Vylodění Spojenců v Normandii: Někde zcela bez problémů, jinde naprostá jatka

 06. 06. 2021      kategorie: Vojenská historie      38 komentářů
Přidat na Seznam.cz

Je sychravé ráno a je mi příšerně blbě. Nevim jestli je to mořkou nemocí nebo tim žvejkacím tabákem. Ve vyloďovacím člunu je vody sice jen po kotníky, ale stejně jsme díky vlnám všichni na kost mokrý a promrzlý. Už se to blíží, pobřeží Francie. Nikdy by mě nenapadlo, že maj naši tolik lodí, letadel a techniky. Snad ty smějdi náckovský ještě chrápou a dostaneme se s klukama alespoň z lodí. Někdo vedle mě se modlí, někdo pořád zvrací ty příšerný vojenský blafy, co máme k jídlu a já? Já přemýšlím, jak se nejrychleji schovat na pláži a v tom brajglu, co tam bude, dávat bacha na zbraň a tu novou optiku, jinak mě velitel přerazí. Dělat snipera je nevděčná práce, ale táta mě od malička učil lovit, takže to mám v krvi. Poslední pohled na fotku svojí holky v helmě, zkontrolovat zbraň a je to tady. Intenzivní řev motorů lodí, letadel a vyloďovacích tanků, střelba a výbuchy se sténáním raněných se mísí s pískem a slanou vodou kanálu La Manche u francouského pobřeží. Už se otvírají dveře... No dopr...., pane Bože, to je šílenost. Tak nějak se cítili spojenečtí vojáci v rámci největší obojživelné operaci v dějnách lidstva - operaci Overlord.

Into_the_Jaws_of_Death_23-0455M_editFoto: Američtí vojáci míří k invazní pláží Omaha | Chief Photographer's Mate (CPHoM) Robert F. Sargent / Wikimedia Commons / Public Domain

6. 6. 1944  - operace OVERLORD

Byla to největší vyloďovací operace v historii vojenství. Její rozměry byly velkolepé: 5000 lodí spolu s tisíci menších plavidel, podporovaných 11 000 letadly, mělo během 48 hodin vrhnout téměř 200 000 mužů proti Hitlerovu vychvalovanému Atantickému valu. Když ráno 6. června 1944, v den D, začaly první červánky pronikat tmou, viděli němečtí pozorovatelé při pohledu z normandského pobřeží, jak se před nimi, kam až jejich oči dohlédnou, rozprostírají svazy 5300 námořních lodí, od největších válečných plavidel po nejmenší hlídkové lodi. Největší invazní flotila jaká kdy byla sestavena, zahrnující válečné lodi, obojživelná plavidla, pomocné a výsadkové lodi z Velké Británie, USA, Francie, Kanady, Polska, Řecka a Holandska, byla připravena zahájit osvobozování Evropy.

Vylodění v Normandii začínalo pozvolna. 1.dubna je vydán zákaz vstupu návštěvníků na celé jižní pobřeží Anglie od Cornwallu po oblast East Anglia. 23.května určuje gen. Eisenhower 5.červen za den D. 28.května je datum dne D a hodina H oznámena velitelům. 31.května začíná nakládání lodí a výsadkových plavidel; veškeré osádky jsou „zamčeny" na lodích; Royal Navy pokládá zvukové bóje k označení okrajů německých minových polí. 1.června admirál Ramsay přejímá velení nad invazní flotilou a oblastí La Manche. 2.-3.června vyplouvají první lodi dělostřelecké podpory ze Skotska a Severního Irska; britské miniponorky vyplouvají k Normandii. 3.června se zhoršuje počasí. 4.června v 03.15 se invazní flotila dává do pohybu. V 05.00 je vydán signál přeložit operaci o 24 hodin (dnem D se stává 6.červen). všechna plavidla se vracejí do přístavů s výjimkou jednoho konvoje plavidel LCT. 4.června ve 23.00 vydává adm. Ramsay povel k vyplutí, aby flotila zvládla úkol k 6.červnu. 5.června v 04.15 je vydáno konečné rozhodnutí „start". 5.června od 23.00 startují letadla s výsadkáři, směr Francie.

