EXCALIBUR
CZUB - KONFIG
CZUB - ESHOP

Nejničivější zbraň v historii lidstva - téměř 60 megatunová termonukleární puma

 01. 11. 2018      kategorie: Vojenská historie      0 bez komentáře
Přidat na Seznam.cz

Před pár dny tomu bylo 57 let, kdy Sovětský svaz odpálil největší a nejstrašnější zbraň, kterou kdy člověk stvořil. Zbraň tak strašnou, že kdyby byl využit její plný, původně plánovaný potenciál, mohla mít jedna jediná zbraň na svědomí konec světa. Už jen představa, jak strašný byl výbuch atomové bomby nad Hirošimou či Nagasaki je téměř mimo lidské chápání, natož si představit, jaké šílenství musí nastat, když exploduje zbraň, která je 1500x silnější!

Car-bomba

Car-bomba byla třístupňová termonukleární puma o energii přibližně 50 až 58 Mt TNT (210 až 240 PJ). To je ekvivalentní přibližně 1 350 až 1 570-násobku kombinované energie bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki. První stupeň využívá štěpné reakce pro kompresi termonukleárního druhého stupně, jehož energie komprimuje třetí, mnohem větší, termonukleární stupeň.

Tsar_Bomba_Revised
Foto: Maketa původní bomby v Sarovském muzeu

Původní plány počítaly s uvolněnou energií ekvivalentní 100 Mt TNT. Od tohoto plánu ale bylo upuštěno, protože by vedl k vytvoření příliš velkého množství radioaktivního spadu, který by z velké části dopadl na obydlené území Sovětského svazu. Letadlo, které pumu shodilo, by navíc nemělo čas dostat se do bezpečné vzdálenosti. Pro limitování energie a množství spadu byl uran, který byl součástí třetího (možná i druhého) stupně, nahrazen olovem. Díky tomu 97 % uvolněné energie pocházelo z jaderné fúze a šlo tak o jeden z "nejčistších" jaderných testů (v poměru k celkové energii). Často se uvádí, že car bomba byla nejsilnější zbrani v historii lidstva.

Na místo třetího stupně tvořeného uranem 238 byla bomba nakonec vybavena pláštěm z olova, které účinek pumy naopak utlumilo na 57 Mt namísto plánovaných 100 Mt. Bomba byla tedy cca dvakrát silnější než americké tehdy sériově vyráběné Mk-17 (ekvivalent 25 Mt TNT, 200 vyrobených kusů).

Odpal

Odpálení Car-bomby proběhlo 30. října 1961 v 11:32 moskevského času nad sovětskou jadernou střelnicí Nová země (Objekt 700).

Bomba byla shozena z letounu Tupolev Tu-95V z výšky 10,5 km. Její padákový systém zbrzdil pád a tím umožnil posádce letadla dostat se do bezpečné vzdálenosti v okamžiku výbuchu. Ten nastal ve výšce 4 km nad povrchem (roznět byl sepnut vestavěným senzorem tlaku vzduchu). Proces štěpení proběhl během 39 ns, jeho výkon byl odhadnut na 5,4×1024 W, což by odpovídalo výbuchu 50 megatun TNT. Okamžitě poté vznikla ohnivá koule o teplotě řádově milionů °C a průměru 9,2 km, jejíž spodní část zasáhla zem, kde způsobila kráter a zemětřesení o síle 5 - 5,25 stupňů Richterovy stupnice, a vrchní část téměř dosáhla výšky, ze které byla bomba shozena.

RFa6f
Foto: Pár jedinečných fotek přímo z testu bomby Car

Během následujících několika sekund ohnivá koule ztratila asi 2 km v průměru, a způsobila tak nasání zasaženého povrchu s větším uvolněním následného radioaktivního spadu a tlakovou vlnu, vyvolanou vyrovnáním tlaku po vypaření veškeré primárně zasažené hmoty, která do 40 km srovnala vše se zemí a měla potenciál působit škodu až do 100 km od epicentra; měřitelná však byla i po svém třetím oběhu kolem Země. Určitá část energie se přeměnila ve světlo, teplo či jiné elektromagnetické záření, které bylo schopné způsobit popáleniny 3. stupně do vzdálenosti 100 km, a bylo pozorovatelné na většině severní polokoule. Atomový hřib s průměrem 40 a výškou 60 km pronikl až do spodní části termosféry Země.

Tsar_Bomba_Paris
Foto: Car-bomba byla schopna naprosto zničit jakékoli město nebo obydlenou oblast o průměru 280 km

Pozadí události

Vývoj a odpálení Car-bomby bylo součástí tehdejšího ruského jaderného programu, jenž se rozvíjel po celou dobu studené války. Protože Rusové ke konci 50. let nedosahovali takových úspěchů v přesnosti radiového navádění podobných zbraní jako Američané, kompenzovali účinnost zvyšováním ničivého potenciálu svých raket a bomb, takže tyto mohly zničit cíl, i když spadly i o několik kilometrů mimo něj.

Před výbuchem byly uzavřeny smlouvy o ukončení atmosférických testů atomových bomb, proto detonace Car-bomby zdvihla vlnu mezinárodního napětí a americký vyslanec Adlai Stevenson obvinil Chruščova na konferenci Spojených národů ze zbytečného znečišťování atmosféry nesmyslnými odpaly takto monstrózních zbraní nebezpečných pro celé lidstvo. Zkouška ukázala nebezpečí dalších závodů ve vyvíjení stále silnějších bomb a přiměla obě hlavní jaderné mocnosti zahájit jednání o omezení jaderných zkoušek. Tyto rozhovory skončily podpisem Smlouvy o omezení jaderných zkoušek, což byl začátek mezinárodní spolupráce na tomto poli. O Smlouvu se významně zasloužil i jeden z tvůrců „Car bomby", akademik Sacharov, pozdější sovětský obhájce lidských práv a disident.

Teprve později byl koncept jaderných bomb (jak Ruska tak USA) postupně přeorientován na mezikontinentální balistické střely s jadernými hlavicemi. Zbývá jen doplnit, že šlo o nejčistší výbuch vodíkové bomby v historii testování.


Video: Největší atomová bomba Car / YouTube

 Autor: Hanz

Komentáře