EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Uskupení BRICS – hrozba nebo konkurence Západu?

 22. 09. 2023      kategorie: Úvaha      12 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Nedávno proběhl v Jihoafrické republice summit společenství BRICS, který výrazně zaujal světovou veřejnost. Nebylo to jen kvůli mediálně často propíranému faktu, že se tohoto summitu nemohl zůčastnit Vladimir Putin coby hlava Ruska, jednoho z členů tohoto uskupení, protože v tom případě by mu hrozilo zatčení na základě mezinárodního zatykače. Mnohem závažnější je to, že uskupení BRICS (tvořené Brazílií, Ruskem, Čínou, Indií a Jihoafrickou republikou) se na tomto summitu rozhodlo nabídnout členství dalším státům – Argentině, Egyptu, Etiopii, Íránu, Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům. Politická váha uskupení BRICS tak výrazně vzroste, přičemž o členství v tomto uskupení mají zájem i další státy. I proto je na místě otázka, jak máme toto uskupení z hlediska Evropy, potažmo z hlediska samotné České republiky vnímat.

shutterstock_2329478503Foto: Uskupení BRICS (tvořené Brazílií, Ruskem, Čínou, Indií a Jihoafrickou republikou) se na summitu rozhodlo nabídnout členství dalším státům – Argentině, Egyptu, Etiopii, Íránu, Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům. (ilustrační foto) | Shutterstock

Uskupení BRICS je přitom v České republice poměrně dobře známo, na druhou stranu je zcela rozdílně hodnoceno. Na jedné straně se zde najdou levicoví politici (např. J. Paroubek) či ekonomové (I. Švihlíková), kteří uskupení BRICS adorují a vnímají jej takřka jako vzor pro Českou republiku. Existují dokonce malé populistické strany, které přímo žádají o vstup České republiky do BRICS. Stejně tak zde jsou především na demokratické straně politického spektra politici, kteří BRICS vnímají jako protivníka Západu, jako potenciální nebezpečí pro Evropu, a tedy i pro Českou republiku. Jak je to ale ve skutečnosti? Může nás uskupení BRICS v něčem inspirovat, může nám být v něčem vzorem? A případně – může  BRICS představovat pro Západ, a tedy i pro Českou republiku, nějaké nebezpečí?

Uskupení BRICS

Pokud si chceme tuto otázku zodpovědět, pak je třeba se vrátit až k samotným kořenům uskupení BRICS. Uskupení BRICS vzniklo do jisté míry v reakci na situaci, která ve světě nastala v devadesátých letech minulého století. Tehdy, po ukončení studené války, která dělila svět na dva tábory, na Západ vedený USA a na Východ vedený Sovětským svazem, ale i po pádu samotného Sovětského svazu, nastal stav, kdy USA neměly žádného rovnocenného protivníka. Někdejší bipolární svět se změnil na svět unipolární.

Ani za této situace ovšem USA nevládly světu, přestože jsou z toho USA opakovaně obviňovány, k něčemu takovému ostatně USA neměly ani odpovídající ambice. USA samozřejmě vedly i nadále velmocenskou politiku – adekvátně své velikosti, ale i svému ekonomickému a vojenskému potenciálu. Nicméně USA nikdy nepředstavovaly žádného neomezeného absolutu. USA byly vždy ve své zahraniční politice silně limitovány, normálně fungovala takové organizace, jako jsou OSN atd., ve kterých měly prostor pro svou politiku i další státy. Brzy se navíc situace začala měnit, protože o své místo ve vedení světa se začaly hlásit i další státy. Šlo především o Čínu, která coby nejlidnatější stát světa, navíc s obrovskou armádou a vlastnictvím jaderných zbraní, měla své přirozené ambice. Pozici Číny dál posilovala i její tehdy prudce rostoucí ekonomika. Ta sice stále zaostávala za ekonomikou americkou, nicméně v absolutních číslech představovala čím dál významnější politický faktor.

Své ambice si udrželo i Rusko coby následovník Sovětského svazu. Rusko se svou slabou ekonomikou nemohlo konkurovat ani USA, ani Číně. Rusko ale po Sovětském svazu zdědilo některé globálně politické ambice, v čemž mu napomáhal i fakt, že si Rusko především v rozvojovém světě zachovalo celou síť spojenců. Vedle těchto světových mocností – členů Rady bezpečnosti OSN – se ale o své slovo začaly hlásit i další státy. Devadesátá léta a počátek nového století se totiž nesly ve znamení růstu významu různých regionálních mocností. Typickým případem je Indie, druhý nejlidnatější stát světa, ale i další vůdčí mocnosti prakticky ze všech regionů.