Při vylodění spojenecké síly prolomily Hitlerův Atlantický val a znovu otevřely v severní Francii západní frontu. Na průběhu bitvy se projevilo několik faktorů — výhoda naprostého překvapení na straně Spojenců, jejich zdrcující převaha ve všech druzích zbraní, výborná příprava (vyvinuli velké množství zbrusu nových vyloďovacích technik), dobře organizovaná činnost francouzského odboje, v neposlední řadě i vážné nedostatky Atlantického valu, nízká kvalita jednotek, které ho měly bránit, a absolutní nepřítomnost Luftwaffe nad vyloďovacími plážemi a La Manchev první fázi vyloďovací operace.I v dalších dnech si však Spojenci udržovali absolutní převahu na moři a výraznou (a místy i absolutní) převahu ve vzduchu. Spolu s Hitlerovou nerozhodností, který ještě několik dnů po dni D považoval akci za předstíranou (díky úspěšné spojenecké dezinformační kampani si stále myslel, že invaze bude provedena na Pas-de-Calais [pɑ də kalɛ] IPA) a nedovolil nasadit proti Spojencům své nejsilnější jednotky, zcela vyloučilo úspěšné zničení spojeneckého předmostí. K Hitlerově porážce také napomohlo vysazení desetitisíců spojeneckých parašutistů po celé Normandii. Mezi nejznámější výsadkářské boje patří bitva o St. Mere Église, bitva o Pegasus Bridge, a ještě několik dalších vesnic.

Datum vylodění

Původní termín vybraný pro vylodění byl stanoven na 5. června. Začátkem června se ale znatelně zhoršilo počasí, což nutilo k posunutí termínu zejména kvůli vysokým vlnám a vlnobití na vyloďovacích plážích a nemožnosti nasadit parašutisty a letectvo. Zásadní posunutí data na červenec by ale znamenalo šanci, že by se dříve nebo později informace o přípravě útoku dostaly do rukou nepříteli a místo vylodění by bylo prozrazeno, čímž by došlo ke ztrátě momentu překvapení. Vzhledem k rozsahu operace na území Velké Británie byli rozmístěni vojáci v mnoha táborech, kde čekali na nalodění a reálně hrozilo nebezpečí prozrazení. Vylodění bylo naplánováno na dobu úplňku, kvůli letectvu a hlavně kvůli vysokému přílivu.

Na operační poradě u vrchního velitele Dwighta D. Eisenhowera dne 5. června se řešila otázka, zdali se vojáci vrátí do táborů a nebo bude pokračovat již započatá operace. I přes nepříznivé hlášení hlavního meteorologa (James Stagg) z Eisenhowerova štábu, jemuž velel generál Walter Bedell Smith, někteří polní velitelé (např. Bernard Law Montgomery) navrhovali, aby se v invazi pokračovalo i přes špatné meteorologické podmínky. Nahrávalo jim také, že Němci na druhé straně kanálu nepředpokládali, že se Spojenci pustí do invaze v nepříznivém počasí, a tak si část velitelů vzala volno a odjela k rodinám a na rekreaci. Nakonec byla operace pouze o 24 hodin odložena na 6. června.

Vzdušné výsadky

Plán Spojenců počítal s tím, že se jim podaří vybudovat bezpečné předmostí, ze kterého by mohli podniknout další mohutný útok, což by zajistilo vylodění hlavní části invazních sil. K tomuto účelu bylo potřeba zajistit vyloďovací pláže a znemožnit odražení invaze zpět do moře (což by znamenalo hlavně zastavení vyloďování). Předpokládalo se, že Němci do oblasti vylodění začnou brzy stahovat posily, a to i v době, kdy budou ještě vojáci bojovat na plážích. Aby se zamezilo snadnému přesunu německých záloh, bylo rozhodnuto, že do týla Atlantického valu budou vysláni parašutisté, kteří obsadí strategická místa, a znemožní tak nepříteli stahovat zálohy a seskupit síly proti invazním vojskům.

