::v:

Nikdo se tu nebavi o mostech na fronte. Rusove pravidelne ze vzduchu bouchaj Mosty na zasobovacich trasach.

Martin23

19. 06. 2022, 15:47

Jiri Drapal
Většinu mostů si Ukrajinci vyhodili sami.

Martin23

19. 06. 2022, 15:46

ROBO

To je věc inteligence, zejména té sociální.
Pakliže tady diskutujeme a dáváme k dobrému své názory a hodnotící soudy, vždy tak činíme na základě určitých informací.

Pokud se člověk splete, je pouze výrazem tuposti, z toho dělat LEŽ. To je prostě přirozená věc.

Když tady jeden z vašich mluvil o S 300 v Iráku v roce 2003, tak ho také nebudu obviňovat ze lži. Plést se je přirozené a pleteme se všichni.

Stejně tak nemám absolutně žádnou výčitku, že jsem si nevzpoměl na banální větu, že Zelenskému zbývá pár dní života. A to mám fakt jako slušnou paměť.

Přitom jsem ale bytostně přesvědčen, že se nepletu. Že skutečně Zelenského konec nebude hezký a nebude to trvat dlouho.

PS. Tak nějak si neuvědomuju, že bychom spolu o této věci dříve debatovali? Už tak tady bývám déle než by bylo vhodné, zrovna jako dnes, takže neprocházím zpětně diskuze.

Jiri Drapal

19. 06. 2022, 15:46

A v cem presne jsou Ukrajinci tak uspesni?

Palivova depa a municni sklady maj vybombardovany.

Mosty jim Rusove odstreluji kdy potrebuji.

Jednotky na fronte denne napadaji bonbardery a vrtulniky.

Zeleznicni stance jsou stale pod utokem, rozvodna sit trafer je znicena.

A Ted jim trefili I armadni stab na donbase umrelo nekolik ukr Generalu. Tak v cem ukrajinska pvo je uspesna? :smile::smile::v:

Martin23

19. 06. 2022, 15:36

ROBO, Kadlik, NATO!

- jako fakt mne zaujalo, jaký o mně máte přehled. Za tu chvíli projít měsíc článků, to fakt klobouk dolů. To je slušně vychytaný fízlování.
To snad ani nemůže být náhoda hoši. Hoši to bylo za 5 minut a všichni tři.

Ale když už jsme u toho, tak já o smrti Zelenského nic neřekl. Já pouze tvrdil, že mu zbývá pár dní života a to si dovolím predikovat dál.

Stejně tak bych si vyprosil, abyste mi zde říkali, že přesně do měsíce neskončila válka.
Ono stačí, že západní politici za poslední týden v pomoci Ukrajině skutečně významně zvlažněli.

Už to prostě začalo, Kissingerace Ukrajiny je tu.

Takže svazáci a fízlové, já vám tím chtěl říct - jak toho 27.5., tak dnes, že Západ velmi brzo ve vztahu k Ukrajině změní názor, a že Zelenského během léta nic dobrého nečeká.

Zdeněk

19. 06. 2022, 15:17

Proč hned lhář, pouze učedník svého mistra Lorda Helmy.

https://www.forum24.cz/rusko-se-podle-lavrova-nestydi-ukazat-jake-je-my-o-to-ale-nestojime/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=762960&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

ROBO

19. 06. 2022, 15:13

Martin23
Ty ubožáku co to tady zase lžeš a otáčíš téma ma jiný lži .
Uznej že si 27.5. a dneska , ohledně Zelenskyho opět sprostě lhal .
A nechovej se ruSSáku zbaběle jako malej parchant co trapně obrací téma o svýho průšvihu

Veritas vincit

19. 06. 2022, 15:12

Rusomil23
"PS. A co se týče teoritického střetu F 35 a schopností S 400, tak si uvědomte, že i když jde asi o nejlepší PVO současnosti, tak pokud střílíte na letadlo 300 km daleko, tak je hodně málo pravděpodobné, že vám prostě neuletí mimo dosah rakety."
*
Právě jsi odhalil slabinu ruské propagandy.
Systémům Sx00 je na ho*no dosah stovek kilometrů... :laughing:

Martin23

19. 06. 2022, 15:06

Václav

A s čím přesně máte problém?
Rusko s Izralem vzájemně komunikuje a neútočí na sebe.Proč jsem stručně vysvětlil. Prostě jim vyhovuje, když se respektují.

F 35 byly pravděpodobně bojově nasazeny nad Bejrutem a pak jednou při útoku na iránskou vojenskou infrastrukturu na jihu Sýrie. Izrael sám uvedl pouze stručně že šlo o oblast Blízkého východu. S tím ruská S 400 neměla nic společného.

Jenom jsem tím tedy chtěl předřečníkovi naznačit, že ani Izrael nepustil F 35 do nějaké vážnější akce.

PS. A co se týče teoritického střetu F 35 a schopností S 400, tak si uvědomte, že i když jde asi o nejlepší PVO současnosti, tak pokud střílíte na letadlo 300 km daleko, tak je hodně málo pravděpodobné, že vám prostě neuletí mimo dosah rakety. Ale jak říkám, Rusové a Izrael proti sobě nestřílí.

ROBO

19. 06. 2022, 15:03

Martin23

Nikdy jsem ohledně smrti Zelenského nic netvrdil.
--------------------------------------------------------------------
Ty seš fakt ubohej , absolutně bezpáteřní prolhanej bolševickej lhář . Nevěřím že seš tak totálně dementní teď tady prokazatelně lžeš ubohá hnído

Tak si lehce najdi tuhle jednu z mnoha lží v článku a komentáři :

Armyweb -27. 05. 2022
"Ruský novinář prozradil pozici těžkého samohybného minometu, ukrajinská reakce přišla zanedlouho"

cituji:
"Zakončím to tím, že Zelenskému zbývá pár dní života. Právě ty ukrajinské nacionální frakce se o něj postarají."

:joy::joy::joy:Tak co ty prolhaná kremelská hído ???

Slavoslav

19. 06. 2022, 14:53

Martinko

ja len tolko, ze uz si tu zapadnych "odbornnikov" citoval a aj vtedy si dopadol za chuja tak ci neprehodnotis vyber svojich zdrojov. Vies ako, confirmation bias je v tvojom pripade prilis ocividny ty vyhodnocovac informacii z oboch stran

Veritas vincit

19. 06. 2022, 14:48

Rusomil23
"Další svazák v akci a jeho urážlivé entrée.
Nikdy jsem ohledně smrti Zelenského nic netvrdil."
*
Takhle bežně lže genetický Slovan a Rus. :joy:
Kdo se nechce unavovat, poslední věta. :slight_smile:

Diskuse - článek: "Ruský novinář prozradil pozici těžkého samohybného minometu, ukrajinská reakce přišla zanedlouho"
https://www.armyweb.cz/clanek/rusky-novinar-prozradil-pozici-tezkeho-samohybneho-minometu-ukrajinska-reakce-prisla-zanedlouho#comments

Martin23 - 28. 05. 2022
No takže po posledních třech docela zásadních dnech asi tolik.

Ukrajina na východ od Dněpru ruská.
Ukrajina na západ polská.
Otázkou bude, co s jihem? Kdyby ji měli dostat Poláci, bylo by to asi hodně drahé.
Ale v každém případě Ukrajina jako stát končí.