Ke vzniku uskupení BRICS do jisté míry přispěla i válka USA proti Iráku Saddáma Husajna, která proběhla v r. 2003. Tato poměrně kontroverzní válečná operace totiž proběhla bez řádného mandátu OSN (na rozdíl od první války v r. 1991), proti vůli dalších členů RB OSN, Ruska a Číny. I toto hlasování tak napovědělo o rostoucí asertivitě Ruska a Číny vůči USA. To, že i přesto USA (spolu se svými spojenci) svůj zákrok proti Iráku uskutečnily, pak ještě dál přimělo Rusko a Čínu k vytvoření uskupení, které podle jejich představ mělo představovat protiváhu západní civilizaci, primárně USA. K tomu se navíc přidala i snaha nějak omezit ekonomický vliv dolaru coby světové měny – a výsledkem bylo uskupení BRIC, které se o něco později přidáním Jihoafrické republiky změnilo na BRICS.

Uskupení BRICS po svém ustavení zaznamenalo značný ohlas. Bylo to dáno i tím, že uskupení BRICS se strefilo do správné doby. I díky zákroku USA proti Iráku panovaly ve světě silné protiamerické nálady. V rozvojovém světě se navíc tehdy objevila hned celá řada levicových vůdců, jako byl např. H. Chávez; zdálo se, že svět směřuje doleva. Především na jihoamerickém kontinentu to byl v dané době dominantní trend. I proto hned celá řada zemí projevilo zájem o vstup do tohoto uskupení. A stejně tak i některé země BRICSu, především Rusko a Čína, měly zájem na přilákání dalších států, aby posílily svou pozici vůči USA. K rozšíření nicméně dochází až nyní. Stojí za to všimnout si tohoto časového rozpětí. Uplynulo 20 let, než uskupení BRICS přešlo od slov o rozšíření k činům. To ale příliš nevypovídá o nějaké akceschopnosti uskupení BRICS.

BRICS – alternativa západní civilizaci?

I proto se objevují někdy pochybnosti, nakolik je uskupení BRICS – i přes určitou euforii některých levicových intelektuálů - skutečnou reálnou alternativou, protipólem západní civilizaci. Zda pro nás může být ekonomickým konkurentem, či ekonomickou inspirací. Stejně tak se za dnešní situace nabízí otázka, zda může BRICS představovat pro Západ nějaké bezpečnostní ohrožení.

Je faktem, že uskupení BRICS zahrnuje velkou část lidské populace. Stejně tak i jeho ekonomická váha je nemalá. Jenže tato ekonomická váha uskupení BRICS je dána pouze hrubou silou, počtem obyvatel. Západní civilizace, tj. primárně státy Severní Ameriky a evropské státy, resp. EU, mají i přes nižší počet obyvatel stále mnohem silnější ekonomiku – a to jak v relativních, tak i v absolutních číslech.

Pozoruhodné je i srovnání z pohledu České republiky. Ani jeden členský stát uskupení BRICS nedosahuje takového HDP na obyvatele, jako relativně malá Česká republika! Právě HDP na obyvatele je přitom faktorem nejlépe vypovídajícím o ekonomické síle daného státu. Ani Čína – a to i přes všechny své úspěchy, přes desetiletí trvající ekonomické reformy - zdaleka nedosahuje českého HDP na obyvatele! Čína je v tomto směru zhruba na úrovni Bulharska, nejchudšího člena EU. Ekonomický růst Číny se přitom dlouhodobě snižuje, a  dávno nedosahuje někdejších imponujících dvojciferných čísel. Rusko pak v oblasti ekonomické vzhledem k zastaralosti své infrastruktury dosahuje výsledků ještě nižších, o Indii ani nemluvě. Je tedy diskutabilní, zda nám může uskupení BRICS být v něčem inspirací. A proto jsou úvahy některých českých levicových politiků naivní. Proč bychom měli napodobovat někoho, kdo je méně úspěšný než my, proč bychom se měli k někomu takovému přidávat?