Ve večerních hodinách začali nad oblastí Normandie seskakovat spojenečtí parašutisté ze 101. a 82. výsadkové divize americké armády a britského výsadkového sboru, celkem 13000 výsadkářů, kteří měli za úkol obsadit strategické křižovatky, mosty a vesnice. Cíli jejich seskoku před rozbřeskem bylo: zabezpečit čtyři východy z pláží před námořním výsadkem. To bylo nesmírně důležité, neboť tyto čtyři cesty na náspech byly jedinými trasami přes zatopené území, které pokrývalo západní část sektoru Utah. Jihozápadně potom dobýt a zabezpečit dva mosty a jedno zdymadlo přes řeku Douve a zničit velký železniční a silniční most přes tutéž řeku. Tyto cíle byly uloženy jednotkám 101. divize. Západně od 101. divize měla 82. divize zajistit západní břeh řeky Merderet a držet předmostí, zničit dva mosty a dobýt město Ste. Mere-Eglise. První transportní letouny s výsadkovými jednotkami odstartovaly 5. června ve 22.15 z letišť v jižní Anglii. Výsadky 101. ani 82. divize neprobíhaly podle plánu. Noční výsadky často bez navigačních prostředků způsobily, že obě divize byly rozptýlené a utrpěly při výsadku ztráty. Přestože místa shozu i jednotky byly promíchané, cíle byly nalezeny, dobyty a drženy. Jednotky 101. divize zabezpečily čtyři východy z pláže Utah v den D ve 13.00. U severních východů (3 a 4) se parašutisté spojili s vojáky 4. pěší divize postupujícími z pláží do vnitrozemí. Útok 82. divize na Ste. Mere-Eglise uskutečnilo asi 360 vojáků 505. jednotky výsadkové pěchoty. S využitím rychlosti, překvapení a noční tmy pronikli do města v 4.30, přerušili komunikace s Cherbourgem a hnízda německého odporu zlikvidovali. V 9.30 bylo první osvobozené město ve Francii pod kontrolou Američanů, i když se ve 12.00 začal od jihu rozvíjet německý protiútok. Na mnoha místech sektoru 82. divize byla situace zmatečná. Řada jednotek byla vysazena do bažinaté oblasti podél řeky Merderet, kde mnoho vojáků utonulo. Na východním břehu probíhaly boje o předmostí u la Fiere a u Chef du Pont, ale rozptýlené skupiny vojáků shozených západně od řeky zůstaly izolované až do dne D+4, přičemž jejich cíle na řece Douve byly nedosažitelné. Ke konci dne D 82. divize stále nenavázala žádný kontakt s jednotkami z pláží. Část výsadku byla provedena na kluzácích.

Boj o pobřeží

Samotné vylodění bylo úspěšné, ale nyní bylo nutné prorazit z Normandie, osvobodit Bretaň a následně postupovat do vnitrozemí, směrem k Paříži. Aby toho Spojenci dosáhli, rozhodl se generál Eisenhower rozdělit Normandii do dvou sektorů: britského a kanadského na východě a amerického na západě. Šlo o to, aby Britové (pláž Gold a Sword) a Kanaďané (pláž Juno) na východě vázali německé tankové divize, které se přemisťovaly z Pas-de-Calais, zatímco Američané na západě obsadí poloostrov Cotentin (z vyloďovacích pláží Utah a Omaha) s přístavním městem Cherbourg a prorazí do Bretaně.

Dalším důležitým strategickým cílem se stalo město Caen v britském sektoru. Jako největší Normandské město bylo Caen důležitou strategickou křižovatkou v oblasti. Němci však ve městě a jeho okolí drželi až osm pancéřových divizí a sedm pěších divizí, a tak se stalo, že i když mělo být Caen dobyto už 6. června, protáhly se boje o město na dlouhé dva měsíce. Američané však nyní měli volné ruce a mohli se pokusit o průlom z Normandie. Všichni uřčitě znají názvy pláží, kde se Spojenci vylodili. Sword, Juno, Gold, Omaha a Utah.

Omaha Beach, česky pláž Omaha, je kódové označení pro jeden z pěti sektorů, ve kterých proběhlo 6. června 1944 v rámci Operace Overlord během druhé světové války vylodění spojeneckých vojsk do Němci okupované Francie.

Pláž Omaha se nachází v Normandii ve Francii při Lamanšském průlivu. Je 8 km dlouhá a sahá od Sainte-Honorine-des-Pertes na východě po Vierville-sur-Mer na západě na pravém břehu estuáru řeky Douve. Vylodění zde bylo nezbytné, neboť tím došlo k propojení britských sil vyloďujících se na východní Gold Beach s americkými silami, které se vylodily na západní pláži Utah. Dobytí pláže Omaha měla na starosti Armáda Spojených států amerických, jejíž dopravu na místo určení zajistilo Námořnictvo Spojených států amerických podporované Royal Navy.

V Den D zaútočila nezkušená 29. pěchotní divize posílená o devět rot U.S. Army Rangers převedených z Pointe du Hoc na západní polovinu pláže. Ohněm již pokřtěné 1. pěší divizi byla svěřena východní polovina. Bylo naplánováno, že počáteční vlny útoku, které se skládaly z tanků, pěchoty a ženistů, ochromí pobřežní obranu, a umožní tak přistání větším lodím a následujícím invazním vlnám.

Primárním cílem bylo zajistit předmostí o hloubce osmi kilometrů mezi Port-en-Bessin a řekou Vire, spojení s britskými jednotkami vyloděnými na Gold Beach na východě a dosažení oblasti Isigny na západě kvůli spojení s VII. sborem z Utah Beach. Oproti nim stála německá 352. pěchodní divize, z níž značnou část tvořili teenageři doplnění veterány z východní fronty. 352. divize nikdy nepoznala žádný vojenský trénink. Z jejích 12 020 mužů mělo zkušenosti z boje jen 6800. Ti všichni měli ubránit 53 km fronty. Němci byli rozmístěni v opěrných bodech podél pobřeží. Jejich strategie byla založena na zničení nepřátelského útoku ještě na vodní hladině.