Dále je velmi pravděpodobný rozpad EU. Nová EU bude Evropa na západ od nás včetně Rakouska.
Východní část EU - Pobaltí, Polsko, ČR, SR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, bude v nové mezinárodní unii. Hovoří se i o Turecku.
Geopoliticky budeme koloniemi USA a VB.

Stejně tak se rozpadne NATO, kdy nové NATO budou USA, VB, Austrálie, Japonsko, Kanada + kolonie a země západní a jižní Evropy budou mít novou bezpečnostní unii států nové EU.

Ostatně tohle, co US globální elity zveřejnily, jsem já říkal již před cca půl rokem. Proto mne i celkem překvapilo, že došlo na válku.
Ale i to se dá celkem zřetelně vysvětlit.
Cílem západních elit bylo, aby východní část Ukrajiny padla do ruských rukou totálně zničená, což se povedlo. Ostatní věci se západu vůbec nepovedly.

Takže podle mne bude nejpozději do měsíce konec. Spíš dříve.

Zakončím to tím, že Zelenskému zbývá pár dní života. Právě ty ukrajinské nacionální frakce se o něj postarají.

ROBO

19. 06. 2022, 14:47

Marti23
F 35 je v podstatě pouze útočnou zbraní USA proti RF a Číně. Tam dává smysl. Jinde to má význam asi jako když budete jezdit sporťákem za 3 mega pro nákupy do supermárketu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Pochop , ale sporťák F-35 nebyl postavený na nákupy v supermarketu . I když je v pohodě zvládne . Sporťák F-35 byl postavenej aby vyhrával závody o který tu jde hlavně . A ty ruSSký trabanty nebo Čínský Octávky se  nikdy proti sporťákům F-35 nebo F-22 absolutně nikdy na závodním okruhu nechytnou . Můžou omylem vyhrát možná závod , ale rozhodně ne šampionát. NIKDY !!!!!!
Ale nákup v Lidlu zvládou srovnatelně :laughing::laughing::laughing: To určitě svazáku . Na to si káp přesně :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

Zdeněk

19. 06. 2022, 14:46

Znovu to opakoval asi tři dny před tím, než si Zelensky zajel do Lysyčansku, apropo kdypak Vovka zajede aspoň na Krym :thinking:

NATO!

19. 06. 2022, 14:38

Tvrdil jsi, že Zelenskeho zabijou jeho vlastní lidi, martinku. Je to asi měsíc, dals i termín. Zkus droždí, paměť se ti může zlepšit.

Martin23

19. 06. 2022, 14:35

ROBO

Další svazák v akci a jeho urážlivé entrée.
Nikdy jsem ohledně smrti Zelenského nic netvrdil.

Martin23

19. 06. 2022, 14:31

Bum
Tak to jste se dnes rozjel.
Každopádně pořád tady visí ta S 300 nad Bagdádem.

ROBO

19. 06. 2022, 14:29

Martin23
KDYBY UKRAJINA MĚLA TAK MALÉ ZTRÁTY V PVO S 300, TAK JSEM NEPOCHOPIL, PROČ BYL TAKOVÝ TLAK NA TO, ABY SLOVÁCI POSLALI SVOU JEDINOU BATERII NA UKRAJINU?
--------------------------------------------------------------------------
No kdybys neměl tolně zaraženou kebuli v ruSSký zadeli a IQ 15 tak víš že asi desetinásobně slabší UA  armáda uvítá každou patronu . Na takovejch dementních argumentech je postavenej celej tvuj značně pořivenenej konspiračně-bolševickej pohled na svět .
Tvůj lživě uváděný "tlak" je pouhá prokremelská lež a sprostej výmysl na podporu tvejch mimoňskejch konspiračních dementností , který tady hromadňě a hlavně jakkoli nepodloženě kydáš .

Ještě si mi pořád neodpověděl jak je to stou smrtí Zelenskýho co si tady lživě tvrdil před měsícem že nastane za pár dní ??? Ty análitiku a odporníku .
Takhle dopadají prakticky všechny tvoje lživý závěry lživý prokramelský predikce tajtrlíku .

Zdeněk

19. 06. 2022, 14:26

Marto, abys nebyl smutný:

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538475976522354691?s=20&t=ev7ZhXxdbthWocmg70ZLYA

jo a než něco začneš blinkat, tak ten kříž se jmenuje berlovy ...

Zdeněk

19. 06. 2022, 14:21

Copak martinku, podle sebe soudím tebe?

NATO!

19. 06. 2022, 14:19

Víš, martinku, státy si kupují F35, aby je nemuseli použít. Nebo ne moc často. Ale zaostalí rusáci VĚDÍ, že jsou. Co asi tak můžou proti tomu nasadit. Mají už něco na papíře?

NATO!

19. 06. 2022, 14:09

Někdo má na bourák za 3 mega na nákupy, někdo ještě neslepil motor na svou super nejlepčejší stíhačku.

Bum

19. 06. 2022, 14:07

"Martin23
19. 06. 2022
Bum
Nový diskutér nebo jenom nový profil?"
Stary diskuter, ktery zde diskutuje velice zridka.Ale dostal jsem mesicni ban jinde.....
USA, jelikoz jim prilis nehrozi konvencni utok letadly, buduji spise strategicky protiraketovy system nezli takticke zabezpeceni.To maji kolem svych jednotek. Moje pointa nebyla jak maji rusove ci kdokoliv jiny zabezpecenou svoji protivzdusnou obranu ale ze trivrstva obrana neni zadny rusky vynalez, spis americky, rusy okopirovany a prevedeny na stacionarni cile.Nebo mozna izraelsky, kdyz se bavime o ochrane statu.Jak jsem psal nize, Baghdad mel tento system obrany, vcetne S-300 ale presto byli zranitelni. Jako je nekolik vrtstev obrany, je i nekolik vrstev utoku. Ani utok ani obrana nejsou stoprocentne spolehlive, zalezi nejen na technice ale stale jeste na vyciku obsluhy.To roboticke zbrane asi zmeni, bude zalezet pouze na schopnosti vyrobcu a programatoru, obsluha bude AI.

Martin23

19. 06. 2022, 14:05

12345
Další neznámý profil.

No faktem je, že jsem váš příspěvek moc nepobral.

Tak snad jen jednu věc. Jsem naprosto přesvědčen, že cesta jednoho univerzálního letadla je špatnou a slepou cestou.

Dokonce nemám ani pocit, že by šlo o cestu levnější, když vidím, kam se ubírá F 35, kterou většina uživatelů neupotřebí právě jako úderný a útočný bojový letoun.
Například na obranu vzdušného prostoru jsou dostatečné a pravděpodobně i lepší mnohem levnější letouny.

F 35 nebude nikdy specialistou na vybojování vzdušné nadvlády jako F 15.
F 35 je v podstatě pouze útočnou zbraní USA proti RF a Číně. Tam dává smysl. Jinde to má význam asi jako když budete jezdit sporťákem za 3 mega pro nákupy do supermárketu. Přitom Octávka za půl mega má menší spotřebu a větší kufr.

NATO!

19. 06. 2022, 14:01

Když rusákům nevyšel SU57 a Atrapa T14, aktuálně mají nejlepčejší PVO, že martinku.

NATO!