Je navíc třeba zmínit jedno. Západní civilizace se i přes všechny své slabiny ukázala až překvapivě životná. Dokázala přežít všechny své krize, a to jak politické, tak i ekonomické. Právě o tom lze ale pochybovat v případě uskupení BRICS. Již dnes se totiž objevují pochybnosti i o životnosti uskupení BRICS. O jeho soudržnosti, a především o tom, zda toto mocenské uskupení může úspěšně fungovat i dlouhodobě. Předně je třeba si uvědomit, že uskupení BRICS je velice heterogenní. Každý členský stát je zcela jiný, každý stát má zcela jinou politicko-ekonomickou identitu. Mezi státy BRICS tak najdeme státy s jednoznačně autoritativním, až totalitním režimem (Rusko, Čína), ale i státy demokratické (Indie, stejně tak i Brazílie). Také ekonomicky se jednotlivé státy liší, a to nejen výkonem ekonomiky, ale i jejím charakterem. Zatímco ekonomika Ruska má jednoznačně etatistický charakter, Čína provozuje smíšenou ekonomiku, a Brazílie či Jihoafrická republika jsou státy ryze kapitalistické. Každý stát má navíc zcela odlišné geopolitické zájmy – jihoamerická Brazílie, potažmo Argentina, mají jiné zájmy než vzdálená Čína nebo Indie.

Je tedy zřejmé, že mezi jednotlivými členy BRICS jsou již dnes silné rozpory. Lze předpokládat, že tyto rozpory budou postupně zesilovat, že zájmy jednotlivých států budou na sebe čím dál silněji narážet. Stejně tak je pravděpodobné, že tyto rozpory se budou zesilovat i v návaznosti na příchod nových členských států, mezi kterými je také celá řada různých animozit.

Ještě závažnější je to, že mezi některými státy BRICS jsou již dnes vzájemné vztahy tak napjaté, že mají blízko válečnému konfliktu. Týká se to především Číny a Indie, mezi kterými ostatně již v minulosti došlo k lokálním válkám. Dnes se přitom nebezpečí takového konfliktu mezi těmito dvěma jadernými mocnostmi bohužel opět zvyšuje, protože oba státy usilují o post hegemona v oblasti Indického oceánu. Pravděpodobnost takového konfliktu zvyšuje i tradiční napětí mezi Indií a Pákistánem, který je dlouholetým spojencem Číny, a který poněkud paradoxně také usiluje o vstup do uskupení BRICS. Obdobně napjaté vztahy jsou i mezi novými členskými státy, Íránem a na druhé straně Saúdskou Arábií, potažmo i SAE, protože Írán a Saúdská Arábie již dnes mezi sebou vedou zástupnou válku v Jemenu. A podobných sporů, hrozících přerůst v otevřený válečný konflikt, by se našlo ještě více, a to i mezi státy, které o vstup do uskupení BRICS teprve usilují.

Lze pochybovat, zda se uskupení BRICS podaří tyto rozpory mezi jednotlivými členskými státy vyřešit. Uskupení BRICS do jisté míry chybí nějaký ústřední orgán, který by dokázal jednotlivé rozpory diplomaticky uhlazovat. Stejně tak ale uskupení BRICS chybí nějaký jasný hodnotový rámec. Západní státy, a to jak USA, tak i evropské státy takový hodnotový rámec mají, a to v podobě tradičních západních, euroatlantických hodnot. Tyto hodnoty nefungují vždy zcela stoprocentně, ne každému státu se také daří je beze zbytku naplňovat. Ale západní státy tak mají jasný ideál, ke kterému se snaží přibližovat, a kterým poměřují jednotlivé události, což pomáhá právě v krizových situacích. Uskupení BRICS nic takového nemá, což mu značně ubírá. Zatím se uskupení BRICS snažilo k jednotlivým bodům vzájemných vztahů přistupovat spíše pragmaticky – i to je někdy oceňováno. To ovšem znamená, že v krizových situacích každý stát jedná jen a jen ve svůj prospěch, a to i na úkor dalších členů. Lze silně pochybovat o tom, zda něco takového může vůbec fungovat. Uskupení BRICS tedy má již ve svých základech zakomponovány rozkladné prvky. Nemůže nám proto být inspirací, ale nepředstavuje pro Západ ani skutečnou konkurenci. A to i přes svou zdánlivě impozantní sílu, přes obrovské území jednotlivých členských států (které při pohledu na mapu světa může působit opravdu hrozivě), přes jejich vysoký počet obyvatel.