Jen velmi málo dějů se nakonec na pláži Omaha událo tak, jak bylo naplánováno. Problémy s navigací způsobily, že většina vyloďovacích člunů své cíle po celý den míjela. Obrana byla neočekávaně silná a způsobila přistávajícím americkým jednotkám těžké ztráty. Ženisté se snažili pod těžkou palbou odklidit překážky, aby se mohli později vojáci protlačit těmi několika málo kanály, které byly vytvořeny. To způsobilo následně problémy a dalším vlnám zpoždění. Malých průniků bylo nakonec dosaženo skupinami přeživších, jejich improvizovanými útoky a vyšplháním se na skály mezi nejvíce bráněnými body. Na konci dne byly vybojovány dva izolované opěrné body, které byly následně využity proti slabším obranným postavením ve vnitrozemí. Původních cílů Dne D tak bylo dosaženo ve dnech následujících.

Průlom

Boje probíhaly v obou sektorech velmi tvrdě. Všechny britské pokusy dobýt Caen ztroskotaly a Cherbourg padl do amerických rukou až 27. června. Na konci června bylo již v Normandii přes 875 000 spojeneckých vojáků, mnozí velitelé se však obávali, že se plánovaná operace nerozvíjí dostatečně rychle. Na počátku července byly invazní jednotky jen 24 km od pobřeží, což v praxi znamenalo, že dobyli pouze pětinu plánovaného území. Během druhého červencového týdne se zdálo, že došlo k patové situaci, ale polní maršál Montgomery jako jediný z velitelů neztrácel optimismus. Dne 10. července vydal "Monty" rozkaz k průlomu z Normandie. Jednalo se o Operaci Cobra v americkém sektoru a operaci Goodwood v britském sektoru. Operace Goodwood začala 18. července. Britové však narazili na neobyčejně silný odpor u hřebenu Bourgébus. Silné deště poté útok zcela zastavily. Zdálo se, že ofenzíva ztroskotala.

NormandySupply_editFoto: Plavidla LCT s balony při vykládání zásob na pláž po průlomu v Normandii | Mick Stephenson / Wikimedia Commons / Public Domain

Ve skutečnosti Montgomeryho záměr vázat zde německé divize vyšel. Poté, co 19. července padlo město Saint Lo, mohl i americký generál Bradley zahájit svoji ofenzívu na západě, Operaci Cobra. Ačkoliv nezačala vůbec dobře, brzy 31. července Američané dobyli město Avranches a jeho důležitý most. Nově příchozí generál Patton se svoji 3. armádou most využil a pronikl do Bretaně. Průlom z Normandie se tedy nakonec vydařil. 3. srpna se ještě Němci pokusili vrazit mezi americké armády klín v okolí města Mortain a zastavit spojenecký postup. Útok však ztroskotal a Spojenci vytrvale postupovali do vnitrozemí.

Normandy_American_Cemetery_and_Memorial,_June_2012Foto: Americký vojenský hřbitov nad pláží Omaha | Peter K Burian / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Statistiky a čísla: 

Nacistické Německo čelilo silám USA, Spojeného království, Kanady, Francie, Polska, Austrálie, Belgie, Nového Zélandu, Nizozemska, Norska, Československé vlády v exilu. Nacistické Německo disponovalo 380 000 vojáky oproti 1 452 000 Spojenců. Ztráty na straně Nacistického Německa:  200 000 mrtvých, zraněných a nezvěstných. Ztáty na straně Spojenců:  53 700 mrtvých, 18 000 nezvěstných, 155 000 zraněných.

Video: Pláže Normandie z ptačí perspektivy / YouTube

 Autor: Petr Žák

Komentáře

czert

15. 06. 2021, 15:08

Karlik
Mylis se, upasek csr zala uz 38, kdy ho szdetaci v pocitu vlasni nadtazenosti rozbyly, aby okupaci v 39 vitali.
Dotazeni komunismu do csr po 45 je jen dusledek valky kterou sudetaci a nemci tak nadseni zacali.

czert

15. 06. 2021, 15:04

Karlik
V jednom s tebou souhlasim, ze je obrovska dkoda ze rusove neobsadily rakousy a nevyrabovali je.
Tem lidem co dokazali presvedcit spojence ze rakusaci byly adloviny obetmi a ne spolupachazeli by meli postavit 20m pomnik ze zlata.

Czert

11. 06. 2021, 23:21

Tomas
A jak a v cem ze se to revidoval versai v 90s?
A to, ze se komari rozsirili do evropy bylo ke skaze dotycnych statu.