19. 06. 2022, 13:52

Jojo, rusáci mají tak propracouvanou PVO, že si nechali odstřelit vlajkový křižník a předevčírem remorkér. Jezusmarijá!

Václav

19. 06. 2022, 13:46

M23
"No když jsem ještě sledoval Sýrii, tak F 35 snad útočily jen jednou a to před dodáním S 300 a mimo dosah tamní zastaralé sovětské PVO. Jinak F 35 provedly několik průzkumných letů nad oblastmi mimo kontrolu ruské S 400."

Jestliže má S400 dosah radaru 600km, tak to ty F35 létaly nad Egyptem nebo nad Ankarou?

Martin23

19. 06. 2022, 13:43

Bum
Nový diskutér nebo jenom nový profil?

PS. Nemám dojem, že by západ řešil PVO stejně jako Rusko. To že mají na lodi prostředky krátkého a dlouhého dosahu nemá nic společného s tím, jakou PVO mají k dispozici na Ukrajině nebo v Rusku z hlediska teritoriální obrany.

Ruská škola z mého pohledu je o tom, co bylo dříve třeba i u nás - v rámci ČSLA fungovaly dvě různé složky PVO. První se jmenovala Protivzdušná obrana vojsk (PVOV) a byla integrována s pozemními silami, kdežto druhá byla označována jako Protivzdušná obrana státu (PVOS) a tvořila fakticky součást letectva. PVOV používala zejména komplexy na pohyblivých terénních podvozcích, mj. typy Strela-10, Osa či Kub, kdežto do sestavy PVOS patřily zejména statické systémy, zejména S-75, S-125 a S-200 a ve finále i dosud obávaný mobilní komplet S-300.

V tomto ohledu západ nemá analog k tomu, jak mají zorganizovanou PVO v Rusku.

Bum

19. 06. 2022, 13:34

"Martin23
19. 06. 2022
William Scott Ritter - zpravodajský důstojník"
Ale vite ze lide mohou ustrnout ci se dostat do regrese, nekdy proste pouze chteji byt releventni po svem padu ze slavy, motivace muze byt ruzna. Neznam jej, jeho hodnoceni polske armady mi ale velice pripomina hodnoceni ukrajinske armady ruznymi znalcy a analytiky prvni den invaze.Take tvrdili ze Rusko bude mit Ukrajinu obsazenu do tydne, maximalne tri.A ejhle, ctyri mesice valky a ma sotva dvacet procent, z cehoz polovinu mela jiz od roku 2014. Zapojeni Polska bych asi nechtel, nejspis by to znamenalo treti svetovou ale z ciste analytickeho hlediska by to mohlo byt zajimave. A naprosto si nemyslim ze by to bylo tak jednostranne jako zde predkladate vy, usty pana Rittera.

Zdeněk

19. 06. 2022, 13:26

Jsou tam jen ti nejlepší :scream_cat: Ritter pochopitelně mezi nimi

https://m.youtube.com/watch?v=3sKzgqTg8po

NATO!

19. 06. 2022, 13:24

S porcováním Ukrajiny přišli rusáci, martinku anal ytiku. Jakože prej existuje plán, že si Polsko a Uheráci něco urvou. A ejhle, americkej žvanil naskočil a blábolí úplně totéž. Ani ti nepřijde, jak moc seš hloupej.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 13:23

Rusomil23
"No a mohu k tobě jen říct, že na jednu stranu se mnou nesouhlasíš, že v roce 2003 byl irák v rozvratu po sankcích a na druhou říkáš, že při dobývání Bagdádu padlo 34 Američanů.
Tak si ujasni, co vlastně platí."
*
Není to tak dávno, co jsi tady psal o rozvrácené Ukrajině, vojácích Ukrajiny, kteří přebíhají na ruskou stranu...
Tak jsem ti pouze a jenom "nastavil zrcadlo". :slight_smile:
Na rozdíl od Bagdádu, který spojenci dobyli za 7 dní, Rusáci Kyjev nedobyli ani za více jak 1 měsíc, protože dostali nakládačku hned na letišti Hostomel... Zato jich tam chcípli tisíce a zanechali za sebou ohomné šrotiště... :smile:
Já vím, psal jsi, že to byl zastírací manévr ...
A že jich tam Ukrajinci zastřeli, těch Rusáků, viď. :laughing:
Kdyby USA, GB, nebo Izrael plánovaly a prováděly speciální operace jako RF, tak jim brzy dojdou lidi a přestanou existovat...

Bum

19. 06. 2022, 13:22

Veritas vincit
Tak russti politici Polsku nekolikrat od zacatku valky vyhrozovali, zvlast od te doby, co Polsko dodalo Ukrajine sve stare tanky a jinou vyzbroj.A i Polaci se nechali slyset ze by radi dali Rusku za usi. Nejsem zadny znalec a analytik ale nemyslim si ze by Rusko melo sanci porazit Ukrajinu a Polsko soucasne. Uz se slabe vyzbrojenou Ukrajinou maji neskutecne a nepredpokladane problemy, zda se ze jejich utocne moznosti jsou v podstate vycerpany, jedinou sanci asi maji se zakopat a doufat ze Ukrajina nedostane dost artilerie a munice. Vzdyt uz na jihu zakopavaji stare T-62, asi tedy nejaky prebytek artilerie nemaji. Ze to co maji pouzitelne soustredili u Severodonecku jim tam dalo prevahu a demoralizuje tezce ostrelovane ukrajinske jednotky.To je asi jediny jejich uspech za posledni dva mesice, jinak se jim nepovedlo vubec nic.A pokud bude ukrajinska armada dozbrojena, nevim co jim zustane na vyber.

12345

19. 06. 2022, 13:20

Moc nekomentuji, ale tento pokus o analýzu je skutečně spíš snůška nesmyslů, které sami sobě odporují.

Hned na začátku píše autor o tom jak extrémně početné je Ruské letectvo a stejně se mu nedaří vybojovat vzdušnou nadvládu, aby z toho nějakými neuvěřitelnými mentálními salty vyvodil, že menší množství výkonných letounů je špatně?

Už doopravdy směšná je ta snaha šokovat tím, že autor srovnává cenu F-15 a F-22 bez inflace. F-15 stála v roce 1976 30 mil USD, což je v cenách roku 2022 210 mil USD. F-22 Raptor stál 125 mil USD v roce 1996, což je 232 mil USD v dnešních cenách. To je tedy brutální prodražení!!! o celých .... 10%. A F-35 je dokonce v dnešních cenách levnější než byla F-16. Menší množství letadel je je důsledkem menších vojenských rozpočtů a výrazně vyšších platů vojáků, ne zdražování stíhaček.

Myslím, že celý tento výplod je jen prostou reakcí, aby se autorův mozek vyrovnal s následujícím. "Rusko má jedno z největších a technologicky nejsofistikovanějších vzdušných sil na světě" Ne, nemá. Rusko je země s ekonomikou Itálie a nebude mít o mnoho silnější letectvo, po tom co předvádí nad Ukrajinou bych spíš vsadil na tu Itálii. Ukrajina nepoužívá žádnou supermoderní taktiku. To samé se dělo v Íránsko-Írácké válce, Válce v Zálivu, Invazi do Iráku, intervence v Jugoslávii a intervence v Libyi. Ve všech případech s velmi neslavným výsledkem. Ukrajina neválčí nijak skvěle, jen Rusko válčí tragicky.