Další, často se objevující otázka, je neméně závažná. Představuje uskupení BRICS pro nás, pro Západ, a tedy i pro Českou republiku nějakou politickou či dokonce bezpečnostní hrozbu? Na první pohled tomu tak je. A to především díky Rusku, které vede svou válku nejen proti Ukrajině, ale i proti celé Evropě, proti západní civilizaci. Stejně tak i u Číny je patrné, že se připravuje na globální střet s USA., kdy již dnes lze u obou států pozorovat přípravy na střet v prostoru Tichého oceánu. Formálně pak jsou všechny státy v určitém rozporu s USA – nesmí se zapomínat na to, že impulsem pro vznik uskupení BRICS byl nesouhlas s politikou USA, snaha vytvořit jim politicko-ekonomickou protiváhu. Jenže u všech států tohoto uskupení nelze mluvit o jednoznačném antiamerikanismu. Některé státy BRICS se již nechovají tak konfliktně jako Rusko a Čína, naopak se Západem spolupracují, a to právě v bezpečnostních otázkách. Brazílie si ponechává silné vazby na USA, a stejně tak i Indie zesiluje své vztahy s USA. Výrazně se na USA orientují i dva potenciální noví členové BRICS, Saúdská Arábie a SAE. I v bezpečnostních otázkách tak mezi jednotlivými členskými zeměmi BRICS jsou naprosto zásadní rozdíly, které jeho akceschopnost fatálně snižují.

Uskupení BRICS pro nějaké bezpečnostní, případně přímo vojenské ohrožení západu navíc chybí nějaká vojenská organizace – taková, jakou je pro západní státy NATO. Je možné, že i BRICS si utvoří určité společné bezpečnostní struktury; už třeba proto, aby jimi řešily rozpory mezi jednotlivými členy. A to především mezi těmi novými, menšími členy, v rozvojovém světě. Lze však očekávat, že tyto společné bezpečnostní struktury nebudou disponovat žádnými vlastními, nezávislými silami, už třeba proto, že např. Indie nikdy nedovolí, aby třebas jen části její armády velel nějaký čínský důstojník.

Z výše uvedeného vyplývá, že ani z hlediska bezpečnostního, vojenského, nepředstavuje uskupení BRICS pro Západ nepředstavuje pro západní svět nějaké bezpečnostní ohrožení. Stejně tak ale BRICS nepředstavuje ani nějaké ohrožení ekonomické. Společenství BRICS je pro západní svět bezesporu silnou ekonomickou konkurencí. Ale to je možná jenom dobře. Právě vědomí této konkurence může západní státy přimět realizovat socioekonomické reformy, které dávno potřebují, a které jsou dlouhodobě odkládány.

V současném světě navíc existuje celá řada problémů, které se dotýkají jak západních států, tak i společenství BRICS. Jde o takové významné globální problémy, jako jsou klimatické změny a z nich vyplývající migrace, ale i celá řada dalších. Tyto problémy přitom některé státy BRICS ohrožují mnohem víc než západní státy. Řešit takovéto problémy lze jen společnými silami, jakýkoliv naschvál jedné strany druhé může celkovou situaci jen zhoršit. I proto je otázkou, zda by pro Západ nebylo nejlepší najít nějakou formu koexistence se společenstvím BRICS, či aspoň formu společné komunikace. Jde zde totiž o osud celého lidstva.

Zdroj: summit společenství BRICS

 Autor: David Khol

Komentáře

David

25. 09. 2023, 13:14

Pro Zdeněk, případně Skypy - o vytvoření společné měny v článku není zmínka, protože to je opravdu jen fantazie. Nikdy se to neuskuteční, každý z hráčů si drží to své, a to hodně pevně . A ano, BRICSu chybí nějaký jasný smluvní rámec, který by definoval postavení členů ( což je evidentně záměr), chybí tam nějaký ústřední orgán, který by ladil vztahy mezi členy. logicky je funkčnost taková, jaká je

Martin23 .

23. 09. 2023, 16:09

Koncept celého BRICSu stojí a padá s tím že tam jsou dva velcí kohouti s odlišnou představou kam směřovat a to je Čína a Brazílie (brzy i Indie). Rusové tam klid nevnesou, akorát tam udělají bordel protože si budou přát mít rozhodující slovo.
Buďme rádi za to, že vidíme jak vnímají západní svět (tedy i nás) a berme to jako varování že není dobré být příliš závislý na jednom či dvěma nedomkratickými režimy.