Tomas

11. 06. 2021, 07:31

Vylodění Spojenců patří mezi největší válečné operace a nebylo ještě zveřejněno vše o utajení, pomocných vylodění na Sicílii a vJizni Francii. Přes všechny přípravy a odhady síly III říše a Wehrmachtu měla tato operace svá úskalí. V Ardenach stačilo špatně počasí a nemožnost nasazení letectva nastal dílčí neuspech. Postup Rudé armady na Berlín byl zasadni pro vítězství Spojenců a vždy se projektuje budoucnost a tam nastaly problémy. SSSR získal východní Evropu a tato realita trvala až do 90 let XX století. A v této době došlo k částečne revize Versailske smlouvy, jen Trianon je platný i po sto letech. Jsou to geopoliticke reality, které přetrvávají, něco zaniká vznikají nové státy a s ním nová ohrožení.

Czert

11. 06. 2021, 01:59

A k tomu diepe, ono se vydava za neuspech, ale popravde, s uspechem se ani nepocitalo. Co by spojenci mohli asi tak delat i kdyby se tam uspesne uchytili?
Na dlouhodobou obranu, ci rozvinuti invaze nemeli twhdy spojenci sily.

Czert

11. 06. 2021, 01:56

Mark/hertl
Kdyz uz tu probirate overlord a jeho planovani, doplnim par veci. To ze bude nutna invsze do frsncie, vedeli spojenci uz od padu francie. Jen se nevedelo kdy a kde.
Stalin pak rval o nutnosti otevreni druhe fronty prakticky od prvniho dne napadeni ssr.
A ted takova drobnodt, na jakou se casto zapomina, je ta, ze ony vysadkove lode pro den d se vyrabeli uz s vice nez rocnim predstihem pred invazi a jejich vyroba mela nejvyssi prioritu. Ano vetsi nez vyroba plechovek, krizniku ci letadlovek.

Czert

11. 06. 2021, 01:35

Bombero
To ze v sudetech byly smisene manzelstvi je logicke, stejne jako to ze nekdo umel jen 1 jazyk.
To, ze byl odveden do wermachtu bylo jen proto ze se prihlasil k nemecke narodnosti, mohl si vybrat.

Ale nazapinej na puvodni otazku, ta byla proc by meli sudetaci na fronte mluvit cesky, ne jestli cesky umeli
Zvlast kdyz byly ve wermachtu. .

Czert

11. 06. 2021, 01:31

Karlik
Je velmi vtipne jak se otiras o zemana a jeho zdravi, ale to jake zdravi ma biden absolutne nevidis.
A ze cr hodne utraci?
Dival ses nekdy na vic nez 7 trilionove (anglicke) plany? Abych byl presny 3 a 4 trilioneve plany.
Plus spousta mensich.
Za bidena amicke zadluzovani ma raketovejsi rust nez ceske za babise.
A u amiku se toho na duchodes nasobne vic.

Czert

11. 06. 2021, 01:25

Karlik
Navzdy god bless america?

I kdyz bidenova amerika je vykladni skrini marxismu?

Czert

11. 06. 2021, 01:22

Tomas
A nejaky link na sukazy/dokumenty ze komari zaplatili za znarodnene podniky "prvne" ci brzo?
A ne az v dobe navratu zlata do csr?

Mark

10. 06. 2021, 11:09

Petr Hertel

Souhlas.
Operace Overlord byla tak náročná , že kdyby došlo k selhání jen jednoho důležitého faktoru k úspěšnému provedení vylodění , mohla klidně celá operace skončit fiaskem.
Dobře zmíněné Dieppe ,které bývá často opomíjené .

Petr Hertel / ČERT

10. 06. 2021, 05:48

Že se tady diskuse vztahuje mj. i k celkové situaci Německa v době té operace Overlord, tak je možno připomenout, že v zájmu zahájení takové akce naléhal na západní Spojence přece i SSSR a konkrétně sám Stalin (nakonec, zdůrazňovala to mj. i sama komunistická historiografie), prostě, aby se ulehčilo sovětskému postupu, a v situaci, kdy se spojenecká přítomnost v jižní Itálii (v první řadě asi už vzhledem k nějakým perspektivám) jevila jako zcela nedostačující. Je známo, že západní Spojenci s realizací takové operace poněkud otáleli, mj. z obav, že v západní Evropě dojde k analogii toho, co se tam stalo za první světové války, tzn. nesmírně krvavé poziční válce (tak byla to tehdy ještě ani ne 30 let stará zkušenost, a třeba takový Churchill nebyl v takové politické pozici jako Stalin, aby mohl tak rozsáhle hazardovat se životy svých lidí). Na druhou stranu, je možno zmínit především britsko-kanadskou akci (a za významnější účasti rovněž československých stíhacích pilotů v jejím kontextu) u normanského Dieppe už v srpnu 1942, která skončila neúspěchem Spojenců, tzn. jejich odražením, ale která je prezentována jako taková vlastně průzkumná operace...