Problémem Ruské armády je, že jejich PR oddělení má asi více lidí než vývoj nových zbraní a jejich technické parametry jsou zjevně výrazně nadsazené. Jaký jiný smysl by mělo letět podzvukovým bombardérem k hranicím Ukrajiny aby vypálili střelu co má údajně dolet 2800km a rychlost 2.5M, střela by tam byla rychleji kdyby jí vypálili hned po startu. S tím souvisí i druhý problém a to je neschopnost si přiznat kam patří a přizpůsobit tomu svou armádu. Kdyby Ruské letectvo mělo 300 stíhaček jednoho, maximálně dvou, typů po vzoru Británie, či Francie mohlo by si dovolit vývoj jednoho pořádného víceúčelového stíhače a tím pak vyzbrojené by přejelo Ukrajinu, ale Rusko bude místo toho vyvíjet a vyrábět více stíhaček než Spojené státy a Čína a překvapivě podle toho taky budou vypadat.

Jestli něco ukázal tento konflikt, tak to skutečně není slabina západní letecké strategie, neukázal o ní vůbec nic, jen odkryl další Potěmkinovu vesnici.

NATO!

19. 06. 2022, 13:20

Ano, martinku. Bezvýznamný žvanil a rusáckej vocas. A pedoš. Takový ten odborník. Se mu smějou i doma.

Martin23

19. 06. 2022, 13:17

William Scott Ritter - zpravodajský důstojník námořní pěchoty Spojených států, hlavní analytik pro námořní pěchotu rychlého nasazení, poradce generála Normana Schwarzkopfa během operace Pouštní bouře, zbrojní inspektor OSN pověřen najít a zničit všechny zbraně hromadného ničení v Iráku.

Že byl jako kritik americké politiky vůči Iráku následně obviněn, to mne nepřekvapuje, ale nemám důvod se domnívat, že to mělo vliv na jeho odborné zkušenosti.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 13:10

Rusomilové si vymysleli virtuální nebezpečí. :laughing:
Proč by asi tak polští vojáci vstupovali na území Ukrajiny?
Scott Ritter a Rusomil23 mají virtuální problém, kterým platonicky zahlcují svět, aby odvedli pozoronost od barbarského řádění primitivních ruských okupačních opic. :slight_smile:

Bum

19. 06. 2022, 13:07

Martin23
19. 06. 2022
Zajímavý rozhovor.

Scott Ritter

No, ja bych se pana Rittera zeptal: Jak je tedy mozne, ze nema ruska armada zadny hmatatelny uspech v poslednich dvou mesicich boju, kdy soustredila cely svuj arzenal na Donbas? Ano, vyprazdnuji sve sklady stare delostrelecke munice, delaji to, co Zapad povazuje za zastarale.A neni to zastarale? Zapad vede jiny druh valky, neni to o zakopech a jejich niceni ze zeme, tuto roli zastava letectvo.Ruske letectvo se zatim prilis neukazalo, proto musi armada spolehat na taktiku ze druhe svetove.Ne ze by nebyla po urcitem case ucinna ale doktrina "spalene zeme" jim prilis pratel ani zisku neprida.Zatim je vykon ruske armady naprostym zklamanim, za mne nastesti! Nevim take jak by chtela ruska armada tak rychle znicit polskou armadu, kdyz nedokazala znicit ani hure vyzbrojenou ukrajinskou armadu v podobnem terenu.Ruska armada proste neukazala zadny stupen profesionality, absolutne zadny!

NATO!

19. 06. 2022, 13:03

Neni to stejný odborník, kterého jsi tady lepil, martinku? Jakože do pondělka hotovo?

Martin23

19. 06. 2022, 13:03

Kadliku,
rozumím, že tvoji kolegové svazáci potřebují pomoc, ale já nikoho sprostě neurážím. Na rozdíl od vás mi dokonce nevadí ani vaše názory.

No a mohu k tobě jen říct, že na jednu stranu se mnou nesouhlasíš, že v roce 2003 byl irák v rozvratu po sankcích a na druhou říkáš, že při dobývání Bagdádu padlo 34 Američanů.
Tak si ujasni, co vlastně platí.

Co předvádíš je produkt chaotika.

NATO!

19. 06. 2022, 12:58

Že ty si vždycky najdeš nějakého extra myslitele, martinku anal ytiku. Tentokrát se jmenuje Ritter. Nikdo tohohle odsouzeneho pedofila nebere vážně.

Zdeněk

19. 06. 2022, 12:57

Scott Ritter

V roce 2001 byl dvakrát obviněn z nabízení sexu s nezletilými na internetu. V roce 2010 byl obviněn z podobných incidentů, které vedly k jeho odsouzení. V září 2014 byl podmínečně propuštěn

zajímavý pán, skutečný odborník :nauseated_face::face_vomiting:

Bum

19. 06. 2022, 12:56

"Článek je vlastně oslavou sovětské respektive ruské školy PVO, která stojí na teritoriální protivzdušné obraně, jenž se skládá z prostředků dalekého, středního a krátkého dosahu, vzájemně se kryjících."
Teda, vy jste koumak...Te trivrstve obrane rikate "ruska skola"? To bych rad vedel, jak jsou chraneny americke letadlove lodi. Ty asi maji jednu vrstvu, nejspis luk a sipy, na rozdil od ruske "sofistikovane obrany", vidte?
Propaganda je na obou stranach ale kdyz se podivame na pomer sil pred zacatkem valky a predpokladany vyvoj, ruska armada naprosto zklamala ocekavani asi nejen sveho vedeni ale i zapadnich analytiku. Museli se stahnout od Kyjeva i Charkova a prosim, nezesmesnujte se tvrzenim ze ty nebyl cil ovladnout, jak pred ustupem zacala tvrdit ruska propaganda.Jedine kde se jim dari trochu postupovat je u Severodonecku ale to take hlemyzdim tempem. To opravdu pokladate za uspech nebo predpokladane u "druhe nejsilnejsi armady sveta",proti zastarale ukrajinske armade, i kdyz posilene omezenym mnozstvim zapadni techniky?

Martin23

19. 06. 2022, 12:52

Zajímavý rozhovor.

Scott Ritter: Může Rusko použít jaderné zbraně, pokud Polsko pošle vojáky na Ukrajinu?

Scott Ritter: Rusko nepotřebuje jaderné zbraně, aby zničilo polskou armádu.

Americký vojenský analytik Scott Ritter – na otázku „Může Rusko použít jaderné zbraně, pokud Polsko pošle vojáky na Ukrajinu?“:

:heavy_check_mark:Pravděpodobnost je od 0 do 0 %. Rusko Polsko prostě rozdrtí. Polská armáda je hubená jako vafle. Většina z nich jsou branci. Většina jejich zbraní jsou zbraně ze sovětské éry ve špatném stavu. Necvičí a nevědí, jak používat dělostřelectvo.

:heavy_check_mark:Myslím, že jediné, co se svět z tohoto konfliktu naučil, je, že když bojujete s Ruskem… Ne, pojďme na to jinou cestou. Operace Pouštní bouře, velké americké vítězství. Byl jsem tam, myslel jsem, že jsme se s tím dobře vypořádali. Během celé operace jsme vypálili 60 000 dělostřeleckých granátů. Za celou Pouštní bouři! Rusové vystřelí na Ukrajině 50 000 granátů denně! Tohle je nutno pochopit.

