EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Ve vojenském muzeu Králíky vzniká unikátní druhoválečné dioráma s názvem „Jaro 1945“

 24. 11. 2018      kategorie: Události      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Vojenské muzeum Králíky patří mezi nejmodernější instituce tohoto zaměření v ČR a do povědomí veřejnosti se již pevně zapsalo. Ostatně na ARMYWEBU jsme o aktivitách muzea již v minulosti informovali. Muzeum je svojí polohou i zaměřením a rovněž celoroční provozní dobou, pro muzea tohoto typu ne zrovna obvyklou, předurčeno do role pomyslného centra Králické pevnostní oblasti.

vmk_diorama_02
Foto: Celkový pohled na Vojenské muzeum Králíky včetně pěchotního srubu K-S 14 "U Cihelny"

Představuje pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech vybudovaných na obranu republiky v letech 1935-1938 na Králicku. Vlastníkem areálu muzea a části zde vystavených exponátů je město Králíky. Většina vystavených exponátů je soukromým vlastnictvím několika subjektů, muzeum provozuje a spravuje společnost ARMY FORT s. r. o. Na rekonstrukci některých exponátů a zajišťování pořádaných akcí se významně podílí už od doby vzniku muzea skupina nadšenců – dobrovolníků. Vedení města Králíky před lety vsadilo na pevnostní a military turistiku a jejímu rozvoji a podpoře se intenzivně věnovalo, za nemalého přispění Pardubického kraje. Čas ukázal, že rozhodnutí podchytit a pevně zakotvit soukromé aktivity nadšenců, bylo správné… Návštěvnost Králické pevnostní oblasti a akcí zde pořádaných se totiž každoročně blíží „snové hranici“ 100.000 návštěvníků… Více než pětina z nich navštíví expozice a akce ve Vojenském muzeu Králíky.

vmk_diorama_01
Foto: Vznikající druhoválečné dioráma „Jaro 1945“

Muzeum vzniklo v roce 2000 a jeho expozice se nacházely až do roku 2009 v silně devastovaném a neestetickém zemědělském areálu. Deset let usilovali nadšenci z firmy ARMY FORT s. r. o. a někteří představitelé města Králíky o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, jehož budovy zrovna nepatřily k ozdobám městského intravilánu. S podporou Pardubického kraje se dobrá věc podařila, byl získán finanční grant z fondů EU a v letech 2009–2010 vzniklo v Králíkách moderní vojensko-historické muzeum s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí, věnovanou armádě a obraně státu. Celý prostor získal novou a esteticky hodnotnou podobu.

Muzeum je proslulé ojedinělou expozicí věnovanou životu a osudům tří významných vojenských osobností: armádnímu generálu Ludvíku Krejčímu – hlavnímu veliteli mobilizované čs. branné moci v roce 1938; brigádnímu generálu Bohuslavu Fialovi – náčelníku štábu mobilizované čs. branné moci v roce 1938; diviznímu generálu Ing. Karlu Husárkovi – řediteli Ředitelství opevňovacích prací. Výstavu tvoří unikátní dokumenty a předměty zapůjčené rodinami z pozůstalostí. 

vmk_diorama_05
Foto: Expozice československé armády také prochází přestavbou

Výstavní hala určená pro prezentaci sbírek a exponátů má plochou 2400 m2 a návštěvníci zde procházejí postupně budovanou a chronologicky řazenou historií armády od roku 1918 do současnosti. Shlédnou sbírku munice (pěchotní, ženijní, dělostřelecké), pěchotní zbraně, sbírku polních a protiletadlových kanónů, vojenské výstroje, řadu kolové a pásové vojenské techniky. Výstavní hala ukrývá také exponáty, které jsou v podmínkách ČR ojedinělé. 