bombero

08. 06. 2021, 17:14

Tomáš- víte, s těma tkaničkama máte pravdu, ale skutečnost je trochu jiná, než z toho vyvozujete. Nic jsme platit nemuseli, byla nabídka, že jako vojáci GB dostaneme vše zadarmo, dokonce i žold. Ale politika byla taková,že když jsme chtěli být uznáni jako samostatný stát s vládou v exilu, tak si beneš vymohl, že si válčení v anglii budeme platit sami. Je pravda, že to finančně totálně neodhadl, první půjčka plánovaná do konce války vzala za své už snad po půl roce a pak následovaly myslím ještě 2 další. A na jejich umoření padla i část zlata deponovaného v anglii. Ale jednalo se ve stylu suveréní stát = vlastní armáda

bombero

08. 06. 2021, 17:03

Czert- v sudetech žilo spousty smíšených manželství.(vím to, protože v sudetech žiju a jedno takové byla i teta se strejdou. Teta česky i 40 let po válce skoro neuměla, strejda mrskal oba jazyky, česky bez přízvuku.A odvelen byl do vermachtu). Takže klidně sudeták mohl mluvit česky

Tomáš

08. 06. 2021, 14:25

Je velmi pravděpodobné jak z ruských, tak amerických serveru, že od summitu v Ženevě nelze očekávat nějaké zlepšování vzájemných vztahu mezi USA a Ruskem. Obe mocnosti balancuji svou sestupnou trajektorii, USA mají větší manévrovací prostor k překonání neúspěchů, než Rusko. Je zřejmé, že USA chtějí zpět své supervelmocenstvi, to není vůbec jisté s nadějí na úspěch. Pokud někdo vyvolává turbolentni střety doplatí na to, dříve nebo později, takové jsou vývojové zákonitosti, které se mohou jevit jako nedemokraticke, Prozretelnost má nekonečné možnosti, tak asi páni lampasaci.

Tomas

08. 06. 2021, 11:03

To bylo to první co museli komunisti zaplatit za majetky VB, ale i USA, které byly nacionalizovany v ČSR. Ono číst jen Obranu lidu, která je jíž zapomenutá je zpozdile.Děkuji za nahrávku.

Czert

08. 06. 2021, 09:58

Tomas
Nechapu jakou pandorinu skrinku myslis. Nekteri cesi se prihlasili k nemcum pro materialni vyhody.
A pak se divili ze za valky i po valce se s nimizachazelo jako s nemci - co je na tom nepochopitelneho ?

Anglanum bychm zlatem za tkanicky u bot platit nemusely, kdyby komari zaplatili za zabavene zapadni majetky po 48.

A to ze je zlato dnes nedobytne ze zapadu, na tennesmysl si prisel jak?

Czert

08. 06. 2021, 09:50

Andy
Svata pravda

Tomáš

08. 06. 2021, 09:49

Je to Pandořina skříňka a její otvírání. např. známý herec F Holzmann sloužil u pobřežního dělostřelectva někde ve Francii. Ono totiž za Protektorátu to bylo i o potravinových lístkách.Na montáží se semelo všechno možné a tak jeden Jihlavák vykládal, že jeho maminka si vzala Čecha, celá jeho rodina byla německá,několik jeho kamrádů na gymnáziu moc německy neumělo ,ale jejich matky se přihlásily jako Němky a kluci už šli a ony dostaly lepší potravinové lístky.Jenomže po válce to mělo důsledky ,všichni z jeho rodiny byli odsunuti a ti jeho známí, kteří přežili válku na ně zbyla lopata nebo doly.Na Hlučínsku to byly stovky vojáků,jeden montér z HM dělal překladatele , když jsme montovali stroje z Magdenburgu.Později dostali důchody z Německa za odsloužené roky.Britům jsme museli zaplatit za tkaničky do bot ,než nám vrátili naše měnové AU, které tam dovezl prez.Beneš.Slováci neprodaly AU jako my ,ale dali ho do VB dobrovolně po rozdělení a mají problém.Také DB tam má své měnové AU a také má problémy z navrácením do tresorů DB.Jestě více má DB měnového AU v USA a tam je to prakticky neřešitelné.