:heavy_check_mark:A nyní chce Polsko vstoupit na Ukrajinu se svou ubohou armádou, se svými branci, kteří nikdy nic neudělali. Ano, mají speciální jednotky, mají výsadkovou divizi, ale zbytek… Budou vymazáni z povrchu zemského, nevydrží ani minutu. Pokud nemáte dělostřelectvo, nechoďte hrát tuto hru!

:heavy_check_mark:NATO nemá v Evropě žádné dělostřelectvo. Řeknou: ne, ne, v NATO máme 300 kusů. Tolik jich mají Rusové v jedné divizi. A vědí, jak to použít. Nebudou muset proti Polsku použít jaderné zbraně, protože polská armáda bude na hranicích okamžitě zničena.

:heavy_check_mark:A žádný Američan si s tím neví rady. Za posledních 20 let celá naše armáda panikaří, když ji zasáhnou jedna nebo dvě minometné střely. Rusové by na náš perimetr vypálili 4000 střel a přestal by existovat. Všechno! Rovinatá země!

:heavy_check_mark:USA se něco naučily, když Íránci vypálili 12 raket na jejich základnu. Lidé tam byli prostě v šoku! Pokud se ale Rusové rozhodnou srovnat základnu se zemí, vypálí až 100 raket a bude po všem. Rusové dosáhli dokonalosti v dělostřeleckém válčení, vše mají v pořádku, systém pracuje. A my půjdeme proti Rusům? Ne! A polská armáda nemá žádnou šanci. Nula! A oni to vědí.

Martin23

19. 06. 2022, 12:47

Bum
Mohu vědět, kde jste vzal informaci, že Irák měl S 300?
S ohledem na historickopolitický kontext, to v podstatě naprosto vylučuju.

Ona ta sovětská technika v Iráku nebyla přímo od SSSR. Tu nakupovaly na trzích pro Irák USA.
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/12/30/us-had-key-role-in-iraq-buildup/133cec74-3816-4652-9bd8-7d118699d6f8/

Zdeněk

19. 06. 2022, 12:44

Je zvláštní jak jim nechutná vlastní meducína, nicméně vzhledem k to, že se to rekrutuje z tohohle

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/chteli-podekovat-za-pomoc-kvuli-utokum-ale-ukrajinci-akci-radeji-zrusili-2022.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

a z tohohle

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/byli-ve-sklepe-o-hladu-nekteri-zemreli-pribeh-okupovane-ukra/r~7a97acfaed6511eca3c0ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=762960&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

tak se není čemu divit ...

Bum

19. 06. 2022, 12:38

Martin23
"No když jsem ještě sledoval Sýrii, tak F 35 snad útočily jen jednou a to před dodáním S 300 a mimo dosah tamní zastaralé sovětské PVO. Jinak F 35 provedly několik průzkumných letů nad oblastmi mimo kontrolu ruské S 400."
V "Bitve o Baghdad", v te dobe nejlepe chraneneho mesta proti leteckemu napadeni, bylo na nej zautoceno a cile zniceny. Nutno podotknout ze byli chraneni systemy S-300, tudiz minule generace ale utok byl vedern take letouny minule generace.Jedna F-16 se musela branit 7 protiletadlovycm raketam a zvladla to. Zadne obrovske ztraty letectva zpusobene protiletadlovymi bateriemi se nekonaly. Ne ze by byly bezzube ale daji se porazit.V te Syrii asi neni duvod proc tam utocit na veskere cile, byla to pouze velice omezena operace na zniceni velice specifickych sil, ne komplexni utok na Bashara. To USA doufaly ze zvladne mistni opozice, nezvladla, s pomoci SSSR, pardon, Ruska, to Bashar ustal.

Veritas vincit

19. 06. 2022, 12:32

Boris Johnson :flag_gb::thumbsup:
"Johnson: Jestli chceme, aby Ukrajina vyhrála, musíme udělat čtyři věci"
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/johnson-jestli-chceme-aby-ukrajina-vyhrala-musime-udelat-ctyri-veci-40400543

Veritas vincit

19. 06. 2022, 12:30

Rusomil23
"Irák byl válkou s Iránem a sankcemi rozvrácený stát, který napadlo NATO."
*
Irák byl tak "rozvrácený stát", že mu po válce s Iránem (1980-1988) nic nebránilo, aby 2.srpna 1990 napadl a okupoval Kuvajt...

Veritas vincit

19. 06. 2022, 12:24

Rusomil23
"A jak to s Bagdádem probíhalo?... "
*
Bagdád byl dobyt za 7 dní (3.-9.dubna 2003)
Na straně spojenců USA a GB padlo 34 vojáků.
Sestřelen 1 stroj A-10 Thunderbolt II,
zničeny 2 tanky Abrams,
zničeno dalších 17 bojových vozidel

Veritas vincit

19. 06. 2022, 12:10

Rusomil23
"To je přesně ono svazáku. Ve skutečnosti ti jde jen o urážky druhých."
*
Ty jsi klasický příklad slovanského chytrolína, který nikdy nepochopil staré české přísloví:
"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá." :slight_smile:

Veritas vincit

19. 06. 2022, 12:02

"Navzdory tomu, že Rusko má jedno z největších a technologicky nejsofistikovanějších vzdušných sil na světě, nedokázalo vytvořit a udržet vzdušnou převahu proti výrazně slabšímu a zastaralejšímu letectvu Ukrajiny."
*
Celé Rusko je stále Potěmkinova vesnice.
Papír s ruskými superlativy a bajkami unese všechno. :laughing:
No a když k tomu připočteme rusko-slovanskou inteligenci ...,:slight_smile:
tak se ze "speciální" ruské operace jako vždy stane ruská akce spálená země.
I kdyby měli Rusáci technologie a techniku NATO a díky Bohu, že nemají, tak by to stejně byla opět spálená země, bezdůvodný útok na území cizího státu, vraždění civilistů, znásilňování, drancování a loupení. V těch ruských hlavách to mají hodně jinak a hodně taky chybí. :slight_smile:

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:57

russ23 pěkný zásah, tak se nám to líbí, to si zaslouží velkou odměnu

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538458002591830016?s=20&t=DCEEiSv2bPLEDGvGlPlRBA

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538258632873222144?s=20&t=ZUTa4oeTSb8zixJGue3q9A

a určitě i písničku
https://m.youtube.com/watch?v=XOTy1uPWqes

Martin23

19. 06. 2022, 11:52

Zdeněk
19. 06. 2022

Ovšem na Zlatou medaili Kokot měsíce bude muset ještě zabojovat, protože tady je nastavená látka opravdu vysoko.
Žeryk, novota, russ23, psoprdel jsou opravdu tvrdí soupeři a nedají se lacino ...


+++++++++++++

To je přesně ono svazáku. Ve skutečnosti ti jde jen o urážky druhých.
Jsi ještě větší ubožák, než jsem si myslel.
Snad udržím paměť dlouho a s takovým slizem se již do diskuze nezapletu.