vmk_diorama_06
Foto: Sovětská děla ZIS 2 a ZIS 3

Z expozice velké techniky, která se během let stále rozrůstá, je na české poměry zajímavým exponátem švédský obrněný transportér Pvb 301 na podvozku čs. předválečného lehkého tanku LT-38 (dar firmy Celsius – Bofors Carl Gustaf společnosti Armyfort, s. r. o. – provozovateli Vojenského muzea Králíky, který se stal symbolem muzea). Přesun do ČR před řadou let tento exponát zachránil – sloužil totiž jako terč na jedné z vojenských střelnic v Dánsku. Neobvyklá je rovněž 10,5 cm houfnice vzor 46/91, konstrukce firmy Bofors, jejíž modifikace sloužily ve švýcarské armádě více než 50 let. Dále mohou návštěvníci shlédnout jak v hale, tak pod venkovním přístřeškem širokou paletu strojů, jimiž byla vyzbrojena ČSLA, nebo které jsou postupně vyřazovány z výzbroje dnešní AČR.

vmk_diorama_03
Foto: Vznikající druhoválečné dioráma „Jaro 1945“ 

Zastoupení exponátů zřetelně profiluje zaměření muzea do oblasti ženijní a speciální techniky. Mezi významné exempláře ze sbírky města Králíky se řadí do nedávna tajený „pojízdný bunkr“ UP-82 na podvozku pancéřované Tatry 815. Expozice kolové techniky VMK se např. pyšní dokonale rekonstruovaným tahačem těžkých nákladů Tatra 141, jehož rekonstrukce trvala 10 let, nebo kompletně vybaveným radiovozem Tatra 805 Třinec.
V depozitáři muzea se nachází řada zajímavé techniky a předmětů, které postupně prochází rekonstrukcí a jsou umísťovány do expozic. 

V současnosti je v běhu „stavba“ ústřední diorámy muzea, nazvané „Jaro 1945“. Ztvární podobu konce války v Evropě. Na „bojišti“ budou koncentrovány kompletní druhoválečné stroje a zbraně, stejně jako jejich vraky a torza, často na poměry ČR velice vzácné… Velké kusy techniky a zbraní doplní řada drobných artefaktů, rovněž leteckých vykopávek zapůjčených Moravským zemským muzeem v Brně, velkoplošné fotografie a množství „válečných trosek a nepořádku“, které mají vytvořit atmosféru a pocit „je po boji, konec války se přiblížil“…

Některé exponáty muzea jsou repasovány i mimo vlastní dílny, jako např. letoun Mig 21, jehož až neskutečně důkladnou rekonstrukci provádí již třetím rokem letecký nadšenec a odborník pan Vácha z Mistrovic u Jablonného nad Orlicí. Budovány jsou i specializované sbírky – například pozorovacích objektů z období 2. světové války – Einmannbunker-ů. Se získáváním těchto exponátů výrazně pomáhají velké české podniky, jako jsou Synthesie z Pardubic, Teplárna Brno, Zetor Brno, Slévárna Kuřim…

vmk_diorama_04
Foto: Vznikající druhoválečné dioráma „Jaro 1945“

Ve druhé části areálu moderního muzea se nachází předváděcí plocha s terénní dráhou pro ukázky exponátů v pohybu, stojí zde také přesná replika prvorepublikové vojenské chaty pro 120 mužů (slouží jako expozice a zázemí pro konané akce na ploše) a jeden lehký objekt vz. 37. Celá předváděcí plocha je postupně upravována do podoby bojiště, určeného do budoucna pro bojové ukázky menšího rozsahu. 

Vojenské muzeum Králíky je nejen nezastupitelným technickým zázemím pro každoroční Akci Cihelna, ale je i spoluorganizátorem či organizátorem dalších akcí jako je Dětský sportovně-branný den v KPO, mezinárodní setkání provozovatelů pevnostních muzeí FORT FEST CZ – Králíky… Pořádá se svojí technikou výjezdy na významné vojensko-historické a prezentační akce a to nejen na území ČR.

Ve vstupní části muzea pracuje specializované turistické informační centrum, které podává nejen informace o zdejším regionu, ale zaměřuje se také jako jediné v ČR na informace o čs. opevnění z let 1935–1938.
Dokončení expozic ve Vojenském muzeu Králíky – to bude ještě představovat běh na velmi dlouhou trať. Tvorba expozic nejspíš neskončí nikdy… Každý rok je však možné pozorovat určité posuny. Několik zásadních je připravováno před sezónou 2019…

Foto: Štěpán Ručka (letecké), Martin Ráboň, Eliška Ráboňová, Martin Večeř

 Autor: Martin Ráboň

Komentáře