skypy

23. 09. 2023, 03:01

V článku mi chybí především dvě zásadní fakta. První je to, že celé BRICS nemá žádnou zakládací smlouvu o sdružení nebo něco na ten způsob, je to tak pouze volné sdružení států, proto i mluvit o jednotné měně je úsměvná faktazie některých zdejších komoušů a prouských idealistů. Za druhé BRICS nemá žádné výkonné orgány nebo organizace, které by jakkoliv dbali na chod tohoto spolku a připravovali jakékoliv vize spolku. Navíc nikdy nemůže tento volný spolek fungovat třeba řádná organizace, preotože vnitřní rozpúory mezi členy jsou takového rázu, že jakékoliv užší vazby naprosto vylučují viz Čína a proti ní Indie, Irán a proti němu Saudská Arabie a našly by se i další státy, které mají naprosto jiné zájmy než druhé. Závěrem lze říci, že BRICS nemá žádnou politickou a ani ekonomickou váhu aby mohlo být hegemonem, je to jen jakási slabá náhražka protipolu USA a EU, nic více.

Vaclav Flek

23. 09. 2023, 00:31

Dekuji za hezky napsany prehledny clanek o problematice BRICS, o ktere jsou obcas zminky v mediich, ale casto z nich neni zcela zrejme, o co jde.

Chapu to tak, ze cleny BRICS rada veci spojuje, ale jeste mnohem vice veci je rozdeluje, takze se to spolecenstvi nemuze stat plnohodnotnou protivahou zapadnim demokraciim, jakkoliv se podobny nazor ve zdejsich diskusich obcas objevuje.

Zdeněk

22. 09. 2023, 08:39

Děkuji autorovi opět za zajímavý článek, který čtivou formou přibližuje minulost i budoucnost uskupení BRICS.

Měl bych ovšem dvě připomínky:
1) myslím, že autor mohl alespoň zmínit často uváděné mýty ohledně společné měny, která by měla "nahradit" dolar a ambicích jednotlivých členů v této otázce.

2) zásah USA a spojenců v Iráku také vnímám kontroverzně, ovšem pouze z důvodu toho, kam vedly chyby USA během poválečné správy Iráku. Samotné důvody pro invazi byly podle mého názoru opodstatněné a pochopitelné, a to, že samotná invaze nebyla schválena RB OSN považuji za irelevantní v situaci, kdy jednotliví stálí členové hrají své vlastní hry. RB OSN je v podstatě nefunkční orgán a nejvíce se to projevuje v době nevyprovokovane a neospravedlnitelné invaze Ruska na Ukrajinu.

Šebesta

22. 09. 2023, 09:10

Zdenek. Článek mi poskytl i nové informace a považuji ho za celkem objektivní a dobrý. Upravuješ si fakta jak se hodí. Americký zásah v Iráku byl jasně neopodstatněný protože hlavní důvod,že Irák podporoval teroristy z 21.9. 2001a je napojen na Alkaidu se nenaplnil. To že si velmoci dělají co chtějí je  známý fakt a dokud se nenajde lepší řešení bude každý zásah bez mandátu OSN v podstatě protiprávný. Je přitom jedno zda to dělá NATO v Srbsku nebo Amicí v Iráku nebo Rusko na Ukrajině či Turecko třeba na Kypru. Každý normální člověk to chápe jen ty a tobě podobni tady plácate nesmysly a tvrdíte v podstatě to že když to dělá NATO nebo USA je to ok když to udělá někdo jiný tak to je špatně. To moho konstatovat jen nenormální lidé nebo blázni.

Zdeněk

22. 09. 2023, 09:19

Šebesta, opět a znovu, abys obhájil svoje nesmysly musíš zahajovat svou argumetaci vynecháváním a dezinterpretací faktů, útokem na city a whataboutismem; dále události jsou zahajovány až v tobě vyhovujícím okamžiku bez uvažování souvislostí. Proč to já dělat nemusím, dokážeš na to odpovědět?

p.s. jenom tak pro úplnost, diskusi bych rád vedl s panem Kholem, kterého považuji za vzdělaného a především morálního člověka, a to ty rozhodně nejsi. Proto, pokud tvrdíš, že moje příspěvky nečteš, buď alespoň natolik chlap a svá vlastní pravidla dodržuj a nelži sobě i okolí.