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:47

Snaha se cení, tak tady aspoň cena útěchy
https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538424422465421314?s=20&t=TpUc94CFZSEFfnMR9ZFTDg

Martin23

19. 06. 2022, 11:44

Bum
Irák neměl PVO ani elementárně srovnatelnou s ukrajinskou. Celkově irácká armáda byla jen pojízdným cirkusem ve srovnání s ukrajinskou.

A jak to s Bagdádem probíhalo?
Kolík dní dopadali na Bagdád rakety spolku nejsilnějších států světa, než nastoupila druhá vlna?

Znovu, válka na Ukrajině nemá od II. světové války srovnání ve smyslu kvalitativní a kvantitativní charakteristiky obou protivníků. Na Ukrajině totiž, ať chceme nebo ne, probíhá zástupná vállka mezi Ruskem a NATO.

Irák byl válkou s Iránem a sankcemi rozvrácený stát, který napadlo NATO.

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:41

Pěkný pokus předjet bokem, ale zatím to opravdu nestačí, i když pokus podporovat se ze stínového účtu není špatný ...

Vixl

19. 06. 2022, 11:38

a vůbec nejhezčí je, když náckům dojdou argumenty, protože neumějí ani googlovat,
a co jim pak zbývá? navzájem se ujišťovat, že oni mají pravdu a ten třetí je kokot,
komedie

Vixl

19. 06. 2022, 11:35

náckům došly argumenty tak už zbyly jen urážky, klasika

proč kluci nejdete raději na armádní hovniny, tam se můžete plusovat, je to tam pod dohledem zapařených vojenských buznokanclů, když budete uvědomělí, třeba se s nimi i spřátelíte, můžete si pak dát sraz v řeporyjích u pomníku vlasovcům

Vixl

19. 06. 2022, 11:30

Jen tak mimochodem.
Bílý dům zablokoval přesun čtyř dronů MQ-1C Grey Eagle na ukrakovinu.

hojhojcz

19. 06. 2022, 11:25

nic nového, ve Vietnamu se USA taky nedařilo zajistit vzdušnou nadvládu.

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:25

Ovšem na Zlatou medaili Kokot měsíce bude muset ještě zabojovat, protože tady je nastavená látka opravdu vysoko.
Žeryk, novota, russ23, psoprdel jsou opravdu tvrdí soupeři a nedají se lacino ...

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:18

Gratulujeme soudruhu vixlovi k zisku čestného titulu Pi*a diskuse a putovního poháru Idiot týdne a tady má písničku i s pěkným klipem za odměnu:

https://m.youtube.com/watch?v=BYj7Xo3qQcU

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:18

Takže jsi to pochopil i ty? To je v pořádku, on to vysvětluje jenom retardovaným a voličům Strany Pomocných Dělníků

NATO!

19. 06. 2022, 11:18

Ano, kamile, jenom retardovanejm.

Vixl

19. 06. 2022, 11:17

bim bam bum:

západ se civilizoval?
co říkáš na tohle?
https://www.youtube.com/watch?v=K8YQ8gKIV8U

Kamil Mašek

19. 06. 2022, 11:16

myslim ze Martin23 to logicky vysvetlil i tem ratardovanejsim.

Zdeněk

19. 06. 2022, 11:01

Bum :thumbsup:

Bum

19. 06. 2022, 10:57

Zni to celkem logicky ale porovnava se neporovnatelne.Rusko ma predevsim problem se smysluplnym vyuzitim scych sil, ktere nejsou v tak bojeschopnem stavu, jak vsichni,vcetne jich samych, predpokladali. Rusko bud nema (myslelo se ze maji) dostatek nebo neumi spravne vyuzit letouny pro elektronicky boj. A nezvladlo hromadne nasazeni svych leteckych sil. Baghdad byl jednim z nejlepe chranenych mist proti vzdusnemu utoku na svete.Presto dokazaly jeho protivzdusnou obranou jednotky USAF proniknout a urcene cile znicit, i kdyz to nebylo jednoduche, je dohledatelne video, kde pilot F-16 musi uniknout !!!sedmi!!! raketam ze systemu S-300. Takze USA posle stealth znicit co najdou, nasadi EA stroje, posle bitevniky kryte ochranou stihacu znicit co zustalo funkcni, pote maji nadvladu.Rusko poslalo jednu vlnu, vyhlasili "hotovo" a nikdy nadvladu neziskali. Co zde clanek navrhuje, je system boje slabsiho proti silnejsimu protivnikovi, to neni snad zadna novinka, zadna zasadni zmena.
Dale to vyuziti delostrelkectva. No, Zapad se prilis civilizoval, nepovazuje za vhodne cilene nicit obytne bloky, cili na bojove sily, proto mensi a rychlejsi s delsim dostrelem, jako HIMASRS, Ceasar. Rusko stale pouziva system druhe svetove, "znicime vse co je mezi nami a nasim cilem", tudiz spousta nepresne strelby, zahlcujici cele uzemi bez rozdilu jeho vojenskeho nebo civilniho vyuziti. Takze je to ve filozofickem pristupu k valceni. Je mozne ze pri znacnych ztratach by se Zapad musel vratit take k systemu "spalene zeme", ktery Rusko nikdy neopustilo.

rybka

19. 06. 2022, 10:39

I když se v současné válce používá moderní někdy i z technického hlediska obdivuhodná a zajímavá technika,musíme mít pořád na mysli,že to je válka a v ní použivaná byť sofistiovaná technika jsou stroje na zabíjení lidí a destrukci na jimi vytvořené hodnoty potřebné pro jejich život.

Zdeněk

19. 06. 2022, 10:21

vixl máš svatou pravdu, abych dosáhl tvých hranic, na to doopravdy nemám - ani zkušenosti vola ani žaludek :face_vomiting:

Martin23

19. 06. 2022, 10:15

Zdeněk

No když jsem ještě sledoval Sýrii, tak F 35 snad útočily jen jednou a to před dodáním S 300 a mimo dosah tamní zastaralé sovětské PVO. Jinak F 35 provedly několik průzkumných letů nad oblastmi mimo kontrolu ruské S 400.

Ostatně jak Izrael tak Turecko s Ruskem v tomto směru komunikuje nadstandardně tak, aby se předešlo dvěma incidentům, které se tam od roku 2015 staly.
Celkem s jistotou se dá říct, že I a T mají s RF nadstandardní vztahy. Ale není to o kamarádství, jak si myslí naivové.

Je to o společných zájmech a o možnostech, jak si mohou vzájemně zatopit. Izrael potřebuje s Ruskem dohody skrze Irán a Turecko jak kvůli Iránu, tak kvůli Kurdům.

Vixl

19. 06. 2022, 10:15

Druhý zásah!

I Zděneček už narazil, chudák.

Vixl

19. 06. 2022, 10:14

A je to tady!

natíček nato! se dotkl svých mentálních hranic, lekl se a nezbylo mu než použít vysokou školu života

Gratulujeme!

Zdeněk

19. 06. 2022, 10:13

a pak jsi se ráno probudil a postel byla mokrá...

Pája Žížala

19. 06. 2022, 10:13

U zase....