Andy

07. 06. 2021, 23:38

Velice zajímavé čtení. Pisatelé asi přečetli hodně beletrie a viděli spousty filmů. Neodpustili si dloubance do Rudé armády a hodnotí situaci jednostranně. Zapomněli, že protihitlerovská koalice byla vytvořena dobrovolně třemi mocnostmi, které bez rozdílu mají stejné zásluhy na porážce osy Berlín - Tokio. Měl jsem tu čest mluvit s veterány ze všech vítězných mocností a mohu říct, že z nich an i jeden jediný ani náznakem si nedovolil kydat bahno ani na Rusi, Andličany, či Američany. To pouze ročníky 60 - žijí v iluzi, že mají právo negativně posuzovat tu, či onu stranu. Jejich myšlení je poplatno "masáži"různých tzv. historiků (dokonce vojenských) které jsou v posledních 20 letech vystavěni. Je módou ponižovat "Rusáky" z pozice tzv. tvrdé pravice a naopak z pozice levice urážet "Amíky". Jednomu je z toho smutno, šašci počmáraní!

czert

07. 06. 2021, 23:02

Bombero
Jenze pokud to byl odvedenec z protektoratu a mluvil jen cesky, tak to sudetak nebyl.
Cesi zijici v sudezech se za sudetaky nikdy neoznacovali.

bombero

07. 06. 2021, 18:50

glocker- troll je každý, kdo nemá nic k tématu a jen plevelí diskuze. Takže máte pravdu, nyní je zde jen jeden

Glocker

07. 06. 2021, 16:35

Dobrý, do diskuse dorazil jen jeden troll, nikoliv Martin23.

bombero

07. 06. 2021, 16:31

czert- protože ne všichni odvedení z protektorátu byli němci.
Jinak největší paradox s tímhle filmem jsem zažil, když jsem ho sledoval dabovaný v německé televizi.....všichni mluvili německy

Czert

07. 06. 2021, 16:12

Em
A proc by meli sudetaci na fronte mluvit cesky?

Czert

07. 06. 2021, 12:23

Tomas
Vida, kdo by to rek, ze stalinova taktika nas mnogo ktera mu umoznila rozsirit vliv ssr na pulku evropy, se stane pozdeji i jeho zkazou.
Holt stalin asi tak dakeko do budoucnosti videt nedokazal.

Czert

07. 06. 2021, 12:20

Shark
A duvod proc jim nechteli dat hobarts funnies?
Nezapominej ze britive a kanadane meli svoje vlastni churchilovy hracky.

Czert

07. 06. 2021, 12:13

Tomas
Wtf?
Ano, diky tomu ze zapad nechtel nechat masakrovat zbytecne miliony svych vojaku k dosazeni politickych gest a cilu, na tom byl zapad po valce lepe.
Uvedooval si, ze je lepsi usterit miliony svych vojaku pro povalecnou obnovu a provoz, zez je vehnat smrti vstric a vyfouknot berlin rusum o tyden.
Zapad hold daval vahu zivotu svym vojakum, narozdil od rusu/sovetu.

A v cem je shozeni atomek neprijatelne?
Amici pred nema zadaly japonce at sevzdaji nekolikrat.
A nic jineho nez atomky japonciky k rozumu neprivedlo.

Tomáš

07. 06. 2021, 11:23

Nikdo nezpochybuje dodávky zbrojního materiálu apotravin, které získal SSSR od spojenců v průběhu II světové války. Když jde o vitezstvi, tak spojenectví je absolutní prioritou, ztráty vojáků jsou také absolutní hodnotou, která se projevuje ještě dlouho po válce a jsou nenahraditelne.To vědí Angličané a Francouzi po ztrátách ve Velké válce. Hospodářství se obnovi rychleji, vdemografii se projevuji ztráty strašně dlouho a je to vrub kde se koncentruje napětí, to je z mechaniky, lampasaci. SSSR se rozpadl i z těchto demografických vrubu, které zanechaly děsivé dějiny na demografii Ruska.To si uvědomuje prez. Putin proto jede do Ženevy na schůzku z Bidenem. I EU se má na pozoru ze zhoršování vztahu s Ruskem.

Mark

07. 06. 2021, 10:31

Liberal shark:thumbsup:
Jen bych doplnil: ta pomoc byla víc než masivní , bez ní by SSSR nemohl dál bojovat a pokud by SSSR nepadla , tak boje v Rusku by se výrazně prodloužily a za ještě větších ztrát na životech. Pomoc také zahrnovala 4.000.000 pneumatik, risíce traktorů a žel. vagónu ,statisíce tun kolejnic, rádia a vysílačky ,hliník,měď,ocel,let.palivo,maziva,obráběcí stroje, léky,zdravotnický materiál ...........