Vaclav Flek

23. 09. 2023, 00:17

pro Šebesta :

Naprosto nesouhlasim s vasim nazorem. Je zrejme, ze si nevzpominate na atmosferu pocatku roku 2003, kdy Saddam Husajn neustale hrozil valkou a naznacoval, ze ma ve svem drzeni zbrane hromadneho niceni. Ty chemicke jiz prokazatelne mel, ovsem nedalo se vyloucit, ze ma i jaderne ci biologicke. Krome vlastniho nasazeni hrozilo, ze je preda teroristum, zejmena Al-Kaide, o jejiz ochote tyto zbrane pouzit nikdo nepochyboval. Rozjitrene americke verejne mineni proto zasah USA v Iraku roce 2003 jednoznacne podporilo, a ja je plne chapu.

Argumentovat chybejicim mandatem OSN je nesmysl v situaci, kdy jsou v Rade bezpecnosti dva clenove totalitnich statu, kteri spolehlive zablokuji jakekoliv usneseni, smerujici ke spolecne akci proti agresivnim ci  teroristickym rezimum. Je zrejme, ze puvodni myslenkovy projekt prezidenta Roosevelta z roku 1945 vubec vubec nevysel, a ani vyjit nemohl. Svedci to pouze o zalostnem zdravotnim stavu, nebot v te dobe jiz nedokazal vyhodnotit Stalinovy ambice a nedostatek skrupuli, a take velmi spatne odhadl vnitropoliticky vyvoj v Cine, kde se k moci dral Mao Ce-tung. Budme vdecni, ze se na Zapade nasly (a stale nachazeji) politicke sily schopne reagovat i bez formalniho mandatu OSN.

Šebesta

23. 09. 2023, 09:02

Pro Flek. Já zase nesouhlasím s vaším názorem a pohledem na americkou akci v Iráku. I u nás je na toto téma dost rozporuplná atmosféra a mnoho expertu s tím vyslověně nesouhlasí nebo ho lepším případě považuje za rozporuplný a pozor i v USA samotných a to nemluvím o stanoviscích Německa a Francie které byly proti. Podstatné je že ten hlavní důvod napojení na Alkaidu a podpora terosristů se nepotvrdila. že něco hrozilo jak píšete to je nepodstatné spíše jde o vaše dojmy .Agresoři se v minulosti zejména hitlerovské Německo taky vymlouvali že oběť hrozila napadením Německa viz. přepadení Polska 1939.Máte se Zdeňkem zcela zvrácenou morálku. Jak už jsem psal když něco udělá NATO nebo USA je to ok a to dokonce tehdy i když další spojenci Ameriky s tím nesouhlasí ale když něco udělá někdo jiný nemluvím jen o Číně či Rusku je to agrese. Opakuji to znova máte moralku komunistických lhářů jen v obrácenem garde. Ti se chovali zcela jako vy. Agrese SSSR byly v pořádku a o agresi nešlo ale když šlo o jiné země byla to agrese.

Šebesta

23. 09. 2023, 09:19

Jen ještě dodám že jsem nemluvil o tom co následovalo po oné invazi. Tedy totální chaos a válka s teroristy a s kedkým až do roku 2011. To byla podle vás povedená akce ?

Vaclav Flek

24. 09. 2023, 00:55

pro Šebesta :

Nemate vubec pravdu, navic by vam v tomto projevu prospelo vice slusnosti a uhlazenosti, nikoliv vyjadreni typu : "...máte moralku komunistických lhářů...". Ostatne opakovane jsem vas upozornoval, ze byste mel diskutujiciho oslovovat jmenem, pod kterym se hlasi do diskuse. Skutecnost, ze si to nejste schopen zapamatovat, take o necem svedci.

Ja jiz nebudu opakovat to, co jsem napsal v predchozim prispevku, a na cem si v plnem rozsahu trvam. Tuto valku rozhodly americke a britske jednotky, postupujici v naproste koalicni shode. Verejne mineni v obou zemich valecne usili ve sve vetsine podporovalo, obcane chapali, ze je treba dokoncit to, co v roce 1991 udelano nebylo. Odlisny postoj Francie a Nemecka ma sve duvody, ja je vsak nechci komentovat, ostatne pro prubeh druhe valky v Zalivu valky to bylo irelevantni.

Jinak jsem nikdy neslysel, ze by se "...agresoři v minulosti zejména hitlerovské Německo taky vymlouvali že oběť hrozila napadením Německa viz. přepadení Polska 1939...". Myslim, ze to ukazuje hloubku vasi neznalosti, kterou se pote snazite kompenzovat aroganci a nedostatkem taktu.

Vaclav Flek

22. 09. 2023, 23:52

pro Zdeněk :

Zdenku, napsal jste to velmi vystizne, se vsim, co pisete, bezezbytku souhlasim.