Vixl

19. 06. 2022, 10:11

Zděnku promiň, ale s infantily používajícím smajlíky se nebavím, avšak projednou udělám vyjímku.

iSSrael používá F-35 tak, aby se prakticky nedostaly do kontaktu, veškeré bojové operace v Sýrii jsou prováděny staršími typy. A přesto byl jeden zázračný letoun poškozen raketou systému S-200.
iSSrael se samořejmě nasral, že mu někdo střílí na tu drahou hračku, tak tu baterii zničil, ale F-35 opravdu ještě nikde nebojovaly. Ale slyšel jsem o jednom iSSraelském hrdinovi v zázračném F-35, že hrdině sestřelil UAV. LOL. Howg!

NATO!

19. 06. 2022, 10:01

Vixl - obdivuju myslitele s Vysokou školou života. Že ty máš i titul z Fejzbůlku, ty jeden filuto.

Vixl

19. 06. 2022, 09:58

A je to také důvod proč Macrobuznič řekl, že letadla se dodávat nebudou. Jednak už nemají kde brát starou sovětskou techniku a především proto, že se bojí fiaska a ztráty přehlídkových letadel, které by logicky museli pilotovat hrdinové z NACO? v těhotenských kombinézách.

Slyšel jsem, že euánská komise připravuje zákon, podle kterého bude muset být každé sedadlo (v letadle, tanku, transportéru atd.) vybaveno vibrátorem s dálkovým ovládáním a navíc v každém stroji přibude jedno sedadlo pro LGBTQERTZ ideologa, který bude vibrátory regulovat.

Zdeněk

19. 06. 2022, 09:54

vixle v piksle při tom svém nábožném blouznění máš i stigmata nebo jenom pěnu kolem huby?

Izraelci už ukázali jak jsou F35 pouze do vitríny :joy::joy::joy::joy:

NATO!

19. 06. 2022, 09:50

Ano, nedožiju. Nestane se to, nikdo rusácko přepadnout nechce. Ale.... povídej to vyleptaným rusákům. A kolaborantům.

Zdeněk

19. 06. 2022, 09:50

Pro zasmání, Chacharovove došlo zboží, tak blouzní v deliriu :stuck_out_tongue_winking_eye:
https://www.forum24.cz/po-nacismu-a-tajnych-laboratorich-ted-kreml-pridal-k-pohadkam-i-ukrajinskou-drogovou-valku/

ovšem boršč to nepřekoná...

Vixl

19. 06. 2022, 09:47

natíček nato!

měj se hezky lobotome, vidím, že jsi opravdu debil

Vixl

19. 06. 2022, 09:46

natíček nato!

Nikdy se nedožiješ útoku dokonalých F-35 nebo F-22 na Rusko. Páč se bojí ruské PVO.
To jsou letadla jen do vitríny, která se nikdy žádného konfliktu s protivníkem s pokročilou PVO neodváží.

NATO!

19. 06. 2022, 09:42

Proč by někdo dobrovolně přepadl rusácké hnojiště?

Vixl

19. 06. 2022, 09:41

Jinými slovy:
uSSa a jejich servisní organizace NACO? se nikdy neodváží leteckého útoku na Rusko, páč nikdy nedokáží překonat ruskou PVO.

NATO!

19. 06. 2022, 09:38

Jestli to nebude tím, že má Ukrajina s rusackem tisíce kilometrů hranic, martinku anal ytiku.

NATO!

19. 06. 2022, 09:36

Rusáci tak zničili ukrajinskou PVO, že ani s nejlepčejší neviditelnou super bomba stíhačkou SU57 se nad Ukrajinu neodváží.

Martin23

19. 06. 2022, 09:35

Upřesnění k tomu Slovensku a S 300.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/s-300-slovensko-valka-na-ukrajine-ukrajina-rusko_2204081405_ako

Slovensko tak bylo jednou ze zemí, která vyslyšela volání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který požadoval od západního společenství mimo jiné dodávku protiraketových systémů a jiných prostředků k eliminaci ruské vzdušné hrozby.

Takže začátkem dubna Ukrajina prosí o S 300 a teď se dozvídáme, že ztráty S 300 jsou vlastně nicotné za těch 116 dní.
Jako kvalita našich médií je fakt úsměvná.

A nejhorší je, že jim to je jedno a že tady jsou ovečky a svazáci, kteří takové informace nekriticky přijímají.

NATO!

19. 06. 2022, 09:24

Si piš na svém co chceš, tady jsi na cizím.

NATO!

19. 06. 2022, 09:22

Ukrajina je velká zeme, martinku anal ytiku. A rusáci můžou semtam něco trefit. Tady bych viděl to přání dalších S 300, co ty?

Slavoslav

19. 06. 2022, 09:18

Z Konasenka sa nepokryte smejú na ruských odborných fórach. Ten už na tlačovkách zničil ukrajinské letectvo 3x. Samozrejme potvrdené tieto zostrely nie sú. To ako prenášali jeden zostrelený Byraktar a fotili ho im už nežerú ani Rusi

NATO!

19. 06. 2022, 09:17

Tak Konasenko, martinku. On něco říkal (cokoliv) a ty mu věříš. Je to prece rusák. Jako nelže putler, že nepřepadne Ukrajinu a Lavrov, že ji nepřepadli.

Martin23

19. 06. 2022, 09:11

kalfa
Dovolím si reagovat za novota.
Tyhle informace udává generálmajor Igor Konašenko - mluvčí ruského ministerstva obrany.

Martin23

19. 06. 2022, 09:06

A teď k samotné PVO na Ukrajině.

Článek je vlastně oslavou sovětské respektive ruské školy PVO, která stojí na teritoriální protivzdušné obraně, jenž se skládá z prostředků dalekého, středního a krátkého dosahu, vzájemně se kryjících.

Já osobně ale tento článek považuji za výsledek kyjevské propagandy. Ale to je pouze můj názor, že se o nic jiného nemůže opřít.

S čím mám problém?
Zejména s tím, co to jsou komplety S 300 z hlediska počtu?

Je to pluk? Je to prapor? Je to baterie? Je to kus?

Slovensko dodalo baterii S 300.
Do Sýrie Rusko dodalo 3 prapory. V řeči čísel to je celkem 24 odpalovacích zařízení. Jeden prapor tvoří 8 odpalovacích zařízení neboli 2 protiletadlové baterie. Všechny tři prapory pak dohromady tvoří jeden pluk S-300 PMU-2.

Článek pracuje s informací, že Ukrajina začala válku s celkem 250 komplety S-300, ovšem do dnešních dní se Rusům podařilo vyřadit pouze 27 kompletů. Každý prapor S-300 má v Sýrii získat 100 střel.
Taková informace je prakticky nepoužitelná.

Moskva 02.06.2022 uvedla, že
Od začátku speciální vojenské operace bylo zničeno celkem 186 letadel, 129 vrtulníků, 1 084 bezpilotních prostředků, 327 raketových systémů země-vzduch, 3 373 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 460 raketometů, 1 752 polních děl a minometů a 3 350 speciálních vojenských vozidel.

Co mohu tedy jen konstatovat? Že nevíme, kolik bylo zničeno S 300. Ty co jsou schovány někde v západní částí Ukrajiny ve skladech, tak zcela jistě být zničeny nemohly.

Ale já to uzavřu jediným závěrem:
KDYBY UKRAJINA MĚLA TAK MALÉ ZTRÁTY V  PVO S 300, TAK JSEM NEPOCHOPIL, PROČ BYL TAKOVÝ TLAK NA TO, ABY SLOVÁCI POSLALI SVOU JEDINOU BATERII NA UKRAJINU?