Tomáš

Říká ti něco demarkační linie?
Co by jsi dnes psal ,kdyby ji západní spojenci porušili?
Myslíš,že bylo lepší nedodržet vzájemné dohody mezi spojenci,jen aby USA a Britové s Frantíky dokázali ,že mají na to ,aby dobili Berlín a osvobodili Prahu? Asi to měli udělat,protože potom by se tu nenašli takový jako ty a naše země by po válce jen vzkvétala a nestala se kolonií SSSR.

Tomáš

07. 06. 2021, 10:12

Pánové lampasaci, nikdy jsem nebyl vKSC, otec mě zemrel v r. 1953,mel ruskou kulku v rameni z Halice a ta mu zhoršovala zdravi. Nejstarší bratr byl u PTP a stavel jako průmyslovak letiště ve Sliaci. Tušil jsem vr. 1968 fiasko a tak jsem požádal o propuštění z prez. služby, přišel jsem do Prahy a asak Jaluvka besnil o vrácení Podkarpatska Rusi na Národní třídě za 14 dní byla republika obsažena. Viděl jsem jak tanky jezdily po podchodu to byla zkouska a to jsem dělal vPragovce. Odešel jsem z Prahy a vrátil jsem se domů. Nás vždy zblbnout určiti lide a dopadne to vždy podivné.

liberal shark

07. 06. 2021, 09:22

To Tomáš:
Bez amerických bot, konzerv, náklaďáků, vagonů, lokomotiv, průmyslových surovin, potravin, letadel a tanků by Hitlerův spojenec a socialistický soudruh Stalin skončil až na Aljašce. Británie by padla a celá Evropa i Afrika by byla řízena z hlavního města Germania.

liberal shark

07. 06. 2021, 09:16

Existuje názor, že vysoké ztráty na pláži Utah a Omaha byly způsobeny odmítnutím podpory speciálních obrněných vozidel 7. obrněné divize Percyho Hobartha (Hobart Funnies) ze strany US velitelů. Na ostatních plážích se německou obranu podařilo prorazit mnohem rychleji a ztráty byly menší.

Tomáš

07. 06. 2021, 07:58

Samozřejmě, že od vyloděním vNormandii válka neskončila tu fasistickou mašinérii bylo třeba dorazit a dojít vítězné do Berlína, což se podařilo Rudé armádě za cenu velkých ztrát. Bojovat s minimem ztrát, tak jak to prováděla VB a USA vedlok tomu, že jim uniklo obsazeni Berlina. Většína německých oficiru Wehrmachtu věděla po vylodění, že válka je prohrana, to jen SS a SA se nevzdává la a bojovala do desivého konce. Tuto taktiku USA také použily při skončení války s Japonskem, kdy zhodily atomové bomby na Hirosimu a Nagasaki, to je stále víc historický nepřijatelné. Je faktem, že Japonsko pod tímto uderem kapitulovalo

Mark

06. 06. 2021, 22:10

Tomáš

Německo sice ustupovalo na všech frontách , ale před porážkou ještě určitě nebylo.
Vždyť jen teprve 4.6.1944 byl osvobozen Řím a 22.6.1944 byla zahájena operace Bagration jo a na Londýn 13.6.1944 začali dopadat první V1. Vylodění na kontinentě v takové míře muselo být provedeno ve správný čas a to nejen s ohledem k válečné situací , ale i dost k počasí , na konci léta, na podzim a v zimě to bylo nemožné.

Czert

06. 06. 2021, 19:52

Jak mohla byt 3 rise v dobe dne d tesne pred porazkou kdyz vzdorovala jeste rok?

Btw bez paktu m-r a milostnymy namluvami mezi stalinem a adlou, by pak sovetsti muzici nemusely odrazet skopcaky u moskvy a stalingradu.

Tomáš

06. 06. 2021, 18:36

Vylodění v Normandii byla gigantické operace, která se mohla uskutečnit, když Wehrmacht byl nicen na východní frontě. Jak řekl jeden oficir, aby tato operace mohla být vítězná, musela být utajena a ve všech směrech to jest námořnictvo 7nasobna převaha, letecká absolutní převaha a vlastní vysadek také absolutní převaha. A celková situace III říše těsně před porážkou. V této situaci to bylo vítězné vylodění a Německo bylo na nezvratiteone trajektorie porážky, což vědělo mnoho německých oficiru a tak se snažilo zdržovat Rudou armádu, ale byla to již jen fikce, která zákonitě skončila drtivou porážkou fašistické ho Německa.

Mark

06. 06. 2021, 11:55

Bravurně provedená operace i když samotné boje v Normandií byly velice těžké i dost z důvodu charakterů krajiny . Vylodění v Normandií pomohlo dost zkrátit válku .