Podle mne stojí článek v souvislosti s S 300 na blábolech. Ukrajina prostě minimálně o své PVO prostředky dalekého dosahu přišla v prvních hodinách invaze, kdy Rusko měsíce před počátkem invaze muselo vědět, kde tato PVO je, a má rakety, které jsou schopné ničit tyto prostředky na vzádlenost 1500 km a více.

kalfa

19. 06. 2022, 09:03

Hele novoto, ten Igor, není to náhodou Strelkin? A do těch sestřelů jsou započítány i drony Aerorozvidky, kterým došla šťáva v baterii? Nebo Mrija hrdině sestřelená bez motorův hangáru?

Zdeněk

19. 06. 2022, 08:55

Teď prosím pár vteřin ticha a krátké zamyšlení nad pomíjivosti světa

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1538408321899810817?s=20&t=5psVfADnhqoSc51JyihU0Q

nechť je jim země těžká

Mirek

19. 06. 2022, 08:54

Kdysi jsme se na vojenské akademii učili něco o skutečnosti, že zastavení vývoje ve vyzbrojování armády a modernizace se nedá dohnat. Náklady jsou pak neúměrné. Na některé typy zbraní nikdy nebudeme mít. Srovnejme si pro legraci boj ukrajinců o státní hranici obou republik usilujících o samostatnost a naši slavnou armádu. Co ta je schopná bránit. Ani to není její úlohou. Připomeňme si délku našich hranic. Naši spojenci jsou pouze dočasní do prvního průseru. Pak nás prodají jako už jednou. Brzy to uvidime u u cen energií a pohoných hmot.

Zdeněk

19. 06. 2022, 08:51

Prosím zahrajte naším kamarádům z vlastenecké fronty pár písniček na povzbuzení bojového ducha:

https://m.youtube.com/watch?v=rRvL5cXUdho

p.s. tak ono se dá udělat spoustu práce i s lukem a šípem, když to nedrží v pazourech russky neumětel...

Slavoslav

19. 06. 2022, 08:47

Martinko
Ty si tu už tvrdil všeličo. Zatiaľ sa všetko ukázalo ako hlúposť

Slavoslav

19. 06. 2022, 08:46

Síce je moderná PVO problém, ale vyvodzovať niečo z neschopnosti ruského letectva ktoré malo problém potlačiť PVO Gruzínska, nie to Ukrajiny je hlúposť. Rusi nemajú dosť moderných zbraní, miesto rakiet na potlačenie PVO lietajú s podvesenými hlúpymi bombami. Úroveň ich elektroniky a od toho závislá úroveň moderných zbraní je tiež nie, že za úrovňou západu, ale i Číny.

novota

19. 06. 2022, 08:43

Co těch 205 ks potvrzených ukrajinských letadel ke včerejšku sestřelených nad ukrajinou to mi potvrdil kamarád Igor z generálního štábu ukrajiny. A turecké krámy baklažány se jím prý neosvědčily a přestanou je nakupovat. A nejlepší je vydávat sestřelené ukrajinské letadla a vrtulníky za ruská.

Martin23

19. 06. 2022, 08:39

Dále bych uvedl, co jsem zde říkal dříve.

Naše armáda, která by měla jako primární cíl bránit území tohoto státu, měla mít:
1. Novou dotrínu obrany státu.
2. Kvalitní a moderní teritoriální PVO typu S 400 a podobně.
3. Kvalitní raketové prostředky středního dosahu.

Válka na Ukrajině a tento článek můj názor jen potvrzuje.
Rusko nemělo zásadní problém s dodávky ničeho jiného ze západu než kdyby byly dány Ukrajině rakety schopné lítat kolem 300 km daleko.

Tanky, letadla apod. jsou až sekundární prostředky k obraně.

Já bych k primárním ještě použil jeden bod a tím by bylo znovu obnovení či tvorbu malých pevnůstek v místech dopravních uzlů a dalších strategických objektů a také stavbu krytů pro armádu i civilisty.

Ostatně linie opevnění, kterou si Ukrajinci postavili od roku 2014 je jediný důvod, proč se tam ještě drží.

Martin23

19. 06. 2022, 08:31

Zdeněk
To nám chceš svazáku sdělit, jak výborné jsou i starší verze ruských repsektive sovětských PVO prostředků?
Tak to jsi mne překvapil :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Martin23

19. 06. 2022, 08:29

Boda
Ukrajina nemá hory?

Tak to jsem bohužel nepochopil.

Martin23

19. 06. 2022, 08:27

PVO se budu věnovat až později.

Teď bych ještě zareagoval na plánovaný nákup tanků Leopard 2 a článek na CZDefence.

1. Zde je uvedeno, že bychom potřebovali minimálně 100 ks tanků a ještě lépe 100 ks + 100 ks.
2. Nechyběla kritika T 72.
3. Za příklad bylo uvedeno 5 milionové Finsko s 239 tanky.

No začnu od bodu č. 3, Finsko má asi 100 ks  Leopard 2A4 a 100 ks ojetých Leopard 2A6 koupených od Nizozemí za 5,5 miliardy korun.

Abychom nakoupili 100 nebo 200 moderních tanků, to je naprosté scifi, na které nemáme peníze.

Proč se zase vracím k T 72? To by zase svazáci nebyli schopni ustát.
No je to proto, že bychom si to dé stovky měli ty zmodernizované T 72 nechat.

Aspoň by se ukázalo, jestli je vůbec možné, aby tato země mohla tolik tanků provozovat.

Ale ono to spíše vypadá, že my všechny své T 72 darujeme Ukrajině, která se světe div se zatím (podle Kyjeva) proti Rusku velmi úspěšně brání.

Poslední bod věnuji tomu, že se pozastavím nad kritikou T 72, které by prostě dál mohli sloužit v této armádě, protože s těmito tanky umí tisíce záložáků.

Z článku: Česká republika již řadu let potřebuje nahradit staré tanky T-72 resp. T-72M4 CZ, u kterých je velkou nevýhodou, že posádka prakticky sedí nad zásobníkem s municí, takže při zásahu dojde ke ztrátě tanku i celé posádky.

Mohu pouze zopakovat, co jsem již říkal dříve:
a) všechny tanky jsou zničitelné - Abramsy, Leopardy i Merkavy byly ničené kvalitativně nesrovnatelně horší armádou než je ukrajinská.
b) žádné jiné než ruské a sovětské tanky od II. světové války nebyly v takové míře použity ve válce tohoto typu. Nelze to tedy nijak dále srovnávat.

Svůj příspěvek tedy ukončím tím, že náš stát nemá ekonomicky na to, aby si vybudoval silnější armádu než mají Německo a Francie. A co je ještě horší, nemá absolutně žádnou vojenskou doktrínu, která by mohla takové množství techniky využít.
Politici této země udělali z  armády expediční sbor, vyprázdnili sklady a rozvrátili veřejné finance.

Boda

19. 06. 2022, 08:24

A není vtip v tom, že Ukrajina nemá hory.

sizifon

19. 06. 2022, 08:22

vlady- naprostý souhlas :thumbsup:

Zdeněk

19. 06. 2022, 08:03

A jeje se soudruhy vlastenci sekne, naštěstí víra jejich je posiluje :innocent: